Archív za 2001 rok

Strana 14

Spôsob prípravy 2-amino-4,6-dichlórpyrimidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282077

Dátum: 31.08.2001

Autori: Altreiter Johann, Schwarz Franz-thomas

MPK: C07D 239/42

Značky: 2-amino-4,6-dichlórpyrimidínu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 2-amino-4,6-dichlórpyrimidínu reakciou 2-amino-4,6-dihydroxypyrimidínu s prebytkom oxidu-trichlorid fosforečného pri 20 až 80 °C a za prítomnosti trietylamínu ako väzbového činidla.

Spôsob pridávania odorantu do potrubného systému a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282075

Dátum: 31.08.2001

Autor: Svensson Orvar

MPK: B01F 3/02, C10J 1/28

Značky: odorantů, zariadenie, tohto, spôsob, pridávania, vykonávanie, systému, spôsobu, potrubného

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje potrubný člen prechádzajúci od prvého zdroja (5) nosného plynu a od druhého zdroja (4) odorantu do potrubného systému (1) pre plyn. Potrubný člen je usporiadaný takým spôsobom, že odorant sa pridá do nosného plynu, ktorý sa následne dodá do potrubného systému (1). Ďalej zariadenie obsahuje vyrovnávaciu nádobu (10) na uskladnenie zmesi odorantu a nosného plynu a prostriedky, upravené na odparenie odorantu tak, aby bol vo...

Hygienický výrobok s vláknitým nasávacím telesom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282074

Dátum: 31.08.2001

Autori: Malowaniec Krzysztof, Hermann Klaus, Wurster Thomas

MPK: A61F 13/538, A61F 13/53

Značky: výrobok, nasávacím, hygienický, vláknitým, telesom

Zhrnutie / Anotácia:

Hygienický výrobok, napríklad plienka na jedno použitie, s nasávacím telesom (10) obsahuje vlákna a zahrnuje oblasti rozdielnych hustôt, pri ktorom sú silnejšie zahustené oblasti (12) s obdĺžnikovitým tvarom rozložené kolmo na smer hrúbky nasávacieho telesa (10), ich dĺžka je väčšia ako ich šírka a prebiehajú priečne na pozdĺžny smer (22) nasávacieho telesa (10).

Nadstavbový systém na ploché palety

Načítavanie...

Číslo patentu: 282094

Dátum: 28.08.2001

Autor: Holztrattner Heinrich

MPK: B65D 19/10

Značky: palety, systém, ploché, nadstavbový

Zhrnutie / Anotácia:

Nadstavbový systém na ploché palety, ktorý umožňuje prestavbu plochých paliet (23) na priestorové palety, pozostávajúci z koncových segmentov (11), vybavených objímkami (13), pričom bočnice (24) koncových segmentov sú na svojich zvislých okrajoch vybavené spojovacími očkami (14). Systém pozostáva ďalej z bočných segmentov (12), ktorých zvislé bočné hrany sú taktiež vybavené spojovacími očkami (14). Spojovacie očká koncových segmentov (11) sa so...

Enkapsulované granulované hnojivo a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282093

Dátum: 28.08.2001

Autori: Engelhardt Karl, Kleinbach Eberhard, Horchler Von Locquenghien Klaus, Müller Michael Wolfgang

MPK: C05G 3/00

Značky: granulované, enkapsulované, spôsob, hnojivo, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Enkapsulované granulované hnojivo, ktoré pozostáva z organických alebo minerálnych, alebo organicko-minerálnych granulovaných hnojív, a/alebo kompaktných hnojív, ktoré sú potiahnuté kopolymérom etylénu nesúcim karboxylové skupiny, pričom tieto karboxylové skupiny môžu byť tiež vo forme solí, pričom uvedený kopolymér etylénu nesúci karboxylové skupiny je vytvorený z a) 75 až 90 hmotn. % etylénu a b) 10 až 25 hmotn. % alfa-olefínovo nenasýtenej...

Spôsob imunomagnetického oddeľovania buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 282091

Dátum: 28.08.2001

Autori: Fodstad Oystein, Ree Anne Hansen, Engebraten Olav, Hoving Johannes Eivind

MPK: C12Q 1/68, G01N 33/543, C12N 5/00...

