Zverejnene patenty 04.04.2002

Energetická zdravotná karta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3192

Dátum: 04.04.2002

Autor: Bátory Miloš

MPK: A61N 1/16

Značky: energetická, karta, zdravotná

Text:

...má tvar obdlžnika s rozmermi 140 x 80 mm a pozostáva z hliníkovej fólie l hrúbky 0,55 mm obojstranne pokrytej fialovo vyfarbenou vrstvou z kysličníka hlinitého A 120 Lícna stranaje opatrená plochou 3 na umiestnenie loga a lícna a rubová strana sú opatrené plochami 51 na umiestnenie obrázkov A a B. Energetická zdravotná karta je obalená uzavretou priesvítnou ochrannou fóliou 5 s rozmermi o 1,0 až 1,5mm väčšími, ako má hliníková fólia LPlocha...

Andezitový šamot

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3191

Dátum: 04.04.2002

Autor: Beňovic Ján

MPK: C04B 35/66

Značky: šamot, andezitový

Text:

...účely, posyp ciest, atď.Pálené ŽV íly a lupky, slúžiace ako ostrivo, možno čiastočne alebo úplne nahradiť podrveným andezitom o vhodnej granulometrii a zmiešať so ŽV ílom slúžiacim ako plastiñkátor.Z takto pripravenej hšnoty sa lisujú tvarovky, ktoré sa po vysušení vypaľujú pri teplotách 1150- 1200 C. Vzniknuté výrobky majú únosnosť v žiari min. 1160 °C,dobrú odolnosť voči zmenám teplôt a povetemostným vplyvom a sfarbenie od bledošedého po...

Svetelný ukazovateľ

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3190

Dátum: 04.04.2002

Autori: Helán Miloslav, Hrdlička Josef, Juřík Roman, Baťka Jiří

MPK: B60Q 9/00, B60Q 1/50, B61L 5/00...

Značky: světelný, ukazovateľ

Text:

...svetla najmenej jedna LED dióda, uchytená na zadnej strane ochranného puzdra. Čelný otvor ochranného puzdra vyúsťuje do otvoru čelného paneluvonkajšej ochrannej skrine. V ochrannom puzdre je umiestnená optická sústava a/alebo je predčelným panelom uchytený optický prvok. Optická sústava je vytvorená tak, že v optickej osi sú za LED diódou usporiadané v danej vzdialenosti kondenzor, clonka s malým otvorom a čelná šošovka. Optickým prvkom...

Systém prenosu a/alebo evidencie spotreby médií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3189

Dátum: 04.04.2002

Autor: Valenta Ivo

MPK: G01F 3/00, G08C 19/00

Značky: systém, spotřeby, přenosu, médií, evidencie

Text:

...slúžia na sledovanie správneho-3 merania asamotného vysielacieho modulu možno využiť kontaktné alebo bezkontaktné spínače napojené na tieto pomocné akontrolné obvody. Tieto obvody môžu zabezpečovať stráženie otvorenia prístrojovej časti miesta merania. Pri otvorení sa ihneď vysiela signál do miesta centrálnej evidencie. Na servisné opravy slúži napríklad tzv. servis tlačidlo(napríklad elektronický kľúč), ktorým servisný technik oznamuje...

Univerzálny trecí kotúč

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3188

Dátum: 04.04.2002

Autor: Tejral Miroslav

MPK: B24D 5/12

Značky: kotúč, třecí, univerzálny

Text:

...a sklolaminátu. Výhody sa vrámci vykonaných overovacích prevádzkových skúšok prejavili najmä pri rezaní tvarovaných plechov. Požadované technologické úkony prebiehajú plynule pri súčasnom zachovaní kvality reznej plochyPrehľad obrázkov na yýkresochPríkladné vyhotovenie univerzálneho trecieho kotúča je znázomnené na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je znázomený trecí kotúč s rovnou pracovnou plochou kruhového obvodu kotúča v čelnom...

