Archív za 2001 rok

Strana 12

Zmesové herbicídne kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: 282150

Dátum: 18.09.2001

Autor: Flahive Eamon

MPK: A01N 43/40

Značky: zmesové, herbicídne, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané homogénne herbicídne kompozície pripravené rozpustením vo vode nerozpustného esteru fluroxypyru alebo triclopyru vo vodnom roztoku soli alkalického kovu alebo amínu s herbicídnou kyselinou, ako je 2,4-dichlórfenoxyoctová kyselina, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctová kyselina alebo 3,6-dichlór-2-etoxybenzoová kyselina.

Spôsob delenia tuhého tukového materiálu z triglyceridového oleja

Načítavanie...

Číslo patentu: 282133

Dátum: 18.09.2001

Autori: Van Dam Petrus Henricus, Visser Adrianus, Winkel Cornelis

MPK: C11B 7/00

Značky: triglyceridového, spôsob, tuhého, tukového, materiálů, oleja, delenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob oddelenia tuhého tukového materiálu z triglyceridového oleja, ktorý zahrnuje kroky: a) zahrievanie oleja alebo roztoku oleja v inertnom rozpúšťadle, až kým v oleji už nie je ďalej prítomné podstatné množstvo tuhého materiálu b) pridanie látky modifikujúcej kryštalizáciu do oleja alebo do roztoku oleja c) ochladenie oleja, ktoré spôsobí kryštalizovanie tuhej stearínovej fázy z kvapalnej oleínovej fázy, a d) získanie stearínovej fázy...

Substituované indanylidínacetylguanidíny, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika a liečivá, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 282128

Dátum: 18.09.2001

Autori: Lal Bansi, Vadlamudi Rao Venkata Satya Veerabhadra, Jain Arun Kumar, Schwark Jan-robert, Gupte Ravindra Dattatraya, Ramakrishna Nirogi Venkata Satya, Weichert Andreas, Ghate Anil Vasantrao

MPK: C07C 327/54, A61K 31/16, C07C 279/22...

Značky: přípravy, obsahujú, diagnostika, substituované, použitie, spôsob, liečivá, indanylidínacetylguanidíny

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané indanylidínacetylguanidíny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 a X majú význam uvedený v nárokoch, a ich farmaceuticky prijateľné soli. Tieto zlúčeniny sú účinnými inhibítormi bunkového antiportu sodík/protón (Na+/H+ výmena), ktorý je pri mnohých chorobách (idiopatická hypertenzia, ateroskleróza, diabetes a pod.) vyšší v tých bunkách, ktoré sú prístupné na meranie, napríklad v erytrocytoch,...

Spôsob stabilizácie organického fosfitu alebo fosfonitu alebo ich zmesi proti hydrolýze a kompozícia obsahujúca organický fosfit alebo fosfonit a stéricky bránený amín

Načítavanie...

Číslo patentu: 282126

Dátum: 18.09.2001

Autori: Linhart Helmut, Quotschalla Udo

MPK: C08K 5/5393, C08K 5/524, C09K 15/30...

Značky: kompozícia, obsahujúca, spôsob, amín, zmesí, fosfonit, stericky, fosfonitu, stabilizácie, hydrolýze, fosfit, organicky, bránený, organického, proti, fosfitu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob stabilizácie organického fosfitu alebo fosfonitu alebo zmesi organických fosfitov alebo fosfonitov proti hydrolýze, pričom sa ako stabilizátor pridá cyklický stericky bránený amín, ktorý obsahuje aspoň jednu skupinu všeobecného vzorca (II) alebo (III), v ktorom G znamená atóm vodíka alebo metylovú skupinu a G1 a G2 atóm vodíka alebo metylovú skupinu, alebo spolu znamenajú =O, pričom stabilizovaný fosfit alebo fosfonit obsahuje...

Farmaceutický prostriedok obsahujúci terapeuticky účinné množstvo inhibítora proteinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282121

Dátum: 18.09.2001

Autori: Shah Navnit, Bailey Carole Anne, Ferdinando Josephine Christine

MPK: A61K 31/47

Značky: účinné, množstvo, obsahujúci, inhibítora, prostriedok, terapeuticky, farmaceutický, proteinázy

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok obsahujúci terapeuticky účinné množstvo N-terc.-butyldekahydro-2-[2(R)-hydroxy-4-fenyl-3(S)-[[N-(2- chinolylkarbonyl)-L-asparaginyl]-amino]butyl]-(4aS,8aS)-izochinolín-3(S)-karboxamidu ako inhibítoru proteinázy, jeho farmaceuticky prijateľné soli, estery a soli esterov a ako farmaceuticky prijateľný nosič monoglycerid mastnej kyseliny so stredným reťazcom s 8 až 10 atómami uhlíka v množstve dostačujúcom na rozpustenie...

