Archív za 2001 rok

Strana 10

Plášť kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2994

Dátum: 08.10.2001

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: B60C 13/02

Značky: plášť, kolesa

Text:

...obr. 8, obr. 9 a obr. 10 znázorňujú ďalšie príkladné kombinácie usporiadania vybraní Qs rôznymi hĺbkamivybraní 5 a tým dosíahnutým účelovým premiestňovaním kostry.V príkladnom usporiadaní podľa obr. l je obruč l kolesa tvorená obvodovou časťou i,opatrenou dezénom, pätkou Q a bočnicami ą. Obvodová časť 5 je kostrou z spojená s pätkou Q. Na každej z bočníc g je vytvorená sústava vybraní i s pravidelnými roztečami medzi sebou tak,aby ich...

Obojstranná vystužovacia vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2993

Dátum: 08.10.2001

Autori: Švoňavec Pavel, Centko Ivan, Rastocký Miroslav, Kanalik Milan, Frkáň Július

MPK: F16P 1/00, B65H 75/02

Značky: vystužovacia, obojstranná, vložka

Text:

...vložku .možno siispechom používať na paletách pri ukladani dutiniek kotúčov obalových materiálov vo vrstvách, pretože chráni pred mechanickým poškodením a stabilizuje rovnako .dolnígalco hornú dutinku.Prehľad obrázkov na výkreseNa obrázku 1 je znázornený priečny rez obojstrannej vystužovacej vložky, na ktorom vidieť prstence predelený výrazom, ktorý je umiestnený nad jedným zo 4 neoddeliteľne-zabudovaných priečnych výstupkov vo vnútri...

Ovládacie zariadenie na dávkovanie paliva pri spaľovacej turbíne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2992

Dátum: 08.10.2001

Autori: Procházka Miloš, Strejček Jaroslav, Sláma Jiří, Chronek Oldřich, Veselý Stanislav, Ecler František

MPK: F02C 7/232, F02C 9/28

Značky: zariadenie, dávkovanie, turbíne, spaľovacej, ovládacie, paliva

Text:

...krokovo prestaviteľný elektromotor, ktorý je napojený na palivový regulačný ventil. Toto usporiadanie umožní riadiť všetkyprevádzkovéy režimy sústroja tak, že prietok paliva do spaľovacej komory je regulovaný za všetkých režimov plynulo a teplota pre turbínou nekolíše viac nežPrehľad obrázkov na yýkreseTechnické riešenie je ďalej opísanć pomocou výkresu, na ktorom obr. l predstavuje schému ovládacieho zariadenia podľa stavu techniky a obr. 2...

Zásobník CD nosičov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2991

Dátum: 08.10.2001

Autor: Zeliska Peter

MPK: A47F 5/08, B65D 85/57

Značky: nosičov, zásobník

Text:

...pričom zásobníkmôže byt uchytený k poličke na knihy alebo samostatne alebo nad sebou.Príklady uskutočnenia technického riešenia, ktoré je predmetom ochrany sú schematícky znázornené na priložených obrázkoch. Na obr. 1 je znázornená nosná časť držiaka, opatrená drážkami v tvare T. Na obr. 2 je znázomený závesný držiak s hlavou v tvare T a obal CD nosiča a na obr. 3 je znázomený jeden z možných spôsobov využitiaEríklady ttskutočnenia...

Spaľovacia turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2990

Dátum: 08.10.2001

Autori: Strejček Jaroslav, Chronek Oldřich, Ecler František, Procházka Miloš, Sláma Jiří, Veselý Stanislav

MPK: F02C 7/268

Značky: turbina, spaľovacia

Text:

...systém je teda predstavovaný dvomi samostatnými zariadeniami, ktoré majú v priebehu najazdenia každý svoju presne určenú úlohu, ktorú plnia v danom poradí. Sú súčasťou jedného (predného) ložiskového stojanu. Každé je vybavené svojim elektromotorom, svojim zasúvacím avysúvacím zariadením na pripojenie krotoru turbiny a svojim ovládaním.Cieľom technického riešenia je predstaviť štanovacie zariadenie, ktoré by boloschopné plynule prechádzať aj...

