Archív za 2001 rok

Strana 16

Zariadenie na automatizované vákuové čerpanie vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2937

Dátum: 06.08.2001

Autori: Šimčík Jozef, Varga Miloš, Černák Dušan

MPK: F04B 23/02, F04B 49/00

Značky: vákuové, čerpanie, automatizované, zariadenie

Text:

...potrubie 72, ktoré je prepojené na Výtokové potrubie 73. Vývevová rúrka 31 je prepojená na potrubie 7. Výtokové potrubie 7 § je vyústené zjednej strany do odtokovej nádrže Q s vodou 51. Výtokové potrubie 73 je čiastočne ponorené do vody 51 v odtokovej nádrži §. Do troch studní § s vodou 51, ktoré sú vyhĺbené do rovnakej hĺbky, je čiastočne ponorené sacie potrubie 71, ktorým je gravitačným spôsobom nasávaná voda 51. Voda 51 nepretržite...

Strojnícke pravítko na určenie stredu kružnice a jej výseku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2936

Dátum: 06.08.2001

Autor: Čačáni Milan

MPK: G01B 3/02

Značky: výseků, strojnícke, pravítko, stredu, určenie, kružnice

Text:

...princíp spočíva v meraní na obvode telesa /hrane/guľatiny /kružnice/, výseku /časti kružnice/ . Pravitko s rovinným zakrivením guľatiny/kružnica/, výseku /časti kružnice/ vykresli vždy kolmú ukazujúcu rysku pretínajúcu stred kružnice - časti kružnice. Je prakticky nemožné syraviť odchylku oé stredu kružnice - časti kružnice, z dôvodu delenia pra vítka pomocou číselnej stupnice a ukazovateľa stredu takzvanej rysky.Nedostatok rieši pravítko, aj...

Systém zberu a centrálnej evidencie informácií o činnosti hracích automatov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2935

Dátum: 06.08.2001

Autor: Valenta Miroslav

MPK: H04B 7/00, G08C 19/00

Značky: centrálnej, činnosti, informácií, evidencie, zberu, systém, hracích, automatov

Text:

...manipulácii s počítadlami výherných hracích prístrojov a kontrola pravidelnej prevádzky hracích prístrojov vrátane možností porovnávania. To potom úzko súvisí s účinnou ochranou dosahovaných tržieb zpohľadu prevádzkovateľa, ale izpohľadu povoľovacích orgánov (obcí), spočívajúcou vzabránení alebo výraznom obmedzení prípadného krátenia tržieb, zabezpečení správneho odvodu časti výťažku atď. Systém taktiež umožňuje operatívnukontrolu...

Upevňovací mechanizmus ističov na montážnu lištu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2934

Dátum: 06.08.2001

Autori: Jenčík Imrich, Humeňanský Jozef

MPK: H02B 1/04, H01H 71/02

Značky: upevňovací, mechanizmus, montážnu, ističov, listů

Text:

...montážnej lište, vysunutím celého upevňujúceho kompletu z ističa.Výhodou tohoto upevnenia ističov je možnosť rýchlej demontáže a výmeny ističovv rozvádzačoch aj v prípade vzájomného prepojenia prívodných svoriek viacerých ističov. Ďalšou výhodou upevňovacieho mechanizmu na ističi je možnost posunutia vodiaceho púzdras prichytkott na šírku väčšiu než je rozmer montážnej lišty. Týmto spôsobom je monžné voľné posúvanie viacerých ističov po lište...

Zapojenie ovládania turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2933

Dátum: 06.08.2001

Autori: Smoleň Ján, Geffert Ján, Oravec Marek

MPK: G05B 15/02

Značky: ovládania, turbin, zapojenie

Text:

...týchto blokov.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZapojenie zariadeni ovládania turbín má blok vlastnej spotreby z, ktorý je vstupno-výstupne spojený s výkonovou zbemicou A a je spojený s riadiacim blokom 3 a ďalej spojený s výkonovým blokom 4 generátora. Riadiaci blok 3 je napojený vstupne a Výkonový blok A výstupne na zbemicu. Riadiaci blok 3 má komunikačný výstup a pre diaľkové ovládanie a prenos dát. Na zbemicu A je...

