Zverejnene patenty 03.12.2001

Analógy faktora X s modifikovanými štiepnymi miestami proteáz, preparáty obsahujúce tieto látky, ich použitie a spôsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282369

Dátum: 03.12.2001

Autori: Eibl Johann, Himmelspach Michele, Pfleiderer Michael, Schlokat Uwe, Dorner Friedrich, Falkner Falko-günter

MPK: C12N 9/64, C12N 15/57, A61K 38/48...

Značky: použitie, látky, štiepnymi, faktora, miestami, výroby, obsahujúce, tieto, analogy, spôsob, modifikovanými, preparáty, proteáz

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané analógy faktora X s modifikáciou v oblasti prírodne sa vyskytujúceho aktivačného štiepneho miesta faktora Xa, pričom modifikácia predstavuje miesto premeny pre proteázu, ktorá za prírodných podmienok sekvenciu faktora X na tomto mieste neštiepi. Ďalej sú uvedené preparáty, obsahujúce tieto analógy faktora X a spôsob ich prípravy.

Pretlakový ventil na obalovú nádobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282368

Dátum: 03.12.2001

Autor: Domke Klaus

MPK: B65D 77/22

Značky: obalovú, ventil, nádobu, přetlakový

Zhrnutie / Anotácia:

Pretlakový ventil (10) na obalovej nádobe (1) má základovú doštičku (11) s centrálnym ventilovým otvorom (15) a ventilovú membránu (12) kryjúcu sa so základovou doštičkou (11), pričom ventilová membrána (12) prekrýva s dvoma rovnobežnými okrajovými zónami (17, 18) ventilový otvor (15) a dve na ňu nadväzujúce zóny vytvárajúce kanálik svojou stredovou zónou (19), ktorá nemá lepidlo. Na udržanie nízkeho otváracieho tlaku pretlakového ventilu (10)...

Spôsob prípravy kopolymérov tetrahydrofuránu a but-2-ín-1,4-diolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282367

Dátum: 03.12.2001

Autori: Fischer Rolf, Heilen Gerd, Becker Rainer, Sigwart Christoph, Eller Karsten, Plitzko Klaus-dieter

MPK: C08G 65/20, C08G 65/10

Značky: spôsob, but-2-ín-1,4-diolu, přípravy, tetrahydrofuranu, kopolymérov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy kopolymérov tetrahydrofuránu a but-2-ín-1,4-diolu katalytickou polymerizáciou tetrahydrofuránu, ktorá sa uskutočňuje na heterogénnom kyslom katalyzátore, ktorý má aciditu kyslých centier pKa < +2 v koncentrácii aspoň 0,005 mmól/g katalyzátora v prítomnosti but-2-ín-1,4-diolu v množstve od 0,04 do 17 % mol., vztiahnuté k tetrahydrofuránu, pričom katalyzátor obsahuje aspoň jeden prvok zo skupín Ib, VIIb alebo VIIIb periodickej...

Spiro-azabicyklická zlúčenina, farmaceutický prípravok s jej obsahom, spôsob prípravy, medziprodukty tohto spôsobu a jej použitie v medicíne

Načítavanie...

Číslo patentu: 282366

Dátum: 03.12.2001

Autori: Balestra Michael, Gordon John Charles, Griffith Ronald Conrad, Murray Robert John

MPK: C07D 498/20, C07D 453/02

Značky: spôsob, farmaceutický, medicině, medziprodukty, spiro-azabicyklická, spôsobu, přípravy, zlúčenina, použitie, tohto, obsahom, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná spiro-azabicyklická zlúčeniny vzorca (I), kde R predstavuje vodík alebo metyl a n predstavuje 1 alebo 2, alebo jej farmaceuticky prijateľné soli a enantioméry. Ďalej je opísaný spôsob jej prípravy, medziprodukty tohto spôsobu, farmaceutický prípravok s jej obsahom a jej použitie v medicíne na liečenie psychotických porúch, porúch zhoršenia intelektu a stavov úzkosti.