Zariadenie na prerozdeľovanie tepelného spádu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2989

Dátum: 08.10.2001

Autori: Strejček Jaroslav, Veselý Stanislav, Toth Alexander, Klusáček Jiří, Procházka Miloš, Sláma Jiří

MPK: F01D 5/12

Značky: prerozdeľovanie, spádu, tepelného, zariadenie

Text:

...úkreseTechnické riešenie bude ďalej opisané pomocou výkresu, na ktorom obrázokpredstavuje schematický pohľad na uloženie lopatiek na rotor spaľovacej turbíny.Na obrázku je znázomená dvojica lopatiek l zlopatkovania rotora. Lopatka l pozostáva znábehovej hrany g pri päte aodtokovej hrany ą pri špici, ktore sú spojené myslenou, ale na obrázku naznačenou spojnicou. Pri overovaní sa zistilo, že požadovaných výkonov možno dosiahnut vtedy, ak sú...

Zariadenie na regeneráciu tepla pri spaľovacích turbínach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2988

Dátum: 08.10.2001

Autori: Procházka Miloš, Veselý Stanislav, Strejček Jaroslav, Klusáček Jiří, Sláma Jiří, Toth Alexander

MPK: F02C 7/10

Značky: tepla, turbinách, spalovacích, zariadenie, regeneráciu

Text:

...strane spalín sa nezvýši nadPrehľad obrázkov na úkresoch Technické riešenie bude ďalej opísané pomocou výkresov, na ktorých obr. l predstavuje schému spaľovacej turbíny s umiestnením zariadenia podľa technického riešeniaa obr. 2 znázorňuje detail funkčnej časti zariadenia.Na obr. 1 je znázomená schému spaľovacej turbíny l, konkrétne spaľovacej turbíny typu GT 750-6 s plynovým kompresorom. Zo schémy je zrejmé, že sa využíva teplo obsiahnuté vo...

Rotor spaľovacej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2987

Dátum: 08.10.2001

Autori: Veselý Stanislav, Procházka Miloš, Sláma Jiří, Strejček Jaroslav, Klusáček Jiří, Janištin Václav

MPK: F16B 4/00, F01D 5/00

Značky: spaľovacej, rotor, turbiny

Text:

...rotora 5 200 min. Prevádzka pri otáčkach 5 500 min by znamenala zníženie prevádzkovej bezpečnosti pomer uvoľňovacích otáčok k prevádzkovým by poklesol na hodnotu 1,1, čo je nevyhovujúce.Cieľom technického riešenia je teda predstavit vysokotlakový rotor spaľovacejturbíny, ktorý by umožnil zvýšiť jeho otáčky.-2 Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje do značnej miery rotor podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že rotor...

Vnútorný chladiaci systém spaľovacej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2986

Dátum: 08.10.2001

Autori: Klusáček Jiří, Strejček Jaroslav, Veselý Stanislav, Janištin Václav, Sláma Jiří, Procházka Miloš

MPK: F02C 7/18, F01D 25/14

Značky: spaľovacej, systém, turbiny, vnútorný, chladiaci

Text:

...chladiaci účinok privádzaného chladiacehovzduchu aj pri jehovyššej teplote.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie bude priblížené pomocou výkresov, na ktorých obr. l predstavuje schému chladiaceho systému spaľovacej turbíny podľa stavu techniky aobr. 2 predstavujechladiaci systém podľa technického riešenia.Na obr. 1 je znázomený schematický rez spaľovacou turbinou s chladiacim systémom podľa stavu techniky. Sú tu vyznačené...

Zariadenie na úsporu benzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2985

Dátum: 08.10.2001

Autor: Kuderjavý Peter

MPK: B60R 16/02

Značky: zariadenie, úsporu, benzinu

Text:

...g je použitá usmerňovacia dióda m. Rezistory 25 až Q sú rovnakej hodnoty. Žlté svetelné diódy 23 a a, zelené svetelné diódy I 31 a § 32 a červené svetelné diódy Q a 34 majú rovnakú hodnotu.Na obr.2 sú zobrazené vývody rozdeľovač 1, záporný pól Q, poloha 37 a Q podvojných prepínačov g a §§, žltá svetelná dióda 23 a 24, elektromagnetický ventil 15, zelená svetelná dióda Q a az, záporný pól 42, červená svetelná dióda §§ a 35,poloha 36 a...

