Archív za 2001 rok

Strana 8

Spôsob výroby amínov z olefínov na zeolitoch typu SSZ-37

Načítavanie...

Číslo patentu: 282254

Dátum: 29.10.2001

Autori: Kummer Rudolf, Stops Peter, Eller Karsten

MPK: C07C 211/07

Značky: olefínov, amínov, výroby, spôsob, zeolitoch, ssz-37

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby amínov všeobecného vzorca (I), kde R1, R2, R3, R4, R5, R6 znamenajú vodík, C1- až C20-alkyl, C2- až C8-alkenyl, C2H, propargyl, C3- až C12-cykloalkyl, C5- až C10-alkyl-cykloalkyl, C4- až C12-cykloalkyl-alkyl, aryl, C7- až C12-alkylaryl alebo C7- až C12-aralkyl, R1 a R2 spoločne znamenajú nasýtený alebo nenasýtený C3- až C9-alkylénový direťazec a R3 alebo R5 znamenajú C21- až C200-alkenyl alebo spoločne C2- až...

Spôsob výroby aromatických alebo heteroaromatických hydroxylamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282253

Dátum: 29.10.2001

Autori: Götz Norbert, Gebhardt Joachim, Sauter Hubert, Wagner Oliver, Müller Bernd

MPK: C07C 239/12, C07C 251/48, C07C 239/10...

Značky: výroby, hydroxylamínov, spôsob, heteroaromatických, aromatických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby aromatických alebo heteroaromatických hydroxylamínov všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená nesubstituovaný alebo substituovaný arylový zvyšok, alebo nesubstituovaný alebo substituovaný hetarylový zvyšok zo skupiny pyridínov a chinolínov hydrogenáciou nitrozlúčenín všeobecného vzorca (II), kde R1 má uvedený význam, s prítomnosťou platinového katalyzátora na aktívnom uhlí ako nosiči alebo s prítomnosťou sírou alebo selénom...

Deriváty 4,9-etanobenzo[f]izoindolu, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície obsahujúce tieto deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 282250

Dátum: 25.10.2001

Autori: Commerçon Alain, Sounigo-thompson Fabienne, Le Brun Alain, Truchon Alain, Peyronel Jean-francois, Zucco Martine, Mailliet Patrick

MPK: A61K 31/40, C07D 209/72, C07D 401/06...

Značky: tieto, přípravy, deriváty, 4,9-etanobenzo[f]izoindolu, obsahujúce, farmaceutické, spôsob, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty všeobecného vzorca (I), ich príprava a farmaceutické kompozície, ktoré tieto zlúčeniny obsahujú. Vo všeobecnom vzorci (I) R znamená skupinu všeobecného vzorca -(CH2)m-X1-(CH2)n-Z, v ktorom X1 znamená jednoduchú väzbu, O alebo S, m znamená 0 alebo 1, n znamená 0, 1 alebo 2, pričom skupiny CH2 sa môžu substituovať karboxy-skupinou, alkoxy-karbonylovou, karbamoylovou, alkylkarbamoylovou, dialkylkarbamoylovou, amínovou skupinou,...

Spôsob záznamu, reprodukcie alebo projekcie digitálnych alebo analógových, vzorkovaných alebo spojitých audio- a/alebo videozáznamov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282249

Dátum: 25.10.2001

Autor: Kellyér Juraj

MPK: H04N 5/92

Značky: audio, analogových, reprodukcie, spojitých, projekcie, záznamu, vzorkovaných, videozáznamov, spôsob, digitálnych

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je založený na tom, že pri zázname audio- a/alebo videozáznamov je synchronizácia najmenej jedného audio- a/alebo videozáznamu uskutočnená reálnym časom. Aspoň pre jednu obrazovú alebo zvukovú vzorku je synchronizujúcim prvkom pri jej reprodukcii alebo projekcii reálny čas záznamu. Pritom audio- a/alebo videozáznamy môžu byť lokálne aj funkčne nezávislé a môže im byť priradený aj identifikačný kód.

Rotačný motor s vnútorným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 282248

Dátum: 25.10.2001

Autor: Dale Thomas

MPK: F02B 57/04

Značky: vnútorným, rotačný, spaľovaním, motor

Zhrnutie / Anotácia:

Motor (10) je vybavený stacionárnou skriňou (12) obsahujúcou otočný rotor (28) s prstencovou stenou (30), v ktorej sú vytvorené najmenej dva rady radiálne prebiehajúcich prechodov kruhového prierezu, tvoriacich kompresné a pracovné valce (34, 36, 38) motora, rozmiestnené v odstupoch od seba okolo osi (X) otáčania. Každý z valcov (34, 36, 38) motora obsahuje voľné, vratne pohyblivé a rotačné guľovité piesty (42, 44, 46). Vo vnútri skrine je...