Nosný modul a stavebnicový držiak náradia z neho zostavený

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2932

Dátum: 06.08.2001

Autor: Kapolka Jozef

MPK: B25H 3/00, B25H 1/10

Značky: držiak, nosný, zostavený, modul, náradia, stavebnicový

Text:

...modul,prípadne na nosnú stenu. Upínacie prvky môžu byt akékoľvek známe prvky od otvoru a skrutky, až po samoupínacie systémy otvor -rozpínací kolík.Je zrejmé, že v prípade výhodného riešenia aj závesné členy sú opatrené upínacími otvormi, alebo upínacími prvkami o takej istej osovej vzdialenosti ako nosné moduly. alebo jej celých presných násobkov C x.A, a CB y.B, pričom samozrejme x, y z 1.V najvýhodnejšom pripade osová vzdialenosť AB....

Stolička

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2931

Dátum: 06.08.2001

Autor: Bendis Anton

MPK: A47C 3/00

Značky: stolička

Text:

...homej časti sedadla. K fixácii predných nôh slúži aj tlak vytvorený predpätím po ohnuti častí sedadla k sebe navzájom.Obe plochy sedadla sú zasunuté do otvoru na operadle. Operadlo je vo svojej polohe zaistené zadnými nohami zasunutými do pripravených otvorov v homej a dolnej časti sedadla, ktoré prečnievajú cez Operadlo. Zužujúci sa tvar nôh v mieste spoja zabezpečuje ñxovanie zadných nôh vo vyžadovanej p 0 lohe aj fixovanie...

Vákuová ochranná sústava na dno nádrže na kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2930

Dátum: 06.08.2001

Autor: Novotný Stanislav

MPK: B65D 90/50

Značky: ochranná, vakuová, kvapaliny, sústava, nádrže

Text:

...na výkresochTechnické riešenie bude bližšie .objasnené pomocou príkladov vyhotovení- obr.1 - zvislý rez stojatou valcovou nádržou s ochrannou sústavou na zamedzenie a zisťovanie únikov kvapaliny- obr.2 -zvislý rez detailom obmeneného vákuového indikačného zariadenia,osadeného do stávajúcej skladovacej nádrže.Príklady vyhotovenia technického riešeniaVpríklade na obr.1 je nádrž (1) vytvorená vo forme kovovej stojatej valcovej nádržeso...

Kvapalný koncentrát bóru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2929

Dátum: 06.08.2001

Autor: Teren Ján

MPK: C05D 5/00, C05C 3/00

Značky: bóru, kvapalný, koncentrát

Text:

...boritá. H 3 BO 3 obsahuje len 17.42 hmot. B. tetraboritan sodný - borax teoreticky obsahuje len 11.34 hmot. B. oktaboritan sodný. ako jedno z najkoncentrovanejších tuhých boritých hnojív obsahuje len 20.5 hmot. B ).V uplynulom období sa značná pozomosľ výskumu venovala vývoju a následnej výrobe kvapalných koncentrátov bóru. v ktorých by bol tento biogénny prvok viazaný formou komplexnej chemickej väzby.Z úspešných riešení. ktoré sa...

Zeleninová zmes varená vo vode

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2928

Dátum: 06.08.2001

Autor: Murgaš Zdenko

MPK: A23L 1/39, A23L 1/29

Značky: zeleninová, varená

Text:

...aplikovat bez rizika vzniku nedostatku niektorých prvkov,vitamínov a látok v tele. Niektoré metódy, založené hlavne na užívaní liekov, jemožné používat iba pod stálym dohľadom lekára.Podstata technického riešenia iUvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje použitie zeleninovej zmesi varenej vo vode podla technického riešenia tak, že sa použije na prípravu polievky na redukciu hmotnosti. Podstatou technického riešenia je zeleninová...

Vibroizolačný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2927

Dátum: 06.08.2001

Autor: Rejent Blahoslav

MPK: F16L 55/02

Značky: prvok, vibroizolačný

Text:

...otrasy, s následným odstránením rizika vzniku únavových trhlín, trvalýchdeformácií a predchádza sa tak vzniku škôd.Prehľad obrázkov na gýkresochTechnické riešenie je ďalej vysvetlené pomocou priložených obrázkov, kde na obr. 1,2, 4 a 6 je znázomený vibroizolačný prvok strednej nosnosti, na obr. 3 je znázornený vibroizolačný prvok určený na použitie pri tlmení chvenia potrubí menších priemerov a naobr. 5 je znázomený vibroizolačný prvok...