Elektromotor s vonkajším rotorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2984

Dátum: 08.10.2001

Autor: Frniak Jaroslav

MPK: H02K 16/00

Značky: rotorom, elektromotor, vonkajším

Text:

...budené vinutie statora odpojí od zdroja jednosmerného prúdu a súčasne pripojí vinutie druhého elektromagnetického obvodu ku zdroju jednosmerného prúdu. Tento proces sa cyklicky opakuje.Prehľad obrázkov na výkreseNa obr. 1 je statorový elektromagnetický obvod a vonkajší rotor na ktorom sú pólové nástavce.Na obr. 2 je statorový elektromagnetický obvod v reze s budiacim vinutím a znázornenie uzavierania magnetického toku cez pólový...

Pohon mechanizmu maltézskeho kríža v kinoprojektore

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2983

Dátum: 08.10.2001

Autor: Frniak Jaroslav

MPK: F16H 27/06, G03B 1/38

Značky: mechanizmu, kríža, pohon, maltézskeho, kinoprojektore

Text:

...prekonanie zotrvačnýchsíl rotačných súčiastok), ktorý býva niekoľkonásobne väčší, ako prevádzkový moment, do chvíle .pokial sa v zotrvačniku nenahromadí dostatočné mechanická energia. Podstata technického riešeniaUvedené nedostatky odstraňuje priame pripojenie rotora elektromotora na miesto, kde bol zotrvačník a tým sa podstatne znížia nároky na výkon elektromotora. Z priestorových dôvodov je najvýhodnejší elektromotor s vonkajším rotorom,...

Základový prvok z vystuženého betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2982

Dátum: 08.10.2001

Autori: Pipa Ladislav, Puzder Peter

MPK: E02D 5/30

Značky: betonů, prvok, základový, vystuženého

Text:

...uľahčuje ochranu základov v agresivnych hydrogeologických Jodmienlcach,upevňovaním základovej pôdy znižuje deformácie základov pri zvislých a voclorovných zafaženiach, najmä vnepriaznivých geologických podmienkach, potlstatne znižuje kubatúry výkopov, betónu, presunov a skladovanie, rýznamne skracuje dobu výroby základov, po ukončení pilotážnych prác irmožňirje okamžitú montáž stavebných konštrukcií, ich zaťažovr-anie, vprípade porúch, resp....

Listová obálka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2981

Dátum: 08.10.2001

Autor: Nolte Bert

MPK: B65D 27/38

Značky: obálka, listová

Text:

...závernej chlopne medzi zlepenie závernej chlopne so spodnouchlopňou a zloženú hranu závernej chlopne a tým obálku - bezpoškodenia vložených písomností - pozdĺž zloženej hranyNajmä súkromné osoby, ktoré denne dostávajú len malý objem pošty, nemajú väčšinou pri preberaní došlej pošty listový otvárač na otvorenie obálky k dispozícii. Preto buď namáhavo otvárajú obálku ručne, alebo používajú podobný pomocný prostriedok, napríklad kľúč, pričom je...

Sexorient

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2980

Dátum: 08.10.2001

Autor: Kasanický Jozef

MPK: A61K 7/46

Značky: sexorient

Text:

...zápachu.Uvedené nedostatky odstraňuje Voňavka, ktorá obsahuje oleum caryophylli - získaný destíláciou klinčekovca voňavého (Syzygium aromaticum) s vodnou parou.Použitie tejto látky je zvlášť vhodné pre použitie v oblasti genitálií. Je vhodné ked sazlúčenina skladá okrem už spomenutej látky aj z čistého liehu na zabezpečenie prchavosti, z destilovanej vody na zabezpečenie dosiahnutia vhodnej koncentrácie a z farbiva na zabezpečenie...

Mobilný telefónny prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2979

Dátum: 08.10.2001

Autor: Rafaj Robert

MPK: H04M 1/02, H04B 1/38

Značky: prístroj, telefónny, mobilný

Text:

...iného operátora.Sieťové karty g sú uložené vedľa seba v dvoch lôžkach 3 a sú prepojené s batériou g, prepojovacími koncovkami Z i s displejom Q (viď obr.1 b) a ovládacími prvkami á.V pravom homom horu prednej časti mobilného telefónneho prístroja l je umiestnený prepínaci prvok i.Mobilný telefónny prístroj 1 sa uvedie do prevádzky prvým stlačením prepínacieho prvku Q, na základe ktorého sa na displeji Q okrem iného, zobrazí ľavá prerušovaná...

