Archív za 2001 rok

Strana 30

Výsuvná tónovaná priehľadná clonka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2791

Dátum: 12.02.2001

Autor: Socha Peter

MPK: B60J 3/00

Značky: clonka, priehľadná, tónovaná, výsuvná

Text:

...tónovaného skla znázomeného na obr. GObr.1 znázorňuje pohľad na clonku spredu zo zasunutým výsuvným tónovaným skiom, na predné pevne uložené tónovaná sklo u). ktoré je pripevnené na krycie steny (g). Vnúlri clonky je vsunuté výsuvné tonovane sklo sdržiakom (3 a) umožňujúclm posuvný pohyb so sklom. N obr. 1 je znázornený pripevñovacl mechanizmus Q) a klbový pripevňovacl mechanizmus zabezpečujúcl pripevnenie clonky.Obr.2 znázorňuje...

Kanál v hlave vznetového spaľovacieho motora na prívod vzduchu do jeho valca

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2790

Dátum: 12.02.2001

Autori: Polóni Marián, Pančík Peter

MPK: F02M 35/10, F02B 31/00

Značky: přívod, motora, spaľovacieho, valca, kanál, hlavě, vzduchu, vznětového

Text:

...na obrysovej krivke kanála. Na obr. 3 je znázornený priebeh klesania obrysovej krivky ABCD vo vzťahu k pomyselnej druhej rovine a na obr. 4 je nakreslený priklad tolerančného pola druhého priečneho profilu. nNa obr. 5 je zobrazený prvý priečny profil, na obr.6 druhý priečny proñl, na obr. 7 treti priečny profil, na obr. 8 štvrtý priečny .profil, na obr. 9 piaty priečny proñl, na obr. 10 šiesty priečny profil, na obr. 11 siedmy priečny...

Zariadenie na výrobu stavebných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2789

Dátum: 12.02.2001

Autor: Baránek Peter

MPK: B28B 7/18, B28B 7/08, B28B 7/28...

Značky: prvkov, stavebných, výrobu, zariadenie

Text:

...tvárnic, vpríkladnom vyhotovení podľa obr. l a 2 pozostáva zpodvozkového rámu g opatreného nápravou a sjedným párom gumených kolečiek m. Na zvislých tyčiach 16 upevnených na podvozkovom ráme 12 a posuvne uložených vo vodiacich puzdrách g je posuvne uložená delená forma l, konštruovaná na dva kusy dutých betónových tvárnic, ktorá je pevne spojená s násypkou 3 a s manipulačnou plošinou Q. Na zdvíhacom mechanizme 14 je delená forma l uložená...

Pripájacia príruba, najmä na rozoberateľné pripájanie armatúr

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2788

Dátum: 12.02.2001

Autor: David Pavel

MPK: F16L 23/024

Značky: pripájanie, najmä, příruba, pripájacia, rozoberateľné, armatur

Text:

...je schématicky znázornený na pripojenom výkrese zobrazujúcom pozdľžny rez prírubou na pripojenie k telesu čerpadla, na ktorej je umiestnený nasávacíPripájacia priruba je tvorená V podstate plochým telesom l,tvaru medzikružia, po obvode ktorého sú pravidelne vytvorené,výhodne privarené, minimálne dva spojovacie prvky g, napriklad sťahovacie skrutky, ktoré sú orientované süosovo s osou prietočného prierezu 3 telesa ,jv konkrétne zobrazenom...

Korčuľa na ľadový hokej

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2787

Dátum: 12.02.2001

Autor: Sodomka Lukáš

MPK: A63C 1/00

Značky: ľadový, hokej, korčuľa

Text:

...nosník môže byt s výhodou pevnou integrálnousúčastou nosnej časti korčule.Rovnako tak môže byt stredový nosník samostatnou súčasťou, vloženou medzi prednú čiašku a zadnú čiaškuStredový nosník môže byt s výhodou vyrobený buď z dutého profilu alebo z plného profilu.Profil stredového nosníka môže mat v priereze guľatý,oválny alebo hranatý tvar.Stredový nosník môže byt vyrobený z rovnakého materiálu, ako nosná časť korčule, alebo môže byt...

