Zverejnene patenty 05.07.2002

Oplotenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 166

Dátum: 05.07.2002

Autori: Bauer Burkhard, Skovmand Ole

MPK: A01M 1/20, A01M 1/24

Značky: oplotenie

Text:

...toto však môže byť nevýhodné prepoľnohospodárov, zvlášť ak sa zber určitých druhov ovocia ale bo zeleniny uskutočňuje počas dlhšieho obdobia. Pri dodržaní retenčnej doby pre skôr dozreté ovocie môže byť poškodené neskôr dozrievajúce ovocie do tej miery, že sa stane nepredajným. Ďalším rizikom je možný vznik rezistencie hmyzu proti inSekticídom.0009 Vzhľadom na skutočnosť, že veľké množstvo druhov lietajúceho hmyzu spôsobuje problémy ľuďom...

Otváracie a sklápacie kovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 46

Dátum: 05.07.2002

Autor: Türk Achim

MPK: E05D 15/52

Značky: kovanie, sklápacie, otváracie

Text:

...asčastou na zaistenie vyklápacieho ramena na záber sdaIšim zaisťovacím prvkom, pričom podľa typurozvodnej kulisy vytvorený zaisťovaci prvok je umiestnený na vyklápacom ramene.Rozvodná kulisa je profilovaná tak, že vo funkčnej polohe na vytvorenie medzery,ktorá sa odlišuje od funkčnej polohy, vktorej je kovanie pripravené na sklopenie,zaisťuje spolupôsobenim so zakriveným prvkom rám krídla vjeho otvorenej polohe,pri ktorej vzniká medzera,...

Reverzibilný držiak pre flexibilnú značku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3597

Dátum: 05.07.2002

Autor: Verret Normand

MPK: G09F 15/00

Značky: značku, flexibilnú, reverzibilný, držiak

Text:

...čapy sú vzájomne symetrické vzhľadom na os zovretia deñnovanú blokom západky a čepeľou0012 Držiak pohyblívých predmetov podľa tohto vynálezu má výhodu vtom, že môže vzhľadom na os zovretia vzájomne zameniteľne namontovať na okraj pružného povrchu značky.0013 V súlade s ďalšou znakom má tento vynález dvojicu torzných vyklenutí napodlhovastom telese, ktoré spolupracujú s okrajom pružného povrchu značky pri pôsobení krútiaceho momentu na...

Injikovateľná galenická formulácia na použitie v diagnostike alebo pro fotodynamickej terapii a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2746

Dátum: 05.07.2002

Autori: Brun Pierre-hervé, Prudhomme Alain, Barnoux Jean-luc

MPK: A61P 35/00, A61K 9/08, A61K 31/409...

Značky: použitie, galenická, spôsob, přípravy, injikovateľná, diagnostike, fotodynamickej, formulácia, terapii

Text:

...štúdií sa ukázalo, žeterapeutické použitie týchto derivátov hematoporfyrínu má dva0015 Prvým z týchto nedostatkov je, že pri vlnovej dĺžke,ktorá aktivuje uvedenú zlúčeninu nepreniká svetlo dosť hlboko do tkaniva (viď napríklad Doiron a i., strany 281-291 v Porphyrins in Tumor Phototherapy, vydané v A. Andreoni and R. Cuulbreddu, Plenum Press, New York, 1984), takže je použitie týchto zlúčenín obmedzené na liečenie nádorov obmedzenej...

Nové oligoribonukleotidové deriváty na cielenú inhibíciu génovej expresie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2548

Dátum: 05.07.2002

Autori: Gunkel Niki, Huber Jochen, Neumann Sandra, Uhlmann Eugen

MPK: C12N 15/11

Značky: nové, cielenú, deriváty, inhibíciu, génovej, expresie, oligoribonukleotidové

Text:

...dsRNA, zatiaľ čo pôsobenie dsRNA pri väčšine živočíšnych buniek spôsobuje apoptózu. Dlhá dsRNA inhibuje ešte génovú expresiu, i keď je sekvenčná homológia 70 až 90 . Z tohto dôvodu je možné, že V prípade génových rodín s vysokou sekvenčnou homológiou dôjde knesprávnemu prejavu fenotypuz dôvodu súčasnej inhibície expresie väčšieho množstva nie celkom homológnych génov.Úprava buniek pôsobením dsRNA, napriklad spoužitim dsRNA vírusov, vo...