Železobetónový priestorový prefabrikát tvaru „L” na malopodlažné stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2978

Dátum: 08.10.2001

Autor: Marko Ladislav

MPK: E04C 1/39, E04C 2/30

Značky: tvaru, malopodlažné, prefabrikát, priestorový, železobetonový, l, stavby

Text:

...sa používajú veľkoplošné doskové silikátové dielcealebo výmurovka. Použitie montovaných železobetónových skeletov sa všeobecne považujeza neefektívne pre výstavbu malopodlažných objektov pozemných stavieb a ako také sa vo výrobnej praxi ani nerozšírilo. Nevýhodami sú náročné zakladacie podmienky, vysoká prácnosť pri montáži, vysokénároky na odbornosť montážnych pracovníkov, náročné postupy pri montážnych prácach akompletácií objektov,...

Biorybochod

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2977

Dátum: 08.10.2001

Autori: Smoleň Ján, Oravec Marek, Geffert Ján

MPK: E02B 5/00

Značky: biorybochod

Text:

...jednu riadiacu uzatváraciu prepážku. Je vhodné, ak tieto riadiace uzatváracie prepážky sú viac ako jedna. Za riadiacimi uzatváracími prepážkami nasleduje kaskádovitá komôrková časť pozostávajúca z modulových pevných časti tvaru U usporiadaných svojimi voľnými časťami oproti sebe s posunutím blízkym polovici ich šírky, pričom ostatný priestorUvedené riešenie zabezpečuje rybám bezpečnejšie a priaznivejšie podmienky na pohyb. Ryby majú...

Zariadenie bezpečnostného ovládania vakovej hate

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2976

Dátum: 08.10.2001

Autori: Oravec Marek, Smoleň Ján, Geffert Ján

MPK: E02B 8/00, E02B 7/00

Značky: vakovej, zariadenie, bezpečnostného, ovládania

Text:

...vnútorný priestor vakovej hate s vonkajším priestorom pod haťou.Výhodou technického riešenia je jeho jednoduché riešenie pričom mechanické časti vylučujú technické zlyhanie. Uvedené mechanické riešenie podstatne zvyšujebezpečnosť havarijné ovládania výšky hladiny nad haťou.Prehlliad obrázkov na výkresochNa pripojenom vyobrazení obr.1 znázorňuje umiestnenie komôr v ovládacom pilieri a obr.2 navrhované technicke riešenie v reze vypúšťacej...

Zapojenie na skokovú reguláciu napájacieho napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2975

Dátum: 08.10.2001

Autori: Kováčik Vladimír, Rzyman Peter

MPK: H05B 41/16

Značky: reguláciu, skokovú, zapojenie, napätia, napájacieho

Text:

...v mnohých prípadoch podľa miestných podmienok sa môže na začiatku svietiaceho cyklu použiť napájacie napätie o 10 až 20 V nižšie a potom (napríklad po 22,hodine) prejsť na ešte nižšie napájacie napätie. V mnohých prípadoch pre zastaralosť3 siete, regulácia s jedným regulačným stupňom je nepoužiteľná. Čiže druhým vyhotovením regulátora sa neumožňuje docielenie podľa miestných podmienok maximálne možných úspor elektrickej energie.Predložené...

Závesný držiak na okuliare

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2974

Dátum: 08.10.2001

Autor: Korbel Petr

MPK: A47F 7/02

Značky: okuliare, závěsný, držiak

Text:

...a vytváral výčnelky.Na uľahčenie ohýbania pásu závesného držiaka pri jeho nasadzovaní na bočnicu okuliarov je pás miestne zoslabený tým, že medzi okienkom a susedným výrezom ako aj medzi jednotlivými výrezmi sú vytvorené drážky.Držiak je pre zvislé zavesenie, napr. na rameno alebo vešiak predajného stojanu, upravený tak, že jeho štítok je opatrený otvorom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu...

