Zverejnene patenty 06.11.2001

Kompaktné okno

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3049

Dátum: 06.11.2001

Autor: Nadhajský Kamil

MPK: E06B 1/40, E06B 3/24, E06B 3/54...

Značky: kompaktné

Text:

...obr. 7 bočný pohľad na držadlo uzatváracieho mechanizmu, obr. 8 čelný pohľad na voditko držadla uzatváracieho mechanizmu, obr. 9 bočný pohľad na vodítko držadla uzatváracieho mecha nizmu, obr. 10 čelný pohľad na sponu uzatváracieho mechanizmu a obr. 11 bočnýpohľad na sponu uzatváracieho mechanizmu.Príklad uskutočnenia technického riešeniaKompaktné okno podľa tohoto technického riešenia bude popísané na príklade jednokrídlového okna...

Rozoberateľné kuchynské zariadenie na vyklepávanie mäsa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3048

Dátum: 06.11.2001

Autor: Kokinda Peter

MPK: A47J 43/04

Značky: kuchyňské, mäsa, rozoberateľné, vyklepávanie, zariadenie

Text:

...na vyklepávanie mäsa, resp.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje rozoberateľne. kuchynské zariadenie na vyklepávanie mäsa, ktoré je tvorené naklepávajúcou doskou a tĺčikom,tvoreným skrutkou upevnenou rukoväťou a tĺčikovou koncovkou s rastrovaným nárazíkom, podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že na tĺčikovú koncovku je pripevnená najmenej jedna tvarovaná vidlička apod spodnou časťou naklepávacej dosky je...

Stropná konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3047

Dátum: 06.11.2001

Autor: Scherfel Walter

MPK: E04B 5/36, E04B 5/38, E04B 9/00...

Značky: stropná, konštrukcia

Text:

...hmotnosťou 350 až 1600 kg.m 3 a s hrúbkou 15 cm, s permanentne konštantným pomerom jeho zložiek v tekutej zmesi. Na túto vrstvu sa nanesíe roznášacia vrstva 3 V požadovanej hrúbke, napr. 10 mm s pevnosťou predpísanou statickým výpočtom pre konkrétnu stavbu. Vyrovnávacia vrstva g slúži na vyrovnanie nerovnosti podkladu ako je napr. šíkmá rovina nosnej dosky, výškové rozdiely dvoch susediacich rovín nosnej dosky, preliačená doska v...

Vyplnená konštrukčná dutina alebo vyplnený dutý stavebný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3046

Dátum: 06.11.2001

Autor: Dugovič Radoslav

MPK: E04B 1/76, E04B 2/14, E04B 1/74...

Značky: vyplnená, prvok, konštrukčná, vyplnený, dutý, dutina, stavebný

Text:

...zmesz granulovaného polystyrénu a penové-ho spojiva. Doska nenosného obvodového múru predstavuje interiérovú stenu prioritnéhoorientovaná zvyčajne do menej dôležitého interiérového priestorualebo do exteriéru kde tanína zabezpečí zlepšenie prilnavosti povrchovej úpravy. Je takto možné vytvoriť tenký panel vyplnený zmonolitizovanou zmesou granulovaného polystyrénu, recyklovaného styrénového polyméru alebo recyklovaným polymérom...

Fixačná vložka v obale na toaletné mydlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3045

Dátum: 06.11.2001

Autori: Harmanský Miroslav, Harmanský Absolón, Badida Dušan

MPK: B65D 25/14, A47K 5/02

Značky: vložka, toaletné, obale, mýdlo, fixačná

Text:

...tvrdou papierovou vložkou, papierových lrcrabičiek z jeduovrstvej papierovej lepenky, bez alebo svrecúškami splastickej hmoty, ktoré nedostatočne chrania toaletné mydlo proti oteru a nezabraňuiúUvedený stav do značnej miery odstraňuje ñxačná vložka v obale na toaletné mydlo podľa tohoto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že dno s výstupkamí a otvormi je vyššie ako základňa lemu na závesnej podložke v priehľadnom...

Pohár s držadlom na jednorazové použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3044

Dátum: 06.11.2001

Autori: Harmanský Miroslav, Harmanský Absolón

MPK: A47G 19/03, A47G 19/22

Značky: držadlom, použitie, pohár, jednorázové

Text:

...Často sa stáva, že uchopením pohára za obvod dochádza k jeho premačknutiu.Podstata technického riešeniaUvedený nedostatok do značnej miery odstraňuje pohár sdržadlom na jednorazové použitie z hygienicky nezávadného plastického materiálu podľa tohoto technického riešenia,ktorého podstata spočíva vtom, že vrchný obvod pohára je opatrený lemom, na obvode ktorého je držadlo, ktoré je súčasťou lemu.Pohár s držadlom na jednorázové...

