Archív za 2001 rok

Strana 4

Hlavný valec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3069

Dátum: 03.12.2001

Autori: Morisák Zdeněk, Kivader Marián

MPK: B60K 17/00

Značky: hlavný, válec

Text:

...zvýši životnosť hlavného valca. Ďalšou výhodou je odstránenie pomocného piesta s narážkou, ktoré boli uložené na dne funkčnéhootvoru piesta a okrem vedenia pružiny nespĺňali žiadnu dôležitú funkciu. Vedenie pružiny nadne funkčného otvoru sa vyriešilo kužeľovitým tvarom pružiny. Týmto došlo k ušetreniu po ekonomickej stránke.Prehľad obrázkov na yýkreseHlavný valec traktorov a iných motorových vozidiel je znázomený na priloženomvýkrese, na...

Ovládací valec brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3068

Dátum: 03.12.2001

Autori: Kivader Marián, Morisák Zdeněk

MPK: B60T 17/00

Značky: válec, brzdy, ovládací

Text:

...valec brzdy je možné ďalej používať aj s pôvodnou mechanickou časťou.Prehľad obrázkov na gkreseOvládací valec brzdy pre traktory je znázornený na priloženom výkrese, na ktorom obr.1 znázorňuje tento brzdový valec so všetkými jeho časťami uvedenými v hlavnom bode nároku na ochranu. Obr.2 znázorňuje pohľad z hora na ovládací valec brzdy s upínacími otvormi. Príklad uskutočneniaOvládací valec brzdy pre traktory podľa obr.1 a obr.2 sa...

Hlavný valec ventilčekový bez zvyškového tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3067

Dátum: 03.12.2001

Autor: Kivader Marián

MPK: B60K 17/00

Značky: zvyškového, hlavný, ventilčekový, tlaku, válec

Text:

...ako U-manžeta podstatne vzrástla tesnosť valca. Tým sa zabránilo jeho pretekaniu a tiež sa zvýšila sa životnosť. Na životnosť valca má vplyv aj zavedenie H-krúžku, ktorý spolu s prachovkou zabraňuje vnikaniu nečistôt do valca.Prehľad obrázkov na yýkrese Hlavný valec ventilkový bez zvyškového tlaku pre traktory a obdobné motorové vozidláje znázomený na priloženom výkrese, na -ktorom obr.l znázorňuje tento hlavný valecventilkový bez...

Hlavný spojkový valec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3066

Dátum: 03.12.2001

Autor: Kivader Marián

MPK: B60K 17/00

Značky: spojkový, válec, hlavný

Text:

...výhodou tohoto riešenia je, že zavedením AT-manžety, ktorá má lepšie vlastnosti ako U-manžeta podstatne vzrástla tesnosť valca. Tým sa zabránilo jeho pretekaniu a tiež sa zvýšila životnosť. Na životnosť má vplyv aj zavedenie H-krúžku, ktorý spolu s prachovkou zabraňuje vnikaniu nečistôt do valca.Prehľad obrázkov na výkreseHlavný spojkový valec pre osobné motorové vozidlá je znázomený na priloženomvýkrese, na ktorom obr.1 znázorňuje...

Hlavný valec ventilčekový

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3065

Dátum: 03.12.2001

Autor: Kivader Marián

MPK: B60T 17/00

Značky: ventilčekový, hlavný, válec

Text:

...ktorá má lepšie vlastnosti ako U-manžeta podstatne vzrástla tesnosť valca. Tým sa zabránilo jeho pretekaniu a tiež sa zvýšila životnosť. Na životnosť valca má vplyv aj zavedenie stieracieho H-krúžku, ktorýspolu s prachovkou zabraňuje vnikaniu nečistôt do valca.Prehľad obrázkov na xýkrese Hlavný valec ventilkový pre traktory a obdobné motorové vozidláje znázomený napriloženom výkrese, na ktorom obr.l znázorňuje tento hlavný valec...

Lištový systém na spájanie podláh

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3064

Dátum: 03.12.2001

Autor: Matuš Pavol

MPK: F16B 5/00, E04F 19/06, E06B 1/70...

