Zverejnene patenty 03.08.2001

Tekutá zmes, spôsob jej výroby a jej použitie na zamedzenie nežiadúceho rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 282014

Dátum: 03.08.2001

Autori: Wigger August, Kober Reiner, Kardorff Uwe, Parg Adolf

MPK: A01N 43/56

Značky: použitie, nežiaducého, rastu, tekutá, výroby, změs, zamedzenie, spôsob, rastlín

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná tekutá zmes obsahujúca 2-chlór-(2',6'-dimetyl-N-pyrazol-1-yl-metyl)-acetanilid, ktorý môže byť až do 40 % vlastnej hmotnosti nahradený jedným alebo viacerými prostriedkami na ochranu rastlín, kopolymér, ktorý sa pripravuje kopolymerizáciou b1) jedného alebo viacerých C2-C20-monoolefínov, b2) jedného alebo viacerých monoolefinických nenasýtených C4-C8-anhydridov, a b3) prípadne iných monoolefinických nenasýtených zlúčenín, ktoré sú...

Spôsob ničenia burín, synergická herbicídna zmes a produkt, ktorý túto zmes obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282012

Dátum: 03.08.2001

Autori: Hewett Richard Henry, Gamblin Alan

MPK: A01N 43/80

Značky: obsahuje, produkt, herbicídna, túto, synergická, ktorý, spôsob, burín, ničenia

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zmesi obsahujúce a) 4-benzoylizoxazol všeobecného vzorca (I), kde R je atóm vodíka alebo skupina -CO2R3, kde R3 je definované, R1 je cyklopropylová skupina, R2 je vybrané z množiny zahrnujúcej atóm halogénu, skupinu -S(O)pMe a C1-6alkylovú skupinu alebo C1-6halogénalkylovú skupinu, n je 2 alebo 3, p je 0, 1 alebo 2, a R3 je alkylová skupina s 1 až 4 atómami uhlíka, a b) chlóracetamidový herbicíd a ich použitie ako herbicídov.

Indenoylguanidíny, spôsob ich prípravy, ich použitie a liečivá, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 282011

Dátum: 03.08.2001

Autori: Ghate Anil Vasantrao, Vadlamudi Roa Venkata Satya Veerabhadra, Lal Bansi, Scholz Wolfgang, Lang Hans-jochen, Kulkarni Anagha Suhas, Ramakrishna Nirogi Venkata Satya, Gupte Ravindra Dattatraya Asheerwad, More Tulsidas Sitaram

MPK: C07C 279/22, A61K 31/155, A61K 31/435...

Značky: indenoylguanidíny, obsahujú, liečivá, spôsob, použitie, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise. Uvedené zlúčeniny sú použiteľné na liečenie srdcových arytmií, sú použiteľné ako kardioprotektívne činidlá u cicavcov, pričom sa podávajú týmto cicavcom v kombinácii s farmaceuticky prijateľným nosičom.

Substituované benzyloxykarbonylguanidíny, spôsob ich výroby, ich použitie a liečivá, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 282010

Dátum: 03.08.2001

Autori: Kleemann Heinz-werner, Brendel Joachim, Schwark Jan-robert, Scholz Wolfgang, Lang Hans-jochen, Weichert Andreas, Albus Udo

MPK: A61K 31/17, A61K 31/155, A61K 31/27...

Značky: liečivá, spôsob, obsahujú, substituované, použitie, výroby, benzyloxykarbonylguanidíny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom symboly R1, R2 a R3 majú definovaný význam v opise, symboly R4 a R5 sú vždy vodík, (C1-C6)alkyl, fluór, chlór, hydroxyl, (C1-C3)alkoxyl, aminoskupina, prípadne (C1-C3)-alkylsubstituovaná alebo (C1-C4)-perfluóralkylová skupina, symboly R6 a R7 sú vždy vodík alebo (C1-C4)-alkyl a X je kyslík, iminoskupina alebo (C1-C4)-alkyliminoskupina, ako aj ich farmaceuticky prijateľné soli, spôsob výroby...

Zubný prostriedok, hlinitokremičitan sodný a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282009

Dátum: 03.08.2001

Autori: Sumpter James, Wason Satish

MPK: A61K 7/16, C01B 33/26

Značky: sodný, hlinitokremičitan, spôsob, zubný, prostriedok, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Zubný prostriedok obsahuje brusivo, namáčadlo, vodu a spojivo, kde brusivom je hlinitokremičitan sodný s obsahom vody vyšším ako 50 g na 100 g prostriedku, pričom obsah vody k brusivu je v pomere väčšom ako 1 a obsahuje 15 až 35 hmotn. % brusiva, 10 až 25 hmotn. % namáčadla, 35 až 70 hmotn. % vody a 0,1 až 5 hmotn. % spojiva. Hlinitokremičitan sodný je brusivom a má všeobecný vzorec Na2O . Al2O3 . 4XSi2O2 . YH2O, kde X má hodnotu 2 až 3,4 a Y...

