Zverejnene patenty 06.08.2001

Rotačný diskový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2945

Dátum: 06.08.2001

Autor: Zaujec Stanislav

MPK: F01B 9/06

Značky: stroj, rotačný, diskový

Text:

...s osou otáčania unášacej platne. Profil komôr musí byť rovnaký ako profil piestov. Na začiatkukaždej komory je nábehová časť a nasávací kanál. Na konci komôr je výbehováčasť avýtlakový kanál. Výbehové časti slúžia na presúvanie piestov do opačných komôr. Nábehové časti slúžia na plynulý záber piestov vkomorách. Príruby skomoramí musia byť proti sebe pootočené tak, aby výbehová časť prednej komory bola oproti nábehovej časti zadnej komory....

Rotačný spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2944

Dátum: 06.08.2001

Autor: Zaujec Stanislav

MPK: F01B 9/06, F02B 75/32

Značky: rotačný, motor, spalovací

Text:

...plochách prírub statora sa nachádzajú komory,ktoré majú polkruhový tvar. Každá komora má na začiatku nábehovú časť a na konci výbehovú časť. Nábehové časti slúžia na plynulý nábeh a záber piestu v komore a výbehové časti na presúvanie piestu do opačnej komory. V prednej prírube statora je spaľovacia komora. V nábehovej časti spaľovacej komory sa nachádza špeciálna zapaľovacia sviečka a vo výbehovej časti výfukový kanál. V zadnej prímbe...

Lyžiarska palica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2943

Dátum: 06.08.2001

Autor: Babor Bystrík

MPK: A63C 11/22

Značky: palica, lyžiarska

Text:

...vzduch ako najviac dostupná plynová zmes.Na dosiahnutie potrebného tlaku plynu v dutine trubkového telesa je potrebné, aby lyžiarska palica obsahovala aspoň jeden plynový ventil, čo je tiež podstatou riešenia.Výhody lyžiarskej palice podľa technického riešenia spočívajú najmä vtom, že konštrukciou palice sa dosiahne podstatného zníženia hmotnosti, pretože hrúbku steny palice je možné znížiť na cca 0,5 mm. Znížením hrúbky steny palice sa...

Hlavolam s pichliačovou guľou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2942

Dátum: 06.08.2001

Autor: Spodniak Miroslav

MPK: A63F 7/04

Značky: hlavolam, pichliačovou, guľou

Text:

...sa pootáčanim a posúvaním dá vložiť a fybrať cez najširšie z vybratí valca, ktoré je minimálne jedno. Opis obrázkovTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou obrázku, na ktorom je hlavolam s pichliačovou guľotl v stave pred skladaním hlavolamu. Guľa s pichliačmimimo dutého valca hlavolamu je dvojnásobne zväčšená.Hlavolam pozostáva z minimáhie dvoch častí, a to dutého valca l s vybratiami z, ktoré je z oboch strán uzatvorené...

Držiak toaletného držadla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2941

Dátum: 06.08.2001

Autor: Kasala Norbert

MPK: A47K 13/26, A47K 13/12

Značky: držadla, toaletného, držiak

Text:

...uchytenia držiaka na toaletnom sedadle. Obr. 2 predstavuje konštrukciu držiaka toaletného sedadla sdvoma kolmými kotviacimi časťami. Na obr. 3 je znázornená konštrukcia so zasúvateľnou kontaktnou plôškou do základnej časti držiaka asukotvením držiaka otoaletnú dosku pomocou rozperného kolika ako kotviaceho prvku. Na obr. 4 je znázornená konštrukcia so zasúvateľnou kontaktnou plôškou do základnej časti držiaka asukotvením držiaka otoaletnú...

Automatický vzorkovač prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2940

Dátum: 06.08.2001

Autor: Bernát Radoslav

MPK: B01D 35/01, B01D 35/00

Značky: automatický, vzorkovač, prachu

Text:

...zvisle vedené dvojià cou voditok lg,ktoré sú upevnené v základni lg. základňa L 3je troma stĺpmi A 3 prichytená k spodnej časti stola lQ.Ústieii má v hornej častí kőnický otvor ukončený nalepenou manžetou l§.Kőnícký otvor je napojený cez vývod l§ na pumpu /nie je naznačená/.Ústie ll je V spodnej časti zúřené a prechádza voľne cez základňu 3.Medzi ústím il a základňou łj je vložená tlačná pružina l 1.V ose zúženej časti ústia ii je diera,do...