Mäsový výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2926

Dátum: 06.08.2001

Autori: Joll David John, Matthews Bernard Trevor, Koppers Werner, Büse Friedrich

MPK: A23L 1/31

Značky: výrobok, masový

Text:

...v porovnaní sprírodnými rezmi mäsových polotovarov, ako aj o poskytnutie tepelne spracovaných mäsových výrobkov, ktoré majú novú arómu a/alebo chuť a taktiež o poskytnutie takého nového mäsového výrobku, ktorého výroba je všeobecne menej nákladná vporovnaní s výrobkami so zavedeným jogurtom podľaW 0-A-99/65338.Termín kyslá smotana, použitý v texte, zahŕňa kyslú smotanu, maslo zo zakvasenej smotany, smotanový kal a jemnú smotanu.Termín kyslé...

Hygienická vaňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2925

Dátum: 06.08.2001

Autori: Kubatka Jozef, Pekarovič Ľubomír, Uhlík Jozef

MPK: A47K 3/062, A47K 3/022, A61H 33/00...

Značky: hygienická, vaňa

Text:

...časti sú vzasúvacej drážke vybavené obvodovým tesnením Q. Uzatváraci mechanizmus 34 (znázomený aj na obr.3) je umiestnený akoby na zadnej strane dvierok 32 a pozostáva zosky 31, ktorej vrchná vyčnievajúca časť je ohnutá do rukoväte 342. V horizontálnej polohe sú v telese dvierok 32 uložené dve tiahla 33 so skosenými koncami. Na spodnej časti hygienickej vane sú vpredu upevnené dve stojky g s kolieskami 41 a vzadu sú otočne uložené dve...

Zariadenie na produkciu kryštalizačných zárodkov v taveninách a kryštalizačné zariadenie na vytváranie granulátov z dvojfázovej taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 282013

Dátum: 06.08.2001

Autori: Büttiker Rudolf, Schneeberger Ricardo, Horisberger Hans

MPK: B01D 9/00

Značky: taveninách, zárodkov, zariadenie, dvojfázovej, kryštalizačné, granulátov, kryštalizačných, vytváranie, taveniny, produkciu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na produkciu kryštalizačných zárodkov v taveninách obsahuje vertikálne orientovanú uzatvorenú, najmä valcovú nádobu (2) s dnom (3), najmenej s jedným vtokom (5) pre taveninu a najmenej jedným vypúšťacím otvorom (7) pre naočkované taveniny s kryštalickými zárodkami. Stena nádoby (2) je opatrená najmä prstencovou oblasťou, ktorá je tvorená chladiacou plochou (16). Vnútri nádoby (2) je umiestnený zoškrabávací nástroj (9), upevnený na...

Tekutá zmes, spôsob jej výroby a jej použitie na zamedzenie nežiadúceho rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 282014

Dátum: 03.08.2001

Autori: Parg Adolf, Kardorff Uwe, Wigger August, Kober Reiner

MPK: A01N 43/56

Značky: spôsob, zamedzenie, rastlín, nežiaducého, rastu, výroby, tekutá, změs, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná tekutá zmes obsahujúca 2-chlór-(2',6'-dimetyl-N-pyrazol-1-yl-metyl)-acetanilid, ktorý môže byť až do 40 % vlastnej hmotnosti nahradený jedným alebo viacerými prostriedkami na ochranu rastlín, kopolymér, ktorý sa pripravuje kopolymerizáciou b1) jedného alebo viacerých C2-C20-monoolefínov, b2) jedného alebo viacerých monoolefinických nenasýtených C4-C8-anhydridov, a b3) prípadne iných monoolefinických nenasýtených zlúčenín, ktoré sú...

Spôsob ničenia burín, synergická herbicídna zmes a produkt, ktorý túto zmes obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282012

Dátum: 03.08.2001

Autori: Hewett Richard Henry, Gamblin Alan

MPK: A01N 43/80

Značky: synergická, produkt, túto, ničenia, ktorý, spôsob, herbicídna, obsahuje, burín

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zmesi obsahujúce a) 4-benzoylizoxazol všeobecného vzorca (I), kde R je atóm vodíka alebo skupina -CO2R3, kde R3 je definované, R1 je cyklopropylová skupina, R2 je vybrané z množiny zahrnujúcej atóm halogénu, skupinu -S(O)pMe a C1-6alkylovú skupinu alebo C1-6halogénalkylovú skupinu, n je 2 alebo 3, p je 0, 1 alebo 2, a R3 je alkylová skupina s 1 až 4 atómami uhlíka, a b) chlóracetamidový herbicíd a ich použitie ako herbicídov.