Zariadenie na oddeľovanie dvoch nemiešateľných kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2786

Dátum: 12.02.2001

Autori: Greene Boyd, Nassif Naji, Scott Anderson

MPK: C02F 1/40, B01D 17/02

Značky: zariadenie, nemiešateľných, dvoch, kvapalín, oddeľovanie

Text:

...sú časticami, ktoré sa najťažšieĎalej, keď rýchlosť, ktorou kvapalná zmes vody a oleja prúdi cez zariadenie na odstraňovanie oleja prekročí určitú kritickú hodnotu, ktorá závisí od vlastnosti kvapaliny a od kanálov v zariadeni, prietok zmesi oleja a vody sa stane turbulentným a.ktorý opisuje brzdnú silu na častici V pokojnej kvapaline, jenepoužiteľný. Miera turbulencie v kanáli prúdiacej kvapaliny,akou je zmes vody a oleja, je daná...

Ochranná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2785

Dátum: 12.02.2001

Autori: Švoňavec Pavel, Rastocký Miroslav, Kanalik Milan, Frkáň Július, Centko Ivan

MPK: H02G 9/02

Značky: doska, ochranná

Text:

...dlhšej strane sú neoddeliteľne zabudované aspoň dva spojovacie zámky, na jednej kratšej strane aspoň jeden spojovací zámok a na protiľahlých stranách spojovacích zámkov sa nachádzajú spojovacie otvory.Obrázok 2 znázorňuje bočný pohľad na spojovací zámok neoddeliteľne zabudovaný na platni. i Na obrázku 3 je znázomený spojovací zámok s príkladom možného rozloženia dvochPríklad l. Ochranná doska pozostáva z platne 1 tvaru obdĺžnika s...

Koleso podvozku na pohyb po kruhovej dráhe

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2784

Dátum: 12.02.2001

Autor: Pápay Ľubomír

MPK: C02F 1/465

Značky: dráhe, koleso, pohyb, kruhovej, podvozku

Text:

...dráhy, po ktorej sa koleso pohybuje. Keďže kolesá bývajú spravidla oceľové,s pneumatikou alebo s pogumovaným plášťom, často dochádza k ich opotrebúvaniu a odtŕhaníu navulkanizovanej gumy od plášťa kolesa. Vdôsledku uvedených skutočností je vpraxi nutné pravidelne menit kolesá, resp. sanovať poškodenýUvedené nedostatky úplne odstraňuje pojazdové zariadenie s kolesom podľa predloženého úžitkového vzoru, ktorého podstatou je, že je vytvorené...

Ležadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2783

Dátum: 12.02.2001

Autor: Kvočka Stanislav

MPK: A47C 17/23, A47C 17/04

Značky: ležadlo

Text:

...vypuklinami 2, g, samostatne tvarovaným vankúšom i elipsovitého pôdorysného tvaru,ktorá je podopretá demontovateľnou a spevňujúcou podnožou i v prípade vyhotovenia z kovu v tvare Y obr. 2. Ležadlo sa vo svojej jednej časti dotýka podlahy v šikmom smere,roztvára a dvíha sa na horizontálny rozmer na strane druhej. Z takto tvarovanej plochy vystupujú na vhodných, ergonomicky definovaných miestach vypukliny g a 3 slúžiace na dotvorenie funkčných...

Hlavná požiarna priehradka na káblové kanály priechodné a káblové priestory

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2782

Dátum: 12.02.2001

Autori: Arnold Augustín, Banas Ján

MPK: A62C 2/06, E04B 1/94

Značky: priehradka, kanály, priechodné, priestory, hlavná, káblové, požiarna

Text:

...požiarnou ochrannou hmotou.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku č.1 je znázomeiiý pohľad na hlavnú požiarnu priehradku priechodným káblovým kanálem.Na obrázku č.2 je znázomený zvislý rez A - A a vodorovný rez B - B hlavnej požiamej priehradky v priechodnom káblovom kanály.Konštrukcia hlavnej požiarnej priehradky pre káblové kanály priechodné 1 akáblové priestory je znázomená na pripojených výkresoch. Hlavná požiarna priehradka je...