Ukazovateľ prietoku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2939

Dátum: 06.08.2001

Autori: Koukol Josef, Suchan Josef

MPK: G01F 1/38

Značky: ukazovateľ, prietoku

Text:

...prírube je pripevnené vedenie, na ktorom voľne posuvné uložený terč a pružina. V jednom prípade je pružina vložená medzi terčom a niektorou zprírub. V druhom prípade je pružina vložená medzi terčom a osadením na vedení. Priamy pohľad na terč vpotrubí, ktorý je prúdom kvapaliny prestavovaný, dáva nielen orientačné informácie omnožstve pretekajúcej kvapaliny, ale umožňuje aj pohľadom kontrolovať samotnú kvapalinu.Začleniť takto riešený...

Riadiaci obvod pre plynový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2938

Dátum: 06.08.2001

Autor: Vegter Derk

MPK: F23N 5/20

Značky: plynový, obvod, riadiaci, ventil

Text:

...na použitie pri plynových horákoch s dúchadlovou podporouObr. 5 usporiadanie obvodu pre ventil MV s ovládaním jednosmerným napätím (DC) na použitie namiesto ventilu W s ovládaním striedavým napätímObr. 6 je usporiadanie obvodu podľa piateho príkladu uskutočnenia vynálezu na použitie pri atmosférických plynových horákoch.Vo všetkých piatich príkladoch uskutočnenia podľa obr. 1 až 4 a 6 má relé 5 x 2 prepinací kontakt s pracovným...

Zariadenie na automatizované vákuové čerpanie vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2937

Dátum: 06.08.2001

Autori: Šimčík Jozef, Černák Dušan, Varga Miloš

MPK: F04B 49/00, F04B 23/02

Značky: čerpanie, automatizované, vákuové, zariadenie

Text:

...potrubie 72, ktoré je prepojené na Výtokové potrubie 73. Vývevová rúrka 31 je prepojená na potrubie 7. Výtokové potrubie 7 § je vyústené zjednej strany do odtokovej nádrže Q s vodou 51. Výtokové potrubie 73 je čiastočne ponorené do vody 51 v odtokovej nádrži §. Do troch studní § s vodou 51, ktoré sú vyhĺbené do rovnakej hĺbky, je čiastočne ponorené sacie potrubie 71, ktorým je gravitačným spôsobom nasávaná voda 51. Voda 51 nepretržite...

Strojnícke pravítko na určenie stredu kružnice a jej výseku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2936

Dátum: 06.08.2001

Autor: Čačáni Milan

MPK: G01B 3/02

Značky: určenie, výseků, pravítko, stredu, kružnice, strojnícke

Text:

...princíp spočíva v meraní na obvode telesa /hrane/guľatiny /kružnice/, výseku /časti kružnice/ . Pravitko s rovinným zakrivením guľatiny/kružnica/, výseku /časti kružnice/ vykresli vždy kolmú ukazujúcu rysku pretínajúcu stred kružnice - časti kružnice. Je prakticky nemožné syraviť odchylku oé stredu kružnice - časti kružnice, z dôvodu delenia pra vítka pomocou číselnej stupnice a ukazovateľa stredu takzvanej rysky.Nedostatok rieši pravítko, aj...

Systém zberu a centrálnej evidencie informácií o činnosti hracích automatov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2935

Dátum: 06.08.2001

Autor: Valenta Miroslav

MPK: H04B 7/00, G08C 19/00

Značky: hracích, informácií, automatov, evidencie, zberu, činnosti, systém, centrálnej

Text:

...manipulácii s počítadlami výherných hracích prístrojov a kontrola pravidelnej prevádzky hracích prístrojov vrátane možností porovnávania. To potom úzko súvisí s účinnou ochranou dosahovaných tržieb zpohľadu prevádzkovateľa, ale izpohľadu povoľovacích orgánov (obcí), spočívajúcou vzabránení alebo výraznom obmedzení prípadného krátenia tržieb, zabezpečení správneho odvodu časti výťažku atď. Systém taktiež umožňuje operatívnukontrolu...

