Zverejnene patenty 04.06.2002

Zariadenie na biologické čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3251

Dátum: 04.06.2002

Autor: Belko Rudolf

MPK: C02F 3/30

Značky: odpadových, biologické, čistenie, zariadenie

Text:

...preteká plynule anoxickou zónou do oxickej zóny. V oxickej zóne sa biologické čistenie vykonáva aeróbnou aktiváciou t.j. prevzdušňovacím systémom dochádza k potrebnému okysličovaniu zmesy vody a kalu. V aktivačnej zóne je prostredníctvom usmerneného toku a priečok zabezpečená tzv. obehová. aktivácia, ktorá zefektívňuje biologický proces čistenia vody.Do separačnej zóny nateká voda cez ukľudňovacie potrubie, ktorého nátok je zaústený na...

Viazací systém na prepravu kusových tovarov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3250

Dátum: 04.06.2002

Autor: Trenčiansky Jozef

MPK: B65B 13/18, B65B 13/00

Značky: tovarov, prepravu, viazací, kusových, systém

Text:

...upevnené v kovových okách, úchytkàch. alebo na tyčiach pomocou putka prevlečeného cez oko alebo úchytku alebo sú omotané okolo tyčí.Pozdĺžne tkané a priečne zosilnené polyesterové viazacie pásky prechádzajúce cez samosvomé oceľové spony sú v týchto sponách ručne prevlečené a dotiałmuté pomocou páskovača.Výhodou riešenia podľa tohto úžitkového vzoru je bezpečnejšie upevnenie prepravovaného tovaru a obmedzenie znehodnotenia prepravovaných...

Spádová miešačka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3249

Dátum: 04.06.2002

Autor: Bohumel Slavko

MPK: B28C 5/18, B01F 9/02

Značky: spádová, miešačka

Text:

...prenos lcrťitiaceho momentu od pohonu cez vretená a klinové remene na bubon,jkonštrukčne riešenie spádovej miešačky. .Spádová miešačka pozostáva zfrámovej konštrukcie 1, zhotovenej zohýbaných rúrok vtvare znázomenom .na výkrese. Jej súčasťou sú konzoly na pripevnenie všetkých častíi miešačky. Na rámovej konštrukcií sú uchytené aj kryty a, 2, 19 a l 1 s priechodkou l§ V spodnej, ičasti rámovej konštrukcie sú umiestnené kolesá l...

Strelná zbraň s dynamickým záverom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3248

Dátum: 04.06.2002

Autori: Gašparík František, Tvrdý Peter, Lučanský Ján

MPK: F41C 7/00, F41A 3/42, F41A 3/12...

Značky: zbraň, záverom, dynamickým, střelná

Text:

...pre zásobník Q so záchytom L 3 zásobníka 51 g, je svojou zadnou časťou zasunutý do telesa l a jeho predná časť je uchytená do telesa 1 zbrane prostredníctvom rozbomého čapu u, zasúvateľného do otvoru Q vytvoreného lícovane v spúšťovom kontajneri a a telese 1. Na závere Q je vytvorené vybranie gprístupné cez s vyhadzovacie okienko 51 v telese l.Strelná zbraň s dynamickým záverom, v konkrétnom vyhotovení podľa obr. 1, pozostáva z neuzamknutého...

Zariadenie na polohovanie obrobkov, najmä zvarencov a montážnych dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3247

Dátum: 04.06.2002

Autori: Sedláček Jan, Hraško Július

MPK: B23K 37/04, B25B 11/00

Značky: zariadenie, najmä, obrobkov, montážnych, dielov, polohovanie, zvarencov

Text:

...a na puzdre je v smerepozdĺžnej osi vytvorená pozdĺžna drážka na vedenie kolíka.Uvedené technické riešenie v plnej miere zabezpečuje plynulé polohovanie dielca. Pohyby otočného modulu sú odvodené od elektrického pohonu cez rozvodovku a závitovkovú prevodovku.Výhodou technického riešenia je, že uvedené moduly môžu byť zostavené podľa požiadaviek užívateľa v rôznom poradí, pretože spájanie modulov je riešené zoskrutkovaním hornej dosky...

