Zverejnene patenty 05.02.2002

Pestovateľská pálenica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3149

Dátum: 05.02.2002

Autor: Prihradsky Fedor

MPK: C12G 3/12, B01D 3/02

Značky: pestovateľská, pálenica

Text:

...časti potrubný prívod chladiaceho média a v homej časti potrubný vývod odpadu použitého chladiaceho média.Medzi najvýraznejšie výhody technologického zariadenia pestovateľskej pálenice podľa úžitkového vzoru patrí skutočnosť, že systém najmenej dvoch surovinových destilačných kotlov vytvára možnosť vyššieho výkonu spracovaného objemu destilovanej surovínovej hmoty jedného druhu za rovnaké časové obdobie. V prípade rôznych druhov surovínovej...

Pružné upevnenie koľajníc na paneloch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3148

Dátum: 05.02.2002

Autor: Lamprecht Jozef

MPK: E01B 9/48, E01B 9/62

Značky: koľajníc, paneloch, upevnenie, pružné

Text:

...upevnenia je zakryté krytom.Pružné upevnenie koľajníc na paneloch v koľajovej doprave rieši zabezpečenie prenosu silových účinkov kolesových síl do osi panelu vo vertikálnom aj vodorovnom smere. Najväčšou výhodou tohto technického riešenia je jeho variabilita pri smerovom usporiadaní konštrukcie koľajovej, najmä však električkovej trate, vzhľadom naposúvanie systému upevnenia v drážke.Prehľad obrázkov na výkresoch Na obr. 1 je vyobrazenie...

Zariadenie na biologické čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3147

Dátum: 05.02.2002

Autor: Schindler Zdeněk

MPK: C02F 3/00, C02F 3/12

Značky: biologické, zariadenie, odpadových, čistenie

Text:

...rozvody tlakového vzduchu k aeračným elementom, ktoré sú umiestnené na dne aktivačnej časti, sa používajú hadičky z materiálov na báze umelých hmôt, ktoré sú relatívne ohybné a majú malý priemer. To býva príčinou porúch upchávania prívodu vzduchuVyššie uvedené nevýhody odstraňuje navrhnuté riešenie. Zariadenie na biologické čistenie odpadových vôd má formu nádrže svertikálnym plášťom ahorizontálnym dnom,ktorá je rozčlenená na...

Konzerva s rastlinou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3146

Dátum: 05.02.2002

Autor: Bevilaqua Igor

MPK: A01G 9/10

Značky: konzerva, rastlinou

Text:

...odnímateľná. Spodná podstava Q je perforovaná,pričom perforácia Qlje preçhodne pokrytá odnímateľnou papiero vou záslepkou 1.Po otvorení konzervy odstránenim hornej podstavy A nádoby l a papierovej záslepky 1 zo spodnej podstavy 5 nádoby l, po priebežnom zvlhčovaní zeminy rastlinné semeno Q pri izbovej teplote vyklíči a vyrastie rastlina.Príklad 2. Konzerva s rastlinou pozostáva z uzavretej nádoby l,v ktorej jesuchá zemina g s dvoma...

Zariadenie na priestorové tienenie geopatogénnych zón živých organizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3145

Dátum: 05.02.2002

Autor: Baffi Arpád

MPK: A61N 1/16

Značky: priestorové, geopatogénnych, organizmov, živých, zariadenie, tienenie

Text:

...ktorý aj ked využíva iba magnetizmus okolitého priestranstva, má iba malú účinnost na priestorové tienenie geopatogénnych zón živých organizmov.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na priestorové tienenie geopatogénnych zón živých organizmov, podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorené montážnym panelom, do ktorého je osadená najmenej jedna kužeľová pružina a najmenej jeden navíjací valček,...

Zábradlové zvodidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3144

Dátum: 05.02.2002

Autori: Juráň František, Mušec Anton, Kiffusz Juraj

MPK: E01F 15/00

Značky: zábradlové, zvodidlo

Text:

...ktorou je vytvorená betónová výplň g. V strednej časti telesa 1 a stĺpika je vytvorený horný otvor 5 a a dolný otvor Q v ktorých je uchytený dištančný diel i pomocou hornej skrutky 5 aą a dolnej skrutky g a na dištančnom diely 5 je upevnená zvodnica z pomocou skrutky § zvodnice umiestnenej v otvore Q dištančného dielu a maticou 8 a zvodnice. V dištančnom diely g je umiestnená výstuž 4 a dištančného dielu.Zábradelné zvodidlo na obrázku č.2 je...

