Archív za 2001 rok

Strana 22

Lano, najmä na koľajnicové prepojky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2896

Dátum: 11.06.2001

Autor: Gonda František

MPK: H01B 7/22, D07B 1/08

Značky: najmä, lano, prepojky, koľajnicové

Text:

...vlastnosti a pre zabezpečenie ich potrebnej elektrickej vodivosti je nutné konštruovať ich v značne väčších priemeroch.Ďalšie známe riešenie je riešenie podľa úžitkového vzoru SK č.2548, kde vnútomá časť zväzkov je zhotovená z medeného drôtu a vonkajšie zväzky sú zhotovené zoceľového drôtu. Touto konštrukciou sa síce zabráni častému odsudzovaniu lánz trati a dosiahne sa i potrebnej elektrickej vodivosti lán, ale nevýhodou týchtof-ł Í...

Elektrický spínací prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2895

Dátum: 11.06.2001

Autori: Vaněk Vladimír, Kalus Petr, Sláma Jiří

MPK: H01H 31/00, H01H 9/46

Značky: prístroj, spínací, elektricky

Text:

...prúdu prúdovodnou dráhou elektrického spínacíeho prístroja.Na maximálne skrátenie času prechodu päty elektrického oblúka z hlavného kontaktu na.opaľovací rožok je výhodné, keď sa opaľovací rožok dotýka konca dlhšieho z oboch kontaktných palcov hlavného kontaktu.Podľa jedného výhodného vyhotovenia sú opaľovací rožok s hlavným kontaktom situované na pevnom podpemom izolátore a pripojovací rožok je situovaný na pohyblivomPodľa iného...

Upínacie čeľuste

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2894

Dátum: 11.06.2001

Autor: Kalinčík Jozef

MPK: B23Q 3/06

Značky: upínacie, čeľuste

Text:

...10 od menovitej hodnoty upínacieho rozmeru čeľustí, pri zachovaní schopnosti prispôsobenia sa geometrickej nerovnosti upínaného lcrúžku. Ďalšia výhoda spočíva vtom, že upínacia čeľuste sú konštmkčne riešené tak, aby V jedných čeľustiach bolo možné upnutie za otvor i za povrch, čím sa sortiment čeľustí vo výrobe zníži na polovicu a tým i náklady na náradie.Prehľad obrázkov na gjłkresochVýkyvné čeľuste podľa technického riešenia sú na...

Väzba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2893

Dátum: 11.06.2001

Autor: Stern Stefan

MPK: B42F 13/00

Značky: vazba

Text:

...v ďalšom bližšie objasnené na príklade uskutočnenia, ktorý jeznázornený na priloženom výkrese.Prehľad obrázkov na výkresochPriložený obrázok zobrazuje väzbu podľa predloženého úžitkového vzoruAko je znázornené na obrázku, väzba podľa predloženého úžitkového vzoruobsahuje dve obalové dosky 1,g, ktoré sú navzájom ohybne spojené chrbátom 3.zalomenim pozdĺž zárezových linií 5,5.Vonkajšia strana chrbáta 2, ako aj s ňou bezprostredne susediace...

Ohrievač vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2892

Dátum: 11.06.2001

Autori: Čech Karel, Hlavačka Miroslav, Hlavačka Marian, Hlavačka Igor

MPK: F24H 1/20, F24H 1/00, F24H 1/16...

Značky: ohrievač

Text:

...energiou, takústredným vykurovanim, solárnou energiou alebo iným zdrojom, pričom z hľadiska ohrevu a odberu úžitkovej vody je ohrievač prietokový. Nezanedbateľnou výhodou je podstatné skrátenie doby ohrevu vody, čo znižuje prevádzkové náklady na činnosťohrievača pri celkovom zvýšení jeho úžitkovej hodnoty.Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétny priklad uskutočnenia konštrukcie ohrievača vody je schématicky znázornený na pripojenom...