Lyofilizovaná formulácia obsahujúca olanzapín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2538

Dátum: 05.07.2002

Autori: Fites Alan Lee, Nail Steven, Dekemper Kurt Douglas

MPK: A61K 31/7012, A61K 47/12, A61K 31/551...

Značky: olanzapín, obsahujúca, formulácia, lyofilizovaná

Text:

...dlhú dobu expirácie a potrebný rýchly účinokna ošetrovanie agitovaných pacientov. Prihlasovatelia zistili, že injekčnályoñlizovaná amorfná formulácia olanzapínu poskytuje agitovaným pacientom kvalitnejšiu liečbu. Formulácia sa výhodne používa na rýchlu kontrolu agitovanosti a narušeného správania spojeného so schizofréníou, manickou fázou a zmiešanou fázou bipolárnej poruchy, demenciou a príbuznými poruchami a neurodegeneratívnymi...

Spôsob a zariadenie na lokálne búranie kompaktných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2083

Dátum: 05.07.2002

Autori: Pajarskas Arno, Hess Ulrich, Eichner Frank

MPK: F27D 23/00, B08B 7/00

Značky: zariadenie, lokálně, spôsob, búranie, materiálov, kompaktných

Text:

...chladiaceho zariadenia príde do kontaktu s ešte chladnou chladiacou kvapalinou, pretože existuje možnosť, že chladiaca kvapalina už skôr vyteká cez otvory V polopriepustnom obklade. A napokon možno ešte uviesť ako nevýhodu to, žez chladiaceho zariadenia vytekajúca chladiaca kvapalina môžeprípadne spôsobovať nepríjemné javy, ako napríklad- zanesenie pracovných plôch kalom- vnikanie chladiacej kvapaliny do rozrušovaného materiálu-...

Spôsob pevného zvarovania medicínskych kapsúl na inhaláciu a zariadenie na zvarovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1800

Dátum: 05.07.2002

Autori: Wachtel Herbert, Hochrainer Dieter

MPK: B29C 65/10, B29C 65/14, A61J 3/07...

Značky: spôsob, pevného, medicínskych, zvarovanie, kapsúl, zvarovania, inhaláciu, zariadenie

Text:

...v oblasti, vktorej sa prekrývajú steny obidvoch navzájom spájaných dielov. Okrem nich sú tu oblasti, pri ktorých takéto prekrývanie nie je. Vtýchto oblastiach sa môžu kapsule zvarovaním míeme poškodiť. Navyše tu jestvuje nebezpečenstvo, že pri príliš hrubých stenách kapsúl sa nevytvorí kontinuálny zvarový spoj.Pomocou predloženého vynálezu sa môžu pripraviť kapsule zo syntetických látok, ktoré obsahujú farmaceutickú formuláciu. Tieto...

Syntetické dvojreťazcové oligonukleotidy pre špecifickú inhibíciu génovej expresie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8459

Dátum: 05.07.2002

Autori: Uhlmann Eugen, Neumann Sandra, Gunkel Niki, Huber Jochen

MPK: A61K 31/713, C12N 15/113, C12Q 1/68...

Značky: génovej, expresie, dvojreťazcové, syntetické, oligonukleotidy, inhibíciu, špecifickú

Text:

...sú potom pravdepodobne použité pri sekvenčne špecifickej degradácii cieľovej m RNA. Okrem dvojreťazcovcj nukleázovej aktivity aktivita helikázy závislá na AfľPje tiež diskutovaná. Avšak presný mcchziniztttus tohto procesu nie je známy. Výskumy narastlinách ukazujú, že malé dsRNA ľragmenty s dĺžkou okolo 25 nukleotídov predstavujú active species RNAi, ktoré prenášajú sekvenčne špecifické rozpoznávanie cieľovej RNA0007 Účinnosť inhibície...

Farmaceutické prípravky založené na aktívnych zložkách chúlostivých z hľadiska zneužitia pri podávaní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1330

Dátum: 05.07.2002

Autori: Di Martino Alessandro, Marchiorri Maurizio, Garavani Alberto

MPK: A61K 36/00, A61K 47/00

Značky: chúlostivých, zložkách, podávání, farmaceutické, aktívnych, hľadiska, zneužitia, přípravky, založené

Text:

...zneužitia pri podávaní jednu alebo viaceré látky, ktoré majú evidentne organoleptícké vlastnosti vo vodnej alebo olejovej alebo alkoholovej suspenzii/roztoku. Tieto látky, takzvané organoleptické markery,ktoré znemožňujú nepovolené podávanie obeti, musia byť v navrhovaných koncentráciách perfektne jedlé a neškodné, a nesmú byt vnímané pri korektnom použití liečiva. Konkrétne musia byť organoleptické markery okrem toho, že sú...