Zariadenie na čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3246

Dátum: 04.06.2002

Autori: Pijak Pavol, Piják Michal

MPK: C02F 3/12, C02F 3/00

Značky: zariadenie, čistenie, odpadových

Text:

...umiestnené ponomé čerpadlo vratného kalu a čerpadlo vnútomej recirkulácie denitriñkácie - nitritikácie s výtlakom na začiatok aktivačného čistiaceho reaktora. V dosadzovacej jednotke je umiestnená zberná nádoba plávajúcich nečistôt s ponomým čerpadlom ovýtlaku do vonkajšieho medzikmžia. Riešenie3 neumožňuje regeneráciu kalu, čím sa mu znižuje jeho ekonomická efektivita a nakoľko vyžaduje protismemú prepravu kvapaliny do a z aktivačného...

Zariadenie na zahasenie tlejúcich cigariet a cigár

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3245

Dátum: 04.06.2002

Autor: Uhrín Karol

MPK: A24F 19/00

Značky: zahasenie, tlejúcich, zariadenie, cigariet, cigár

Text:

...a cigary.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnenć pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr. l podľa technického riešenia zariadenie na zahasenie, najmä tlejúcich cigariet a cigár, obr. 2 znázorňuje v reze zariadenie na zahasenie, najmä tlejúcich cigariet a cigár ako jednodielene teleso dutej nádoby, obr. 3 znázorňuje v reze zariadenie na zahasenie, najmä tlejúcich cigariet a cigár ako dvojdíelene teleso...

Zapustený zámok s kľúčovou vložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3244

Dátum: 04.06.2002

Autori: Petřek Miroslav, Kuchař Josef

MPK: E05B 63/00, E05B 65/00

Značky: vložkou, zámok, kľúčovou, zapustený

Text:

...zasunuteľná do skompletizovaného zámku a taktiež jednostranne vysunuteľná zo skompletizovaného zámku.Pri výmene kľúčovej vložky nedochádza kjej deforrnácii. Po povolení poistnej skrutky sa dá kľúčová vložka jednostranne vysunúť, bez jej porušenia. Kľúčová vložka sa teda môže používať opakovane. Týmto usporiadanlm sa výrazne zjednoduší výroba vložkových zapustených zámkov, pri ktorých sa nemusia vytvárať prelisy vskrinke a krycom plechu,...

Tepelné čerpadlo s vnútorným ohrevom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3243

Dátum: 04.06.2002

Autor: Ferčák Dušan

MPK: F25B 13/00, F24D 11/02, F25B 30/02...

Značky: ohrevom, vnútorným, tepelně, čerpadlo

Text:

...č.2 Tepelné čerpadlo s vnútorným ohrevom, podľa obr.1, je tvorené elektrickým zdrojomktorý je prepojený skompresorom g. Kompresor 2, podľa obr.2, je tvorenýteleso 21 pripevnená vonkajšia špirálová .rúrka a ktorá je určený na ohrev chladiva g,ktorým je freón. Chladivo g je privádzané do vonkajšej špirálovej rúrky 2 L,čím dochádza kochladzovaniu kompresorového telesa 21 akohriatiu freónu. Vonkajšia špirálová rúrka 21 g je prepojená s...

Spriahnutá oceľobetónová konštrukcia pomocou hrebeňových pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3242

Dátum: 04.06.2002

Autori: Rovňák Marián, Ďuricová Antónia, Tomčo Ondrej

MPK: E01D 2/02, E04B 1/30

Značky: pomocou, pásov, konštrukcia, hřebenových, spriahnutá, ocelobetonová

Text:

...je v mieste spriahovacích pásov, takže v ich blízkom okolí sú izočiary nonnálového napätia zakrivené. V dôsledku toho vzniká v tejto oblasti pozdlž pásov pole íntenzívnejšieho priečneho ťahového normálového napätia. Na jeho zachytenie je určená betonárska výstuž uložená kolmo na os spriahnutia v medzerách medzi zubmi hrebeňového pásu.Spriahnuté oceľo-betónové konštrukcie pomocou hrebeňových pásov, v porovnaní so spriahnutými oceľo-betónovými...

