Zverejnene patenty 14.01.2002

Imidazolové deriváty, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282496

Dátum: 14.01.2002

Autori: Liverton Nigel, Claremon David, Selnick Harold

MPK: C07D 233/76, C07D 233/86, C07D 233/88...

Značky: deriváty, použitie, obsahom, prostriedok, farmaceutický, imidazolové

Zhrnutie / Anotácia:

Imidazolové deriváty všeobecného vzorca (I), ktoré majú protinádorový účinok a ktoré tiež spôsobujú inhibíciu účinnosti cytokínov a ktoré je možné vo forme farmaceutického prostriedku, ktorý tiež tvorí súčasť vynálezu, použiť na liečenie zhubných nádorov, chorôb sprostredkovaných pôsobením cytokínov, zápalových chorôb, osteoporózy, zvýšenej resorpcie kostného tkaniva, Crohnovej choroby a podobných chorôb.

Spôsob výroby cyklopropánkarboxylových kyselín a medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: 282494

Dátum: 14.01.2002

Autori: Winckelmann Ib, Klemmensen Per Dausell, Kolind-andersen Hans

MPK: C07C 62/02, C07C 61/35, C07D 307/93...

Značky: výroby, kyselin, cyklopropankarboxylových, medziprodukty, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Ako medziprodukty pri príprave insekticídne účinných cyklopropánových esterov vznikajú zlúčeniny 3-(2,2-dichlór-3,3,3-trifluór-1-hydroxypropyl)-2,2-dimetyl-(1R,3R)- cyklopropánkarboxylová kyselina, cis-3-(2,2-dichlór-3,3,3-trifluór-1-hydroxypropyl)-2,2- dimetylcyklopropánkarboxylová kyselina a (1R,5S)-4-(1,1-dichlór-2,2,2-trifluóretyl)-6,6-dimetyl-3-[3.1.0]hexan- 2-ón spôsob prípravy vychádza z...

Farmaceutická kompozícia a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282493

Dátum: 14.01.2002

Autori: Gordon Bruce, Parker Thomas, Rubin Albert, Levine Daniel, Saal Stuart

MPK: A61K 31/685, A61K 31/225, A61K 31/56...

Značky: farmaceutická, použitie, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok na liečenie a prevenciu toxicity spôsobenej endotoxínom. Prostriedok neobsahuje proteíny a peptidy a je tvorený do 30 % hmotnostných kyseliny cholovej alebo jej soli
do 70 % hmotnostných neutrálneho lipidu, a zvyšnú časť tvorí najmenej jeden fosfolipid. Ďalej môže obsahovať triglyceridy, iné polárne alebo neutrálne lipidy, žlčové kyseliny alebo soli žlčových kyselín.

Spôsob merania elektrochemickej aktivity, merací článok a ponorné meracie činidlo na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282492

Dátum: 14.01.2002

Autori: Curé Omer Paul Ivo, Neyens Guido Jacobus

MPK: G01N 27/411

Značky: článok, elektrochemickej, aktivity, spôsob, spôsobu, vykonávanie, ponorné, činidlo, meracie, merací, merania, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob merania elektrochemickej aktivity nekovovej tekutej vrstvy, ležiacej na kovovej tavenine, pomocou meracieho článku s elektrochemickým prvkom (1), ktorý má aktívnu časť, a s protielektródou (6), sa uskutočňuje tak, že merací článok sa ponorí do kovovej taveniny cez nekovovú tekutú vrstvu, že aktívna časť elektrochemického prvku (1) sa pri prechode nekovovou, tekutou vrstvou obklopí materiálom tejto vrstvy, že tento materiál až do zmerania...

Substituovaný tiofénkarboxamid, fungicídna kompozícia, ktorá ho obsahuje a spôsob ošetrovania steblolamu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 282489

Dátum: 14.01.2002

Autori: Phillion Dennis Paul, Shortt Barry James, Wong Sai Chi

MPK: C07F 7/08, A01N 55/00

Značky: kompozícia, ktorá, steblolamu, ošetrovania, obsahuje, spôsob, substituovaný, tiofénkarboxamid, fungicídna, rastlín

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa 4,5-dimetyl-N-2-propenyl-2-(-trimetyl-silyl)-3-tiofénkarboxamid, fungicídna kompozícia, ktorá ho obsahuje a spôsob ošetrenia steblolamu rastlín (druhy Gaeumannomyces) aplikáciou účinného množstva tejto zlúčeniny, pričom aplikácia sa uskutočňuje na miesto, kde rastlina rastie, na semeno rastliny alebo do pôdy.

Vláknitý prípravok predimpregnovaný s polymérom, spôsob jeho výroby a použitie, vláknitá vystužená kompozícia, spôsob jej výroby a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282485

Dátum: 14.01.2002

Autor: Vallittu Pekka

MPK: B29B 11/16, A61K 6/083

Značky: prípravok, použitie, spôsob, kompozícia, vystužená, vláknitý, vláknitá, výroby, polymérom, predimpregnovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Vláknitý prípravok predimpregnovaný s polymérom pozostáva z vlákien a polyméru, pričom polymér je uložený medzi jednotlivými vláknami a ďalej obsahuje činidlo so schopnosťou vyvolať polymerizačnú reakciu tohto polyméru. V spôsobe prípravy vláknitého prípravku s polymérom sa na vlákna nanesie prášok, obsahujúci aspoň jeden polymér a výhodne aj činidlo vyvolávajúce polymerizačnú reakciu tohto polyméru, potom sa pridá k takto upraveným vláknam...

Spôsob prípravy flunixínu a medziprodukt tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280074

Dátum: 14.01.2002

Autori: Doran Henry, Coveney Donald

MPK: C07D 213/80, C07C 211/47, C07C 233/88...

Značky: spôsob, spôsobu, flunixínu, tohto, medziprodukt, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy flunixínu a jeho farmaceuticky prijateľných solí, ktorý spočíva v metylácii zlúčeniny všeobecného vzorca (III), kde Z je vodík alebo blokujúci halogénatóm, za vzniku zlúčeniny všeobecného vzorca (V), ktorá sa vystaví pôsobeniu redukčného činidla za vzniku zlúčeniny všeobecného vzorca (VI), ktorá je hydrolyzovaná kyselinou za vzniku 2-metyl-3-trifluórmetylanilínu, alebo zlúčenina všeobecného vzorca (V) je hydrolyzovaná...

Debniaci panel s tvarovým nosníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279678

Dátum: 14.01.2002

Autor: Jaruyel Kurt

MPK: E04G 17/14, E04G 11/06, E04G 9/02...

Značky: tvarovým, panel, debniaci, nosníkom

Zhrnutie / Anotácia:

Debniaci panel má debniacu stenu (2) vystuženú tvarovými nosníkmi (4) a prípadne aj paralelne prebiehajúcimi mostíkmi (3). Ramená (5) nosníka (4) vychádzajú z priečky (6). Nosník (4) sa skladá z dvoch proti sebe v pozdĺžnom smere prestaviteľných dielov nosníka alebo úsekov (4a, 4b) nosníka v tvare písmena U. Upevňovacie príruby (7) obidvoch úsekov (4a, 4b) ležia na rovnej debniacej stene (2) v tej istej rovine vedľa seba.