Spôsob prípravy 2,4-di (alkylamino)-6-alkyltio-s-triazínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282246

Dátum: 25.10.2001

Autori: Wood Mervin, Grace Henry

MPK: C07D 251/52, C07D 251/46

Značky: alkylamino)-6-alkyltio-s-triazínov, 2,4-di, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 2,4-di(alkylamino)-6-alkyltio-s-triazínov, pri ktorom sa nechá reagovať kyanurchlorid v postupných operáciách s dvoma vhodnými alkylamínmi a s alkylmerkaptánom, pričom sa používa jediné s vodou nemiešateľné rozpúšťadlo a katalyzátor fázového prenosu v operácii adície merkaptánu.

Spôsob výroby izolačných dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 282244

Dátum: 25.10.2001

Autori: Jacobsen Bent, Norgaard Luis Jorgen

MPK: D04H 1/70

Značky: výroby, spôsob, dosiek, izolačných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby izolačných dosiek (25) zložených z prepojených plátkov (23) z minerálnych vlákien, pri ktorom sa tavenina tvoriaca východiskoví materiál premení na vlákna (5), ku ktorým sa privedie spojivo, potom sa vlákna (5) so spojivom uložia na dopravný pás (6) na vytvorenie primárneho vláknového rúna (8). Ďalej sa vytvorí sekundárne vláknové rúno (14) zdvojením primárneho vláknového rúna (8) kladením vrstiev primárneho vláknového rúna (8)...

Kalibračné zariadenie optického snímača dráhy vykonanej pohyblivým telesom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282241

Dátum: 25.10.2001

Autori: Bača Marek, Bača Jozef, Žatkovič Juraj, Turňa Milan

MPK: G01B 9/02

Značky: kalibračné, telesom, zariadenie, vykonanej, pohyblivým, snímača, optického, dráhy

Zhrnutie / Anotácia:

Kalibračné zariadenie optického snímača dráhy pozostávajúce zo zariadenia na realizáciu pohybu a vymedzenie dráhy pohyblivého telesa, zo zdroja optického žiarenia, z interferometra, z dvoch polopriepustných zrkadiel a zo snímača lúča optického žiarenia.

Optický snímač dráhy vykonanej pohyblivým telesom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282240

Dátum: 25.10.2001

Autori: Žatkovič Juraj, Bača Marek, Bača Jozef, Jelemenský Jozef

MPK: B23Q 17/24, G01B 11/03

Značky: vykonanej, dráhy, opticky, pohyblivým, snímač, telesom

Zhrnutie / Anotácia:

Optický snímač dráhy vykonanej pohyblivým telesom pozostávajúcim zo zariadenia na realizáciu pohybu a vymedzenia dráhy pohyblivého telesa, zo zdroja optického žiarenia, zo zrkadla a zo snímača lúča optického žiarenia. Spôsob merania dráhy, rýchlosti a zrýchlenia pohyblivého telesa.

Piperazínové deriváty a farmaceutický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282252

Dátum: 22.10.2001

Autori: Lee Sun-hwan, Kong Jae-myeong, Lee Jae-eung, Kwon Ho-seok, Cho Eui-hwan, Kang Dong-wook, Kim Joong-young, Chung Sun-gan, Kim Byung-chul

MPK: C07D 213/32, C07D 213/14, A61K 31/44...

Značky: deriváty, piperazinové, prostriedok, obsahom, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Piperazínové deriváty všeobecného vzorca (I), kde R1 a R2 sú nezávisle vodík alebo C1-C8-alkyl, R3, R4, R5, R6 a R7 sú nezávisle vodík, halogén, hydroxy, nitro, -OCOC1-4alkyl, C1-4alkyl, C1-4alkoxy, fenyl alebo skupina -NRxRy l je celé číslo 0 až 7 m a n sú nezávisle celé čísla 0 až 1 W je uhlík alebo dusík X je kyslík alebo síra Y je NH alebo kyslík a Z je C1-C8-alkoxy, fenoxy, C1-C4-alkylamino alebo oxoskupina a ich farmaceuticky prijateľné...

Herbicídne prostriedky obsahujúce 4-benzoylizoxazolový derivát a triazínový herbicíd a spôsob potláčania rastu burín

Načítavanie...

