Zverejnene patenty 27.11.2001

Ochranný polysacharidový film a spôsob ochrany povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282362

Dátum: 27.11.2001

Autor: Svensson Sigfrid

MPK: C09D 5/00, B05D 5/00, C08L 5/00...

Značky: polysacharidový, povrchu, ochrany, ochranný, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný ochranný polysacharidový film na báze polysacharidov vybraných zo skupiny celulóz a ich derivátov, škrobov a ich derivátov, rastlinných gúm, kapsulárnych mikrobiálnych polysacharidov, pektínov, inulínov a polysacharidových rias obsahuje pufrovaciu látku v množstve účinnom na odolnosť proti zmenám pH vyvolaných vplyvom životného prostredia, ktorá je vybraná zo skupiny slabých kyselín a ich solí, zmesi ich kyslých solí a neutrálnych solí...

Farmaceutický prostriedok na ošetrenie diabetes mellitus

Načítavanie...

Číslo patentu: 282361

Dátum: 27.11.2001

Autori: Müller Günter, Müllner Stefan, König Wolfgang

MPK: A61K 38/08, C07K 7/06

Značky: diabetes, mellitus, ošetrenie, farmaceutický, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný farmaceutický prostriedok na ošetrenie diabetes mellitus obsahujúci účinné množstvo aspoň jedného peptidu zo skupiny zahŕňajúcej Tyr-Gln-Leu-Glu-Asn-Tyr-Cys-Asn a acetyl-Leu-Glu-Asn-Tyr-Cys-Asn-OH v rozpustenej, amorfnej alebo kryštalickej forme. Ďalej je opísané použitie uvedených peptidov na výrobu liečiva na liečenie diabetes mellitus alebo od inzulínu nezávislej cukrovky.

Peptidy, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282360

Dátum: 27.11.2001

Autori: König Wolfgang, Müller Günter, Müllner Stefan

MPK: A61K 38/07, C07K 5/04, A61K 38/06...

Značky: prostriedok, použitie, spôsob, farmaceutický, látky, výroby, peptidy, tieto, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané peptidy vybrané zo skupiny zahrnujúcej Asn-Tyr-Cys-Asn a X-Q-Cys-D, kde Q znamená Tyr alebo Nal, D znamená Asp, Asn, D-Asp, D-Asn, beta-Ala alebo Azagly-NH2 a X znamená a) vodíkový atóm alebo b) skupinu (C1-C18)-alkyl-C(=O)-, a ich stereoizomérne formy alebo fyziologicky prijateľné soli. Ďalej je opísaný spôsob ich výroby, ich použitie na výrobu liečiv na liečenie cukrovky a farmaceutické prostriedky s ich obsahom.

Použitie natívneho ľudského proteínu C a spôsob prevencie usadzovania a/alebo zhlukovania trombocytov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282358

Dátum: 27.11.2001

Autori: Eibl Johann, Schwarz Hans-peter, Lozano-molero Miguel

MPK: A61K 38/36

Značky: spôsob, usadzovania, použitie, proteínu, ľudského, natívneho, zhlukovania, trombocytov, prevencie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa použitie natívneho ľudského proteínu C na prípravu farmaceutického preparátu na prevenciu a liečbu usadzovania a/alebo zhlukovania trombocytov, mikročastíc trombocytov, predovšetkým vo forme prachu, a leukocytov s prokoagulačnou aktivitou na povrchu ciev a/alebo cievnych stenózach, zvlášť na poranenom, vírusmi infikovanom alebo poškodenom endoteli, alebo na odkrytom subendoteli, alebo na povrchu umelých ciev, alebo na cievnych...

Substituované 1-naftoylguanidíny, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiva alebo diagnostického prostriedku a liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282356

Dátum: 27.11.2001

Autori: Albus Udo, Lang Hans-jochen, Brendel Joachim, Lal Bansi, Kleemann Heinz-werner, Englert Heinrich Christian, Ghate Anil Vasantrao

MPK: A61K 31/155, C07C 271/22

Značky: liečivá, diagnostického, substituované, výroby, spôsob, prostriedku, obsahuje, použitie, liečivo, 1-naftoylguanidíny

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané substituované 1-naftoylguanidíny všeobecného vzorca (I), v ktorom R2 až R8 majú význam uvedený v nárokoch, sú ako antiarytmické liečivá s kardioprotektívnym komponentom vhodné na profylaxiu infarktu a liečenie infarktu, na liečenie anginy pectoris. Zabraňujú preventívne patofyziologickým procesom pri vzniku poškodení vyvolaných ischémiou, najmä pri vzniku srdcových arytmií vyvolaných ischémiou.