Vykurovacia komora na odpad a spôsob výmeny vykurovacej rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: 282120

Dátum: 18.09.2001

Autori: May Karl, Herm Hartmut, Unverzagt Karlheinz

MPK: C10B 1/10, F28D 11/04, F27B 7/04...

Značky: vykurovacia, odpad, vykurovacej, spôsob, rúrky, výměny, komora

Zhrnutie / Anotácia:

Vykurovacia komora na odpad, ktorá je otočná okolo svojej pozdĺžnej osi (10), je zhotovená s vo vnútri umiestnenými vykurovacími rúrkami (12), ktoré sú jedným koncom pripevnené na prvú koncovú dosku (28) a druhým koncom na druhú koncovú dosku (30). Vždy jeden koniec vykurovacích rúrok (12) prestupuje otvorom (31) v prvej, prípadne druhej koncovej doske (28, 30) a zasahuje do vonkajšieho priestoru. Vždy jeden koniec vykurovacích rúrok (12) je...

Spôsob in vitro diagnostiky schizofrénie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282119

Dátum: 18.09.2001

Autori: Mallet Jacques, Laurent Claudine, Meloni Rolando

MPK: C12Q 1/68, C07H 21/04, C12P 19/34...

Značky: vitro, schizofrénie, diagnostiky, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob diagnostiky schizofrénie založený na detekcii in vitro prítomnosti alely Ep mikrosatelitu HUMTH01 v géne tyrozín hydroxylázy (TH). Ďalej sa opisujú priméry použité na uskutočňovanie tohto spôsobu a detekčná súprava.

Použitie antagonistu hormónu uvoľňujúceho gonadotropínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282118

Dátum: 18.09.2001

Autori: Philips Audrey, Hodgen Gary

MPK: C07K 17/00, A61K 38/00, C07K 5/00...

Značky: uvoľňujúceho, hormonu, gonadotropinů, antagonistu, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie antagonistu hormónu uvoľňujúceho gonadotropíny vo forme farmaceuticky prijateľnej netoxickej soli alebo komplexu ako prostriedku na prípravu liečiva na potlačenie proliferácie endometriálneho tkaniva, maternicového leiomyómu, premenštruálneho syndrómu a disfunkčného maternicového krvácania u menštruujúcej samice bez podstatného zastavenia produkcie endogénneho estrogénu.

Zariadenie na rozdeľovanie jednotlivých dávok časticovitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282117

Dátum: 18.09.2001

Autori: Wilson Donna Joy, Catterall Clive Patrick Ashley, Clarke Roger William, Eason Stephen William

MPK: A61M 15/00

Značky: zariadenie, dávok, časticovitého, rozdeľovanie, jednotlivých, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na rozdeľovanie jednotlivých dávok časticovitého materiálu sa skladá z plášťa (100) nesúceho náustok (102), ktorý je opatrený vstupom vzduchu (34, 180) s prietokovou dráhou vzduchu vnútri plášťa (100), z valcovitého kontajneru (20, 158) uloženého vnútri plášťa (100), pričom má rad priečinkov na časticový materiál, ovládacie prostriedky na pohybovanie kontajnerom (158) voči prietokovej dráhe vzduchu, pričom priečinky uhlovo a osovo...

Derivát imidazopyridínu, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282116

Dátum: 18.09.2001

Autori: Lues Ingeborg, Mederski Werner, Osswald Mathias, Beier Norbert, Minck Klaus-otto, Schelling Pierre, Dorsch Dieter

MPK: A61K 31/4164, A61P 25/00, A61K 31/435...

Značky: použitie, obsahuje, spôsob, ktorý, přípravy, farmaceutický, derivát, imidazopyridínu, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát imidazopyridínu všeobecného vzorca (I), kde znamená R skupinu a, R1 atóm F, R2 -SO2NH-COR5, R3 A, R4 -CnH2nCO-NR6R7, -CnH2nCOOA, -CnH2nCOOH, -CnH2nAr, -CnH2nCOAr, alebo -CnH2nCOA, R5 A, -CtH2t-C3-8cykloalkyl, -CtH2t-Ar, alebo -O-CtH2t-Ar, R6 a R7 vždy H, A, ArCnH2n alebo R6 R7 spolu tiež C2-5alkylén, A C1-6alkyl, Ar fenyl, t vždy nulu, 1, 2, 3 alebo 4, n 1, 2, 3, 4, 5 alebo 6 a jeho fyziologicky vhodné soli sú pre svoje angiotenzín II...