Značky: spôsob, oddeľovania, imunomagnetického, buniek

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob identifikácie génov s lokálne špecifickou alebo lokálne preferovanou expresiou v špecifických cieľových bunkách, ktoré sú najprv diagnostikované a izolované opakovanými imunomagnetickými postupmi. Získané cieľové bunky sú potom vystavené známym klonovacím postupom. Vybranými cieľovými bunkami sú malígne, t. j. metastatické bunky. Spôsoby klonovania génov môžu obsahovať diferenciálny displej alebo substraktívne hybridizačné postupy.

Inhalátor práškovitých liekov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282087

Dátum: 28.08.2001

Autori: Ambrosio Thomas, Huck Charles, Kaufman Andrew, Manthena Srinivas, Kenyon David, Yang Tsong-toh, Sochon Henry, Bilanin Alan, Ashly Charles, Wilkinson Ken

MPK: A61M 15/00

Značky: práškovitých, inhalátor, liekov

Zhrnutie / Anotácia:

Inhalátor sa skladá z puzdra (20) s práškom, ktorý má byť dávkovaný a jeho súčasťou je inhalačný difuzér (64), oddelený od prívodu práškovitého materiálu. Doska (180) na odmeriavanie dávok spolu s otvorom (184) sa nachádza pod prívodom práškovitého materiálu, pričom doska a puzdro sú navzájom otočené. Počítadlo (580) slúži na vizuálnu kontrolu počtu aplikovaných dávok práškovitého materiálu. Jeho súčasťou sú krúžky (590, 620), ktoré sú otočné...

Spôsob výroby cementu so zníženým obsahom chrómu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282086

Dátum: 28.08.2001

Autori: Orság Zdeno, Martauz Pavel, Strigáč Július

MPK: C04B 22/00, C04B 22/10, C04B 24/00...

Značky: cementů, spôsob, obsahom, výroby, chromu, zníženým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby cementu so zníženým obsahom chrómu, pri ktorom sa do surovinovej zmesi ako železitá korekčná zložka použije 0,01 až 10 % hmotnostných mechanicky a/alebo tepelne upravených uhličitanov železa s následným vypálením surovinovej zmesi pri teplote od 1 400 do 1 500 °C, čím sa dosiahne primárne zníženie obsahu CrVI v cemente na 0,5 až 20 ppm CrVI. Do takto pripraveného cementu sa počas mletia a/alebo po mletí pridajú...

Spôsob voľného kovania dvojice ojníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 282085

Dátum: 28.08.2001

Autori: Tichý Václav, Jílek Jiří

MPK: B21K 1/18

Značky: spôsob, kovania, volného, dvojice, ojnic

Zhrnutie / Anotácia:

Pri voľnom kovaní polotovary ojníc k sebe priliehajú hlavicami s najväčšími obdĺžnikovými prierezmi. Z kováčskeho ingotu sa vykuje polotovar, ktorého os je zhodná s osou ingotu. Obdĺžnikový prierez zodpovedá najväčšiemu obdĺžnikovému prierezu hlavíc polotovaru ojnice. V stredovej časti polotovaru protismerne vydieruje rovnými tŕňmi otvor (O). Z polotovaru sa obvyklým postupom ďalej vykuje dvojica driekov (D), pričom každý je zakončený hlavicou...

Deriváty karboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 282082

Dátum: 28.08.2001

Autori: Schult Sabine, Elger Bernd, Kling Andreas, Raschack Manfred, Unger Liliane, Klinge Dagmar, Amberg Wilhelm, Hergenröder Stefan, Riechers Hartmut

MPK: A61K 31/19, C07C 57/30, C07C 255/00...

Značky: kyselin, deriváty, karboxylových

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty karboxylových kyselín vzorca (I), kde R1 je tetrazolová skupina, nitrilová skupina, skupina COOH alebo skupina, ktorá je na COOH hydrolyzovateľná.

Kondenzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 282081

Dátum: 28.08.2001

Autori: Denk František, Balcar Jiří, Roth Zdeněk

MPK: F28B 9/10, F28B 1/02

Značky: kondenzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Tvorený je niekoľkými rúrkovými zväzkami rúrok (2), ktorými preteká chladiaca voda. Parovzdušná zmes vstupuje do kondenzátora zboku. Na strane odvrátenej od vstupu parovzdušnej zmesi je v každom rúrkovom zväzku rúrok (2) vytvorený chladiaci priestor (30) nadväzujúci na centrálnu dutinu (3). V chladiacom priestore (30) sú uložené rúrky chladiča (4) parovzdušnej zmesi. Rúrkový zväzok a chladič (4) parovzdušnej zmesi sú ukončené bočnou stenou (51)...