Indenoylguanidíny, spôsob ich prípravy, ich použitie a liečivá, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 282011

Dátum: 03.08.2001

Autori: Lang Hans-jochen, More Tulsidas Sitaram, Gupte Ravindra Dattatraya Asheerwad, Lal Bansi, Scholz Wolfgang, Vadlamudi Roa Venkata Satya Veerabhadra, Ghate Anil Vasantrao, Kulkarni Anagha Suhas, Ramakrishna Nirogi Venkata Satya

MPK: A61K 31/435, A61K 31/155, C07C 279/22...

Značky: spôsob, použitie, liečivá, indenoylguanidíny, přípravy, obsahujú

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise. Uvedené zlúčeniny sú použiteľné na liečenie srdcových arytmií, sú použiteľné ako kardioprotektívne činidlá u cicavcov, pričom sa podávajú týmto cicavcom v kombinácii s farmaceuticky prijateľným nosičom.

Substituované benzyloxykarbonylguanidíny, spôsob ich výroby, ich použitie a liečivá, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 282010

Dátum: 03.08.2001

Autori: Scholz Wolfgang, Albus Udo, Schwark Jan-robert, Lang Hans-jochen, Kleemann Heinz-werner, Brendel Joachim, Weichert Andreas

MPK: A61K 31/17, A61K 31/27, A61K 31/155...

Značky: benzyloxykarbonylguanidíny, výroby, substituované, obsahujú, liečivá, spôsob, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom symboly R1, R2 a R3 majú definovaný význam v opise, symboly R4 a R5 sú vždy vodík, (C1-C6)alkyl, fluór, chlór, hydroxyl, (C1-C3)alkoxyl, aminoskupina, prípadne (C1-C3)-alkylsubstituovaná alebo (C1-C4)-perfluóralkylová skupina, symboly R6 a R7 sú vždy vodík alebo (C1-C4)-alkyl a X je kyslík, iminoskupina alebo (C1-C4)-alkyliminoskupina, ako aj ich farmaceuticky prijateľné soli, spôsob výroby...

Zubný prostriedok, hlinitokremičitan sodný a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282009

Dátum: 03.08.2001

Autori: Wason Satish, Sumpter James

MPK: A61K 7/16, C01B 33/26

Značky: zubný, sodný, prostriedok, hlinitokremičitan, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Zubný prostriedok obsahuje brusivo, namáčadlo, vodu a spojivo, kde brusivom je hlinitokremičitan sodný s obsahom vody vyšším ako 50 g na 100 g prostriedku, pričom obsah vody k brusivu je v pomere väčšom ako 1 a obsahuje 15 až 35 hmotn. % brusiva, 10 až 25 hmotn. % namáčadla, 35 až 70 hmotn. % vody a 0,1 až 5 hmotn. % spojiva. Hlinitokremičitan sodný je brusivom a má všeobecný vzorec Na2O . Al2O3 . 4XSi2O2 . YH2O, kde X má hodnotu 2 až 3,4 a Y...

Spôsob potláčania baktérií a znečisťujúcich organizmov a povlaková hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 282008

Dátum: 03.08.2001

Autor: Van Gestel Jozef

MPK: A01N 43/88

Značky: znečisťujúcich, bakterií, potláčania, hmota, organizmov, spôsob, povlaková

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob potláčania baktérií a znečisťujúcich organizmov, pri ktorom sa na tieto baktérie alebo znečisťujúce organizmy alebo na miesto, kde sa vyskytujú, aplikuje účinné antibakteriálne alebo protiznečisťujúce množstvo zlúčeniny s všeobecným vzorcom (I), kde n je 0, 1 alebo 2 R1 predstavuje H, alkyl, s 1 až 4 C alebo benzyl a R predstavuje substituovaný fenyl naftyl pyridyl prípadne substituovaný tienyl alebo furyl alebo všeobecný...