Vyklápací automobilový nosič bicyklov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3187

Dátum: 04.04.2002

Autor: Šteffek Juraj

MPK: B60R 9/10

Značky: bicyklov, nosič, vyklápací, automobilový

Text:

...dosiałmutou práve týmto riešením otočného uloženia.P 2/ prednú, páčka 12 rýchloupinača vpravo - ak chceme nosič vyklápať - palec 26 je vysunutý, ale na priečku tvoriacu osovú časľ x (priečku 39 ) nepritláča. V pohľade P vidno polohu excentrického vybrania v palcí 26 . Vzdialenosť priečky 39 je Rv. Pružina Q drží palec 6 vo vysunutej polohe Pv. Palec 26 priečku Ľ prekrýva, takže táto nemôže vypadnúť z koľajnice a pričom otočné uloženie aj tak...

Elektrické rotačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3186

Dátum: 04.04.2002

Autori: Ondrejka Karol, Ondrejka Stanislav

MPK: H02K 21/12

Značky: zariadenie, rotačné, elektrické

Text:

...statorových pólov.Magnetický riadiaci systém bezkontaktných spínačov môže byť z výhodou zostavenýz nemagnetického puzdra, ktoré je pevne uložené na plnej oske rotora a z dvoch párov-3 magnetických krídielkových lame upevnených na nemagnetickom puzdre z protiľahlých strán kolmo voči plnej oske.Bezkontaktné spínače, zhodného poctu aký je počet samostatných elektrických vinutí elektromotora, sú symetricky rozmicstnené a upevnené na vnútomom...

Ortopedický matrac

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3185

Dátum: 04.04.2002

Autor: Srněnský David

MPK: A47C 27/04

Značky: matrac, ortopedický

Text:

...reze a na obr. 3 je toto uskutočnenie V priečnom reze.Príklady uskutočnenia technického riešeniaOrtopedický matrac podľa obr. 1 pozostáva z lamclového roštu 1, tvoreného dvoma pružiacimi pozdĺžnikmiQ z pružnej hmoty, napríklad z polyuretánovej peny. Pružíace pozdĺžniky Q sú zašité do neznázornených puzdier z bavl nenej látky, vybavených vreckami na uchytenie príečnych drevených lamiel 5.Pružíace pozdĺžniky Q sú vybavené sústavou...

Akustická tvárnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3184

Dátum: 04.04.2002

Autor: Zacharda Jiří

MPK: E04C 1/00, E04B 1/84, E04B 2/14...

Značky: tvárnica, akustická

Text:

...a vírením čimechanickým pohybom sa znova uvoľňuje do priestoru.Riešenie sa zaoberá akustickou tvárnicou tvorenou telesom ohraničeným stenami, ktoré obklopujú aspoň jednu dutinu. Do dutiny je možné pripadne vložit vhodné zvukovo tlmiace výplne. Čelnou stenou prestupuje štrbina. Bočné steny sú opatrené vonkajšími osadeniami. Takto riešenú tvárnicu je možne použit tak na murovanie zvislých stien, ako aj na vyhotoveniestropu pri použití...

Sorpčný prostriedok dávkovacieho priestoru chromatografickej kolóny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3183

Dátum: 04.04.2002

Autor: Hrivňák Peter

MPK: B01D 15/08

Značky: dávkovacieho, chromatografickej, priestoru, prostriedok, kolony, sorpčný

Text:

...trubice, ktorá v mieste prívodu plynu je otvorená a v mieste napojenia na kapilárnu kolónuje rozšírená do tvaru kužeľa, ktorému predchádza zúženie sorpčnej trubice.2 Siorpčná trubica vmieste napojenia na kapilárnu kolónu môže byt opatrená zábrusom, ktorý zabraňuje úniku nosného plynu. Nosný plyn po prechode cez sorbent trubice vytláča tepelne desorbované látky do kapilámej kolóny.Výhodou predloženého riešenia je jednoduchá manipulácia,...

Otvorová výplň s vetracím a zvukotlmiacim zariadením do priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3182

Dátum: 04.04.2002

Autor: Nemček Milan

MPK: F24F 13/18, E06B 7/10, F24F 1/00...