Elektrovodivá dráha tepelných spúšťačov elektrických prístrojov, najmä ističov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282365

Dátum: 03.12.2001

Autor: Hrůza Radek

MPK: H01H 71/16

Značky: elektrovodivá, spúšťačov, elektrických, najmä, ističov, prístrojov, tepelných, dráha

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrovodivá dráha pozostáva z pripojovacej svorky (1) elektrického prístroja usporiadanej do série a pripojenej k dvojkovu (3) cez držiak (2) dvojkovu. K ovládaciemu voľnému koncu dvojkovu (3) v oblasti miesta (4) jeho pôsobenia ako tepelnej spúšte pohyblivého kontaktu (5) je pripojený eletrovodivý prvok (6) s nižšou tepelnou vodivosťou, ako k nemu zvonku sériovo pripojené ostatné prvky elektrovodivej dráhy.

Elektromechanicky ovládateľná kotúčová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 282364

Dátum: 03.12.2001

Autori: Bill Karlheinz, Kunze Lothar, Halasy-wimmer Georg, Balz Jürgen, Schmitt Stefan

MPK: B60T 13/74, F16D 55/16, F16D 55/08...

Značky: ovladatelná, kotúčová, brzda, elektromechanický

Zhrnutie / Anotácia:

Na brzdovom strmeni (1) je upevnená ovládacia jednotka (2), vybavená jednak vzájomne koaxiálne umiestneným elektromotorom (6) a ovládacím prvkom (30) priameho záberu jedného z trecích obložení (4, 5) s brzdovým kotúčom (3) a jednak prevodom (7) do pomala, umiestneným medzi elektromotorom (6) a ovládacím prvkom (30), pričom prevod (7) do pomala je radiálne obklopený rotorom (10) elektromotora (6) vytvoreným v tvare prstenca a je tvorený...

Zásobník nábojov strelnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3094

Dátum: 03.12.2001

Autor: Michút Viktor

MPK: F41A 9/61

Značky: strelnej, zásobník, nábojov, zbraně

Text:

...súčiastok potrebných na jeho výrobu.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých znázorňuje obr. 1 pozdĺžny rez zásobníkom s jedným nábojom, obr. 2 pozdĺžny rez zásobníkom s piatiminábojmi a obr. 3 axonometrický pohľad na zásobník v rozloženom stave.Pnklad uskutočnenia technického riešeniaNa skrini 1 obdĺžnikového prierezu, tvorenej bočnými stenami Q, výstupnou čelnou stenou M a...

Usmerňovacie zariadenie dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3093

Dátum: 03.12.2001

Autori: Škripko Stanislav, Sedlák Michal

MPK: B65G 19/14

Značky: usmerňovacie, zariadenie, dopravníka

Text:

...vodiacu kladku a so znázomeným bokorysom. Obr. 2 znázorňuje schématické riešenie usmerňovacích zariadení, kde obr. 2 A je pohľad z boku so znázomením vstupného a výstúneho otvoru. Obr. ZB a C znázoniujú riešenia s gravitačným napínaním pohonnej reťaze, pričom jedna vodiacia kladka je pevná adruhá napínacia. Obr. 3 znázorňuje rez uloženia vodiacej kladky s možnosťou napojenia pohonu. Obr. 4 znázorňuje pohľad z boku na Usmerňovacie...

Tlmič výfuku spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3092

Dátum: 03.12.2001

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: F01N 1/10

Značky: spaľovacieho, motora, výfuku, tlmič

Text:

...v dutom telese je umiestnený deflektor. Tlmičom výfuku podľa technického riešenia sa dosiałme podstatne zníženie hluku bez zníženia výkonu. Ďalšie zníženie hluku je možné dosiahnuť deflektorom, avšak v tom prípadePrehľad obrázkov na užkresoch. Technické riešenie je bližšie vysvetlené prostredníctvom výkresov, na ktorých je naobr. 1 znázomený tlmič výfuku, tvorený dutým telesom, ktorého stena pozostáva z odrazovejvrstvy a dvoch pevnostných...

Spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3091

Dátum: 03.12.2001

Autor: Jánošík Rudolf

MPK: F02B 27/00, F02B 75/18

Značky: motor, spalovací

Text:

...Výfuk plynov je navyše zdrojom nepríjemného hluku.Úsilím konštruktérov motorov je navrhnúť motor so zníženou spotrebu paliva pri zvýšení jeho účinnosti aznížení hladiny hluku. tohtoVýsledkom úsilia je ďalej opisované technické riešenie v3 I I OO II Q Q Podstata technického riešenia Uvedené nedostatky odstraňuje spaľovací motor, .ktoréhopodstata spočíva vtom, že pozostáva zaspoň jedného hlavnéhovalca aaspoň jedného pomocného valca...

Rozoberateľný pohár na zmrzlinu s obalom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3090

Dátum: 03.12.2001

Autor: Tomaško Ľubomír

MPK: B65D 85/78

Značky: obalom, pohár, rozoberateľný, zmrzlinu

Text:

...s najmenej jednou spojkou, na ktorú je rozoberateľnepripevnená najmenej jedna noha s podstavcom.Prehľad obrázkov na výkrese.Technické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr. 1 je axonometricky znázornený rozoberateľný pohár v zloženom stave a na obr. 2 je axonometricky znázornený rozoberateľný pohár s príslušenstvom v rozloženomPríklady uskutočnenia technického riešeniaRozoberateľný pohár na zmrzlinu s obalom,...

Otvorová výplň s vetracím a zvukotlmiacim zariadením do priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3089

Dátum: 03.12.2001

Autor: Nemček Milan

MPK: E06B 7/10, F24F 1/00, F24F 13/18...

Značky: zvukotlmiacim, zariadením, vetracím, priestorov, výplň, otvorová

Text:

...Eura výmenníka tepla je umiestnená vo vetraoom a zvukotlmiacom kanále. - TPridavný profil rámu alebo krídla môže byť vyrobený Z Plast alebo kovu. Môžebyť uzavretého alebo otvoreného prierezu. 5 P°ĺ° vacie potrubie tiež môže byt z plastu alebo kovu. StenY Ýetracieho kanála môžu byť vytvorené zvukopohltivou hmotou, alebo du tými perforovanými telesami ktorá maju v dutinách umiestnenízvukopohltivu hmotu. Vetraci kanál môže byť čiastočne...

Odvzdušňovací prostriedok vonkajších vodovodných potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3088

Dátum: 03.12.2001

Autor: Kurilec Ján

MPK: F16K 24/02

Značky: vonkajších, odvzdušňovací, potrubí, vodovodných, prostriedok

Text:

...jej kvalitatívnych vlastností.Odvzdušňovací prostriedok je chránený krytom, ktorý môže byt vyhotovený tak, aby chránil pred povetemostnými vplyvmi, aby zabránil poškodeniu a nedovolenej manipulácii,aby umožňoval kontrolu odvzdušňovacieho prostriedku, zabránil vstupu hmyzu, umožnil úniku vzduchu zo vzdušníka, poprípade aj nasávanie vzduchu pri odvzdušňovaní a zavzdušňovaní vzdušníka.Dĺžku odbočenia možno podľa potreby meniť, čo dovoľuje...

Jednorazovo použiteľný hygienický WC kryt na záchodovú misu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3087

Dátum: 03.12.2001

Autor: Pánik Igor

MPK: A47K 13/14

Značky: hygienický, jednorázovo, záchodovú, použitelný

Text:

...a parazitov pri použití WC a to najmä na exponovaných miestach ako sú naprgautobusové , železničné stanice , dialničné WC , turistické ubytovne , ,motelya iné. Cestujúci alebo turista si prakticky nemôže zistit nezávadnosť sedacej časti WC a rôzne náhradné riešenia sú rizikovéUvedený problém rieši použitie jednorázových hygienicky nezávadných ochrarmých WC krytov vyrobených z tenkostennej PVC fólie , alebo z papierovej hmoty , ktoré sú naviac...

Spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3086

Dátum: 03.12.2001

Autori: Jánošík Rudolf, Václav Jozef

MPK: F02B 75/18, F02B 27/00

Značky: motor, spalovací

Text:

...motorov, ktoré pracujú s kruhovým pohybom piesta, je motor, ktorého tvarovaný piest sa pohybuje vo valcovej komore statora vtvare anuloidu opísaný napríklad vCS autorskom osvedčení AO 195 393. U tohto typu motora je treba k spoľahlivému ovládaniu tesniacich líšt zvláštneho ovládacieho mechanizmu. Okrem toho lopatky rotora vyžadujú tesnenie vskrini statora, napríkla.d radiálnymi Iištami. Uvyššie opísaných motorov s rotačnými piestami sa tak...

Kompletné krmivo na výživu trhového pstruha dúhového

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3085

Dátum: 03.12.2001

Autor: Šujan Milan

MPK: A23K 1/18, A23K 1/00

Značky: dúhového, výživu, kompletné, pstruha, trhového, krmivo

Text:

...a cholín. Táto zložka je pravidelnou fortiñkačnou prísadou kompletného krmiva.Podľa potreby je možné zaradiť do krmiva i zdroje na prevenciu metabolických porúch a chorôb rýb v množstve 0,1 až 0,5 hmotnostných. Prípravky zoptimalizujúce príjem krmiva rybami v množstve 0,1 až 4 hmotnostné.-2 Komponenty v predošlom zložení sa prerniešajú rniešačkou na kímnu zmes, následne sa extmdujú v extruderi, chladía sa v chladiči a dosušia sa v...

Leptacie činidlo na sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3084

Dátum: 03.12.2001

Autori: Kaszonyi Alexander, Bábi Ján

MPK: C03C 25/00, C03C 25/68

Značky: leptacie, činidlo

Text:

...zmeny na povrchu skla, že zmení sa zlom svetla na naleptanom povrchu. Tým na povrchu skla vznikne trvalá zmena vo forme priehlbiny a matnej plochy, dobre víditeľnej po umytí vodou a vysušeni. Miera leptania a viditeľnosť zmien povrchu skla sa v priebehu ďalších dvoch až desiatich minút sa ešte významnejšie prehĺbi. Obvykle však V priebehu 4-5 minút prebehnú všetky poüebné chemické reakcie a fyzikálnochemické zmeny ktomu, aby miesta, ktoré...

Pohonná sústava bicykla s radením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3083

Dátum: 03.12.2001

Autor: Laubert Jaroslav

MPK: B62M 9/06

Značky: bicykla, sústava, radením, pohonná

Text:

...kolesa, voľnobežka s väčším priemerom ľahšie prenáša silu jazdca, pohybujúca sa reťaz sa správa stabilnejšie. V situácii, keďjazdec netočí kľukami pedálov a bicykel je v pohybe je radenie dokonca ľahšie, pretože reťaz je napínaná len silou pružiny meniča prevodov, doporučuje sapreto pri radení prevodu prestat na okamih ťahať, preradit a pokračovat v tahaní.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou...

Cyklistický prívesný vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3082

Dátum: 03.12.2001

Autor: Polák Robert

MPK: B62D 63/00, B62D 61/04

Značky: vozík, přívěsný, cyklistický

Text:

...vzdialenosť medzi dolnou časťou kolies.Zhľadiska univerzálnosti je dôležité, ak cyklistický prívesný vozik podľa technického riešenia je opatrený odnimateľnou nadstavbou, ktorou je univerzálna bezpečnostná autosedačka naObdobnez hľadiska univerzálnosti je dôležité, ak cyklistický prívesný vozík podľa technického riešenia je opatrený odnimateľnou nadstavbou, ktorou je drôtený kôš na prevoz jedných tovarov,napriklad kusových tovarov srozmermi...