Spôsob výroby vysokokvalitných antokyanínových koncentrátov z výliskov plodov tmavosfarbeného ovocia

Načítavanie...

Číslo patentu: 282152

Dátum: 17.09.2001

Autori: Šilhár Stanislav, Fiala Ľubomír, Kintlerová Anna

MPK: C09B 61/00, A23L 1/272, A23L 1/27...

Značky: výroby, antokyanínových, ovocia, plodov, tmavosfarbeného, vysokokvalitných, výliskov, spôsob, koncentrátov

Zhrnutie / Anotácia:

Čerstvé výlisky plodov sa premyjú studenou vodou. Následne sa farbivo extrahuje známymi postupmi, napríklad vodným roztokom etanolu. Obsah sprievodných látok v získanom koncentráte sa zníži o 45 až 60 % hmotn. pri 4 až 6 % hmotn. strát antokyanínov. Po vákuovom zahustení sa získa farbiaci koncentrát s obsahom antokyanínov 8,5 až 40,0 % hmotn.

Spôsob úpravy povrchu kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282143

Dátum: 17.09.2001

Autor: Sauer Jochem

MPK: C09J 5/02

Značky: úpravy, spôsob, povrchu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy povrchu kovu, najmä hliníka alebo zliatiny hliníka, spočíva v tom, že sa na čistý povrch kovu pôsobí organosilánom a potom sa tento povrch vystaví účinku lasera, ktorý vyvolá na povrchu kovu zvýšenú teplotu.

Plastová nádrž s jedným okrajom liatia vstrekovaním so zaklápacím vekom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282142

Dátum: 17.09.2001

Autor: Kemmerich Herbert

MPK: A47J 47/18, B65D 43/06

Značky: okrajom, plastová, jedným, liatia, nádrž, zaklápacím, vstrekovaním, vekom

Zhrnutie / Anotácia:

Veko (2) má vnútornú plochu (14), ktorá sa v zaklopenom stave veka (2) nachádza pod horným okrajom (3) plastovej nádrže (1), že vnútorná strana veka (15) obklopujúca vnútornú plochu (14) je opatrená dookola prebiehajúcou spevňujúcou obrubou (16), že spevňujúca obruba (16) má viaceré dovnútra smerujúce kvádrovité výstupky (17), ktoré spájajú vnútornú plochu (14) s vnútornou stranou veka (15) a že vonkajšia oblasť (6) veka (2) obklopujúca stenu...

Taxoidy, spôsob ich prípravy, medziprodukty a farmaceutická kompozícia obsahujúca taxoidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282139

Dátum: 17.09.2001

Autori: Bouchard Hervé, Commerçon Alain, Bourzat Jean-dominique

MPK: C07D 305/14, A61K 31/335

Značky: medziprodukty, spôsob, přípravy, farmaceutická, obsahujúca, kompozícia, taxoidy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa taxoidy všeobecného vzorca (I), spôsob ich prípravy, medziprodukty a farmaceutické kompozície, ktoré obsahujú tieto zlúčeniny. Vo všeobecnom vzorci (I) znamená Ar arylovú skupinu, R znamená atóm vodíka, acetylovú skupinu, alkoxyacetylovú skupinu alebo alkylovú skupinu, R1 znamená benzoylovú skupinu alebo skupinu vzorca R2 -O -CO-, v ktorom znamená R2 prípadne substituovanú alkylovú skupinu, alkenylovú skupinu, alkinylovú skupinu,...

Spôsob znižovania častosti výskytu kolízií medzi správami vysielanými v komunikačnej sieti

Načítavanie...

Číslo patentu: 282136

Dátum: 17.09.2001

Autori: Tiedemann Edward, Weaver Lindsay, Padovani Roberto

MPK: H04L 27/30

Značky: spôsob, kolízií, znižovania, častosti, správami, medzi, komunikačnej, sietí, výskytu, vysielanými

Zhrnutie / Anotácia:

V komunikačnej sieti, obsahujúcej viacero vysielačov, ktoré majú jedinečný identifikačný kód a najmenej jeden prijímač, generuje každý z vysielačov správu, pričom vysielače vysielajú správu približne súčasne a uvedený najmenej jeden prijímač prijíma správy približne súčasne. V každom vysielači sa oneskoruje vysielanie správ o dobu oneskorenia, zodpovedajúcu jeho identifikačnému kódu. Správy môžu byť signály s rozprestretým spektrom s...

