Archív za 2001 rok

Strana 24

Použitie piperidínových derivátov na výrobu farmaceutických prostriedkov, piperidínové deriváty a farmaceutické prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: 281748

Dátum: 28.05.2001

Autori: Perregaard Jens Kristian, Moltzen Ejner

MPK: C07D 401/06, A61K 31/445, C07D 491/107...

Značky: farmaceutických, farmaceutické, piperidínových, piperidínové, derivátov, prostriedkov, prostriedky, použitie, deriváty, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie piperidínových derivátov na výrobu farmaceutických prostriedkov s protiúzkostným účinkom, na liečenie psychóz, epilepsie, kŕčových stavov, porúch pohyblivosti, motorických porúch, amnézie, cerebrovaskulárnych ochorení, senilnej demencie Alzheimerovho typu alebo Parkinsonovej choroby piperidínové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom substituent R1 znamená skupinu všeobecného vzorca (II), a farmaceutické prostriedky s ich...

Použitie piperidínových derivátov na výrobu farmaceutických prostriedkov, piperidínové deriváty a farmaceutické prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: 281747

Dátum: 28.05.2001

Autori: Perregaard Jens Kristian, Moltzen Ejner

MPK: C07D 401/06, C07D 407/06, A61K 31/445...

Značky: farmaceutických, deriváty, piperidínových, farmaceutické, piperidínové, výrobu, prostriedkov, derivátov, použitie, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie piperidínových derivátov na výrobu farmaceutických prostriedkov s protiúzkostným účinkom, na liečenie psychóz, epilepsie, kŕčových stavov, porúch pohyblivosti, motorických porúch, amnézie, cerebrovaskulárnych ochorení, senilnej demencie Alzheimerovho typu alebo Parkinsonovej choroby, piperidínové deriváty všeobecného vzorca (I), a farmaceutické prostriedky s ich obsahom.

Kryštalická zmes maltitolu a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281742

Dátum: 28.05.2001

Autor: Caboche Jean-jacques

MPK: C07H 15/04

Značky: maltitolu, přípravy, krystalická, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes maltitolu má poréznu voštinovú štruktúru s vysokou čistotou maltitolu a malou hustotou. Táto zmes je vhodná na výrobu tabliet alebo rôznych práškov rozpustných vo vode. Opísaný je aj spôsob výroby kryštalickej maltitolovej zmesi.

Aerosólové zariadenie na ošetrenie prostredia

Načítavanie...

Číslo patentu: 281771

Dátum: 26.05.2001

Autor: Del Zotto Giorgio

MPK: B05B 11/00

Značky: aerosolové, prostredia, zariadenie, ošetrenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z uzavretej nádrže (11) vybavenej väčším počtom vstupných otvorov (19) na vstup vzduchu a aspoň jedným výstupným otvorom (18) na vypudzovanie aerosólovej zmesi. Uprostred nádrže (11) je uložený motor (21), ktorý poháňa mechanické prostriedky (35, 41) na nasávanie a vytváranie odstredivého laminárneho prúdenia kvapaliny, ďalej poháňa mechanické prostriedky (38, 39) na nasávanie a dopravu vzduchu. Nádrž (11) ďalej obsahuje...

Spôsob výroby finasteridu a medziprodukty na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281765

Dátum: 26.05.2001

Autori: Mccauley James, Dolling Ulf, Varsolona Richard

MPK: C07J 73/00, A61K 31/58

Značky: spôsob, finasteridu, vykonávanie, spôsobu, tohto, medziprodukty, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba finasteridu reakciou halogenidovej soli horčíka 17beta-(N-terc.butylkarbamoyl)-4-aza-5alfa-androst-1-en-3-ónu s terc.butylaminomagnéziumhalogenidom, ktorý je prítomný aspoň v molárnom pomere 2 : 1, vztiahnuté na ester. Reakčná zmes sa v inertnom organickom rozpúšťadle v inertnej atmosfére zohrieva a finasterid sa izoluje. Ďalej sú opísané medziprodukty na uskutočnenie tohto postupu.

Jedlá plastická nátierka a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281762

Dátum: 26.05.2001

Autori: Sassen Cornelis Laurentius, De Vries Isabel, Van Meeteren Johanna Antonia, De Jong Jeroen

MPK: A23D 7/00

Značky: plastická, spôsob, nátierka, přípravy, jedlá

Zhrnutie / Anotácia:

Jedlá plastická nátierka pozostávajúca z kontinuálnej tukovej fázy a voliteľne vodnej fázy. Tuk tukovej fázy zahrnuje najmenej 5 % hmotn. trans-nenasýtených zvyškov mastných kyselín, 40 až 90 % hmotn. kvapalného oleja a 60 až 10 % hmotnostných štrukturujúceho tuku, ktorým je chemicky nemodifikovaný palmový olej alebo jedna alebo viac frakcií palmového oleja, alebo kombinácií 2 alebo viacerých z nich, a zahrnuje hydrogenovaný a/alebo...