Koľajnicový kontakt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3143

Dátum: 05.02.2002

Autor: Gonda František

MPK: B60M 5/00, H01R 4/64

Značky: kontakt, koľajnicový

Text:

...vložku i a vonkajšiu vložku á prostredníctvom skmtkového spoja à na ramienku 21 lisovacie oko z s nátrubkom g na zalisovanie prepojovacieho lana (na obr. nenaznačenć). Vnútomá vložka i je vyhotovená v tvare-3 Kontakt je z jednej strany chránený voči zmenám povetemostných podmienok umiestnením predného tesnenia gg medzi stojnu 1 l a vonkajšiu vložku j a z druhej strany zadným tesnením 61 umiestneným medzi stojnú L 1 a tesniacu misku...

Posuvný mechanický zámok so závorovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3142

Dátum: 05.02.2002

Autori: Puda Bohuslav, Navrátil Dušan

MPK: B61L 5/10

Značky: zámok, mechanicky, posuvný, závorovaním

Text:

...element § s ďalšími západkami Q, výkyvne uloženými na pevnom čape 2 vodiaceho elementu 7 a §. Ťahadlo l stredovo obklopuje tlačnà skrutkovà pružina m, opretà voľne jedným koncom o vodiaci element 1 a druhým koncom o ďalší vodiaci element §. Vodiace elementy 1 a § sú umiestnené posuvne v bočniciach neznázomenej skrine, v ktorých sú vytvorené dràžky g a lg. S ťahadlom 1 sú tesne spojené nákružky Q.Na obr. l a na obr. 2 je znázomený stav, keď...

Posuvný mechanický zámok so závorovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3141

Dátum: 05.02.2002

Autori: Puda Bohuslav, Navrátil Dušan

MPK: B61L 5/10, B61L 5/00, B61L 5/04...

Značky: posuvný, závorovaním, zámok, mechanicky

Text:

...obklopuje tlačná skmtková pružina lg, opretá voľne jedným koncom o tvarovanú vložku g a dmhým koncom o vodiaci element 1, a ďalšia tlačná skrutková pmžina ll, opretá voľne o druhú tvarovanú vložku 3 a ďalší vodiaci element §. Vodiace elementy Z a § sú umiestnené posuvne v bočniciach 12 neznázomenej stavadlovej skrine, V ktorých sú vytvorené drážky Q a 13.1. S ťahadlom l sú tesne spojené nákružky Q.Na obr. 1 a na obr. 2 je znázornený...

Zapojenie výherného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3140

Dátum: 05.02.2002

Autor: Dindofferová Zuzana

MPK: G07F 17/34

Značky: výherného, zapojenie, stroja

Text:

...väzba a nemôže dôjsť k chybe v polohe jednotlivých valcov. Blok valcových staníc obsahuje 1 až 8 valcových stanic prepojených do série sériovou linkou. Počet valcových staníc je možné takto osadit podľa požiadaviek zákazníka. Zapojenie pomocou sériovej linky zabezpečuje prenos hracích informácii skoro v reálnom čase.Samotnú riadiacu jednotku je výhodne vybavená ešte expanzným portom a prípadne aj sériovým rozhraním typu RS 232. Expanzný...

Ekologická záchytná nádrž

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3139

Dátum: 05.02.2002

Autor: Jágerčík Peter

MPK: E04H 6/42, E01C 9/02

Značky: záchytná, nádrž, ekologická

Text:

...výstuhou.Z hľadiska manipulácie s ekologickou záchytnou nádržou t.j. premiestňovaním nájazdových rámp a najmä z ekonomických dôvodov, šetrí sa materiál, je výhodné, ak obsahuje dve nájazdové rampy. T.j. namiesto jednej veľkej nájazdovej rampy umiestnenej po celej dĺžke nájazdovej bočnej steny ekologickej záchytnej nádrže sa použijú dvenájazdové rampy umiestnené ako pokračovanie odstavných rámp.Prehľad obrázkov na výkresoch Na obr. l je...

Káblový žľab so zákrytovou doskou z recyklovaných plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3138

Dátum: 05.02.2002

Autori: Varga Vladimír, Vysoký Miloslav, Ochocová Renáta, Mátel František

MPK: H02G 3/04, H02G 9/04, H02G 9/06...