Rozperná kotva z kovu a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282135

Dátum: 17.09.2001

Autori: Seibold Günter, Plocher Bernd, Hein Bernd, Weber Wilfried, Haage Manfred

MPK: F16B 13/06

Značky: rozpěrná, výroby, kotva, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Rozperná kotva (1) z kovu na ukotvenie do vyvŕtanej diery v stavebnom diele má driekovú časť (2), ktorá na svojom prednom konci obsahuje rozpierací kónus, ktorého prierez vytvára mnohouholník. Na každej ploche (13) mnohouholníka je uložená vzperná škrupina (5) so štrbinou (7) vzhľadom na plochu (13) mnohouholníka, pričom štrbina (7) zodpovedá približne radiálnemu presahu (8) vzpernej škrupiny (5) vzhľadom na priemer drieku. Každá vzperná...

Derivát oxazolidinónu, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282134

Dátum: 17.09.2001

Autori: Gante Joachim, Wurziger Hanns, Raddatz Peter, Bernotat-danielowski Sabine, Melzer Guido, Juraszyk Horst

MPK: A61K 31/421, C07D 413/12, C07D 263/24...

Značky: obsahom, farmaceutický, použitie, prostriedok, oxazolidinónu, derivát, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný derivát oxazolidinónu všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená fenylovú skupinu substituovanú jednou skupinou zo súboru zahrnujúceho skupinu CN, H2NCH2, H2N-C(=NH)-, H2N-C(=NH)-NH-CH2, B skupinu vzorca a A2 znamená C1-6alkyl, R2 znamená H, A, R3 znamená H alebo (CH2)n-COOR2, E znamená skupinu CH, n znamená 0 alebo 1 a jeho enantioméry a fyziologicky prijateľné soli. Ďalej je opísaný spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok s...

Substituované benzénsulfonylmočoviny a -tiomočoviny, spôsob ich výroby a použitie farmaceutických prípravkov na báze týchto zlúčenín, ako aj liečivá, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 282131

Dátum: 17.09.2001

Autori: Kaiser Joachim, Gögelein Heinz, Englert Heinrich Christian, Gerlach Uwe, Mania Dieter

MPK: C07C 311/58, C07C 335/42, A61K 31/64...

Značky: výroby, liečivá, benzénsulfonylmočoviny, tiomočoviny, použitie, obsahujú, farmaceutických, substituované, zlúčenín, týchto, prípravkov, báze, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované benzénsulfonylmočoviny a benzénsulfonyltiomočoviny všeobecného vzorca (I), v ktorom R(1), R(2), R(3), R(4), E, X a Y majú význam uvedený v patentových nárokoch. Uvedené zlúčeniny majú účinky na kardiovaskulárny systém.

Separátor pre rekombinačné batérie, obsahujúci plošný útvar vytvorený mokrou cestou

Načítavanie...

Číslo patentu: 282129

Dátum: 17.09.2001

Autor: Bourchenin Pierre

MPK: H01M 2/16

Značky: vytvorený, útvar, plošný, obsahujúci, mokrou, cestou, separátor, rekombinačné, baterie

Zhrnutie / Anotácia:

Separátor na rekombinačné batérie obsahuje plošný útvar vytvorený mokrou cestou na vytváranie súvislej plochej štruktúry, ktorá obsahuje zmes sklenených vlákien a vlákien na báze najmenej dvoch syntetických hmôt, pričom vlákna sú na povrchu spolu spojené. Syntetické vlákna sú vytvorené vo forme kombinácie látok, prinášajúcich jednak tvorbu trojrozmernej siete pri vytváraní plošného útvaru a jednak zvariteľnosť plošného útvaru, pričom syntetické...

Spôsob stabilizácie kryštalického organického fosfitu alebo fosfonitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282127

Dátum: 17.09.2001

Autori: Quotschalla Udo, Linhart Helmut

MPK: C08K 5/17, C08K 5/3435, C08K 5/3462...