Kompozícia na báze zmesových etylén-alfa-olefínových kopolymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281774

Dátum: 25.05.2001

Autori: Chung David Yen-lung, Gardiner John Brooke, Struglinski Mark Joseph, Brice Paul, Searis Steven James

MPK: C08F 210/16, C08F 255/04, C08F 8/32...

Značky: báze, kompozícia, zmesových, kopolymérov, etylén-alfa-olefínových

Zhrnutie / Anotácia:

Viacfunkčné modifikátory viskozity, obsahujúce zmes derivatizovaných etylén-alfa-olefínových kopolymérov A a B. Uvedené A a B derivatizované kopolyméry sú v zmesovom hmotnostnom pomere A : B od 2,3 do 1 do 0,18 : 1. Ďalej A. derivatizovaný kopolymér A obsahuje adukt (i) kopolyméru etylén-alfa-olefín, obsahujúci od 30 do 60 % hmotnostných monomérových jednotiek, odvodených od etylénu a od 70 do 40 % hmotnostných monomérových jednotiek odvodených...

Hubica na privádzanie kvapalného kovu do formy pri kontinuálnom liatí kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281773

Dátum: 25.05.2001

Autori: Damasse Jean-michel, Gacher Laurent, Raisson Gerard, Vendeville Luc

MPK: B22D 41/50, B22D 11/10, B22D 11/06...

Značky: formy, kontinuálnom, privádzanie, kovov, kvapalného, liatí, hubica

Zhrnutie / Anotácia:

Hubica (1) na privádzanie kvapalného kovu do formy pri kontinuálnom liatí kovov, zahrnujúca rúrkovitý prvý diel (2), ktorého jeden koniec je určený na spojenie s nádržkou, obsahujúcou kvapalný kov, a druhý jeho koniec (4) vyúsťuje do dutého druhého dielu (6), v ktorom aspoň jedna časť (29) vnútorného priestoru (7) je orientovaná v podstate kolmo k rúrkovitému prvému dielu (2). Časť (29) má na každom konci aspoň jedno hrdlo (10, 11) na zaústenie...

Zariadenie na nesenie bočnej steny dvojvalcového zariadenia na kontinuálne liatie kovových pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281772

Dátum: 25.05.2001

Autor: Breviere Yann

MPK: B22D 11/06

Značky: bočnej, stěny, kovových, dvojvalcového, nesenie, zariadenia, kontinuálně, liatie, pásov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na nesenie bočnej steny (2) dvojvalcového zariadenia na kontinuálne liatie tenkých kovových výrobkov typu zahrnujúceho dva chladené valce (1) s vodorovnými osami, dve bočné steny (2) dotláčané na boky (3) týchto valcov (1). Nosné zariadenie zahrnuje podvozok (5), ktorý je riadene pohyblivý v smere rovnobežnom s osami valcov (1), prítlačné zariadenie (6) nesené uvedeným podvozkom (5) a dosku (4), integrálnu s bočnou stenou (2),...

Spôsob aglomerácie látok obsahujúcich oxid železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 281770

Dátum: 25.05.2001

Autori: Werz Hans-joachim, Cappel Fred, Magedanz Norbert, Stieler Fred, Schmidt Hermann, Weisel Heiko, Schlebusch Detlev, Otto Jürgen, Hirsch Martin, Gerlach Walter

MPK: C22B 1/20, F27B 21/08, C22B 1/16...

Značky: obsahujúcich, látok, aglomerácie, spôsob, železa

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob aglomerácie, pri ktorom sa aglomeračnou zmesou vedú plyny obsahujúce kyslík, pričom sa časť odpadového plynu po obohatení prídavkom plynov bohatších na kyslík vracia späť ako obežný plyn obsahujúci kyslík a druhá časť odpadového plynu sa odvádza ako zvyškový plyn, spočíva v tom, že sa ako zvyškový plyn odvádza preč iba množstvo odpadového plynu, ktoré zodpovedá plynu vzniknutému počas aglomeračného procesu plus plynu bohatšiemu na...