Upevňovací mechanizmus ističov na montážnu lištu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2934

Dátum: 06.08.2001

Autori: Jenčík Imrich, Humeňanský Jozef

MPK: H02B 1/04, H01H 71/02

Značky: ističov, montážnu, mechanizmus, upevňovací, listů

Text:

...montážnej lište, vysunutím celého upevňujúceho kompletu z ističa.Výhodou tohoto upevnenia ističov je možnosť rýchlej demontáže a výmeny ističovv rozvádzačoch aj v prípade vzájomného prepojenia prívodných svoriek viacerých ističov. Ďalšou výhodou upevňovacieho mechanizmu na ističi je možnost posunutia vodiaceho púzdras prichytkott na šírku väčšiu než je rozmer montážnej lišty. Týmto spôsobom je monžné voľné posúvanie viacerých ističov po lište...

Zapojenie ovládania turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2933

Dátum: 06.08.2001

Autori: Oravec Marek, Geffert Ján, Smoleň Ján

MPK: G05B 15/02

Značky: zapojenie, turbin, ovládania

Text:

...týchto blokov.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZapojenie zariadeni ovládania turbín má blok vlastnej spotreby z, ktorý je vstupno-výstupne spojený s výkonovou zbemicou A a je spojený s riadiacim blokom 3 a ďalej spojený s výkonovým blokom 4 generátora. Riadiaci blok 3 je napojený vstupne a Výkonový blok A výstupne na zbemicu. Riadiaci blok 3 má komunikačný výstup a pre diaľkové ovládanie a prenos dát. Na zbemicu A je...

Nosný modul a stavebnicový držiak náradia z neho zostavený

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2932

Dátum: 06.08.2001

Autor: Kapolka Jozef

MPK: B25H 1/10, B25H 3/00

Značky: náradia, zostavený, držiak, nosný, stavebnicový, modul

Text:

...modul,prípadne na nosnú stenu. Upínacie prvky môžu byt akékoľvek známe prvky od otvoru a skrutky, až po samoupínacie systémy otvor -rozpínací kolík.Je zrejmé, že v prípade výhodného riešenia aj závesné členy sú opatrené upínacími otvormi, alebo upínacími prvkami o takej istej osovej vzdialenosti ako nosné moduly. alebo jej celých presných násobkov C x.A, a CB y.B, pričom samozrejme x, y z 1.V najvýhodnejšom pripade osová vzdialenosť AB....

Stolička

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2931

Dátum: 06.08.2001

Autor: Bendis Anton

MPK: A47C 3/00

Značky: stolička

Text:

...homej časti sedadla. K fixácii predných nôh slúži aj tlak vytvorený predpätím po ohnuti častí sedadla k sebe navzájom.Obe plochy sedadla sú zasunuté do otvoru na operadle. Operadlo je vo svojej polohe zaistené zadnými nohami zasunutými do pripravených otvorov v homej a dolnej časti sedadla, ktoré prečnievajú cez Operadlo. Zužujúci sa tvar nôh v mieste spoja zabezpečuje ñxovanie zadných nôh vo vyžadovanej p 0 lohe aj fixovanie...

Vákuová ochranná sústava na dno nádrže na kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2930

Dátum: 06.08.2001

Autor: Novotný Stanislav

MPK: B65D 90/50

Značky: ochranná, vakuová, kvapaliny, sústava, nádrže

Text:

...na výkresochTechnické riešenie bude bližšie .objasnené pomocou príkladov vyhotovení- obr.1 - zvislý rez stojatou valcovou nádržou s ochrannou sústavou na zamedzenie a zisťovanie únikov kvapaliny- obr.2 -zvislý rez detailom obmeneného vákuového indikačného zariadenia,osadeného do stávajúcej skladovacej nádrže.Príklady vyhotovenia technického riešeniaVpríklade na obr.1 je nádrž (1) vytvorená vo forme kovovej stojatej valcovej nádržeso...

Kvapalný koncentrát bóru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2929

Dátum: 06.08.2001

Autor: Teren Ján

MPK: C05D 5/00, C05C 3/00

Značky: koncentrát, bóru, kvapalný

Text:

...boritá. H 3 BO 3 obsahuje len 17.42 hmot. B. tetraboritan sodný - borax teoreticky obsahuje len 11.34 hmot. B. oktaboritan sodný. ako jedno z najkoncentrovanejších tuhých boritých hnojív obsahuje len 20.5 hmot. B ).V uplynulom období sa značná pozomosľ výskumu venovala vývoju a následnej výrobe kvapalných koncentrátov bóru. v ktorých by bol tento biogénny prvok viazaný formou komplexnej chemickej väzby.Z úspešných riešení. ktoré sa...

