Zverejnene patenty 02.11.2001

Spôsob výroby amylózy z hrachu, zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu a produkt amylózy z hrachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282273

Dátum: 02.11.2001

Autori: Stauderer Markus, Kaltenhauser Ludwig

MPK: C08L 3/12, C08B 30/04, C08L 3/02...

Značky: produkt, tohto, hrachu, spôsobu, vykonávanie, spôsob, amylózy, zariadenie, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby amylózy z hrachu spočíva v tom, že sa hrach suší, melie a prípadne sa preosieva. Do vzniknutej múčky z hrachu, obsah amylózy v hrachu je 70 % hmotn. až 90 % hmotn., vztiahnuté na škrob, sa kvôli oddeleniu rozpustných podielov proteínu a nerozpustných podielov polysacharidu pridá 10 až 100 mM hydroxidu sodného ako tekutého rozkladného činidla, pričom sa z fázy tekutého proteínu a polysacharidu oddelí fáza pevných látok a preperie...

Deriváty kyseliny glutárovej, spôsob ich prípravy a medziprodukt tohto postupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282272

Dátum: 02.11.2001

Autori: Barnish Ian Thompson, James Keith

MPK: C07C 229/46, C07C 227/32

Značky: tohto, deriváty, medziprodukt, přípravy, spôsob, kyseliny, postupu, glutárovej

Zhrnutie / Anotácia:

Opticky v podstate čisté 2(S)-stereoizomérne formy zlúčenín všeobecného vzorca (I) alebo (II), alebo ich solí, v ktorých R znamená alkyl obsahujúci 1 až 4 atómy uhlíka alebo -CH2CH2Si(CH3)3 a * je asymetrické centrum s (S)-stereochemickým usporiadaním, spôsob ich výroby reakciou zlúčeniny všeobecného vzorca (III), v ktorom R má uvedený význam, so soľou cyklopentánkarboxylovej kyseliny a vzniknutý produkt sa prípadne podrobí katalytickej...

Oblúkové ochranné zariadenie na oplášťované strednonapäťové káble

Načítavanie...

Číslo patentu: 282271

Dátum: 02.11.2001

Autori: Teirikangas Hannu, Kokkonen Markku

MPK: H01T 4/14, H02G 7/08

Značky: ochranné, oplášťované, oblúkové, strednonapäťové, káble, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Oblúkové ochranné zariadenie zahrnuje množstvo prvých vodičov (4) oblúka, ktoré sú v galvanickom kontakte s fázovými vodičmi (3) tak, že každý fázový vodič (3) je vybavený aspoň jedným prvým vodičom (4) oblúka, a ďalej množstvo druhých vodičov (6) oblúka, ktoré sú pripojené k priečnemu nosníku (2) stĺpa alebo k izolátoru (10) a ktoré vytvárajú s uvedeným množstvom prvých vodičov (4) oblúka oblúkový priestor. Prvé vodiče (4) oblúka zahrnuté v...

Peptidové ketóny, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie ako inhibítorov interleukín-1ß-konvergujúceho enzýmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282270

Dátum: 02.11.2001

Autori: Schmidt Stanley, Graybill Todd, Prouty Catherine, Speier Gary, Dolle Roland

MPK: C07C 271/22, A61K 31/341, A61K 38/04...

Značky: farmaceutické, obsahom, prostriedky, enzymů, použitie, peptidové, inhibítorov, interleukín-1ß-konvergujúceho, ketony

Zhrnutie / Anotácia:

Peptidové ketóny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená skupinu (CR5R6)n, (CR5R6)n-arylovú skupinu, (CR5R6)n-heteroarylovú skupinu, X-(CR5R6)n, X-(CR5R6)n-arylovú skupinu alebo X-(CR5R6)n-heteroarylovú skupinu, kde arylová skupina a heteroarylová skupina môžu byť prípadne substituované, X predstavuje atóm kyslíka alebo skupinu vzorca NR5, R5 a R6 znamenajú nezávisle od seba atóm vodíka alebo C1-4 alkylovú skupinu, R2 znamená atóm vodíka,...

Spôsob inertizácie popolčeka

Načítavanie...

Číslo patentu: 282269

Dátum: 02.11.2001

Autor: Derie René

MPK: C04B 28/04, C04B 18/10

Značky: inertizácie, spôsob, popolčeka

Zhrnutie / Anotácia:

K popolčeku obsahujúcemu ťažké kovy a kovový hliník sa pridá reakčné činidlo zvolené zo súboru zahŕňajúceho kyselinu fosforečnú a fosforečnany alkalických kovov, takto získaná fosforečná zmes sa zmieša s vodou a hydraulickým väzobným činidlom, čím sa vytvorí hydraulická malta a malta sa podrobí procesu tuhnutia a tvrdnutia.

