Zverejnene patenty 11.09.2001

Zariadenie na vertikálne prevzdušňovanie a/alebo miešanie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2973

Dátum: 11.09.2001

Autor: Piják Michal

MPK: C02F 7/00, C02F 1/74

Značky: vertikálně, prevzdušňovanie, miešanie, zariadenie, kvapalín

Text:

...uvedené zariadenia vyžadujú vysoké investičné náklady.Spoločnou nevýhodou všetkých skôr uvedených zariadeni je, že nie sú použiteľné na miešanie kvapaliny bez miešania so vzduchom a preto pri potrebe striedania miešaniakvapaliny bez vzduchu a so vzduchom je potrebné použit dve jednoúčelové zariadenia so samostatnými komorami pre kvapalinu, ktoré sú vzájomne prepojené potrubím svhodnými armatúrami, čím sú technicky zložité a ekonomickyZnáme...

Prostriedok na vytvorenie dlhotrvajúceho účinku nasýtenia na orálne podávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2972

Dátum: 11.09.2001

Autor: Beisel Günther

MPK: A61K 9/00

Značky: orálne, účinků, podávanie, dlhotrvajúceho, nasýtenia, prostriedok, vytvorenie

Text:

...zariadenia, t.j. následne po vytláčani, alebo po tvarovaní vstrekovaním alebo votvorených formách. Vytrdzovanie sa uskutočňuje pri podmienkachcharakteristických pre príslušné chemické zloženie materiálu.Nevyhnutnou podmienkou pre použiteľnosť materiálu podľa predloženého technického riešenia ašpongiovej štruktúry je to, že materiál je stlačiteľný bez rozlomenia bunkových stien. Aby sa materiál podľa technického riešenia mohol...

Magnezitozirkónový žiaruvzdorný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2971

Dátum: 11.09.2001

Autor: Beňovic Ján

MPK: C04B 35/03

Značky: materiál, magnezitozirkónový, žiaruvzdorný

Text:

...ich prípravy. Prídavok ZrSiO 4 do magnezitovej alebo magnezitchómovej lisovacej hmoty počas miešania, má po odlisovaní a výpale za následok zvýšenie odolnosti voči korózii oceľou a cementárskemu slinku. Vyššia tepelná vodivosť ZrSiO 4 a heterogenita črepu zvyšujú odolnost voči zmenám teplôt, nižší obsah oxidov železa zvyšuje odolnost voči kolísaniu parciálneho tlaku kyslíka.Do magnezitového alebo magnezitchrómového slinku s obsahom Mgo min....

Zariadenie na viacstupňové biologické čistenie odpadových vôd s prerušovanou prevádzkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2970

Dátum: 11.09.2001

Autor: Teterja Alexandr

MPK: C02F 9/00, C02F 3/14

Značky: biologické, viacstupňové, čistenie, zariadenie, prerušovanou, odpadových, prevádzkou

Text:

...odpadových vôd s prerušovanou prevádzkou využitím aktivačného systému s aktivovaným kalom pri znášani, obsahujúce minimálne dva predčistovacie reaktory a čistiaci reaktor sériovo zapojené ivnútorný cirkulaćný okruh tlakového vzduchu s prevzdušňovačmi umiestnenými vo všetkých reaktoroch, ktorého podstatouje, že vzájomné prepojené predčisťovacie reaktory sú úplne oddelené od čistiacehoreaktora, s ktorým je posledný z predčistovacích...

Dvojčinný pružinový vypúšťací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2969

Dátum: 11.09.2001

Autori: Suchan Josef, Koukol Josef

MPK: F16K 17/04, F16K 17/02

Značky: vypúšťací, dvojčinný, pružinový, ventil

Text:

...výkrese je zobrazený uvedený dvojčinný pružinový odpúšťací ventilPríklady uskutočnenia Duté teleso l je zhora opatrené vekom 2, s ktorým je spojené nastavovacím závitom Z.Dole je duté teleso l opatrené upevňovacím závitom Q na pripojenie k nátrubku na regulovanom objeme, nie je zakreslené. Vo vnútri dutého telesa l je vytvorené sedlo 12, na ktoré zhora dosadá Záklopka i. Medzi vekom 2 a záklopkou 3 je vložená vonkajšia pružina 51....