Substituované salicylové kyseliny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282080

Dátum: 28.08.2001

Autori: Agback Karl Hubert, Olsson Lars-inge, Berglindh Thomas, Ahrgren Leif, Haraldsson Martin, Smedegard Göran

MPK: C07D 213/75, C07D 239/42, C07D 237/20...

Značky: kyseliny, použitie, salicylové, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované salicylové kyseliny všeobecného vzorca (I) a ich soli, solváty a alkylestery, v ktorom Ph1 znamená benzénový kruh a Ph2(COOH)(OH) znamená benzénový kruh substituovaný karboxyskupinou a hydroxyskupinou vo vzájomnej polohe orto, pričom kruh môže byť substituovaný, R znamená vodík alebo alkylovú skupinu, A znamená -C///C-, -CH=CH-, -CH2-CH2-, -CO-CH=CH-, -CH=CH-CO- alebo -CH2-CO-, pokiaľ sú použiteľné vo forme trans, a Het...

Tableta s obsahom lamotrigínu dispergovateľná vo vode a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282072

Dátum: 28.08.2001

Autor: Fielden Krystyna Elzbieta

MPK: A61K 31/52, A61K 47/02, A61K 33/06...

Značky: tableta, přípravy, obsahom, dispergovateľná, spôsob, lamotrigínu

Zhrnutie / Anotácia:

Tableta, ktorá je dispergovateľná vo vode, obsahuje 2 až 90 % hmotnostných lamotrigínu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli a 0,25 až 40 % hmotnostných farmaceuticky prijateľnej napučiavacej hliny prítomnej v granulách tablety. Spôsob prípravy spočíva v tom, že sa lamotrigín spoločne s napučiavacou hlinou granuluje a granulát sa potom lisuje na tablety.

Tableta dispergovateľná vo vode a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282071

Dátum: 28.08.2001

Autor: Fielden Krystyna Elzbieta

MPK: A61K 47/02, A61K 31/52, A61K 33/06...

Značky: spôsob, tableta, přípravy, dispergovateľná

Zhrnutie / Anotácia:

Tableta dispergovateľná vo vode obsahuje 50 až 95 % hmotnostných acyklovírusu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli a 0,25 až 40 % hmotnostných farmaceuticky prijateľnej napučiavacej hliny, prítomnej v granulách tablety. Tabletu je možné pripraviť tak, že sa účinná látka spracuje spolu s napučiavacou hlinou na granulát, ktorý sa potom lisuje na tablety.

Mnohokomorový kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: 282076

Dátum: 27.08.2001

Autori: Daniel Jean-yves, Saulas Alain, Blin Patrick

MPK: B65D 5/54

Značky: kontajner, mnohokomorový

Zhrnutie / Anotácia:

Mnohokomorový kontajner (10) na balenie množstva výrobkov ako sú fľaše, ktorý obsahuje aspoň dve komorové jednotky (M1, M2) a odstrániteľný spájací diel (30), každá komorová jednotka (M1, M2) obsahuje základňový diel (14, 38), diely (12, 16, 18, 34, 36, 40) protiľahlých bočných stien, protiľahlé koncové diely (84, 60, 84a, 60a, 108, 132, 108a, 132a) a diel (20, 32) hornej steny, kde príslušné priľahlé steny komorových jednotiek (M1, M2)...

Transdermálny terapeutický systém a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282073

Dátum: 27.08.2001

Autori: Kindel Heinrich, Hoffman Gerd, Horstmann Michael

MPK: A61K 31/60, A61K 9/70

Značky: terapeuticky, spôsob, přípravy, systém, transdermálny

Zhrnutie / Anotácia:

Transdermálny terapeutický systém, obsahujúci kyselinu acetylsalicylovú ako účinnú látku, s vrstvenou stavbou zadnej vrstvy neprepúšťajúcej účinnú látku a pre vlhkosť a jednej alebo viac vrstiev matrice obsahujúcich účinnú látku, ktorý aspoň v jednej matricovej vrstve obsahuje účinnú látku - kyselinu acetylsalicylovú v množstve viac ako 50 % v kryštalickej forme. Spôsob prípravy transdermálneho terapeutického systému spočíva v tom, že sa...