Potravinová výživa na báze obilnín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2781

Dátum: 12.02.2001

Autor: Papp Juraj

MPK: A23L 1/172, A23L 1/10

Značky: obilnin, výživa, potravinová, báze

Text:

...extrahovanej a zahustenej obilnou múkou v pomere 103 až 105 je vo forme pasty.Obilninová zmes pozostávajúca z naklíčenej obilniny, vysušenej na obsah vlhkosti 4 až 10 , drtenej na veľkosť častíc 300 až 550 m a zahustenej obilnou múkou v pomere od 73 do 33 je vo forme prášku.Zistilo sa, že je výhodné, ked obilninová zmes vo forme pasty obsahuje čerstvé ovocie a/alebo ovocný sirup a/alebo čokoládu a/alebo karamel v množstve do 10 hmotn. a...

Zariadenie na odstraňovanie ťažkých kovov, dusičnanového dusíka a iných rozpustených látok z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2780

Dátum: 12.02.2001

Autor: Piják Michal

MPK: C02F 1/28

Značky: látok, dusičnanového, zariadenie, odstraňovanie, ťažkých, dusíka, kovov, rozpuštěných, iných

Text:

...látok z vody, ako aj snímačmi na meranie parametrov. Prvky na meranieareguláciu zariadení, ako aj silnoprúdové riadiace a spínacie prvky sadajú pritom známym spôsobom nainštalovať, napr. do jeho elektrorozvádzača.Prehľad obrázkov na ýkreseNa pripojenom obr. je objasnená schéma zariadenia na odstraňovanie ťažkýchkovov, dusičnanového dusíka a iných rozpustených látok z vody.Príklad zariadenia na odstraňovanie ťažkých kovov, dusičnanového...

Vodná suspenzná koncentrovaná pesticídna kompozícia a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281366

Dátum: 12.02.2001

Autori: Bell Mark, Morgan Leonard John

MPK: A01N 25/04, A01N 33/18

Značky: suspenzná, pesticídna, spôsob, vodná, výroby, koncentrovaná, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná kompozícia, ktorá obsahuje, vyjadrené ako percentá hmotnosť/objem, 5,0 až 50,0 % pendimetalínu obsahujúceho aspoň 4 a až do 100 % hmotnostných oranžovej kryštalickej formy, pričom zvyšok tvorí žltá kryštalická forma, 3,0 až 30,0 % prídavných formulačných prísad a 20,0 až 92,0 % vody. Opísaný je aj spôsob prípravy tejto kompozície, pri ktorom sa, vyjadrené ako percentá hmotnosť/objem, zmieša 5,0 až 50,0 % pendimetalínu obsahujúceho od...

Náplasťová štruktúra na použitie na liečbu Parkinsonovej choroby, Alzheimerovej choroby a depresií

Načítavanie...

Číslo patentu: 281346

Dátum: 12.02.2001

Autor: Buyske Donald

MPK: A61K 31/135

Značky: liečbu, depresií, alzheimerovej, choroby, parkinsonovej, struktura, použitie, náplasťová

Zhrnutie / Anotácia:

Náplasťová štruktúra pozostáva z farmaceuticky prijateľného základu, ktorý má nepriepustnú hornú vrstvu odvrátenú od kože a poréznu spodnú vrstvu priľahlú ku koži. Náplasťová štruktúra obsahuje 5 až 50 miligramov L-deprenylu alebo soli tejto látky, pričom porézna spodná vrstva je prekrytá nepriepustnou ochrannou membránou na zabránenie predčasnému uvoľňovaniu účinnej zložky. Opisuje sa tiež použitie farmaceutickej kompozície obsahujúcej...

Mutant mikroorganizmu Bacillus thuringiensis deponovaný ako subsp. tenebrionis DSM 5480, spôsob jeho prípravy a pesticídny prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281286

Dátum: 12.02.2001

Autori: Petersen Schousboe Anette, Gürtler Hanne

MPK: A01N 63/02, C12N 1/20

Značky: obsahuje, přípravy, mutant, spôsob, prostriedok, bacillus, tenebrionis, thuringiensis, 5480, ktorý, subsp, mikroorganizmů, pesticídny, deponovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Mutant mikroorganizmu Bacillus thurigiensis deponovaný ako subsp. tenebrionis DSM 5480, produkujúci aspoň dvakrát viac insekticídnych endotoxínov delta než materský kmeň, je vhodný na výrobu pesticídnych prostriedkov na boj so škodlivým hmyzom, zvlášť na hubenie motýľov, dvojkrídlového hmyzu a predovšetkým pásavky zemiakovej. Pripravuje a selektuje sa tak, že sa materský kmeň i) spracováva akýmkoľvek vhodným chemickým mutagénom, ako napríklad...