Zateplený kovový rám

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3043

Dátum: 06.11.2001

Autori: Mikuš Milan, Mikuš Peter

MPK: E06B 3/263, E04B 1/74

Značky: kovový, zateplený

Text:

...túmupň výrobe okien a dverí podľa tohto technického riešenia Jeho podstata spočíva vtom, že z kovového materiálu zhotovený rám má na plochách prednej, alebo zadnej stranynerozoberateľným spojom upevnené zaneplovacie pásy, ktoré sú z tepeluoizolačného materiálu. Zatepleným kovovým rámom použitým pri výrobe okien a dveri sa dosiahne miženie úniku tepla cez zateplenú časť na úroveň použitého tepelnoizolačnéhowmateriúlu pri čom pevnosť a...

Tepelnoizolačný výrobok z ľahčeného polyetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3042

Dátum: 06.11.2001

Autor: Džurdženik Jozef

MPK: E04B 1/684, E04B 1/78, E04B 1/686...

Značky: polyetylénu, výrobok, tepelnoizolačný, ľahčeného

Text:

...a pod. Práca s týmito materiálmi je preto náročná na technické vybavenie, na priestory umožňujúce vykonávať túto manipuláciu. Pri manipulácii vzniká odpad vo forme malých kusov, triesok a pilín často z materiálov zdraviu škodlivých.Uvedené nedostatky odstraňuje tepelnoizolačný výrobok z drte z ľahčeného polyetylénu,ktorou je naplnený vankúš v tvare kvádra. Vankúš je z plastových fólií, ktoré sú pospájané pomocou tepelných zvarov do...

Lepenkový kontajner na balenie nových a zber použitých injekčných striekačiek a iného zdravotného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3041

Dátum: 06.11.2001

Autor: Krňávek Vojtěch

MPK: B65D 5/16

Značky: balenie, materiálů, nových, iného, striekačiek, kontajner, zdravotného, lepenkový, použitých, injekčných

Text:

...tohto technického riešenia umožňuje bezpečnú dopravu injekčných striekačiek a iného zdravotnickeho materiálu na miesto, a po následnom prelomeni perforácie zaisťovacej chlopne na veku je kontajner pripravený na ľahkéPo vyprázdneni kontajneru je prostým vyklopením uzatváracej chlopne a manipulačnej chlopne s otvorom kontajner pripravený na spätný zber materiálu, pričom uzatváracou chlopňou sa môže kontajner po vložení materiálu kedykoľvek...

Potravinový doplnok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3040

Dátum: 06.11.2001

Autori: Rostoka Larisa Michajlovna, Balint Ľuba, Turianica Ivan

MPK: A23L 1/29, A23L 1/304

Značky: potravinový, doplnok

Text:

...do vše chidónovú alebo ich zmes, prípadne zmesJe tiež výhodné, ak je jódovanou zložkou prostriedku podľa vynálezu zmes jódovaných voľných alebo viazaných nenasýtených mastných kyselín všeobecného vzorca I, ktoré sú v nejódovanej zmesovej forme súčasťou prírodných - rastlinných a. živočíšnychZ hľadiska účinnosti je vhodné, ak je V zložení kombinova ného prípravku na 1 kg hotového produktu v prepočte na jód na sledujúce zloženie...

Zariadenie určené na pohyb vo vertikálnom smere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3039

Dátum: 06.11.2001

Autor: Hudák Rastislav

MPK: G21F 7/06, B25J 1/00

Značky: zariadenie, vertikálnom, určené, pohyb, smere

Text:

...najmenej jeden vymedzovací krúžok.Ďalej je výhodné, že servopohon je klzne uložený v ložisku hnacieho kolesa.Prehľad obrázkov na výkrese Technické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr.1 je vbokoryse znázornené zariadenie určené na pohyb vo vertikálnom smere shnacími kolesami Iežiacimi v jednej osi, na obr.2 je v pódooryse znázornené zariadenie určené na pohyb vo vertikálnom smere s hnacími kolesami Iežiacimi v...

