Zverejnene patenty 15.10.2001

Farmaceutický prostriedok na liečenie psychotických porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: 282231

Dátum: 15.10.2001

Autori: Atkins Thomas, Mesens Jean Louis, Rickey Michael

MPK: A61K 9/16, A61K 31/505

Značky: poruch, liečenie, psychotických, prostriedok, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok zahrnuje vhodný farmaceutický nosič a ďalej biodegradovateľné a biokompatibilné mikročastice obsahujúce 1,2-benzazol so všeobecným vzorcom (I), kde R predstavuje atóm vodíka alebo akylskupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, R1 a R2 predstavuje nezávisle vždy atóm vodíka, atóm halogénu, hydroxyskupinu, alkoxyskupinu s 1 až 6 atómami uhlíka alebo alkylskupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, X predstavuje atóm kyslíka alebo síry, Alk...

Spôsob získavania kaprolaktámu depolymerizáciou roztaveného polykaprolaktámu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282229

Dátum: 15.10.2001

Autori: Kalck Ulrich, Bassler Peter, Priester Claus-ulrich, Kopietz Michael, Jones Simon

MPK: C07D 201/12

Značky: polykaprolaktamu, roztaveného, spôsob, kaprolaktamu, získavania, depolymerizáciou, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob získavania kaprolaktámu zo zmesí, ktoré obsahujú polyméry alebo termoplastické lisovacie materiály, ktoré majú opakujúce sa jednotky -/-N(H)-(CH2)5-C(O)-/-, depolymerizáciou pri zvýšených teplotách v prítomnosti vody, ktorý zahrnuje použitie zmesi v podstate obsahujúcej od 50 do 99,9 % hmotnostných polyméru alebo termoplastického formovacieho materiálu s opakujúcimi sa jednotkami -/-N(H)-(CH2)5-C(O)-/-, od 0,1 do 50 % hmotnostných prísad...

Farmaceutický prostriedok na liečenie hyperglykémie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282227

Dátum: 15.10.2001

Autori: Kaan Elbert, Ziegler Dieter, Brückner Reinhard

MPK: A61K 31/505, A61P 3/10

Značky: hyperglykémie, farmaceutický, prostriedok, liečenie

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie 4-chlór-5-[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-amino]-6-metoxy-2- metylpyrimidínu a jeho fyziologicky prijateľných kyslých adičných solí na prípravu farmaceutického prostriedku na liečenie hyperglykémie.

Deriváty 2(1H)-chinolónu, spôsob ich prípravy a ich použitie ako liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 282222

Dátum: 15.10.2001

Autori: Dellac Geneviéve, Aletru Michel, Hoornaert Christian, Mc Cort Gary

MPK: A61K 31/47, C07D 401/06, C07D 495/04...

Značky: 2(1h)-chinolónu, spôsob, použitie, přípravy, liečiv, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde význam symbolov a substituentov je uvedený v hlavnom nároku, spôsob ich prípravy, farmaceutické prostriedky s ich obsahom s vlastnosťami antagonistov serotonínu.

Spôsob odstraňovania N-fosfonometylglycínu z vodnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 282217

Dátum: 15.10.2001

Autor: Hodgkinson Ian

MPK: C07F 9/38

Značky: spôsob, odstraňovania, zmesí, n-fosfonometylglycínu, vodnej

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob odstraňovania N-fosfonometylglycínu (glyfosatu) alebo jeho soli, alebo iónovej formy z vodnej zmesi, v ktorej je prítomný. Touto vodnou zmesou je tekutý odpad z procesu výroby glyfosatu, pri ktorom sa k tejto zmesi pridajú ióny schopné tvoriť nerozpustnú alebo čiastočne rozpustnú komplexnú soľ glyfosatu, a táto komplexná soľ sa odstráni zo zmesi. Vhodné sú najmä železité ióny. Podľa výhodného integrovaného spôsobu sa glyfosat...