Značky: zákrytovou, káblový, recyklovaných, žľab, plastov, doskou

Text:

...na vzájomné prekrytie a spojenie dvoch profilov. Doska je po celej dĺžke spodnej strany tvarovaná tak, aby pri pokládke vybrania umožnili jej fixovanie do profilu.Prehľad obrázkov na výkreseNa obr. 1 je znázornený predmet úžitkového vzoru v pohľade spredu, na obr. 2 je znázornený predmet úžitkového vzoru v priečnom reze.Protil 1 z recyklovaných plastov zobrazený na obrázku má štvorcový alebo obdĺžnikový prierez. Na vnútornej strane bočných...

Potravinársky alebo farmaceutický prípravok na prevenciu a liečenie kĺbových ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3137

Dátum: 05.02.2002

Autor: Cichý Dalibor

MPK: A61K 31/737, A61K 35/54, A61K 31/728...

Značky: ochorení, kĺbových, prevenciu, prípravok, farmaceutický, liečenie, potravinářský

Text:

...°.V zmesi obsiahnutý, vysoko čistý kolagén, neobsahujúci telopeptidy, nevyvoláva v organizme nežiaduce imunitné reakcie, je ním preto plne akceptovaný a vykazuje aj v malých dávkach vysoké účinky. Chondroitin sulfát, ktorý je fyziologickou súčasťou extracelulámej matrix zdravej chrupavky, má priamy vplyv na chondrocyty, ktoré stimuluje k syntéze proteoglykanov a kolagénu typu II a inhibuje ďalej katabolické pôsobenie rôznych proteináz. Má...

Stavebnicové prenosné minigolfové ihrisko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3136

Dátum: 05.02.2002

Autor: Stejskal Evžen

MPK: A63B 71/04, A63B 71/02, A63B 67/02...

Značky: stavebnicové, prenosné, minigolfové, ihrisko

Text:

...aby tieto úchopné-3 Hemú variabilitu podporujú otvorené mantinely, vkladané voľne na hemú plochu jamkoviska, pričom ich pôdorysný tvar sa odlišuje od geometrického tvaru rámu jamkoviska. Ďalším príspevkom k hemým variantom sú podľa tohto technického riešenia doplnkové hemé vložky v tvare štvorca, trojuholníka alebo kruhového výseku, ktoré umožňujú tvarovat hemú dráhu do zatáčok, protismeru a podobne.Na porovnanie menších odchýlok...

Osobný vodný záchranný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3135

Dátum: 05.02.2002

Autor: Trnka Roman

MPK: B63B 7/00, B63C 9/03, B63C 9/06...

Značky: prostriedok, záchranný, osobný, vodný

Text:

...zozadu.Príklad uskutočnenia technického riešeniaOsobný vodný záchranný prostriedok tvorí v zbalenom stave kompaktný celok, ktorý pozostáva z upevňovacej častí § v tvare vesty, ktorú má osoba oblečenú na trupe. Na chrbtovej časti vesty je upevnené plníaoe zariadenie 2 vzduchu, tvorené kompresorom g so zdrojom 16 elektrickej energie a ručnou vzduchovou pumpou 13 ovládanou rukoväľaníi A. K plniacemu zariadeniu g vzduchu je pripojený bal 1...

Komplexné krmivo a/alebo komplexný doplnok krmiva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3134

Dátum: 05.02.2002

Autori: Fabini Miroslav, Macho Vendelín

MPK: A23K 1/175, A23K 1/02, A23K 1/00...

Značky: krmiva, komplexný, krmivo, komplexne, doplnok

Text:

...pričom zvyšok do 100 hmotn. tvorí voda alebo zmes vody s najmenej jednou zložkou krmív, vybranou spomedzi melasy a ďalších sacharid obsahujúcich komponentov, ako múkou, škrobom a cukrovamickyrni rezkami, soľami vyšších mastných kyselín Pritom prítomnost rizikových až silnotoxických prvkov a/alebo ich zlúčenín je vylúčená alebo je pod hranicou vyjadrenou hmotnosťou prvku na hmotnosť makroprvkov obsiahnutých v komplexnom lcrmive a/alebo...