Oceľ na odliatky srdcoviek železničných a električkových výhybiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3038

Dátum: 06.11.2001

Autori: Zbořil Josef, Heczko Eduard

MPK: C22C 38/44, E01B 7/10

Značky: železničných, výhybiek, električkových, srdcoviek, oceľ, odliatky

Text:

....0,60 až 0,80 uhlíku, 0,75 až 1,40 mangánu, 0,10 až 0,50 kremíku, maximálne 0,04 fosforu, maximálne 0,04 síry,pričom údaje v predstavujú maximálne povolené rozpätie koncentrácie jednotlivých prvkov alebo ich maximálny povolený obsah.Nevýhodou ocele akosti 13 Mn super špeciál s vysokou tvrdosťou je veľmi obtiažne obrábanie, zváranie a navarovanie opotrebovaných častí, nemožnosť kontroly chýb ultrazvukom. Nevýhodou oceli srdcovkových...

Mikroseparátor na extrakciu látok rozpustených vo vode a vodných roztokoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3037

Dátum: 06.11.2001

Autor: Hrivňák Peter

MPK: B01D 11/04

Značky: extrakciu, látok, roztokoch, vodných, mikroseparátor, rozpuštěných

Text:

...na ktorú je napojený fázový separátor podľa riešenia. ktorého podstata spočíva vtom. že fír/.oxrýr separátor je Likončený ehromatogralickou kolónou. ktorá je oputiená ľritou a zúžcnínt a už. poListíe zúženiaje vyplnená sorbentom.Chromatograñckzi kolóna móžc byt Ltkončcná vatou alebo zátkou sotvorom naodvzdttšncnic. ktora zamedzuje stratám cxtrahovudla. pripadne slirži na odber vzorky vzorky.Zistilo sa, že priemer zúženia môže byt najviac...

Spotrebiteľské balenie cigariet

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3036

Dátum: 06.11.2001

Autori: Petrak Juraj, Palovčík Vladimír, Miterpák Ján

MPK: B65D 85/10, A24D 1/02

Značky: spotrebiteľské, cigariet, balenie

Text:

...l v jednom obale z obr. 2 predstavuje riešenie, každá cigareta l v obaloch g zvlášť a spojené páskou ,i obr. 3 a 4 predstavujú riešenia rozdiehie len v tom, že na obr. 3 sú cigarety 1 v obale 2 vedľa seba bokom a na obr. 4 pozdĺžne za sebou. Súbor spotrebiteľského balenia je určovaný perforáciou 4.Podstata technického riešenia spočíva V troch variantoch spotrebiteľského balenia cigariet a ich početnosti v ňom s cieľom rozšírenia...

Bainitická oceľ na medzikus spoja výhybkového dielca z mangánovej ocele s koľajnicou z uhlíkovej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3035

Dátum: 06.11.2001

Autor: Černý Petr

MPK: E01B 11/00, C22C 38/00

Značky: dielca, ocele, koľajnicou, oceľ, bainitická, spoja, medzikus, výhybkového, manganovej, uhlíkovej

Text:

...ocele svysokým obsahom Cr a Ni~je~neľahkázvariteľnot materiálu, relatívne menšia tvrdosť Cr Ni medzikusa spôsobuje prejazdenieUvedené nedostatky vpodstatnej miere odstraňuje bainitická oceľ na medzikus spoja výhybkového dielca z mangánovej ocele s koľajnicou z uhlíkovej ocele, ktorého podstata spočíva vtom, že obsahuje okrem železa v hmotnostných percentách 0,07 až 0,15 uhlíka,0,50 až 1,20 mangánu, maximálne 0,50 kremíka, 1,20 až 2,00 ...

Systém na vytvorenie technických pomôcok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3034

Dátum: 06.11.2001

Autor: Feilhauer Rudolf

MPK: A44B 15/00

Značky: vytvorenie, systém, technických, pomôcok

Text:

...jedna časť obsahuje držadlo vybavenú nástrojom. Obr. 16 zobrazuje čelnom pohľade vyhotovenie pomôcky. ktorejčasť s relatívne pevným prvkom obsahuje sklopný prvok.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPodstata technického riešenia, ktoré je predmetom ochrany vytvára predpoklady na rad konkrétnych vyhotovení a preto ďalej uvedené príklady uskutočnenia technického riešenia je potrebné chápať iba ako snahu o čo najlepšie vysvetlenie tejto...