Značky: listový, podláh, spájanie, systém

Text:

...skrutiek bez hláv na spojenie s podkladovou kotviacou lištou.Zistilo sa, že je výhodné ak podkladová kotviaca lišta má tvar obráteného písmena U s okrajmi, s vnútorným prierezom užším ako priemer spojovacej skrutky bez hlavy. Podkladovà kotviaca lišta môže mat výšku 6 až 14 mm. Ďalej je výhodné, keď otvory na spojovacie skrutky bez hláv majú oválny tvar a sú umiestnené medzi otvormi na kotviace skrutky a keď hrúbka prechodovej podlahovej lišty...

Cisternový náves

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3063

Dátum: 03.12.2001

Autor: Sytný Pavel

MPK: B62D 53/06, B60P 3/22

Značky: návěs, cisternový

Text:

...na pojazdnú cistemu, na obr. 2 je schematicky znázomený bočný pohľad na hlavnú stojinu upnutú na rám podvozka a na obr. 3 je schematicky znázomený priečnyrez hlavnou stojinou a na obr. 4 je schematicky znázomený priečny rez podpemou stojinou.Príklady uskutočnenia Cistema l, podľa obr. 1 je na spodnej strane opatrená dvoma hlavnými stojinami 3amedzi nimi umiestnenými dvoma podpemými stojinami Q. Duté telesá stojín à, 3, ktorých vodorovná os...

Mechanizmus pravostranného riadenia podvozka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3062

Dátum: 03.12.2001

Autor: Vlnka Ján

MPK: B62D 7/00

Značky: mechanizmus, podvozka, riadenia, pravostranného

Text:

...riadenia uloženou priečne vráme podvozku. Výkonný člen hlavnej prevodovky riadenia - hlavná páka riadenia sa pohybuje vhorizontálnej rovine a zabezpečuje prostredníctvom hlavnej tyče riadenia kývavý pohyb dvojramenných pák kinematického mechanizmu riadenia a prostredníctvom spojovacích tyčí natočenie nábojov náprav do požadovaného smeru jazdy.Výhoda usporiadania prvkov riadenia podľa technického riešenia spočíva vo využitíôvodného mechanizmu...

Spoj koaxiálneho kábla s konektorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3061

Dátum: 03.12.2001

Autor: Henek Petr

MPK: H01R 4/02, H01R 9/05

Značky: kábla, koaxiálneho, konektorom

Text:

...koaxiálneho kábla s konektorom, obr. 2 a 3 znázorňujú dve rôzne uskutočnenia výbehov kovovej trubičky a obr. 4 je zväčšeným pohľadom do rezu spojomNa obr. 1 je znázomený konektor m s maticovou hlavou 11 určený do prístrojovej zástavby závitovými spojmi, ktorou prechádza izolačný prievlak Q so stredovým kolíkom 13. Koaxiálny kábel 2 O, ako vyplýva najmä z obr. 4, pozostáva zo stredového vodiča Q a jeho izolantu Ľ sopletacím vodičom Q,...

Nápravnica vlečnej nápravy hlavne na prípojné vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3060

Dátum: 03.12.2001

Autor: Kolarov Marin

MPK: B60B 35/08

Značky: vlečnej, hlavne, nápravy, přípojné, nápravnica, vozidla

Text:

...platne a uzatvorenie priečneho proñlu je tvorené pevným spojom. Je zrejmé, že dutý profil môže mat akýkoľvek tvar, s výhodou však tvar rovnoramenného trojuholníka, prípadne s konvexnými ramenami, štvorca, päťuholníka, prípadne šesťuholníka.Takéto riešenie dovoľuje vyrábat nápravnice z jedného kusu plechu, pričom pri je zachovaná možnost udelenia pružiacemu materiálu presne definovaného tlakového predpätia tlak. pôsobením deñnovanej sily pri...

Zariadenie na čistenie dlhorozmerných kovových predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3059

Dátum: 03.12.2001

Autori: Jedlička Pavol, Jedličková Jarmila

MPK: B24B 31/00

Značky: kovových, dlhorozmerných, predmetov, čistenie, zariadenie

Text:

...l je znázomenézariadenie podľa tohto technického riešenia v pohľade spredu.Príklady uskutočnenia Príklad lBolo zhotovené zariadenie na čistenie dlhorozmemých kovových predmetov podľa tohto technického riešenia. Zariadenie pozostáva z vodorovného omieľacieho bubna l na obidvoch stranách uzavretého vekami 5. Jedno veko j je pevné a jedno je odnímateľné. Ďalej obsahuje pohonnú jednotku g a nosnú časť g. Pohonná jednotka g je spojená sI O O O C...