Značky: fosfitu, stabilizácie, organického, krystalického, fosfonitu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stabilizácie kryštalického organického fosfitu resp. fosfonitu proti hydrolýze, podstata ktorého spočíva v tom, že sa zmes obsahujúca fosfit resp. fosfonit, rozpúšťadlo alebo zmes rozpúšťadiel a 0,1 až 100 % amínu, vzhľadom na hmotnosť fosfitu resp. fosfonitu, a temperovaná na teplotu 50 až 100 °C pridá vo forme homogénnej taveniny do kvapalného kryštalizačného prostredia, ktorého teplota sa v priebehu pridávania udržuje na teplote,...

Heteroaroylové deriváty monocyklických beta-laktamových antibiotík, spôsob ich prípravy a medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: 282124

Dátum: 17.09.2001

Autori: Treuner Uwe, Koster William, Straub Henner, Ermann Peter Hans, Sundeen Joseph

MPK: A61K 31/495, C07C 271/66, C07C 217/86...

Značky: heteroaroylové, antibiotik, monocyklických, medziprodukty, deriváty, beta.-laktamových, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Heteroarylové deriváty monocyklických beta-laktámových antibiotík so všeobecným vzorcom (1), v ktorom R1 a R2 majú rovnaký alebo rôzny význam a obidva znamenajú atóm vodíka alebo alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 10 atómov uhlíka. X znamená skupinu (CH2)n, v ktorej n znamená číslo 0, 1, 2, 3 alebo 4, alebo skupinu CR3R4, v ktorej R3 a R4 majú rovnaký alebo rôzny význam a znamenajú obidva atóm vodíka, skupinu CH3, alebo C2H5, M znamená atóm...

Derivát oxazolidinónu, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282123

Dátum: 17.09.2001

Autori: Gante Joachim, Raddatz Peter, Melzer Guido, Fittschen Claus, Wiesner Matthias, Juraszyk Horst, Bernotat-danielowski Sabine, Wurziger Hanns

MPK: A61K 31/421, C07D 263/24

Značky: prostriedok, přípravy, ktorý, derivát, oxazolidinónu, použitie, farmaceutický, obsahuje, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty oxazolidinónu všeobecného vzorca (I), kde znamená R1 amidinofenyl prípadne chránený terc.butyloxykarbonylovou skupinou R2 vodík, A, C1-10alkanoyl, C1-8alkoxykarbonyl, benzoyl, naftoyl., C1-8alkylsulfonyl, benzylsulfonyl alebo fenylsulfonyl, ktorý je prípadne monosubstituovaný C1-6alkylom, ktorý je prípadne monosubstituovaný C1-6alkylom, R3 atóm vodíka alebo C1-6alkyl, A C1-16alkyl, a jeho fyziologicky prijateľné soli ako...

Spôsob prípravy tkanivovej implantačnej kompozície, tkanivový implantát, črevná submukóza a proteázová solubilizovaná črevná submukóza

Načítavanie...

Číslo patentu: 282122

Dátum: 17.09.2001

Autori: Demeter Robert, Knapp Peter, Voytik Sherry, Hiles Michael, Badylak Stephen

MPK: A61F 2/02, A61F 2/30, A61F 2/38...

Značky: implantačnej, tkanivový, implantát, tkanivovej, solubilizovaná, submukóza, črevná, přípravy, proteázová, kompozície, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy tkanivovej implantačnej kompozície zahŕňajúcej suspenziu mechanicky spracovaného črevného tkaniva skladujúceho sa z tunica submucosa vo vodnom prostredí alebo proteázou natrávené črevné tkanivo, ktoré je tvorené tunica submucosa vo vodnom nosiči, sa skladá z krokov spracovania črevného tkaniva tvoriaceho črevnú mukózu, na prášok a hydratácie výsledného prášku črevného tkaniva počas vzniku tkanivového implantátu vo forme...

Zariadenie na vertikálne prevzdušňovanie a/alebo miešanie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2973

Dátum: 11.09.2001

Autor: Piják Michal

MPK: C02F 7/00, C02F 1/74

Značky: kvapalín, zariadenie, miešanie, prevzdušňovanie, vertikálně

Text:

...uvedené zariadenia vyžadujú vysoké investičné náklady.Spoločnou nevýhodou všetkých skôr uvedených zariadeni je, že nie sú použiteľné na miešanie kvapaliny bez miešania so vzduchom a preto pri potrebe striedania miešaniakvapaliny bez vzduchu a so vzduchom je potrebné použit dve jednoúčelové zariadenia so samostatnými komorami pre kvapalinu, ktoré sú vzájomne prepojené potrubím svhodnými armatúrami, čím sú technicky zložité a ekonomickyZnáme...