Číslo patentu: 282251

Dátum: 22.10.2001

Autori: Gamblin Alan, Nishida Takashi, Cezarino Vladir, Hewett Richard Henry

MPK: A01N 43/80

Značky: 4-benzoylizoxazolový, rastu, herbicídne, potláčania, triazínový, herbicid, obsahujúce, spôsob, derivát, prostriedky, burín

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný herbicídny prostriedok obsahujúci 4-benzoylizoxazolový derivát všeobecného vzorca (I), kde R je vodík alebo -CO2R3, R1 je cyklopropyl, R2 je halogén, -S(O)pCH3, (C1-C6)-alkyl alebo halogénalkyl s 1 až 6 atómami uhlíka, n má hodnotu 2 alebo 3, p má hodnotu 0, 1 alebo 2, a R3 je (C1-C4)-alkyl, a triazínový herbicíd. Ďalej je opísaný spôsob potláčania rastu burín.

Liečivý prípravok na liečenie závislosti od nikotínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282247

Dátum: 22.10.2001

Autor: Moormann Joachim Arnold

MPK: A61K 31/55

Značky: liečivý, nikotínu, prípravok, liečenie, závislosti

Zhrnutie / Anotácia:

Použite galantamínu a jeho farmaceuticky akceptovateľných adičných zlúčenín na liečenie závislosti od nikotínu. Účinné látky sú z liečivých prípravkov perorálneho, transdermálneho alebo iného parenterálneho typu uvoľňované kontinuálnym a riadeným spôsobom.

Renovovaný korodovaný diel z vysoko legovanej zliatiny a spôsob renovácie korodovaného dielu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282245

Dátum: 22.10.2001

Autori: Kempster Adrian, Czech Norbert

MPK: C23G 5/00

Značky: dielů, renovovaný, vysoko, legovanej, renovácie, korodovaného, spôsob, korodovaný, zliatiny

Zhrnutie / Anotácia:

Renovácia sa týka korodovaných vysoko legovaných alebo žiaruvzdorných oceľových dielov, najmä súčastí plynových turbín, napríklad lopatiek plynových turbín, na povrchu ktorých sa vyskytujú produkty korózie. Povrch takýchto renovovaných dielov sa očistí najmä mechanickými alebo chemickými prostriedkami a na očistený povrch sa nanesie aluminidová ochranná vrstva. Následne sa aluminidová ochranná vrstva odstráni, pričom súčasne s ňou sa odstránia...

Zariadenie na pridržovanie pružného ústrojenstva závesu železničného vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 282243

Dátum: 22.10.2001

Autor: Ven Jean-michel

MPK: F16F 3/04, B60G 11/16, B61F 5/30...

Značky: vozidla, pridržovanie, železničného, pružného, závěsu, zariadenie, ústrojenstva

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na pridržovanie pružného ústrojenstva závesu železničného vozidla, kde pružné ústrojenstvo (2) je tvorené špirálovou vyvažovacou pružinou (3), v ktorej je uložená zaťažovacia pružina (4). Pružiny (3, 4) počas svojej činnosti spolupôsobia s príslušnou spodnou oporou (5) a hornou oporou (6). Zariadenie na pridržovanie pozostáva z krytu (10) zakrývajúceho pružné ústrojenstvo (2), ktorý prijíma zaťaženie rámu stláčajúceho pružné...

Spôsob výroby sorbentovej kompozície, sorbentová kompozícia, fluidizovateľný sorbent a spôsob odstraňovania sírovodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 282242

Dátum: 22.10.2001

Autori: Cass Bryan, Khare Gyanesh

MPK: B01D 53/12, B01D 53/02, B01J 20/06...

Značky: kompozície, sorbentovej, sorbentová, spôsob, odstraňovania, fluidizovatelný, sírovodíka, kompozícia, výroby, sorbent

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby sorbentovej kompozície, pri ktorom sa zmesi: oxid hlinitý, oxid kremičitý a oxid zinočnatý vzniknutá zmes sa aglomeruje a aglomerát sa granuluje pri vzniku fluidizovateľného materiálu, pričom buď po stupni miesenia, po stupni aglomerácie alebo po stupni granulácie sa materiál napustí vodným roztokom zlúčeniny obsahujúcej promotorový kov. Sorbentová kompozícia, ktorú je možné pripraviť týmto spôsobom. Fluidizovateľný sorbent, ktorý...