Adenozínové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutický prostriedok obsahujúci tieto zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 282205

Dátum: 08.10.2001

Autori: Bru-magniez Nicole, Teulon Jean-marie, Güngor Timur

MPK: A61K 31/70, C07H 19/167

Značky: spôsob, prostriedok, přípravy, zlúčeniny, obsahujúci, farmaceutický, tieto, adenozínové, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú adenozínové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená vodík, halogén, nižší alkyl, nižší O-alkyl, nižší S-alkyl alebo fenylovú skupinu, pričom tento substituent môže byť pripojený na 2-, 4-, 5-, 6- alebo 7-polohe indolovej časti n predstavuje celé číslo od 0 do 4 R2 má rôzne významy špecifické v opise R3 a R4, ktoré sú rovnaké alebo rozdielne predstavujú vodík alebo nižší alkyl a R5 predstavuje skupinu -NHR11, v ktorej R11...

Fluoroalkoxybenzylamínové deriváty heterocyklov obsahujúcich dusík, spôsob ich prípravy, medziprodukty, spôsob prípravy medziproduktov, použitie a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 282203

Dátum: 08.10.2001

Autori: Lowe John Adams, Rosen Terry Jay

MPK: C07D 205/02, C07D 207/02, A61K 31/395...

Značky: spôsob, farmaceutický, fluoroalkoxybenzylamínové, medziproduktov, obsahujúcich, dusík, heterocyklov, použitie, přípravy, deriváty, prostriedok, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Fluoroalkoxybenzylamínové deriváty heterocyklických zlúčenín obsahujúcich dusík všeobecného vzorca (I), ktoré sú vhodné na liečenie zápalových ochorení, porúch centrálneho nervového systému a ďalších ochorení
postup prípravy uvedených zlúčenín
medziprodukty na ich prípravu
spôsob prípravy medziproduktov
farmaceutický prostriedok obsahujúci deriváty všeobecného vzorca (I) a ich použitie.

Derivát kyseliny benzoovej substituovanej v orto polohe, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282202

Dátum: 08.10.2001

Autori: Minck Klaus-otto, Dorsch Dieter, Gericke Rolf, Baumgarth Manfred, Beier Norbert

MPK: A61K 31/275, A61K 31/18, A61K 31/155...

Značky: polohe, přípravy, prostriedok, substituovanej, použitie, ktorý, derivát, benzoovej, obsahuje, spôsob, farmaceutický, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená A, CF3, CH2F, CHF2, C2F5, CN, NO2, halogén, C///CH alebo -X-R4, R2 znamená CF3, -SOn-R6 alebo -SO2NR4R5, R3 znamená CN, halogén, COA, CHO, CSNR7R8, CONR7R8 alebo A, pokiaľ Q neznamená -N=C(NH2)2, Q znamená -N=C(NH2)2, Cl, Br, OA, O-CO-A, O-CO-Ph, OH alebo inú reaktívnu OH esterifikovanú skupinu, prípadne ľahko nukleofilne substituovanú uvoľňovanú skupinu, a ich farmaceuticky vhodné...

Dýzy na prívod tekutého kovu do formy a zariadenie na plynulé odlievanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282201

Dátum: 08.10.2001

Autori: Damasse Jean-michel, Gacher Laurent, Raisson Gerard

MPK: B22D 11/103, B22D 11/06, B22D 11/10...

Značky: tekutého, dýzy, odlievanie, plynule, formy, přívod, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná dýza (15, 19) na prívod tekutého kovu (5) do formy na plynulé odlievanie plochého kovového výrobku, ktorá má dve veľké steny (2, 2'), dve bočné steny (3, 3') a na svojom spodnom konci dva výstupné otvory (10, 10'), vytvorené na bočných stenách vzájomne proti sebe a určené na smerovanie tekutého kovu (5) na bočné steny (3, 3') formy a najmenej dva otvory (16, 16', 18, 18', 29 - 35, 29' - 35') vytvorené na dne spodného konca. Prvá...

Spôsob výroby umelých sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 282198

Dátum: 08.10.2001

Autori: Faarborg Jorgen, Sorensen Lone Moller, Heldgaard Thomas, Jensen Soren Lund, Sweeny Philip, Christensen Vermund Rust, Hoyer Hans

MPK: C03C 1/02, C03C 13/06, C03B 1/02...

