Zverejnene patenty 11.06.2001

Navíjací kotúč

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2910

Dátum: 11.06.2001

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: B65D 85/672, B65H 75/18

Značky: kotúč, navíjací

Text:

...zakrúženého oceľového ásu a obr. 5 znázorňue detail P Y Y P JNavíjací kotúč na navíjanie a skladovanie gumových dopravníkových pásovnajjednoduchšej konštrukcie podľa obr. 1 je tvorený zakrúženým oceľovým pásom l, ktoréhovnútomý obvod je vystužený dvomi hlavnými výstuhami 21, 22, navzájom rovnobežnými, ktoré sú pevne spojené s dvomi výstužovými priečnikmi Q, 1 v 1 tak, aby s hlavnými výstuhami 21, Q vytvárali stredový štvorhranný otvor Z na...

Zostava na umiestnenie domovej regulačnej a meracej techniky na plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2909

Dátum: 11.06.2001

Autori: Lalo Ladislav, Rechtorík Igor

MPK: F17D 3/01

Značky: umiestnenie, domovej, zostava, techniky, meracej, regulačnej

Text:

...alebo meracej techniky.Prehľad obrázkov na ýkresochPríklady uskutočnenia zostavy na umiestnenie domovej regulačnej a meracej techniky pre plyn podľa technického riešenia sú schematicky znázornené na obrázkoch, kde na obr. 1 je nakreslený čelný pohľad na najjednoduchší typ zostavy. Obr. 2 znázorňuje čelný pohľad do vnútorného priestoru zostavy podľa obr.1,v ktorom je umiestnená regulačná a meracia technika. Obr. 3 vyjadruje pôdorysný pohľad na...

Zariadenie na zabezpečenie ovládacieho ústrojenstva motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2908

Dátum: 11.06.2001

Autori: Hořák Lubomír, Vojtek Pavel

MPK: B60R 25/00

Značky: zabezpečenie, motorových, zariadenie, ústrojenstva, vozidiel, ovládacieho

Text:

...čapu zo zatiahnutej dovysunutej polohy. Ako otočný prvok na pripojenie chybného hriadeľa je použitá kladka. Zariadenie podľa technického riešenia je použiteľné i do miest, kde je potrebnédocieliť dlhý zdvih blokovacieho čapu. Výhodou je prispôsobenie dĺžky zdvihu blokovacieho čapu vzávislosti na uhle kruhového výseku, vktorom sa pohybuje obmedzovací kolík. Excentrickým tvarom puzdra voblasti uvoľňovacej drážky sazabezpečuje ľahké...

Vŕtacia súprava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2907

Dátum: 11.06.2001

Autor: Jamriška Stanislav

MPK: E21B 3/00

Značky: súprava, vŕtacia

Text:

...zariadenie pri pohľade zboku a na obrázku 2Konštrukčná riešenie predmetu technického riešenia je zrejmé z obrázkov na výkrese.Vŕtacie zariadenie na vytváranie podzemných otvorov pre ukladanie potrubí pozosttáva z rámu l, na ktorom je uložený na štyroch kladkách hydromotor g (typ MS 05). Rám je zhotovený z joklového protilu 60 x 40 x 3 mm a profilu U SO. Hydromotor dostáva impulzy z neznázomeného hydraulického čerpadla (AVIA) pomocou...

Dynamická ochrana lodí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2906

Dátum: 11.06.2001

Autor: Peťko Marian

MPK: E02B 7/20, E02B 3/26

Značky: ochrana, lodí, dynamická

Text:

...pôvodnej polohy avytváranie predpätia priečneho lana. Brzdná sila savplyvom teploty ani iných vplyvov nemení.Technické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obr. l, ktorý znázorňuje celkovýaxonometrický pohľad na dynamickú ochranu lodí.Príklady uskutočnenia technického riešeniaRiešenie dynamickej ochrany podľa obrázku l je tvorené jednou lanovou sieťou ,l. Na jej koncoch sú upevnené osi sústavy lanových kladiek 2. Na každej z dvoch klietok 3...