Značky: vetracím, zvukotlmiacim, priestorov, otvorová, zariadením, výplň

Text:

...profil rámu alebo krídla môže byt vyrobený Z Plastu alebo kovu. Môže byť uzavretého alebo otvoreného prierezu. SPOJO vacie potrubie tiež môže byt z plastu alebo kovu. Steny vetra 3cieho kanála môžu byť Vytvorené zvukopohltivou hmotou, alebo dutými perforovànými telesami ktorá maju v dutinách umiestnená zvukopohltivu hmotu. Vetrací kanál môže byť čiastočne vytváraný aj stenou profilu krídla alebo rámu.Uvedené technické riešenie má...

Konštrukcia rámu, nádrží a blatníkov stavebného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3181

Dátum: 04.04.2002

Autori: Mráz Pavel, Štubňa Boris, Halaj Štefan

MPK: B62D 23/00, B62D 25/16

Značky: rámu, konštrukcia, stroja, stavebného, nádrží, blatníkov

Text:

...z rámu na ktorom je namontovaná skupina motor, hydraulika, prevody, nádrže, blatniky, kapotáž, pracovné zariadenie a kabína. Funkciu zariadenia zabezpečuje obsluha zkabíny pomocou riadiacich a ovládacích prvkov vprevedení mechanickom, hydraulickom, elektrickom a ich kombináciou. Zariadenie (obr. 1) pozostáva z telesa rámu 1 s otvormi a návarkami rôznej veľkosti závislej od velkostnej rady stavebných strojov, umiestnenými v bočných...

Kabína stavebného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3180

Dátum: 04.04.2002

Autori: Štubňa Boris, Mráz Pavel, Halaj Štefan

MPK: B62D 33/077

Značky: stroja, kabina, stavebného

Text:

...podlahy k rovine strechy konštrukcie kabíny o uhol naklonenia.Prehľad obrázkov na výkresochKabína stavebného stroja je bližšie objasnená na priložených výkresoch, kde na obr. 1 je celková zostava konštrukcie kabíny zobrazená v priestore a na obr. 2 v čelnom pohľade.Konštrukcia stavebných strojov pozostáva z rámu, motora, prevodov, nádrži,pracovného zariadenia, riadenia, kapotáže, náprav a kabíny odpruženého a odhlučneného priestora pre...

Filtračná škrtiaca clona

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3179

Dátum: 04.04.2002

Autori: Šmelík Ľudovít, Šmelík Juraj

MPK: F16L 55/027

Značky: clona, filtračná, škrtiaca

Text:

...zanášania ñltračného sitka.Účelom vyhotovenia telesa clony zmateriálu polyetylén je odolnosť voči korózii ainkrustácii a dosiahnutie samotesniacej schopnosti, aby clonu bolo možné inštalovať do bežného závitového potrubného spoja alebo prímbového potrubného spoja namiesto tesnenia.Účelom pripevnenia ñltračného sitka ktelesu clony zalisovaním za tepla jejednoduchá výroba ñltračnej škrtiacej clony.Prehľad obrázkov na u kreseTechnické riešenie...

Rotačné dojičské zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3178

Dátum: 04.04.2002

Autori: Ondruch Josef, Ondruch Tomáš

MPK: A01J 5/00, A01K 1/12, A01J 1/00...

Značky: dojičské, rotačné, zariadenie

Text:

...je potrebná elektrická energia.Zvieratá sú pri dojeni postavené hlavami do stredu kruhu. Dávkovanie krmiva,príprava fixačného zariadenia a uvoľnenie zvierat zfixačného zariadenia vychádza len z kruhového pohybu dojičského zariadenia. Priestorovo je dojičské zariadenie konštruované na 12 kusov zvierat. Celé usporiadanie dojičského zariadenia nie je náročné na priestor, je možné osadit na ploche 15 m 2. Zariadenie je možné vybaviť podvozkom a...

Výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3177

Dátum: 04.04.2002

Autor: Molnár Štefan

MPK: F28D 9/04

Značky: tepla, výmenník

Text:

...pod podperným telesom, čím medzi dvoma nasledujúcimi modulmi trubkovnice je tak usporiadaný n-stranný alebo kruhový prstencovýotvor. Dosiahne sa tým požadované prúdenie média cez trubkovicu.Výmenník tepla podľa technického riešenia môže byt s výhodou uplatnený aj v parciálnom kondenzátore. V tejto modifikácii je stena plášta modulu trubkovnice nad podperným telesom opatrená aspoň jedným odvádzacím otvorom kondenzátu. Tieto odvádzacie...