Inštalačná súprava na montáž vodomerných a regulačných zostáv

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2779

Dátum: 18.01.2001

Autor: Kováč Ladislav

MPK: F17D 3/01

Značky: regulačných, vodomerných, montáž, zostáv, súprava, inštalačná

Text:

...aj pevného kompletu na nosný rám sa prípadné pnutie potrubia neprenáša na nainštalované diely.Výmena vodomerov, pripadne aj iných dielov, a to aj s rôznymi konštrukčnýml dĺžkami, je vďaka teleskopickému kompletu veľmi jednoduchá.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených obrázkoch je znázornené príkladné konštrukčné riešenie inštalačnej súpravy podľa technického riešenia.Na obr. 1 je nárys inštalačnej súpravy, pričom teleskopický...

Zariadenie na odhlučnenie chladiaceho ventilátora spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2778

Dátum: 18.01.2001

Autor: Vávra Libor

MPK: F01P 11/12

Značky: ventilátora, spaľovacieho, motora, chladiaceho, zariadenie, odhlučnenie

Text:

...elementy na strane priľahlej unášaču z náboja obežného kolesa.Zariadenie na odhlučnenie chladiaceho ventilátora spaľovacieho motora podľa technického riešenia znižuje i dynamické namáhanie obežného kolesa a jeho uloženie tlmenim mechanických vibrácií a ràzov vznikajúcich v rozvodovom mechanizme, od ktorého je odoberaný hnaci moment, a v prenosovom mechaniz me. Zariadenieje jednoduché, funkčne spoľahlivé a priestorovo nenáročné.Prehľad...

Zariadenie na prenos hnacieho momentu na chladiaci ventilátor spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2777

Dátum: 18.01.2001

Autor: Vávra Libor

MPK: B60K 11/06

Značky: momentu, motora, ventilátor, prenos, chladiaci, zariadenie, spaľovacieho, hnacieho

Text:

...na konci spojovacieho hriadeľa.Aby cez krúžok neboli prenášané vibrácie, rázy a hluk, je vytvorený z ne kovového tlmiaceho materiálu s dobrými trecími vlastnosťami.Zariadenie na prenos hnacieho momentu na chladiaci ventilátor spaľovacieho motora podľa technického riešenia znižuje i dynamické namáhanie obežného kolesa ventilátora tlmenim mechanických vibrácií a rázov vznikajúcich v rozvodovom mechanizme, od ktorého je hnací moment...

Zariadenie na zabezpečenie motorového vozidla proti krádeži s vyberateľným telesom zámky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2776

Dátum: 18.01.2001

Autori: Vojtek Pavel, Hořák Lubomír

MPK: B60R 25/00

Značky: motorového, telesom, proti, zámky, zariadenie, vozidla, vyberateľným, zabezpečenie, krádeži

Text:

...tyče zväčší o dĺžku telesazámky, čo môže byť až 30 mm.Prehľad obrázkov na ýkresochNa obr. 1 je znázornený perspektívny pohľad na zariadenie s vyberateľným telesom zámky v rozloženom stave, na obr. 2 je znázornený pohľad na zariadenie podľa obr. 1, keď blokovacia tyč neblokuje radiacu páku automobilu a teleso zámky je uložené vo vnútri puzdra, napr. v objímke upevnenej k tunelu vozidla, na obr. je zariadenie v polohe, kedy je radiaca páka...