Spôsob výroby umelých sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 282239

Dátum: 22.10.2001

Autori: Kraglund Arne, Christensen Vermund Rust, Ranlov Jens, Visler Torben

MPK: C03C 13/06, C03C 1/02

Značky: sklenených, výroby, spôsob, umělých, vlákien

Zhrnutie / Anotácia:

Tento spôsob zahŕňa vytváranie lisovaných brikiet z nerastného materiálu, vytváranie tavením navážky obsahujúcej brikety v peci a vytváranie vlákien, kde obsah taveniny a vlákien, meraných ako oxidy, zahŕňa oxid hlinitý v množstve aspoň 14 % hmotnostných a brikety sú tvorené materiálom, ktorý obsahuje použitý piesok oxidu hlinitého kontaminovaný zlievarenským odpadom. Kontaminovaný piesok oxidu hlinitého má obsah oxidu hlinitého najmenej 20 %...

Zariadenie na eliminovanie výrobných úchylok polohy strižných elementov medzi mobilným nosičom a operatívne snímateľnou účelovou nadstavbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 282238

Dátum: 22.10.2001

Autor: Janík Pavol

MPK: B62D 33/077, B62D 24/00

Značky: medzi, účelovou, střižných, nosičom, nadstavbou, operatívne, zariadenie, mobilným, polohy, snímateľnou, výrobných, elementov, úchylok, eliminovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na eliminovanie výrobných odchýlok, tvorené dvojicou do seba zasunutých puzdier (1, 2), ktorých vnútorné aj vonkajšie povrchy sú valcové. Vonkajší povrch každého puzdra je excentricky situovaný voči svojmu vnútornému povrchu, dvojica puzdier je vnútorným puzdrom nasadená na valcový strižný čap (3), upevnený k podvozku (4) a vonkajším povrchom vonkajšieho puzdra (2) zapadá do centračného otvoru (5) pätky (6) účelovej nadstavby.

Deriváty 1-aryl-2-acylaminoetánu, spôsob ich prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282237

Dátum: 22.10.2001

Autori: Ofner Silvio, Betschart Claudia, Roggo Silvio, Auberson Yves, Schilling Walter, Mah Robert, Von Sprecher Andreas, Gerspacher Marc, Veenstra Siem Jacob

MPK: A61K 31/16, C07C 237/22, C07C 311/51...

Značky: přípravy, obsahuje, prostriedok, deriváty, spôsob, ktorý, 1-aryl-2-acylaminoetánu, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená aryl alebo heteroaryl R2 znamená atóm vodíka, nižšiu alkylovú skupinu s až 7 atómami uhlíka alebo aryl-nižšiu alkylovú skupinu s až 7 atómami uhlíka v alkylovej časti R3 znamená atóm vodíka, nižšiu alkylovú skupinu s až 7 atómami uhlíka, aryl alebo heteroaryl R4 znamená aryl alebo heteroaryl X znamená alkylénovú skupinu s 1 až 7 atómami uhlíka, alkenylénovú skupinu s 2 až 7...

Chinazolínové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282236

Dátum: 22.10.2001

Autor: Gibson Keith Hopkinson

MPK: C07D 239/94, A61K 31/505

Značky: přípravy, spôsob, chinazolínové, ktorý, deriváty, farmaceutický, obsahuje, použitie, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Chinazolínové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom (R2)n je 3',4'-difluór, 3',4'-dichlór, 3'-fluór-4'-chlór alebo 3'-chlór-4'-fluór, R3 je metoxyskupina, R1 je 2-dimetylaminoetoxyskupina, 2-dietylaminoetoxyskupina, 3-dimetylaminopropoxyskupina, 3-dietylaminopropoxyskupina, 2-(pyrolidin-1-yl)etoxyskupina, 3-(pyrolidin-1-yl)propoxyskupina, 2-piperidinoetoxyskupina, 3-piperidinopropoxyskupina, 2-morfolinoetoxyskupina,...

Lieková kombinácia na transfekciu a expresiu exogénov in vivo alebo ex vivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 282235

Dátum: 22.10.2001

Autori: Haddada Hedi, Webb Michelle, Chatenoud Lucienne, Bach Jean-françois, Lee Martin, Perricaudet Michel

MPK: A61K 48/00, C12N 15/86

Značky: exogénov, transfekciu, kombinácia, expresiu, lieková

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná lieková kombinácia aspoň jedného imunosupresného činidla a aspoň jedného rekombinantného defektného adenovírusu, ktorého genóm obsahuje prvú rekombinantnú DNA obsahujúcu terapeutický gén a druhú rekombinantnú DNA obsahujúcu imunoprotekčný gén na následné, prerušované a/alebo časovo súčasné použitie vhodné na exogénovú transfekciu in vivo a/alebo ex-vivo.

