Zverejnene patenty 10.12.2001

Netoxická mikroemulzia ako nosič na podávanie účinných látok a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282390

Dátum: 10.12.2001

Autor: Von Corswant Christian

MPK: A61K 9/107

Značky: přípravy, látok, spôsob, účinných, podávanie, nosič, netoxická, mikroemulzia

Zhrnutie / Anotácia:

Netoxická mikroemulzia typu olej vo vode alebo mikroemulzia s dvojito spojitým prechodom ako nosič na podávanie jednej alebo viacerých aktívnych látok majúcich nízku rozpustnosť vo vode obsahuje polárnu fázu obsahujúcu vodu a voliteľne tiež činidlo na získanie izotonických podmienok a jednu alebo viac zložiek (modifikátorov) na nastavenie polarity polárnej fázy, modifikátor filmu povrchovo aktívnej látky, nepolárnu fázu skladajúcu sa aspoň z...

Elektronický bezpečnostný spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 282389

Dátum: 10.12.2001

Autori: Srb Stanislav, Faran Antonín, Houser Jiří, Pšenička Pavel, Klapka Štěpán

MPK: B61L 1/20, H03K 17/76, H03K 17/16...

Značky: elektronický, spínač, bezpečnostný

Zhrnutie / Anotácia:

Elektronický bezpečnostný spínač je usporiadaný tak, že výstup dvojcestného usmerňovača (U) je pripojený jednak na vstup spínacieho mostíka (S) a jednak na vstup mikroprocesora (MS) spínacieho mostíka (S), pričom výstup spínacieho mostíka (S) je pripojený v sérii s dohliadacím snímačom (DC) na primárne vinutie výstupného transformátora (VTP) s pravouhlou hysteréznou slučkou, ktorého sekundárne vinutie je pripojené na záťaž (Z). Výstupné svorky...

Nádrž

Načítavanie...

Číslo patentu: 282388

Dátum: 10.12.2001

Autor: Bouillis Joël

MPK: B65D 90/00, F17C 13/06

Značky: nádrž

Zhrnutie / Anotácia:

Nádrž je tvorená kovovým plášťom (1), na ktorom je umiestnená zásobovacia šachta (3) z plastu a ktorého horná strana je vybavená povlakom z polyesteru a/alebo epoxidu. Zásobovacia šachta (3) je vybavená sedlom (4) prispôsobeným tvaru vonkajšieho povrchu plášťa (1), ktoré je prilepené priamo na povlak.

Bioproces na prípravu 7-ADCA

Načítavanie...

Číslo patentu: 282387

Dátum: 10.12.2001

Autori: Mcada Phyllis, Crawford Lorilee, Conder Michael, Rambosek John

MPK: C12N 15/52, C12N 9/00, C12N 1/15...

Značky: bioproces, přípravu, 7-adca

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný bioproces prípravy medziproduktu na prípravu cefalosporínových antibiotík, kyselina 7-aminodeacetoxycefalosporánová /7-ADCA/, v ktorom sa kmeň Penicillium chrysogenum kultivuje za prítomnosti adipátového prípravku tak, že produkuje adipoyl-6-APA /kyselinu 6-aminopenicilánovú/ a pri expresii génu expandázy in situ, t. j. odvodenej zo Streptomyces clavuligerus, ktorým bol kmeň Penicillium chrysogenum transformovaný, konvertuje...

Spôsob výroby mono-N-substituovaných derivátov tetraazacyklododekánu a tetraazacyklotetradekánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282386

Dátum: 10.12.2001

Autori: Gries Heinz, Platzek Johannes

MPK: C07D 257/02

Značky: mono-n-substituovaných, výroby, tetraazacyklotetradekánu, derivátov, tetraazacyklododekánu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsobom podľa vynálezu je možné selektívnou monofunkcionalizáciou vyrobiť mono-N-substituované tetraazamakrocykly všeobecného vzorca (I). Podľa vynálezu sa nechá reagovať tetraazatricyklotridekán, prípadne tetraazatricyklopentándekán všeobecného vzorca (II) s alfa, beta-nenasýteným esterom, amidom alebo nitrilom, alebo s epoxidom, izotiokyanátom, aziridínom alebo bisepoxidom, s rozpúšťadlom alebo bez neho, pri teplote v rozmedzí 0 °C až 220...