Spriahnutá oceľobetónová doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3241

Dátum: 04.06.2002

Autori: Rovňák Marián, Ďuricová Antónia, Tomčo Ondrej

MPK: E01D 2/00, E04B 1/14

Značky: spriahnutá, doska, ocelobetonová

Text:

...funkciu. Vprevádzkovom- štádiu perforované pásy plnia spriahovaciu funkciu akonštrukcía pôsobí ako jedno alebo viacpoľová sprialmutá oceľo-betónová nosníková doska sprevisnutými koncamí.i Spñałmutá oceľo-betónová doska s výškovo zalomenými oceľovými debniacimi dielcami spojených perforovanými pásmi má vporovnaní s priamym vystuženým plechom, ktorý je s betónovou doskou spriahnutý pomocou tŕňov, vhodnejšie vlastnosti- zalomené oceľové dielce...

Koncentrátor svetelného toku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3240

Dátum: 04.06.2002

Autor: Tumpach Miloš

MPK: F21V 13/04, G02B 27/10, G02B 17/00...

Značky: světelného, koncentrátor

Text:

...a obr. 2, zobrazujúcívyužitie zariadenia podľa tohoto technického riešenia.Zariadenie (obr. 1) pozostáva z telesa 1 v tvare kvádru a z telesa 5 v tvare klinu. Obidve telesá 1,§ sú vytvorené z opticky priehľadného materiálu, pričom teleso 1 je vytvorené z materiálu,ktorého index lomu svetla je nižší ako index lomu svetla materiálu telesa á. Spodná časť 3 telesa j v tvare klinu je pokrytá reflexnou vrstvou na odrážanie svetla.Princíp...

Zvislá dopravná značka na pozemné komunikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3239

Dátum: 04.06.2002

Autor: Haco Jozef

MPK: E01F 9/011

Značky: dopravná, zvislá, pozemné, značka, komunikácie

Text:

...taktiež prispieva k negatívnym vplyvom na životnosť dopravných mačiek. Ďalším mámym riešením je riešenie podľa slovenskej prihlášky vynálezu PV 14412000 a slovenského úžitkového vzoru č. 2889, kde je podkladová tabuľa vyhotovená zo sklolaminátovej rovinnej podložky, ktorá má na prednej ploche vytvorenú súvislú vytvrdenú podkladovú vrstvu, pričom príchytka je na zadnej ploche upevnená zalaminovanim k rovinnej podložke. Nevýhodou tohoto...

Otváracie zariadenie úložných priestorov pohoviek, váľand a postelí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3238

Dátum: 04.06.2002

Autor: Polách Rostislav

MPK: A47C 19/02, E05F 1/08

Značky: priestorov, zariadenie, postelí, váľand, otváracie, úložných, pohoviek

Text:

...i starí a nemocní ľudia, deti alebo tehotné ženy.Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétne príklady uskutočnenia technického riešenia sú schématicky znázornené na pripojených výkresoch, kde obr. 1 je axiálny pohľad na váľandu s horným otváraním úložného priestoru, a to zo strany čela vybaveného otváracím zariadením a obr. 2 je axiálny pohľad na váľandu z obr. 1 z opačnej strany. Obr. 3 je detail časti otváracieho zariadenia v základnej uzamknutej...

Tvárnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3237

Dátum: 04.06.2002

Autor: Vachuška Václav

MPK: E04C 1/00, E04B 2/08

Značky: tvárnica

Text:

...výstupkom Q a protiľahlá plocha g jedným, výstupku zodpovedajúcim vybraním Q. Výstupok Q a vybranie Q sú v ploche l, 2 umiestnené symetricky. Dĺžka plochy 1 k strane štvorcového čela g je vpomere 21. Veľkosť výstupku Q zodpovedápolovici dĺžky plochy l a veľkosť vybrania zodpovedá polovici dĺžky plochy g.V príkladnom vyhotovení podľa obr. S sa tvárnicarni väzba rohu priečky uskutoční tak,že prvá vrstva sa položí na základ na jednej stene...