Stavebnicový lanový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3176

Dátum: 04.04.2002

Autori: Stankovský Miroslav, Hnilica Richard, Slivka Martin

MPK: B66D 3/18

Značky: systém, stavebnicový, lanový

Text:

...systém (obr. 1) pozostáva z nosnej konštmkcie Q, ktorá sa montujena zadný štít Q lesného kolesového traktora. Na spodnej častí nosnej konštrukcie Q je umiestnený dvojbubnový navijak pozostávajúci z navíjacieho bubna g a lanovnice l (Pozri obr. 2). Zadná časť nosnej konštrukcie Q je tvorená vodiacimi kladkami Z a na hornej častí nosnej konštrukcie Q je umiestnený pomocný bubon § slúžiaci na prepravu obežného lana i Ovládanie dvojbubnového...

Výsevná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3175

Dátum: 04.04.2002

Autor: Mašek Jozef

MPK: A01C 5/00, A01C 7/00

Značky: jednotka, výsevná

Text:

...sa v cyklóne oddelí od osiva využíva naregulovaný odvod do atmosféry, čo umožňuje ukladanie osiva do brázdy v kľudnejšom režime.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých obr. l znázorňuje výsevnú jednotku v pozdĺžnom reze, a obr. 2 výsevnú jednotku pri pohľade zozadu v smere pohybu výsevnej jednotky. Na obr. 3 je znázornený úchyt sústrojenstvom regulácie prebytočného výstupného prúdu...

Regulátor prietoku vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3174

Dátum: 04.04.2002

Autor: Mocný Ernest

MPK: F24F 11/04, F24F 13/08

Značky: regulátor, vzduchu, prietoku

Text:

...V závesoch upevnených V telese mechanizmu pripojenom k doske mechanizmu, pričom na teleso mechanizmu je upevnená stupnica, na ktorej podľa polohy ukazovateľa možno cez okienko v kryte mechanizmov odčítať hodnotu nastavenia Koncepcia nastavovacieho mechanizmu podľatechnického riešenia umožňuje V širokej miere používaťunifikované súčiastky pri výrobe rozmerového raduPrehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie .je znázornené na pripojených...

Zariadenie na elektronickú reguláciu izbovej teploty teplovzdušného kúrenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3173

Dátum: 04.04.2002

Autori: Schuster Juraj, Giertl Jozef

MPK: F24F 11/053

Značky: elektronickú, izbovej, reguláciu, zariadenie, kúrenia, teplovzdušného, teploty

Text:

...a indukčnej cievky uzatvorenie alebo otvorenie drážok. Drážky na oboch rriežkach sú konštruevená tak, aby pri posuve ponyblivej mriežky došlo k uzavretiu, alebo otvoreniu prívodu teplého vzduchu.r 22 bĽ§§-9 ě 2 é§ 52-eeis 22 Technické riešenie bude objeonené pomocou výkreau, na ktoo rom znázorňuje obr.1 v dvoch pehľeaoch zariadenie podľa tohto technického riešenia.Zariadenie obr. 1 pozostáva z pevnej, nepehyblivej mriežky l na ktorej sú...

Vyplachovač hlavne tankového kanóna

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3172

Dátum: 04.04.2002

Autori: Lopuch Jozef, Morávek Karol

MPK: F41A 13/08

Značky: hlavne, kanóna, tankového, vyplachovač

Text:

...rnútornortr vybavení a zariadeniach tanku, t.j. Iýmenou súčasného vyplachovača za nový vyplachovač hlavne tankového kanóna (v zmysle tohto návrhu). Týmto je možné zabrániť vniknutiu veľkého množstva spalín do bojového priestoru osádky tanku v čase otvárania záveru hlavne a tým k zníženiu nárokov na tilterventilačirć zariadenie resp. najeho výkon v etape vytláčania spalín z bojového priestoru osádky tanku bezprostredne po výstrele. Jeho...