Dvojčinný vypúšťací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2968

Dátum: 11.09.2001

Autori: Suchan Josef, Koukol Josef

MPK: F16K 17/02, F16K 17/06

Značky: vypúšťací, ventil, dvojčinný

Text:

...záklopky do príslušného sedla.Prehľad obrázkov na yýkresochObrázok znázorňue uveden dvočinn od úšťací ventil v čiastočnom ozdlžnom reze. PPríklady uskutočnenia Prívod z je opatrený hrdlom Q na pripojenie nátrubku na plášti regulovaného objemu, čonie je znázornená. Prívod z ústi do komory ventilového telesa l. V dolnej časti je ventilové teleso 1 opatrené dolným sedlom ga vhornej časti horným sedlom Q. Dolné sedlo L 2 je s homým sedlom...

Detektor prítomnosti predmetu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2967

Dátum: 11.09.2001

Autori: Hamza Pavol, Kolář Milan

MPK: G08B 3/10, G08B 13/181, G08B 13/00...

Značky: detektor, předmětů, přítomnosti

Text:

...prítomnosti predmetu pracuje v energeticky úspornom dávkovom režime a tak šetrí vstavané, alebo výmenné elektrické zdroje a tým zvyšuje jeho pohotovosť a prináša úsporu nákladov na prevádzku. Jeho určené varianty sú konštrukčne vybavené prvkami pre elektrické pripojenie do siete monitorovania a ochrany objektov a pod.Je možno použitím iného princípu a konštrukčne zvýšit presnosť merania vzájomnej dištancie...

Umelé sladidlo na výrobu nealkoholických nízkoenergetických nápojov a sirupov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2966

Dátum: 11.09.2001

Autori: Baničová Mária, Zigmund Juraj, Bachratý Alexander

MPK: A23L 1/236

Značky: výrobu, sladidlo, nápojov, nealkoholických, sirupov, umělé, nízkoenergetických

Text:

...podľaUvedené nedostatky odstraňuje umelé sladidlo na výrobu nealkoholických nízkoenergetických nápojov asirupov, aktorého podstata spočíva v tom, že je trojzložkové, kde prvou zložkou umelého sladidla je 2 až 10 hmotn. dielov cyklamátu sodného. Druhou zložkou umelého sladidla je 1 až 4 hmotn dielov sacharínu. sodného atretou zložkou umelého sladidla je 1 ažô hmotn. dielov citrosy neohesperidinu v. prírodnejforme.Výhody umelého sladidla...

Hlasovací mobilný telefón

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2965

Dátum: 11.09.2001

Autori: Kvašňák František, Kvašňák Eugen

MPK: H04Q 7/32

Značky: hlasovací, telefon, mobilný

Text:

...do čítačky, ktorá je integrálnou súčasťou hlasovacieho mobilného telefónu. Ústredňa zobrazuje otázku na displeji hlasovacieho mobilného telefónu respondenta/voliča spožadovanou teritoriálnou či sociálnou charakteristikou, blokuje možnost využitia čipovej identifikačnej karty respondenta /voliča na opakovanie odpovede resp. hlasovania a zabezpečuje ochranu osobných údajov respondenta /voliča. Výhodou hlasovacieho mobilného telefónu je...

Nealkoholické kolové nápoje vo farebných vyhotoveniach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2964

Dátum: 11.09.2001

Autor: Kántor Mikuláš

MPK: A23L 2/00, A23L 2/58, A23L 2/385...

Značky: nápoje, kolové, nealkoholické, vyhotoveniach, farebných

Text:

...v obohatení o vitamíny.Predmetom tohto riešenia sú nealkoholické colové nápoje vo farebných prevedeniach,základný sirup ktorých pozostáva z 93,00 hmotnostných rañnovaného alebo syntetického cukm, 0,99 hmotnostných kyseliny citrónovej, 0,03 hmotnostných sorbanu draselného,3,50 hmotnostných oxidu uhličitého a 2,48 hmotnostných bázy.Bázu pre nealkoholické colové nápoje tvorí syntetické farbivo a kofeín, alebo syntetickéfarbivo a...

Rozpierka rastlinných tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2963

Dátum: 11.09.2001

Autor: Regina Tomáš

MPK: A01G 9/12, A47G 7/00

Značky: rozpierka, tyčí, rastlinných

Text:

...rastlirmými tyčarniObr. 6 - Axonometrické znázomenie rozpierok umiestnených na dne kvetináčaRozpierka rastlinných tyčí, ako je to znázomené na obr. 1, 2, pozostáva z pozdĺžnikovćho telesa l, ktoré má na každom konci 2 najmenej jeden otvor 3. Obrysový tvar otvoru g je zhodný s priečnym príerezom rastlinnej tyče 1 L). Na obrázkoch l, 2 b. 2 c je tento otvor 3 kruhový, na obr. 2 a je v tvare pravidelného šesťhranu.Priečny prierez pozdĺžnikového...