Tunelová pasca

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3236

Dátum: 04.06.2002

Autor: Božilov Peter

MPK: A01M 23/16

Značky: tunelová, pasca

Text:

...konštrukcie je V takej výške. aby sa dolné rameno s rovným koncom zachytilo do tvaru S spúšťača. Lovené zviera ľahko posunie rameno spúšťača k návnade rameno tvaru S sa pohybuje opačným smerom. Dolné ramenoJednoduchá a bezpečná obsluha patria k výhodám technického riešenia. Krátky tunel chrániaci voľny prístup k návnade zabezpečuje a vymedzuje zvieraťu priestor na jej získanie. Po aktivovaní pasce sklápací drôt spoľahlivo zasiahne V...

Zariadenie na svetelnú signalizáciu parkovacieho miesta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3235

Dátum: 04.06.2002

Autor: Navrátil Roland

MPK: G08G 1/14, E01F 9/016

Značky: parkovacieho, svetelnú, signalizáciu, zariadenie, miesta

Text:

...poskytujú (letailný popis jednotlivých vyhotovenijçtzorć súčasne neobniedzujíí možnosti využitia predemetu ťižitkovćho vzoru.Znaky iĺižitkovćho vzoru vyplývajú z nasledovných obrázkov ktorých obr. l znázorňuje bokorj/snjr pohľad na si gnalizačne zariadenie vybavené mechanický/nn snímačom olnpĺł znázorňuje bokorysný pohľad na signalimčné zariadenie vybavené optickým snímačom obrfš znázorňuje signalizačne zariadenie opatrené časomierou v...

Riadiace a zabezpečovacie zariadenie s obojsmernou komunikáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3234

Dátum: 04.06.2002

Autori: Krosner Karol, Genský Koloman

MPK: G05B 15/00, G08C 19/00, G08B 1/08...

Značky: zabezpečovacie, obojsmernou, komunikáciou, riadiace, zariadenie

Text:

...a s pamäťou udalostí uku ktorej je pripojených osem analógových vstupov Q, do ktorýchje možné pripojit štandardnéPIR senzory - tepelné senzory pohybu, iné ľubovoľné senzory s napäťovým výstupom (0-12 V),relćovým výstupom, alebo jednosmemć napätie v rozsahu 0-l 2 V, ktoré je možné ďalej merať aKcentráhtej procesorovej jednotke sú ďalej pripojené 4 reléové výstupy j a telefónna komunikačná časť L 1, ktorá zabezpečuje obojsmemú komunikáciu medzi...

Nálevové vrecko na lúhovanie prírodných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3233

Dátum: 04.06.2002

Autor: Chábera Vladimír

MPK: B65D 30/00

Značky: vrecko, nálevové, materiálov, lúhovanie, prírodných

Text:

...od 15 do 60 g/mz zpolypropylénu, polyetylénu, polyesteru aleboviskózy a to samostatne alebo v ich vzájomnej kombinácii.Výhody daného riešenia sa prejavujú najmä vzabezpečení čistého výluhu bez nežiadúcich priesakov jerrmých častíc náplne. Porézne vodonerozpustné nálevové vrecká znetkanej textílie umožňuje ľahkú a rýchlu manipuláciu pri súčasnom zabezpečení jednotného dávkovania. Materiál použitý na výrobu nálevových vreciek, t.j. netkaná...

Zariadenie na výrobu soľanky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3232

Dátum: 04.06.2002

Autor: Nožička Jaroslav

MPK: B01F 3/12, B01F 5/00

Značky: výrobu, soľanky, zariadenie

Text:

...zvislou prepážkou 3 na dve časti. V jednej z časti je umiestnená násypka g so zvislým prierezom v tvare písmena V, ktorej steny sú v dolnej časti opatrené šiestimi otvormi i. Do bočnej steny tejto časti nádrže l je zaústený prívod vody i. Z dna druhej časti nádrže l vychádza rúrka Q na odvod soľanky do indikátora hustoty Z, zktorého vychádza rúrka 8 rozvetvená jednak kvýpustu 2, jednak k čerpadlu 10. Z čerpadla 10 vychádza rúrka , zaústená...