Obálka s doručenkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3133

Dátum: 05.02.2002

Autor: Balážia Marián

MPK: B65D 17/30, B65D 27/00

Značky: obálka, doručenkou

Text:

...pod ňou na neoddeliteľnej časti základnej steny je neoddeliteľné adresné pole.Obálka s doručenkou má niekoľko výhod v porovnaní so známymi obálkami. Výhodou obálky sdoručenkou podľa technického riešenia,vporovnaní s obálkami svoľnou chlopňou je kompaktnost, zabezpečujúca bezproblémovú priechodnost triediacim zariadením.-3 V porovnaní s obálkami s prepisovacou vrstvou, ktoré neumožňujú pisat adresu adresáta na tlačiarňach. obálka podľa...

Elektrický obvod zabezpečovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3132

Dátum: 05.02.2002

Autori: Ambrož Petr, Matušek Oldřich

MPK: B60R 25/02

Značky: zariadenia, obvod, zabezpečovacieho, elektricky

Text:

...elektronického kľúča s riadiacim procesorom.Príklady uskutočnenia Zabezpečovacie zariadenie podľa obr. l a 5 zahŕňa skriňu 1 vytvorenú ako odliatok, najlepšie z materiálu odolného proti mechanickému poškodeniu. Zhora je skriňa l uzatvorená nznázorneným vekom, ktoré, pokiaľ je k nemu na vozidle možný prístup, je upevnené zatrhávací mi skrutkami. V skrini 1 je v náliatku g uložená matica 1 pohybovej skrutky A. Matica ě je usporiadaná posuvne...

Zabezpečovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3131

Dátum: 05.02.2002

Autori: Ambrož Petr, Matušek Oldřich

MPK: B60R 25/00

Značky: zariadenie, zabezpečovacie

Text:

...zariadenie podľa obr. 1 zahŕňa skriňu 1 vytvorenú ako odliatok najlepšie z materiálu odolného proti mechanickému poškodeniu. Zhora je skriňa i uzatvorená vekom, na obrázku neznázomeným, ktoré pokiaľ je k nemu na vozidle možný prístup, je upevnenéMatica g je usporiadaná posuvne v otvore g náliatku g, pričom otvor g je priechodný V danom prípade stenou ä skrine g.Pohybová skrutka Q je uložená v ložiskovom náliatku Q usporiadanom v skrini 1,...

Obal

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3130

Dátum: 05.02.2002

Autor: Vašina Ctibor

MPK: B65D 85/10

Text:

...odtrhnutím spotrebiteľ vysunie cigaretu z obalu.Cigareta je hygienicky balená a spotrebiteľ si môže kúpiť tovar v žiadanom množstve. Obal nie je viazaný len na jednokusové balenie, ale môže sa efektívne prispôsobovať požiadavkam trhu pre rôzne druhy tovaru.Prehľad gbrg ov na yýkresgchPriložené obrázky výstižne znázorňujú predmet technického riešenia v rôznych pohľadoch obr. l znázorňuje podklad obalu na balenie kusového tovaru - v pohľade...

Zapojenie určené na vykonávanie prenosu a diaľkového ovládania multimediálnych dát

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3129

Dátum: 05.02.2002

Autori: Adamkovič Peter, Kočiš Marek, Torma Stanislav, Dulina Martin

MPK: G08C 17/00, H04N 1/00

Značky: diaľkového, určené, vykonávanie, zapojenie, přenosu, multimediálnych, ovládania

Text:

...Je výhodné, že centrálna pamät je prepojená s riadiacim komunikátorom. Je výhodné, že zobrazovač je tvorený Iokálnou pamäťou.Je výhodné, že lokálna pamät je prepojená so zobrazovacím komunikátorom.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr.1 je obecné blokové znázornenie zapojenia určeného na vykonávanie prenosu a diaľkového ovládania multimediálnych dát a na obr. 2 je blokové...

Systémové identifikačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3128

Dátum: 05.02.2002

Autori: Kováčik Štefan, Malík Miroslav, Petrášová Amália

MPK: G08G 1/017

Značky: zariadenie, systémové, identifikačné

Text:

...ohraničenou zónou je možné chápať aj hocijakú uzavretú autonómnu oblasť, uzavretú rozsiahlu technologickú, výcvikovú ainú oblast so stráženými prechodmi. Pre účely tohto technického riešenia je mikroprocesorovou jednotkou chápaná napríklad s výhodoualebo procesorom nie charakteru PC. Podstatným znakom spôsobu podľa technického riešenia je tá skutočnosť, že vprvom kroku vyhodnotenia je mikroprocesorovou jednotkou overovaná evidencia...