Systémové identifikačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3081

Dátum: 03.12.2001

Autori: Kováčik Štefan, Petrášová Amália, Malík Miroslav

MPK: G08G 1/017, B60R 25/10

Značky: zariadenie, systémové, identifikačné

Text:

...zónou je možné chápat aj hocijakú autonómnu oblast, ohraničenú rozsiahlu technologickú, výcvikovú ainú oblast so stráženými prechodmi. Podstatným znakom riešenia pri identifikácii anajmä pri prípadnom dodatočnom preverovaní je ten fakt, že v identifikačnom kóde sú zakódované vybrané data omajiteľovi,vodičovi napríklad zabezpečovaného objektu, vtomto prípade motorového vozidla a vybrané charakteristické data o zabezpečovanom objekte ako...

Nadstavce na zváranie výfukov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3080

Dátum: 03.12.2001

Autor: Varga Emil

MPK: B23K 37/00

Značky: nadstavce, zváranie, výfukov

Text:

...použitia excentra snaklonenou guľou 2 alebo puzdrom lg ak sa použije presný nástavec sguľovým čapom. Medzi takto nasunuté nástavce a rotačný stály nevymeniteľný nástavec QQ na zváracom stroji sa vloží zváraný výfuk. Spustením zdroja l 0 rotácie zabezpečí excenter vodorovné otáčanie výfuku, čím sa zabezpečí zhotovenie zvaru na jeden raz.V pripade presného nástavca so suchým guľovým čapom Q sa tento nasunie puzdrom l§ na hriadeľ E. Na...

Desorpcia toxických organických a prchavých anorganických látok z pevných odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282355

Dátum: 03.12.2001

Autori: Kaštánek František, Kaštánek Petr, Kaplánek Rudolf

MPK: B09B 3/00, B01D 3/40

Značky: prchavých, odpadov, pevných, toxických, anorganických, látok, organických, desorpcia

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedené riešenie spočíva v desorbovaní organických a prchavých anorganických látok v inertnej atmosfére dusíka pri zníženom tlaku a teplote 150 až 800 °C.

Karta na identifikáciu osôb a predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3079

Dátum: 03.12.2001

Autor: Bureš Vladimír

MPK: B42D 15/10

Značky: predmetov, osôb, karta, identifikáciu

Text:

...každého riadku medzi svetlou atmavou plochou tvoria prechodové hrany. Čiarový kód obsahuje 20 až 30 prechodových hrán v obidvoch riadkoch dohromady. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že kódové hrany v obidvoch riadkoch sú vždy fázovo posunuté. Zmena svetlej atmavej plochy nastáva vždy iba v jednom riadku. Zmeny v jednom riadku kódujú hodnotu nula azmeny vdruhom riadku kódujú hodnotu jedna. Kód na obral obsahuje 20 významových...

Aeroselektor na čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3078

Dátum: 03.12.2001

Autor: Kurilec Ján

MPK: C02F 3/30, C02F 3/14, C02F 3/12...

Značky: čistenie, aeroselektor, odpadových

Text:

...odplavovaniu usadenín recirkulovanou vodou z priradenej usadzovacej nádrže.Ďalšia výhoda aero selektora spočíva v tom, že na zabezpečenie vnútomej a vonkajšej recirkulácie sa nevyžaduje ďalšie technologické zariadenie. Dôsledkom pôsobenia vzduchových bublín unikajúcich z excentricky umiestneného prevzdušňovacieho prostriedku sa rozprúdi aktivačná zmes cez oxickú aanoxickú časť aktivácie atým dochádza kvnútornej recirkuláci aktivačnej...