Vykurovacie teleso s predným krytom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282385

Dátum: 10.12.2001

Autor: Fennesz Manfred

MPK: F24D 19/02

Značky: krytom, těleso, vykurovacie, predným

Zhrnutie / Anotácia:

Vykurovacie teleso je vybavené predným krytom (13, 13b), ktorý je pripevnený na hornom háku (3, 3g) a spodnom háku (3a) a je umiestnený v odstupe od výmenníka (12) tepla, pričom medzi aspoň jedným ramenom (2, 2a, 2b) s hákom (S, 3a, 3g) pripevňovacieho dielu (1, 1a) a predným krytom (13, 13b) je umiestnený tretí zasúvací prvok (28), pričom tretí zasúvací prvok (28) je v porovnaní s ramenom (2, 2a, 2b), prípadne hákom (3, 3a, 3g), rozšírený.

Spôsob chladenia horúcich granulovaných pevných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 282384

Dátum: 10.12.2001

Autori: Hirschfelder Hansjobst, Ströder Michael, Lewandowski Wladislaw, Janssen Klaus, Albrecht Johannes

MPK: B01J 8/18, F28D 13/00

Značky: horúcich, pevných, chladenia, granulovaných, spôsob, látok

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob chladenia horúcich, granulovaných pevných látok sa uskutočňuje za tlaku vyššieho ako je atmosférický tlak až do 5 MPa vo fluidnom lôžku. Toto fluidné lôžko sa nachádza v prvej chladiacej komore (1a) s prítokom (22) pevných látok a v druhej chladiacej komore (1b) s odtokom (23) pevných látok, medzi ktorými sa nachádza priehradka (7), ktorá má v dolnej oblasti otvor (15) spájajúci obidve chladiace komory (1a, 1b). V chladiacich lôžkach sa...

Vo vode emulgovateľný granulát, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282383

Dátum: 10.12.2001

Autori: Heinrich Rudolf, Schlicht Rainer, Maier Thomas, Kocur Jean

MPK: A01N 25/14

Značky: spôsob, granulát, výroby, použitie, emulgovatelný

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa vo vode emulgovateľný granulát so stredným priemerom častíc 0,3 až 5 mm, ktorý obsahuje 2 až 70 % hmotnostných aspoň jednej vo vode nerozpustnej, alebo len málo rozpustnej pesticídne účinnej látky, 20 až 80 % hmotnostných vysokovriaceho rozpúšťadla alebo zmesi rozpúšťadiel a 10 až 80 % hmotnostných aspoň čiastočne vo vode rozpustného obalotvorného a štruktúrotvorného materiálu, ktorý spočíva v podstate z polyvinylalkoholu získaného...

4,4′ -Metylén-bis-(3-chlór-2,6-dialkylfenylizokyanáty), spôsob ich výroby a použitia, polyuretánový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 282382

Dátum: 10.12.2001

Autori: Hardt Peter, Daum Ulrich

MPK: C07C 265/14, C08G 18/77, C08G 18/10...

Značky: použitia, výroby, systém, spôsob, metylén-bis-(3-chlór-2,6-dialkylfenylizokyanáty, polyuretanový

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 4,4'-metylén-bis-(3-chlór-2,6-dialkylfenylizokyanáty) všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená alkylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka a R2 znamená chlór alebo alkylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka. Uvedené zlúčeniny sú polyizokyanáty na výrobu polyuretánových systémov s vysokou chemickou stálosťou a termickou stabilitou.

Spôsob výroby čistých alkylesterov kyseliny alkylacetoctovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 282381

Dátum: 10.12.2001

Autor: Jackson Barry

MPK: C07C 69/716, C07C 67/48

Značky: alkylesterov, spôsob, čistých, kyseliny, alkylacetoctovej, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob čistenia alkylesterov kyseliny alkylacetoctovej všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená C1-C10-alkylskupinu a R2 znamená C1-C4-alkylskupinu. Pri postupe sa alkylester kyseliny alkylacetoctovej, ktorý ako nečistoty obsahuje alkylester kyseliny alkenylacetoctovej všeobecného vzorca (II), kde R1 a R2 majú menovaný význam, a/alebo ďalšie vedľajšie produkty, premení esterom všeobecného vzorca (III), kde R2 má menovaný význam, v...

Promótor na expresiu cudzích proteínov izolovaný z DNA fága I19

Načítavanie...

Číslo patentu: 282380

Dátum: 10.12.2001

Autori: Wohlleben Wolfgang, Labes Gabriele

MPK: C12N 15/70, C12N 15/76

Značky: proteínov, promótor, izolovaný, fága, expresiu, cudzích

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané promótory na expresiu cudzích proteínov izolovaných z DNA fága I19, ktorými sú promótor p14 a PS1 so sekvenciou č. 1 a 2. Tieto promótory sa používajú tiež na expresiu cudzích proteínov v Escherichia coli alebo streptomycétach.