Kryštalické adičné soli 7-alfa[(2-aminotiazol-4-yl)-alfa-(Z)-metoxyiminoacetamido]-3-[(1- metyl-1-pyrolidino)metyl]-3-cefém-4-karboxylátu, spôsob výroby a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281768

Dátum: 25.05.2001

Autori: Kaplan Murray Arthur, Shih Kun Mao, Boettger Susan, Hudyma Thomas, Lipper Robert Alan

MPK: A61K 31/545, C07D 501/56

Značky: krystalické, 7-alfa[(2-aminotiazol-4-yl)-alfa-(z)-metoxyiminoacetamido]-3-[(1, farmaceutické, obsahom, spôsob, výroby, prostriedky, metyl-1-pyrolidino)metyl]-3-cefém-4-karboxylátu, adičné

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný kryštalický 7-[alfa-(2-aminotiazol-4-yl)-alfa-(Z)-metoxyiminoacetamido]-3-[(1- metyl-1-pyrolidíno)metyl]-3-cefém-4-karboxylátdichloridhydrát ktorý obsahuje hmotnostne 2,5 až 7,0 % vody, a má diagram röntgenovej práškovej difrakcie uvedený v opise. Ďalej je opísaná fyzikálna zmes s jeho obsahom a L(+)-lyzínom alebo L(+)-agrinínom a farmaceutický prostriedok s antibiotickým účinkom s jej obsahom, ktorý obsahuje ďalej farmaceuticky...

Substituované sulfónimidamidy, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika, ako i liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281766

Dátum: 25.05.2001

Autori: Scholz Wolfgang, Brendel Joachim, Lang Hans-jochen, Albus Udo, Weichert Andreas, Kleemann Heinz-werner, Schwark Jan-robert

MPK: A61K 31/165, C07C 381/10

Značky: substituované, přípravy, použitie, diagnostika, spôsob, liečivo, obsahuje, sulfónimidamidy, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Sulfónimidamidy všeobecného vzorca (I), v ktorom aspoň jeden z troch substituentov R1, R2 a R3 je benzoylguanidín, a v ktorom ostatné substituenty majú význam uvedený v nárokoch, uvádza sa ich použitie ako liečiv s účinkom na srdce a obehový systém
ako antiarytmické prostriedky s kardioprotektívnou zložkou a tiež na liečenie ischemicky vyvolaných poškodení
tiež pri operačných zákrokoch, napríklad pri transplantácii orgánov.

Spôsob zlepšenia klzných vlastností kovového drôtu a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281764

Dátum: 25.05.2001

Autori: Ivarsson Roland, Andersson Jan, Söder Rolf

MPK: B05C 11/00, H01B 3/16

Značky: kovového, vykonávanie, drôtu, zlepšenia, spôsobu, spôsob, zariadenie, klzných, vlastností

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zlepšovania klzných vlastností kovového drôtu (2) a zariadenie na vykonávanie spôsobu poťahovaním drôtu mazivom, pričom mazivo sa taví spoločne s látkou privádzanou do dávkovacieho zásobníka (9) a potom sa dopravuje z dávkovacieho zásobníka (9) do aplikátora (4) vo forme pórovitého telesa tvoreného vláknitým materiálom, ktorého póry sú úplne alebo čiastočne vyplnené mazivom, účinkom kapilárnych síl v póroch aplikátora (4) a podtlakom...

Spôsob výroby do seba zasahujúcich častí

Načítavanie...

Číslo patentu: 281763

Dátum: 25.05.2001

Autor: Weber Wilfried

MPK: B22F 3/22, B22F 5/10, B22F 3/20...

Značky: spôsob, zasahujúcich, výroby, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby do seba zasahujúcich častí, pričom aspoň jedna časť (11) sa vyrába práškovým vstrekovaním. Kvôli vyrovnávaniu zmrštenia časti zhotovenej práškovým vstrekovaním a prípadne vytvoreniu prídavnej vôle sa medzi do seba zasahujúce časti (2, 11) nanesie deliaca vrstva (5) z plastickej hmoty. Po vstrekovaní sa deliaca vrstva (5) a spojivo odstránia procesom odstraňovania spojiva a spekania. Spôsob je taktiež použiteľný pri...

