Zverejnene patenty 03.07.2002

Inhibítory integrínu na liečenie očných chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 191

Dátum: 03.07.2002

Autori: Friedlander Martin, Wiesner Matthias, Haunschild Jutta, Lang Ulrich, Bender Hans Markus

MPK: A61K 31/335, A61K 31/35, A61K 31/38...

Značky: chorôb, liečenie, inhibitory, integrínu, očných

Text:

...avBg. Tieto zlúčeniny sú osobitne aktívne akoantagonisty adhézneho receptoru v prípade receptoru vitronektínu e 433.Inhibítory integrínu boli navrhnuté ako farmaceutický aktívne látky vhumánnej a veterinárnej medicíne, predovšetkým na profylaxiu a liečenierôznych porúch, najmä na liečenie a profylaxiu obehových porúch, trombózy, srdcového infarktu, arteriosklerózy, zápalov, apoplexie, angíny pectoris,nádorových porúch, osteolytických porúch,...

Adaptívny spôsob spracovania signálov v MIMO-systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 188

Dátum: 03.07.2002

Autori: Krüger Udo, Helmot Clemens, Jungnickel Volker, Haustein Thomas, Jorswieck Eduard, Pohl Volker, Wunder Gerhard

MPK: H05B 7/06, H04B 7/08

Značky: spracovania, adaptívny, spôsob, signálov, mimo-systéme

Text:

...poľa na rôznych miestach, to znamená, že sa nájde vždyjedno iné prekrývanie vysielacich signálov. To môžebyť opísané vektorovou rovnicouZ toho je písmenom H označená takzvanákanálová matica, v ktorej sú uvedené hodnotyamplitúd a fáz jednotlivých kanálov medzi každým možným párom vysielacích a prijímacích antén(dráha dátových signálov). Vektor n opisuje šum na jednotlivých prijímacích anténach. Vyslanédátové signály môžu byť na...

Použitie substituovaných gama-laktónových zlúčenín ako farmaceutických prípravkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 96

Dátum: 03.07.2002

Autori: Przewosny Michael, Hennies Hagen-heinrich, Sundermann Bernd, Sundermann Corinna

MPK: A61K 31/416, A61K 31/4155, A61K 31/365...

Značky: farmaceutických, gama-laktónových, substituovaných, použitie, prípravkov, zlúčenín

Text:

...l uvedeného ďalej pôsobia ako inhibitory syntázy oxidu dusného a sú obzvlášť vhodné pri príprave farmaceutického prípravku na liečbu ochorení ako je migréna, septický šok, neurodegenerativne ochorenia ako je roztrúsená skleróza,Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba alebo Huntingtonova chorea, zápal,zápalová bolesť, cerebrálna ischemia, diabetes, meningitida, artérioskleróza, neoplastické ochorenia. hubové ochorenia alebo na liečenie...

Imunologicky väzbové molekuly ktoré inhibujú syncytiálnu fúziu trofoblastov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 86

Dátum: 03.07.2002

Autori: Schmitz Ulrike, Frank Hans-georg, Kaufmann

MPK: C12N 15/13, C07K 16/18, A61K 39/395...

Značky: inhibujú, väzbové, molekuly, syncytiálnu, fúziu, imunologicky, trofoblastov

Text:

...účinkov. Sú teda požadované metódy a látky, ktoréa) majú miesto účinku na implantovanej blastocyste, a tak môžu ďalej minimalizovať vedľajšie účinky vt materskomb) nezasahujú do endokrinnej autoregulácie ženskéhoPrehľad obrázkov na výkresochObr. 1 ukazuje príklad prietokovej cytometrickej analýzy v rozsahu fúzneho testu. V kvadrante A je reprezentovaná fluórescencia DiI (samotný), zatiaľ čo v kvadrante C jereprezentovaná fluórescencia...

Piperazínoxímové deriváty s antagonistickou aktivitou na receptoroch NK-1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 52

Dátum: 03.07.2002

Autori: Van Maarseveen Jan, Van Scharrenburg Gustaaf, Tulp Martinus, Herremans Arnoldus, Coolen Hein, Iwema Bakker Wouter, Mccreary Andrew, Van Den Hoogenband Adrianus

MPK: A61P 1/00, C07D 403/06, A61K 31/495...