Viacúčelový prenosný stánok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2891

Dátum: 11.06.2001

Autor: Brezan Juraj

MPK: E04H 15/20

Značky: viacúčelový, stánok, prenosný

Text:

...na obr. lnapr. v tvare pivnej plechovky, pozostáva z rozoberateľnej nosnej konštrukcie l, kopírujúcej tvar tohto prezentovaného výrobku, ktorej dolný obvodový nosník g je ukotvený na podklade a pomocou nosných výstuh g je spojený s homým obvodovým nosníkom 5 na ktorý je dnom Z posadená nafukovacia časť g vtvare pivnej plechovky, ušitej alebo zvarenej zneprievzdušnej textílie. Nafiikovaciu časť g je možné plniacim otvorom (na obrázku...

Bezpečnostná elektromechanická závora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2890

Dátum: 11.06.2001

Autor: Foľtánová Kamila

MPK: E01F 13/04

Značky: závora, elektromechanická, bezpečnostná

Text:

...jed.notka je ďalej prepojené. s blokom zámkov skriniek, blokom časovačov, protisabotážnym blokom,signalizačným blokom, detektorom. vozidla, príjmačom diaľkového ovládania, vyhodnocovacou jednotkou prepojenou so snímacou anténouVýhody bezpečnostnej elektromechanickej závory.pod|a predloženého technického riešenia. spočívajú. n.ajmä vtom., že. použitje elektromotora sbezpećnostným napájacím .jednosmerným napätím tzvzabezpečuje...

Zvislá dopravná značka na pozemné komunikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2889

Dátum: 11.06.2001

Autor: Haco Jozef

MPK: E01F 9/011

Značky: komunikácie, značka, zvislá, pozemné, dopravná

Text:

...vo vytvrdenom roztoku polyesterovej živice.Podkladovú vrstvu tvorí vytvrdený gelcoat.Zalaminovanie medzi rovinnou podložkou a príchytkou je tvorené na prečnievajúcich koncoch pásoviny prekrytím minimálne jednou piiluývkou zo sklotkaniny s vytvrdeným roztokom polyesterovej živice. Pásovina je uložená po celej dĺžke príchytky na dne jej profilu.Spoj príchytky arovínnej podložky je tvorený vytvrdenou polyesterovou živicou zatečenou do...

Obojstranne zvukovopohltivý protihlukový panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2888

Dátum: 11.06.2001

Autori: Mátel František, Knap Štefan, Ochocová Renáta, Varga Vladimír

MPK: E01F 8/00

Značky: zvukovopohltivý, protihlukový, panel, obojstranné

Text:

...pozdlžne spevneného kovovými profilmi, ktoré sú nasunuté a pripevnené na vonkajšiu stranu vrchného a spodného rámového profilu. V rámovej konštrukcii je upevnená pevná stena z plastových profilov, na ktorú sa z oboch strán ukladá vrstva zvukovoizolačného materiálu. Táto sa prikryje sieťovinou z plastu a upevní sa plastovými profilmi, ktoré tvoria prednú a zadnú stenu protihlukového panelu.Prehľad obrázkov na výkresePredmet úžitkového...

Protihlukový zvukovoodrazivý panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2887

Dátum: 11.06.2001

Autori: Knap Štefan, Ochocová Renáta, Mátel František, Varga Vladimír

MPK: E01F 8/00

Značky: zvukovoodrazivý, panel, protihlukový

Text:

...na vysokej odrazivosti hluku. Panel je vytvorený vodorovne uloženými plastovými doskami, medzi ktoré sú striedavo v zvislom smere vsunuté dve plastové dosky. Tieto rozdeľujú panel na tri obdĺžnikové plochy a vytvárajú na funkčnej ploche panelu vlnitý povrch v tvare predĺženej sínusoidy. Tento tvar povrchu zabezpečuje zvýšenie parametrovPredmet úžitkového vzoru je znázornený na výkrese, kde je protihlukový zvukovoodrazivý panel pri pohľade...