Lanovka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2905

Dátum: 11.06.2001

Autor: Láncoš František

MPK: B61B 11/00

Značky: lanovka

Text:

...trasu pohybu človeka medzi prvým a posledným stĺpom a zároveň kolotočový spôsob zmeny smeru pohybu zatraktívňuje zážitok z pohybu. Ako druhé je závesné zariadenie,ktoré človeku po pripútaní o svoje telo neprekáža v pohybe, a tak s ním môže po absolvovaní Ianovkovej trasy pohodlne vyjst k hornému stĺpu a samostatne sa zavesiť a spustit sa opät nadol.Na obrázku je principiálne riešenie lanovky vaxonometrickom pohľade, teda obrázok sa...

Spúšťacie zariadenie lietadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2904

Dátum: 11.06.2001

Autori: Martinec František, Starosta Milan, Korečko Jaroslav, Kopal Jaroslav, Murgaš Július

MPK: B64D 41/00

Značky: lietadiel, zariadenie, spúšťacie

Text:

...riešenie je objasnené na blokovej schéme obr. 1, kde je znázomené blokové zloženie spúšťacieho zariadenia lietadiel.Spúšťacie zariadenie pozostáva zdvoch hlavných častí - obr.l. Výkonovej časti 1 spúšťacieho zariadenia lietadiel a riadiacej časti g spúšťacieho zariadenia lietadiel.Výkonová časť pozostáva zo štartéra 1 pohonnej jednotky, pohonnej jednotky 1,striedavého trojfázového generátora j, výkonového zdroja Q, akumulátorových blokov Z...

Reťazový prevodník poháňaný predĺženými pákami – nadstavbový mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2903

Dátum: 11.06.2001

Autor: Zelinka Štefan

MPK: B62M 1/04

Značky: predĺženými, reťazový, pákami, mechanizmus, převodník, nadstavbový, poháňaný

Text:

...ráno bicykla.V základnom ráno/lll na vretone/2 l/ kĺbovo zavesené výkyvná prodĺženl/431/ páky/ľh/lñĺ. pričom dĺžka/U je od klbovőho vrotena/Zl/ po udialo/l 2,13/. ktorő od -upovnonď na predĺženým pákeoh/l .18/ a úroveň upevnend v refaaiaeh navodov/14 .15/ . ktore od uzavretí apoakali roťaaí/lüdäll.Reťazové rozvody/Inn posootávaaü s dvoch voľnobežiok nadnebo lolooa bxoyxuaąząwz/ uložené pevne na nšboýi a bioykh/26/, priöea na ľavej otrano je...

Valcové puzdro ako nosič informácií na trubkovom profile

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2902

Dátum: 11.06.2001

Autor: Malůšková Milada

MPK: B65C 3/18, G09F 3/06

Značky: válcové, puzdro, trubkovom, profile, nosič, informácií

Text:

...Zároveň je však možno ho ľahko vybrať. Vzhľadom na priehľadnosť materiálu, je infonnácia na papierovom nosiči vložená vnútri, ľahko čitateľná.Vo výhodnom vyhotovení je materiálom náplasť, zvlášť polypropylén.Prehľad obrázkov na úkreseTechnické riešenie bude ďalej predstavené pomocou výkresu, na ktorom na obr. l predstavuje pohľad na valcové puzdro podľa technického riešenia, obr. 2 predstavuje čiselný prehľad na valcové puzdro nasadené na...

Zariadenie na miešanie separačných roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2901

Dátum: 11.06.2001

Autor: Sluštík Ladislav

MPK: B01F 3/12

Značky: miešanie, roztokov, separačných, zariadenie

Text:

...riešeniaZariadenie na miešanie separačných roztokov podľa obr.1 pozostáva z rozvádzača s riadiacim systémom lg spojenou s ovládacou skrinkou lg, oklepávacím filtrom Q, primárnych nádrží 3 Q,Lg a sekundárnych nádrží Q, g), 70 spojených s dávkovacím čerpadlom 80 a dávkovacím vodomerom 90. Medzi primárnymi nádržami ąg, igje umiestnená pracovná plošina 11 O s ovládacou skrinkou 11. Primárne nádrže go, Q sú opatrené prívodnými ventilmivody 1, 1 a...