Prostriedok na vytvorenie dlhotrvajúceho účinku nasýtenia na orálne podávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2972

Dátum: 11.09.2001

Autor: Beisel Günther

MPK: A61K 9/00

Značky: účinků, prostriedok, vytvorenie, nasýtenia, podávanie, dlhotrvajúceho, orálne

Text:

...zariadenia, t.j. následne po vytláčani, alebo po tvarovaní vstrekovaním alebo votvorených formách. Vytrdzovanie sa uskutočňuje pri podmienkachcharakteristických pre príslušné chemické zloženie materiálu.Nevyhnutnou podmienkou pre použiteľnosť materiálu podľa predloženého technického riešenia ašpongiovej štruktúry je to, že materiál je stlačiteľný bez rozlomenia bunkových stien. Aby sa materiál podľa technického riešenia mohol...

Magnezitozirkónový žiaruvzdorný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2971

Dátum: 11.09.2001

Autor: Beňovic Ján

MPK: C04B 35/03

Značky: magnezitozirkónový, žiaruvzdorný, materiál

Text:

...ich prípravy. Prídavok ZrSiO 4 do magnezitovej alebo magnezitchómovej lisovacej hmoty počas miešania, má po odlisovaní a výpale za následok zvýšenie odolnosti voči korózii oceľou a cementárskemu slinku. Vyššia tepelná vodivosť ZrSiO 4 a heterogenita črepu zvyšujú odolnost voči zmenám teplôt, nižší obsah oxidov železa zvyšuje odolnost voči kolísaniu parciálneho tlaku kyslíka.Do magnezitového alebo magnezitchrómového slinku s obsahom Mgo min....

Zariadenie na viacstupňové biologické čistenie odpadových vôd s prerušovanou prevádzkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2970

Dátum: 11.09.2001

Autor: Teterja Alexandr

MPK: C02F 9/00, C02F 3/14

Značky: čistenie, odpadových, viacstupňové, zariadenie, prevádzkou, biologické, prerušovanou

Text:

...odpadových vôd s prerušovanou prevádzkou využitím aktivačného systému s aktivovaným kalom pri znášani, obsahujúce minimálne dva predčistovacie reaktory a čistiaci reaktor sériovo zapojené ivnútorný cirkulaćný okruh tlakového vzduchu s prevzdušňovačmi umiestnenými vo všetkých reaktoroch, ktorého podstatouje, že vzájomné prepojené predčisťovacie reaktory sú úplne oddelené od čistiacehoreaktora, s ktorým je posledný z predčistovacích...

Dvojčinný pružinový vypúšťací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2969

Dátum: 11.09.2001

Autori: Koukol Josef, Suchan Josef

MPK: F16K 17/04, F16K 17/02

Značky: pružinový, ventil, dvojčinný, vypúšťací

Text:

...výkrese je zobrazený uvedený dvojčinný pružinový odpúšťací ventilPríklady uskutočnenia Duté teleso l je zhora opatrené vekom 2, s ktorým je spojené nastavovacím závitom Z.Dole je duté teleso l opatrené upevňovacím závitom Q na pripojenie k nátrubku na regulovanom objeme, nie je zakreslené. Vo vnútri dutého telesa l je vytvorené sedlo 12, na ktoré zhora dosadá Záklopka i. Medzi vekom 2 a záklopkou 3 je vložená vonkajšia pružina 51....

Dvojčinný vypúšťací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2968

Dátum: 11.09.2001

Autori: Koukol Josef, Suchan Josef

MPK: F16K 17/02, F16K 17/06

Značky: vypúšťací, dvojčinný, ventil

Text:

...záklopky do príslušného sedla.Prehľad obrázkov na yýkresochObrázok znázorňue uveden dvočinn od úšťací ventil v čiastočnom ozdlžnom reze. PPríklady uskutočnenia Prívod z je opatrený hrdlom Q na pripojenie nátrubku na plášti regulovaného objemu, čonie je znázornená. Prívod z ústi do komory ventilového telesa l. V dolnej časti je ventilové teleso 1 opatrené dolným sedlom ga vhornej časti horným sedlom Q. Dolné sedlo L 2 je s homým sedlom...

