Zverejnene patenty 01.07.2002

Prostriedok obsahujúci tuk (olej), ktorý obsahuje cibuľový extrakt, jeho výroba a použitie na ošetrenie, prevenciu alebo liečenie poškodeného kožného tkaniva, hlavne potom zjazveného tkaniva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 179

Dátum: 01.07.2002

Autori: Heberer Martina, Paspaleeva-kühn Valentina, Schatschneider Simone, Beutler Rolf

MPK: A61K 35/78, A61P 17/02

Značky: tkaniva, obsahujúci, liečenie, obsahuje, kožného, hlavne, cibuľový, zjazveného, extrakt, ošetrenie, poškodeného, prostriedok, olej, prevenciu, výroba, použitie, ktorý, potom

Text:

...štádiu, ako aj na gynekologické aplikácie. Avšak v tejto súvislosti sa musia do značnej miery brat do úvahy obmedzenia súvisiace s produktmi obsahujúcimi hormóny. napr. vedľajšie účinky a/alebo nežiaduceProdukt značky PC 30 V opisuje tekutinu, ktorá obsahuje suchý extrakt zo semien pagaštanu konkého a tiež suchý extrakt z harmančeka v LS-butándiole, dexpantenolu. alantoínu a vonných látok. Tento prostriedok je použiteľný pri ošetrení...

Atramentové zásobníky z penového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 100

Dátum: 01.07.2002

Autor: Free Sharon

MPK: B65D 81/26, C08G 18/00, B41J 2/175...

Značky: zásobníky, atramentové, materiálů, pěnového

Text:

...s rozpúšťadlami nachádzajúcimi sa v atramente, čo zase zabraňuje organíckému materiálu v penovom materiáli, aby presakoval do atramentu.3 US patent 6102532 opisuje penové materiály pre atramentový zásobník. Vynález opísaný vtomto US patente má za ciel vyriešiť problém s mäkkosťou penových materiálov v atramentových kartridžoch. Patent je zameraný najmä na zavedenie penového stabilizátora (povrchovo aktívnej látky) s polyéterpolyolom...

Atramentové zásobníky z penového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 94

Dátum: 01.07.2002

Autor: Free Sharon

MPK: B65D 81/26, C08G 18/00, B41J 2/175...

Značky: zásobníky, materiálů, pěnového, atramentové

Text:

...penových materiálov pre atramentový zásobníkaje zameraný najmä na zahrnutie penového stabilizátora (povrchovo aktívnejlátky) spolyéterpolyolom na vytvorenie polotuhých penových materiálov.V príkladoch uskutočnenia je použitý TDI-80, ktorý je zmesou majúcou najmenej 80 2,4-toluéndíizokyanátu. Je navrhnuté, aby sa izokyanátový index udržiaval v rozsahu 110 až 150, aby sa napomohlo redukcii extrahovateľných látok.Japonská zverejnená patentová...

Hydrofóbny prostriedok, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282497

Dátum: 01.07.2002

Autor: Balogh Peter

MPK: C04B 24/08

Značky: použitie, výroby, spôsob, prostriedok, hydrofóbny

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrofóbny prostriedok je tvorený nehaseným práškovým vápnom v množstve 90 až 94 % hmotn. a rastlinným olejom v množstve 6 až 10 % hmotn. Spôsob výroby hydrofóbneho prostriedku spočíva v tom, že sa k nehasenému práškovému vápnu v množstve 90 až 94 % hmotn. pridá za stáleho miešania jemným rozprašovaním 6 až 10 % hmotn. rastlinného oleja. K takto pripravenej zmesi sa za stáleho miešania pridá 45 až 60 % hmotn. vody a po skončení hydratácie vápna...

Prostriedok obsahujúci tuk (olej), ktorý obsahuje cibuľový extrakt, jeho výroba a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4890

Dátum: 01.07.2002

Autori: Paspaleeva-kühn Valentina, Heberer Martina, Beutler Rolf, Schatschneider Simone

MPK: A61K 8/04, A61K 36/88, A61P 17/00...

Značky: ktorý, extrakt, obsahujúci, prostriedok, výroba, použitie, olej, obsahuje, cibuľový

Text:

...ktorá obsahuje suchý extrakt zo semien konského gaštanu a tiež suchý extrakt z rumančeka v 1,3-butándiole, dexpantenolu, alantoínu a vonných látok. Tento prostriedok je použiteľný pri ošetrení poškodenej kože, napr. rozdieranie miest citlivých na mechanické poškodenie a jaziev vzniknutých ortopedickými aplikáciami, a tiež rán vzniknutých tlakom. Nie je tu uvedená indikácia použitia vzhľadom na jazvy vzniknutév dôsledku operácií alebo...