Horák na kvapalné palivá s uzavretou spaľovacou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3033

Dátum: 06.11.2001

Autori: Greif Viliam, Kentoš Pavol

MPK: F23D 7/00

Značky: horák, uzavretou, spaľovacou, kvapalné, paliva, komorou

Text:

...turbulencií rozvíreného kvapalného paliva pod vekom, jeho premiešavania so vzduchom a rozprašovania jevýhodné, ak prívod tlakového vzduchu umiestnený na plášti nádoby.ekonomickú realizáciu horáka na palivá suzavretou spaľovacou komorou podľa technického riešenia jeoptimálne, ak nádoba tvorená plášťom adnom je žliabkového tvaru.Účinky horáka na kvapalné palivá suzavretou spalovacoukomorou podľa technického riešenia možno zvýšiť, ak veko...

Kazeta filtra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3032

Dátum: 06.11.2001

Autor: Bernát Radoslav

MPK: B01D 35/01, B01D 35/00, B01D 39/18...

Značky: filtra, kazeta

Text:

...zasahuje do vybrania lg vnútorného krúžku l a bráni pootočeniu vložky 3 pri skrutkovaní a tým bráni poškodeniu filtračného papiera 5. Medzi vložkou 3 a vnútorným krúžkom l je uložený filtračný papier 5 cca hrúbky 0,1 mm so samostatným aftkom § spravidla kovovým. Sitko § podopiera filtračný papier 5 proti prúdenia plynu /naznačené Šípkouĺ.Táto kazeta filtru môže byť upravená podľa obr.2 tak,že vložka 3 je plná a v medzikruhovej časti má...

Iluzívne jazdné koliesko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3031

Dátum: 06.11.2001

Autor: Šálek Tibor

MPK: A63C 17/22

Značky: koliesko, iluzívne, jazdné

Text:

...upevnené.v nosnom ráme so zjednodušene znázornenými kolieskovýminábojmi, na obr.2 je priečny rez vyčleneného stredného úseku.tohto objektu a na obr.3 je znázornený rez kolieskovým nábojom s jeho súčasťami a aj rez dušou v hornej časti.. Iluzívne jazdné koliesko možno opísať tak, že sa skladáz kordovaného plášťa 3 v tvare nadstaveného dutého , na koncoch dohora vyhnutého spodného ležiaceho polováloidu,ktorý je pozdlž vonkajšej strany...

Zapojenie kontrolného modulu funkčnosti smerových svetiel prívesu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3029

Dátum: 06.11.2001

Autor: Smrek Ladislav

MPK: B60Q 1/34, B60Q 9/00

Značky: přívěsů, modulu, zapojenie, funkčnosti, kontrolného, svetiel, směrových

Text:

...pripojený hlavný kontrolný obvod g, ktorý je pripojený na ovládajúci spínací obvod á. Hlavný kontrolný obvod tl zabezpečuje blokovanie spínacieho obvodu Q, pričom prechádzajúci elektrický prúd prechádza cez funkčné ľavé prívesové smerové svetlo gl a/alebo pravé prívesové smerové svetlo 22. Spínaci obvod g je prepojený so spínačom Z. Spinač Z napája ľavé zadné smerové automobilové svetlo ü a pravé zadné smerové automobilové svetlo Z 2. Spínaci...

Horečnato mikroelementová kŕmna prísada

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3028

Dátum: 06.11.2001

Autor: Sviatko Peter

MPK: A23K 1/175, A23K 1/06

Značky: prísada, mikroelementová, kŕmna, horečnato

Text:

...g) HMKP v 133 diétach upravil obsah jednotlivých prvkov tak že uspokojovalipotrebudojnic u Co na 107 , Cu 124 , Mn 106 aZn na 115 . Dotácia 38 g HMKP odstránila 25 až 39 ný nedostatok esenciálnych mikroelementov v pôvodnýchdiétach zimného typu a zaistila ich optimálny prívod dojniciam.Vhodnosť HMKP bola testovaná aj v 80 diétach dojníc letného typu na báze zelených miešaniek, ktorésú charakteristické väčším nepomerom nedostatku hlavne...