Zariadenie na reguláciu otáčok podávacích závitoviek posypových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3231

Dátum: 04.06.2002

Autor: Nožička Jaroslav

MPK: E01C 19/00

Značky: reguláciu, otáčok, podávacích, vozidiel, závitoviek, posypových, zariadenie

Text:

...do ložiska, planétovou prevodovkou, hydromotorom a sklzom posypového materiálu a na obr. 2 je schematicky znázornený čiastočný rez konca dvoch vedľa sebausporiadaných dávkovacích tunelov shriadeľom podávacich závitoviek, planétovýmiZariadenie podľa obr. l na reguláciu otáčok podávacej závitovky 1 posypového materiálu, ktorá je umiestnená v dávkovacom tuneli Q pod neznázomeným zásobníkom posypového materiálu nad sklzom Z smerujúcim...

Zametač chodníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3230

Dátum: 04.06.2002

Autor: Sytný Pavel

MPK: E01H 3/00, E01H 1/00

Značky: zametač, chodníkov

Text:

...aj na ine účely. Pozostáva z odpadovej komory l, ktorá má vodorovný strop 2, zvislú čelnú stenu 3, bočné steny g, otvárateľnú šikmú zadnú stenu j a dno Q, lomené podľa priečnej hrany, že jeho predná časť mierne klesá dole a zadná časť ostrejšie stúpa hore. Dno Q odpadovej komory l spočíva najemu tvarovo zodpovedajúcom strope 9 nádrže na vodu §,od ktorej je oddelene izolačnou fóliou Z. Nádrž na vodu § má zvislú čelnú stenu LQ, šikmú...

Výfuková hlavica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3229

Dátum: 04.06.2002

Autor: Lóczi Igor

MPK: F24F 7/02, F24F 13/08, F24F 13/06...

Značky: hlavica, výfuková

Text:

...príruby a 1 O,9 a až 1,la, uhol a sklonu výstupnej plochy jePrehľad obrázkov na výkresochVýhody technického riešenia vyplývajú tiež 2 priloženýchobr. 1 je znázornený nárys výfukovej hlavice hranatej obr. 2 predstavuje pravý bokorys výfukovej hlavice hranatejz obr. l obr. 3 predstavuje detail odvodňovacej zarážky z obr. 1 a naobr. 4 je znázornený pohľad P 2 obr.3 na otvory zarážky.Na priložených obrázkoch J. až 4 je znázornené...

Automobilový zvlhčovač vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3228

Dátum: 04.06.2002

Autor: Vámoš Štefan

MPK: B60H 3/02

Značky: zvlhčovač, vzduchu, automobilový

Text:

...umiestniť do potrubia klimatizácie alebo aj mimo ventilačnýV riešení automobilového zvlhčovača vzduchu podľa technického riešenia je podstatné, keď dýza zvlhčovača je napojená na nádržkus vodou alebo s roztokom vody a bylinného alalebo vonného extraktu. Ak je v nádržke naliata len voda, vtedy technické riešenie predstavuje štandardný zvlhčovač vzduchu. Ak obsahom nádržky je roztok vody a bylinného extraktu, vtedy opisované zariadenie...

Rúrová pasca

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3227

Dátum: 04.06.2002

Autor: Božilov Peter

MPK: A01M 23/08, A01M 23/02

Značky: pasca, rúrová

Text:

...umožňuje s malými konštrukčnými zmenamiKonštrukčne väčšie pasce majú v čelách otvory pre montáž spevňovača. Spevñovač, na koncoch zahnutý drôt nám zabežpečuje stabilitu čiel proti vychýleniu uloveným zvieraťom. Širka nosnej konštrukcie je taká, aby presahovala excentrický okraj uzatvárajúcej rury a spevňovač jej tento pohyb umožňoval. Os rúry má zahnuté konce na spevnenie čiel. Na zadnom čele je upevnené drôtené oko. Zaoblenie oka je v...