Zariadenie na osadzovanie prípojnej tvarovky na prípojku alebo odbočku na podzemnom potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 282379

Dátum: 10.12.2001

Autor: Stringhetta Sandrine

MPK: F16L 41/04

Značky: odbočku, zariadenie, podzemnom, osadzovanie, potrubí, prípojku, prípojnej, tvarovky

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na osadzovanie prípojnej tvarovky (10) na odbočku alebo prípojku na podzemnom potrubí (1) na rozvod tekutiny, z povrchu terénu v prístupovej jame obsahuje základnú konštrukciu, obsahujúcu oporný mechanizmus určený na uloženie pod potrubie (1) a osadzovací prostriedok (200) prípojnej tvarovky, obsahujúci dutý prístupový driek (201), prostriedky (220 až 226) na vyvíjanie tlaku medzi prípojnou tvarovkou (10) a potrubím (1). Tesnenie,...

Liečivo, ľavotočivý enantiomér derivátu dimetylbenzofuránu alebo dimetylbenzopyránu, spôsob a medziprodukty na jeho výrobu a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 282378

Dátum: 10.12.2001

Autori: Van Daele Georges Henri Paul, Bosmans Jean-paul René Marie André, Van Laerhoven Willy Joannes Carolus

MPK: A61K 31/4525, C07D 211/42, A61P 25/00...

Značky: spôsob, ľavotočivý, farmaceutický, derivátů, enantiomér, dimetylbenzofuránu, prostriedok, liečivo, dimetylbenzopyránu, medziprodukty, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie derivátov dimetylbenzofuránu alebo dimetylbenzopyránu všeobecného vzorca (I) kde R1 a R2 predstavuje vždy atóm vodíka alebo obidva dohromady predstavujú dvojväzbový zostatok vzorca -CH=CH-CH=CH-, -CH=C(Cl)-CH=CH- alebo -CH=CH-C(Cl)=CH- n predstavuje číslo 2, 3 alebo 4 R3 predstavuje atóm vodíka alebo metoxyskupinu m predstavuje číslo 1 alebo 2 R4 predstavuje atóm vodíka, aminoskupinu alebo alkylkarbonylaminoskupinu s 1 až 3 atómami...

Spôsob zníženia životaschopnosti mikroorganizmov a/alebo aktivity enzýmov v kontaminovanej látke vystavením látky vysokému tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 282376

Dátum: 10.12.2001

Autori: Lelieveld Hubertus Leonardus, Agterof Wim, Reichelt Thomas, Smelt Johannes Petrus Paulus Maria

MPK: A61L 2/02, A23L 3/015

Značky: vysokému, mikroorganizmov, zníženia, látky, látke, tlaku, životaschopnosti, aktivity, vystavením, spôsob, enzýmov, kontaminovanej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob podstatného zníženia životaschopnosti mikroorganizmov a deaktivácie enzýmov v kontaminovaných látkach je založený na účinkoch vysokého tlaku. Látka sa vedie plynulým tokom otvorenou úzkou trubicou, pričom sa medzi vstupom a výstupom z trubice udržiava tlakový spád 100 MPa alebo vyšší. Počas prechodu trubicou sa môže nárast teploty látky obmedziť na hodnotu menšiu ako 5 °C. Uvedený spôsob umožňuje celkom nepretržitú vysokotlakovú (ultra...

Displejový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 282375

Dátum: 10.12.2001

Autor: Tijanic Veso

MPK: G09F 13/00, G09F 9/37

Značky: prvok, displejový

Zhrnutie / Anotácia:

Displejový prvok pozostáva z pohyblivého člena (22) tvoreného signálnym terčíkom, ktorý sa otáča v uhlovom rozsahu 160° až 180° a v jeho ON, prípadne OFF, polohe je viditeľná jeho svetlá strana (22B), prípadne tmavá strana (22D). Svetlá strana (22B) je v ON polohe pohyblivého člena (22) osvetľovaná trvalo zapojeným LED-svetelným zdrojom, čo umožňuje pozorovanie tejto svetlej strany (22B) v prvom uhle (l. dir.), ktorý je symetrický k smeru (V)...

Spôsob výroby cukrového sirupu zo surovín obsahujúcich cukor

Načítavanie...