Zariadenie na vnútorné poťahovanie rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: 282007

Dátum: 03.08.2001

Autor: Kreiselmaier Richard

MPK: B05B 13/06

Značky: rúrok, vnútorné, zariadenie, poťahovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezom je zariadenie na vnútorné poťahovanie rúrok umelou hmotou, hlavne rúrok pre chladiace médium kondenzátorov pary a výmenníkov tepla, skladajúce sa zo zásobovacej jednotky (V) na dodávku povlakového materiálu, aplikačnej jednotky (A) na nanášanie zásobovacou jednotkou (V) dodávaného povlakového materiálu a ovládacej jednotky na sledovanie a ovládanie zásobovania a nanášania povlakového materiálu na vnútorný povrch rúrok pričom aplikačná...

Osadenie stĺpika umožňujúce jeho samostatnú výmenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282006

Dátum: 03.08.2001

Autor: Labuda Štefan

MPK: E01F 9/011, E01F 9/013

Značky: výměnu, samostatnú, umožňujúce, osadenie, stĺpika

Zhrnutie / Anotácia:

Osadenie stĺpika umožňujúce jeho samostatnú výmenu je tvorené úložným puzdrom (1), osadeným po hrdlo (9) úložného puzdra (1) do pätky. Stĺpik v ňom uložený je k nemu upevnený výchylnými plôškami (3), ktoré sú k stenám úložného puzdra (1) pritláčané výchylnými ramenami (5) rozťažného segmentu (2). Tlakom na tŕň (4) rozťažného segmentu (2) sa dosiahne upevnenie stĺpika a opačne ťahom, cez dutinu stĺpika sa docieli vytiahnutie stĺpika z pätky,...

Spevňujúca podlahová rohož

Načítavanie...

Číslo patentu: 282005

Dátum: 03.08.2001

Autor: Werner Otto

MPK: E01C 5/20, E01C 13/04, E01C 13/08...

Značky: rohož, podlahová, spevňujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Podlahová spevňujúca rohož v tvare dosky vytvorená z elastického materiálu, opatrená na jednej strane telesa rohože (12) viacero, vo vzájomne pravidelných odstupoch usporiadaných výstupkov (30) a na druhej strane telesa rohože (12) miskovitými vyhĺbeniami (28). Na tejto strane telesa rohože (12), kde sú vytvorené miskovité vyhĺbenia (28) sú rovnako upravené výstupky (16a, 16b), ktoré majú vzhľadom k povrchu telesa rohože (12) rôznu výšku a sú...

Analóg humánneho erytropoietínu, sekvencia DNA, eukaryotická hostiteľská bunka a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 282003

Dátum: 03.08.2001

Autori: Byrne Thomas, Elliot Steven

MPK: C12N 15/12, C07K 14/505, A61K 38/18...

Značky: prostriedok, humánneho, buňka, sekvencia, farmaceutický, analog, hostiteľská, erytropoietinu, eukaryotická

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný analóg humánneho erytropoetínu obsahujúci aspoň jedno prídavné miesto pre N-glykozyláciu na asparagínovom zvyšku, v ktorejkoľvek z aminokyselinových polôh 30, 51, 57, 88, 89, 136 a 138. Sekvencia DNA kódujúca tento analóg a eukaryotická hostiteľská bunka transfekovaná touto sekvenciou DNA. Farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje terapeuticky účinné množstvo analógu erytropoetínu, uvedeného spolu s farmaceuticky vhodným riedidlom,...

Deriváty hydroxámovej kyseliny, medziprodkty a spôsob ich výroby, ich použitie a liečivá na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282002

Dátum: 03.08.2001

Autori: Johnson William Henry, Broadhurst Michael John, Brown Paul Anthony

MPK: A61K 31/445, C07D 291/06, C07C 259/06...

Značky: liečivá, použitie, kyseliny, výroby, deriváty, hydroxámovej, medziprodkty, spôsob, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1 je cyklopropyl, cyklobutyl, cyklopentyl alebo cyklohexyl, R2 je nasýtený 5- alebo 8-členný monocyklický alebo premostený N-heterocyklický kruh, ktorý je viazaný cez atóm N a ktorý, ak je monocyklický, poprípade obsahuje NR4, O, S, SO alebo SO2, ako kruhový člen a/alebo je prípadne substituovaný, R3 je 5- alebo 6-členný N-heterocyklický kruh, R4 je H, nižší alkyl, aryl, aralkyl alebo chrániaca...