Spôsob čiastočnej oxidácie plastových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281760

Dátum: 25.05.2001

Autori: Khan Motasimur Rashid, Albert Christine Cornelia, Decanio Stephen Jude

MPK: C10J 3/46

Značky: spôsob, oxidácie, čiastočnej, plášťových, materiálov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čiastočnej oxidácie plastových materiálov spočíva v tom, že plastový materiál sa granuluje a čiastočným skvapalnením zahrievaním v uzavretom autokláve pri teplote v rozmedzí 1035 až 5175 kPa, kde je v kontakte s čerpateľným uhľovodíkovým tekutým rozpúšťadlom, sa získa čerpateľná suspenzia obsahujúca rozpustný plast, nerozpustný plast, uhľovodíkové tekuté rozpúšťadlo, oddelený anorganický materiál a neoddelený anorganický materiál. Po...

Spôsob hydrogenácie imínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281759

Dátum: 25.05.2001

Autori: Jalett Hans-peter, Spindler Felix, Blaser Hans-ulrich, Hanreich Reinhard Georg

MPK: B01J 31/24, C07C 209/26, C07C 209/52...

Značky: imínov, hydrogenácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob hydrogenácie imínov vodíkom za zvýšeného tlaku, s použitím irídiových katalyzátorov a v prítomnosti alebo v neprítomnosti inertného rozpúšťadla, pričom reakčná zmes obsahuje amóniumchlorid, amóniumbromid alebo amóniumjodid alebo chlorid, bromid či jodid kovu a navyše anorganickú alebo organickú kyselinu.

Spôsob kontinuálnej polymerizácie olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281758

Dátum: 25.05.2001

Autor: Chinh Jean-claude

MPK: B01J 3/02, B01J 8/00, C08F 10/00...

Značky: polymerizácie, olefínov, kontinuálnej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej polymerizácie olefínu(ov) v reaktore obsahujúcom skvapalňujúcu a/alebo mechanicky miešanú vrstvu vrátane pevného polyméru, katalyzátora a reakčnej plynnej zmesi obsahujúcej olefín(y), ktorá prechádza reaktorom pri vyššom tlaku ako je tlak atmosférický a zahŕňa fázu odsávania polyméru z reaktora, pri ktorej je časť skvapalňovanej a/alebo mechanicky miešanej vrstvy prenášaná do uzavretého zásobníka spojením reaktora s týmto...

Prístroj na starostlivosť o chrup s vymeniteľnou ošetrovacou časťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 281757

Dátum: 25.05.2001

Autor: Weihrauch Georg

MPK: A46B 7/04

Značky: prístroj, vyměnitelnou, ošetrovacou, chrup, starostlivosť, časťou

Zhrnutie / Anotácia:

Pri prístroji na ošetrovanie zubov, napríklad zubnej kefke, s rúčkou, hlavou (1) a ošetrovacou časťou (8) zaskakujúco vsaditeľnou do žliabku (6) sa táto môže pomocou pružného prítlačného kusa (13) umiestneného na chrbte (10) hlavy vybrať pôsobením tlaku na rubovú stranu ošetrovacej časti (2). Na dosiahnutie tesného uzatvorenia na rube a ľahkej manipulácie má hlava (1) na rube tlakovým kusom (13) uzatvorený otvor (11), do ktorého zasahuje...

Spôsob izomerizácie karboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 281756

Dátum: 25.05.2001

Autori: Denis Philippe, Perron Robert, Patois Carl

MPK: C07C 55/14, C07C 51/353

Značky: kyselin, karboxylových, izomerizácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob izomerizácie karboxylových kyselín, predovšetkým rozvetvených kyselín, aby sa získali zodpovedajúce kyseliny nerozvetvené. Ide predovšetkým o spôsob izomerizácie aspoň jednej nasýtenej rozvetvenej kyseliny zohrievaním, ktorého podstata spočíva v tom, že sa uskutočňuje v prítomnosti účinného množstva irídiového katalyzátora a v prítomnosti promótora, ktorý obsahuje jód alebo bróm, pričom molárny pomer promótor/irídium je v...

Prídržná spona na zaistenie strešnej škridly proti vetru

Načítavanie...

Číslo patentu: 281755

Dátum: 25.05.2001

Autori: Rösler Norbert, Hieronimus Franz-josef

MPK: E04D 1/34

Značky: proti, škridly, větru, strešnej, spona, zaistenie, prídržná

Zhrnutie / Anotácia:

Prídržná spona (10) na zaistenie strešnej škridly (16) proti vetru pozostáva z hákovitého hlavového dielu (12) z plochého materiálu, zaveseného na hornej strane prekrývanej strešnej krytinovej škridly (16), najmä v oblasti jej dažďovej drážky (14), a z hákovitého kotvového dielu (18) spojeného bezprostredne s hlavovým dielom (112) spojom pevným v ťahu a upevneným na strešnej nosnej konštrukcii (20). Hlavový diel (12) je spojený s hákovitým...