Číslo patentu: 282374

Dátum: 10.12.2001

Autori: Shimanskaya Tatyana Mihaylovna, Shimansky Andrey Arkadjevich, Kiseleva Valentina Ivanovna

MPK: C13D 3/16, C13D 3/00, C13F 3/00...

Značky: surovin, výroby, sirupu, spôsob, cukor, obsahujúcich, cukrového

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby rafinovaného cukrového sirupu z poľnohospodárskych odpadov obsahujúcich cukor, ktorý obsahuje nasledujúce operácie: spracovanie okyslením za tepla brečky obsahujúcej cukor, uskutočnenie elektrolytického a ultrafiltračného spracovania tejto brečky úpravy brečky v ionotmeničových stĺpcoch so sorbentom jej kondenzovanie použitím reverznej osmózy a odparenie brečky na koncentráciu zabezpečujúcu predĺženú životnosť. Brečka...

Spôsob výroby amínov z olefínov na boro-BETA-zeolitoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 282373

Dátum: 10.12.2001

Autori: Kummer Rudolf, Eller Karsten, Müller Ulrich, Stops Peter, Dingerdissen Uwe, Herrmann Jürgen

MPK: C07C 209/60

Značky: olefínov, výroby, spôsob, boro-beta-zeolitoch, amínov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby amínov podľa vzorca (I), kde premenné s horným indexom znamenajú R1, R2, R3, R4, R5, R6 vodík, C1- až C20-alkyl, C2- až C20-alkenyl, C2- až C20-alkinyl, C3- až C20-cykloalkyl, C4- až C20-alkylcykloalkyl, C4- až C20-cykloalkyalkyl, aryl, C7- až C20-alkylaryl alebo C7- až C20-aralkyl, R1 a R2 spoločne nasýtený alebo nenasýtený C3- až C9-alkylénový dvojreťazec a R3 alebo R5 C21- až C200-alkyl, C21- až C200-alkenyl alebo...

Spôsob výroby funkcionalizovaného termoplastického polyméru

Načítavanie...

Číslo patentu: 282372

Dátum: 10.12.2001

Autori: Woudboer Hans Gerlach, Davis William Myers, White Donald Andrew, Auda Richard Stephen, Flatley Lawrence William, Chung David Yen-lung, Jones Brenton George

MPK: C08F 8/00

Značky: polymerů, spôsob, funkcionalizovaného, termoplastického, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby funkcionalizovaného termoplastického polyméru pozostáva z nasledovných krokov: a) zavedenie polyméru a vody v množstve od 0,001 do 5 % hmotnostných, vztiahnuté na polymér, b) zavedenie polyméru do reakčného pásma, kde polymér reaguje s funkčnou zlúčeninou, c) zavedenie polyméru do čistiaceho pásma, kde sa odstránia nečistoty vytvorené reakciou v predošlom kroku alebo sa v polyméri neutralizujú, d) zavedenie polyméru z čistiaceho...

Spôsob odlievania kovového pásu a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282371

Dátum: 10.12.2001

Autori: Raisson Gerard, Vendeville Luc, Delassus Pierre, Damasse Jean-michel

MPK: B22D 11/124, B22D 11/22, B22D 11/06...

Značky: zariadenie, kovového, odlievania, vykonávanie, pásu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob odlievania kovového pásu, najmä z ocele, pri ktorom sa tuhnutie uvedeného pásu uskutočňuje zavádzaním tekutého kovu medzi dva valce s horizontálnymi osami. Valce sa otáčajú v opačných smeroch, chladia sa vnútornou cirkuláciou chladiacej kvapaliny, definujú medzi sebou odlievací priestor a ich vonkajšie povrchy vykazujú drsnosť. Odlievací priestor sa inertizuje vháňaním stanoveného množstva plynu alebo zmesi plynov cez kryt...

Spôsob odstraňovania ťažkých kovov z organických zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 282370

Dátum: 10.12.2001

Autori: Villa Marco, Rosi Alessandro, Allegrini Pietro, Cannata Vincenzo

MPK: C07B 63/02, C07B 63/00

Značky: spôsob, ťažkých, zlúčenín, odstraňovania, kovov, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob odstraňovania ťažkých kovov z roztokov organických zlúčenín pôsobením cysteínu alebo N-acylcysteínu. Z výsledných roztokov možno izolovať organické zlúčeniny s nízkym obsahom ťažkých kovov, napríklad paládia, vhodné na prípravu farmaceuticky účinných zlúčenín.