Duplikátorový tank určený najmä na kvasenie hrozna, uskladňovanie a vymrazovanie vína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3058

Dátum: 03.12.2001

Autor: Hajko Ladislav

MPK: B65D 88/26, A01F 25/14, C12G 1/022...

Značky: uskladňovanie, duplikátorový, určený, hrozna, najmä, kvasenie, vína, vymrazovanie

Text:

...systém výroby aobehu ľadovej vody na vymrazovanie vína pri teplote O až -5 ° C.Duplikátorový tank podľa riešenia možno využívať nielen pri výrobe kvalitných vín,ale i v potravinárskom a farmateutickom priemysle, ako aj v rôznych odboroch chemickéhoErehľgd obrazk oy na yýktesochNa priloženom obrázku je znázomený duplikátorový tank podľa predmetného riešenia.Príklad uskutočnenia techni k ešenia Duplikátorový tank, určený na kvasenie hrozna,...

Viacradový vertikálny zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3057

Dátum: 03.12.2001

Autori: Čerey Miroslav, Kalvaster Peter

MPK: A47F 5/01

Značky: vertikálny, viacradový, zásobník

Text:

...siete 1 sú prúty á voľné. Na čiarach g a bje zadnásieť ohnutá do tupého uhla tak, že časti siete od kraja po-bližšiu čiaru ohybu sú na seba kolmé. Rozperná siet gje vyrobená z rovnobežných drôtených prútov 7 rovnakej dĺžky, ktoré sú na koncoch privarenéku kolmo vedeným priečnikom g. Rozostup prútov zje určený šírkou predmetov. pre ktoré je viacradový vertiká|ny zásobník pripravovaný. Rozperná sieť gje na čiarach g, gohnutá do pravého uhla...

Obálka s doručenkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3056

Dátum: 03.12.2001

Autori: Vojtko Peter, Vetrák Pavol, Palka Miroslav, Cháľ Ján, Kováčik Miroslav, Mědílek Jiří, Nováková Viera, Holakovský Štefan, Gašperan Miroslav

MPK: B65D 27/08

Značky: obálka, doručenkou

Text:

...problém jej priechodnosti nevýhodou sú problémy pri oddeľovanídoručenky. niekedy končiace aj natrhnutim, resp roztrhnutim doručenky.Uvedené nevýhody doteraz známych riešení odstraňuje, respektivevýrazne znižuje. obálka sdoručenkou podľa technického riešenia.3 Riešenie je založené na tom, že vdolnej časti obálky je so zadnou stenou Kompaktne spojená dorućenková stena asbočnými okrajmi zadnej steny sú Kompaktne spojené bočné chlopne. zohnuté...

Rúrka najmä do výmenníka tepla, kotla a teplovzdušného agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3055

Dátum: 03.12.2001

Autori: Greif Viliam, Kentoš Pavol

MPK: B21C 37/15, B21D 53/02

Značky: teplovzdušného, agregátu, najmä, tepla, výmenníka, rúrka, kotla

Text:

...Nastáva taktiež lepšie usmernenie prúdenia tepla medzi rúrkami, napríklad spalín. Napokon výhodou je aj ten fakt, že sa využívajú až 3/4 plochy plášťa rurky na účinnú teplovýmennú činnosť pri použití na výrobu niembránových stien kotla, oproti 112 u růrok kruhového tvaruPrehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch je mázomený predmet úžitkového vzoru, kdeobr. 1 predstavuje rúrku do obecného výmenníka tepla, kde jej steny sú v...

Optické laserové meradlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3054

Dátum: 03.12.2001

Autor: Valkovič Vladimír

MPK: G01B 11/02

Značky: meradlo, optické, laserové

Text:

...pohodlne, bezpečne meranie v rozsahu do dvoch metrov, vhodne hlavne pri rezani väčších sérií.Vynálezzbude bližšie objasnený pomocou výkrese na ktorom zná~ 4 zorňuje obr.l ľavostranná prevedenie vynálezu, dalej umiestnenie zdrojov optických lúčov, polohu spínače. 0 br.2 pravoetrenne preveb denie. 0 br.3 prevedenie s jedným zdrojom lúče a rozsah možných-nastaveni uhlov. Ubr.4 prevedenie ľavostranne na elektrickej uhlovoj brúeke. Ubr.5 čelný...