Bombezínu antagonistický peptid, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282267

Dátum: 02.11.2001

Autori: Cai Ren Zhi, Schally Andrew

MPK: C07K 7/06, C07K 7/08, A61K 38/08...

Značky: použitie, farmaceutický, bombezínu, antagonisticky, prostriedok, obsahom, peptid

Zhrnutie / Anotácia:

Peptidy všeobecného vzorca (I), v ktorom X je vodík jednoduchá väzba spájajúca alfa-aminoskupinu A1 s gamma-karboxylovou skupinou na 3-propionylovej skupine A2, ak je A2 Glu [-] alebo skupina vzorca R1CO-, A1 je zvyšok D-, alebo l-aminokyseliny zvolenej zo skupiny zahrňujúcej Phe, p-Hl-Phe, pGlu, Nal, Pal, Tpi, nesubstituovaný Trp alebo Trp substituovaný na benzénovom kruhu jedným alebo viacerými substituentmi zo skupiny zahrňujúcej F, Cl, Br,...

Spôsob výroby kovového horčíka, oxidu horečnatého alebo žiaruvzdorného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282266

Dátum: 02.11.2001

Autori: Nielsen Karsten Agersted, Frederiksen Jens Sonderberg, Engell John

MPK: C22B 26/22

Značky: oxidů, spôsob, horečnatého, žiaruvzdorného, kovového, výroby, materiálů, horčíka

Zhrnutie / Anotácia:

Kovový horčík a čistý oxid horečnatý sa získavajú karbotermickou redukciou východiskových materiálov, ako je oxid horečnatý, obsahujúci malé množstvá oxidov Fe, Si, Ca a Al, a/alebo horečnatosilikátových materiálov, ako je olivín, pri tlaku pod tlakom atmosférickým. Kovový horčík sa odparí z redukčnej zóny a čistý kovový horčík a čistý oxid horečnatý sa vyzrážajú v druhej kondenzačnej zóne. Si sa čiastočne odparí ako SiO, ktorý sa vyzráža v...

Polypeptid mpl ligandu, jeho zodpovedajúca nukleová kyselina, expresný vektor a hostiteľská bunka, ktorá ho obsahuje, spôsob prípravy polypeptidu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282265

Dátum: 02.11.2001

Autori: Eaton Dan, De Savuage Frederic

MPK: C07K 16/24, A61K 38/19, C07K 14/52...

Značky: ktorá, hostiteľská, expresný, použitie, ligandu, zodpovedajúca, polypeptid, vektor, buňka, kyselina, spôsob, polypeptidů, obsahuje, nukleová, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný polypeptid mpl ligandu pripravený spôsobom, ktorý zahŕňa: (i) skríning humánnej genómovej knižnice s oligonukleotidom založeným na genómovej sekvencii znázornenej na obrázku 9 na izolovanie genómovej DNA, ktorá zahŕňa exón mpl ligandu kódujúci sekvenciu znázornenú na obrázku 9, spolu so zostávajúcimi exónmi génu, (ii) inzerciu DNA do expresného vektora, (iii) transfekciu cicavčej bunky génovým expresným vektorom a (iv) izoláciu...

Spôsob lepenia poťahu na tvarovanú výplň, najmä polyuretánovú penu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282264

Dátum: 02.11.2001

Autori: Manigold Alain, Roth Jacques

MPK: B29C 65/14, B29C 65/02, B29C 63/02...

Značky: výplň, lepenia, potahu, polyuretánovú, tvarovanú, spôsob, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob lepenia poťahu na tvarovanú výplň, najmä polyuretánovú penu, špeciálne na výrobu čalúnenia sedadla zahŕňa hlavne usporiadanie poťahu v studenom tvarovacom zariadení, jeho upevnenie v tvarovacom zariadení pomocou pridržiavacieho rámu, potom nanesenie lepidla v rozsahu 10 až 20 gramov/m2 na vnútorné steny poťahu, pričom sa nanesie natieraný povrch na vnútorné steny počas 0,5 až 2 sekúnd, oddelí sa povrch penovej výplne a časť lepidla z...

Imunokonjugát, spôsob jeho prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282263

Dátum: 02.11.2001

Autori: Strittmatter Wolfgang, Matzku Siegfried, Von Hoegen Ilka, Hölzer Wolfgang

MPK: A61K 38/20, C07K 16/22, A61K 39/395...

Značky: přípravy, ktorý, farmaceutický, spôsob, prostriedok, obsahuje, imunokonjugát

Zhrnutie / Anotácia:

Imunokonjugát obsahujúci monoklonálnu látku alebo jej fragment špecifický pre ľudskú EGF receptorovú molekulu a chemokinový proteín, ktorý je fúzovaný na protilátku zvolený z rodu C-X-C napríklad interleukín-8 (IL-8), ktorý navodzuje cytotoxickú a chemotaktickú aktivitu a je vhodný na cielenú nádorovú terapiu.