Farmaceutický prostriedok na intravenózne podanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282353

Dátum: 27.11.2001

Autor: Gelotte Karl

MPK: A61K 47/12, A61K 47/02

Značky: farmaceutický, prostriedok, intravenózne, podanie

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok na intravenózne podanie, ktorý vyvoláva inhibíciu agregácie krvných doštičiek u cicavcov vrátane človeka, obsahuje ako svoju účinnú zložku zlúčeninu všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé symboly majú význam uvedený v hlavnom patentovom nároku, spolu s citrátovým pufrom na úpravu pH na farmaceuticky prijateľnú hodnotu a s látkou na úpravu osmotického tlaku na izotonický tlak s biologickým systémom chorého.

Prostriedok v tuhej forme na liečenie androgénnej alopécie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282352

Dátum: 27.11.2001

Autori: Waldstreicher Joanne, Gormley Glenn, Kaufman Keith, Stoner Elizabeth

MPK: A61K 31/58, A61K 7/06

Značky: tuhej, liečenie, alopécie, prostriedok, formě, androgénnej

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie 17beta-(N-terc.-butylkarbamoyl)-4-aza-5alfa-androst-1-en-3-ónu na výrobu lieku na orálne podanie na liečenie androgénnej alopécie u ľudí, kde jednotková dávka je do 0,05 do 1,0 mg.

Výroba striebra zo sulfidu strieborného reakciami s dusičnanmi alebo dusitanmi alkalických kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282349

Dátum: 27.11.2001

Autor: Komoráš Robert

MPK: G03C 5/395

Značky: sulfidů, alkalických, dusičnanmi, reakciami, kovov, dusitanmi, výroba, strieborného, striebra

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby elementárneho striebra (Ag) zo sulfidu strieborného (Ag2S) oxidačno-redukčnými reakciami s dusičnanmi alebo dusitanmi alkalických kovov je založený na nasledovných reakciách: Ag2S + 2MeNO3 --> 2Ag + Me2SO4 + 2NO
Ag2S + 2MeNO2 --> 2Ag + Me2SO4 + N2, kde Me je alkalický kov (Li, Na, K, Rb, Cs) v rozsahu reakčných teplôt od 300 °C do 1000 °C.

Spôsob prípravy benzimidazolovej zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 282347

Dátum: 27.11.2001

Autori: Källström Áke, Gustavsson Anders

MPK: C07D 401/12

Značky: spôsob, zlúčeniny, benzimidazolovej, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy 5-metoxy-2-[[(4-metoxy-3,5-dimetyl-2-pyridinyl)-metyl]sulfinyl]-1H- benzimidazolu zo (4-metoxy-3,5-dimetyl-2-pyridinyl)metylalkoholu cez (4-metoxy-3,5-dimetyl-2-pyridinyl)metylchlorid a 5-metoxy-2-(((4-metoxy-3,5-dimetyl-2-pyridinyl)-metyl)tio)-1H- benzimidazol, ktorý spočíva v tom, že reakčné kroky sa uskutočňujú postupne za sebou bez izolácie medziproduktov vznikajúcich počas spôsobu, s použitím jedného hlavného...

Dihydrát monometánsulfonátu kyseliny (E)-alfa-[2-n-butyl-1-[(4-karboxyfenyl)metyl]-1H-imidazol-5- yl]metylén-2-tiofénpropiónovej, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282346

Dátum: 27.11.2001

Autori: Duddu Sarma, Palepu Nageswara, Venkatesh Gopadi

MPK: C07D 233/04, A61K 31/415, C07D 233/02...

Značky: kyseliny, yl]metylén-2-tiofénpropiónovej, dihydrát, spôsob, obsahom, přípravy, e)-alfa-[2-n-butyl-1-[(4-karboxyfenyl)metyl]-1h-imidazol-5, prostriedok, monometánsulfonátu, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Dihydrát monomentánsulfonátu kyseliny (E)-alfa-[2-n-butyl-1-[(4-karboxyfenyl)-metyl]-1H-imidazol-5-yl]- metylén-2-tiofénpropiónovej
spôsoby jeho prípravy a farmaceutický prostriedok obsahujúci túto zlúčeninu, určený na blokovanie angiotenzín II receptorov a na liečenie hypertenzie, kongestívneho zlyhania srdca a zlyhania obličiek.