Pripojovací nátrubok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3934

Dátum: 01.07.2002

Autori: Weh Wolfgang, Weh Erwin

MPK: F16L 37/00

Značky: připojovací, nátrubok

Text:

...guľôčky rôznychpriemerov. Pripojovacie profily sú pritomvysústružene s výhodou do pripojovacieho puzdktoré tiež slúži na to, aby bolo mov pripojovacom nátrubku ukotviť puzdro sedlaspätného ventila. Naviac je tým možné v pripojovacom nátrubku bezpečne pridržiavat filtraćnú vložku, ktorá je, najma jednodielne,vytvorená na puzdre sedla ventila. Kužeľovýmvonkajším tvarom filtračnej vložky vznikne zvlášťkompaktné uskutočnenie pripojovacieho...

Veterná elektráreň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3258

Dátum: 01.07.2002

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 11/00, F24F 5/00

Značky: elektráren, veterná

Text:

...vynálezu vo veži vetemej elektrárneobrázok 4 perspektívne znázornenie zariadenia podľa vynálezu.0016 Na obrázku 1 je zariadenie podľa vynálezu znázomené vbočnom pohľade. Medzi prvým prvkom 10 a druhým prvkom 14 sa nachádza chladiace zariadenie 12. Toto chladiace zariadenie 12 je elektrickou energiou napájaný Peltierov prvok príp. skupina Peltíerových prvkov. Spôsobuje prenos tepla od jednej laterálnej hraničnej plochy na druhú ~ vtomto...

Rúrka výškovo prestaviteľnej podpery a výškovo prestaviteľná podpera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2947

Dátum: 01.07.2002

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: E04G 25/00

Značky: podpery, prestaviteľnej, prestaviteľná, podpera, rúrka, výškovo

Text:

...zo stojanovej rúrky vysunúť, vypadnúť, alebo sa nedá0006 Tak isto pri podpere podľa spisu DE 69 41 113 U 1 jezávitová časť navarená na zvyšok stojanovej rúrky, pričom Vtomto prípade je spodný koniec závitovej časti zúžený, aby bol zabezpečený proti vypadnutiu, Pri podpere podľa spisu DE 73 27 542 Ul má závitová časť voči zvyšku stojanovej rúrky o to väčšiu hrúbku steny, že na časti medzi uvedenými úsekmi závitový úsek trochu...

Vybavenie na hru a cvičenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1730

Dátum: 01.07.2002

Autor: Sven Ake Sjöstam

MPK: A63B 17/00, A63B 9/00

Značky: cvičenie, vybavenie

Text:

...6 a 7 sú namontované medzi párom stĺpov, l a 3 alebo l a 2. Upevňovacie body alebo puzdrá sú V rovnakej výške na obidvoch koncoch jednej jednotky ale dve jednotky sú namontované V rôznych výškach. Výška nad zemou je zvolená tak, aby bola vhodná na zamýšľaný účel vybavenia anapríklad jednotka, ktorá je najvyššie môže byť v takej výške, že môže byť len ťažko dosiahnuteľná osobou stojacou na zemi a načahujúcou sa tak vysoko, ako je možné.I(...

Zariadenie na individuálne zavlažovanie rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1339

Dátum: 01.07.2002

Autor: Amsellem Maurice

MPK: A01G 27/00, A01G 29/00

Značky: zavlažovanie, zariadenie, individuálne, rastlín

Text:

...a naviac sú potrebné rozvodné kanáliký, ktoré uskutočňujú distribúciu vody, čo je pre používateľa málo praktické, pretože pred využitím tohto systemu musí vyhĺbiť pre kanáliky v zemi priestor a následne tu tieto kanáliky umiestiť. Toto zariadenie je teda pripravené trvalo v kvetníku, čo jesystém, ktorý by fungoval podľa potreby iba občasne. Americký patent číslo 6128856 opisuje zariadenie na zavlažovanie, ktoré pozostáva 2 vrchnáčika...