Plávajúca čerpacia stanica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2775

Dátum: 18.01.2001

Autori: Michalka Viliam, Jankovič Stanislav

MPK: F04B 39/00

Značky: čerpacia, stanica, plávajúca

Text:

...k odčerpávaniu vody z veľkých záplavových priestorov, na prečerpávanie vody z nádrží, jazier, riek, ďalej na prepravu vody do zavlažovacích kanálov, narekonštrukciu aTechnické riešenie je bližšie určené obr.1, ktorý znázorňuje pozdlžny rez plávajúcej čerpacej stanice a obr.2, ktorýznázorňuje celkove rozmery plávajúcej čerpacej stanice.Zariadenie podľa obr.1 sa skladá z plávajúcej plošiny 1 ,ktorá je vytvorená 2 plávajúcich elementov 2 ,...

Zariadenie na zabezpečenie motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2774

Dátum: 18.01.2001

Autori: Vojtek Pavel, Hořák Lubomír

MPK: B60R 25/00

Značky: motorových, zabezpečenie, vozidiel, zariadenie

Text:

...v drážke vytvorenej v blokovacom prvku. i A iV realizácii blokovacieho mechanizmu je jeho vodiaca časť vybavená prvou a druhou vodiacou časťou, ktoré sú zaistené proti násilnému poškodeniu. Posuvný diel je uložený vdrážke vytvorenej vprvej vodiacej časti a blokovaci prvok je uložený na čape vtvarovom vybraní zhotovenom v prvej vodiacej častí a/alebo v druhej vodiacej časti.Výhodou zariadenia je jednoduché a bezpečné ovládanie blokovacieho...

Propagačné zariadenie na upevňovanie grafiky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2773

Dátum: 18.01.2001

Autor: Veľký Patrik

MPK: G09F 15/00

Značky: grafiky, zariadenie, upevňovanie, propagačné

Text:

...zariadenia na upevňovanie grafiky ilustrujú, ale neobmedzujú nasledujúce príkladyPropagačné zariadenie na upevňovanie grafiky tvoria stojan a zobrazovacia plocha. Stojan zobrazuje obrázok 1.Stojan tvoria štyri prútyl, ktoré môžu byť jednodielne, alebo môžu pozostávať z viacerých častí, navzájom spojených spojkami,.Prúty 1 sú spojkami z uchytené do nohy 3 tvaru polmesiaca.Na nohe sa nachádza vybranie zakončené oblúkom do ktorého...

Strelná zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2772

Dátum: 18.01.2001

Autor: Kuracina Jaroslav

MPK: F41A 3/00

Značky: zbraň, střelná

Text:

...riešenie si kladie za úlohu vytvoriť zbraň jednoduchej konštrukcie, ktorábude obsahovať menší počet ľahšie vyrobiteľných častí pri možnosti použitia-3 výkonného streliva a možnosti nastavenia viacerých režimov streľby a bude nenáročná na obsluhu i streľbu.Hore uvedene nevýhody do značnej miery odstraňuje a uvedenú úlohu rieši strelná zbraň s otočnou hlavňou, umožňujúca streľbu dvojranovou dávkou, pozostávajúca najmä so vzájomne...

Blatník integrovateľný do cyklokapsy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2771

Dátum: 18.01.2001

Autor: Humaj Peter

MPK: B62J 15/00

Značky: cyklokapsy, blatník, integrovatelný

Text:

...docyklokapsy s detailmi spojenia blatníka s cyklokapsou a cyklokapsy so sedlom.Biatnik 1, ktorého predná časť gje uspôsobená na rozoberateľné spojenies cyklokapsou g a spodným dielom Lcyklokapsy g do tvaru rovinnej plochy plynule prechádzajúcej medzičasti 7 b|atníka 1. Predná časť g blatnika 1 a spodný diel i a cyklokapsy 3 a blatnika 1 sú zabezpečené proti vytiahnutiu. Spodný diel i cyklokapsy g ktorý slúži na upevnenie blatnika L...

Uzamykací mechanizmus ručnej strelnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2770

Dátum: 18.01.2001

Autori: Sim Miroslav, Mihok Jozef, Rusin Jan

MPK: F41A 3/00

Značky: ručnej, strelnej, zbraně, uzamykací, mechanizmus

Text:

...člena t.j. pri svojej relatívne malej veľkosti musia byť tieto členy vyrobene z vysoko kvalitných materiálov alebo ich musi byť väčší počet, aby sa zväčšila strižná plocha. Tvar týchto členov aj spolu zaberajúcich členov je z technologického hľadiskaveľmi zložitý, čím sa zvyšuje náročnosť pri výrobe, čo je aj ich najväčšia nevýhoda. Podstata technického riešeniaUvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje uzamykací mechanizmus ručnej...