Požiarna klapka s delenou skriňou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2962

Dátum: 11.09.2001

Autor: Kraus Josef

MPK: A62C 4/00, F24F 13/08

Značky: požiarna, dělenou, skríňou, klapka

Text:

...izolačným pásikom Ľ a okrajomlistu g klapky l. Ďalej je utesnenie listu g doplnené pásom teplom vypeňovanej hmoty l 7 na vnútornej stene zadného dielu skrine m, ktorá je vybavená dorazom 16 na list g.Na jednom z čapov § je na vonkajšej strane zadného dielu skrine 10 upevnený kryt l 8,obložený zvnútra na zadnej stene a stene priľahlej na bočnú stenu skrine Q izolačnými doskami 19. Na čap § vo vnútri krytu l 8 je nasunutá vratná pružina Ä, nad...

Stojan

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2961

Dátum: 11.09.2001

Autori: Kalvaster Peter, Čerey Miroslav

MPK: A47F 5/01

Značky: stojan

Text:

...bočnými stenami drážky a police, výbežkom a stojkou proti pohybu vo vodorovnej rovine. Týmto riešením je dosiahnutá prvotná tuhosť stojana, ktorej hodnota je zvýšená inštaláciou ďalších políc v rôznych výškach a montážou zadného kríža na stojky stojana. Výhodou tohto riešenia je popri rýchlej a jednoduchej montáži stojana jeho dobrá stabilita.Prehľad obrázkov na výkresochPripojený obrázok.preds.tavuje stojan bez vertikálneho zásobníkaStojan...

Stĺpik na prichytenie pletiva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2960

Dátum: 11.09.2001

Autor: Šimčík Jozef

MPK: E04H 17/10, E04H 17/06

Značky: pletiva, stĺpik, prichytenie

Text:

...ktorého podstata spočíva vtom, že je tvorený najmenej jedným upevňovacím hákom pripevneným na bočnú stranu najmenej jednej zvislej tyče osadenej vzemi, na ktorej vrchnej časti je rozoberateľne uložená zátka, pričom jezložená z vnútornej kovovej trubky pevne spojenej s vonkajším tenkostenným plášťom.2 Je výhodné, že vnútornou kovovou trubkou je štandartná oceľová trubkaa vonkajším tenkostenným plášťom je hliníková alebo hliníkovozliatinová...

Výplň pätnej časti nadzemného skladacieho bazénu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2959

Dátum: 11.09.2001

Autor: Pazdera Oldřich

MPK: E04H 4/14, E04H 4/00

Značky: částí, nadzemného, pätnej, výplň, skladacieho, bazénu

Text:

...ju nemožno zbavit prípadných ostrých predmetov. Ďalšou výhodou je, že podmáčanie terénu počas používania bazénu nie je na závadu. Výhodou zaobleného tvaru vnútomej plochy, podľa altematívneho riešenia je zníženie napätia fólie, a tým zvýšenie jej životnosti. Výhodou výplne tvorenej segmentmi z mieme stlačiteľného penového polyméru je najmä to, že segmenty sú po inštalácii výplne predpäté, teda je možnost zovretia fólie v miestach napojenia...

Ukotvenie na montáž a demontáž záhradného bazénu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2958

Dátum: 11.09.2001

Autor: Pazdera Oldřich

MPK: E04H 4/14

Značky: demontáž, bazénu, záhradného, montáž, ukotvenie

Text:

...7 stranový pohľad na hák, obr. 8 čelný pohľad na hák podľa príkladu l, obr. 9 pôdorysný pohľad na hák podľa príkladu 2 a obr. 10 bočný pohľad na hák podľa prikladu 2.Podľa príkladného uskutočnenia je hák 1 tvorený dvojicou zvislých, vodorovných a šikmých ramien g, 1, i kruhového prierezu vzájomne spojených tak, že šikmé ramená g vytvárajú tvar písmena V. V mieste spojenia šikmých ramien A je hák l spojený s tiahlom i tvoreným vodovzdomým...

Zariadenie na bezpečnostné označenie vozidiel a ich identifikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2957

Dátum: 11.09.2001

Autor: Koukal Jiří

MPK: B60R 13/10, G01V 15/00

Značky: zariadenie, označenie, identifikáciu, bezpečnostné, vozidiel

Text:

...o pomoci vnúdzi a/alebo doklady o registrácii vozidla v registri a/alebo návod na vyleptanie čísla VIN na sklo a/alebo plastovú časť vozidla.Prvky sady sú usporiadané v spoločnom obale.Zdôvodu ľahkej čitateľnosti sú jednotlivé znaky čísla VIN vytvorené všablóne a/alebo v predlohe plošne rozšírené a plocha podľa nich vyleptaná je hladká.Registrom je dátový súbor preventívne registrovaných a/alebo odcudzených vozidiel.3 Je výhodné,...