Derivát oxazolidinóndikarboxylovej kyseliny, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281754

Dátum: 25.05.2001

Autori: Juraszyk Horst, Bernotat-danielowski Sabine, Gante Joachim, Melzer Guido, Wurziger Hanns

MPK: C07D 263/06, C07D 263/08, C07D 263/02...

Značky: oxazolidinóndikarboxylovej, ktorý, farmaceutický, použitie, prostriedok, kyseliny, derivát, přípravy, spôsob, obsahuje

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný derivát oxazolidinóndikarboxylovej kyseliny všeobecného vzorca (I), kde R1 a X majú v opísanej časti uvedený význam, a ich fyziologicky prijateľné soli alebo solváty potláčajú väzbu fibrinogénu na zodpovedajúci receptor a sú preto použiteľné na výrobu farmaceutických prostriedkov, napríklad na liečbu trombóz, osteolytických ochorení, nádorových ochorení, apoplexie, srdcového infarktu, zápalov a arteriosklerózy. Spôsob prípravy týchto...

Ortosubstituované benzoylguanidíny, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika, ako aj liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281753

Dátum: 25.05.2001

Autori: Weichert Andreas, Albus Udo, Scholz Wolfgang, Brendel Joachim, Schwark Jan-robert, Lang Hans-jochen, Kleemann Heinz-werner

MPK: A61K 31/155, C07C 279/22

Značky: ortosubstituované, výroby, liečivá, použitie, liečivo, obsahuje, spôsob, diagnostika, benzoylguanidíny

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty R2 a R3 majú význam uvedený v nárokoch, sú vhodné ako antiarytmické liečivo s kardioprotektívnym komponentom na profylaxiu infarktu a na liečenie infarktu a na liečenie angíny pectoris. Tieto zlúčeniny preventívne inhibujú patologické pochody pri vzniku ischemicky indukovaných poškodení, najmä pri vyvolávaní ischemicky indukovaných srdcových arytmií.

Spôsob prípravy 3-{2-[4-(6-fluórbenzo [d] izoxazol-3-yl) piperidin-1-yl] etyl}-2-metyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyridol [1,2-a] pyrimidin-4-ónu a medziprodukty tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281752

Dátum: 25.05.2001

Autori: Marquillas Olondriz Francisco, Huguet Clotet Joan, Caldero Ges José María, Dalmases Barjoan Pere, Bosch Rovira Ana, Del Castillo Nieto Juan Carlos

MPK: A61P 25/18, C07D 413/14, C07D 211/04...

Značky: spôsobu, 3-{2-[4-(6-fluórbenzo, etyl}-2-metyl-6,7,8,9-tetrahydro-4h-pyridol, spôsob, tohto, piperidin-1-yl, přípravy, medziprodukty, pyrimidin-4-onů, izoxazol-3-yl, 1,2-a

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy 3-{2-[4-(6-fluórbenzo[d]izoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]etyl}-2-metyl- 6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyridol[1,2-a]pyrimidin-4-ónu vzorca (I) reakciou 3-(2-aminoetyl)-2-metyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido-[1,2-a]pyrimidin- 4-ónu vzorca (II) so zlúčeninou vzorca (III), kde značí Y a Z rovnaké alebo navzájom odlišné uvoľňovanie skupiny, ako je halogén alebo C1-6 alkyl alebo fenylsulfonyloxy skupina za prítomnosti rozpúšťadla a...

Spôsob oddeľovania hydrofóbnej kvapalnej frakcie z vodnej suspenzie a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281751

Dátum: 25.05.2001

Autor: Weihs Kurt

MPK: C10G 33/06, B01D 17/035, B01D 17/032...

Značky: vodnej, frakcie, suspenzie, hydrofóbnej, zariadenie, vykonávanie, tohto, spôsobu, kvapalnej, oddeľovania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob oddeľovania hydrofóbnej kvapalnej frakcie, najmä ropy, ropných destilátov a podobných látok, z vodnej suspenzie s obsahom hydrofóbnej kvapalnej frakcie od 10 do 40 hmotnostných %, najmä od 15 do 25 hmotnostných %, prípadne od 18 do 22 hmotnostných % a sedimentovej frakcie, napríklad kamennej múčky od 25 do 40 hmotnostných %, pri ktorom je vodná suspenzia, prípadne s pridaním vody, uložená v nádrži, najmä v odpadovej nádrži, a z povrchu...

Spôsob prípravy izoméru

Načítavanie...