Tepelné čerpadlo ako kondenzačná sušička s dvoma pomocnými obvodmi a uzavretou sušiacou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2886

Dátum: 11.06.2001

Autori: Ágh Daniel, Rabatin František, Němec Antonín

MPK: F26B 17/00, F28B 7/00

Značky: tepelně, obvodmi, pomocnými, kondenzačná, dvoma, uzavretou, sušička, komorou, sušiacou, čerpadlo

Text:

...nedostatky odstraňuje konštrukcia tepelného čerpadla s predloženým technickým riešením, ktorého podstata spočíva v tom, že tepelné čerpadlo má okrem pomocného obvodu výpamíka aj pomocný obvod kondenzátora. Vpomocnom obvode kondenzátora sa odvedie regulované prebytočné množstvo tepla z komory do okolia, ktoré je potrebné na zníženie teploty v procese sušenia dreva. Prehľad obrázkov na ýýkrese Technické riešenie je zrejmé zo schémy...

Univerzálna forma na výrobu ozdobného muriva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2885

Dátum: 11.06.2001

Autor: Vlčák Albín

MPK: B28B 7/02

Značky: výrobu, ozdobného, forma, univerzálna, muriva

Text:

...požiadaviek staviteľa, pričom rozmer formy je limitovaný len ľahkou manipulovateľnosťou.Pre vylepšenie vlastnosti výrobku je výhodné, aby obvodové časti samostatných dielov mali fazetku.Technické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu,obr.1 na ktorom je axonometrický pohľad univerzálnej formy so šiestimi samostatnými dielmi usporiadanými v haklikovom tvare.Univerzálna forma podľa obr.1 sa skladá z kovovej podložky 5,na nej je...

Prefabrikovaný plot so soklovou doskou a ozdobným reliéfom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2884

Dátum: 11.06.2001

Autor: Vlčák Albín

MPK: E04H 17/20, E04H 17/14

Značky: doskou, soklovou, reliéfom, ozdobným, prefabrikovaný

Text:

...základov 1 s dvoma až štyroma zvislými oceľovými výstužami 2. Zvislé oceľové výstuže 2 prechádzajú do vnútornej Časti plotových stlpikov E.Ich vnútorné Časti sú vyplnené betúnovou zmesou ,a zvislé oceľové výstuže 2 spájajú stĺpikový základ 1 s betónovou zmesou Q plotových stĺpikov E. Plotové stlpiky š majú po celom vonkajšom obvode ozdobný reliéf 5. Plotové stlpiky 5 majú na bočných stranách výrezy 5, do ktorých sa vkladá soklová...

Prefabrikovaný komín s ozdobným reliéfom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2883

Dátum: 11.06.2001

Autor: Vlčák Albín

MPK: E04H 12/28

Značky: ozdobným, prefabrikovaný, komín, reliéfom

Text:

...vzhľade.Pre lepšiu funkčnosť je výhodné koniec Prefabrikovaného stlpika uzatvoriť kominovou hlavicou.Technické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, na ktorom obr.l znázorňuje čelný pohľad prefabrikovaného komínu a obr.2 rez A-A prefabrikovaným kominom.Prefabrikovaný komin podľa obr.1 a obr.2 je vytvorený dymovodom 1 s obvodovou čadičovou izoláciou 2. Uymovod 1 prechádza troma prefabrikovanými stlpikmi E s vonkajším...

Nátokový vodný bazén

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2882

Dátum: 11.06.2001

Autori: Smoleň Ján, Geffert Ján, Oravec Marek

MPK: E02B 9/04

Značky: vodný, bazén, nátokový

Text:

...K hydraulickému ukľudneniu a usmemeniu tečúcej vody výraznenapomáhajú podpomé body manipulačnej lávky v tvare polmesiaca a vejárovitoo zamedzenie vplávania veľkých nečistôt do vodného bazénu pomocou sústavyI zachytenie drobných nečistôt nomou stenou manipulačnej lávky, t.j. pevnoubetónovou stenou ponorenou pod úroveň vodnej hladiny cca 0,3 m.o zvýšený prah dna nátokového bazéna, ktorý zamedzí jeho zanášaniu plávajúcimio manipulačnú obslužnú...

