Zverejnene patenty 23.07.2001

Spôsob aktivácie organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281993

Dátum: 23.07.2001

Autori: Kaščák Stanislav, Magač Andrej, Snopek Pavol, Bajús Martin, Kuľka Anton

MPK: B01J 19/08, C10K 3/00, B01J 19/12...

Značky: organických, spôsob, aktivácie, látok

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob aktivácie organických látok, najmä uhľovodíkov a uhľovodíkových zmesí z ropy a/alebo zemného plynu využiteľných v energetike, ďalej ako východiskové suroviny pre petrochémiu alebo ako palivá pre vznetové, zážihové a prúdové motory. Uvedené organické látky sa vystavia pôsobeniu elektromagnetického poľa o frekvencii od 10 Hz do 100 kHz tvoreného súčasne jednosmernou aj striedavou zložkou prúdu, pričom intenzita jednosmernej ako aj...

Tetrahydronaftoly a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 281992

Dátum: 23.07.2001

Autori: Rosati Robert, Jardine Paul Dasilva, Cameron Kimberly

MPK: A61K 31/395, C07D 401/04, C07D 403/04...

Značky: prostriedky, báze, tetrahydronaftoly, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde Y predstavuje fenylskupinu, ktorá je prípadne substituovaná hydroxyskupinou alebo fluórom a G predstavuje 1-pyrolidinylskupinu alebo piperidinoskupinu. Farmaceutický prostriedok na liečenie alebo prevenciu osteoporózy, kardiovaskulárnych chorôb alebo hypercholesterolémie, chorôb prostaty, zvýšenej hladiny cholesterolu v sére alebo obezity, ktorý obsahuje uvedený tetrahydronaftol a farmaceuticky...

Polymérna kompozícia, kompozícia obsahujúca aktívnu látku, spôsob ich výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281991

Dátum: 23.07.2001

Autori: Brüggemann Helmut, Günther Uwe, Klimmek Helmut

MPK: A61L 15/60, C08L 1/28, A61L 15/28...

Značky: spôsob, kompozícia, obsahujúca, polymérna, látku, aktívnu, výroby, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa polymérne zmesi, obzvlášť depozitné materiály obsahujúce aktívnu látku alebo absorbentové kompozície, ktoré pozostávajú v zásade z vo vode rozpustných a/alebo vodou nasiakavých polymérov na báze polysacharidov ako hlavnej zložky a vodou nasiakavého polyméru ako ďalšieho komponentu, ktoré sa používajú ako polymérne zmesi, a matricového materiálu na zabránenie separácie a gélového blokovania, a iónového alebo kovalentného...

Spôsob nerovnomerného napínania rozťažnej laminátovej tkaniny a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281988

Dátum: 23.07.2001

Autori: Weber Gerald Martin, Buell Kenneth Barclay, Richardson James William, Mick James Robert

MPK: A61F 13/15, B29C 55/08, B29C 55/02...

Značky: rozťažnej, napínania, tkaniny, zariadenie, tohto, vykonávanie, nerovnoměrného, spôsobu, spôsob, laminátovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob obsahuje vystavenie častí rozťažnej laminátovej tkaniny (1) s nulovým napnutím, umiestnenej medzi protiľahlými trojrozmernými povrchmi tlakových aplikátorov (21, 25), nerovnomernému zvýšenému napínaniu tým, že povrchy (23, 24a) do seba v premennom stupni zapadajú pozdĺž ich kontaktových bodov s laminátovou tkaninou. Druhá predĺžiteľná vrstva (5, 6) je do premenného stupňa predĺžená nerovnomerným prídavným napínaním, takže laminátová...

Pyrolkarboxamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281984

Dátum: 23.07.2001

Autori: Butler Donald Eugene, Nanninga Thomas Norman, Le Tung Van

MPK: A61K 31/40, C07C 255/13, C07C 255/20...