Dvojstupňový spájací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1274

Dátum: 05.07.2002

Autori: Bueide Jostein, Ekornes Arve, Krovel Jan Kare

MPK: A47C 1/031

Značky: spájací, dvojstupňový, prvok

Text:

...stoličky môže byť menený prostredníctvom zmeny účinnej dĺžky spájacieho prvku, pričom spájací prvok obsahuje vedenie, v ktoron 1 je uložený posuvný klzák, ktorýmôže byť vo vedení zablokovaný, pričom vedenie a posuvnýklzák spolupracujú s gravitáciou ovplyvñovaným blokovacím ústrojenstvom na zaistenie zablokovanej spájacej polohy preSpájací prvok V skrátenom stave spájacieho prvku.Spájací prvok je s výhodou vybavený dorazovým...

Spôsob plnenia suspenzie vlákien uhličitanom vápenatým

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1254

Dátum: 05.07.2002

Autori: Heise Oliver, Doelle Klaus

MPK: D21H 17/00, D21C 9/00

Značky: spôsob, vápenatým, uhličitanom, vlákien, plnenia, suspenzie

Text:

...člen 14, zostavu rotora a statora 16, ozubené koleso 18, zdroj dodávky reakčného plynu 20 a vstupný hriadeľ 22.Teleso skrine 12 obsahuje dve steny tvaru kruhu 24 a 26, vstup 28 a výstup na odoberanie 30. Vstup 28 je vo forme vstupného potrubia, ktore privádza zmes celulózy a vápna, ako označuje šípka 32. Vápno môže byt vo forme hydroxidu vápenatého a/alebo oxidu vápenatého, ako bude opisané podrobnejšie ďalej. Vstupné potrubie 28 je...

Lekárske využitie tetrahydrotriazolo (4,3-a) pyrazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7940

Dátum: 05.07.2002

Autori: Weber Ann, Fisher Michael, Parmee Emma, Xu Jinyou, Edmondson Scott, Kim Dooseop, Maccoss Malcolm

MPK: A61K 31/00, A61P 3/00

Značky: využitie, lékařské, tetrahydrotriazolo, pyrazinu, 4,3-a

Text:

...najneskôr opísanou triedou zlúčenín s potenciálom na zlepšovanie mnohých prejavov cukrovky 2. typu. Tieto činidlá V podstate zvyšujú citlivosť na inzulín vo svaloch, pečení a tukovom tkanive pri niekoľkých modeloch so zvieratami s cukrovkou 2. typu, čo vedie k čiastočnej či úplnej úprave zvýšených. hladín glukózy v plazme bez toho, aby sa objavila hypoglykémia. Glitazóny, ktoré sa v súčasnej dobe predávajú ako agonistyreceptorov aktivovaných...

Beta-amino-tetrahydroimidazol(1,2-a)pyrazíny a tetrahydrotriazolo(4,3-a)pyrazíny ako inhibítory dipeptidyl peptidázy na liečenie alebo prevenciu diabetu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 692

Dátum: 05.07.2002

Autori: Maccoss Malcolm, Xu Jinyou, Weber Ann, Parmee Emma, Edmondson Scott, Fisher Michael, Kim Dooseop

MPK: A61P 3/00, C07D 487/00, A61K 31/4985...

Značky: tetrahydrotriazolo(4,3-a)pyrazíny, beta-amino-tetrahydroimidazol(1,2-a)pyrazíny, diabetu, liečenie, peptidázy, inhibitory, dipeptidyl, prevenciu

Text:

...), sa tiež skúmajú ako liečivá, ktoré môžu byť užitočné pri liečení diabetu a zvlášť diabetu typu 2 . Pozri napríklad W 0 97/40832, W 0 98/19998, U.S. Patent č. 5,939,560, Bioorg. Med. Chem. Lert., 6(10), 1163 - 1166 (l 996) a Bioorg. Med. Chem. Len., 6(22), 2745 - 2748 (1996). Užitočnost inhibitorov DP-lV pri liečení diabetu typu 2 je založená na fakte, že DP-IV in vivo ľahko inaktivuje peptid-l glukagónového typu (GLP-l) a žalúdočný...