Hypoalergická výživa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3053

Dátum: 03.12.2001

Autor: Janeček Miroslav

MPK: A23C 23/00, A23C 9/00

Značky: výživa, hypoalergická

Text:

...konplex obsahujúci kazeín kozieho mlieka sa ďalej sa forttñkuje sďalšími nealergizujúcimi výživovými komponentami. Po fortifikácii sa zmes sprayoveHypoalergioká mliečna výživa obsahujúca v 100 hmot. d. 27 hmot. d. tuku, 13,2 hmot. d. bielkovín, 55,2 hmot. d. glycidov, z nich 2,5 hmot. d. glukózy, 2,1 hmot. d. galaktózy a 50,6 hmot. dmaltodextrínov, ďalej 4,2 hmot. d. rnlnerálií, z nich 0,95 hmot. d. fosporu, 0,881 hmot d. vápnika, 0,296...

Perlinková niteľnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3052

Dátum: 03.12.2001

Autori: Chaloupka Pavel, Jakubo Jozef

MPK: D03C 7/02, D03C 9/02

Značky: niteľnica, perlinková

Text:

...zložení obidvoch zdvíhacích ťahadiel vznikne z obidvoch homých polkruhových výrezov prevažne kruhový otvor, ktorý kopíruje očko polniteľnice, takže nedochádza k zovretiu dvoch osnovných nití pri doraze kovovej polniteľnice. Pozvoľná dolná prechodová časť je tvarovo prispôsobená kpohybu osnovných nití na doraze a zvyšujemechanickú odolnosť okrajov dorazu proti opotrebovaniu pri dlhom čase prevádzky. Využitiekvapkovitého tvaru navádzacieho...

Svietnik

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3051

Dátum: 03.12.2001

Autor: Krasňan Miroslav

MPK: F21K 5/00, F21V 35/00

Značky: svietnik

Text:

...je vyhotoviť otvor na energetický materiál podľa prvého prevedenia, otvor aktívnej časti svetelného zdroja podľa druhého prevedenia a nakoniec otvor na energetický materiál a otvor aktívnej časti svetelného zdroja podľa tretieho prevedenia cez teleso svietnika, alebo tieto otvory môžu byt situované do určitej hĺbky telesa svietnika, teda sosúvislou jednou časťou telesa svietnika.Je prirodzené, že popisované otvory pre umiestnenie...

Plastová búda pre psa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3050

Dátum: 03.12.2001

Autor: Sakáč Stanislav

MPK: A01K 1/02

Značky: búda, plastová

Text:

.... Rozmery je možné prispôsobiť na želaniePrehľad obrázkov na ýkreseTechnické riešenie búdy pre psa je bližšie objasnené na výkresoch , na ktorých znázorňuje obr. l,2,3, profil plastového obkladu a ukoněovacich líšt. 0 br.4,5,6,7,8,9 znázorňujú jednotlivé časti výrobku /spodná/ 4/,predná /5/, zadná /6/, bočná 2 ks /7/ strecha /8/, strecha /9/ , ktoré sa pospájajú do finálneho výrobku / 10/.l., Plastová búda /obr.l 0/ pozostáva z...

Polystyrénová doska na tepelnú izoláciu okenného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3030

Dátum: 03.12.2001

Autor: Cuker Dušan

MPK: E04B 1/80, E06B 3/263

Značky: polystyrenová, doska, izoláciu, tepelnú, okenného

Text:

...doskou vyrobenou bezodpadovou veľkovýrobnou technologiou podľa rozmerov okennáho skla, Prehľad obrázkov na výkresoch1 - Okenné krídlo s vloženou polystyránovou doskou zaistenou štyrmi pružnými plieškami2 ~ Okenné krídlo vo zvislom reze C-C3 - Horný pružný pliešok s dvoma otvormi4 - Dolný pružný pliešok s jedným otvorom .5 - Okenné kridlo s vloženou polystyrénovou doskou 5 c - Latka7 - Hranolček zaisťujúci polystyrénovú dosku vloženýdo...