Kvapalný sírny koncentrát

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2900

Dátum: 11.06.2001

Autori: Teren Ján, Řičica Zdeněk

MPK: C05D 11/00, A01N 59/02

Značky: sírny, kvapalný, koncentrát

Text:

...podľa riešenia sa tiež plne osvedčilo použitie alkalických líydrolyzátov kolagénových materiálov, ktoré sa vyrábajú na báze odpadu zo spracovania zvieracích koží.Hlavnými zložkami kože sú z voda, bielkoviny a tuky. Z bielkovín sú v koži obsiahnuté predovšetkým albumíny, bloguliny, albuminoidy (kolagén, elastin, keratin) a hemoglobín. Albumíny a blobuliny sú obsiahnuté V plazme buniek, tvoria v priemere 4 až 5 sušlny kože, sú to vo...

Zásuvkový redukčný adaptér

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2899

Dátum: 11.06.2001

Autor: Pekarčík Ľubomír

MPK: H01R 27/02

Značky: adaptér, zásuvkový, redukčný

Text:

...v brašniach spolu s inými nástrojmi môže dôjsť k poškodeniu kábla a následne pri zapojení do elektrickej sieteUvedené nevýhody vpodstatnej miere odstraňuje zásuvkový redukčný adaptér podľa tohto technického riešenia. Jeho podstata spočíva vtom, že z redukcie je vylúčený spojovací elektrický kábel a elektrická vidlica a elektrická zásuvka sú usporiadané do kompaktného telesa. Týmto usporiadaním sa minimalizujú rozmery zásuvkového...

Hygienický téglik

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2898

Dátum: 11.06.2001

Autor: Masarik Peter

MPK: B65D 17/28, B65D 41/40

Značky: téglik, hygienický

Text:

...nevýhodou je možnost nežiadúceho otvorenia pri neopatrnej manipulácii pripadne vyliatie či vysypanie obsahu.Uvádzané nedostatky sú vpodstate odstránené konštrukčným riešením podľa úžitkového vzoru, ktorého podstatou je, že pozostáva z nádobky a viečka opatrenéhb z vnútornej strany zošikmenou plošnou vypuklinou, pričom nádobka jeopatrená najmenej z jednej strany perforovaným vybraním pre odklopenie viečka a pohyblivým, odnímateľným...

Ohrievač vody, najmä na blokového bytu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2897

Dátum: 11.06.2001

Autor: Piroch Peter

MPK: F24B 1/183, F24C 13/00, F24H 1/00...

Značky: blokového, ohrievač, vody, najmä

Text:

...súčasne požiadavku kvapalinotesnej pružnosti a ochrany pružnej časti hadice pred sálavým a náhodným kontaktným teplom.Výmeník tepla s tvarovanou časťbu, vyhotovenou aspoň z dvoch mimobežných vetví potrubia opatrených rebrami, umožňuje umiestniť na výmeník tepla prídavnú nádobu, naplnenú ohrievanou látkou a uskutočňovať týmto výmeníkom tepla súčasnú prípravu teplej úžitkovej vody a ohrev ohrievanej látky v prídavnej nádobe.Na obr. č. 1 je...

Lano, najmä na koľajnicové prepojky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2896

Dátum: 11.06.2001

Autor: Gonda František

MPK: D07B 1/08, H01B 7/22

Značky: lano, koľajnicové, najmä, prepojky

Text:

...vlastnosti a pre zabezpečenie ich potrebnej elektrickej vodivosti je nutné konštruovať ich v značne väčších priemeroch.Ďalšie známe riešenie je riešenie podľa úžitkového vzoru SK č.2548, kde vnútomá časť zväzkov je zhotovená z medeného drôtu a vonkajšie zväzky sú zhotovené zoceľového drôtu. Touto konštrukciou sa síce zabráni častému odsudzovaniu lánz trati a dosiahne sa i potrebnej elektrickej vodivosti lán, ale nevýhodou týchtof-ł Í...