Parkovacia zábrana

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3127

Dátum: 05.02.2002

Autori: Hornák Igor, Ondrejička Klement

MPK: E01F 13/08

Značky: zábrana, parkovacia

Text:

...ramenom, obr.3, zostavu parkovacej zábrany pre automobily v náryse a obr.4 rez sklápacieho mechanizmu ovládaného elektricky.Príklad uskutočnenia technického riešeniaParkovaciu zábranu pre automobily podľa obr.l až obr.4 tvorí základový rám 1,v ktorom sú otvory pre skrutky g a g, pomocou ktorých sa rám upevňuje na prislušné parkovacie miesto. Rám 1 je spojený prostrednictvom rozoberateľného čapu g a skrutky 14 so sklápacím zariadením 1 tvaru...

Stĺpik na zábradlové zvodidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3126

Dátum: 05.02.2002

Autori: Juráň František, Mušec Anton, Kiffusz Juraj

MPK: E01F 15/00

Značky: zábradlové, stĺpik, zvodidlá

Text:

...otvor 3 c a štvrtý otvor 3 d. V hornej časti telesa 1 a stĺpika je vytvorený ohyb Ľ stĺpika a na konci hornej časti telesa 1 a stĺpika je umiestnený držiak mádla g pričom na dolnej časti telesa 1 a stĺpika je umiestnená kotevná doska u v ktorej sú vytvorené kotevné otvory. prvý Jłąą,druhý 12 g. treti Hi a štvrtý A 11 kotevnej dosky. V dolnej časti telesa 1 a stÍpika je vytvorená pomocná stojka ä za ktorou je vytvorená betónová výplň g. V...

Náplň do trubičky na kontrolu alkoholu v dychu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3125

Dátum: 05.02.2002

Autori: Pitschmann Vladimír, Veřtát Michael

MPK: G01N 33/52, G01N 33/497

Značky: kontrolu, trubičky, náplň, dychu, alkoholů

Text:

...v ľudskom dychu, založená na farebnej reakcií s chromogennym činidlom v prostredí kyseliny sírovej podľa tohoto technického riešenia , ktorého podstata spočíva v tom, že obsahuje oxidačné činidlo na báze päťmocného alebo sedemmocného jódu, 95 až 98hmotn. kyselinu sírovú, katalyzátor vo forme dusičnanových iónov, 85 hmotn. kyselinuOxid jodičný, jodičnan draselný a jodistan sodný sú silné oxidačné činidlá, ktoré sa V prostredí kyseliny...

Zariadenie na zaznamenávanie údajov palubným registračným organizérom jázd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3124

Dátum: 05.02.2002

Autor: Tomaško Ľubomír

MPK: B60R 25/04, G07C 5/00, B60Q 9/00...

Značky: palubným, registračným, zaznamenávanie, zariadenie, jázd, údajov, organizérom

Text:

...prenosovou dátovou trasou s najmenej jedným dátovým čítačom, ktorý je prepojený s počítačom.Je výhodné, že terminál je zložený z terminálového puzdra, najmenej jedného displeja, najmenej jednej klávesnice a najmenej jednej terminálovej plošnospojovej dosky, na ktorej je uložený najmenej jeden elektronický terminálový prvok a časový generátor.Prehľad obrázkov na výkrese. Technické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, kde na...

Debniaci prvok na betónovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3123

Dátum: 05.02.2002

Autor: Sollerer Gregor

MPK: E04G 11/08

Značky: debniaci, prvok, betónovanie

Text:

...odstup stien.Vďalšom výhodnom uskutočnení sú ľahké debniace dosky v stenách vybavené otvormi. To môžu byt otvory pre okná, dvere alebo na rôzne vedenia. Aby sa zamedzilo prieniku betónu do týchto miest je vhodné tieto otvory vybavit zodpovedajúcimi krycími prvkami.Je teda .zrejmé, že celý debniaci prvok má po zmontovani skriňovú konštrukciu. Obidve steny sú k sebe usporiadané v zásade paralelne v sendvičovomPrehľad obrázkov na ýkrese...

Zariadenia na vytváranie optickej ilúzie pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3122

Dátum: 05.02.2002

Autor: Fabiankovičová Eva

MPK: A47F 11/06, G09F 13/36, G09F 13/32...