Arylborónové kyseliny na liečenie obezity

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1223

Dátum: 01.07.2002

Autori: Li Xinhua, Huval Chad Cori, Holmes-farley Stephen Randall, Dhal Pradeep, Mandeville Harry Iii

MPK: A61K 31/01, C07F 5/00, A61P 3/00...

Značky: liečenie, kyseliny, arylborónové, obezity

Text:

...kyselín podľa predmetného vynálezu. R na obrázku 4 predstavuje C 12 alkylovú skupinu s lineárnym reťazcom.0017 Vynález je v ďalšom texte opisaný s ohľadom na arylborónové kyseliny a arylboronáty, tj. na zlúčeniny, v ktorých ako Z, tak Z predstavujú -O-. Rozumie sa, že nasledujúci opis plati i pre zodpovedajúce borónamidy a tioboronáty, tj. i pre zlúčeniny, v ktorých jedna zo skupin Z a Z alebo obe tieto skupiny predstavujú -NH- alebo...

Deriváty aryl (alebo heteroaryl)azolylkarbinolu na liečenie inkontinencie moča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 911

Dátum: 01.07.2002

Autori: Frigola Constansa Jordi, Andaluz-mataro Blas, Merce-vidal Ramon

MPK: A61K 31/415, A61K 31/4155, A61P 13/00...

Značky: inkontinencie, deriváty, alebo, moča, heteroaryl)azolylkarbinolu, liečenie

Text:

...metódou farmakologická terapia sprevádzaná radom hygienických opatrení a edukácií pacienta. Metódu druhej voľby predstavujú iné terapie, ako maximálna elektrická stimulácia alebo Chirurgická liečba. Konzervatívne prostriedky, ako je cvičenie panvového dna a chirurgická liečba ako metóda prvej voľby sú určené pre stresovúFarmakologická liečba urgentnej inkontinencie moča a hyperreflexie sa zameriava na zníženie aktivity detruzora a...

Spôsob výroby upchávkových stĺpov na vylepšenie základu stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 679

Dátum: 01.07.2002

Autor: Priebe Heinz

MPK: E02D 3/00

Značky: výroby, stĺpov, upchávkových, stavby, vylepšenie, základu, spôsob

Text:

...materiálu stĺpa. Kohézna hodnota prisadového materiálu vystuženého vláknami by mala ležať medzi 5 a 50 kN/m 2, najmä medzi 10 a 30 kN/mg. Priemer stĺpa môže ležaťvo výhodnom rozsahu 0,6 až l,Om. Rozmer rastra, podľaktorého sú jednotlivé upchávkové stĺpy usporiadané, môže ležať medzi 1,2 a 3 m. Ako prisadový materiál sa použijenajmä piesok, avšak vhodné sú tiež štrk a drobný štrk.U výhodného uskutočnenia sa navrhuje, že upchávkový stĺp sa...

Piperidínové deriváty ako modulátory činnosti chemokínového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 654

Dátum: 01.07.2002

Autori: Springthorpe Brian, Perry Matthew, Evans Richard

MPK: A61P 31/00, A61K 31/445, A61P 11/00...

Značky: chemokínového, činnosti, deriváty, receptora, modulátory, piperidínové

Text:

...hladkého svalu, čo má za následek zníženie vaskulárnej permeability, exudáciu a edém. Antagonisty tiež vyvolávajú blokovanie účinku histamínu na Hl receptory na nocicepčné nervové vlákna c-typu, čo má za následok zníženie svrbenia a kýchania.0008 O vírusových infekciiách je známe, že spôsobujú zápal pľúc. Experimentálne sa ukázalo, že bežné prechladnutie zvyšujemukóznu produkciu eotaxinu v dýchacích cestách. Nakvapkanieeotaxínu do nosa...

Veterná elektráreň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 649

Dátum: 01.07.2002

Autor: Wobben Aloys

MPK: F24F 5/00, F03D 11/00

Značky: veterná, elektráren

Text:

...pohľade. Medzi prvým prvkom 10 a druhým prvkom 14 sa nachádza chladiace zariadenie 12. Toto chladiace Zariadenie 12 je elektrickou energiou poháňaný Peltierov prvok príp. skupina Peltierových prvkov. Spôsobuje prenos tepla od jednej laterálnej hraničnej plochy na druhú - V tomto prípade jeteplo prenášané od prvého prvku 10 k druhému prvku 14.Keď je chladiace zariadenie 12 napájane vhodným prúdom s vopred nastavenou veľkosťou a smerom, je...