Spôsob výroby N-metyl-3-(1-metyl-4-piperidinyl)-1H-indol-5-etánsulfónamidu a medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 282234

Dátum: 22.10.2001

Autori: Owen Martin Richard, Hornby Roy, Carter Malcolm, Blatcher Philip

MPK: C07D 401/04, C07D 403/04, C07B 35/02...

Značky: n-metyl-3-(1-metyl-4-piperidinyl)-1h-indol-5-etánsulfónamidu, medziprodukt, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby N-metyl-3-(1-metyl-4-piperidinyl)-1H-indol-5-etánsulfónamidu a jeho fyziologicky prijateľných solí a solvátov spočíva v tom, že sa redukuje zlúčenina vzorca (II) alebo jej soľ. Zlúčenina vzorca (I) je použiteľná ako selektívna vazokonstrikčná látka na prípravu liečiv na liečbu migrény. Je tiež opísaný aj medziprodukt vzorca (II) a spôsob jeho výroby.

Použitie práškovej zložky pláchacieho prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 282233

Dátum: 22.10.2001

Autor: Turner Graham Andrew

MPK: C11D 3/00, C11D 11/00, C11D 1/62...

Značky: použitie, zložky, pláchacieho, prostriedku, práškovej

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie práškovej zložky pláchacieho prostriedku, ktorý obsahuje zmäkčovadlo tkanín alebo antistatickú prísadu na vytvorenie vodnej disperzie práškového prostriedku v domácnosti zmiešaním prášku s vodovodnou vodou mimo práčky, predtým než sa pridá dávkové množstvo uvedenej disperzie do práčky na vytvorenie pláchacieho roztoku, kde zmäkčovadlo tkanín alebo antistatická zložka je vybraná z vodou nerozpustných katiónových zlúčenín, ktoré majú dve...

Fenylamidíny, ich fyziologicky prijateľné soli, farmaceutický prostriedok s ich obsahom, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282232

Dátum: 22.10.2001

Autori: Himmelsbach Frank, Weisenberger Johannes, Linz Günter, Austel Volkhard, Guth Brian, Pieper Helmut

MPK: A61K 31/445, A61K 31/155, A61K 31/495...

Značky: obsahom, farmaceutický, spôsob, fyziologicky, fenylamidíny, prostriedok, prijateľné, použitie, solí, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny so všeobecným vzorcom (I), v ktorom X znamená etylénovú skupinu, ktorá prípadne môže byť substituovaná jednou alebo dvoma metylovými skupinami, Z znamená metylénovú skupinu, ktorá prípadne môže byť substituovaná jednou alebo dvoma metylovými skupinami, pyridylovou alebo fenylovou skupinou, kde fenylová skupina môže byť ďalej substituovaná fluórom, chlórom alebo brómom, alebo metylovou, metoxy alebo trifluórmetylovou...

Spôsob prípravy D-hamamelózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282226

Dátum: 22.10.2001

Autori: Petruš Ladislav, Hricovíniová Zuzana

MPK: B01D 15/08

Značky: d-hamamelózy, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka prípravy D-hamamelózy (2-Chydroxymetyl-D-ribózy) izomerizačnou reakciou katalyzovanou molybdénanovými iónmi z D-fruktózy. D-Fruktóza v 0,1 až 0,4 % vodnom roztoku kyseliny molybdénovej pri teplote 70 až 90 °C, počas 1 až 15 hodín izomerizuje do vytvorenia rovnovážnej zmesi D-fruktóza : D-hamamelóza : D-sorbóza 60 : 3 : 4. Z tejto reakčnej zmesi sa D-hamamelóza izoluje tak, že prekvasením roztoku pekárskym droždím (Sacharomyces...

Spôsob výroby práškového potravinárskeho výrobku a použitie zariadenia na uvedený spôsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282221

Dátum: 19.10.2001

Autori: Ho Dac Thang, Buhler Marcel, Zurcher Ulrich

MPK: A23P 1/02, A23L 1/308

Značky: potravinářského, zariadenia, použitie, práškového, výroby, uvedený, spôsob, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby práškového potravinárskeho výrobku mletím, trením a súčasným sušením horúcim vzduchom, pri ktorom vláknitý a vlhký potravinársky materiál sa melie trením jeho metaním proti tvrdému povrchu v tvare zvislej valcovej vnútornej steny s použitím axiálneho rotora, obsahujúceho hriadeľ, ku ktorému sú pripojené metacie časti, a súčasne sa suší vyvolaným pohybom prúdu horúceho vzduchu medzi rotorom a stenou, pričom horúci vzduch...