Značky: ilúzie, optickej, vytváranie, zariadenia, pohybu

Text:

...ide o priamočiary, kruhový, špirálový apod Smer pohybu závisí na smere ukladania pásikov polarizačného filmu l 1 a pohybového filmu á ako aj od smeru rotácie elektromotora § pripevneného na nosný rám 7 svetelnej tabule. Vpripade, ak chceme dosiahnut iba blikajúci efekt. napríklad blikanie reflektora auta, blikajúci reklamný text. vystrihneme pod akýmkoľvek uhlom tvar, ktorý má blikat a prilepíme ho na pohybový film 5. Presvetľovaci obrázok Q...

Bezpečnostný dverný kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3121

Dátum: 05.02.2002

Autori: Urban Ivan, Honus Roman

MPK: E05B 13/02, E05B 13/00

Značky: bezpečnostný, dverný

Text:

...vniknúť do uzamknutých priestorov s cieľom páchat trestnú činnosť.Pre správnu funkciu bezpečnostného dverného krytu je dôležité, aby uchytenie kovového štítku na vstupných dverách bytov a kancelárií prostredníctvom zabezpečovacích skrutiek a bezpečnostného kovania bolo odolné proti vypáčeniu aleboJe prirodzené, že vlastné vzdialenosti otvorov na bezpečnostnom dvemom kryte na vložku zámku, kľučku dveri, upevñovacie skrutky a bezpečnostné...

Ergonomický matrac

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3120

Dátum: 05.02.2002

Autor: Mušková Zuzana

MPK: A47C 27/14

Značky: ergonomický, matrac

Text:

...s využitím parciálnych, špecificky tvarovaných. vymeniteľných dielcov bola zabezpečená požadovaná poloha tela ležiaceho a súčasne, aby bola docielená univerzálnosť využitia výrobku jednoduchou úpravou lôžkovejplochy na dosiahnutie stability rôznych polôh tela.Konkrétne, základom samotného výrobku je pevný dielec so štandartnými rozmermi. V tomto pevnom dielci, ktorý tvorí matricu, sú situované otvory scielene určenou polohou a rozložením...

Porciované balenie alkoholických nápojov, najmä konzumných

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3119

Dátum: 05.02.2002

Autori: Demovič Milan, Ostruszková Alžbeta

MPK: B65D 85/72

Značky: porciované, nápojov, balenie, alkoholických, konzumných, najmä

Text:

...pohárika V objemovom množstve 0,02 , 0,05 alebo 0,1 litra,ktoré je na poháriku vyznačené ryskou. Pohárikv je uzatvorený viečkom zo strhovacej hliníkovej fólie. Dalej je balenie vybavené najmenej jednou potlačou alebo jednou etiketou.Výhodou porciovaného balenie podľa tohoto technického riešenia sú pomerne nízké výrobné a tým v konečnom dôsledku aj realizačné náklady, predovšetkým odstránenie nutnosti jednorázového zakúpenia väčšieho a...

Doručenka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3118

Dátum: 05.02.2002

Autor: Roupec František

MPK: B42D 15/00, B65D 27/00

Značky: doručenka

Text:

...vmiestach medzi neoddeliteľnou časťou doručenky a oddeliteľnou časťou doručenky umožňuje ľahšie oddelenie oddeliteľnej časti doručenky vo vopred stanovených miestach.Usporiadanie zúženia prierezu v smere kolmom k bočným stranám doručenky umožňuje zachovat pre listové zásielky predpísaný obdĺžnikový tvar a použit zvyčajné prehľadné spôsoby ich ukladania do spisov.Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu sa zúženie prierezu samostatného...

Plynule prestaviteľná vaková hať

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3117

Dátum: 05.02.2002

Autori: Smoleň Ján, Oravec Marek, Geffert Ján

MPK: E02B 7/20

Značky: prestaviteľná, vaková, plynule

Text:

...zamŕzaniuUvedené nedostatky sú odstránené technickým riešením, plynule prestavíteľnej vakovej hate ktorej podstata spočíva vtom, že je tvorená pružnou lineárnou uzavretou komorou so vstupom a výstupom napojenom na ovládacie hydraulické zapojenie. Pružná lineárna uzavretá komora je okrem vrchnej strany upevnená k pevnémuzákladu, pričom na prepadovej strane má okysličovacie rozrážače.Výhodou technického riešenia je o jednoduchá a...