Detektor prítomnosti predmetu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2967

Dátum: 11.09.2001

Autori: Hamza Pavol, Kolář Milan

MPK: G08B 13/181, G08B 3/10, G08B 13/00...

Značky: detektor, předmětů, přítomnosti

Text:

...prítomnosti predmetu pracuje v energeticky úspornom dávkovom režime a tak šetrí vstavané, alebo výmenné elektrické zdroje a tým zvyšuje jeho pohotovosť a prináša úsporu nákladov na prevádzku. Jeho určené varianty sú konštrukčne vybavené prvkami pre elektrické pripojenie do siete monitorovania a ochrany objektov a pod.Je možno použitím iného princípu a konštrukčne zvýšit presnosť merania vzájomnej dištancie...

Umelé sladidlo na výrobu nealkoholických nízkoenergetických nápojov a sirupov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2966

Dátum: 11.09.2001

Autori: Bachratý Alexander, Zigmund Juraj, Baničová Mária

MPK: A23L 1/236

Značky: nápojov, sladidlo, nízkoenergetických, sirupov, umělé, nealkoholických, výrobu

Text:

...podľaUvedené nedostatky odstraňuje umelé sladidlo na výrobu nealkoholických nízkoenergetických nápojov asirupov, aktorého podstata spočíva v tom, že je trojzložkové, kde prvou zložkou umelého sladidla je 2 až 10 hmotn. dielov cyklamátu sodného. Druhou zložkou umelého sladidla je 1 až 4 hmotn dielov sacharínu. sodného atretou zložkou umelého sladidla je 1 ažô hmotn. dielov citrosy neohesperidinu v. prírodnejforme.Výhody umelého sladidla...

Hlasovací mobilný telefón

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2965

Dátum: 11.09.2001

Autori: Kvašňák František, Kvašňák Eugen

MPK: H04Q 7/32

Značky: mobilný, telefon, hlasovací

Text:

...do čítačky, ktorá je integrálnou súčasťou hlasovacieho mobilného telefónu. Ústredňa zobrazuje otázku na displeji hlasovacieho mobilného telefónu respondenta/voliča spožadovanou teritoriálnou či sociálnou charakteristikou, blokuje možnost využitia čipovej identifikačnej karty respondenta /voliča na opakovanie odpovede resp. hlasovania a zabezpečuje ochranu osobných údajov respondenta /voliča. Výhodou hlasovacieho mobilného telefónu je...

Nealkoholické kolové nápoje vo farebných vyhotoveniach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2964

Dátum: 11.09.2001

Autor: Kántor Mikuláš

MPK: A23L 2/385, A23L 2/00, A23L 2/58...

Značky: kolové, nápoje, farebných, vyhotoveniach, nealkoholické

Text:

...v obohatení o vitamíny.Predmetom tohto riešenia sú nealkoholické colové nápoje vo farebných prevedeniach,základný sirup ktorých pozostáva z 93,00 hmotnostných rañnovaného alebo syntetického cukm, 0,99 hmotnostných kyseliny citrónovej, 0,03 hmotnostných sorbanu draselného,3,50 hmotnostných oxidu uhličitého a 2,48 hmotnostných bázy.Bázu pre nealkoholické colové nápoje tvorí syntetické farbivo a kofeín, alebo syntetickéfarbivo a...

Rozpierka rastlinných tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2963

Dátum: 11.09.2001

Autor: Regina Tomáš

MPK: A47G 7/00, A01G 9/12

Značky: rozpierka, tyčí, rastlinných

Text:

...rastlirmými tyčarniObr. 6 - Axonometrické znázomenie rozpierok umiestnených na dne kvetináčaRozpierka rastlinných tyčí, ako je to znázomené na obr. 1, 2, pozostáva z pozdĺžnikovćho telesa l, ktoré má na každom konci 2 najmenej jeden otvor 3. Obrysový tvar otvoru g je zhodný s priečnym príerezom rastlinnej tyče 1 L). Na obrázkoch l, 2 b. 2 c je tento otvor 3 kruhový, na obr. 2 a je v tvare pravidelného šesťhranu.Priečny prierez pozdĺžnikového...