Fólia pre bezpečnú manipuláciu s krytmi nosičov výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282070

Dátum: 27.08.2001

Autori: Wolfsberger Anton, Schmidt Norwin, Emig Jürgen, Lüdemann Henning, Schnäbele Jürgen

MPK: B32B 27/20, C08J 5/18, B65D 75/36...

Značky: manipuláciu, výrobkov, krytmi, nosičov, fólia, bezpečnú

Zhrnutie / Anotácia:

Fólia pozostáva z plastu tvoriaceho matricu a z častíc plniva, pričom plast matrice je vybraný z polyolefínov, polyesterov, polystyrénov alebo ich kopolymérov a častice plniva sú obsiahnuté v množstve 20 až 60 % hmotnostných, a plnivo má strednú veľkosť 5 až 100 um.

Deriváty aminokyselín so zlepšenou rezistenciou proti viacerým liečivám, farmaceutická kompozícia, ktorá ich obsahuje, ich použitie a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282069

Dátum: 27.08.2001

Autori: Zelle Robert, Harding Matthew

MPK: C07C 237/02, A61K 31/16, A61K 31/395...

Značky: deriváty, přípravy, spôsob, použitie, farmaceutická, rezistenciou, ktorá, aminokyselin, kompozícia, viacerým, proti, zlepšenou, obsahuje, liečivám

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny, ktoré udržiavajú, zvyšujú alebo obnovujú citlivosť buniek na terapeutické alebo profylaktické činidlá. Sú opísané tiež farmaceutické prostriedky, ktoré tieto zlúčeniny obsahujú. Zlúčeniny a farmaceutické prostriedky podľa vynálezu sú predovšetkým vhodné na ošetrenie buniek rezistentných proti viacerým liečivám (multi-drug resistant cells), na prevenciu vzniku rezistencie proti viacerým liečivám a na použitie na liečenie...

Farmaceutický antikoncepčný prostriedok a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282068

Dátum: 27.08.2001

Autor: Hodgen Gary

MPK: A61K 31/56

Značky: antikoncepčný, farmaceutický, použitie, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný farmaceutický antikoncepčný prostriedok na dozrievanie a/alebo inhibovanie oplodnenia oocytu, ktorý ako účinnú zložku obsahuje antiprogestín v množstve 0,01 až 1 mg. Antiprogestínom môže byť antagonista receptora progesterónu, výhodne je ním RU 486. Farmaceutický prostriedok je vo forme tabliet obsahujúcich 0,1 až 1 mg antiprogestínu. Vynález opisuje aj použitie tohto farmaceutického prostriedku na prípravu liečiva na inhibíciu...

Hygienická plienka nohavičkového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282067

Dátum: 27.08.2001

Autori: Johansson Kerstin, Samuelsson Ann, Hansson Roy

MPK: A61F 13/56

Značky: nohavičkového, plienka, hygienická

Zhrnutie / Anotácia:

Hygienická vložka nohavičkového typu alebo ochrana pri inkontinencii pre ženy obsahuje: prednú a zadnú časť (1, 2), medziľahlú rozkrokovú časť (3), kde protiľahlé bočné časti prednej a zadnej časti (1, 2) sú navzájom spojené. Ďalej obsahuje elasticky natiahnuteľný driekový pás (4, 5), preťahujúci sa po obvode okolo voľných koncových okrajov prednej a zadnej časti (1, 2), ktorý je v napnutom stave pripevnený k voľným koncovým okrajom prednej (1)...

Spôsob výroby tukovej zmesi použiteľnej v margaríne a V/O nátierkach

Načítavanie...

Číslo patentu: 282065

Dátum: 27.08.2001

Autori: Huizinga Hindrik, Vermaas Leo Frans, Van Den Kommer Marcelle, Sassen Cornelis Laurentius

MPK: C11B 7/00, A23D 7/00, A23D 9/00...