Kotol ústredného kúrenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2956

Dátum: 11.09.2001

Autor: Kriššák František

MPK: F24D 3/00, F24D 3/02, F24H 1/22...

Značky: kotol, kúrenia, ústredného

Text:

...zvislou stredovou rovinou. Na obr. č. 2 je pohľad do žiarovej komory kotla. Oba obrázky sú nakres lené bez čistiacich diverok pred žiarovou komorou.Kotlové teleso 1 kotla ústredného kúrenia podľa ÚV č.562 má boky predĺžené ako duté kapsy gna oboch stranách žiarovej komory g do úrovne horného okraja zásobníka ípaliva. Kotlové teleso 1 je ďalej zavedené v tvare vodorovnej dutej platne - knihy gdo spodnej časti žiarovej komory gtak, že medzi...

Pružiaci rybársky háčikový prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2955

Dátum: 11.09.2001

Autor: Homola Miroslav

MPK: A01K 83/00, A01K 85/02, A01K 83/02...

Značky: háčikový, prípravok, pružiaci, rybářský

Text:

...vyhotoveniach pozostáva z polzávitu alebo v druhých vyhotoveniach rozperný element pozostáva z aspoň jedného pružného závitu, konce ktorého vyúsťujú do dvoch ramien, pričom rozperný element a ramená sú zkovového drôtu alebo zpružinovej kovovej pásoviny alebo plastového aspoň jednožilovłého Ianka alebo plastového výlisku.V jednom variantnom vyhotovení pružiaceho rybárskeho háčikového prípravku podľa technického riešenia je podstatným znakom...

Nákladný automobil s nadstavbou na manipuláciu a prepravu kontajnerov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2954

Dátum: 11.09.2001

Autori: Studzinský Jiří, Jonas Roman

MPK: B60P 1/00

Značky: automobil, nadstavbou, kontajnerov, prepravu, nákladný, manipuláciu

Text:

...pomocou H-rámu sa uskutočňuje jednou osobou - vodičom priamo z jeho kabíny sledujúcou pohyb kontajnera pomocou spätných zrkadiel.Uskutočneným technickým riešením neboli obmedzené technické parametre ako nadstavby, tak aj podvozku a vozidla ako celku - nosnost a manipulovateľnosť, naopak konštrukcia nosnéhorámu s ukotvením stredného rámu v mieste medzi strednou a zadnou nápravou podstatne zlepšila zaťaženie podvozku pri skladaní i...

Dekoračná fontána s vlastným obehom vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2953

Dátum: 11.09.2001

Autor: Fraňo Pavel

MPK: F03B 3/12, E03B 9/20

Značky: fontána, obehom, dekoračná, vlastným

Text:

...jje zo zásobníka vody Q cez prívodné potrubie g privádzaná voda do prívodnćho žľabu Í opatreného v spodnej časti otvorom, cez ktorý vyteká na tangenciálne usporiadané lopatky Z lopatkového kolesa il uchýteného do neznázomeného rámu. Voda vytekajúca z prívodnćho žľabu 3 na tangenciálne usporiadané lopatky 7 lopatkového kolesa g uvedie lopatkové koleso do pohybu. Je výhodné ak sú tangenciálne lopatky Z usporiadané tak, že každá...

Vešiak

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2952

Dátum: 11.09.2001

Autor: Pekár Roman

MPK: A47F 7/00, A47F 5/00, A47F 7/19...

Značky: vešiak

Text:

...rôzny tvar. Vhodný je napríklad tvar, ktorý má V podstate profil L alebo T alebo U, pričom držiace rameno je potom upevniteľné na bočnú stenu, strop, alebo dvere odkladacieho priestoru.Rovnako nosné ramienka môžu mať, V závislosti od materiálu, z ktorého sú vyrobené rôzny prierez ( guľatina,pásovina) a môžu byť ukončené nástavcom, ktorý môže mať tvar gule alebo iný vhodný tvar.K materiálom vhodným na výrobu vešiaka podľa technického...