Prevzdušňovací – okysličovací modul vodného toku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2881

Dátum: 11.06.2001

Autori: Oravec Marek, Geffert Ján, Smoleň Ján

MPK: E02B 8/06

Značky: prevzdušňovací, vodného, modul, okysličovací

Text:

...sústzv. betónovým zubom na dolnom konci okysličovacieho modulu, pretože sa tamzachytávajú všetky plávajúce konáre a stromy ktoré je potom nutne zložitýmUvedené nedostatky odstraňuje technicke riešenie, ktorého podstata spočíva vtom, že pozostáva z klesajúcej nepriepustnej časti za ktorou je klesajúca priepustná časť a je ukončený priepustnou rovinnou časťou. Prevzdušňovací - okysličovací modulvodného toku má na svojom povrchu množinu...

Štrkový priepust

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2880

Dátum: 11.06.2001

Autori: Smoleň Ján, Oravec Marek, Geffert Ján

MPK: E02B 8/02

Značky: priepust, štrkový

Text:

...prestaviteľnej steny stavidla štrkovej priepusteo vysunutím stavidla štrkovej priepuste získavame dodatočnú kapacitu pre odvedenie veľkých prietokov počas povodní, prípadne počas potreby odvedenia toku rieky priPrehľad obrá ov na kresochNa priloženom vyobrazení obr.1 znázorňuje pôvodný stav a obr.2 znázorňuje pohľad zhora na štrkovú priepusť svyznačenýmí rezmi podľa navrhovaného technického riešenia, obr.3 znázorňuje pohyblivé stavidlo,...

Výtokový vodný bazén

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2879

Dátum: 11.06.2001

Autori: Oravec Marek, Geffert Ján, Smoleň Ján

MPK: E02B 8/06

Značky: bazén, vodný, výtokový

Text:

...nedostatočné ukľudnenie a stým súvisiaoeho využitelnéhoUvedené nedostatky odstraňuje riešenie výtokového vodného bazénu pozostavajúceho z nábrežného múru oproti ktorému je na strane výstupu zturbín súbežný pozdĺžny oddeľovací pilier. Nábrežný múr a pozdĺžny oddeľovací pilier spájana spodnej časti vejárovito plynule stúpajúce dno.Výhodou tohoto riešenia je, že získameo Výtokový vodný bazén v ktorom vytekajúca voda zturbín dosiahne plynulé...

Nosič prídavných elementov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2878

Dátum: 11.06.2001

Autori: Mašek Jozef, Tkáč Jozef

MPK: A01C 7/20

Značky: přídavných, nosič, elementov

Text:

...koleso a pod. / v rôznych variacíách a postavení voči výsevnej jednotke tak, aby sa dosiahol čo najvýhodnejší stav osivového lôžka a štruktúra pôdy okolo aplikovaného osíva.K výhodám patrí aj možnosť naklopenia nosiča prídavných elementov voči výsevnej jednotke, čím sa optimalizuje postavenie prídavných elementov voči pôde pri rôznych hĺbkach siatia.Prehľad obrázkov na yýkresochObr. l zobrazuje nosič prídavných elementov spojený s...

Škrupinový dopravníkový most

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2877

Dátum: 11.06.2001

Autor: Mikloš Ján

MPK: E01D 18/00

Značky: škrupinový, dopravníkový

Text:

...oknami umiestnenými uprostred každého modulu z obochVýhodou tohto riešenia je unifikácia pläšťov a modulov pre všetky šírky mostov, v dôsledku čoho je možné všetky panely vyrärhat na rovnakom technologickom zariadeni s rovnakými nástrojmi a. s minimálnym odpadom.Na priloženom výkrese obral znázorňuje možné usporiadanie mo-dulov do mostových poli pomocou prechodových dielov, umiestnenie okien v mostových poliach a zvod spláškovej vody. 0...