Mikroelementový doplnok pre mláďatá v období mliečnej výživy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3027

Dátum: 06.11.2001

Autor: Sviatko Peter

MPK: A23K 1/175, A23K 1/18

Značky: období, mikroelementový, doplnok, mláďata, mliečnej, výživy

Text:

...okolo 10 g na kus a deň. Aplikácia sa robí zamiešanírn bud do suchej mliečnej náhrady (sušenéFortiñkáciu mikroelementov (ME) u teliat bola urobená v chove P. na 3 - 4 týždňových teľatách. Bol použitý prípravok - Mikroelementový doplnok pre teľatá mliečne (MDTM), ktorého 10 g denná dávka na kus obsahovala 10 mg Cu, 100 mg Mn a Zn, 1.7 mg Co, 0.2 mg Se, 1.5 mg I . Denná dávka bola zamiešaná do denného množstva napájacieho mlieka. V chove P....

Ložisko rotora spaľovacej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3026

Dátum: 06.11.2001

Autori: Veselý Stanislav, Janištin Václav, Klusáček Jiří, Sláma Jiří, Procházka Miloš, Strejček Jaroslav

MPK: F01D 25/26, F01D 25/16

Značky: spaľovacej, ložisko, turbiny, rotora

Text:

...turbíny, ktorý by ipo zvýšení teploty umožnil súčasnú dilatáciu tak úložných turbín, tak aj ložiska, a aby sa tým zamedzilo poškodeniu britových upchávok.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje do značnej miery ložiska rotora spaľovacej turbíny podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že ložiskový stojan jeuchytený na spodnej ploche nosičov uložených v deliacej rovine skrine turbíny.Prehľad obrázkov na ýkreseTechnické...

Vsakovacie zariadenie, respektíve vsakovacia šachta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3025

Dátum: 06.11.2001

Autori: Böhm Karl-heinz, Haase Reinhard, Ziegler Günter, Schuler Norbert

MPK: E03F 11/00, E02D 29/12, E03F 5/02...

Značky: respektíve, šachta, vsakovacia, zariadenie, vsakovacie

Text:

...šachty, napríklad ked je šachta vytvorená ako vlnitá rúrka. V prípade, že je šachta vytvorenáako vlnitá rúrka s hladkým vnútorným povlakom, sa može napríklad hladká vnútorná rúrka na jednom mieste vynechať, takže sa filtračné zariadenie, prípadneúchytné zariadenie môže zachytiť vo zvlnení vnútorného obvodu šachty.Úchytné zariadenie sa môže tiež vytvorit ako vnútorná rúrka, ktorá sa vloží do šachtovej časti a postaví sa napríklad na dno...

Svorníková výstuž

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3024

Dátum: 06.11.2001

Autor: Zawislák Julius

MPK: E21D 21/00

Značky: svorníková, výstuž

Text:

...a požadovaná pevnosť je dosiahnutá pri menšej spotrebe materiálu a menšej hmotnosti, či znižuje prácnosť pri zabudovávaní svomíkovej výstuže do vývrtu v hornine. Výhodou altematívnych riešení je, že svomíky podľa tohoto technického riešenia môžu byť použité i vo vývrtoch, ktorých priemer je výrazne väčšíako je priemer kotevnej časti bez použitia výplňového materiálu.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie bude .bližšie...

Sladké kysnuté pekárske výrobky s príchuťou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3023

Dátum: 06.11.2001

Autori: Krištek Milan, Nemček Dušan

MPK: A21D 13/08, A21D 2/36

Značky: pekařské, kysnuté, výrobky, sladké, príchuťou

Text:

...a mandľovej hmoty v množstve 200 g a posypei p zmesou kryštálového cukru a škorice. Cesto sa potom tvaruje do prepletených buliek (obrázok l),ktoré sa plnia studeným vanilkovým krémorn. Nakoniec sa posypú zmesou kryštálového aleboozdobného culmr so škoricou alebo mandľami pokrájanými na plátky a upečú.Príklad 2 Kysnuté sladké cesto (3 225 g) skardamomom (25 g) ako vpríklade 1 sa rozvaľká anatriezmesou margarínu, mandľovej hmoty a...

Cukrárske cesto, najmä na výrobu korpusu trubičiek alebo oblátok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3022

Dátum: 06.11.2001

Autor: Pilař Stanislav

MPK: A23L 1/308, A21D 2/36

Značky: oblátok, výrobu, trubičiek, korpusů, cesto, najmä, cukrářské

Text:

...tuky, sušené mlieko, kypriaoe látky alebo emulgátory, tak ako je opisované napríklad v úžitkovom vzore CZ 9093. Doterajšie receptové zloženia neobsahujú žiadnu surovinu s obsahom cereálií, ktoré sú v dnešnej ľudskej strave nedostatkové, a ktoré je nutné vo zvýšenej miere zaraďovať do stravy diabetikov i pre ľudí so zvýšeným obsahom cholesterolu v krvi.Skôr uvedený nedostatok pomáha riešiť cukrárske cesto, predovšetkým na výrobu korpusu...