Značky: spôsob, použiteľnej, výroby, zmesí, tukovej, nátierkach, margaríne

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tukovej zmesi zahŕňa interesterifikovanie tukovej zmesi, ktorá obsahuje 30 až 55 % hmotn. kvapalného rastlinného oleja a 45 až 70 % hmotn. tuku, v ktorom najmenej 80 % hmotn. zvyškov mastných kyselín je nasýtených a má dĺžku reťazca najmenej 16 uhlíkových atómov, a frakcionizáciu interesterifikovaného produktu na získanie oleínovej frakcie, ktorá má obsah tuhého tuku N10 = 54 až 85, N20 = 32 až 70, N30 = 4 až 30, N35 < 18.

Spôsob hydroxykarbonylácie butadiénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282064

Dátum: 27.08.2001

Autori: Perron Robert, Patois Carl

MPK: C07B 41/08, C07C 51/14

Značky: spôsob, butadienu, hydroxykarbonylácie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa hydroxykarbonylácia butadiénu reakciou s oxidom uhoľnatým a vodou s cieľom získať penténkyseliny. Spôsob hydroxykarbonylácie butadiénu podľa vynálezu reakciou butadiénu s oxidom uhoľnatým a vodou pri teplote nad 30 °C pri parciálnom tlaku oxidu uhoľnatého, meraného pri teplote 25 °C, rovnajúceho sa alebo vyššieho ako 0,05 MPa v prítomnosti katalyzátora na báze irídia a v prítomnosti aktivátora obsahujúceho jód alebo bróm, v prostredí...

Orálny prostriedok na dávkovanie liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 282062

Dátum: 24.08.2001

Autori: Buser Thomas, Camporesi Emilio Paolo

MPK: A61K 9/48, A61K 31/20

Značky: liečivá, orálny, dávkovanie, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Orálny prostriedok na dávkovanie liečiva obsahuje ako účinnú látku omega-3-polynenasýtenú kyselinu vo forme voľnej kyseliny alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli, ktorý uvoľňuje kyselinu do ilea na liečenie zápalového ochorenia čreva, najmä Crohnovej choroby a ulceratívnej kolitídy, ktorého obal obsahuje neutrálny polyakrylát, ktorý sa rozpúšťa v závislosti od času a je rezistentný pri pH 5,5 počas 30 až 60 minút. Výhodne je orálnym...

Kombinácia inhibítora spätnej absorpcie 5-HT so selektívnou protilátkou 5-HT1A, spôsob jej prípravy, farmaceutická formulácia s jej obsahom, jej použitie a kit s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282060

Dátum: 24.08.2001

Autori: Evenden John, Thorberg Seth-olov

MPK: A61K 31/40, A61K 31/35

Značky: spätnej, 5-ht1a, obsahom, použitie, absorpcie, selektívnou, spôsob, protilátkou, formulácia, kombinácia, inhibítora, farmaceutická, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinácia prvej zložky, ktorou je inhibítor spätnej absorpcie 5-HT, a druhej zložky, ktorou je selektívna protilátka 5-HT1A všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 predstavuje n-propyl alebo cyklobutyl, R2 znamená izopropyl, terciárny butyl, cyklobutyl, cyklopentyl alebo cyklohexyl, R3 predstavuje vodík, R4 znamená vodík alebo metyl, ako (R)-enantiomér vo forme voľnej zásady alebo ich farmaceuticky prijateľných solí, spôsobu jej prípravy,...

Spôsob zlepšenia organoleptických vlastností mäsa nevykastrovaných samcov domácich zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: 282056

Dátum: 24.08.2001

Autori: Dufour Raymond, Bonneau Michel Bernard, Chouvet Claire, Roulet Claude

MPK: A61K 39/00, A61K 39/385, A61K 39/395...

Značky: domácích, samcov, zvierat, mäsa, nevykastrovaných, spôsob, vlastností, organoleptických, zlepšenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vykrmujú sa nevykastrované samce dobytka, oviec a prasiat, pomocou androgénnych a neandrogénnych steroidov umožňujúcich vývoj samčej povahy zvierat. Pred výkrmom, alebo počas neho sa podá zvieratám anti-LHRH vakcína na vyvolanie primárnej imunitnej odpovede s nízkou intenzitou bez význačného alebo dokonca merateľného účinku na gonadálne steroidné sekrécie, za účelom umožnenia rozvoja samčej povahy zvierat a potom sa zvieratám krátko pred...