Drevená rámová zárubňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2876

Dátum: 11.06.2001

Autor: Tési Štefan

MPK: E06B 1/06, E06B 3/263

Značky: drevená, zárubňa, rámová

Text:

...masívneho dreva j, čím sa vytvorí pevnýzárubňový vlys, ktorý pri osadení zárubne v stavbe nepodlieha klimatickým zmenám, t. j. zvyšovaniu alebo znižovaniu vlhkosti ovzdušia v interiéri, a je dostatočne pevný na prichytenie kovania dverí - závesov a protiplechu zámku . V rohoch sú zárubňové hranoly pevne spojené do rámu lamelami, lepidlom a skrutkami. Vo vnútomom obvode zárubňového rámu jepolodrážka i, na dosadnutie bezpolodrážkových...

Kompaktný dverový celodrevený panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2875

Dátum: 11.06.2001

Autor: Tési Štefan

MPK: E06B 1/10, E06B 3/72

Značky: panel, kompaktný, dverový, celodrevený

Text:

...dobré a trvácne upevnenie.3 Kompaktný dverový celodrevený panel má rámovú zárubňu nerozoberateľne spojenú v rohoch do presnéhorámu, čo zaručuje jej presnosť a následnú nenáročnosť pri osadzovaní do stavby a umožňuje jej osadenie do interiérov kde sa vyžaduje vysoká estetická úroveň a zladenosť s interiérom a hlavne kompaktná rovinnosť s drevenými alebo inými obkladmi stien alebo drevenými alebo inými interiérovými priečkami.Kompaktný dverový...

Renovované drevené okno

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2874

Dátum: 11.06.2001

Autor: Blažek Milan

MPK: E06B 7/16, E06B 1/34, E06B 3/30...

Značky: dřevěné, renovované

Text:

...9.Pred samotnou renováciou sa zbrúsia, či inak opracujů obvody vonkajšej dorazovej časti 5 okenného krídla l avonkajšieho výstupku 5 rámu. Týmto opracovaním sa zmenšia rozmery od obvodových plôch vonkajšej dorazovej časti 51 okenného krídla 1 aj vonkajšieho výstupu 5 rámu 2 a medzera medzi nimi v doliehajúcej polohe krídla aj rámu sa zväčší. Toumožní vsadenie nových krycích plášťov. Ide o krídlový plášť Z a rámový krycí plášť g.Krídlový krycí...

Tepelná a zvukovo izolačná výplň do ľahčených stavebných hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2873

Dátum: 11.06.2001

Autor: Buchta Bruno

MPK: C08L 95/00, C08L 25/06, C04B 2/06...

Značky: izolačná, zvukovo, hmot, tepelná, ľahčených, výplň, stavebných

Text:

...organických častíc sú proteinove roztoky, získavané špeciálnou technológiou zo zvieracej krvi alebo kolagenu. Pomeme nákladná príprava tejto látky i jej pôvod sú pre bežné použitie nevhodné. Pritom protein je len jednou zn-i-ekoľkých ďalších zložiek potrebných pre tento spôsob obaľovania a komplikovaná príprava- neumožňuje bežné použitie týchto zmáčadiel. Takto vyrábané tepelné izolačné omietky majú síce veľmi dobré izolačné vlastnosti,ale...

Kompaktný disk kruhového alebo nekruhového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2872

Dátum: 11.06.2001

Autor: Pergl Bohumil

MPK: G11B 7/24

Značky: tvaru, kompaktný, nekruhového, kruhového

Text:

...stieracou farbou je vybavená vrchnou pretlačou.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých znázorňuje obr. 1 časť kompaktného disku s dvoma poliami určenými na stieranie, obr. 2 detail jednotlivých vrstiev v reze, obr. 3 detail jednotlivých vrstiev v reze s vrchnou pretlačou, obr. 4 časť kompaktného disku s jedným poľom určeným na stieranie, kde pole umiestnené do prstencovej...