Vodný roztok kyseliny propiónovej, mravčej a amoniaku, jeho použitie a prostriedok na konzerváciu krmív pre hospodárske zvieratá

Načítavanie...

Číslo patentu: 282001

Dátum: 30.07.2001

Autori: Käsler Bruno, Müschen Hans, Gaus Günter

MPK: A23K 3/00

Značky: krmiv, zvieratá, vodný, hospodárske, propiónovej, použitie, kyseliny, roztok, prostriedok, konzerváciu, mravčej, amoniaku

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný vodný roztok kyseliny propiónovej, mravčej a amoniaku, ktorý sa skladá z 35 až 42 % hmotn. kyseliny propiónovej, 30 až 40 % hmotn. kyseliny mravčej, 5 až 10 % hmotn. amoniaku a 10 až 30 % hmotn. vody a jeho použitie na výživu hospodárskych zvierat, na konzerváciu krmiva, dezinfekciu a konzerváciu pitnej vody.

Kozmetický samoopaľovací prostriedok s ochranným účinkom proti svetlu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281986

Dátum: 30.07.2001

Autori: Macchio Ralph, Zastrow Leonhard, Stanzl Klaus, Menzel Anette

MPK: A61K 7/42

Značky: účinkom, ochranným, světlu, kozmetický, samoopaľovací, proti, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Kozmetický samoopaľovací prostriedok na báze dihydroxyacetónu s ochranným účinkom proti svetlu, obsahuje definované podiely jedného alebo viacerých UV-filtrov zo skupiny, ktorá pozostáva z oktylsalicylanu, oktylmetoxyškoricanu a 3-benzofenónu a ich zmesí dihydroxyacetón (DHA) v lipozómovom transportnom systéme a okrem toho nezapuzdrený DHA antioxidačný prostriedok zo skupiny, ktorá pozostáva z tokoferolu, kyseliny askorbovej, kalendulového...

Galenická forma derivátov 5-nitroimidazolu, farmaceutický prostriedok a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282066

Dátum: 27.07.2001

Autori: Leduc Gérard, Debregeas Patrice

MPK: A61K 9/50, A61K 31/4164

Značky: farmaceutický, prostriedok, 5-nitroimidazolu, forma, derivátov, použitie, galenická

Zhrnutie / Anotácia:

Galenická forma je kombináciou mikrogranúl derivátov 5-nitroimidazolu tvorených gastrorezistentnými mikrogranulami a mikrogranulami s predĺženým uvoľňovaním, ktoré sú účinnou zložkou farmaceutického prostriedku, ktorý je vo forme tabliet, rýchlo sa rozkladajúcich tabliet a želatínových kapsúl. Galenická forma sa používa na prípravu liečiva proti parazitom a pri infekcii zažívacieho ústrojenstva, najmä amebiáz a infekcií spojených s prítomnosťou...

Trojfázová farmaceutická forma s konštantným a riadeným uvoľňovaním amorfnej účinnej zložky a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282000

Dátum: 27.07.2001

Autori: Kerc Janez, Rebič Ljubomira Barbara, Kofler Bojan

MPK: A61K 9/28, A61K 9/20

Značky: forma, přípravy, spôsob, trojfázová, uvoľňovaním, zložky, riadeným, konštantným, účinnej, amorfnej, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Trojfázová farmaceutická forma s konštantným a riadeným uvoľňovaním amorfnej účinnej zložky na jednorázové denné podávanie obsahuje jadro tvorené prvou a druhou fázou a poťah tvorený v tretej fáze. Prvá fáza obsahuje účinnú zložku, vo vode rozpustný polymérny polyvinylpyrolidón a celulózový éter pôsobiaci ako nosič amorfnej účinnej zložky a súčasne ako inhibítor jej kryštalizácie a povrchovo aktívnu látku zvyšujúcu rozpustnosť účinnej zložky a...

Spôsob galvanického nanášania povlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 281999

Dátum: 27.07.2001

Autor: Müll Karl

MPK: C25D 3/04, C25D 5/18

Značky: spôsob, povlaků, nanášania, galvanického

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe galvanického procesu sa vytvára štruktúrovaný povrch povlaku na obrobku s elektricky vodivým povrchom, na ktorom sa povlak vytvára, je katódou v galvanickom kúpeli. Prevádzkový prúd sa stupňovite zvyšuje počas nukleačnej fázy (10, 11), v ktorej stupňovité zvyšovanie prúdu vyvoláva formovanie depozitu z jednotlivých alebo spojených teliesok na povrchu objektu. Prevádzkový prúd je potom počas času výdrže (12) udržiavaný konštantný,...

