Zverejnene patenty 04.10.2001

Farmaceutický prostriedok so synergickým terapeutickým účinkom u cicavcov a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282181

Dátum: 04.10.2001

Autor: Fossa Anthony Andrea

MPK: A61K 31/535, A61K 45/06

Značky: farmaceutický, prostriedok, použitie, účinkom, cicavcov, synergickým, terapeutickým

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný farmaceutický prostriedok so synergickým terapeutickým účinkom u cicavcov, ako je zníženie krvného tlaku alebo liečenie srdcového zlyhania v dôsledku venostázy, ktorý obsahuje dávky prinajmenej dvoch terapeutických činidiel vybraných zo skupiny zahrnujúcej inhibítor renínu, inhibítor enzýmu konvertujúceho angiotenzín I a antagonistu angiotenzínu II, pričom samotná dávka inhibítora renínu, samotná dávka inhibítora enzýmu...

Kompozícia na úpravu vlákien a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282180

Dátum: 04.10.2001

Autori: Patel Amrit, Robbins Clarence

MPK: A61K 7/06, C11D 1/62, A61K 7/08...

Značky: kompozícia, použitie, vlákien, úpravu

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia na úpravu vlákien, ktorá obsahuje katiónové povrchovo aktívne kondicionačné činidlo na úpravu vlákna, normálne pevný vo vode nerozpustný polyalkylén a/alebo oxidovaný polyalkylén obsahujúci v alkylénovej časti 1 až 5 atómov uhlíka a solubilizačné činidlo pre uvedený polymér, ktoré spôsobí skvapalnenie tohto polyméru a jeho dispergovateľnosť vo vode v prítomnosti tohto katiónového povrchovo aktívneho kondicionačného činidla na úpravu...

Spôsob čistenia a izolácie (RR,SS)-2-dimetylaminometyl-1-(3-metoxyfenyl)cyklohexanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282179

Dátum: 04.10.2001

Autori: Tennenbaum Michael, Gal Erez, Lerman Ori, Kaspi Joseph

MPK: C07C 217/74

Značky: rr,ss)-2-dimetylaminometyl-1-(3-metoxyfenyl)cyklohexanolu, spôsob, čistenia, izolácie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález poskytuje spôsob čistenia a izolácie (RR,SS)-2-dimetylaminometyl-1-(3-metoxyfenyl)cyklohexanolu zo zmesí, ktoré tiež obsahujú (RS,SR) izomér, zahrnujúci reakciu uvedenej zmesi v rozpúšťadle pri zvýšenej teplote za kyslých podmienok, čím sa (RS,SR) izomér selektívne konvertuje na (RR,SS) izomér, 1-(3-metoxyfenyl)-2-dimetylaminometyl-6-cyklohexén, 1-(3-metoxyfenyl)-2-dimetylaminometyl-1-cyklo-hexén alebo ich zmes, pričom selektívne...

Použitie 1,2,4-benzotriazínoxidov pri ošetrovaní nádorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282178

Dátum: 04.10.2001

Autor: Brown Martin

MPK: A61K 31/53

Značky: použitie, ošetřování, 1,2,4-benzotriazínoxidov, nádorov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa použitie 1,2,4-benzotriazínoxidov všeobecného vzorca (I) alebo ich farmakologicky prijateľných solí na prípravu liečiva zvyšujúceho cytotoxický účinok chemoterapeutického prostriedku na pevný rakovinový nádor, na terapeutické podávanie cicavcovi s takýmto nádorom polhodinu až 24 hodín pred alebo 1 hodinu až 2 hodiny po parenterálnom podaní chemoterapeutického prostriedku. Významy substituentov obsiahnutých vo všeobecnom vzorci (I) sú...

Zariadenie na úpravu materiálu, spôsob zneškodňovania a využitia odpadových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282177

Dátum: 04.10.2001

Autor: Kiss Günter

MPK: F23G 5/027, F23G 5/00

Značky: zariadenie, materiálov, využitia, zneškodňovania, úpravu, materiálů, odpadových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na úpravu materiálu pozostáva aspoň z dvoch teplotných reakčných zariadení (6, 10), ktoré sú spojené pevne bezkomorovo a sú usporiadané v jednej línii so zavážacou jednotkou (11), pričom aspoň jedno nízkoteplotné reakčné zariadenie (6) je bez prívodu kyslíka, zatiaľ čo druhé vysokoteplotné reakčné zariadenie (10) má prívod kyslíka a pevný bod teplotného rozťaženia celého zariadenia je daný reakčným priestorom teplotného reakčného...

Potrubný spoj a spôsob výroby potrubných spojov z polyolefínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282175

Dátum: 04.10.2001

Autor: Imgram Friedrich

MPK: F16L 47/00

Značky: polyolefinů, potrubný, potrubných, výroby, spojov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Koniec (13) rúry (12) z polyolefínu sa pomocou rozpínacieho tŕňa za chladu, t. j. pri teplote okolia, roztiahne. Po vytiahnutí rozpínacieho tŕňa sa rozšírený rúrový koniec (13) a požadovaná pripojovacia časť alebo koniec (11) ďalšej rúry (101), jeden na druhý nasunie. Rúrový koniec (13) z polyolefínu následkom samovoľného pretvarovania reverzibilne zmeneného tvaru, vytvorí pevný a plynotesný spoj s pripojovacou časťou alebo koncom (11) ďalšej...