Opaľovací rožok elektrického spínacieho prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2871

Dátum: 11.06.2001

Autori: Kalus Petr, Sláma Jiří

MPK: H01T 4/14, H01H 9/46

Značky: spínacieho, prístroja, rožok, elektrického, opalovací

Text:

...prístroja, ktorý prináša ďalšie skrátenie času zhášania elektrického oblúka voľnehoríaceho medzi oboma rožkarni elektrického spínacieho prístroja.Podstata technického riešenia Cieľ technického riešenia je dosiahnutý opaľovacím rožkom elektrického spínacieho prístroja, ktorého podstata spočíva v tom, že prvý ohyb má veľkosť v rozmedzí od 85 ° do 145 °a prvá priama časť má dĺžku v rozmedzí od 129 mm do 150 mm, pričom druhý ohyb má veľkosťv...

Elektrická skúšačka so svetelnou a akustickou signalizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2870

Dátum: 11.06.2001

Autor: Szloszjár Ladislav

MPK: G01R 19/155

Značky: signalizáciou, skúšačka, akustickou, světelnou, elektrická

Text:

...silne osvetlených podmienkach sa svetelný signál skúšačky dosť ťažko identifikuje. Nevýhodou druhého riešenia, je že treba sledovať stav prídavného napájania, napr. baterky, aleboUvedené nedostatky odstraňuje elektrická skúšačka so svetelnou a akustickou signalizàciou. Podstata riešenia je realizovaná kombináciou tlejivkovej skúšačky s citlivým zdrojomzapojenia spočíva v tom, že mýlenie sa pri práci je minimálne. Táto vlastnosť elektrickej...

Transformačná pomôcka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2869

Dátum: 11.06.2001

Autori: Pešír Roman, Ladman Petr, Cais Vilém, Liška Luboš

MPK: G09B 1/00

Značky: transformačná, pomôcka

Text:

...technického riešeniaZ kartónového papiera bola zhotovená transformačná pomôcka, ktorá má slúžiť na výpočet parametrov, pomocou ktorých získame požadované hodnoty finančného produktu.Pomôcka má obdĺžnikový tvar a pozostáva zdvoch plošných prvkov, na dlhších stranách obdĺžnika spojených po celej dĺžke. Na obidvoch vonkajších stranách plošných prvkov sú uvedené informácie, v našom prípade vstupné a základné informácie. V ploche jedného prvku...

Bojový odev

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2868

Dátum: 11.06.2001

Autori: Sabovčík Róbert, Lipovský Jozef

MPK: A41D 29/00, A41D 13/00

Značky: bojový

Text:

...bojovom nasadení je zabezpečenie balistickej odolnosti kompletu rýchle. a jednoduché.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bojového odevu je bližšie vysvetlené pomocou priloženého výkresu, kde na obr.1 je schematicky znázornená blúza z čelnej a rubnej strany a balistické vložka a na obr.2 schematicky znázomené nohavice s balistickou vložkou v čelnom a zadnom pohľade.Bojový odev pre osádky bojových vozidiel je tvorený blúzou 19,...

Samonosné dvojsklové okenné krídlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2867

Dátum: 11.06.2001

Autor: Nadhajský Kamil

MPK: E05D 7/00, E06B 3/66, E06B 3/663...

Značky: samonosné, krídlo, dvojsklové, okenné

Text:

...obvodový rám 12 vymedzuje vzájomnú vzdialenosť skiel 11 a zároveň uzatvára priestor medzi sklami Q. Na jednej strane okenného krídla 1 je upravený aspoň jeden krídlový diel závesu g tak, že je na okenné krídlo 1 nasunutý svojou upevňovacou časťou 21 a vnútornými plochami upevňovacej časti g prilepený ku sklám u. V smere od okennéhokrídla 1 je na upevňovacej časti a vytvorené aspoň jedno rameno gg, v ktorom je vytvorená diera 23 na zasunutie...

Textílie obsahujúce syntetické vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2866

Dátum: 11.06.2001

Autor: Vlček Mario

MPK: D04H 13/00, D04B 1/16, D03D 15/00...