Mäsový polotovar zabalený vo fólii na pečenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3021

Dátum: 06.11.2001

Autor: Záhumenský Ronald

MPK: A23L 1/314, A23L 1/31

Značky: fólií, polotovar, zabalený, masový, pečenie

Text:

...tepelné spracovanie v klasických varných nádobách. ktoré je nutné po použití umyt a očistiť.Nevýhodou uvedených riešení je aj potreba umývania a čistenia samotných tepelných spotrebičov od pozostatkov mäsa a štiav po tepelnom spracovaní,vzniknutých odparovanim a prskaním. vPodstata technického riešenia Uvedené nedostatky odstraňuje mäsový polotovar zabalený vpečiacej fólii,určený na tepelné spracovanie v klasickej pečiacej rúre, teplovzdušnej...

Univerzálne tekuté sladidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3020

Dátum: 06.11.2001

Autor: Kántor Mikuláš

MPK: A23L 1/302, A23L 1/22, A23L 1/236...

Značky: tekuté, univerzálne, sladidlo

Text:

...cukor alebo umelé syntetické sladidlo. Bázu tvorí extrakt koreňa Žen-Šen, extrakt GUARANA, KOENZYMY, bylinky alebo ichPripraví sa základná receptúra, obsahujúca 630 kg cukru, 12,5 kg extraktu koreňa Žen-Šen.(GINSENG), 20,0 kg kyseliny citrónovej, 0,1 kg sorbanu draselného a 337,3 kg pitnej vody.Príklad 2 Pripraví sa základná receptúra, obsahujúca 620 kg hroznového cukru, 10,5 kg extraktu GUARANA, 19,1 kg kyseliny citrónovej, 2,1 kg...

Obal na záznamové médiá a/alebo pôvodnú dokumentáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3019

Dátum: 06.11.2001

Autor: Kraut Roman

MPK: B65D 85/57

Značky: dokumentáciu, záznamové, pôvodnú, media

Text:

...následne obmedzenie zanášania mechaniky čitacieho zariadenia, možnost uchopenia záznamového média prstami pri vyberaní za hranustredného otvoru a obvodovú hranu. Konštrukcia obalu umožňuje jeho zakladanie do všetkých v súčasnosti známych typov zaraďovačov is príslušnou dokumentáciou. Z výrobného hľadiska potom umožňuje variantné použitie jednotlivých dielov, ktoré sa k sebe iba obvodovo zvárajú a tým vytvorenie rôznych typov obalov.Prehľad...

Prostriedky na dermálne hubenie parazitujúceho hmyzu a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282286

Dátum: 06.11.2001

Autori: Hopkins Terence, Krieger Klemens, Heukamp Ulrich, Kujanek Richard, Hackemüller Doris, Dorn Hubert, Sirinyan Kirkor

MPK: A01N 61/00, A01N 51/00

Značky: spôsob, hmyzu, prostriedky, dermálne, výroby, hubenie, parazitujúceho

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané prostriedky na dermálne hubenie parazitujúceho hmyzu na zvieratách, obsahujúce agonistov alebo antagonistov nikotínových acetylcholínových receptorov hmyzu v koncentrácii 1 až 20 % hmotn. rozpúšťadlo zo skupiny zahŕňajúcej benzylalkohol alebo prípadne substituované pyrolidóny v koncentrácii aspoň 20 % hmotn., prípadne ďalšie rozpúšťadlo zo skupiny cyklických karbonátov alebo laktónov v koncentrácii 5,0 až 80 % hmotn., a prípadne...

Nosič zariadení uložených v oblasti podlahových líšt v inštalačných kanáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 282285

Dátum: 06.11.2001

Autor: Mayer Hans

MPK: H02G 3/10, H02G 3/38

Značky: oblastí, kanáloch, podlahových, uložených, lišt, inštalačných, nosič, zariadení

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič zariadení pozostávajúci zo základovej dosky (10), ktorá má otvory (11) na montáž na stenu a nosné zariadenie (12) na elektroinštalačné zariadenie, z krytu (20) nasadeného na základovú dosku (10) a prekrývajúceho pritom elektroinštalačný kanál (1, 1', 1''), ktorý má centrálny otvor (21) na elektroinštalačné zariadenie a dva bočné výrezy na elektroinštalačné kanály (1'') väčšej svetlej výšky, a elektroinštalačný kanál (1, 1', 1'') čiastočne...