Značky: deriváty, piperazínoxímové, receptoroch, antagonistickou, aktivitou

Text:

...metylovú skupinu, etylovú skupinu, n-propylovú skupinu alebo izopropylovú skupinu, a skratka alkyl(1-4 C) znamená metylovú skupinu, etylovú skupinu, n-propylovú skupinu, izopropylovú skupinu, 1-butylovú skupinu, 2-butylovú skupinu l-(2-metyl)propylo vú skupinu a 2 ~(2 ~metyl)propylovú skupinu.Vynález sa zvlášť týka zlúčenín vzorca 1, v ktorom Y znamená 2- alebo 3-indolylovú skupinu, fenylovú skupinu,7-azaindol~ 3-ylovú skupinu alebo...

Abrázna zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7322

Dátum: 03.07.2002

Autori: Gaurav Venkat, Carpenter Christopher, Fleck Robert, Briscoe Terry, Jones Larren, Danks Daniel

MPK: E02F 9/28

Značky: zostava, abrázna

Text:

...adaptér svýčnelkom a hrotom umiestneným na výčnelku. Výčnelok je vytvorený s rybinovými drážkami, ktoré sú rovnobežné s hornou stenou výčnelka. Protiľahlé vnútorné strany stien hrotu sú vytvorené s rybinovými pásmi pokračujúcimi dovnútra, ktoré doplňujú drážky, takže pásy sa vsúvajú do konca drážok podľa polohy hrotu na výčnelku. Patent tiež opisuje alternatívu, kde rybinové drážky sú vytvorené v hrote a rybinové pásy sú vytvorené na...

Pripojenie pre opotrebiteľnú súčasť bagra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6978

Dátum: 03.07.2002

Autori: Jones Larren, Graf David, Carpenter Christopher

MPK: E02F 1/00

Značky: pripojenie, súčasť, bagra, opotrebiteľnú

Text:

...V otvore 23. Ako obvod tŕňa, tak i susediaca plocha Q zámkového ústrojenstva sú opatrené vzorom pre zvýšenie trenia. Prostredníctvom vloženia tŕňa úplne do otvoru g je zámkové ústrojenstvo 5 vytlačované von zo zámkovej polohy lg, pričom prostrednictvom otáčania tŕňa môže byt zámkové ústrojenstvo vysunuté von zo zámkovej0006 Adaptér predstavuje základňu, ktorá je pripevnená 1( dobývacej hrane bagra privarením, mechanickým pripevnenínx alebo...

Abrázny člen a abrázna zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6938

Dátum: 03.07.2002

Autori: Fleck Robert, Jones Larren, Danks Daniel, Carpenter Christopher, Gaurav Venkat, Briscoe Terry

MPK: E02F 9/28

Značky: zostava, člen, abrázny, abrázna

Text:

...na výčnelok adaptéra. Vzhľadom na závity sa hrot otáča okolo pozdlžnej osi zuba a všeobecne pritláča zámok o výčnelok adaptéra, ked pôsobia výsuvné sily. Je mnoho menej pravdepodobne, že zámok zlyhá pri takomto druhu prítlačných sil oproti pôsobeniu veľkých šmykových sil v konvenčných zuboch. Kým táto konštrukcia poskytuje veľkú pevnosť a výhody pridržiavania, výčnelok a objimka sú komplikované a nákladnejšie na výrobu.US patent č. 2 987...

Stĺpik

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6576

Dátum: 03.07.2002

Autor: Jernström Rolf

MPK: E04H 12/00, E01F 9/011

Značky: stĺpik

Text:

...pásom. Výhodný spôsob je ten, ak sú pripevnené na konštrukciu počas výroby stĺpika napríklad dvalpásy i na protiľahlých stranách vpriereze stĺpika. Prirodzeným umiestnením pre pásy j je potom miesto medzi vrstvami. Napriklad môže byt laminačný proces taký, že ak sa začne formovať vonkajšia vrstva g na vrch vnútornej vrstvy ž, sú pásy 5 už pripevnené jedným alebo druhým smerom navonkajšiu plochu vrstvy i. Toto je možné využiť predovšetkým pre...

Spôsob prípravy L-treonínu použitím kmeňov rodiny Enterobacteriaceae so zvýšeným rseC génom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16378

Dátum: 03.07.2002

Autor: Rieping Mechthild

MPK: C07K 14/24, C07K 14/245, C12N 1/20...

Značky: přípravy, zvýšeným, rodiny, kmeňov, spôsob, použitím, génom, enterobacteriaceae, l-treonínu

Text:

...v bunkách míkroorganízmov z rodiny Enterobacteriaceae ac) izoláciu L-treonínu, zložiek fennentačnej pôdy a/alebo biomasy v jej celku aleboMikroorganizmy, ktoré poskytuje predložený vynález, môžu produkovať L-treonín z glukózy, sacharózy, laktózy, fruktózy, maltózy, melasy, prípadne škrobu, pripadne celulózy alebo z glycerolu a etanolu. Títo sú zástupcami rodiny Enterobacteriaceae vybranými z rodu Escherichia,Erwinia, Providencia a Serratia....