Revolver

Načítavanie...

Číslo patentu: 282325

Dátum: 03.12.2001

Autor: Biacovský Oto

MPK: F41C 3/00, F41C 3/14

Značky: revolver

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zlepšenie charakteristiky - pomer dĺžky hlavne k celkovej dĺžke revolvera. Zlepšením tejto charakteristiky je možné dosiahnuť významné zväčšenie dĺžky hlavne pri zachovaní dĺžky revolvera alebo významné skrátenie revolvera pri zachovaní dĺžky hlavne. Použitím nového konštrukčného riešenia je možné pri celkovej dĺžke revolvera okolo 150 milimetrov počítať s hlavňou dlhou 4 palce a pri dvojpalcovej hlavni sa dá dosiahnuť celková...

Medzikus na použitie v spojení s inhalátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282210

Dátum: 03.12.2001

Autori: Nilsson Hans Jörgen, Berg Elna Birgitta

MPK: A61M 15/00

Značky: inhalátorom, medzikus, spojení, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Medzikus na použitie v spojení s inhalátorom s odmeriavaním dávky zahŕňa telo (1), ktoré má všeobecne predĺžený tvar a je rotačne symetrický okolo strednej pozdĺžnej osi a je vybavený na každom konci otvorom. Je zhotovený z kovu, ktorý má povrchovú rezistivitu menšiu ako 1 Ohm a jeho celkový objem je v rozmedzí medzi 50 a 400 ml.

Enzým morfínovej reduktázy, spôsob produkcie enzýmu, metóda detekcie morfinónu alebo kodeinónu alebo ich prekurzorov vo vzorke, metóda produkcie hydromorfónu alebo hydrokodónu a hostiteľ transformovaný génom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282363

Dátum: 30.11.2001

Autori: Hailes Anne Maria, Bruce Neil Charles, French Christopher Edward

MPK: C12P 17/08, C12N 9/02, C12Q 1/32...

Značky: morfinónu, transformovaný, hydromorfónu, enzym, enzymů, detekcie, vzorke, metoda, génom, hydrokodónu, kodeinonu, hostiteľ, produkcie, reduktázy, morfínovej, spôsob, prekurzorov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný enzým morfínovej reduktázy, ktorý 1) s kofaktorom NADH redukuje morfinón na hydromorfón, 2) s rovnakým kofaktorom tiež redukuje kodeinón a neopinón, v opačnom smere však nemá žiadnu podstatnú enzymatický aktivitu, 3) má molekulovú hmotnosť približne 81 000 určenú gélovou filtráciou, a 4) vo fosforečnanovom tlmivom roztoku má maximálnu aktivitu pri pH približne 8,0.

Substituovaný 1,2,3,4-tetrahydronaftalénový derivát, farmaceutická formulácia s jeho obsahom, jeho použitie, spôsob jeho prípravy a medziprodukty na jeho prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282359

Dátum: 30.11.2001

Autori: Thorberg Seth-olov, Florvall Lennart, Ross Svante, Berg Stefan

MPK: A61K 31/495, A61K 31/445, C07D 211/26...

Značky: substituovaný, farmaceutická, použitie, přípravu, přípravy, derivát, spôsob, obsahom, formulácia, 1,2,3,4-tetrahydronaftalénový, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané nové piperidinyl- alebo piperazinyl- substituované 1,2,3,4-tetrahydronaftalénové deriváty vzorca (I), kde X je N alebo CH Y je NR2CH2, CH2-NR2, NR2-CO, CO-NR2 alebo NR2SO2 R1 je H, C1-C6alkyl alebo C3-C6cykloalkyl R2 je H alebo C1-C6alkyl R3 je C1-C6alkyl, C3-C6cykloalkyl alebo (CH2)n-aryl, kde aryl je fenyl alebo heteroaromatický kruh obsahujúci jeden alebo dva heteroatómy vybrané spomedzi N, O a S a ktorý môže byť mono- alebo...

Aminoguanidínkarboxyláty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282357

Dátum: 30.11.2001

Autori: May Paul, Tanis Steven, Tucker John, Meglasson Martin, Larsen Scott, Vaillancourt Valerie, Schostarez Heinrich

MPK: C07C 281/18, A61K 31/195, C07C 281/16...