Prídavné zariadenie na plynulú reguláciu prietoku, najmä viacplunžerových čerpadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2769

Dátum: 18.01.2001

Autor: Kolarčík Willibald

MPK: F04D 15/00

Značky: prietoku, viacplunžerových, plynulú, přídavné, najmä, reguláciu, zariadenie, čerpadiel

Text:

...skôr uvedených typov.Konkrétny priklad konštrukcie pridavneho zariadenia je schematicky znázornený na pripojených .výkresoch, kde na obr. 1 je pozdľžny rez jedným valcom viacplunzeroveho cerpadla s pripojeným plynovým akumulatorom a na obr. 2 zjednodusená schema konštrukcie z obr. 1. Na obr. 3 je zobrazene alternatívne uskutočnenie Pridavneho zariadenia dovybaveneho riadiacou jednotkou a doplnkovými komponentami pre pouzitie v...

Kontajner na manipuláciu puzdier rádioaktívnych odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2768

Dátum: 18.01.2001

Autor: Čepeľ Ján

MPK: G21F 5/06, G21F 5/14

Značky: púzdier, odpadov, rádioaktívnych, manipuláciu, kontajner

Text:

...upevnený prírubou, rozpemým kužeľom a spojovacírnielementmi. Na homej strane veka je štítok s označením polohy, nad ktorým sú ovládaciapáka bubna pevne spojená sbvládacou rúrkou a ovládacia páka podpery spojená s hriadeľom. Teleso je s vekom kontajnera spojené spoj ovacírni elementmi.Výhoda kontajnera na manipuláciu puzdier radioaktívnych odpadov podľa tohto technického riešenia spočíva vtom, že umožňuje bezpečné zasúvanie,...

Enterálna výživa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2767

Dátum: 18.01.2001

Autor: Rosipal Štefan

MPK: A23L 1/29, A23L 1/302, A23L 1/09...

Značky: enterálna, výživa

Text:

...vzájomný pomer sa pohybuje v hraniciach hmotnostných pomerov 10 až 90 živočíšnych tukov a 90 až 10 rastlinných tukov. Tuková zmes je ľahko stráviteľná,vysoko energetická a prisúva esenciálne a vysokoskeletové nenasýtené mastné kyseliny.Zmes cukrov pozostáva najmä z beta-laktózy a maltodextrínu, v hmotnostnom pomere 1 až 70 beta-laktózy a 99 až 30 maltodextrínu, prípadne táto zmes cukrov v kombinácii i inými sacharidmi v hmotnostnom pomere...

Kompaktná príchytka plošných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2766

Dátum: 18.01.2001

Autor: Červenko Jozef

MPK: E05C 19/18, E05C 1/02, A47F 3/12...

Značky: príchytka, plošných, materiálov, kompaktná

Text:

...hranolového a pod. alebo iného a zjedného pružného dielu ľubovolného tvaru napr. oválneho, obdĺžnikového a pod. Každý z oboch pevných díelov je opatrený predozadným otvorom a drážkou umiestnenou po ich vonkajšom obvode. Pružný diel má dva symetrícké otvory, ktorých priemer je daný vnútomým priemerom drážky umiestnenej na vonkajšom obvode pevných dielov. Predozadný otvor pevných dielov má priemer, ktorého veľkost je daná veľkostou...

Zariadenie na odorizáciu plynu alebo kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2765

Dátum: 18.01.2001

Autor: Kordoš Jozef

MPK: F17D 5/02

Značky: zariadenie, plynů, kvapaliny, odorizáciu

Text:

...plynom.Ďalším problémom existujúcich automatizovaných zariadení je sledovanie množstva odorantu v odorantovej nádobe a jeho vyhodnocovanie. Pokiaľ sa doteraz sledovalo množstvo odorantu, sledovalo sa spôsobom monitorovania výšky hladiny vprevádzkovej nádobe azariadenie neposkytovalo žiadne údaje ocelkovom zostatkovom stave odorantu takv prevádzkovej ako aj v hlavnej zásobnej nádrži.Doterajšie riešenia sú špecifické tým, že odorizačné...