Číslo patentu: 281750

Dátum: 25.05.2001

Autori: Milner David John, Cleugh Ernest Stephen

MPK: C07C 253/30, C07C 255/38, C07C 255/39...

Značky: izomeru, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy izoméru zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R a R' môže byť akýkoľvek organický zvyšok viazaný priamo alebo cez heteroatóm na atóm uhlíka, ktorý nesie kyanoskupinu za predpokladu, že aspoň jeden zo substituentov R a R' obsahuje aspoň jedno rozštiepené chirálne centrum, ktoré je stabilné za podmienok tohto spôsobu, alebo racemické modifikácie obsahujúce izomér a jeho enantiomér, ktorý spočíva v tom, že sa nechá...

Spôsob hydroxykarbonylácie laktónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281749

Dátum: 25.05.2001

Autori: Perron Robert, Patois Carl, Denis Philippe

MPK: C07B 41/08, B01J 23/46, B01J 27/06...

Značky: laktónov, spôsob, hydroxykarbonylácie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob hydroxykarbonylácie laktónov, konkrétne rôznych valerolaktónov a ich izomérov, a to reakciou s oxidom uhoľnatým a s vodou za vzniku zodpovedajúcej kyseliny dikarboxylovej. Spôsob spočíva v reakcii oxidu uhoľnatého a vody najmenej s jedným laktónom obsahujúcim 5 atómov uhlíka pracuje sa za prítomnosti účinného množstva irídiového katalyzátora a jódovaného alebo brómovaného promótora, pričom molárny pomer promótor/irídium je v...

Merací dávkovací inhalátor, neplnený merací dávkovací inhalátor a merací dávkovací inhalačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 281746

Dátum: 25.05.2001

Autor: Britto Ignatius Loy

MPK: B65D 83/14, A61M 15/00, A61K 9/72...

Značky: dávkovací, merací, inhalačný, neplnený, inhalátor, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Merací dávkovací inhalátor, ktorý má časť alebo všetky zo svojich vnútorných povrchov potiahnuté jedným alebo viacerými fluorouhľovodíkovými polymérmi, prípadne v kombinácii s jedným alebo viacerými nefluorouhľovodíkovými polymérmi, na podanie inhalačnej liekovej formy zahrnujúcej albuterol alebo jeho fyziologicky prijateľnú soľ a fluorouhľovodíkové hnacie činidlo, prípadne v kombinácii s jedným alebo viacerými ďalšími farmakologicky aktívnymi...

Katalyzátory a katalyzátorové nosiče vo forme granúl a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281745

Dátum: 25.05.2001

Autori: Cavalli Luigi, Rubini Carlo

MPK: B01J 23/28, B01J 21/04, B01J 23/881...

Značky: spôsob, nosiče, výroby, katalyzátory, katalyzátorové, formě, granúl

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátory a katalyzátorové nosiče vo forme granúl majú pravidelný geometrický tvar a také hodnoty poréznosti, že najmenej 70 % objemových pórov má polomer zodpovedajúci hodnotám vrcholu na distribučnej krivke poréznosti. Katalyzátory a nosiče sa získajú tvarovaním stlačením, pri ktorom sa použité mastivo aplikuje na povrch lisovacej komory (vonkajšie mastenie).

Substituované benzamidíny, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281744

Dátum: 25.05.2001

Autori: Schromm Kurt, Anderskewitz Ralf, Heuer Hubert, Meade Christopher, Fügner Armin, Birke Franz, Renth Ernst Otto

MPK: A61K 31/155, C07C 257/18, C07C 257/20...

Značky: substituované, obsahom, spôsob, benzamidíny, farmaceutický, prostriedok, použitie, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde významy A a R1 až R4 sú uvedené v opise. Možno ich terapeuticky využiť napríklad ako antagonistov LTB4. Používajú sa na výrobu liečiv na liečenie ochorení, na ktorých sa podieľajú zápalové a/alebo alergické procesy.

Nitrobenzamidy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281743

Dátum: 25.05.2001

Autori: Martin Michel Jean Roger, Nadler Guy Marguerite Marie Gerard

MPK: A61K 31/165, C07C 233/78

Značky: obsahom, použitie, farmaceutický, prostriedok, nitrobenzamidy

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ich soli alebo ich solváty, kde Ar znamená substituovaný alebo nesubstituovaný aryl, kde voliteľné substituenty sú vybrané z C1-6alkyl, hydroxy alebo C1-6alkoxy, A znamená C1-4 n-alkylénovú skupinu, kde každý uhlík je voliteľne substituovaný jednou alebo dvomi C1-6 alkylovými skupinami R1 znamená vodík, C1-6alkyl jeden alebo dva substituenty zo skupiny R2, R3 a R4 znamenajú nitro, zostávajúce členy skupiny R2,...