Značky: aminoguanidínkarboxyláty, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I) a (II) a ich farmaceuticky prijateľné soli, kde AG je a) N-aminoguanidín, b) N,N'-diaminoguanidín alebo c) N,N',N''-triaminoguanidín, kde n je celé číslo od 1 do 5, kde R1 je a) vodík, b) fenyl, c) C1-C5 alkyl alebo d) C1-C3 alkylfenyl a kde R1 je a) fenyl, b) C1-C10 alkyl alebo c) C1-C5 alkylfenyl, s nasledujúcimi výhradami: a) vo vzorci (I), keď n je 2, R1 je iný ako vodík, b) vo vzorci (I), keď n...

Spôsob mokrého čistenia spalín a rekuperácie odpadového tepla a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282302

Dátum: 30.11.2001

Autori: Hinke Thomas, Triebe Rob, Hinke Joseph

MPK: B01D 53/56

Značky: spôsob, spalin, tohto, odpadového, čistenia, rekuperácie, spôsobu, mokrého, zariadenie, vykonávanie, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob mokrého čistenia spalín a rekuperácie odpadového tepla, ktorý spočíva v tom, že sa pripraví emulzia kvapalného fosforu P4 s vodou v zvolenom pomere P4/voda a potom sa jemne disperguje odmerané množstvo tejto emulzie do spalín v mieste vstrekovania, pričom miesto vstrekovania je volené tak, aby teplota spalín po vstrieknutí tohto odmeraného množstva bola medzi 180 °C a 280 °C, aby sa tak iniciovala oxidácia P4 a NO v plynnom...

Stavebnicová prístrojová skriňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 282334

Dátum: 28.11.2001

Autori: Tkáčik Jozef, Mateáš Pavol, Smorádek Peter

MPK: H05K 5/00, H05K 5/04

Značky: přístrojová, skriňa, stavebnicová

Zhrnutie / Anotácia:

Prístrojová skriňa je rozoberateľnej konštrukcie a pozostáva zo základného rámu a krytu. Základný rám tvorí dno a strop (2) a stĺpiky (6) tvaru U. Stĺpiky (6) sú na svojich oboch koncoch ukončené prelisom (7). Každý stĺpik (6) je na vnútornej strane základne U vybavený prvým svorníkom (5) so závitom. Aj dno a strop (2) sú z vnútornej strany vo svojich rohoch vybavené druhými svorníkmi (10) so závitom. Strop (2), respektíve dno, sú so stĺpikmi...

Ochranný polysacharidový film a spôsob ochrany povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282362

Dátum: 27.11.2001

Autor: Svensson Sigfrid

MPK: B05D 5/00, C08L 5/00, C09D 5/00...

Značky: spôsob, povrchu, ochrany, polysacharidový, ochranný

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný ochranný polysacharidový film na báze polysacharidov vybraných zo skupiny celulóz a ich derivátov, škrobov a ich derivátov, rastlinných gúm, kapsulárnych mikrobiálnych polysacharidov, pektínov, inulínov a polysacharidových rias obsahuje pufrovaciu látku v množstve účinnom na odolnosť proti zmenám pH vyvolaných vplyvom životného prostredia, ktorá je vybraná zo skupiny slabých kyselín a ich solí, zmesi ich kyslých solí a neutrálnych solí...

Farmaceutický prostriedok na ošetrenie diabetes mellitus

Načítavanie...

Číslo patentu: 282361

Dátum: 27.11.2001

Autori: Müller Günter, Müllner Stefan, König Wolfgang

MPK: C07K 7/06, A61K 38/08

Značky: prostriedok, diabetes, mellitus, ošetrenie, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný farmaceutický prostriedok na ošetrenie diabetes mellitus obsahujúci účinné množstvo aspoň jedného peptidu zo skupiny zahŕňajúcej Tyr-Gln-Leu-Glu-Asn-Tyr-Cys-Asn a acetyl-Leu-Glu-Asn-Tyr-Cys-Asn-OH v rozpustenej, amorfnej alebo kryštalickej forme. Ďalej je opísané použitie uvedených peptidov na výrobu liečiva na liečenie diabetes mellitus alebo od inzulínu nezávislej cukrovky.