Spôsob prípravy zložky pevného katalyzátora na polymeráciu etylénu a kopolymeráciu etylénu s alfa-olefínom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282055

Dátum: 24.08.2001

Autori: Pondrelli Maddalena, Invernizzi Renzo, Luciani Luciano

MPK: C08F 10/02, C08F 4/654, C08F 4/655...

Značky: polymeráciu, etylénu, katalyzátora, alfa-olefínom, zložky, spôsob, pevného, kopolymeráciu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Zložka pevného katalyzátora na polymeráciu etylénu a kopolymeráciu etylénu s alfa-olefínom obsahujúca 50 až 90 hmotn. % nosiča oxidu kremičitého vo forme častíc a 50 až 10 hmotn. % katalyticky aktívnej časti obsahujúcej titán, horčík, chlór a alkoxyskupiny sa pripraví z roztoku chloridu horečnatého v etanole, impregnáciou častíc oxidu kremičitého. Týmto roztokom a suspendovaním častíc oxidu kremičitého v tomto roztoku, s odparením...

Viackomorový kontajner na separovaný komunálny odpad

Načítavanie...

Číslo patentu: 282054

Dátum: 24.08.2001

Autor: Podžuban Milan

MPK: B65F 1/02

Značky: kontajner, separovaný, komunálny, odpad, viackomorový

Zhrnutie / Anotácia:

Viackomorový kontajner na separovaný komunálny odpad (1) pozostáva zo štyroch komôr (2) vybavených otvormi na vhadzovanie odpadu (5), (6) a poklopmi (2a) zavesenými na závesoch (3). Poklopy (2a) sú istené proti otvoreniu mechanizmami (7) pozostávajúcimi zo segmentu (14) otočného okolo osi (16), predpruženého ťažnou pružinou (15) a spojeného systémom oko - hák (22) - (23) s tyčou (17), ktorá je vedená krúžkami (20) a vybavená segmentmi (24)...

Amidy kyseliny karbamoylkarboxylovej, spôsob ich prípravy, prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282051

Dátum: 24.08.2001

Autori: Lorenz Gisela, Eicken Karl, Ditrich Klaus, Wetterich Frank, Strathmann Siegfried, Wagner Oliver, Ammermann Eberhard

MPK: C07C 271/22, A01N 47/12

Značky: obsahom, karbamoylkarboxylovej, kyseliny, přípravy, prostriedky, použitie, spôsob, amidy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa amidy kyseliny karbamoylkarboxylovej všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená prípadne substituovanú alkylovú, alkenylovú, alkinylovú skupinu, R2 je vodík, halogén, kyanoskupina, nitroskupina alebo prípadne substituovaná alkylom, alkoxyová, alkyltiová skupina alebo cez kyslík alebo síru viazaná, prípadne substituovaná fenylová skupina, ako aj prostriedky, ktoré ich obsahujú, postupy prípravy a použitie zlúčenín všeobecného vzorca (I) a...

Spôsob kontinuálnej výroby oceľového plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282049

Dátum: 24.08.2001

Autor: Sokolowski Richard Bruno

MPK: C23C 2/06

Značky: kontinuálnej, plechů, ocelového, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob kontinuálnej výroby oceľového plechu potiahnutého zliatinou železa a zinku a konvenčného galvanizovaného oceľového plechu na rovnakej kontinuálnej galvanizačnej linke, keď oceľový plech prechádza hliníkovo-zinkovým kúpeľom s obsahom hliníka najviac 0,15 % hmotn. Takto získaný pozinkovaný plech sa vystaví difúznemu teplu na konvertovanie zinkovej vrstvy na plechu na zliatinu zinku a železa. Následne plech prechádza druhým...

Spôsob výroby zmrazenej ovocnej zmrzliny naberateľnej lyžicou

Načítavanie...

Číslo patentu: 282048

Dátum: 24.08.2001

Autor: Hall Gordon

MPK: A23G 9/04, A23G 9/06

Značky: naberateľnej, spôsob, zmrazenej, ovocnej, výroby, lyžicou, zmrzliny

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zmrazenej ovocnej zmrzliny, ktorú možno naberať lyžičkou, pozostáva z krokov: (i) výroba zmrzlinových vločiek pri teplote -10 °C alebo nižšej, výhodne -20 °C alebo nižšej (ii) zomletie zmrzlinových vločiek vyrobených v kroku (i) na približne sférické granuly zmrzliny pri teplote -10 °C alebo nižšej, výhodne -20 °C alebo nižšej (iii) zmiešanie zmrzlinových granúl vyrobených v kroku (ii) s ochutenou suspenziou zmrzliny a (iv)...