Osviežujúci nealkoholický nápoj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2764

Dátum: 18.01.2001

Autor: Gracza Karol

MPK: A23L 2/02, A23L 2/58, A23L 1/05...

Značky: nápoj, osviežujúci, nealkoholický

Text:

...želatinové častice sú tvorené 0,01 až 10 hmotn. želatinotvornej látky,0,001 až 10 hmotn. aromatizačnej prísady a príslušného farbiva a až do 99,989 hmotn. vody z hmotnosti želatínových častíc.Osviežujúci nealkoholický nápoj môže obsahovat až do 1,0 hmotn. kyseliny citrónovej, vztiahnuté na celkovú hmotnosť nápoja ako aj cukor alebo umelé sladidlo.Textúrovacia prísada sa pridáva do nápoja, aby získal vhodnú textúru a aby pôsobil príjemný...

Otvárací/uzatvárací mechanizmus dymovej klapky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2763

Dátum: 18.01.2001

Autor: Czarnota Zbigniew

MPK: F23J 11/00, F24F 13/08

Značky: mechanizmus, klapky, dymovej

Text:

...Rameno je opatrené zarážacím kolíkom, spojeným výkyvne sťahadlom, pričom k druhému koncu ťahadla je pripevnená pružina.- Cieľom tohto technického riešenia je zjednodušenie konštrukcie uzatváracejTento cieľ sa dosiahne otváracírn/uzatváracim mechanizmom dymovej klapky,vybaveným servopohonom spájajúcim cez výkyvný čap uzatvárací panel s rámom v strešnom otvore, združeným s touto klapkou, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata...

Puzdro na motorovú pílu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2762

Dátum: 18.01.2001

Autor: Lanko Ivan

MPK: B65D 85/00

Značky: motorovú, puzdro, pílu

Text:

...pílu je vyrobené z nepremokavćho polyesterového materiálu, ktorý je na celom puzdre použitý dvojmo, čím je zabezpečená pevnosť puzdra voči pretrhnutiu. Puzdro pozostáva v podstate z dvoch častí, a to z dielu na motorovú časť pily l a lištovej časti g. Motorová časť ntá otvor na vkladanie píly, ktorý je zabezpečený šnúrkou navlečenou v kovových krúžkoch g . Po zatiahnutí šnúry sa cez otvor preklopí kryt g, ktorý slúži ako ochrana pred...

Visuté zariadenie na zavlažovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2761

Dátum: 18.01.2001

Autor: Repovský Michal

MPK: A01G 25/02

Značky: zariadenie, zavlažovanie, visuté

Text:

...na zavlažovanie vyžaduje na začiatku určité investície, ale raz vynaložené investície slúžia na mnoho rokov s minimálnou údržbou. Visuté zariadeniena zavlažovanie funguje plne automaticky, je viacúčelové a počas celého roka umožňuje poľnohospodárskej technike vstupupralšticky na celú zavlažovanú poľnohospodársku plochu,až na miesta, kde sú osadené nosné stĺpy. Nie je potrebné nič presúvať, nič navíjať, nič nadpájať .Zavlažovací visutý...

Kombinovaný spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2760

Dátum: 18.01.2001

Autor: Šepitka Milan

MPK: F02B 15/00, F02B 1/08

Značky: motor, spalovací, kombinovaný

Text:

...elektrolytická časť spaľovacieho motora.-3 Príklady uskutočnenia technického riešeniaKombinovaný spaľovací motor, podľa technického riešenia z obr. č.1, pracujúci v elektrolytickom režime je tvorený mechanickým-vzduchovým prívodom 5, ktorý je tvorený výplachovým potrubim g. na ktoré je zo spodnej strany osadené mechanické dúchadlo g a z vrchnej strany spätný ventil ľ. Na mechanické dúchadlo Q je pripevnený elektrický ventil Q na prívod...