Elektronické hracie kartové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4224

Dátum: 03.07.2002

Autori: Mcnally Gordon, Bentley John Ransome

MPK: A63F 3/06, G07C 15/00

Značky: zariadenie, hracie, kartové, elektronické

Text:

...spát organizátorom hry na overenie a výplatu ceny.Odkazujúc na obrázky 4 až 6 vytvarovalo sa iné pravouhlé kartové hracie zariadenie 20 v dvoch poloviciach, ktoré sa spolu zlepili, aby mali približnú hrúbku kreditnej karty, ako je to zobrazené na obrázku 5. Zariadenie obsahuje hracie tlačidlo 22, zastavovacie tlačidlo 24 a blokovacie tlačidlo 26, ktoré je zapustené, aby sa zabránilo riziku že sa stlačí náhodne.Pozdlž šírky strednej časti...

Substituované 1-fenetylpiperidínové zlúčeniny používané okrem iného ako analgetiká

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3198

Dátum: 03.07.2002

Autori: Buschmann Helmut, Kögel Babette-yvonne, Sundermann Bernd, Hoenen Lambert, Friderichs Elmar

MPK: A61K 31/4523, C07D 211/00, A61K 31/445...

Značky: používané, zlúčeniny, 1-fenetylpiperidínové, substituované, okrem, iného, analgetika

Text:

...znamená každý samostatne H, R 5 znamená prípadne aspoň raz substituovaný, nasýtený, rozvetvený alebo nerozvetvený alifatický 01.10 zvyšok, prípadne aspoň raz substituovaný, aspoň raz nenasýtený, rozvetvený alebo nerozvetvený alifatický C 240 zvyšok, prípadne aspoň raz substituovaný, nasýtený alebo aspoň raz nenasýtený cykloalifatický C 34 zvyšok, prípadne aspoň raz substituovaný arylový alebo heteroarylový zvyšok alebo prípadne aspoň raz...

Prípravok obsahujúci fulvestrant

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2892

Dátum: 03.07.2002

Autori: Gellert Paul Richard, Potts Alison Margaret

MPK: A61K 47/00

Značky: obsahujúci, fulvestrant, prípravok

Text:

...sú účinnými antiestrogénovými činidlami. Opis obsahuje informáciu týkajúcu sa prípravy derivátov steroidov. Konkrétne je tu v príklade 35 zmienka o zlúčenine 7 a-9-(4,4,5,5,5-pentañuórpentylsulfinyl)nonylestra-1,3,5(10)-trién-3,17 B-diolu, táto zlúčenina je konkrétne uvedená v nároku 4. Je taktiež uvedené, že sa zlúčeniny z toho vynálezu môžu poskytnúť na použitie vo forme farmaceutickej kompozície obsahujúcej derivát steroidu podľa...

Prípravok na ústnu hygienu obsahujúci prenášač fluoridových iónov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2792

Dátum: 03.07.2002

Autori: Robineau Pascale, Lhuisset François, Cazor Jean-louis

MPK: A61K 8/19, A61K 8/30, A61Q 11/00...

Značky: fluoridových, obsahujúci, hygienu, prípravok, prenášač, iónov, ústnu

Text:

...spol., (1975) Management of gingival inflammation with active ingredients in toothpaste, Dtsch. Zahnärztl. Z. âg, 382-384 Cohen R.E. a spol., (1991) Effect of vitamin E gel, placebo gel andchlorhexidine on periodontal disease, Clin. Prev. Dent. lâ, 20 24).Po druhe je frekvencia ochorenia dutiny ústnej u diabetikov vyvolaná zmenou prostredia V ústnej dutine súvisiaceho sdiabetickým ochorením a jeho liečením, ako aj so zlyhanímimunitného...

Nové soli antikonvulzívnych derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2175

Dátum: 03.07.2002

Autori: Abdel-magid Ahmed, Maryanoff Cynthia

MPK: A61K 31/34, A61P 25/00, C07D 493/00...

Značky: antikonvulzívnych, nové, derivátov

Text:

...dusičnú, chloristú, fumárovú, malónovú, fosforečnú,glýkolovú, mliečnu, salicylovú, sukcinovú, toluén-p-sulfónovú,vínnu, citrónovú, mravčiu, benzoovú, malónovú, nafta 1 én-2 sulfónovú a benzénsulfónovú. Ďalšie kyseliny, ako je kyselina šťavelová, zatiaľ čo samotné nie sú farmaceutický prijateľné,môžu byť prospešné pri príprave solí užitočných ako medziproduktý pri získavaní zlúčenín prospešných podľa spôsobu výnálezu a ich farmaceutický...