Spôsob výroby vysokoželezitých magnezitových slinkov a tvarových telies na ich základe

Načítavanie...

Číslo patentu: 281735

Dátum: 24.05.2001

Autori: Kremničan Vladimír, Svetík Štefan, Šeševička Ondrej, Urban Ľubomír, Majling Ján

MPK: H05B 6/64, C04B 2/10

Značky: slinkov, spôsob, telies, magnezitových, výroby, vysokoželezitých, základě, tvarových

Zhrnutie / Anotácia:

Pred mikrovlnným výpalom je potrebné magnezitovú surovinu breuneritického typu s obsahom oxidu železitého nad 4 % hmotn. z celkovej hmotnosti predohriať najmenej na 700 °C, aby získala aktivitu na mikrovlnný ohrev. Mikrovlnný výpal tvarových stavív z vysokoželezitého magnezitového slinku pripraveného výpalom v konvenčných peciach je možný aj bez predchádzajúceho predohrevu. Ich absorpčné schopnosti sú dosiahnuté tvorbou primárnych a...

Spôsob zmenšenia spotreby pary pri výrobe autoplášťov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281741

Dátum: 21.05.2001

Autor: Bafrnec Milan

MPK: B29C 35/02, B29C 43/58, B30B 15/26...

Značky: spotřeby, autoplášťov, výrobe, zmenšenia, vykonávanie, spôsob, tohto, zariadenie, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

V okamihu, keď je kvapalina z membrány (1) vytlačená, začne z nej výtokovým potrubím (2) prúdiť plyn. Snímačom (6) vloženým do tohto potrubia sa meria veľkosť veličiny média, ktorá sa skokom zmení, keď okolo snímača (6) prestane tiecť kvapalina a začne tadiaľ tiecť plyn. Snímačom (6) vyslaný signál je vyhodnotený riadiacim počítačom (7) alebo automatickým regulátorom (7) a/alebo signalizačnou jednotkou (7), ktorý vyšle povely na uzatvorenie...

Spôsob prípravy fluórfenikolu a jeho analógov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281740

Dátum: 21.05.2001

Autori: Schumacher Doris, Clark Jon, Wu Guang-zhong

MPK: C07C 317/40, C07D 263/10, C07C 315/04...

Značky: analógov, fluórfenikolu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy zlúčeniny všeobecného vzorca (IV), v ktorom Z znamená atóm vodíka, atóm halogénu, nitroskupinu alebo H3CSOx-, kde x znamená číslo 0, 1 alebo 2 tak, že a) oxazolínová zlúčenina všeobecného vzorca (I), v ktorom Z znamená uvedené, sa uvedie do kontaktu s reakčným činidlom, ktoré je schopné spôsobiť rovnováhu medzi oxazolínovou zlúčeninou všeobecného vzorca (I) a oxazolínovou zlúčeninou všeobecného vzorca (II), kde Z má...

Zavážacie zariadenie s otočným žľabom na šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 281738

Dátum: 21.05.2001

Autori: Thillen Guy, Lonardi Emile, Reuter Georges

MPK: F27B 1/20, C21B 7/20

Značky: otočným, zariadenie, šachtové, žľabom, zavážacie

Zhrnutie / Anotácia:

Zavážacie zariadenie s otočným žľabom (32) na šachtové pece (10) obsahuje nosnú konštrukciu (22), presahujúcu nad šachtovú pec (10), montážnu prírubu (18) upevnenú k šachtovej peci (10), dávkovací zásobník (26, 28) podopretý nosnou konštrukciou (22), a hnaciu skriňu (30) na ovládanie natáčania žľabu (32), spojenú utesnene na jednom svojom konci s dávkovacím zásobníkom (26, 28) a na druhom konci s montážnou prírubou (18), pričom v skrini (30) je...

2-Fenylindolové zlúčeniny, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281737

Dátum: 21.05.2001

Autori: Santilli Arthur Attilio, Collini Michael David, Miller Chris Paul, Tran Bach Dinh

MPK: C07D 209/02, C07D 209/10, A61K 31/40...