Elektrický spínací prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2895

Dátum: 11.06.2001

Autori: Vaněk Vladimír, Sláma Jiří, Kalus Petr

MPK: H01H 9/46, H01H 31/00

Značky: elektricky, spínací, prístroj

Text:

...prúdu prúdovodnou dráhou elektrického spínacíeho prístroja.Na maximálne skrátenie času prechodu päty elektrického oblúka z hlavného kontaktu na.opaľovací rožok je výhodné, keď sa opaľovací rožok dotýka konca dlhšieho z oboch kontaktných palcov hlavného kontaktu.Podľa jedného výhodného vyhotovenia sú opaľovací rožok s hlavným kontaktom situované na pevnom podpemom izolátore a pripojovací rožok je situovaný na pohyblivomPodľa iného...

Upínacie čeľuste

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2894

Dátum: 11.06.2001

Autor: Kalinčík Jozef

MPK: B23Q 3/06

Značky: čeľuste, upínacie

Text:

...10 od menovitej hodnoty upínacieho rozmeru čeľustí, pri zachovaní schopnosti prispôsobenia sa geometrickej nerovnosti upínaného lcrúžku. Ďalšia výhoda spočíva vtom, že upínacia čeľuste sú konštmkčne riešené tak, aby V jedných čeľustiach bolo možné upnutie za otvor i za povrch, čím sa sortiment čeľustí vo výrobe zníži na polovicu a tým i náklady na náradie.Prehľad obrázkov na gjłkresochVýkyvné čeľuste podľa technického riešenia sú na...

Väzba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2893

Dátum: 11.06.2001

Autor: Stern Stefan

MPK: B42F 13/00

Značky: vazba

Text:

...v ďalšom bližšie objasnené na príklade uskutočnenia, ktorý jeznázornený na priloženom výkrese.Prehľad obrázkov na výkresochPriložený obrázok zobrazuje väzbu podľa predloženého úžitkového vzoruAko je znázornené na obrázku, väzba podľa predloženého úžitkového vzoruobsahuje dve obalové dosky 1,g, ktoré sú navzájom ohybne spojené chrbátom 3.zalomenim pozdĺž zárezových linií 5,5.Vonkajšia strana chrbáta 2, ako aj s ňou bezprostredne susediace...

Ohrievač vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2892

Dátum: 11.06.2001

Autori: Hlavačka Marian, Čech Karel, Hlavačka Igor, Hlavačka Miroslav

MPK: F24H 1/16, F24H 1/20, F24H 1/00...

Značky: ohrievač

Text:

...energiou, takústredným vykurovanim, solárnou energiou alebo iným zdrojom, pričom z hľadiska ohrevu a odberu úžitkovej vody je ohrievač prietokový. Nezanedbateľnou výhodou je podstatné skrátenie doby ohrevu vody, čo znižuje prevádzkové náklady na činnosťohrievača pri celkovom zvýšení jeho úžitkovej hodnoty.Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétny priklad uskutočnenia konštrukcie ohrievača vody je schématicky znázornený na pripojenom...

Viacúčelový prenosný stánok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2891

Dátum: 11.06.2001

Autor: Brezan Juraj

MPK: E04H 15/20

Značky: viacúčelový, stánok, prenosný

Text:

...na obr. lnapr. v tvare pivnej plechovky, pozostáva z rozoberateľnej nosnej konštrukcie l, kopírujúcej tvar tohto prezentovaného výrobku, ktorej dolný obvodový nosník g je ukotvený na podklade a pomocou nosných výstuh g je spojený s homým obvodovým nosníkom 5 na ktorý je dnom Z posadená nafukovacia časť g vtvare pivnej plechovky, ušitej alebo zvarenej zneprievzdušnej textílie. Nafiikovaciu časť g je možné plniacim otvorom (na obrázku...