Peptidy, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282360

Dátum: 27.11.2001

Autori: Müller Günter, Müllner Stefan, König Wolfgang

MPK: A61K 38/06, A61K 38/07, C07K 5/04...

Značky: použitie, látky, spôsob, farmaceutický, prostriedok, výroby, tieto, obsahujúci, peptidy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané peptidy vybrané zo skupiny zahrnujúcej Asn-Tyr-Cys-Asn a X-Q-Cys-D, kde Q znamená Tyr alebo Nal, D znamená Asp, Asn, D-Asp, D-Asn, beta-Ala alebo Azagly-NH2 a X znamená a) vodíkový atóm alebo b) skupinu (C1-C18)-alkyl-C(=O)-, a ich stereoizomérne formy alebo fyziologicky prijateľné soli. Ďalej je opísaný spôsob ich výroby, ich použitie na výrobu liečiv na liečenie cukrovky a farmaceutické prostriedky s ich obsahom.

Použitie natívneho ľudského proteínu C a spôsob prevencie usadzovania a/alebo zhlukovania trombocytov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282358

Dátum: 27.11.2001

Autori: Lozano-molero Miguel, Eibl Johann, Schwarz Hans-peter

MPK: A61K 38/36

Značky: trombocytov, proteínu, prevencie, natívneho, usadzovania, ľudského, použitie, spôsob, zhlukovania

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa použitie natívneho ľudského proteínu C na prípravu farmaceutického preparátu na prevenciu a liečbu usadzovania a/alebo zhlukovania trombocytov, mikročastíc trombocytov, predovšetkým vo forme prachu, a leukocytov s prokoagulačnou aktivitou na povrchu ciev a/alebo cievnych stenózach, zvlášť na poranenom, vírusmi infikovanom alebo poškodenom endoteli, alebo na odkrytom subendoteli, alebo na povrchu umelých ciev, alebo na cievnych...

Substituované 1-naftoylguanidíny, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiva alebo diagnostického prostriedku a liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282356

Dátum: 27.11.2001

Autori: Ghate Anil Vasantrao, Brendel Joachim, Kleemann Heinz-werner, Lang Hans-jochen, Englert Heinrich Christian, Lal Bansi, Albus Udo

MPK: A61K 31/155, C07C 271/22

Značky: obsahuje, spôsob, diagnostického, liečivo, použitie, substituované, prostriedku, liečivá, výroby, 1-naftoylguanidíny

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané substituované 1-naftoylguanidíny všeobecného vzorca (I), v ktorom R2 až R8 majú význam uvedený v nárokoch, sú ako antiarytmické liečivá s kardioprotektívnym komponentom vhodné na profylaxiu infarktu a liečenie infarktu, na liečenie anginy pectoris. Zabraňujú preventívne patofyziologickým procesom pri vzniku poškodení vyvolaných ischémiou, najmä pri vzniku srdcových arytmií vyvolaných ischémiou.

Farmaceutický prostriedok na intravenózne podanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282353

Dátum: 27.11.2001

Autor: Gelotte Karl

MPK: A61K 47/12, A61K 47/02

Značky: intravenózne, podanie, prostriedok, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok na intravenózne podanie, ktorý vyvoláva inhibíciu agregácie krvných doštičiek u cicavcov vrátane človeka, obsahuje ako svoju účinnú zložku zlúčeninu všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé symboly majú význam uvedený v hlavnom patentovom nároku, spolu s citrátovým pufrom na úpravu pH na farmaceuticky prijateľnú hodnotu a s látkou na úpravu osmotického tlaku na izotonický tlak s biologickým systémom chorého.

Prostriedok v tuhej forme na liečenie androgénnej alopécie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282352

Dátum: 27.11.2001

Autori: Gormley Glenn, Waldstreicher Joanne, Stoner Elizabeth, Kaufman Keith

MPK: A61K 31/58, A61K 7/06

Značky: androgénnej, formě, tuhej, liečenie, alopécie, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie 17beta-(N-terc.-butylkarbamoyl)-4-aza-5alfa-androst-1-en-3-ónu na výrobu lieku na orálne podanie na liečenie androgénnej alopécie u ľudí, kde jednotková dávka je do 0,05 do 1,0 mg.