Prísada do potravinárskych a farmaceutických výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2759

Dátum: 18.01.2001

Autori: Hrubala Henrich, Florovič Stanislav, Polonec Daniel, Ďurčanský Ján, Lieskovský Miroslav, Palček Miroslav

MPK: A23L 1/302, A23L 1/035, A23L 2/52...

Značky: potravinářských, prísada, farmaceutických, výrobkov

Text:

...V prípade potreby buď pri výrobe, destilácii tak, že zmes obsahuje východzie glyceridy repkového oleja a/alebo mastné kyseliny repkového oleja. Postupovať je možne aj tak, že zmes vitamínu E a fytosterolov repkového oleja sa nariedi prídavkom glyceridov repkového oleja a/alebo mastných kyselín repkovéhoPrísadu je možné používať pre výrobu rôznych výrobkov na báze mlieka, oleja, tukov, malinoviek, sirupov, štíav, vítamínových prípravkov,...

Dymová klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2758

Dátum: 18.01.2001

Autori: Czarnota Zbigniew, Aulnay Sous Bois, Rothgangl Erhard

MPK: F23J 11/00, F24F 13/08

Značky: klapka, dymová

Text:

...vráme, pričomkoniec jeho piestnice je výkyvne upevnený na stredný segment vahadla.Podstata technického riešenia Dymová klapka podľa úžitkového vzoru pozostáva tak isto zpohyblivého krídla umiestneného jednou svojou stranou voči pevnému rámu, zkolísky spojenej sràmom, z pohonovej jednotky kĺbovo upevnenej v kolíske, z dvoch pák výkyvne spojených a z pružiny.Podstata technického riešenia podľa tohto úžitkového vzoru spočíva V tom, že...

Drevoplynová pec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2757

Dátum: 18.01.2001

Autor: Berčík Miroslav

MPK: F24B 1/02, F24B 1/00, F24B 5/04...

Značky: drevoplynová

Text:

...zohriatie výmenníka ako pri bežných peciach.Bežne sa pri rozkúrení používa klapka, ktorá otvorí priestor zásobníka dreva do dymovodu. Pri otvorených dvierkach na čistenie prichádza do zásobníka dreva vzduch a drevo horí, pričom spaliny nejdu cez výmenník tepla ale iba zohrievajú vodný plášť zásobníka dreva.Použitie nového roštu umožní vynechať klapku rozkúrenie pôvodnej pece. Rošt je na spodku zásobníka dreva hned vedla trysiek. Pri...

Cigareta, cigara s vlastným zapaľovacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2756

Dátum: 18.01.2001

Autor: Šulek Stanislav

MPK: A24D 1/08, A24F 47/00, A24F 15/10...

Značky: cigara, cigareta, vlastným, zariadením, zapalovacím

Text:

...cigara 1 a zapaľovacie zariadenie vo forme nádobky 3 3 a 3 b 3 c 3 d.Nádobka je vytvorená ako jeden celok alebo zložená z viacerých časti, ktorých spojením vznikne nádobka 3. Na čele 13 je nanesená vrstva zápalnej zmesi g a vnútornej zápalnej zmesi E, ktorá môže byt výhodnejšie nanesená po celej ploche čela Q s výnimkou čelných otvorov g. Vo vnútri nádobky g sa nachádza horľavý materiál 10. Nádobka g je pripevnená o cigaretu a/alebo cigaru...

Kombinovaný obmedzovač hĺbky siatia a zahrnovač výsevného lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2755

Dátum: 18.01.2001

Autor: Tkáč Jozef

MPK: A01C 7/16

Značky: obmedzovač, výsevného, kombinovaný, hĺbky, zahrnovač, siatia, lôžka

Text:

...zahrňovaciu pružinu ą vo zvolenej polohe spodnej zahrňovacej časti á voči najnižšiemu bodu 1 výsevnej jednotky l.Príklad 2 Kombinovaný obmedzovač hĺbky siatia a zahrňovač výsevného lôžka je tvorenýzahrňovacou pružinou g pevne uchytenou k pohyblivému držiaku pružiny g. Držiak pružiny g je vo vertikálnom smere posuvný voči výsevnej jednotke l a tiež čiastočne naklopiteľný voči vertikále. Po ustavení zahrňovacej časti Q voči najnižšiemu bodu 1...