Bezpečnostná elektromechanická závora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2890

Dátum: 11.06.2001

Autor: Foľtánová Kamila

MPK: E01F 13/04

Značky: bezpečnostná, závora, elektromechanická

Text:

...jed.notka je ďalej prepojené. s blokom zámkov skriniek, blokom časovačov, protisabotážnym blokom,signalizačným blokom, detektorom. vozidla, príjmačom diaľkového ovládania, vyhodnocovacou jednotkou prepojenou so snímacou anténouVýhody bezpečnostnej elektromechanickej závory.pod|a predloženého technického riešenia. spočívajú. n.ajmä vtom., že. použitje elektromotora sbezpećnostným napájacím .jednosmerným napätím tzvzabezpečuje...

Zvislá dopravná značka na pozemné komunikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2889

Dátum: 11.06.2001

Autor: Haco Jozef

MPK: E01F 9/011

Značky: pozemné, zvislá, značka, dopravná, komunikácie

Text:

...vo vytvrdenom roztoku polyesterovej živice.Podkladovú vrstvu tvorí vytvrdený gelcoat.Zalaminovanie medzi rovinnou podložkou a príchytkou je tvorené na prečnievajúcich koncoch pásoviny prekrytím minimálne jednou piiluývkou zo sklotkaniny s vytvrdeným roztokom polyesterovej živice. Pásovina je uložená po celej dĺžke príchytky na dne jej profilu.Spoj príchytky arovínnej podložky je tvorený vytvrdenou polyesterovou živicou zatečenou do...

Obojstranne zvukovopohltivý protihlukový panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2888

Dátum: 11.06.2001

Autori: Ochocová Renáta, Knap Štefan, Mátel František, Varga Vladimír

MPK: E01F 8/00

Značky: obojstranné, protihlukový, panel, zvukovopohltivý

Text:

...pozdlžne spevneného kovovými profilmi, ktoré sú nasunuté a pripevnené na vonkajšiu stranu vrchného a spodného rámového profilu. V rámovej konštrukcii je upevnená pevná stena z plastových profilov, na ktorú sa z oboch strán ukladá vrstva zvukovoizolačného materiálu. Táto sa prikryje sieťovinou z plastu a upevní sa plastovými profilmi, ktoré tvoria prednú a zadnú stenu protihlukového panelu.Prehľad obrázkov na výkresePredmet úžitkového...

Protihlukový zvukovoodrazivý panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2887

Dátum: 11.06.2001

Autori: Mátel František, Ochocová Renáta, Knap Štefan, Varga Vladimír

MPK: E01F 8/00

Značky: panel, protihlukový, zvukovoodrazivý

Text:

...na vysokej odrazivosti hluku. Panel je vytvorený vodorovne uloženými plastovými doskami, medzi ktoré sú striedavo v zvislom smere vsunuté dve plastové dosky. Tieto rozdeľujú panel na tri obdĺžnikové plochy a vytvárajú na funkčnej ploche panelu vlnitý povrch v tvare predĺženej sínusoidy. Tento tvar povrchu zabezpečuje zvýšenie parametrovPredmet úžitkového vzoru je znázornený na výkrese, kde je protihlukový zvukovoodrazivý panel pri pohľade...

Tepelné čerpadlo ako kondenzačná sušička s dvoma pomocnými obvodmi a uzavretou sušiacou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2886

Dátum: 11.06.2001

Autori: Ágh Daniel, Rabatin František, Němec Antonín

MPK: F28B 7/00, F26B 17/00

Značky: komorou, dvoma, pomocnými, sušiacou, obvodmi, uzavretou, kondenzačná, sušička, tepelně, čerpadlo

Text:

...nedostatky odstraňuje konštrukcia tepelného čerpadla s predloženým technickým riešením, ktorého podstata spočíva v tom, že tepelné čerpadlo má okrem pomocného obvodu výpamíka aj pomocný obvod kondenzátora. Vpomocnom obvode kondenzátora sa odvedie regulované prebytočné množstvo tepla z komory do okolia, ktoré je potrebné na zníženie teploty v procese sušenia dreva. Prehľad obrázkov na ýýkrese Technické riešenie je zrejmé zo schémy...