Výroba striebra zo sulfidu strieborného reakciami s dusičnanmi alebo dusitanmi alkalických kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282349

Dátum: 27.11.2001

Autor: Komoráš Robert

MPK: G03C 5/395

Značky: alkalických, dusitanmi, kovov, sulfidů, dusičnanmi, reakciami, výroba, striebra, strieborného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby elementárneho striebra (Ag) zo sulfidu strieborného (Ag2S) oxidačno-redukčnými reakciami s dusičnanmi alebo dusitanmi alkalických kovov je založený na nasledovných reakciách: Ag2S + 2MeNO3 --> 2Ag + Me2SO4 + 2NO
Ag2S + 2MeNO2 --> 2Ag + Me2SO4 + N2, kde Me je alkalický kov (Li, Na, K, Rb, Cs) v rozsahu reakčných teplôt od 300 °C do 1000 °C.

Spôsob prípravy benzimidazolovej zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 282347

Dátum: 27.11.2001

Autori: Gustavsson Anders, Källström Áke

MPK: C07D 401/12

Značky: spôsob, zlúčeniny, přípravy, benzimidazolovej

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy 5-metoxy-2-[[(4-metoxy-3,5-dimetyl-2-pyridinyl)-metyl]sulfinyl]-1H- benzimidazolu zo (4-metoxy-3,5-dimetyl-2-pyridinyl)metylalkoholu cez (4-metoxy-3,5-dimetyl-2-pyridinyl)metylchlorid a 5-metoxy-2-(((4-metoxy-3,5-dimetyl-2-pyridinyl)-metyl)tio)-1H- benzimidazol, ktorý spočíva v tom, že reakčné kroky sa uskutočňujú postupne za sebou bez izolácie medziproduktov vznikajúcich počas spôsobu, s použitím jedného hlavného...

Dihydrát monometánsulfonátu kyseliny (E)-alfa-[2-n-butyl-1-[(4-karboxyfenyl)metyl]-1H-imidazol-5- yl]metylén-2-tiofénpropiónovej, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282346

Dátum: 27.11.2001

Autori: Palepu Nageswara, Duddu Sarma, Venkatesh Gopadi

MPK: A61K 31/415, C07D 233/02, C07D 233/04...

Značky: prostriedok, spôsob, dihydrát, yl]metylén-2-tiofénpropiónovej, farmaceutický, obsahom, e)-alfa-[2-n-butyl-1-[(4-karboxyfenyl)metyl]-1h-imidazol-5, monometánsulfonátu, kyseliny, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Dihydrát monomentánsulfonátu kyseliny (E)-alfa-[2-n-butyl-1-[(4-karboxyfenyl)-metyl]-1H-imidazol-5-yl]- metylén-2-tiofénpropiónovej
spôsoby jeho prípravy a farmaceutický prostriedok obsahujúci túto zlúčeninu, určený na blokovanie angiotenzín II receptorov a na liečenie hypertenzie, kongestívneho zlyhania srdca a zlyhania obličiek.

Spôsob prípravy 3-O-glykozylkolchicínových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 282344

Dátum: 27.11.2001

Autori: Ponzone Cesare, Bombardelli Ezio

MPK: C12P 19/56

Značky: 3-o-glykozylkolchicínových, zlúčenín, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Kolchicínové zlúčeniny sa transformovali do zodpovedajúcich 3-O-glykoylových derivátov všeobecného vzorca (I) pomocou kmeňov Bacillus megaterium.

Tri-substituované imidazoly, spôsob ich výroby a ich medziprodukty, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282342

Dátum: 27.11.2001

Autori: Boehm Jeffrey Charles, Adams Jerry Leroy, Gallagher Timothy Francis, Garigipati Ravi Shanker, Sheldrake Peter William, Bender Paul Elliot

MPK: A61K 31/415, A61K 31/445, A61K 31/44...

Značky: imidazoly, medziprodukty, použitie, obsahom, výroby, farmaceutický, tri-substituované, spôsob, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná skupina imidazolových látok, spôsobov ich prípravy, ich použitie na liečenie chorôb sprostredkovaných cytokínmi a farmaceutické zmesi na použitie pri takejto terapii.