Spôsob činnosti otočných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: 282283

Dátum: 06.11.2001

Autor: Stark Jürgen

MPK: E05F 15/12, E05F 15/10

Značky: činnosti, spôsob, otočných, dveří

Zhrnutie / Anotácia:

Dvere sú prevádzkované v tzv. podpornom režime prostredníctvom elektromotorického pohonu, ktorý je riadený mikroprocesorovým ovládaním. Obvodová rýchlosť Vm otočných dverí pozostáva zo súčtu podpornej rýchlosti Vu poskytnutej elektromotorom a rýchlosti vyvolanej manuálnou silou, teda platí vzťah Vm = Vu + V. Elektromotor nevydáva celú pohonnú silu na otáčanie dverí. Sila elektromotora je zmenšená o silu, ktorú vynaloží osoba prechádzajúca...

Vrece z polymérovej, najmä z polyolefínovej tkaniny a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282282

Dátum: 06.11.2001

Autor: Starlinger Huemer Franz

MPK: B65D 75/12, B65D 30/24, B29C 65/00...

Značky: spôsob, vrece, výroby, najmä, polyolefínovej, tkaniny, polymérovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vreca z tkaniny (1) z jednoosovo pretiahnutých, účelne jednovrstvových polymérových, najmä polyolefínových, výhodne polypropylénových pásikov, ktorá môže byť jednostranne alebo obojstranne potiahnutá termoplastickou umelou hmotou, najmä polyolefínom, pričom tkaninou je hadicovitá tkanina (1) s kruhovým prierezom alebo plochá tkanina spojená do hadice, a aspoň jeden koniec, najmä truhlicovitého, prípadne kvádrovitého vreca je...

Tableta alebo kapsula na prehĺtanie a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282277

Dátum: 06.11.2001

Autor: Grattan Timothy James

MPK: A61K 31/165, A61K 9/20

Značky: kapsula, spôsob, výroby, prehĺtanie, tableta

Zhrnutie / Anotácia:

Tableta alebo kapsula na prehĺtanie obsahuje paracetamol, hydrogenuhličitan sodný a najmenej jeden farmaceuticky prijateľný excipient, pričom pomer hydrogen-uhličitanu sodného k paracetamolu je najmenej 0,74 ku 1. Spôsob výroby spočíva v zmiešaní paracetamolu a hydrogenuhličitanu sodného s akýmikoľvek farmaceuticky prijateľnými excipientmi.

Benzoxazinónové deriváty, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282276

Dátum: 06.11.2001

Autori: Britcher Susan, Payne Linda, Tran Lekhanh, Lumma William, Young Steven

MPK: C07D 265/18, A61K 31/535

Značky: farmaceutické, benzoxazinónové, použitie, prostriedky, deriváty, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Benzoxazinónové deriváty všeobecného vzorca (I), ktoré je možné použiť na inhibíciu reverznej transkriptázy HIV vrátane ich odolných variantov, na prevenciu alebo liečenie infekcie HIV a na liečenie AIDS
ich farmaceuticky prijateľné soli
farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú v kombinácii s ďalšími protivírusovými látkami, imunomodulátormi, antibiotikami alebo vakcínami a ich použitie.

S-Substituované tioestery kyseliny 11beta-benzaldoxímestra-4,9-diénuhličitej, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutické prípravky obsahujúce tieto zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 284177

Dátum: 06.11.2001

Autori: Ring Sven, Schubert Gerd, Elger Walter, Schneider Birgit, Kaufmann Günther

MPK: C07J 41/00, C07J 43/00, A61K 31/565...

Značky: spôsob, zlúčeniny, přípravky, výroby, 11beta-benzaldoxímestra-4,9-diénuhličitej, tioestery, kyseliny, tieto, použitie, s-substituované, obsahujúce, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú S-substituované tioestery kyseliny 11beta-benzaldoxímestra-4,9-diénuhličitej všeobecného vzorca (I) a ich farmaceuticky prijateľné soli, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutické prípravky obsahujúce tieto zlúčeniny, ktoré sa viažu na receptor pre progesterón a majú zreteľne znížený antiglukokortikoidný účinok.