Zverejnene patenty 25.10.2001

Deriváty 4,9-etanobenzo[f]izoindolu, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície obsahujúce tieto deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 282250

Dátum: 25.10.2001

Autori: Mailliet Patrick, Commerçon Alain, Le Brun Alain, Truchon Alain, Peyronel Jean-francois, Sounigo-thompson Fabienne, Zucco Martine

MPK: A61K 31/40, C07D 209/72, C07D 401/06...

Značky: obsahujúce, 4,9-etanobenzo[f]izoindolu, deriváty, spôsob, farmaceutické, kompozície, přípravy, tieto

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty všeobecného vzorca (I), ich príprava a farmaceutické kompozície, ktoré tieto zlúčeniny obsahujú. Vo všeobecnom vzorci (I) R znamená skupinu všeobecného vzorca -(CH2)m-X1-(CH2)n-Z, v ktorom X1 znamená jednoduchú väzbu, O alebo S, m znamená 0 alebo 1, n znamená 0, 1 alebo 2, pričom skupiny CH2 sa môžu substituovať karboxy-skupinou, alkoxy-karbonylovou, karbamoylovou, alkylkarbamoylovou, dialkylkarbamoylovou, amínovou skupinou,...

Spôsob záznamu, reprodukcie alebo projekcie digitálnych alebo analógových, vzorkovaných alebo spojitých audio- a/alebo videozáznamov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282249

Dátum: 25.10.2001

Autor: Kellyér Juraj

MPK: H04N 5/92

Značky: spôsob, analogových, záznamu, vzorkovaných, videozáznamov, reprodukcie, spojitých, digitálnych, projekcie, audio

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je založený na tom, že pri zázname audio- a/alebo videozáznamov je synchronizácia najmenej jedného audio- a/alebo videozáznamu uskutočnená reálnym časom. Aspoň pre jednu obrazovú alebo zvukovú vzorku je synchronizujúcim prvkom pri jej reprodukcii alebo projekcii reálny čas záznamu. Pritom audio- a/alebo videozáznamy môžu byť lokálne aj funkčne nezávislé a môže im byť priradený aj identifikačný kód.

Rotačný motor s vnútorným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 282248

Dátum: 25.10.2001

Autor: Dale Thomas

MPK: F02B 57/04

Značky: rotačný, vnútorným, motor, spaľovaním

Zhrnutie / Anotácia:

Motor (10) je vybavený stacionárnou skriňou (12) obsahujúcou otočný rotor (28) s prstencovou stenou (30), v ktorej sú vytvorené najmenej dva rady radiálne prebiehajúcich prechodov kruhového prierezu, tvoriacich kompresné a pracovné valce (34, 36, 38) motora, rozmiestnené v odstupoch od seba okolo osi (X) otáčania. Každý z valcov (34, 36, 38) motora obsahuje voľné, vratne pohyblivé a rotačné guľovité piesty (42, 44, 46). Vo vnútri skrine je...

Spôsob prípravy 2,4-di (alkylamino)-6-alkyltio-s-triazínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282246

Dátum: 25.10.2001

Autori: Wood Mervin, Grace Henry

MPK: C07D 251/46, C07D 251/52

Značky: 2,4-di, spôsob, přípravy, alkylamino)-6-alkyltio-s-triazínov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 2,4-di(alkylamino)-6-alkyltio-s-triazínov, pri ktorom sa nechá reagovať kyanurchlorid v postupných operáciách s dvoma vhodnými alkylamínmi a s alkylmerkaptánom, pričom sa používa jediné s vodou nemiešateľné rozpúšťadlo a katalyzátor fázového prenosu v operácii adície merkaptánu.

Spôsob výroby izolačných dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 282244

Dátum: 25.10.2001

Autori: Jacobsen Bent, Norgaard Luis Jorgen

MPK: D04H 1/70

Značky: výroby, spôsob, izolačných, dosiek

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby izolačných dosiek (25) zložených z prepojených plátkov (23) z minerálnych vlákien, pri ktorom sa tavenina tvoriaca východiskoví materiál premení na vlákna (5), ku ktorým sa privedie spojivo, potom sa vlákna (5) so spojivom uložia na dopravný pás (6) na vytvorenie primárneho vláknového rúna (8). Ďalej sa vytvorí sekundárne vláknové rúno (14) zdvojením primárneho vláknového rúna (8) kladením vrstiev primárneho vláknového rúna (8)...

Kalibračné zariadenie optického snímača dráhy vykonanej pohyblivým telesom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282241

Dátum: 25.10.2001

Autori: Turňa Milan, Bača Marek, Žatkovič Juraj, Bača Jozef

MPK: G01B 9/02

Značky: zariadenie, kalibračné, dráhy, snímača, pohyblivým, optického, vykonanej, telesom

Zhrnutie / Anotácia:

Kalibračné zariadenie optického snímača dráhy pozostávajúce zo zariadenia na realizáciu pohybu a vymedzenie dráhy pohyblivého telesa, zo zdroja optického žiarenia, z interferometra, z dvoch polopriepustných zrkadiel a zo snímača lúča optického žiarenia.

Optický snímač dráhy vykonanej pohyblivým telesom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282240

Dátum: 25.10.2001

Autori: Žatkovič Juraj, Bača Jozef, Bača Marek, Jelemenský Jozef

MPK: G01B 11/03, B23Q 17/24

Značky: telesom, pohyblivým, opticky, vykonanej, dráhy, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Optický snímač dráhy vykonanej pohyblivým telesom pozostávajúcim zo zariadenia na realizáciu pohybu a vymedzenia dráhy pohyblivého telesa, zo zdroja optického žiarenia, zo zrkadla a zo snímača lúča optického žiarenia. Spôsob merania dráhy, rýchlosti a zrýchlenia pohyblivého telesa.