Osový kompenzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3226

Dátum: 04.06.2002

Autori: Ďurec Ján, Ďurec Ľubomír

MPK: F16L 51/00

Značky: osový, kompenzátor

Text:

...l opatrené presuvnou maticou QÄV takto usporiadanom telese 1 je posuvne uložená kovová rúrka 2, ktorá je na voľnom konci zakončená nadstavcom 10 obsahujúcim kovový zástrek 2 a navarovacie hrdlo l§. Na zabezpečenie nežiaduceho vysunutia rúrky 2 smerom von z telesa l sú tak teleso 1 ako aj nadstavec lQ opatrené úchytnými prvkami g v tvare proti sebe orientovaných hákov na uchytenie poistného prvku 8, ktorý je v znázomenom príklade tvorený...

Zariadenie na zastavenie šmyku automobilu bleskovým posypom zľadovatenej vozovky pomocou výbuchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3225

Dátum: 04.06.2002

Autor: Vlha Rastislav

MPK: B60B 39/00

Značky: pomocou, posypom, zľadovatenej, vozovky, automobilů, zastavenie, výbuchu, bleskovým, smyku, zariadenie

Text:

...je pozdlžny stredový, rez s označením súčasti.Kontakty tlačítka LH zapoja cez regulátor elektrickú energiu 12 V otvorením prvého tyristora na kontakt 8, izolovaný teflónovou priechodkou Z, prepáli sa naletovaný iniciátorLQ a vzniknutým elektrickým oblúčikom sa zapáli drobný strelný prach QJÄPORKÝ PőL JE PODLOÍICA 9 Všetko sa odohrá vnábojovej komore j, z oceľovej rúrky, uzavretej holandskou maticou Q. Tlak plynov výbuchu pôsobí cez filcovú...

Zariadenie na zabezpečenie motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3224

Dátum: 04.06.2002

Autori: Hořák Lubomír, Vojtek Pavel

MPK: B60R 25/00

Značky: vozidiel, zabezpečenie, motorových, zariadenie

Text:

...člen napr. na prístrojovej doske je výhodné, aby spojovací prvok spájajúci aretačnú dosku s ovládacím členom bol tvorený ohybným hriadeľom.Hlavnou prednosťou zariadenia je zjednodušená konštrukcia v porovnaní so známym zariadením, možnosť umiestnenia ovládacieho člena podľa typu automobilu a úplne mimo zámky, napr. na palubnú dosku, zatial čo zámka bude uložená např. v tuneli vozidla a tiež to, že ak dôjde k mechanickému násilnému...

Puzdro na mobilný telefón s optickým zväčšovacím okienkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3223

Dátum: 04.06.2002

Autori: Skriňák Peter, Šipoš Imrich

MPK: A45C 11/00, H04M 1/02, H05K 5/00...

Značky: puzdro, mobilný, telefon, okienkom, optickým, zväčšovacím

Text:

...puzdra aanténovým otvorom, vytvoreným na hornej časti puzdra. podla technického riešenia. ktorého podstata spočíva v tom. že do čelnej časti puzdra je vložené najmenej jedno optické zväčšovacie okienko.Je výhodné. že optickým zvačšovacím okienkom je lupa, alebo zváčšovaciaPrehľad obrázkov na výkrese. Technické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, kde na obr. jeaxonometricky schématicky znázornené puzdro na mobilný telefón s...

Koleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3222

Dátum: 04.06.2002

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: B60B 15/28

Značky: koleso

Text:

...prstencovitého telesa na vybraní disku, vo vyhotovení so zámkom.Koleso je tvorené diskom g s obvodovým vybraním g a bezdušovým plášťom l, opatreným behúňom lg. Obvodové vybranie g disku 2 je v najmenšom priemere svojho obvodu obopnute prstencovitým telesom g, vytvoreným z pásu, ktorého konce sú navzájom spolu spojené zámkom 19. Prstencovité teleso g pozostáva z dvoch pevne spojených častí a to z nosnej časti j, priľahlej k...