Spôsob predchádzania alebo zníženia nepríjemného pachu počas smaženia alebo fritovania potravín v triglyceridovom tuku, balená porcia a balenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282220

Dátum: 19.10.2001

Autori: Heeringa Auke-jan, Potman Ronald Peter, Van Oosten Cornelis Willem

MPK: C11B 5/00, A23D 9/007, A23L 1/222...

Značky: predchádzania, pachu, vykonávanie, nepríjemného, spôsob, spôsobu, smaženia, triglyceridovom, zníženia, porcia, fritovania, potravin, počas, balenie, tuků, balená, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob predchádzania alebo zníženia nepríjemného pachu pri viacnásobnom použití triglyceridových tukov a olejov na smaženie či fritovanie potravín, ktoré boli už predtým použité na smaženie či fritovanie pri vysokej teplote, ktorý zahŕňa prídavok prísady vhodnej na potravinárske účely k tuku pred smažením alebo fritovaním, pričom prísada sa pridá v takom množstve, aby sa v tuku alebo oleji dosiahol jej obsah 10 až 500 ppm chuťovej látky. Na...

Farmaceutická zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 282219

Dátum: 19.10.2001

Autori: Pettersen Erik Olai, Moen Vidar, Larsen Rolf Olaf, Oftebro Reidar, Dornish John Michael, Ramdahl Thomas, Borretzen Bernt

MPK: A61K 31/215, A61K 31/19

Značky: farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická zmes na liečenie rakoviny alebo chorôb vznikajúcich z abnormálne zvýšeného množenia buniek, zahrnuje acylové deriváty aromatických aldehydov, zvlášť arylidénové diestery a alfa-alkoxyarylidénové diestery so všeobecným vzorcom (I).

Spôsob prípravy potraviny pretláčaním a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282218

Dátum: 19.10.2001

Autori: Pfaller Werner, Heck Ernst, Geromini Osvaldo

MPK: A23P 1/12, A23P 1/14, A23L 1/18...

Značky: vykonávanie, zariadenie, pretláčaním, tohto, spôsob, přípravy, potraviny, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy potraviny pretláčaním, pri ktorom sa potravinárska hmota zavedie, mieša a varí v prvom úseku dvojzávitovkového extrudéra, pričom varenie masy, uskutočňujúce sa vo variči pripojenom paralelne k prvému úseku a druhému úseku dvojzávitovkového extrudéra, dynamicky oddelenému od prvého úseku, je predĺžené a varená masa sa opätovne zavedie do druhého úseku, masa sa pretláča prechádzaním cez pretláčaciu formu a pretlačený...

Transdermálny terapeutický systém a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282230

Dátum: 18.10.2001

Autori: Meconi Reinhold, Lichtenberger Rainer, Seibertz Frank, Horstmann Michael

MPK: A61K 9/70, A61K 31/565

Značky: terapeuticky, spôsob, transdermálny, systém, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Transdermálny terapeutický systém s obsahom účinnej látky na kontrolované uvoľňovanie estradiolu alebo jeho farmaceuticky prijateľných derivátov samotných, alebo v kombinácii s gestagénmi, najmä s levonorgestrelom, obsahuje zadnú vrstvu, s ňou spojený rezervoár obsahujúci účinnú látku, ktorý je vyrobený použitím adhéznych lepidiel a obsahujúci jednu alebo viac vrstiev, v ktorom adhézne lepidlo obsahuje estery kolofónie alebo estery hydrogénovej...

Farmaceutický prostriedok a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282228

Dátum: 18.10.2001

Autor: Camden James Berger

MPK: A61K 31/27, A61K 31/66

Značky: prostriedok, farmaceutický, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok obsahuje zmes najmenej jedného N-chlórfenylkarbamátu alebo najmenej jedného N-chlórfenyltiokarbamátu všeobecného vzorca (I), a N-fosfonoglycínu všeobecného vzorca (II) alebo ich solí, kde pomer N-chlórfenylkarbamátu alebo N-chlórfenyltiokarbamátu k N-fosfoglycínu je 10 : 1 až 1 : 10 mólovej hmotnosti. Farmaceutický prostriedok sa používa na prípravu liečiva na liečenie vírusových infekcií a obsahuje chloroprofam a...