Značky: textilie, obsahujúce, syntetické, vlákna

Text:

...vláknach. Dosiaľ neboli známe profilované polypropylénové vlákna so špeciálnym pätramenným profilom, ktorév spolupráci s výrobcom vlákien vyvinula firma ALAE LUPULl.Uvedené nedostatky známeho stavu techniky riešia syntetické vlákna a textílie obsahujúce tieto vlákna určené najmä na výrobu funkčnej bielizne a športového ošatenia vykazujúce lepšie odevno-fyziologické, optické a ohmatové vlastnosti, podľa technického riešenia, ktorého podstata...

Dvojdisková výsevná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2865

Dátum: 11.06.2001

Autori: Tkáč Jozef, Pašková Jana

MPK: A01C 7/16

Značky: výsevná, jednotka, dvojdisková

Text:

...Jeho podstata spočíva V tom, že oba disky majú tanierový tvar a zvierajú navzájom ostrý uhol a( , pričom osi otáčania diskov sú voči sebe navzájom posunuté tak, že stierací disk čiastočne zasahuje do vnútomého priestoru hlavného disku a svojím vonkajším obvodom sa pohybuje v minimálnej vzdialenosti od vnútomej plochy hlavného disku. Oba disky sa môžu nezávisle na sebe otáčať, pričom dochádza k čisteniuvnútomej plochy pracovného disku....

Automatická práčka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2864

Dátum: 11.06.2001

Autor: Klincko Adrián

MPK: D06F 17/00, D06F 17/02

Značky: pračka, automatická

Text:

...vynutie eletromagnetických valcov s polaritou vinutia vodiča elektrického prúdu.Automatickú práčku (obr. 1) tvorí teleso práčky, ktoré pozostáva z vonkajšieho plášťa l a nádrže pracieho priestoru z, ktoré majú obd.Ižnikový pôdorys. Praciu nádrž uzatvára príklop 3 vybavený 4 elektromagnetickými valcami j, spájajúcich príklop 1 s homým roštom ü. Homý rošt 51 b pomocou elektromagnetických valcov i vtláča prané prádlo pod hladinu pracieho...

Držiak na elektrické holiace strojčeky a sieťovú šnúru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2863

Dátum: 11.06.2001

Autor: Mazuch František

MPK: A45D 27/29

Značky: strojčeky, šnúru, holiace, sieťovú, držiak, elektrické

Text:

...na zadnú časť cez oddeľovact krúžok a je tvarovo prispôsobená dizajnovej úprave el. holiacich strojčekov. Obe tieto časti sú pritom zhotovené z nevodivých ( napr. plast, drevo i) alebo vodixrých materiálov( drôt a pod. i).Výhodou tohoto držiaku je rýchle jednoduché a najma pohodlné a. bezpečné použitie el. holiaceho strojčeka v prípade potreby. Tento držiak taktiež Lunožñuje bezpečné a pohodlné odkladanie el. holiacich strojčekov zapnutých...

Bytový nábytok s kovovým uholníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2862

Dátum: 11.06.2001

Autor: Marejková Zuzana

MPK: A47B 3/06, F16B 12/44, A47B 3/08...

Značky: nábytok, bytový, kovovým, uholníkom

Text:

...trojuholnika, vytvoreného z troch profilov navzájom pevne spojených. Na preponách trojuholníka sú vytvorené otvory pre tixačné prvky 2 a na vzájomnú tixáciu korpusu alebo rámu nábytku a horizontálne časti kovania 1. Na preponu trojuholníka je pevne pripojený jeden koniec kovovej tyče g. K horizontálne časti kovania 1 je pevným spojom fixovaná Vertikálna časť kovania i. Tvar profilu vertikálne časti kovania i je kompatibilný stvarom nohy...

Vešiak s priečnymi ramienkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2861

Dátum: 11.06.2001

Autori: Bálint Július, Bálint Dušan

MPK: A47F 7/19, A47F 5/01

Značky: ramienkami, vešiak, priečnymi

Text:

...hore,keď je vešiak v pracovnej polohe. Ploché výrobky sú opatrené etiketov sotvomm pre zavesenie. Velkost. hrúbka a druh rxiužiteho materiálu. ako aj rozmery vešiaka s priečnymi ramienkami a etikety závisia od veľkosti a váhy plochýh výwobkov.. Vcšiak s priečnymi ramicnkami podľa tohto technického riešenia umožňuje prehľadné,jednoduché, úsporné a bezpečné uloženie-vystavenie plochých vyrobkov. šetrí priestor pmrebný na uloženie a...