Bezpečný vstupný obvod zabezpečovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3077

Dátum: 03.12.2001

Autori: Houser Jiří, Bukač Pavel, Minařík Karel

MPK: H03H 1/02, B61L 29/00

Značky: vstupný, zabezpečovacieho, bezpečný, obvod, zariadenia

Text:

...tohoto technického riešenia môžu byt konštruované akýmkoľvekznámym spôsobom, bez toho aby bola zmenená podstata technického riešenia. Napäťovýkomparátor môže byť realizovaný napríklad pomocou zenerovej diódy a jedného optrónu alebo pomocou komparátora a zdroja napätia, zatiaľ čo elektronický spínač môže obsahovať druhý optrón alebo tranzistor, čí tranzistor MOS. Do výstupnej slučky elektronického spínača potom môže alebo nemusí byť zaradený...

Bezpečnostný mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3076

Dátum: 03.12.2001

Autori: Cíbik Stanislav, Belás Roman

MPK: B60R 25/00

Značky: bezpečnostný, mechanizmus

Text:

...ktorého podstatou je, že pozostáva z nastavovača,priklopkjr a zaisťovacieho prvku, kde nastavovač je opatrený minimálne ÓVOjŠCOU zaisťovacích drážok, predlžehím so zaisťovacím otvorom a príklopka je opatrená drážkou. Jeho výhodou je, že rozteće zaisťovacích drážok sú stanovené podľa výrobných typov a značieltjednotlivých motorových vozidiel. Rovnako je iimitovaná aj dtžka predĺženia nastavovača. Ďalšou výhodou je, že popisaný mechanizmus...

Sejací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3075

Dátum: 03.12.2001

Autor: Mašek Jozef

MPK: A01C 7/20, A01C 7/04, A01C 7/08...

Značky: stroj, sejací

Text:

...zvary pri statickomaj dynamickom namáhaní pri práci sejacieho stroja praskali. V homej časti medzipriestoru dvoch profilových dosiek tvoriacich jedno dvojité rameno nosného rámu uložené vreteno a v dolnej časti medzipriestoru dvoch profilových dosiek tvoriacich jedno dvojité rameno nosného rámu uložené ramená paralelogramu spolu s časťou dvojitého ramena vytvárajú uzatvorený silový trojuholník v jednej funkčnej rovine. Tuhost a tvar...

Bodcový kotúč bezorbových sejačiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3074

Dátum: 03.12.2001

Autor: Gonda Ľubomír

MPK: A01C 7/16, A01C 7/20

Značky: bodcový, sejačiek, kotúč, bezorbových

Text:

...nedostatočne plnia požiadavky najmä pri eimémne suchej pôde a stanovištíach s kamenistými pôdnymi podmienkami, nedostatočné vnikanie diskov do pôdy.Systém aktívnych frézovacích kotúčov - je to kotúč s núteným pohonom od pohonu stroja cez vlastný prevod. Kotúč je vybavený pracovnými nástrojmi nožmi.Nevýhodou je vysoké opotrebenie nožov pri extrémnych pôvodných podmienkach. Tieto kotúče vytvárajú v týchto podmienkach nepravidelný proñl...

Hlavný valec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3073

Dátum: 03.12.2001

Autor: Kivader Marián

MPK: B60T 17/00

Značky: hlavný, válec

Text:

...zabránilo jeho pretekaniu a tiež sa zvýšila životnosť. Ďalšou výhodou je zmena materiálu piesta z hliníka na oceľ, čo ma hlavne ekonomický význam. Prispôsobením zápichu na telese valca preprachovku vzniká oveľa menšie riziko vniknutiu nečistôt do valca.Prehľad obrázkov na ýýkreseHlavný valec pre nákladné motorové vozidlá je znázomený na priloženom výkrese, na ktorom obr.1 znázorňuje tento hlavný valec so všetkými jeho časťami uvedenými v...

Brzdový valec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3072

Dátum: 03.12.2001

Autor: Kivader Marián

MPK: B60T 17/00

Značky: brzdový, válec

Text:

...piesty.Hlavnou výhodou tohto riešenia je prispôsobenie rozmerov vnútorného priemeru piesta s vonkajším priemerom tlačidla, čím nedochádza k deformácii na vnútomých hranách piesta. Ďalšou výhodou je prispôsobenie zápichu na telese pre prachovku. Výrazne sa zníži možnosťvniknutia nečistôt do valca.Prehľad obrázkov na yýkrese Brzdový valec pre osobné automobily je znázomený na priloženom výkrese, na ktoromobr.1 znázorňuje tento brzdový valec...