Excentrický čap pre zámky výhybok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1666

Dátum: 03.07.2002

Autori: Steinmann Markus, Koradi Erich, Baumann Steve

MPK: B61L 5/00

Značky: excentrický, výhybok, zámky

Text:

...koaxiálne usporiadaného valca zasunuteľný kužeľ a je upravený upevňovací prostriedok, ktorým je uvedený valec týmto kužeľom pritlačiteľný, aby sa spôsobilo upnutie s ložiskom zámku, je excentrický čap spojený s ložiskom zámku pevne a nemôže sa ani v radiálnom ani axiálnom smereExcentrický čap podľa vynálezu podľa nároku2 sa líši od excentrického čapu podľa nároku 1tým, že excentrický čap je zasunuteľný do valcovitého dielu - tento diel sa...

Nosič na plechovky a kartónový výlisok pre nosič na plechovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1392

Dátum: 03.07.2002

Autor: Karlsson Kenneth

MPK: B65D 71/40

Značky: kartónový, výlisok, plechovky, nosič

Text:

...sú konvenčne tvarované do v podstate kruhovo valcového základného tvaru. Homá čast plechovky je trochu zošikmená aje uzavretá horným uzáverom 6, ktorý je utesnený pomocou vystupujúcej kruhovej obruby 8.0016 Plochý výlisok 2 na obr. 1 má v podstate obdĺžnikový základný tvar, výhodne s vrúbkovanými alebo sklonenými rohmi 10 na zníženie rizika, že by sa mohla vystupujúca čast nosiča zachytiť vedľajšieho prvku, ako napríklad iného zostaveného...

Nosič na plechovky, kartónový výlisok pre nosič na plechovky, a spôsob skladania kartónového výlisku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1054

Dátum: 03.07.2002

Autor: Karlsson Kenneth

MPK: B65D 71/40

Značky: spôsob, kartonového, výlisok, nosič, výlisků, skladania, plechovky, kartónový

Text:

...každú plechovku, EP 1 401 727 324 B 3 ľT-hktorá má byt pripojená nosićom, oblúkovú strednú sekciu medzi dvoma oblúkovými koncovými sekclami. Stredná sekcia je vytvorená radiálne vo vnútri oblúkových koncových sekcii výrezu, takže záchytný jazyk je vytvorený v strednej sekcii výrezu, Záchytný jazyk je prispôsobený na preklznutie cez vystupujúcu obrubu plechovky, keď sú bočné diely a stredná čast výlisku tlačené smerom k šikmým stranám...

Substituované gama-laktónové zlúčeniny ako antagonisty NMDA

Načítavanie...

Číslo patentu: E 851

Dátum: 03.07.2002

Autori: Przewosny Michael, Englberger Werner, Maul Corinna

MPK: A61K 31/341, C07D 307/00, A61P 23/00...

Značky: substituované, antagonisty, gama-laktónové, zlúčeniny

Text:

...iného, liečba0010 V publikácii Tetrahedron Letters 2000, 41, 9747-9751, je opísaný 5 fenyl-3-(2,4,6-trichlórfenylamino)-5-metyldihydrofurán-2-ón.0011 Avšak, stále existuje dopyt po účinných antagonistoch NMDA, ktorésú výhodne vhodné na potláčanie bolesti.0012 V súlade s vyššie uvedeným bolo cieľom tohto vynálezu poskytnúť nové zlúčeniny, ktoré sú obzvlášť vhodne na použitie ako farmaceuticky aktívnezložky vo farmaceutických prípravkoch,...

Výťahové zariadenie s virtuálnou ochrannou zónou v spodnej alebo hornej časti výťahovej šachty a spôsob jeho ovládania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 618

Dátum: 03.07.2002

Autori: Angst Philipp, Deplazes Romeo

MPK: B66B 5/00

Značky: ovládania, spôsob, výťahové, výťahovej, hornej, zonou, částí, zariadenie, spodnej, ochrannou, virtuálnou, šachty

Text:

...predloženého vynálezu je eliminovať ochranné priestory, príp, redukovat ichĎalšou úlohou vynálezu je poskytnúť výťahové zariadenie so skrátenou šachtou.Ďalej je úlohou vynálezu znížiť náklady výťahoveho zariadenia.Ďalšou úlohou je zlepšit bezpečnosť personálu údržby.Okrem toho platí, poskytnúť výt°ahové zariadenie a vhodný spôsob na jeho ovládanie, ktoré môže zostať v prevádzke aj v prípade údržby.Tieto úlohy rieši výťahove...