Aretácia oporných nôh pod čalúnenými časťami sedacieho a lôžkového nábytku

Načítavanie...

Číslo patentu: 281998

Dátum: 27.07.2001

Autor: Premer Heinz

MPK: A47C 1/034, A47C 17/13, A47C 17/04...

Značky: aretácia, nábytku, lôžkového, čalúnenými, oporných, sedacieho, časťami

Zhrnutie / Anotácia:

Aretačné zariadenie opornej nohy (12) výklopne usporiadanej k čalúnenej časti (10) je tvorené aretačným ramenom (14) otočne uloženým na osi (13) čalúnenej časti (10). Aretačné rameno (14) je vybavené dvoma kulisovými vedeniami (15, 16), do ktorých zasahuje čap (17) čalúnenej časti (10). Na jeden koniec kulisového vedenia (15), priamkového alebo zakriveného, nadväzuje kolmo usporiadané kulisové vedenie (16).

Rámová konštrukcia z kovových profilov v protipožiarnom vyhotovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 281995

Dátum: 27.07.2001

Autori: Mantwill Frank, Höcker Eitel-friedrich, Habicht Siegfried, Tönsmann Armin

MPK: E06B 5/16, E06B 3/26

Značky: kovových, konštrukcia, rámová, profilov, vyhotovení, protipožiarnom

Zhrnutie / Anotácia:

Na vonkajších stranách a/alebo vnútorných stranách kovového profilu (1, 2) vytvoreného z hliníka sú upevnené krycie dosky alebo tvarové telesá z teplo zachytávajúceho, hydrofilného adsorbentu s vysokým podielom vody alebo dosky alebo tvarové telesá obsahujúce teplo zachytávajúci hydrofilný adsorbent.

Absorpčný výrobok na jedno použitie a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281994

Dátum: 27.07.2001

Autori: Widlund Urban, Kling Robert

MPK: A61F 13/15, B29C 65/02

Značky: spôsob, použitie, výroby, výrobok, absorpčný, jedno

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčný výrobok na jedno použitie, ako je plienka, ochrana pre osoby trpiace inkontinenciou, nohavičková plienka alebo dámska vložka, pozostáva z podkladu a elastického materiálu, ktorý je dopredu napnutý a spojený s podkladom (3), v ktorom elastický materiál pozostáva z aspoň jednej elastickej zložky (7) a z aspoň jednej termoplastickej zložky (6), a v ktorom elastický materiál je spojený len s podkladom (3). Je opísaný aj spôsob výroby...

Spôsob výroby veľkoplošných výrobkov z granulovaných termoplastov alebo termoplastických elastomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281904

Dátum: 27.07.2001

Autori: Kuka Stanislav, Krčík Vojtech, Stacho Ivan, Zvarík Jozef

MPK: B29C 67/04

Značky: granulovaných, termoplastických, elastomérov, spôsob, výroby, termoplastov, výrobkov, velkoplošných

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby výrobkov z granulovaných termoplastov alebo termoplastických elastomérov sintrovaním za zvýšenej teploty a tlaku je východiskový materiál v tvare kompaktných granúl sintrovaný vo forme, pričom dutina formy i čelná plocha piesta uzatvárajúceho dutinu sú vybavené separačnou vrstvou pevného skupenstva a následne je forma chladená a vystavená tlaku.

Dýza na prívod kvapalného kovu do formy na plynulé liatie kovových výrobkov a zariadenie na plynulé liatie kovových výrobkov vybavené touto dýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: 281997

Dátum: 26.07.2001

Autori: Damasse Jean-michel, Barbé Jacques

MPK: B22D 11/103, B22D 11/10, B22D 41/50...