Benzimidazolové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282046

Dátum: 24.08.2001

Autori: Koszalka George Walter, Chamberlain Stanley Dawes

MPK: C07H 19/052, A61K 31/70

Značky: přípravy, použitie, obsahom, benzimidazolové, spôsob, prostriedky, farmaceutické, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Benzimidazolové deriváty všeobecného vzorca (I) sú protivírusové látky, ktoré je možné použiť vo forme farmaceutických prostriedkov na liečenie vírusových infekcií, najmä infekcií vyvolaných herpetickými vírusmi. Opísané sú tiež spôsoby výroby týchto derivátov.

(R)-5-Bróm-N-(1-etyl-4-metylhexahydro-1H-1,4-diazepin-6-yl)-2-metoxy- 6-metylamino-3-pyridínkarboxamid, spôsob prípravy, medziprodukt a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282044

Dátum: 24.08.2001

Autori: Yoshida Naoyuki, Kato Shiro, Harada Hiroshi, Morie Toshiya, Hirokawa Yoshimi

MPK: C07D 401/12, C07D 243/08, A61K 31/55...

Značky: medziprodukt, obsahuje, prostriedok, přípravy, farmaceutický, ktorý, spôsob, r)-5-bróm-n-(1-etyl-4-metylhexahydro-1h-1,4-diazepin-6-yl)-2-metoxy, 6-metylamino-3-pyridínkarboxamid

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny vzorca (I) alebo jej fyziologicky prijateľnej adičnej soli s kyselinou. Nárokovaná zlúčenina vykazuje vynikajúci antiemetický účinok, založený na jej veľkej antagonistickej účinnosti voči receptoru sérotonínu S3 a dopamínu D2 a je preto užitočný ako antiemetické činidlo na liečenia alebo profylaxiu rôznych gastrointestinálnych symptómov, ktoré sú spojené s rôznymi chorobami a s podávaním liekov.

Kýlová štruktúra

Načítavanie...

Číslo patentu: 282034

Dátum: 24.08.2001

Autor: Bakx Martinus

MPK: B65D 71/00

Značky: kýlová, struktura

Zhrnutie / Anotácia:

Kýlová štruktúra v kartóne prebalového typu obsahuje kýlové prvky (K) na oddelenie jednotlivých radov kontajnerov vnútri kartónu. Každý kýlový prvok má od seba vzdialené prostriedky vzpriameného dielu (P,32 Pa,32a) pomocou plošiny (P1, P1a), ktorá je spojená s každým prostriedkom vzpriameného dielu na prehnutie priľahlých častí každého prostriedku vzpriameného dielu smerom dovnútra k druhým prostriedkom vzpriameného dielu na tesnejšie...

Spôsob kontinuálneho odierania zrnovitého materiálu alebo obilnín a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282033

Dátum: 24.08.2001

Autor: Müller Roman

MPK: B02B 5/02, B02B 3/00

Značky: kontinuálneho, spôsob, odierania, zrnovitého, zariadenie, materiálů, obilnin, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenie na čistenie a mletie obilia, pri ktorom sa zrno pred odstátím čistí v prvom suchom a druhom vlhkom alebo mokrom stupni, hlavné množstvo vody sa pridáva pred alebo počas druhého stupňa. Zrno na vlhké alebo mokré čistenie sa medziskladuje 1 až 120 minút. Na suché ako i vlhké alebo mokré čistenie sa používa kontinuálne pracujúci odierací stroj (16), v ktorom sa obilie nútene dopravuje dopravnými prostriedkami (113 ) od vtoku...