Požiarna klapka s delenou skriňou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2962

Dátum: 11.09.2001

Autor: Kraus Josef

MPK: F24F 13/08, A62C 4/00

Značky: klapka, požiarna, dělenou, skríňou

Text:

...izolačným pásikom Ľ a okrajomlistu g klapky l. Ďalej je utesnenie listu g doplnené pásom teplom vypeňovanej hmoty l 7 na vnútornej stene zadného dielu skrine m, ktorá je vybavená dorazom 16 na list g.Na jednom z čapov § je na vonkajšej strane zadného dielu skrine 10 upevnený kryt l 8,obložený zvnútra na zadnej stene a stene priľahlej na bočnú stenu skrine Q izolačnými doskami 19. Na čap § vo vnútri krytu l 8 je nasunutá vratná pružina Ä, nad...

Stojan

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2961

Dátum: 11.09.2001

Autori: Čerey Miroslav, Kalvaster Peter

MPK: A47F 5/01

Značky: stojan

Text:

...bočnými stenami drážky a police, výbežkom a stojkou proti pohybu vo vodorovnej rovine. Týmto riešením je dosiahnutá prvotná tuhosť stojana, ktorej hodnota je zvýšená inštaláciou ďalších políc v rôznych výškach a montážou zadného kríža na stojky stojana. Výhodou tohto riešenia je popri rýchlej a jednoduchej montáži stojana jeho dobrá stabilita.Prehľad obrázkov na výkresochPripojený obrázok.preds.tavuje stojan bez vertikálneho zásobníkaStojan...

Stĺpik na prichytenie pletiva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2960

Dátum: 11.09.2001

Autor: Šimčík Jozef

MPK: E04H 17/06, E04H 17/10

Značky: prichytenie, pletiva, stĺpik

Text:

...ktorého podstata spočíva vtom, že je tvorený najmenej jedným upevňovacím hákom pripevneným na bočnú stranu najmenej jednej zvislej tyče osadenej vzemi, na ktorej vrchnej časti je rozoberateľne uložená zátka, pričom jezložená z vnútornej kovovej trubky pevne spojenej s vonkajším tenkostenným plášťom.2 Je výhodné, že vnútornou kovovou trubkou je štandartná oceľová trubkaa vonkajším tenkostenným plášťom je hliníková alebo hliníkovozliatinová...

Výplň pätnej časti nadzemného skladacieho bazénu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2959

Dátum: 11.09.2001

Autor: Pazdera Oldřich

MPK: E04H 4/00, E04H 4/14

Značky: částí, skladacieho, pätnej, bazénu, nadzemného, výplň

Text:

...ju nemožno zbavit prípadných ostrých predmetov. Ďalšou výhodou je, že podmáčanie terénu počas používania bazénu nie je na závadu. Výhodou zaobleného tvaru vnútomej plochy, podľa altematívneho riešenia je zníženie napätia fólie, a tým zvýšenie jej životnosti. Výhodou výplne tvorenej segmentmi z mieme stlačiteľného penového polyméru je najmä to, že segmenty sú po inštalácii výplne predpäté, teda je možnost zovretia fólie v miestach napojenia...

Ukotvenie na montáž a demontáž záhradného bazénu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2958

Dátum: 11.09.2001

Autor: Pazdera Oldřich

MPK: E04H 4/14

Značky: záhradného, bazénu, demontáž, ukotvenie, montáž

Text:

...7 stranový pohľad na hák, obr. 8 čelný pohľad na hák podľa príkladu l, obr. 9 pôdorysný pohľad na hák podľa príkladu 2 a obr. 10 bočný pohľad na hák podľa prikladu 2.Podľa príkladného uskutočnenia je hák 1 tvorený dvojicou zvislých, vodorovných a šikmých ramien g, 1, i kruhového prierezu vzájomne spojených tak, že šikmé ramená g vytvárajú tvar písmena V. V mieste spojenia šikmých ramien A je hák l spojený s tiahlom i tvoreným vodovzdomým...

Zariadenie na bezpečnostné označenie vozidiel a ich identifikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2957

Dátum: 11.09.2001

Autor: Koukal Jiří

MPK: G01V 15/00, B60R 13/10

Značky: zariadenie, identifikáciu, vozidiel, označenie, bezpečnostné

Text:

...o pomoci vnúdzi a/alebo doklady o registrácii vozidla v registri a/alebo návod na vyleptanie čísla VIN na sklo a/alebo plastovú časť vozidla.Prvky sady sú usporiadané v spoločnom obale.Zdôvodu ľahkej čitateľnosti sú jednotlivé znaky čísla VIN vytvorené všablóne a/alebo v predlohe plošne rozšírené a plocha podľa nich vyleptaná je hladká.Registrom je dátový súbor preventívne registrovaných a/alebo odcudzených vozidiel.3 Je výhodné,...