Spôsob potláčania baktérií a znečisťujúcich organizmov a povlaková hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 282008

Dátum: 03.08.2001

Autor: Van Gestel Jozef

MPK: A01N 43/88

Značky: znečisťujúcich, povlaková, organizmov, bakterií, spôsob, potláčania, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob potláčania baktérií a znečisťujúcich organizmov, pri ktorom sa na tieto baktérie alebo znečisťujúce organizmy alebo na miesto, kde sa vyskytujú, aplikuje účinné antibakteriálne alebo protiznečisťujúce množstvo zlúčeniny s všeobecným vzorcom (I), kde n je 0, 1 alebo 2 R1 predstavuje H, alkyl, s 1 až 4 C alebo benzyl a R predstavuje substituovaný fenyl naftyl pyridyl prípadne substituovaný tienyl alebo furyl alebo všeobecný...

Zariadenie na vnútorné poťahovanie rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: 282007

Dátum: 03.08.2001

Autor: Kreiselmaier Richard

MPK: B05B 13/06

Značky: zariadenie, vnútorné, rúrok, poťahovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezom je zariadenie na vnútorné poťahovanie rúrok umelou hmotou, hlavne rúrok pre chladiace médium kondenzátorov pary a výmenníkov tepla, skladajúce sa zo zásobovacej jednotky (V) na dodávku povlakového materiálu, aplikačnej jednotky (A) na nanášanie zásobovacou jednotkou (V) dodávaného povlakového materiálu a ovládacej jednotky na sledovanie a ovládanie zásobovania a nanášania povlakového materiálu na vnútorný povrch rúrok pričom aplikačná...

Osadenie stĺpika umožňujúce jeho samostatnú výmenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282006

Dátum: 03.08.2001

Autor: Labuda Štefan

MPK: E01F 9/011, E01F 9/013

Značky: výměnu, stĺpika, samostatnú, umožňujúce, osadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Osadenie stĺpika umožňujúce jeho samostatnú výmenu je tvorené úložným puzdrom (1), osadeným po hrdlo (9) úložného puzdra (1) do pätky. Stĺpik v ňom uložený je k nemu upevnený výchylnými plôškami (3), ktoré sú k stenám úložného puzdra (1) pritláčané výchylnými ramenami (5) rozťažného segmentu (2). Tlakom na tŕň (4) rozťažného segmentu (2) sa dosiahne upevnenie stĺpika a opačne ťahom, cez dutinu stĺpika sa docieli vytiahnutie stĺpika z pätky,...

Spevňujúca podlahová rohož

Načítavanie...

Číslo patentu: 282005

Dátum: 03.08.2001

Autor: Werner Otto

MPK: E01C 13/08, E01C 13/04, E01C 5/20...

Značky: podlahová, spevňujúca, rohož

Zhrnutie / Anotácia:

Podlahová spevňujúca rohož v tvare dosky vytvorená z elastického materiálu, opatrená na jednej strane telesa rohože (12) viacero, vo vzájomne pravidelných odstupoch usporiadaných výstupkov (30) a na druhej strane telesa rohože (12) miskovitými vyhĺbeniami (28). Na tejto strane telesa rohože (12), kde sú vytvorené miskovité vyhĺbenia (28) sú rovnako upravené výstupky (16a, 16b), ktoré majú vzhľadom k povrchu telesa rohože (12) rôznu výšku a sú...

Analóg humánneho erytropoietínu, sekvencia DNA, eukaryotická hostiteľská bunka a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 282003

Dátum: 03.08.2001

Autori: Elliot Steven, Byrne Thomas

MPK: A61K 38/18, C07K 14/505, C12N 15/12...

Značky: analog, buňka, erytropoietinu, hostiteľská, sekvencia, farmaceutický, prostriedok, humánneho, eukaryotická

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný analóg humánneho erytropoetínu obsahujúci aspoň jedno prídavné miesto pre N-glykozyláciu na asparagínovom zvyšku, v ktorejkoľvek z aminokyselinových polôh 30, 51, 57, 88, 89, 136 a 138. Sekvencia DNA kódujúca tento analóg a eukaryotická hostiteľská bunka transfekovaná touto sekvenciou DNA. Farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje terapeuticky účinné množstvo analógu erytropoetínu, uvedeného spolu s farmaceuticky vhodným riedidlom,...

Deriváty hydroxámovej kyseliny, medziprodkty a spôsob ich výroby, ich použitie a liečivá na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282002

Dátum: 03.08.2001

Autori: Brown Paul Anthony, Johnson William Henry, Broadhurst Michael John

MPK: C07D 291/06, A61K 31/445, C07C 259/06...

Značky: báze, liečivá, spôsob, použitie, deriváty, hydroxámovej, medziprodkty, výroby, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1 je cyklopropyl, cyklobutyl, cyklopentyl alebo cyklohexyl, R2 je nasýtený 5- alebo 8-členný monocyklický alebo premostený N-heterocyklický kruh, ktorý je viazaný cez atóm N a ktorý, ak je monocyklický, poprípade obsahuje NR4, O, S, SO alebo SO2, ako kruhový člen a/alebo je prípadne substituovaný, R3 je 5- alebo 6-členný N-heterocyklický kruh, R4 je H, nižší alkyl, aryl, aralkyl alebo chrániaca...