Značky: prostriedok, 2-fenylindolové, farmaceutický, zlúčeniny, obsahom, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny na báze 2-fenyl-1-[4-(2-aminoetoxy)benzyl]indolu všeobecného vzorca (I) alebo (II), ktoré sa uplatňujú ako estrogénne činidlá. Ďalej sú opísané farmaceutické prostriedky a spôsoby použitia uvedených zlúčenín na prípravu liečiva na liečenie alebo prevenciu kostnej hmoty, chorobných stavov spôsobených deficienciou estrogénov, kardiovaskulárnych chorôb a chorôb, ktoré majú za následok proliferáciu alebo abnormálny vývoj, reakcie alebo...

Zmes na prípravu zmrzliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 281736

Dátum: 21.05.2001

Autor: Gutkevič Jevgenij Anatolievič

MPK: A23G 9/02

Značky: přípravu, zmrzliny

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes na prípravu zmrzliny obsahuje mliečny základ, sladidlo, stabilizátor a probiotické mikroorganizmy, napr. vybrané zo skupín Lb acidophilus, Lb casei, Lb rhamnosus, Ec faecium, Bifidumbacterium bifidum, brané jednotlivo alebo v spojení.

Spôsob výroby sadrovláknitej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 281734

Dátum: 21.05.2001

Autori: Bhagwat Suda, Schäfer Karl, Melzer Gerhard, Scriba Jörg, Eisses James

MPK: B32B 13/02, B32B 31/00

Značky: sadrovláknitej, spôsob, dosky, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby sadrovláknitej dosky pozostáva zo zmiešania v predbežnom stupni zmiešania vopred stanoveného množstva vlákien, absorpčného činidla na obmedzenie lepivosti vlákien k sebe a vody na vytvorenie zmesi vlhkých voľných vlákien, zo zmiešania v konečnom stupni zmiešania vlhkých vlákien s vopred stanoveným množstvom pálenej sadry, vloženie urýchľovacej prísady do jedného z komponentov zmesi vlákien, absorpčného činidla, vody a sadry na...

Spôsob hubenia hmyzích a roztočových škodcov, prostriedok na tento účel, N- arylhydrazínové deriváty a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281733

Dátum: 21.05.2001

Autori: Furch Joseph Augustus, Hunt David Allen, Lew Albert Chieh, Gronostajski Cynthia Emma, Kuhn David George

MPK: A01N 37/52, A01N 43/40, A01N 37/28...

Značky: výroby, škodcov, arylhydrazínové, deriváty, prostriedok, hubenia, účel, hmyzích, roztočových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob hubenia hmyzích a roztočových škodcov, pri ktorom sa škodcovia alebo ich zdroj potravy, miesto kde sa vyskytujú alebo ich habitat uvedie do styku s insekticídne alebo akaricídne účinným množstvom N-arylhydrazínových derivátov všeobecného vzorca (I)
prostriedky na tento účel na báze uvedených zlúčenín
niektoré N-aryl-hydrazínové deriváty patriace pod všeobecný vzorec (I) a spôsob ich prípravy.

Kúpeľ na chemické leštenie povrchov z nehrdzavejúcej ocele a spôsob chemického leštenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 281732

Dátum: 21.05.2001

Autori: Franck Christian, Oreins Jean-marie

MPK: C23F 3/06

Značky: leštenie, povrchov, spôsob, ocele, kúpeľ, chemické, nehrdzavejúcej, chemického, leštenia

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný kúpeľ na chemické leštenie povrchov z nehrdzavejúcej ocele neobsahujúci kyselinu fosforečnú a obsahujúci vo vodnom roztoku zmes kyseliny chlorovodíkovej a kyseliny dusičnej, kyselinu hydroxybenzoovú, prípadne substituovanú, katiónové povrchovo aktívne činidlo a komplexné ferokyanidové ióny.

Derivát peptidu, spôsob prípravy jeho sulfátovej soli, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281731

Dátum: 21.05.2001

Autori: Gesellchen Paul David, Shuman Robert Theodore

MPK: C07K 5/08, A61P 7/02, A61K 38/06...

Značky: solí, derivát, peptidů, přípravy, sulfátovej, spôsob, farmaceutický, prostriedok, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný derivát peptidu všeobecného vzorca (I) a jeho deriváty s Boc-chrániacimi skupinami a ich farmaceuticky vhodné soli. Tieto zlúčeniny účinne bránia tvoreniu krvných zrazenín a sú užitočné antitrombotické činidlá a môžu sa používať spolu s tkanivovým plazminogénnym aktivátorom (tPA), streptokinázovou a urokinázovou terapiou. Ďalej je opísaný spôsob prípravy sulfátovej soli derivátu peptidu všeobecného vzorca (I) a farmaceutický...