Hermetická káblová priechodka a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282216

Dátum: 15.10.2001

Autori: Ravas Ľudovít, Stašík Peter, Kotlárik Bohumil, Tichý Vladimír

MPK: F16L 5/00, H02G 3/22

Značky: káblová, výroby, spôsob, priechodka, hermetická

Zhrnutie / Anotácia:

Káblová priechodka pozostáva z oceľového valca (1) na koncoch hermeticky uzavretého, v ktorom je uložený vodič (3), prípadne vodiče, pričom výplň (5) medzi vodičom (3), prípadne vodičmi a vnútornou stenou oceľového valca (1) je tvorená spolymerizovanou hmotou, pozostávajúcou zo 100 hmotn. dielov polyesterpolyolu a 25 až 75 hmotn. dielov metyléndifenyldiizokyanátu. Spôsob jej výroby spočíva v tom, že vo vnútornom priestore priechodky sa vytvorí...

Zariadenie a spôsob vyrovnávania karosérie vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 282215

Dátum: 15.10.2001

Autor: Venäläinen Olavi

MPK: B21D 1/12, B60S 5/00

Značky: karosérie, vyrovnávania, vozidla, zariadenie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je zostavené z vyrovnávacieho stola (11), medzi vyrovnávacím stolom a základným rámom (10) sú upravené zvislé vedenia (14a1, 14a2, 14a3, 14a4), ktoré sú spojené na jednej strane s vyrovnávacím stolom (11) a na druhej strane so základným rámom (10), ich funkciou je vykonávať zdvíhanie a klesanie vyrovnávacieho stola (11), niesť vyrovnávací stôl (11) a udržovať ho v požadovanej pracovnej výške. Zvislé vedenia (14a1, 14a2, 14a3, 14a4)...

3-Amidochromanylsulfonyl(tio)močoviny, spôsob ich prípravy, ich použitie a farmaceutické prípravky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 282213

Dátum: 15.10.2001

Autori: Englert Heinrich Christian, Klaus Erik, Gerlach Uwe, Mania Dieter, Linz Wolfgang, Gögelein Heinz

MPK: C07D 311/04, C07D 311/70, A61K 31/35...

Značky: přípravky, přípravy, farmaceutické, použitie, spôsob, 3-amidochromanylsulfonyl(tio)močoviny, obsahujú

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa 3-amidochromanylsulfonyl(tio)močoviny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je vodík, C1-4-alkyl, C1-4-alkoxyl, C1-4-alkoxy-C1-4-alkoxyl, C1-4-alkyltioskupina, halogén alebo trifluórmetyl, R2a, R2b a R2c sú vždy vodík alebo C1-2-alkyl, R3 je vodík alebo C1-4-alkyl, Z je síra alebo kyslík a A je prípadne substituovaný fenyl, zvyšok nasýteného alebo nenasýteného laktámu, alebo zvyšok heterocyklického bicyklického systému, a ich...

Fenylamidínové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282212

Dátum: 15.10.2001

Autori: Meade Christopher, Schromm Kurt, Anderskewitz Ralf, Birke Franz, Jennewein Hans Michael, Renth Ernst Otto, Ding Andreas

MPK: A61K 31/155, A61K 31/445, C07C 257/18...

Značky: přípravy, farmaceutický, fenylamidínové, spôsob, deriváty, obsahom, použitie, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty sú definované v patentových nárokoch, spôsobov ich prípravy a ich použitie ako farmaceutických zmesí na liečenie artrídy, astmy, chronickej obštruktívnej choroby pľúc, napríklad chronickej bronchitídy, psoriázy, ulceróznej kolitídy, gastropatie alebo enteropatie vyvolanej nesteroidnými antiflogistikami, cystickej fibrózy, Alzheimerovej choroby, šoku, reperfúzneho...

Spôsob opravovania foriem, dien, lievikov a lejacích panví

Načítavanie...