Univerzálna forma na výrobu ozdobného muriva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2885

Dátum: 11.06.2001

Autor: Vlčák Albín

MPK: B28B 7/02

Značky: výrobu, forma, univerzálna, ozdobného, muriva

Text:

...požiadaviek staviteľa, pričom rozmer formy je limitovaný len ľahkou manipulovateľnosťou.Pre vylepšenie vlastnosti výrobku je výhodné, aby obvodové časti samostatných dielov mali fazetku.Technické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu,obr.1 na ktorom je axonometrický pohľad univerzálnej formy so šiestimi samostatnými dielmi usporiadanými v haklikovom tvare.Univerzálna forma podľa obr.1 sa skladá z kovovej podložky 5,na nej je...

Prefabrikovaný plot so soklovou doskou a ozdobným reliéfom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2884

Dátum: 11.06.2001

Autor: Vlčák Albín

MPK: E04H 17/14, E04H 17/20

Značky: ozdobným, doskou, reliéfom, prefabrikovaný, soklovou

Text:

...základov 1 s dvoma až štyroma zvislými oceľovými výstužami 2. Zvislé oceľové výstuže 2 prechádzajú do vnútornej Časti plotových stlpikov E.Ich vnútorné Časti sú vyplnené betúnovou zmesou ,a zvislé oceľové výstuže 2 spájajú stĺpikový základ 1 s betónovou zmesou Q plotových stĺpikov E. Plotové stlpiky š majú po celom vonkajšom obvode ozdobný reliéf 5. Plotové stlpiky 5 majú na bočných stranách výrezy 5, do ktorých sa vkladá soklová...

Prefabrikovaný komín s ozdobným reliéfom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2883

Dátum: 11.06.2001

Autor: Vlčák Albín

MPK: E04H 12/28

Značky: komín, ozdobným, reliéfom, prefabrikovaný

Text:

...vzhľade.Pre lepšiu funkčnosť je výhodné koniec Prefabrikovaného stlpika uzatvoriť kominovou hlavicou.Technické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, na ktorom obr.l znázorňuje čelný pohľad prefabrikovaného komínu a obr.2 rez A-A prefabrikovaným kominom.Prefabrikovaný komin podľa obr.1 a obr.2 je vytvorený dymovodom 1 s obvodovou čadičovou izoláciou 2. Uymovod 1 prechádza troma prefabrikovanými stlpikmi E s vonkajším...

Nátokový vodný bazén

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2882

Dátum: 11.06.2001

Autori: Smoleň Ján, Geffert Ján, Oravec Marek

MPK: E02B 9/04

Značky: vodný, nátokový, bazén

Text:

...K hydraulickému ukľudneniu a usmemeniu tečúcej vody výraznenapomáhajú podpomé body manipulačnej lávky v tvare polmesiaca a vejárovitoo zamedzenie vplávania veľkých nečistôt do vodného bazénu pomocou sústavyI zachytenie drobných nečistôt nomou stenou manipulačnej lávky, t.j. pevnoubetónovou stenou ponorenou pod úroveň vodnej hladiny cca 0,3 m.o zvýšený prah dna nátokového bazéna, ktorý zamedzí jeho zanášaniu plávajúcimio manipulačnú obslužnú...

Prevzdušňovací – okysličovací modul vodného toku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2881

Dátum: 11.06.2001

Autori: Oravec Marek, Smoleň Ján, Geffert Ján

MPK: E02B 8/06

Značky: prevzdušňovací, modul, okysličovací, vodného

Text:

...sústzv. betónovým zubom na dolnom konci okysličovacieho modulu, pretože sa tamzachytávajú všetky plávajúce konáre a stromy ktoré je potom nutne zložitýmUvedené nedostatky odstraňuje technicke riešenie, ktorého podstata spočíva vtom, že pozostáva z klesajúcej nepriepustnej časti za ktorou je klesajúca priepustná časť a je ukončený priepustnou rovinnou časťou. Prevzdušňovací - okysličovací modulvodného toku má na svojom povrchu množinu...

