Zverejnene patenty 09.05.2002

Plastový stavebný dielec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3198

Dátum: 09.05.2002

Autori: Sokolík Marian, Šimo Juraj

MPK: E04B 9/32, E04B 5/46, E04C 1/42...

Značky: dielec, stavebný, plastový

Text:

...z výhodou tvorená obojstranne lepiacou páskou alebo vytvrdeným tekutým lepidlom.Vedľa lepeného spoja zopačnej strany od okraja stavebného dielca, je vytvorenáPrehľad obrázkov na ýkreseTechnické riešenie je bližšie ozrejmene na priloženom výkrese, kde obr.lznázorňuje rez okrajom zarámovaného plastového dielca.Plastový stavebný dielec podľa obrázku l je zhotovený z plastovej teplopriepustnej tabule g, ktorá je tvorená priesvitnou vrstvou...

Hydroizolačná hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3197

Dátum: 09.05.2002

Autor: Aškenázy Alexander

MPK: C04B 28/04

Značky: hydroizolačná, hmota

Text:

...s molekulou kvapaliny, bude kapilára spoľahlivo blokovaná proti prieniku vlhkosti, pritom však bude konštrukcia vystavená priepustnosti pre paru zo vzduchu.Jednotlivé zložky hydroizolačnej hmoty podľa tohto technického riešenia sú optimalizované nielen čo sa týka chémie, ale aj fyzikálneho skupenstva. Napríklad, kremičitý piesok, ktorý je súčasťou hmôt sa v dôsledku špeciálneho mechanického a tepelného spracovania zmenil z inertného...

Dekoračný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3196

Dátum: 09.05.2002

Autori: Mišík Martin, Chmelický Peter

MPK: C04B 41/45, C03C 17/28

Značky: prvok, dekoračný

Text:

...akrylátovej, polyuretánovej alebo nitrocelulózovej farby, či syntetickej, alebo epoxidovej živice, alebo kaučuku.Prehľad obrázkov na gv kreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu v prílohe kde na obr. 1 je schematicky znázomená sklená fľaša so zahĺbeným reliéfom v tvare firemného loga, na obr. 2 je schematicky znázomený rez reliéfom v tvare firemného loga, na obr. 3 je schematicky znázomená keramická šálka so zahĺbeným...

Lepenkový kontajner s poistným uzáverom na výdaj a zber injekčných striekačiek a iného zdravotníckeho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3195

Dátum: 09.05.2002

Autor: Krňávek Vojtěch

MPK: B65D 5/02

Značky: striekačiek, poistným, zdravotníckeho, výdaj, lepenkový, injekčných, materiálů, uzáverom, iného, kontajner

Text:

...strane vyklopené a následne znovu zaklopené v poradi krycia chlopňa, veko so vzniknutým otvorom na prelomenie perforácie,príklopka s otvorom pod Inanipulačnou chlopňou až jej otvor zapadne na výstupok veka a sklopný výsek na veku. Manipulačná chlopňa a uzatváracia chlopña zostávajú pri odoberani materiálu vyklopené. Po vybraní všetkého materiálu slúži kontajner opäť nazber, pričom pri tomto slúži uzatváracia chlopňa ako ochrana...

Objímka na montážne spoje vysokotlakových rozvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3194

Dátum: 09.05.2002

Autor: Bernasovský Peter

MPK: F16L 55/17

Značky: rozvodov, montážne, objímka, vysokotlakových, spoje

Text:

...potrubia ňouobopnutého. Prehľad obrázkov na Ľzkresoch Riešenie je bližšie ozrejmené na priložených výkresoch, kdeobr.l znázorňuje pohľad na časť spojeného kovového potrubia prekrytého delenouobr. 2 znázorňuje pozdĺžny rez steny potrubia s umiestnenou objimkou obr. 3 znázorňuje štyri úseky postupu zvárania kútového spojaobr. 4 znázorňuje v reze pozdĺžny zvarový spoj objímky Príklad uskutočnenia technického riešeniaAko príklad slúži konštrukcia...

Prostriedok na báze vermikulínu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3193

Dátum: 09.05.2002

Autori: Fusková Alžbeta, Fuska Ján, Proksa Bohumil

MPK: C12P 17/08

Značky: prostriedok, vermikulínu, báze

Text:

...metabolittt vermikulínu. Vzhľadom na Očakávaná zavedenie vermikulínu do- 2 liečebnej praxe bolo potrebné hľadať vysokoprodukčné kmene Penicillíum vermiculatum, ktoré zvýšia produkciu prostriedku na báze vermukulínu.Podstata prostriedku na báze vermikulínu podľa riešenia spočíva v tom, že je tvorenýkmeňom mikroorganizmu Penicillíum vermiculatum CCM 8194 na kultivačnom médiu vAko kultivačné médium sa použije pôda obsahujúca...