Číslo patentu: 282211

Dátum: 15.10.2001

Autor: Kenter Vladimir

MPK: B23P 6/04

Značky: spôsob, foriem, opravovania, lievikov, panví, lejacích, dien

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe opravovania sa najprv poškodené povrchové plochy osadením príložiek tvaru dvojitého T, potom sa odstránia okoviny pomocou plameňa, povrch sa brúsi nahrubo a najemno a zváranie sa uskutočňuje elektródami s priemerom 4 až 8 mm pomocou transformátora pri výkone 27 do 70 kVA. Pri opravách zariadení, ktoré majú hmotnosť menšiu ako 3 t sa po dokončení zváracej alebo navarovacej operácie vystuží poškodený povrch pravouholníkovou príložkou...

Spôsob oddelenia jednej alebo niekoľkých rozvetvených nasýtených alifatických dikyselín obsahujúcich 6 atómov uhlíka zo zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 282209

Dátum: 15.10.2001

Autori: Patois Carl, Denis Philippe, Perron Robert

MPK: C07C 55/02, C07C 51/64, C07C 51/573...

Značky: alifatických, niekoľkých, spôsob, dikyselín, rozvetvených, jednej, zmesí, obsahujúcich, atómov, nasýtených, uhlíka, oddelenia

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob oddelenia nasýtených alifatických dikyselín zo zmesí, ktoré taktiež obsahujú aspoň kyselinu adipovú, prevedením aspoň časti uvedených dikyselín na zodpovedajúce anhydridy. Presnejšie ide o spôsob oddelenia aspoň jednej alebo niekoľkých rozvetvených nasýtených alifatických dikyselín obsahujúcich 6 atómov uhlíka zo zmesí, ktoré ich obsahujú s aspoň kyselinou adipovou, spočívajúci v tom, že sa uvedená dikyselina alebo uvedené...

Spôsob výroby 2,5-diamino-4,6-dichlórpyrimidínu a jeho formamidu, N-(2-amino-4,6-dichlórpyrimidin-5-yl)formamid a 4,6-dichlórpyrimidíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 282208

Dátum: 15.10.2001

Autori: Stucky Gerhard, Imwinkelried René

MPK: C07D 239/48

Značky: 4,6-dichlórpyrimidíny, výroby, n-(2-amino-4,6-dichlórpyrimidin-5-yl)formamid, 2,5-diamino-4,6-dichlórpyrimidínu, formamidu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby N-(2-amino-4,6-dichlórpyrimidin-5-yl)formamidu a 2,5-diamino-4,6-dichlórpyrimidínu vzorca (VIII) spočíva v tom, že sa v prvom stupni cyklizuje ester kyseliny aminomalónovej všeobecného vzorca (II) alebo jeho soľ s guanidínom alebo jeho soľou za prítomnosti zásady na 2,5-diamino-4,6-dihydroxypyrimidín vzorca (III) alebo jeho soľ, ten sa potom v druhom stupni chlóruje chloračným činidlom za prítomnosti amidu všeobecného vzorca (IV)...

Spôsob plynulého odlievania oceľového pásu z austenitickej nehrdzavejúcej ocele na jednu alebo medzi dve pohybujúce sa steny, na povrchu ktorých sú vytvorené jamky, a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282206

Dátum: 15.10.2001

Autori: Marchionni Christian, Paradis Philippe, Damasse Jean-michel, Bobadilla Manuel

MPK: B22D 11/06

Značky: jednu, ocelového, plynulého, pohybujúce, austenitickej, jamky, vykonávanie, spôsobu, vytvořené, ktorých, pásu, stěny, medzi, spôsob, odlievania, povrchu, nehrdzavejúcej, zariadenie, ocele

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob plynulého odlievania oceľového pásu z austenitickej nehrdzavejúcej ocele priamo z tekutého kovu, ktorého zloženie je v percentách hmotnostných: C < 0,08 %, Si < 1 %, Mn < 2 %, P < 0,045 %, S < 0,030 %, Cr 17,0 až 20,0 %, Ni 8,0 až 10,5 %, v zariadení na odlievanie na jednu alebo medzi dve pohybujúce sa steny, ktorých vonkajšia plocha je vybavená jamkami, a kde oblasť obklopujúca meniskus je vybavená ochrannou...