Zariadenie na osvetlenie znaku výrobcu motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2951

Dátum: 11.09.2001

Autor: Reiff Miroslav

MPK: B60Q 1/56, B60Q 3/06

Značky: znaků, motorových, výrobcu, vozidiel, osvetlenie, zariadenie

Text:

...obvodu motorového vozidla s najmenej jedným elektrickým zdrojom, ktorého podstata spočíva vtom, že na elektrický obvod je pripevnená najmenej jedna osvetľovacia znaková žiarovka.Je výhodné, že najmenej jedna osvetľovacia znaková žiarovka je umiestnená na vonkajšej strane motorového vozidla.Je výhodné, že najmenej jedna osvetľovacia znaková žiarovka je umiestnená navnútornej strane motorového vozidla.Prehľad obrázkov na výkrese Technické...

Prípravok na meranie kvapalín v nádobe

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2950

Dátum: 11.09.2001

Autor: Vrábel Ivan

MPK: G01B 3/02

Značky: prípravok, nádobě, meranie, kvapalín

Text:

..., vzhľadom na to že v niektorých druhoch fliaš môže byť plnených viac druhov destilátov. Tu je výhodou že fľašky sa častokrát ani nemusia skladať z polic stačí ich optická kontrola. Ďalšia výhoda je i pri používaní dávkovačov , kedy sú fľašky umiestnené v stojanoch. V týchto prípadoch je použitie starších metód merania ešte prácnejšie a zdĺhavejšie . Pri použití meracích prúžkov manipulácie s tľaškami odpadajú. Pre použitie meracích...

Pravítko na robenie okrajov v zošitoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2949

Dátum: 11.09.2001

Autor: Pekár Peter

MPK: B43L 7/00, B43L 13/02

Značky: zošitoch, pravítko, okrajov, robenie

Text:

...hranami štyri rôzne vzdialenosti. Podľa takéhoto pravítka je možné robit okraje nie v jednej ale až v piatich rôznych vzdialenostiach od okraja zošita.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. 1 je pohľad zpredu. Na obr. 2 je pohľad zhora. Na obr. 3 je pohľad zboku. Na obr. 4 je pohľad zpredu. Na obr. 5 je pohľad zhora. Na obr. 6 je pohľad zboku. Na obr. 7 a 8 je znázornená manipulácia s pravítkom.Pravítko na robenie okrajov na obr.1 - 3,...

Reflexný izolačný pás

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2948

Dátum: 11.09.2001

Autori: Haasová Marie, Menhart Libor

MPK: E04B 1/80, E04B 1/84, E04B 1/74...

Značky: reflexný, izolačný

Text:

...vidieťv nízkej hmotnosti a tým i v znížení nákladov na jeho prepravu.Ďalšiu výhodu reflexného izolačného pásu podľa tohto riešenia je možné vidiet v tom,že má stabilné fyzikálne a chemické vlastnosti pri nízkych ivysokých teplotách avplyvom štruktúry vnútomej vrstvy sobojstrannými reflexnými vrstvami je možné zatepľovať tak z vonkajšej strany stavebných konštrukcií ako aj z vnútomej strany stavebných konštrukciíĎalšiu výhodu reflexného...

Podhľadový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2947

Dátum: 11.09.2001

Autor: Patócs Ladislav

MPK: E04F 13/18, B44D 5/10

Značky: podhľadový, prvok

Text:

...pojiva zo silikónu a/alebo polyvinilacetátu a/alebo stirolakrylátu. Po vytvrdnutí vznikne flexibilná disperznáVinom prípade je však možné najskôr náterom alebo nástrekom naniesť disperzné pojivo zo silikónu a/alebo polyvinilacetátu a/alebo stirolakrylátu a potom naň ručne alebo strojom nasypať alebo nafúkať farbenú alebo nefarbenú kamennú alebo sklenenú alebo plastovú drt alebo farbený alebo nefarbený kremičitý piesokalebo ich zmesi. Po...

Trojpolohové kreslo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2946

Dátum: 11.09.2001

Autor: Sobotka František

MPK: A47C 1/024, A47C 7/24

Značky: křeslo, trojpolohové

Text:

...zvýšenie pevného operadla, ktoré od sedadla bude mať výšku okolo 1000 mm, rovnako pevná bude chrbtová časť operadla s výškouako operadlo plus hrúbka sedacej časti, boky budú pevné, kotvené o sedaciu -časť, ooperadlovú časť a o chrbát operadla v šírke -okolo 400 mm. Sedaciu časť dopĺňa odoberateľný vankúšový prvok v reze klinového tvaru s hrúbkami 11/2.Konkrétny príklad uskutočnenia vystihuje grafické zobrazenie. Obrázok 1 čelný pohľad,...