Nasadzovacia bezpečnostná kľuka na prichytenie a pevné upnutie nástroja, najmä na zvislej frézke

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3171

Dátum: 04.04.2002

Autor: Goemann Martin

MPK: B23Q 3/10, B66D 1/06, B23C 9/00...

Značky: nástroja, frézke, kľuka, zvislej, pevně, upnutie, nasadzovacia, prichytenie, bezpečnostná, najmä

Text:

...štvorhranom. Tieto bezpečnostné kľuky sa nasadia na vreteno zvislej frézky, aby bolo možné nástroj upnúť a uvoľniť. Vreteno je vybavené štvorhranom, na ktorý sa kľuka nasadí a fréza sa povolí alebo utiahne. Často sa zabúda táto normálna upínacia kľuka z vretena odobrať, takže pri zapnutí stroja sa táto bezpečnostná kľuka uvedie do pohybu. Nevýhodou u tohoto riešenia je, že bezpečnostná kľuka, ktorá sa otáča spolu s vretenom, sa naraz...

Trvanlivý polotovar najmä na výrobu klobás

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3170

Dátum: 04.04.2002

Autor: Calzolari Oreste

MPK: A23B 4/023, B65B 55/00, A23L 3/3418...

Značky: najmä, polotovar, výrobu, klobás, trvanlivý

Text:

...s 1 kysličníka uhličitého a 99 dusíka, pričom sa zvaria okraje vrecka a vrecko zostane v nezmenenoin tvare.Vyčistené prírodné črevá upravene dusitanovou nakladacou zmesou (kalium nitratum E 252) v nmožstve l,5 hmotnosti vzhľadom na celkovú hmotnosť sa namerajú na požadované dĺžky, vložia do polypropylénovej fólie a v príslušnom zariadení sa pri vytváraní zmrašťovacieho obalu vstrekne 100 ml inertu, ktorý pozostáva z 20 kysličníka...

Vodou plnená plastová činka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3169

Dátum: 04.04.2002

Autor: Pánik Igor

MPK: A63B 23/12

Značky: činka, vodou, plastová, plnená

Text:

...plnené plastové Činky. Plastové činky sa pred zahájením cvičenia najmä pre formu aerobiku naplnia vodou a to v množstve podľa požiadavky cvičenca. Činky sú v niekoľkých možných objemovo velkostných variantách s celkovou váhou po ich úplnom naplnení od l kg, do 1,5 kg alebo do 2,0 kg . Úplne naplnenie činiek vodou však eliminuje Ličinok kinetickej energie pohybu vody V činke pri prudkom pohybe. Po naplneni Činky dojednej polovice resp. do...

Vonkajší fixátor na osteosyntézu malých kostí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3168

Dátum: 04.04.2002

Autor: Briančin Jaroslav

MPK: A61B 17/66, A61B 17/58, A61B 17/60...

Značky: fixátor, vonkajší, osteosyntézu, kosti, malých

Text:

...obrázkov na yýkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorom obr. 1 znázorňuje fixátor vzvislom reze, obr. 2 znázorňuje pohľad na vonkajší ñxátorPríklady uskutočnenia technického riešeniaVonkajší fixátor na osteosyntézu malých kostí podľa obr. 2 a 3 sa skladá z vodiacej lišty g po stranách s vytvoreným profilom A, na ktorej sú na obidvoch koncoch nasunuté kotviace moduly 1 s aretačnými skrutkami á. Aretačné skmtky...

Stavebná zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3153

Dátum: 04.04.2002

Autor: Štaubert Adolf

MPK: E04C 1/42, E04B 1/02, E04B 1/12...

Značky: zostava, stavebná

Text:

...tvoriacim držiak Q tak, aby-3 boky plastových fliaš j boli od šalovacích dielcov vzdialené minimálne 5 cm a odokraja stavebného základu i ďalšieho jeho stredovćho priestoru g, minimálne 3 cm.Postupne, v celej dĺäce stavebného základu sa takto umiestnia vedľa seba do stredových priestorov i ďalšie bloky plastových fliaš à až do úplného zaplnenia prvej úrovne a celá zostava sa zaleje stavebnou zmesou l, až do výšky cca 5 cm nad vrcholy...