Použitie 2-amino-2[2-(4-oktylfenyl)etyl]-propán-1,3-diolu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej adičnej soli s kyselinou na výrobu farmaceutického prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 282225

Dátum: 18.10.2001

Autori: Teshima Koji, Fujii Tsuneo, Mishina Tadashi, Imayoshi Tomonori

MPK: A61K 9/02, A61K 9/06, A61K 31/135...

Značky: adičnej, 2-amino-2[2-(4-oktylfenyl)etyl]-propán-1,3-diolu, farmaceutický, prostriedku, výrobu, farmaceutického, kyselinou, použitie, prijateľnej

Zhrnutie / Anotácia:

Ako účinná zložka sa používa uvedený 2-amino-2-(2-(4-oktylfenyl)etyl)propán-1,3-diol alebo jeho farmaceuticky prijateľná adičná soľ s kyselinou na výrobu topického, očného, nazálneho, pulmonálneho, bronchiálneho alebo rektálneho farmaceutického prostriedku na liečenie chorôb alebo porúch súvisiacich s odmietaním transplantovaných orgánov alebo tkanív, reakciám štepu proti hostiteľovi, autoimúnnymi chorobami, zápalmi, proliferatívnymi a...

Spôsob výroby amínov z olefínov na zeolitoch typu PSH-3, MCM-22, SSZ-25 alebo ich zmesiach

Načítavanie...

Číslo patentu: 282224

Dátum: 18.10.2001

Autori: Müller Ulrich, Stops Peter, Eller Karsten, Kummer Rudolf

MPK: C07C 209/60

Značky: amínov, zmesiach, výroby, psh-3, olefínov, mcm-22, ssz-25, spôsob, zeolitoch

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby amínov všeobecného vzorca (I), kde R1, R2, R3, R4, R5, R6 znamenajú vodík, C1- až C20-alkyl, C2- až C12-alkenyl, C2- až C8-alkinyl, C3- až C12-cykloalkyl, C4- až C12-alkyl-cykloalkyl, C4- až C12-cykloalkyl-alkyl, aryl, C7- až C16-alkylaryl alebo C7- až C16-aralkyl, R1 a R2 spoločne znamenajú nasýtený alebo nenasýtený C3 až C9-alkylénový direťazec a R3 alebo R5 znamenajú spoločne C2 až C12-alkylénový direťazec, reakciou...

Polymérne živice s prispôsobiteľnou viskozitou a pH na nanášanie katalytického paládia na podložku, spôsob ich prípravy a použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: 282223

Dátum: 18.10.2001

Autori: Malnero Fernandez Marie-carmen, Soumillion Jean-philippe, Sendrowicz Henri, Dupuis Olivier, Delvaux Mary-hélene, Dufour Pascale

MPK: C23C 18/28, C23C 18/16, C23C 18/20...

Značky: použitia, nanášanie, přípravy, živice, spôsob, katalytického, polymérne, paládia, viskozitou, podložku, prispôsobiteľnou

Zhrnutie / Anotácia:

Polymérna živica s prispôsobiteľnou viskozitou a pH na nanášanie katalytického paládia na podložku obsahuje paládnatú soľ, komplexotvorné činidlo typu karboxylovej kyseliny alebo chloridového typu, vo vode rozpustný polymér obsahujúci hydroxylové alebo karboxylové skupiny, alkalickú zlúčeninu a rozpúšťadlo vybrané zo skupiny látok obsahujúcich vodu, metanol a etanol. Ďalej je opísaný spôsob jej prípravy a použitie.

Farmaceutický prostriedok na liečenie psychotických porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: 282231

Dátum: 15.10.2001

Autori: Atkins Thomas, Rickey Michael, Mesens Jean Louis

MPK: A61K 9/16, A61K 31/505

Značky: psychotických, liečenie, farmaceutický, poruch, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok zahrnuje vhodný farmaceutický nosič a ďalej biodegradovateľné a biokompatibilné mikročastice obsahujúce 1,2-benzazol so všeobecným vzorcom (I), kde R predstavuje atóm vodíka alebo akylskupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, R1 a R2 predstavuje nezávisle vždy atóm vodíka, atóm halogénu, hydroxyskupinu, alkoxyskupinu s 1 až 6 atómami uhlíka alebo alkylskupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, X predstavuje atóm kyslíka alebo síry, Alk...