Spôsob výroby ivermektínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281816

Dátum: 11.06.2001

Autori: Arlt Dieter, Bonse Gerhard, Reisewitz Friedhelm

MPK: A61K 31/35, C07D 311/00, A61K 31/70...

Značky: ivermektínu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby invermektínu selektívnou hydrogenáciou avermektínov pomocou komplexu ródia a fosfínu na báze hydrazínu, ktorý sa získa reakciou ródiovej soli, hydrazínu alebo hydrazínovej soli a terciárneho fosfínu alebo komplexu ródia a fosfínu s hydrazínom alebo soľou hydrazínu. Táto reakcia prebieha pri teplote od 60 do 100 °C a pri tlaku vodíka v rozmedzí 0,1 až 15 MPa, pričom ako rozpúšťadlá sú použité aromatické uhľovodíky.

Derivát oxazolidinónu, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281815

Dátum: 11.06.2001

Autori: Wurziger Hanns, Gante Joachim, Bernotat-danielowski Sabine, Melzer Guido, Raddatz Peter, Juraszyk Horst

MPK: A61K 31/445, A61K 31/495, C07D 263/20...

Značky: použitie, přípravy, farmaceutický, prostriedok, ktorý, spôsob, derivát, oxazolidinónu, obsahuje

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát oxazolidinónu všeobecného vzorca (I), kde X znamená O, S, NH alebo NA, Y znamená skupinou R2 substituovanú skupinu aziridino, azetidino, pyrolidino, piperidino, hexahydroazepino alebo piperazino, R1 znamená skupinu všeobecného vzorca (a), (b) alebo (c), R2 znamená -CrH2r-COOR3 aminoskupinu, R3 znamená H, A alebo Ar, A znamená C1-6alkyl, B znamená H, A, C3-7cykloalkyl, Ar-CkH2k alebo amidino, Ar znamená fenyl alebo benzyl vždy prípadne...

Sálavé vyhrievacie teleso, predovšetkým na ohrev sklokeramickej vyhrievacej platničky

Načítavanie...

Číslo patentu: 281814

Dátum: 11.06.2001

Autori: Stohr Günter, Rell Andreas, Eyhorn Thomas, Kratel Günter

MPK: H05B 3/74

Značky: platničky, vyhrievacie, vyhrievacej, těleso, predovšetkým, ohrev, sálavě, sklokeramickej

Zhrnutie / Anotácia:

Sálavé vyhrievacie teleso má plochu nesúcu elektrický vyhrievací drôt, pričom táto plocha je povrchom izolačného telesa (3), ktoré pozostáva z ložiskovej vrstvy a/alebo tepelne izolujúcej mikroporéznej izolačnej vrstvy, a miskovitú obrubu (2), ktorá prstencovito obklopuje izolačné teleso (3). Ložisková vrstva a/alebo obruba, a/alebo mikroporézna izolačná vrstva obsahuje vysoko porézny, bezvláknitý anorganický materiál, napríklad vermikulit....

Terapeutické svietidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 281804

Dátum: 09.06.2001

Autor: Bolleter Heinz

MPK: A61N 5/06

Značky: svietidlo, terapeutické

Zhrnutie / Anotácia:

Terapeutické svietidlo pozostáva z puzdra (2), ktoré je tvorené prvou rúrkou (3) a druhou rúrkou (4), v ktorej je umiestnený svetelný zdroj v ohnisku reflektora (17), pod ktorým je umiestnený transformátor (19). Na hornom konci druhej rúrky (4) je upevnená doska (7) svetelného filtra. Prvá stredová os (31) prvej rúrky (3) zviera s druhou stredovou osou (32) druhej rúrky (4) tupý uhol asi 114°, ktorý zodpovedá dvojitému Brewsterovmu uhlu. Rúrky...