Tablety s obsahom valacyklovírusu a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282030

Dátum: 24.08.2001

Autori: Tillman Lloyd Gary, Carter Barry Howard

MPK: A61K 47/02, A61K 9/20

Značky: výroby, obsahom, tablety, valacyklovírusu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Tableta obsahuje najmenej 50 % hmotn. valacyklovírusu a 0,05 až 3 % hmotn. koloidného oxidu kremičitého, ktorý má vynikajúcu pevnosť a sypkosť, pričom si zachováva dobrú lubrikáciu tabletových granúl. Drobivosť tablety nepresahuje 1 %, pevnosť je najmenej 9 kPa a ejekčná sila nepresahuje 1000 Newtonov. Spôsob výroby spočíva vo vytvorení granúl s obsahom valacyklovírusu s granulami sa zmieša lubrikant, koloidný oxid kremičitý a aspoň časť...

Interesterifikovaný tuk a jedlý tukový výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: 282029

Dátum: 24.08.2001

Autori: Livingston Robert Middleton, Huizinga Hindrik, Rozendaal Adrianus

MPK: A23D 9/00, C11C 3/10, A23D 7/00...

Značky: jedlý, výrobok, interesterifikovaný, tukový

Zhrnutie / Anotácia:

Jedlý tukový výrobok zahrnujúci tukovú fázu, ktorej tuk (A) má obsah zvyškov trans-mastných kyselín najviac 10 % hmotnostných a ktorý zahrnuje interesterifikovaný tuk (B) získaný z tukovej zmesi (C) zahrnujúci hydrogenovaný rybací olej s približnou teplotou topenia najmenej 45 °C, kvapalný olej a voliteľne iný tuk (D). Interesterifikovaný tuk (B) vhodný na použitie v tomto tukovom výrobku, ktorý má obsah zvyškov trans-mastných kyselín najviac...

Tukovo-kontinuálna nátierka

Načítavanie...

Číslo patentu: 282023

Dátum: 24.08.2001

Autori: Trzasko Peter, Kasica James, Jackson Judith, Reddy Podutoori Ravinder

MPK: A23D 7/015, A23L 1/0522

Značky: nátierka, tukovo-kontinuálna

Zhrnutie / Anotácia:

Tukovo-kontinuálna nátierka obsahuje až do 65 % hmotn. tuku a dispergovanú vodnú fázu, ktorá obsahuje 1 až 20 % hmotn. gélujúceho škrobu obsahujúceho amylózu, ktorý má reologické vlastnosti charakterizované hodnotou G'eq 400 . 10exp(-5) N/cm2 alebo vyššou a hodnotou kritického napätia (Gama cr) 12 alebo vyššou pri 10 °C, za predpokladu, že škrob sa pripravil pri koncentrácii s obsahom bezvodej škrobovej tuhej látky 10 % hmotnostných.

Spôsob výroby inhibítora HIV proteázy a medziprodukt na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282021

Dátum: 24.08.2001

Autori: Reider Paul, Askin David, Volante Ralph, Eng Kan

MPK: A61K 31/495, C07D 401/06

Značky: medziprodukt, výrobu, inhibítora, spôsob, výroby, proteázy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby inhibítora HIV proteázy, zlúčeniny J, ktorý spočíva v tom, že sa aspoň hodinu zahrieva zmes jedného ekvivalentu (S)-4-(3-pikolyl)-2-terc.butykarboxamidpiperazínu vzorca (1) s približne jedným ekvivalentom zlúčeniny vzorca (2) pri teplote v rozmedzí 25 až 150 °C, pričom zmes prípadne obsahuje rozpúšťadlo, zo získanej zlúčeniny vzorca (3) sa odštiepi ochranná skupina pôsobením kyseliny a zmes sa neutralizuje, čím vzniká...

2,3-Dihydro-1-(2,2,2-trifluóretyl)-2-oxo-5-fenyl-1H-1,4- benzodiazepínové deriváty, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282019

Dátum: 24.08.2001

Autori: Claremon David, Liverton Nigel, Selnick Harold

MPK: C07D 243/24, A61K 31/55, C07D 413/12...

Značky: 2,3-dihydro-1-(2,2,2-trifluóretyl)-2-oxo-5-fenyl-1h-1,4, prostriedok, deriváty, farmaceutický, benzodiazepínové, použitie, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

2,3-Dihydro-1-(2,2,2-trifluóretyl)-2-oxo-5-fenyl-1H-1,4- benzodiazepínové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom všeobecné symboly majú význam, uvedený v hlavnom nároku sú antiarytmické látky, ktoré je možné použiť na liečenie srdcových arytmií vo forme farmaceutických prostriedkov.