Zverejnene patenty 04.07.2002

Kombinačná terapia na liečenie srdcového zlyhania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 168

Dátum: 04.07.2002

Autori: Pöder Pentti, Haikala Heimo

MPK: A61K 31/138, A61K 31/403, A61K 31/501...

Značky: liečenie, srdcového, kombinačná, terapia, zlyhania

Text:

...zložiek na výrobu liečiva na zníženie mortality pacientov, trpiacichDetailný opis predloženého vynálezuSpôsob podľa predloženého vynálezu sa týka kombinačnej terapie na liečenie srdcového zlyhania, obzvlášť na zníženie mortality pacientov, trpiacich srdcovým zlyhaním, podávanim pacientovi, ktorý má jeho potrebu, levosimendanu alebo jeho farmaceutický prijatelných solí a antagonistu beta-adrenergného receptora akoÚčinné zložky môžu byt...

Panel ako aj upevňovací systém pre panely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17026

Dátum: 04.07.2002

Autor: Hannig Hans Jürgen

MPK: E04F 15/02, F16B 5/00, E04F 15/04...

Značky: systém, upevňovací, panely, panel

Text:

...sa ukladajú prevažne ako plávajúce. Na redukciu kročajového zvuku sa zvyčajne medzi podklad alaminátové panely ukladá medzívrstva na tlmenie kročajového zvuku. Taktiež je známy spôsob, pri ktorom sa medzívrstva na tlmeniekročajového zvuku ñxne pripevni na spodnú stranu laminátových panelov orientovanú bližšieZvlášť problematické je zaklesnuté spojenie známeho upevňovacieho systému vtedy,ak je voblasti zaklesnutého spojenia zaťažený veľkým...

Spôsob sanácie pôdy znečistenej organickými zlúčeninami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5683

Dátum: 04.07.2002

Autori: Pappa Rosario, Imerito Aldo, Massetti Felicia, D'angeli Edoardo

MPK: B09C 1/00

Značky: znečistenej, zlúčeninami, spôsob, organickými, pôdy, sanácie

Text:

...zvoleným napríklad z metylénchloridu, kvapalných C 2-C 4 uhľovodíkov, alebo superkritických kvapalín.0016 Použitelnosť a účinnosť týchto postupov je však do značnej miery obmedzená prítomnosťou Veľkých podielov jemných častíc a vysokého obsahu vody, ktoré všeobecne charakterizujú určité typy0017 S cieľom prekonania týchto nevýhod boli navrhnuté rôzne postupy pre sanáciu pôdy s vysokým obsahom vody, ktoré sú založené od použitia extrakčných...

Predajný automat na mobilné telefóny a/alebo SIM karty a spôsob na jeho prevádzkovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4773

Dátum: 04.07.2002

Autori: Necker Marika, Pietzcker Bertram

MPK: G07F 7/00

Značky: prevádzkovanie, automat, karty, predajný, spôsob, telefóny, mobilné

Text:

...mobilnej siete. Platenie sa uskutočňuje bezhotovostne cez EC alebo kreditné karty rovnakocez online spojenie s bankou alebo s kreditnou inštitúciou.0011 Takéto automaty ponúkajú 24 hodinový servis pre zákazníkov a môžu sa rozostavovat všade, napr. nákupných domoch, poštových pobočkách, čerpacích staniciach, odpočívadlách, staniciach, letiskách, nákupných centrách, EP 1 274 048 32 G 16/Tatď. Nevyžaduje sa žiadna predajňa a predajný...

Spôsob a leštiaci stroj s dvomi kmitavými pohybmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1749

Dátum: 04.07.2002

Autori: Bordonado Francis, Von Gunten Marco

MPK: B24B 31/00

Značky: spôsob, kmitavými, pohybmi, leštiaci, dvomi, stroj

Text:

...0010 Ako už bolo uvedené, vynález sa týka spôsobu lešteniaaspoň jedného predmetu 2 leštiacim prostriedkom 10 obsiahnutým vo vani 1, aspoň jeden povrch predmetu 2 je V kontakte s uvedeným leštiacim prostriedkom 10.0011 Leštiaci prostriedok 10, ktorý nie je znázornený na výkrese, obsahuje častice s leštiacim účinkom a kvapalinu, v ktorej sú tieto častice ponorené.0012 Leštiaci prostriedok nie je predmetom vynálezu, a preto zloženie tohoto...