Brzdový valec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3071

Dátum: 03.12.2001

Autor: Kivader Marián

MPK: B60T 17/00

Značky: brzdový, válec

Text:

...pedálu sa piesty vrátia do pôvodnej polohy. Na oboch stranách telesa sú zápichy na uchytenie prachoviek, ktoré zabraňujú vnikaniu nečistôt do valca. V prachovkách sú uchytené piesty.Hlavnou výhodou tohto riešenia je, že piest je vyrábaný v celku z jedného materiálu, čím saznížiana výrobu a prispôsobením zápichu pre prachovku na telese sa výrazne znížimožnosť vnilçnutia nečistôt do valca.Prehľad obrázkou na úkrese Brzdový valec pre osobné...

Hlavný valec ovládania bŕzd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3070

Dátum: 03.12.2001

Autor: Kivader Marián

MPK: B60T 17/00

Značky: hlavný, ovládania, brzd, válec

Text:

...znázornený napriloženom výkrese, na ktorom obr.1 znázorňuje tento hlavný valec so všetkými jeho časťami uvedenými v nároku na ochranu. 0 br.2 znázorňuje bočný pohľad na hlavný valec.Hlavný valec ovládania bŕzd pre traktory a obdobné motorové vozidlá podľa obr.1 aobr.2 pozostáva z telesa 1, ktoré má na jednej strane Výstupný otvor z a na druhej strane gumenú prachovku lg Na hrdle sa nachádza vstupný otvor g so zátkou 15. V telese 1 je uložený...

Hlavný valec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3069

Dátum: 03.12.2001

Autori: Morisák Zdeněk, Kivader Marián

MPK: B60K 17/00

Značky: válec, hlavný

Text:

...zvýši životnosť hlavného valca. Ďalšou výhodou je odstránenie pomocného piesta s narážkou, ktoré boli uložené na dne funkčnéhootvoru piesta a okrem vedenia pružiny nespĺňali žiadnu dôležitú funkciu. Vedenie pružiny nadne funkčného otvoru sa vyriešilo kužeľovitým tvarom pružiny. Týmto došlo k ušetreniu po ekonomickej stránke.Prehľad obrázkov na yýkreseHlavný valec traktorov a iných motorových vozidiel je znázomený na priloženomvýkrese, na...

Ovládací valec brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3068

Dátum: 03.12.2001

Autori: Morisák Zdeněk, Kivader Marián

MPK: B60T 17/00

Značky: válec, brzdy, ovládací

Text:

...valec brzdy je možné ďalej používať aj s pôvodnou mechanickou časťou.Prehľad obrázkov na gkreseOvládací valec brzdy pre traktory je znázornený na priloženom výkrese, na ktorom obr.1 znázorňuje tento brzdový valec so všetkými jeho časťami uvedenými v hlavnom bode nároku na ochranu. Obr.2 znázorňuje pohľad z hora na ovládací valec brzdy s upínacími otvormi. Príklad uskutočneniaOvládací valec brzdy pre traktory podľa obr.1 a obr.2 sa...

Hlavný valec ventilčekový bez zvyškového tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3067

Dátum: 03.12.2001

Autor: Kivader Marián

MPK: B60K 17/00

Značky: zvyškového, ventilčekový, tlaku, válec, hlavný

Text:

...ako U-manžeta podstatne vzrástla tesnosť valca. Tým sa zabránilo jeho pretekaniu a tiež sa zvýšila sa životnosť. Na životnosť valca má vplyv aj zavedenie H-krúžku, ktorý spolu s prachovkou zabraňuje vnikaniu nečistôt do valca.Prehľad obrázkov na yýkrese Hlavný valec ventilkový bez zvyškového tlaku pre traktory a obdobné motorové vozidláje znázomený na priloženom výkrese, na -ktorom obr.l znázorňuje tento hlavný valecventilkový bez...

