Zverejnene patenty 20.07.2001

Farmaceutický prostriedok na intravenózne podávanie a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281969

Dátum: 20.07.2001

Autori: Kaufman Michael, Nerurkar Maneesh, Hunke William

MPK: A61K 38/12

Značky: prostriedok, podávanie, intravenózne, přípravy, spôsob, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok na intravenózne podávanie pacientom obsahuje farmaceuticky účinné množstvo látky, ktorá má vzorec (I), alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli
farmaceuticky prijateľné množstvo vehikula, ako napríklad objemové činidlo účinné na vytvorenie lyofilizovaného koláča
a farmaceuticky prijateľné množstvo acetátového pufra účinné tak, aby poskytlo pH medzi asi 4 a 7.

Monoklonálna protilátka inhibujúca zachytávanie krvotvorných kmeňových buniek a hybridóm

Načítavanie...

Číslo patentu: 281965

Dátum: 20.07.2001

Autor: Fukushima Naoshi

MPK: C07K 16/28, C12N 5/20, C12P 21/08...

Značky: inhibujúca, zachytávanie, buniek, monoklonálna, krvotvorných, hybridom, protilátka, kmeňových

Zhrnutie / Anotácia:

Monoklonálna protilátka inhibujúca zachytávanie (usídlenie) krvotvorných kmeňových buniek a rozoznávajúca povrchový antigén slezinnej stromálnej bunky schopnej podporovať zachytávanie krvotvorných kmeňových buniek. Vynález sa ďalej týka hybridómu produkujúceho uvedenú protilátku. Pretože monoklonálna protilátka podľa tohto vynálezu má schopnosť inhibovať zachytávanie krvotvorných stromálnych buniek, je užitočná ako liečivo zvyšujúce účinok...

Monoklonálna protilátka schopná vyvolať apoptózu myeloidných buniek, jej fragmenty a hybridóm

Načítavanie...

Číslo patentu: 281964

Dátum: 20.07.2001

Autor: Fukushima Naoshi

MPK: A61K 39/395, C12N 15/06, C07K 16/00...

Značky: hybridom, apoptózu, protilátka, monoklonálna, buniek, myeloidných, vyvolať, fragmenty, schopná

Zhrnutie / Anotácia:

Monoklonálna protilátka, ktorá má schopnosť spôsobiť apoptózu myeloidných buniek, jej fragmenty a hybridóm produkujúci uvedenú monoklonálnu protilátku. Opísané monoklonálne protilátky sú užitočné ako protilátky rozoznávajúce a určujúce antigény a tým špecificky spôsobujúce apoptózu myeloidných buniek, pričom môžu byť použité ako liečivo na liečenie myelocytovej leukémie.

Zlúčeniny ovplyvňujúce uvoľňovanie rastového hormónu, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281963

Dátum: 20.07.2001

Autori: Johansen Nils Langeland, Madsen Kjeld, Thogersen Henning, Lau Jesper, Hansen Birgit Sehested, Lundt Behrend Friedrich, Peschke Bernd

MPK: C07K 5/02, C07K 14/60, A61K 38/08...

Značky: farmaceutické, uvoľňovanie, použitie, rastového, hormonu, obsahom, prostriedky, zlúčeniny, ovplyvňujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Syntetické peptidy všeobecného vzorca A-B-C-D-(E)p, kde p je 0 alebo 1, so zvýšenou rezistenciou k enzymatickej proteolytickej degradácii, ktorá je dosiahnutá prítomnosťou susediacich D-aminokyselín v peptidovej sekvencii, prípadne substitúciou amidickej väzby (-CO-NH-) skupinou (Y-N-R18), aminometylénom (-CH2-NH-) a/alebo modifikovaním N- alebo C- konca peptidu. Opísané deriváty stimulujú uvoľňovanie rastového hormónu z hypofýzy. Ďalej je...

Spôsob prípravy vysoko zásaditého hydroxid-chlorid-síranu hlinitého a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281960

Dátum: 20.07.2001

Autor: Dufourl Pascal

MPK: C02F 1/52, C01F 7/00

Značky: použitie, hlinitého, hydroxid-chlorid-síranu, spôsob, zásaditého, vysoko, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy hydroxid-chlorid-síranov hlinitých alkalizáciou je založený na ohrievaní reakčnej zmesi pri teplote medzi 60 °C a 95 °C, pričom čas ohrievania je primerane kratší pri ohreve na vyššiu teplotu. Uvedené hydroxid-chlorid-sírany, získané spôsobom podľa tohto vynálezu, sa môžu použiť na úpravu pitnej vody, odpadových vôd a v papierenskom priemysle.