Identifikácia modulátorov neuroprenášačovej aktivity kyseliny xanturénovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 836

Dátum: 04.07.2002

Autori: Maitre Michel, Gobaille Serge

MPK: G01N 33/68, G01N 33/94, G01N 33/50...

Značky: aktivity, kyseliny, xanturénovej, identifikácia, neuroprenášačovej, modulátorov

Text:

...(Oxf) 1997 dezember 47 (6) 667 ~ 677). U deprimovaných pacientov je po požití tryptofánu (5 g) výrazne zvýšené vylučovanie XA močom (24 hod.)(Psychopharmacology (Berl) 1981 75 (4) 346 - 349 Acta Psychiatr Belg 1979 november ~dezember 79 (6) 638 - 646). Ďalšie výsledky napriek tomu ukazujú, že ICV injikácia XA nemodifikuje u potkanov priebeh EEG (Okayama Igakkai Zasshi 104 (5-6) 471 482 1992), že injikácia XA neindukuje u myší chovanie...

Panel a upevňovací systém pre panely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 514

Dátum: 04.07.2002

Autor: Hannig Hans Jürgen

MPK: E04F 15/02, F16B 5/00, E04F 15/04...

Značky: panely, panel, upevňovací, systém

Text:

...byt ako nedostačujúce na zaistenie dostatočnejpevnosti tohto typu upevňovacích prvkov.Z W 0 01/51732 A 1 je známy druhovo príbuzný upevňovací systém, ktorý obsahuje dodatočný blokovací prvok. Blokovací prvok musíbyt po uskutočnení aretácie háčikových prvkov dodatočne vsunutý na spojovacie miesto. Ďalej pripravuje montáž blokovacieho prvku problémy vtedy, keď leží rad panelov veľmi blízko steny. Pre blokovací prvok nie je dostatok miesta, abyho...

Spôsob nastavenia identifikátora používateľského zariadenia v rádiokomunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 348

Dátum: 04.07.2002

Autori: Yi Seung-june, Yeo Woon-young

MPK: H04L 12/56, H04Q 7/32

Značky: spôsob, rádiokomunikačnom, systéme, používateľského, nastavenia, identifikátora, zariadenia

Text:

...siete (UTRAN) za účelom ustavenia špecifikácie novej rádiovej prístupovej siete pre mobilný komunikačný systémvyvinula špecifikácie pre fyzikálnu vrstvu (prvú vrstvu),pričom WG 2 (pracovná skupina 2) špecifikovana funkcie dátovej spojovacej vrstvy (druhej vrstvy) a sieťovej vrstvy (treťej vrstvy). Okrem toho WG 3 (pracovná skupina 3) vyvinula Špecifikácie pre rozhranie medzi základnýmizákladnými sieťami v UTRAN (univerzálnej pozemskej...

Upevňovací systém pre panely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14326

Dátum: 04.07.2002

Autor: Hannig Hans Jürgen

MPK: E04F 15/02, F16B 5/00

Značky: panely, upevňovací, systém

Text:

...zaťažením len ten panel, ktorého hákovitý prvok leží dole, teda je bližšie smerom k podkladu. S týmto zaklesnutý, hore ležiaci hákovitý prvok susedného panelu nie je zaťažený, preto v dôsledku zaťaženia dochádza lenupanelu sdole ležiacim hákovitým prvkom kzatlačeníu do zväčša mäkkej medzivrstvyna tlmenie kročajového zvuku. Pri tomto sa hore ležiaci hákovitý prvok nezaťaženého panelu uvoľní z dole ležiaceho hákovitého prvku susedného panelu....