Zeleninová zmes varená vo vode

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2928

Dátum: 06.08.2001

Autor: Murgaš Zdenko

MPK: A23L 1/29, A23L 1/39

Značky: zeleninová, varená

Text:

...aplikovat bez rizika vzniku nedostatku niektorých prvkov,vitamínov a látok v tele. Niektoré metódy, založené hlavne na užívaní liekov, jemožné používat iba pod stálym dohľadom lekára.Podstata technického riešenia iUvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje použitie zeleninovej zmesi varenej vo vode podla technického riešenia tak, že sa použije na prípravu polievky na redukciu hmotnosti. Podstatou technického riešenia je zeleninová...

Vibroizolačný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2927

Dátum: 06.08.2001

Autor: Rejent Blahoslav

MPK: F16L 55/02

Značky: prvok, vibroizolačný

Text:

...otrasy, s následným odstránením rizika vzniku únavových trhlín, trvalýchdeformácií a predchádza sa tak vzniku škôd.Prehľad obrázkov na gýkresochTechnické riešenie je ďalej vysvetlené pomocou priložených obrázkov, kde na obr. 1,2, 4 a 6 je znázomený vibroizolačný prvok strednej nosnosti, na obr. 3 je znázornený vibroizolačný prvok určený na použitie pri tlmení chvenia potrubí menších priemerov a naobr. 5 je znázomený vibroizolačný prvok...

Mäsový výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2926

Dátum: 06.08.2001

Autori: Matthews Bernard Trevor, Joll David John, Büse Friedrich, Koppers Werner

MPK: A23L 1/31

Značky: výrobok, masový

Text:

...v porovnaní sprírodnými rezmi mäsových polotovarov, ako aj o poskytnutie tepelne spracovaných mäsových výrobkov, ktoré majú novú arómu a/alebo chuť a taktiež o poskytnutie takého nového mäsového výrobku, ktorého výroba je všeobecne menej nákladná vporovnaní s výrobkami so zavedeným jogurtom podľaW 0-A-99/65338.Termín kyslá smotana, použitý v texte, zahŕňa kyslú smotanu, maslo zo zakvasenej smotany, smotanový kal a jemnú smotanu.Termín kyslé...

Hygienická vaňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2925

Dátum: 06.08.2001

Autori: Uhlík Jozef, Kubatka Jozef, Pekarovič Ľubomír

MPK: A47K 3/022, A61H 33/00, A47K 3/062...

Značky: hygienická, vaňa

Text:

...časti sú vzasúvacej drážke vybavené obvodovým tesnením Q. Uzatváraci mechanizmus 34 (znázomený aj na obr.3) je umiestnený akoby na zadnej strane dvierok 32 a pozostáva zosky 31, ktorej vrchná vyčnievajúca časť je ohnutá do rukoväte 342. V horizontálnej polohe sú v telese dvierok 32 uložené dve tiahla 33 so skosenými koncami. Na spodnej časti hygienickej vane sú vpredu upevnené dve stojky g s kolieskami 41 a vzadu sú otočne uložené dve...

Zariadenie na produkciu kryštalizačných zárodkov v taveninách a kryštalizačné zariadenie na vytváranie granulátov z dvojfázovej taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 282013

Dátum: 06.08.2001

Autori: Büttiker Rudolf, Schneeberger Ricardo, Horisberger Hans

MPK: B01D 9/00

Značky: zárodkov, produkciu, vytváranie, dvojfázovej, kryštalizačné, zariadenie, kryštalizačných, granulátov, taveniny, taveninách

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na produkciu kryštalizačných zárodkov v taveninách obsahuje vertikálne orientovanú uzatvorenú, najmä valcovú nádobu (2) s dnom (3), najmenej s jedným vtokom (5) pre taveninu a najmenej jedným vypúšťacím otvorom (7) pre naočkované taveniny s kryštalickými zárodkami. Stena nádoby (2) je opatrená najmä prstencovou oblasťou, ktorá je tvorená chladiacou plochou (16). Vnútri nádoby (2) je umiestnený zoškrabávací nástroj (9), upevnený na...