Značky: pyrolkarboxamidy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané pyrolkarboxamidy všeobecného vzorca (II), kde R1 predstavuje fenylskupinu, ktorá je prípadne substituovaná fluórom, chlórom alebo brómom R2 a R3 nezávisle predstavuje vždy atóm vodíka, alkylskupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, fenylskupinu, ktorá je prípadne substituovaná fluórom, chlórom alebo brómom, alebo skupinou všeobecného vzorca -CONR5R6, kde R5 a R6 nezávisle predstavuje vždy atóm vodíka alebo fenylskupinu, ktorá je prípadne...

Pyrolkarboxamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281983

Dátum: 23.07.2001

Autori: Butler Donald Eugene, Nanninga Thomas Norman, Le Tung Van

MPK: C07C 255/20, A61K 31/40, C07C 255/13...

Značky: pyrolkarboxamidy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (III), kde R1 predstavuje fenylskupinu, ktorá je prípadne substituovaná fluórom, chlórom alebo brómom R2 a R3 nezávisle predstavuje vždy atóm vodíka, alkylskupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, fenylskupinu, ktorá je prípadne substituovaná fluórom, chlórom alebo brómom, alebo skupinu všeobecného vzorca -CONR5R6, kde R5 a R6 nezávisle predstavuje vždy atóm vodíka alebo fenylskupinu, ktorá je prípadne...

Použitie zlúčenín gabapentínu na výrobu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 281982

Dátum: 23.07.2001

Autor: Pande Atul Chandra

MPK: A61K 31/195

Značky: výrobu, zlúčenín, liečivá, gabapentínu, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie zlúčenín gabapentínu so všeobecným vzorcom (I), kde R1 predstavuje atóm vodíka alebo nižšiu alkylskupinu a n predstavuje celé číslo od 4 do 6, ako aj ich farmaceuticky prijateľných solí na výrobu liečiva na liečenie symptómov mánie a na liečenie a/alebo prevenciu bipolárnej poruchy u cicavcov.

Zostava skládky odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281981

Dátum: 23.07.2001

Autori: Pastorek Ladislav, Franzenová Drahomíra

MPK: B09B 1/00

Značky: odpadů, zostava, skládky

Zhrnutie / Anotácia:

Zostava skládky odpadov je navrhnutá na princípe separácie komunálneho odpadu na frakcie kategorizované rovnako ako v katalógu odpadov. Každá frakcia je objemovo aj toxicky oddelene uložená v samostatnej kazete (4, 8, 9, 10) s uzatvoreným okruhom priesakových vôd kumulovaných v samostatných šachtách na kontamináty, izolovaných v zmysle požiadaviek príslušnej environmentálnej bezpečnostnej triedy skládky. Separácia odpadov sa môže vykonávať...

Kryštallický (+) L-hydrogenvínan, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281980

Dátum: 23.07.2001

Autori: Shipley Lisa Ann, Petersen Torben Guldager, Treppendahl Svend, Osborne Linda Marie

MPK: A61K 31/44, C07D 417/04, A61K 31/41...

Značky: spôsob, kryštallický, farmaceutický, l-hydrogenvínan, použitie, obsahom, přípravy, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný kryštalický 3-(4-hexyloxy-1,2,5-tiadiazol-3-yl)-5,6-tetrahydro-1-metylpyridín (+)L-hydrogenvínan, spôsob jeho prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje ako účinnú látku v jednotkovej orálnej dávkovacej forme spolu s farmaceuticky vhodným nosičom alebo riedidlom. Tento farmaceutický prostriedok sa používa ako liečivo na liečenie Alzheimerovej choroby.

Spôsob mazania a chladenia rezných hrán a/alebo obrobkov pri trieskovom obrábaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 281979

Dátum: 23.07.2001

Autor: Wahl Wilfried

MPK: B23Q 11/10, B23D 59/02

Značky: řezných, hrán, obrábaní, trieskovom, spôsob, obrobkov, chladenia, mazania

Zhrnutie / Anotácia:

K rezným hranám, resp. k obrobkom sú privádzané najmenej dve navzájom nemiešateľné kvapaliny ako kvapalný mazací prostriedok (a) na zníženie trenia medzi reznou hranou a obrobkom, resp. trieskou a kvapalný chladiaci prostriedok (b) na chladenie reznej hrany, obrobku, držiaka reznej hrany, prípadne aj triesok, pričom obidve kvapaliny sa nachádzajú navzájom oddelene, resp. sú pripravené v separátnej nádrži (1, 2). Každá kvapalina je z jej...