Značky: zariadenie, výrobkov, formy, kovových, dýzou, dýza, vybavené, přívod, liatie, kvapalného, touto, plynule

Zhrnutie / Anotácia:

Dýza (3, 39, 50) na prívod kvapalného kovu do formy (10) na plynulé liatie kovových výrobkov, ktorá zahrnuje komín (4), ktorého horný koniec je pripevnený upevňovacím prostriedkom (6, 7) k výstupnému hrdlu (1) nádoby, ktorá obsahuje uvedený kvapalný kov, a ktorého dolný koniec je pripevnený ku koncovej časti dýzy (3, 39, 50) vybavenej výstupmi (19, 20, 20', 21, 41, 42, 42', 43, 43', 44, 44', 45, 45', 46, 46'), ktorými sa uvedený kvapalný kov...

Teplovýmenná rúrka pre vykurovacie kotle, hlavne pre plynové vykurovacie kotle s vysokou účinnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 281996

Dátum: 26.07.2001

Autor: Kunkel Wolfgang

MPK: F28F 1/40, F24H 9/00, F28F 21/08...

Značky: kotle, vysokou, účinnosťou, hlavne, plynové, teplovýmenná, vykurovacie, rúrka

Zhrnutie / Anotácia:

Teplovýmenná rúrka pozostáva z valcovej oceľovej vonkajšej rúrky (1) s hladkými stenami, do ktorej je zasunutá hliníková profilová vložka (2), ktorá pozostáva z dvoch polsegmentov (3, 4), ktoré na svojich pozdĺžnych okrajoch (6) do seba navzájom zapadajú drážkovými vybraniami (7) a rebrovými výstupkami (8). Oba polsegmenty (3, 4) sú na svojich vnútorných stranách vybavené rebrami (5), ktoré prebiehajú v pozdĺžnom smere a sú orientované tak, že...

Spôsob výroby metoprololu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281990

Dátum: 26.07.2001

Autori: Sidenqvist Michael, Palmér Sven

MPK: A61K 31/54, C07C 213/00, A61K 31/135...

Značky: metoprololu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy metoprololu, ktorý v prvom kroku zahrnuje reakciu p-(2-metoxyetyl)fenolu a epichlórhydrínu vo vode ako rozpúšťadle v prítomnosti hydroxidu sodného alebo hydroxidu draselného pri teplote od 50 do 70 °C, odparenie nadbytku epichlórhydrínu a potom destiláciu získaného 1-(2,3-epoxypropoxy)-4-(2-metoxyetyl)benzénu pri zníženom tlaku, a v druhom kroku reakciu získaného 1-(2,3-epoxypropoxy)-4-(2-metoxyetyl)benzénu a...

Spôsob výroby felodipínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281989

Dátum: 26.07.2001

Autori: Källström Áke, Palmér Sven, Gustavsson Anders

MPK: C07D 211/90

Značky: felodipínu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby felodipínu reakciou 2,3-dichlórbenzylidénu a etyl-3-aminokrotonátu použitím alkoholu ako rozpúšťadla v prítomnosti pyridínu ako katalyzátora.

Spôsob prípravy kompozitných predmetov s polymérnym povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281987

Dátum: 26.07.2001

Autor: Suspene Laurent Gérard

MPK: C08J 7/00, C09D 4/00, C08F 220/10...

Značky: přípravy, kompozitných, polymérnym, povrchom, predmetov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Postup zahrnuje impregnovanie polymérneho podkladu s množstvom pórov s číselným priemerom prierezu pórov do 50 štvorcových mikrometrov s kvapalným tmelom s viskozitou menšou ako 25 mPa s, s obsahom nenasýteného polyesteru, poly - alebo monofunkčného (met)akrylového monoméru, prípadne dicyklopentyl (met)akrylátu a inhibítora, a následne sa zahreje až do vytvrdnutia tmelu.

Zariadenie na striekanie vodným lúčom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281985

Dátum: 26.07.2001

Autori: Boden Wilfried, Sommer Reinhard, Franzke Lothar, Kahle Frank-dieter

MPK: F28G 3/16, F28G 15/04

Značky: lúčom, striekanie, zariadenie, vodným

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na striekanie vodným lúčom je určené na čistenie prenášačov tepla, najmä výhrevnej plochy spaľovacej komory v parných kotloch. Zariadenie je svojím ústím otočne uložené v stene (4) parného kotla a na svojej zadnej časti je zavesené pohyblivo do všetkých strán. Na ústí striekacej rúrky (1) je upravená príruba, ktorá je nasadená na jeden segment krížového kĺbu (3), a krížový kĺb (3) je upevnený v stene (4) spaľovacej komory, zadná časť...