Spôsob prípravy 3-O-glykozylkolchicínových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 282344

Dátum: 27.11.2001

Autori: Ponzone Cesare, Bombardelli Ezio

MPK: C12P 19/56

Značky: přípravy, zlúčenín, spôsob, 3-o-glykozylkolchicínových

Zhrnutie / Anotácia:

Kolchicínové zlúčeniny sa transformovali do zodpovedajúcich 3-O-glykoylových derivátov všeobecného vzorca (I) pomocou kmeňov Bacillus megaterium.

Tri-substituované imidazoly, spôsob ich výroby a ich medziprodukty, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282342

Dátum: 27.11.2001

Autori: Bender Paul Elliot, Boehm Jeffrey Charles, Sheldrake Peter William, Adams Jerry Leroy, Garigipati Ravi Shanker, Gallagher Timothy Francis

MPK: A61K 31/44, A61K 31/415, A61K 31/445...

Značky: imidazoly, medziprodukty, prostriedok, tri-substituované, použitie, obsahom, farmaceutický, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná skupina imidazolových látok, spôsobov ich prípravy, ich použitie na liečenie chorôb sprostredkovaných cytokínmi a farmaceutické zmesi na použitie pri takejto terapii.

Granulát na farmaceutické použitie, tabletová lieková forma obsahujúca granulát a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282333

Dátum: 27.11.2001

Autori: Martín Luis Carvajal, Romero Juan Dedios

MPK: A61K 31/43, A61K 9/20, A61K 9/16...

Značky: farmaceutické, tabletová, použitie, výroby, forma, spôsob, obsahujúca, lieková, granulát

Zhrnutie / Anotácia:

Granulát na farmaceutické použitie je tvorený aspoň jednou kompaktnou účinnou látkou prítomnou v množstve 70 až 99 % hmotn. a riedidlom v množstve až do 30 % hmotn., pričom ako účinnú zložku obsahuje antibiotikum beta-laktámového typu spolu s inhibítorom beta-laktamázy. Tabletová lieková forma so štruktúrou obsahujúcou granulát v stlačenej forme, ktorý tvorí aspoň 70 % hmotn. z hmotnosti tablety, ďalej obsahuje extragranulárne dezintegračné...

Komplexný stabilizátor s obsahom organického cínu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282330

Dátum: 27.11.2001

Autori: Schmetz Gerard Hubert Frans, Orchison Jack James Angus, Mellor Malcolm Thomas John, Horn Volker, Kläss Peter, Henne Peter

MPK: C01B 13/14, C08K 5/57, C08K 3/22...

Značky: komplexný, spôsob, cínu, organického, výroby, obsahom, stabilizátor

Zhrnutie / Anotácia:

Komplexný stabilizátor pre zmesi syntetických živíc vzorca (I), v ktorom M2+ znamená aspoň jeden katión dvojmocného kovu, R znamená C1-12 priamu alebo rozvetvenú alkylovú skupinu, An- znamená n-mocný anión alebo zmes aniónov a súčasne platia nasledujúce podmienky: 0 < a < 0,5 0 < b < 0,1 0 <= x <= 1 0 < a + b(2 + x) < 0,5 0 <= m <= 2. Ďalej sa opisuje spôsob výroby stabilizátorov a ich použitie v zmesiach...

Biologicky rozložiteľný penový plastický materiál a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282327

Dátum: 27.11.2001

Autori: Montino Alessandro, Del Tredici Gianfranco, Ponti Roberto, Bastioli Catia, Bellotti Vittorio

MPK: C08L 3/02, C08J 9/00, C08J 9/12...

Značky: rozložiteľný, spôsob, pěnový, biologicky, plastický, přípravy, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Biologicky rozložiteľný penový plastický materiál má sypnú hustotu od 5 do 13 kg/m3 a obsahuje od 30 do 99,5 % hmotnostných polysacharidu obsahujúceho viac ako 50 % hmotnostných termoplastického škrobu alebo škrobu komplexovaného polymérnymi štruktúrami, s vnútornou viskozitou menšou ako 1,3 dl/g a menej ako 20 % hmotnostných podielu rozpustného v etanole od 0,5 do 70 % hmotnostných termoplastického polyméru, ktorý je rozpustný v škrobe alebo...