Pojazdné zariadenie na kyprenie pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281978

Dátum: 23.07.2001

Autor: Schütz Eberhard

MPK: A01B 11/00

Značky: kyprenie, pôdy, zariadenie, pojazdné

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie, v ktorom je na ráme (14) zavesenom za traktorom vložená v smere jazdy prebiehajúca kyvná páka (34) nástrojov, ktorá nesie dlátovité nástroje (38) a ktorá sa kĺbovým hriadeľom (18) náhonu dá pohybovať okolo kyvného ložiska (32) hore a dolu. Kyvné páky (34) sú kĺbovo pripevnené v na priamke ležiacich koncoch dvojito zalomených pák (44), ktoré sa dajú kyvne poháňať okolo v smere jazdy pred dlátovými nástrojmi (38) otočne uložené...

Optický pamäťový disk

Načítavanie...

Číslo patentu: 281976

Dátum: 23.07.2001

Autori: Bardošová Mária, Irlin Alexander, Čík Gabriel

MPK: G11B 7/24

Značky: pamäťový, opticky

Zhrnutie / Anotácia:

Disk je zložený z polymérnej podložky, organickej vrstvy farbiva a ochrannej anorganickej alebo organickej polymérnej vrstvy. Ďalej obsahuje vyrovnávajúcu adhéznu vrstvu nitrocelulózy s obsahom dusíka 11,0 až 12,5 hmotn. % s hrúbkou 0,05 až 10 um.

Červené pivo a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281975

Dátum: 23.07.2001

Autori: Tuček Miroslav, Štěpánek Jindřich, Bekeniová Eva, Hauskrecht Petr

MPK: C12C 5/04, C12G 3/02

Značky: spôsob, výroby, červeně

Zhrnutie / Anotácia:

Červené pivo obsahuje výťažky zo zmesi sušených bylín pozostávajúcich z plodu bazy čiernej, kvetu ibišteka sudánskeho a plodu borievky červenej. Zmes sušených bylín sa pri výrobe červeného piva dodá do várky pri chmeľovare.

9-[(Substituované glycyl) amido) ] – 6-demetyl-6-deoxytetracyklínové zlúčeniny, ich použitie, medziprodukty na ich výrobu a prípravky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 281974

Dátum: 23.07.2001

Autori: Lee Ving, Sum Phaik-eng, Testa Raymond

MPK: C07C 237/26, A61K 31/65

Značky: přípravky, glycyl, výrobu, zlúčeniny, báze, 6-demetyl-6-deoxytetracyklínové, 9-[(substituované, použitie, medziprodukty, amido

Zhrnutie / Anotácia:

9-[(Substituované glycyl)amido)]-6-demetyl-6-deoxytetracyklínové zlúčeniny vzorca (I) a zlúčeniny vzorca (III) ako medziprodukty na výrobu zlúčenín vzorca (I) reakciou zlúčeniny vzorca (III) s nukleofilnou zlúčeninou vzorca WH, v polárnom aprotickom rozpúšťadle a pod inertnou atmosférou. Spôsob výroby zlúčenín vzorca (I) reakciou zlúčenín vzorca (I) reakciou zlúčeniny vzorca (1), s chloridom kyseliny všeobecného vzorca (R,R,W)C-C(=O)X v...

Zariadenie na triedenie pevných predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281973

Dátum: 23.07.2001

Autor: Uwa Marian

MPK: B07B 1/22, B07B 1/18

Značky: zariadenie, pevných, predmetov, triedenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje modulárny otočný bubon (10), ktorý je zložený z množiny individuálnych sekcií (10a, 10b, 10c, 10d, 10e), pričom každá sekcia má tvar zrezaného kužeľa, ktorého steny sa zbiehajú v smere postupu predmetov, ktoré sa majú triediť. Steny jednotlivých sekcií sú vybavené kalibrovanými triediacimi otvormi (26), ktorých veľkosť sa zväčšuje v smere od vstupu každej sekcie k výstupu tejto sekcie. Na vnútorných stenách jednotlivých...