Absorpčná štruktúra absorpčného výrobku a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282204

Dátum: 15.10.2001

Autor: Österdahl Eje

MPK: A61F 13/15

Značky: absorpčného, struktura, absorpčná, spôsob, výroby, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčná štruktúra je tvorená vzduchom ukladaným rúnom celulózových vlákien, stlačeným do vrstvy tvarovanej za sucha a majúca prvú hustotu 0,2 až 1,0 g/cm3, kde štruktúra (14, 15, 16, 21, 38, 41, 51) pozostáva z 5 až 100 % celulózových vlákien (62), pričom táto štruktúra (14, 15, 16, 21, 38, 41, 51) má po svojom zmäkčení zníženú hustotu až na 75 %, plošnú hmotnosť 30 až 2000 g/m2, pričom vrstvy (63), z vlákien (62), majú hustotu 0,2 až 1,0...

Spôsob extrakcie penicilínamidohydrolázy z buniek mikroorganizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282200

Dátum: 15.10.2001

Autori: Welward Ladislav, Gašpar Roman, Michálková Eva

MPK: B01D 11/04, C12N 9/84

Značky: spôsob, buniek, extrakcie, penicilínamidohydrolázy, mikroorganizmov

Zhrnutie / Anotácia:

Penicilínamidohydroláza sa extrahuje z buniek mikroorganizmov účinkom neiónových tenzidov, radu alkyfenylpolyetylénglykoléterov alebo v kombinácii s guanidínom a jeho O- a S- analógmi a kyselinou etyléndiamíntetraoctovou a jej soľou pri 4 - 50 °C počas 0,5 až 24 h. Tieto látky sa pridávajú k vodným suspenziám buniek v takých množstvách, aby ich koncentrácie v suspenzii boli 0,1 - 2 % hmotn., 0,05 - 1,0 mol.dm-3, resp. 0,01 - 0,1 mol.dm-3. Za...

Spôsob purifikácie penicilínamidohydrolázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282199

Dátum: 15.10.2001

Autori: Gašpar Roman, Michálková Eva, Welward Ladislav

MPK: C12N 9/84

Značky: purifikácie, spôsob, penicilínamidohydrolázy

Zhrnutie / Anotácia:

Penicilínamidohydroláza sa purifikuje spôsobom, pri ktorom sa suspenzia dezintegrovaných mikrobiálnych buniek upraví katiónovými tenzidmi, typu kvartérnych amóniových a pyridíniových zlúčenín. Po odseparovaní detritu a vyzrážaných nečistôt sa získaný surový extrakt vyčíri koaguláciou hlinitými soľami alebo membránovou filtráciou, alebo obidvoma metódami. V takto pripravenom extrakte sa penicilínamidohydroláza separuje a skoncentruje...

Azopyrazolón vo forme soli, spôsob jeho prípravy a jeho použitie ako pigmentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282191

Dátum: 15.10.2001

Autori: Mason James, Chorlton Alan Patrick

MPK: C09B 29/50, C09B 69/04, C09B 63/00...

Značky: přípravy, formě, spôsob, použitie, solí, azopyrazolón, pigmentů

Zhrnutie / Anotácia:

Azopyrazolónová zlúčenina všeobecného vzorca (I) vo forme soli a jej použitie ako pigmentu, v ktorej je sulfoskupina na nafatalénovom jadre v polohách 4 alebo 6 vzhľadom na azoskupinu a sulfoskupina na benzénovom kruhu je v polohe 3 alebo 4 vzhľadom na pyrazolylovú skupinu.