Hlavný spojkový valec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3066

Dátum: 03.12.2001

Autor: Kivader Marián

MPK: B60K 17/00

Značky: hlavný, válec, spojkový

Text:

...výhodou tohoto riešenia je, že zavedením AT-manžety, ktorá má lepšie vlastnosti ako U-manžeta podstatne vzrástla tesnosť valca. Tým sa zabránilo jeho pretekaniu a tiež sa zvýšila životnosť. Na životnosť má vplyv aj zavedenie H-krúžku, ktorý spolu s prachovkou zabraňuje vnikaniu nečistôt do valca.Prehľad obrázkov na výkreseHlavný spojkový valec pre osobné motorové vozidlá je znázomený na priloženomvýkrese, na ktorom obr.1 znázorňuje...

Hlavný valec ventilčekový

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3065

Dátum: 03.12.2001

Autor: Kivader Marián

MPK: B60T 17/00

Značky: ventilčekový, hlavný, válec

Text:

...ktorá má lepšie vlastnosti ako U-manžeta podstatne vzrástla tesnosť valca. Tým sa zabránilo jeho pretekaniu a tiež sa zvýšila životnosť. Na životnosť valca má vplyv aj zavedenie stieracieho H-krúžku, ktorýspolu s prachovkou zabraňuje vnikaniu nečistôt do valca.Prehľad obrázkov na xýkrese Hlavný valec ventilkový pre traktory a obdobné motorové vozidláje znázomený napriloženom výkrese, na ktorom obr.l znázorňuje tento hlavný valec...

Lištový systém na spájanie podláh

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3064

Dátum: 03.12.2001

Autor: Matuš Pavol

MPK: E06B 1/70, E04F 19/06, F16B 5/00...

Značky: podláh, listový, spájanie, systém

Text:

...skrutiek bez hláv na spojenie s podkladovou kotviacou lištou.Zistilo sa, že je výhodné ak podkladová kotviaca lišta má tvar obráteného písmena U s okrajmi, s vnútorným prierezom užším ako priemer spojovacej skrutky bez hlavy. Podkladovà kotviaca lišta môže mat výšku 6 až 14 mm. Ďalej je výhodné, keď otvory na spojovacie skrutky bez hláv majú oválny tvar a sú umiestnené medzi otvormi na kotviace skrutky a keď hrúbka prechodovej podlahovej lišty...

Cisternový náves

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3063

Dátum: 03.12.2001

Autor: Sytný Pavel

MPK: B60P 3/22, B62D 53/06

Značky: návěs, cisternový

Text:

...na pojazdnú cistemu, na obr. 2 je schematicky znázomený bočný pohľad na hlavnú stojinu upnutú na rám podvozka a na obr. 3 je schematicky znázomený priečnyrez hlavnou stojinou a na obr. 4 je schematicky znázomený priečny rez podpemou stojinou.Príklady uskutočnenia Cistema l, podľa obr. 1 je na spodnej strane opatrená dvoma hlavnými stojinami 3amedzi nimi umiestnenými dvoma podpemými stojinami Q. Duté telesá stojín à, 3, ktorých vodorovná os...

Mechanizmus pravostranného riadenia podvozka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3062

Dátum: 03.12.2001

Autor: Vlnka Ján

MPK: B62D 7/00

Značky: pravostranného, podvozka, riadenia, mechanizmus

Text:

...riadenia uloženou priečne vráme podvozku. Výkonný člen hlavnej prevodovky riadenia - hlavná páka riadenia sa pohybuje vhorizontálnej rovine a zabezpečuje prostredníctvom hlavnej tyče riadenia kývavý pohyb dvojramenných pák kinematického mechanizmu riadenia a prostredníctvom spojovacích tyčí natočenie nábojov náprav do požadovaného smeru jazdy.Výhoda usporiadania prvkov riadenia podľa technického riešenia spočíva vo využitíôvodného mechanizmu...