Spôsob získavania kaprolaktámu depolymerizáciou roztaveného polykaprolaktámu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282229

Dátum: 15.10.2001

Autori: Kopietz Michael, Bassler Peter, Jones Simon, Priester Claus-ulrich, Kalck Ulrich

MPK: C07D 201/12

Značky: polykaprolaktamu, kaprolaktamu, spôsob, depolymerizáciou, roztaveného, získavania, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob získavania kaprolaktámu zo zmesí, ktoré obsahujú polyméry alebo termoplastické lisovacie materiály, ktoré majú opakujúce sa jednotky -/-N(H)-(CH2)5-C(O)-/-, depolymerizáciou pri zvýšených teplotách v prítomnosti vody, ktorý zahrnuje použitie zmesi v podstate obsahujúcej od 50 do 99,9 % hmotnostných polyméru alebo termoplastického formovacieho materiálu s opakujúcimi sa jednotkami -/-N(H)-(CH2)5-C(O)-/-, od 0,1 do 50 % hmotnostných prísad...

Farmaceutický prostriedok na liečenie hyperglykémie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282227

Dátum: 15.10.2001

Autori: Ziegler Dieter, Brückner Reinhard, Kaan Elbert

MPK: A61P 3/10, A61K 31/505

Značky: hyperglykémie, prostriedok, farmaceutický, liečenie

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie 4-chlór-5-[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-amino]-6-metoxy-2- metylpyrimidínu a jeho fyziologicky prijateľných kyslých adičných solí na prípravu farmaceutického prostriedku na liečenie hyperglykémie.

Deriváty 2(1H)-chinolónu, spôsob ich prípravy a ich použitie ako liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 282222

Dátum: 15.10.2001

Autori: Dellac Geneviéve, Aletru Michel, Mc Cort Gary, Hoornaert Christian

MPK: C07D 401/06, A61K 31/47, C07D 495/04...

Značky: liečiv, použitie, spôsob, 2(1h)-chinolónu, deriváty, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde význam symbolov a substituentov je uvedený v hlavnom nároku, spôsob ich prípravy, farmaceutické prostriedky s ich obsahom s vlastnosťami antagonistov serotonínu.

Spôsob odstraňovania N-fosfonometylglycínu z vodnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 282217

Dátum: 15.10.2001

Autor: Hodgkinson Ian

MPK: C07F 9/38

Značky: vodnej, zmesí, spôsob, odstraňovania, n-fosfonometylglycínu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob odstraňovania N-fosfonometylglycínu (glyfosatu) alebo jeho soli, alebo iónovej formy z vodnej zmesi, v ktorej je prítomný. Touto vodnou zmesou je tekutý odpad z procesu výroby glyfosatu, pri ktorom sa k tejto zmesi pridajú ióny schopné tvoriť nerozpustnú alebo čiastočne rozpustnú komplexnú soľ glyfosatu, a táto komplexná soľ sa odstráni zo zmesi. Vhodné sú najmä železité ióny. Podľa výhodného integrovaného spôsobu sa glyfosat...

Hermetická káblová priechodka a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282216

Dátum: 15.10.2001

Autori: Tichý Vladimír, Kotlárik Bohumil, Stašík Peter, Ravas Ľudovít

MPK: F16L 5/00, H02G 3/22

Značky: výroby, hermetická, káblová, priechodka, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Káblová priechodka pozostáva z oceľového valca (1) na koncoch hermeticky uzavretého, v ktorom je uložený vodič (3), prípadne vodiče, pričom výplň (5) medzi vodičom (3), prípadne vodičmi a vnútornou stenou oceľového valca (1) je tvorená spolymerizovanou hmotou, pozostávajúcou zo 100 hmotn. dielov polyesterpolyolu a 25 až 75 hmotn. dielov metyléndifenyldiizokyanátu. Spôsob jej výroby spočíva v tom, že vo vnútornom priestore priechodky sa vytvorí...

Zariadenie a spôsob vyrovnávania karosérie vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 282215

Dátum: 15.10.2001

Autor: Venäläinen Olavi

MPK: B21D 1/12, B60S 5/00

Značky: spôsob, karosérie, vozidla, zariadenie, vyrovnávania

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je zostavené z vyrovnávacieho stola (11), medzi vyrovnávacím stolom a základným rámom (10) sú upravené zvislé vedenia (14a1, 14a2, 14a3, 14a4), ktoré sú spojené na jednej strane s vyrovnávacím stolom (11) a na druhej strane so základným rámom (10), ich funkciou je vykonávať zdvíhanie a klesanie vyrovnávacieho stola (11), niesť vyrovnávací stôl (11) a udržovať ho v požadovanej pracovnej výške. Zvislé vedenia (14a1, 14a2, 14a3, 14a4)...