Poistný prostriedok na zabránenie neoprávnenej manipulácii s obsahom tlakových nádob vybavených guľôčkovým ventilom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3221

Dátum: 04.06.2002

Autor: Kašpárek Miroslav

MPK: F17C 13/00

Značky: tlakových, vybavených, nádob, prostriedok, obsahom, guľôčkovým, ventilom, zabránenie, neoprávnenej, poistný, manipulácii

Text:

...na lepšie uchopenie poistného prostriedku. Deštrukčný diel je opatrený krúžkom.Výhoda poistného prostriedku podľa predloženého technického riešenia je vjeho jednorázovom použití, spočívajúcom vtom, že poistný prostriedok je potrebne pred pripojením tlakovej nádoby na spotrebič odtrhnúť a tým ho znehodnotiť. Až potom môže byt zátka tlakovejnádoby odskrutkovaná a na tlakovú nádobu napojený spotrebič.Prehľad obrázkov na výkresoch Technické...

Poistný prostriedok na zabránenie neoprávnenej manipulácii s obsahom tlakových nádob vybavených ventilom s ružicou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3220

Dátum: 04.06.2002

Autor: Kašpárek Miroslav

MPK: F17C 13/00

Značky: ružicou, prostriedok, tlakových, manipulácii, poistný, neoprávnenej, ventilom, zabránenie, obsahom, nádob, vybavených

Text:

...spotrebič.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlene pomocou výkresov, na ktorých obr. l znázorňuje poistný prostriedok pre tlakové nádoby opatrené ventilom s ružicou, ktorého výstup je opatrenýzátkou, obr. 2 rez rovinou A-A z obr. l a obr. 3 umiestnenia poistného prostriedku na zátkePríklady uskutočnenia Predmetom predloženého technického riešenia je poistný prostriedok na zabránenieneoprávnenej manipulácie s...

Prídavný nosič bicyklov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3219

Dátum: 04.06.2002

Autori: Zdychynec Pavel, Sladkovský Martin

MPK: B60R 9/10

Značky: nosič, přídavný, bicyklov

Text:

...prídavného nosiča uľahčuje manipulačná páka, umiestnená na voľnom konci vonkajšieho ramena rozpemej priečky.Lepšiu ñxácia prídavného nosiča na guľu zaisťuje vnútorné skosenie upevňovacích členov, riešené tak, že upevňovací člen je opatrený dosadacou plochou na dosadnutie na guľuzávesného zariadenia a táto dasadacia plocha má vnútomé skosenie.Optimálne konštrukčné riešenie dosadnutia upevňovacích členov na závesnú guľu predstavuje guľová...

Elektropneumatický skrutkovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3218

Dátum: 04.06.2002

Autori: Veselovský Ján, Nagy Alexander

MPK: B23B 47/20

Značky: stroj, skrutkovací, elektropneumatický

Text:

...horný magnetický snímač zpolohy, stredný magnetický snímač Q polohy a dolný magnetický snímač 25 polohy.Zariadenie podľa obrázkov č. l a č. 2 pracuje tak, že elektro-pneumatický skrutkovací strojpoložíme základným telesom l s polohovacím zariadením E nad miesto v ktorom má bytdoska pripojená skrutkou ,Q ku konštrukcii. Elektro-pneumatické obvody Q pripojíme na tlakový vzduch pneumatickým vypinačom Q a na elektrické napätie vypinačom Q s tým,...

Ručný ostrič s nastaviteľnými ostriacimi plátkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3217

Dátum: 04.06.2002

Autor: Sidor Jaroslav

MPK: B24B 3/00

Značky: plátkami, nastavitelnými, ručný, ostrič, ostriacimi

Text:

...plátky sa pohybujú po ostrí náradiaPriestor nad príložkou s ostriacími plátkamí upevnenou v homej častí ostriča - ako Stacionárne prevedenie, je prekrytý vekom s vodiacírn výrezont, čo umožňuje lepšie vedenie ostreného náradia a zároveň zachytávanie väčšiny uvoľnených častíc v procese ostrenía a zamedzenie ich rozptýlenia do voľného priestoru.Popis obrázkov na výkresochObr. l predstavuje pohľad spredu a zboku na prílozku s vloženými...