Značky: sklenených, spôsob, vlákien, umělých, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zahŕňa tvarovanie tlakovo formovaných brikiet zrnitého anorganického materiálu spojeného spojivom, tvarovanie taveniny minerálnej vsádzky obsahujúcej brikety tavením v peci a tvarovania umelých sklenených vlákien z taveniny, kde tvarovanie tlakovo formovaných brikiet je uskutočňované zmiešaním zrnitého anorganického materiálu, páleného vápna, vlákien, melasy v prítomnosti vlhkosti v množstve 1 až 15 hmotn. % vzhľadom na celkovú hmotnosť...

Komplex gadolínia a zmesi na použitie v diagnostickom zobrazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 282197

Dátum: 08.10.2001

Autori: Meyer Dominique, Schaefer Michel, Rousseaux Olivier, Simonot Christian

MPK: A61K 49/00, A61K 49/04

Značky: diagnostickom, zobrazení, zmesí, gadolínia, použitie, komplex

Zhrnutie / Anotácia:

Komplexy gadolínia vzorca (I), kde R je skupina vzorca (1). Tieto komplexy sú použiteľné v oblasti diagnostického zobrazenia.

Spôsob výroby cementových slinkov a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282196

Dátum: 08.10.2001

Autor: Young Rom

MPK: C04B 7/36, C04B 7/147, C04B 7/44...

Značky: spôsob, výroby, zariadenie, vykonávanie, slinkov, cementových

Zhrnutie / Anotácia:

Do vsádzky plnenej do vsádzkového konca (16) cementárskej rotačnej pece (12) sa pridáva oceliarska troska. Oceliarska troska je drvená a sitovaná tak, že maximálny priemer jej kusov je 5 cm. Suroviny a troska sa pohybujú smerom k horúcemu koncu (18) rotačnej pece (12). Troska je v dôsledku zvýšenej teploty tavená a difunduje do uvedenej vsádzky suroviny za tvorby cementových slinkov. Cementárska rotačná pec (12) má vsádzkový koniec (16) a...

Spôsob výroby minerálnych sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 282195

Dátum: 08.10.2001

Autori: Jensen Soren Lund, Hoyer Hans, Faarborg Jorgen, Sweeny Philip, Christensen Vermund Rust, Sorensen Lone Moller

MPK: C03C 1/02, C03C 13/06, C03B 1/02...

Značky: minerálnych, vlákien, sklenených, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby minerálnych sklenených vlákien s nízkym obsahom oxidu hlinitého, zahrňujúci vytvorenie taveniny z roztavenej vsádzky obsahujúcej granule minerálneho materiálu a tvarovanie vlákien z tejto taveniny, kde tavenina a vlákna majú také zloženie, merané ako oxidy, že obsahujú oxid hlinitý v množstve pod 4 % hmotn. a aspoň 50 hmotn. minerálnej vsádzky sú lignínom viazané granuly s obsahom oxidu hlinitého pod 4 hmotn. vyrobené...

Chladiaca doska roštu chladiča

Načítavanie...

Číslo patentu: 282194

Dátum: 08.10.2001

Autori: Macůrek Ivan, Pospíšil Jaroslav, Klusák Karel

MPK: F25D 1/00, F28C 3/10, F27D 15/02...

Značky: chladiča, roštů, doska, chladiaca

Zhrnutie / Anotácia:

Chladiaca doska roštu chladiča na chladenie, najmä cementárskeho slinku vzduchom je vytvorená tak, že na hornej ploche (2) a čelnej ploche (3) chladiacej dosky (1) sú aspoň dva rady pozdĺžnych otvorov (4) na uloženie priebežných chladiacich výstupkov (5) súbežných v smere pohybu materiálu na roštovej ploche. Šírka chladiacich výstupkov (5) nad chladiacou plochou je väčšia ako šírka pozdĺžnych otvorov (4). Medzi spodnou plochou výstupkov (5) a...

Zabezpečovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282193

Dátum: 08.10.2001

Autori: Svoboda Radim, Horák Luboš, Šíma Marek, Kalina Luboš, Froleš Jan, Doubek Pavel, Novák Vladimír, Horniecký Milan, Martinec Josef

MPK: B61L 27/04, B61L 29/22, B61L 29/16...

Značky: zariadenie, zabezpečovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Riadiaca časť (I) zabezpečovacieho zariadenia pozostáva z hlavného rozbočovača (HUB), ktorý je spojený so zadávacím počítačom (ZPC), s hlavnými technologickými počítačmi (TPA, TPB) a so zálohovým rozbočovačom (HUB1), ktorý je spojený so zálohovým zadávacím počítačom (ZPC1) a so zálohovými technologickými počítačmi (TPA1, TPB1). Technologické počítače (TPA, TPA1, TPB, TPB1) sú spojené s vykonávacou časťou (II), pričom vykonávacia časť (II) je...

Spôsob prípravy hydroxylamóniových solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 282192

Dátum: 08.10.2001

Autori: Van Lieshout Lambertus Hubertus Wilhelmus Maria, Lefferts Leonardus, Schevelier Peter Arnold Ceciliaan

MPK: B01J 23/44, C01B 21/14

Značky: spôsob, solí, přípravy, hydroxylamóniových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob sa uskutočňuje katalytickou redukciou dusičnanových iónov v kyslom prostredí a v prítomnosti aktivovaného katalyzátora, pričom tento katalyzátor zahrnuje častice nosiča spolu s kovovými časticami obsahujúcimi paládium a platinu s tým, že relatívna koncentrácia paládia a platiny v každej kovovej častici sú prakticky rovnaké. Koncentrácia platiny v každej kovovej častici vykazuje smerodajnú odchýlku, vyjadrenú v hmotnostných percentách a...

Spôsob výroby alkoholov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282190

Dátum: 08.10.2001

Autori: Winter Werner, Kohnen Thomas, Finkam Michael

MPK: C07F 3/02

Značky: spôsob, alkoholov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby (3-alkoxyfenyl)magnéziumchloridov s jedným až piatimi uhlíkovými atómami v alkoxylovom zvyšku, pri ktorom sa nechá reagovať zodpovedajúci (3-alkoxyfenyl)chlorid s aktivovaným horčíkom pripraveným redukciou halogenidov horčíka alkalickým kovom.

Za horúca vytvrditeľná reaktívna zmes na báze prírodných a/alebo syntetických elastomérov, spôsob jej výroby a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282185

Dátum: 05.10.2001

Autori: Schenkel Hubert, Born Peter

MPK: C08L 21/00, C09J 121/00

Značky: výroby, horúca, vytvrditelná, reaktívna, báze, prírodných, použitie, elastomérov, spôsob, syntetických

Zhrnutie / Anotácia:

Za horúca vytvrditeľná reaktívna zmes na báze tekutých kaučukov s reaktívnymi olefinickými dvojitými väzbami, ako aj prípadne tuhých kaučukov a vulkanizačných systémov na báze síry má vo vulkanizovanom stave vysoké maximá akustického stratového činiteľa v širokej teplotnej oblasti použitia od asi + 10 °C do + 40 °C. Táto zmes obsahuje navyše jemnočasticové termoplastické polyméry. Spôsob výroby zahŕňa zmiešanie zložiek pod vysokým strihom. Zmes...

Magnetický rotačný prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 282184

Dátum: 05.10.2001

Autor: Minato Kohei

MPK: H02K 49/00, H02K 25/00, H02K 29/10...

Značky: magnetický, prístroj, rotačný

Zhrnutie / Anotácia:

Na rotore (6, 8), ktorý je upevnený na otáčavom rotačnom hriadeli (4), je rozmiestnené množstvo permanentných magnetov (22A až 22H) v smere otáčania takým spôsobom, že ich zhodné magnetické póly smerujú smerom von. Rovnakým spôsobom sú na rotore (6, 8) rozmiestnené kompenzátory (20A až 20H) na vyvažovanie otáčania rotora. Každý permanentný magnet (22A až 22H) je umiestnený šikmo vzhľadom na radiálnu os rotora (6, 8). Na vonkajšom obvode rotora...

Farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 282183

Dátum: 05.10.2001

Autor: Holmes Brian

MPK: A61K 9/20, A61K 31/485

Značky: prostriedok, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok ibuprofénu a kodeínu alebo ich farmaceuticky prípustná soľ vrátane nosiča obsahuje rozvoľňovač (disintegrant), riedidlo a lubrikant v podstate neobsahujúci kyselinu stearovú alebo stearátové ióny a vybraný z hydrogenovaných rastlinných olejov. Výhodné farmaceutické prostriedky sú priamo lisovateľné tablety, ktoré sú užitočné na liečbu bolesti a zápalu.

Žiaruvzdorný izolačný materiál a spôsob izolácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282182

Dátum: 05.10.2001

Autori: Martin Jean-louis, Jubb Gary Anthony

MPK: C03C 13/00

Značky: žiaruvzdorný, materiál, izolácie, izolačný, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Žiaruvzdorný izolačný materiál s maximálnou pracovnou teplotou 900 °C alebo vyššou, ktorý je tvorený sklenými vláknami obsahujúcimi oxid kremičitý a oxid vápenatý a/alebo oxid horečnatý, pričom vlákna obsahujú viac ako 58 % hmotnostných oxidu kremičitého pri obsahu oxidu horečnatého menej ako 10 % hmotnostných a viac ako 58 + 0,5 (% MgO-10)% oxidu kremičitého pri obsahu oxidu horečnatého viac ako 10 % hmotnostných, až 42 % hmotnostných oxidu...

Farmaceutický prostriedok so synergickým terapeutickým účinkom u cicavcov a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282181

Dátum: 04.10.2001

Autor: Fossa Anthony Andrea

MPK: A61K 31/535, A61K 45/06

Značky: účinkom, synergickým, cicavcov, prostriedok, terapeutickým, použitie, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný farmaceutický prostriedok so synergickým terapeutickým účinkom u cicavcov, ako je zníženie krvného tlaku alebo liečenie srdcového zlyhania v dôsledku venostázy, ktorý obsahuje dávky prinajmenej dvoch terapeutických činidiel vybraných zo skupiny zahrnujúcej inhibítor renínu, inhibítor enzýmu konvertujúceho angiotenzín I a antagonistu angiotenzínu II, pričom samotná dávka inhibítora renínu, samotná dávka inhibítora enzýmu...

Kompozícia na úpravu vlákien a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282180

Dátum: 04.10.2001

Autori: Robbins Clarence, Patel Amrit

MPK: C11D 1/62, A61K 7/06, A61K 7/08...

Značky: použitie, kompozícia, úpravu, vlákien

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia na úpravu vlákien, ktorá obsahuje katiónové povrchovo aktívne kondicionačné činidlo na úpravu vlákna, normálne pevný vo vode nerozpustný polyalkylén a/alebo oxidovaný polyalkylén obsahujúci v alkylénovej časti 1 až 5 atómov uhlíka a solubilizačné činidlo pre uvedený polymér, ktoré spôsobí skvapalnenie tohto polyméru a jeho dispergovateľnosť vo vode v prítomnosti tohto katiónového povrchovo aktívneho kondicionačného činidla na úpravu...

Spôsob čistenia a izolácie (RR,SS)-2-dimetylaminometyl-1-(3-metoxyfenyl)cyklohexanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282179

Dátum: 04.10.2001

Autori: Kaspi Joseph, Lerman Ori, Gal Erez, Tennenbaum Michael

MPK: C07C 217/74

Značky: čistenia, izolácie, rr,ss)-2-dimetylaminometyl-1-(3-metoxyfenyl)cyklohexanolu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález poskytuje spôsob čistenia a izolácie (RR,SS)-2-dimetylaminometyl-1-(3-metoxyfenyl)cyklohexanolu zo zmesí, ktoré tiež obsahujú (RS,SR) izomér, zahrnujúci reakciu uvedenej zmesi v rozpúšťadle pri zvýšenej teplote za kyslých podmienok, čím sa (RS,SR) izomér selektívne konvertuje na (RR,SS) izomér, 1-(3-metoxyfenyl)-2-dimetylaminometyl-6-cyklohexén, 1-(3-metoxyfenyl)-2-dimetylaminometyl-1-cyklo-hexén alebo ich zmes, pričom selektívne...