Spôsob prípravy prípadne alkylsubstituovaných derivátov cyklénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281972

Dátum: 23.07.2001

Autori: Petrov Orlin, Radüchel Bernd, Prelle Annette, Nickisch Klaus, Graske Klaus, Platzek Johannes

MPK: C07D 257/02

Značky: alkylsubstituovaných, případně, spôsob, derivátov, přípravy, cyklénu

Zhrnutie / Anotácia:

Príprava prípadne alkylsubstituovaných derivátov cyklénu cyklotetramerizáciou prípadne alkylsubstituovaných derivátov benzylaziridínu, pri ktorej sa derivát benzylaziridínu pripraví in situ z prípadne alkylsubstituovaného derivátu benzyletanolamínu reakciou s kyselinou sírovou a nasledujúcou reakciou zodpovedajúceho esteru kyseliny sírovej s vodným lúhom, bez izolácie derivátu benzylaziridínu sa pridaním 0,25 až 0,35 mól silnej kyseliny na mól...

Peptidy s modifikáciami na N-konci, spôsob ich prípravy, ich použitie a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281970

Dátum: 23.07.2001

Autori: Schölkens Bernward, Wirth Klaus, Henke Stephan, Gerhards Hermann, Breipohl Gerhard, Alpermann Hans-georg, Knolle Jochen

MPK: A61K 38/08, C07K 7/18

Značky: n-konci, obsahom, modifikáciami, použitie, kompozície, přípravy, farmaceutické, peptidy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Bradykinín-antagonizujúce peptidy všeobecného vzorca Z-B-C-E-F-K-(D) Q-G-M-F'-I, v ktorom Z znamená Fmoc, dibenzylacetylovú skupinu, cyklohexylkarbonylovú skupinu, N, N-dibenzylglycylovú skupinu, 2-(4-izobutylfenyl)propionylovú skupinu 2R-(terc-butylsulfonylmetyl)-3-(1-naftyl)-propionylovú skupinu, indol-3-yl-acetylovú skupinu, 4-benzoylbenzoylovú skupinu, 1,8-naftalimidoacetylovú skupinu, 7-teofylínacetylovú skupinu alebo N-benzoylovú skupinu...

Zariadenie na nastavovanie chodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281968

Dátum: 23.07.2001

Autori: Blažej Jaroslav, Plachý Jan

MPK: B07B 1/28

Značky: nastavovanie, zariadenie, chodu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na nastavovanie chodu, najmä kruhového sieťového triediča, ktorým sa uskutočňuje nastavovanie prostredníctvom zmeny polohy jeho výstupného hriadeľa (1), spojeného s hornou doskou (5), vzhľadom na polohu jeho vstupného hriadeľa (1), spojeného s dolnou doskou (3). Uvedené dosky (3) a (5) sú spojené nerovnobežnými ojnicami (4), po ktorých horných čapoch (6a) je horná doska (5) posuvná. Medzi dolnou doskou (3) a hornou doskou (5) je...

Nástrojové materiály z modifikovaných práškových rýchlorezných ocelí a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281966

Dátum: 23.07.2001

Autori: Miškovičová Marta, Miškovič Vladimír, Fáberová Mária

MPK: C22C 38/12, C22C 33/02

Značky: výroby, oceli, práškových, modifikovaných, materiály, nástrojové, spôsob, rychlořezných

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zloženie modifikovanej rýchloreznej ocele vyrobenej technológiou práškovej metalurgie. Ide pritom o rýchlorezné ocele typu SN 19 830 s modifikovaným chemickým zložením a s modifikovaným granulometrickým zložením. Východiskové práškové ocele sa získajú rozprašovaním dusíkom do dusíka v podmienkach rýchlej solidifikácie. Chemické zloženie rýchlorezných ocelí je modifikované prídavkom 1,8 až 2,0 hmotn. % Nb, resp. 0,5 až 1,0 hmotn. %...