Zámka na spájanie debniacich dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3216

Dátum: 04.06.2002

Autori: Orzełowski Krzysztof, Reichle Erhard

MPK: E04G 17/04

Značky: zámka, spájanie, debniacich, dosiek

Text:

...tieto navzájom spojené stlačením za pomociVzájomné prichjtenie debniacich dosiek pomocou zámky majúcej proñl uzavretý z troch strán môže spôsobiť nebezpečenstvo, že voľný priestor vytvorený v zámke mohol by by xçplnenýbetónom a rozmontovanie takého spojenia by mohlo bf v budúcnosti obtiažrie.-3 Cieľom tohto úžitkového modelu je eliminovať nedostatky známych riešení anevýbody spojene s nimi, a vytvorit zámku na spojenie debniacich dosiek, najmä...

Tvarovaný profil rámu debniacej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3215

Dátum: 04.06.2002

Autori: Orzełowski Krzysztof, Reichle Erhard

MPK: E04G 9/04, E04G 17/04, E04G 9/02...

Značky: profil, debniacej, rámu, dosky, tvarovaný

Text:

...jej vsunuti do rámu, je charakterizovaný tým, že vonkajšia stena s hladkým rovinným povrchom sa pružne pozdĺžne vychyľuje a jeho vnútorná stena , ktorá tiež má hladký povrch, je opatrená dvomi drapákovými vybraniami. Prvé plytké vybranie, ktoré má ploché dno, má jednu svoju bočnú plochu šikmú voči ploche vnútomej steny. Druhé šikmé hlboké vybranie, ktoré má ploché dno, tiež má svoju jednu bočnú plochu šikmú voči dnu plochého vybrania a jeho...

Forma na aluminotermické zváranie koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3214

Dátum: 04.06.2002

Autor: Grešová Marta

MPK: B23K 23/00, E01B 11/44

Značky: zváranie, koľajníc, aluminotermické, forma

Text:

...vtokový otvor formy po skončení predohrevu koľajnice. Na mostík potom dopadá roztavený kov vytekaj úci z reakčného teglilça a vteká do formy tak, že prvý kov nahrieva .ešte raz konce koľajní cObr .č. 1 Prefabrikovaná piesková forma - bokorys Obr. č. 2 Prefabrikovaná piesková forma - nárys Obr.č.3 Prefabrikovaná forma pripravená pre zvar Obr. č. 4 Príprava koľajnice pre upevnenie fomíyObr. č. 5 Montáž foriem na styk koľajniceForma je...

Mechanické zabezpečovacie zariadenie automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3213

Dátum: 04.06.2002

Autor: Remiš Dušan

MPK: B60R 25/00

Značky: zabezpečovacie, zariadenie, automobilů, mechanické

Text:

...odomknutej rukoväte. Podstata technického riešenia spočíva vtom, že druhý koniec nosnej tyče je opatrený dvoma priečnymi ramenami tak, že pomer celkovej dĺžkyramien k stredovej vzdialenosti uzatváracích čeľusti je z intervalupomerového čísla od 2,5 do 4,5. Vjednom výhodnom uskutočnení je výhodné pomerové číslo 3,75 alebo 4,0.Účinok mechanického zabezpečovacieho zariadenia automobilu podľa tohto technického riešenia .možno zvýšiť, ak...

Obkladový laminátový panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3212

Dátum: 04.06.2002

Autori: Králik Milan, Buček Jan

MPK: E04F 13/18

Značky: panel, laminátový, obkladový

Text:

...plochu. Vytvorenie vhodnej podkladovej plochy a následná nutná plošné úprava obkladového panelu na konkrétne podmienky obkladu vyžaduje pritom odbomú zručnosť obkladača na úrovni obkladania s kusovými obkladačkami a jeho váhovo ťažšiu manipuláciu s obkladovým materiálom, hoci z časového hľadiska je postup obkladania obkladovým panelomvoči obkladu z kusových obkladačiek menej náročný a nevyžaduje presné umiestňovanie obkladačiek v...