Štrkový priepust

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2880

Dátum: 11.06.2001

Autori: Oravec Marek, Geffert Ján, Smoleň Ján

MPK: E02B 8/02

Značky: priepust, štrkový

Text:

...prestaviteľnej steny stavidla štrkovej priepusteo vysunutím stavidla štrkovej priepuste získavame dodatočnú kapacitu pre odvedenie veľkých prietokov počas povodní, prípadne počas potreby odvedenia toku rieky priPrehľad obrá ov na kresochNa priloženom vyobrazení obr.1 znázorňuje pôvodný stav a obr.2 znázorňuje pohľad zhora na štrkovú priepusť svyznačenýmí rezmi podľa navrhovaného technického riešenia, obr.3 znázorňuje pohyblivé stavidlo,...

Výtokový vodný bazén

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2879

Dátum: 11.06.2001

Autori: Oravec Marek, Smoleň Ján, Geffert Ján

MPK: E02B 8/06

Značky: bazén, výtokový, vodný

Text:

...nedostatočné ukľudnenie a stým súvisiaoeho využitelnéhoUvedené nedostatky odstraňuje riešenie výtokového vodného bazénu pozostavajúceho z nábrežného múru oproti ktorému je na strane výstupu zturbín súbežný pozdĺžny oddeľovací pilier. Nábrežný múr a pozdĺžny oddeľovací pilier spájana spodnej časti vejárovito plynule stúpajúce dno.Výhodou tohoto riešenia je, že získameo Výtokový vodný bazén v ktorom vytekajúca voda zturbín dosiahne plynulé...

Nosič prídavných elementov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2878

Dátum: 11.06.2001

Autori: Mašek Jozef, Tkáč Jozef

MPK: A01C 7/20

Značky: elementov, nosič, přídavných

Text:

...koleso a pod. / v rôznych variacíách a postavení voči výsevnej jednotke tak, aby sa dosiahol čo najvýhodnejší stav osivového lôžka a štruktúra pôdy okolo aplikovaného osíva.K výhodám patrí aj možnosť naklopenia nosiča prídavných elementov voči výsevnej jednotke, čím sa optimalizuje postavenie prídavných elementov voči pôde pri rôznych hĺbkach siatia.Prehľad obrázkov na yýkresochObr. l zobrazuje nosič prídavných elementov spojený s...

Škrupinový dopravníkový most

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2877

Dátum: 11.06.2001

Autor: Mikloš Ján

MPK: E01D 18/00

Značky: škrupinový, dopravníkový

Text:

...oknami umiestnenými uprostred každého modulu z obochVýhodou tohto riešenia je unifikácia pläšťov a modulov pre všetky šírky mostov, v dôsledku čoho je možné všetky panely vyrärhat na rovnakom technologickom zariadeni s rovnakými nástrojmi a. s minimálnym odpadom.Na priloženom výkrese obral znázorňuje možné usporiadanie mo-dulov do mostových poli pomocou prechodových dielov, umiestnenie okien v mostových poliach a zvod spláškovej vody. 0...

Drevená rámová zárubňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2876

Dátum: 11.06.2001

Autor: Tési Štefan

MPK: E06B 3/263, E06B 1/06

Značky: drevená, rámová, zárubňa

Text:

...masívneho dreva j, čím sa vytvorí pevnýzárubňový vlys, ktorý pri osadení zárubne v stavbe nepodlieha klimatickým zmenám, t. j. zvyšovaniu alebo znižovaniu vlhkosti ovzdušia v interiéri, a je dostatočne pevný na prichytenie kovania dverí - závesov a protiplechu zámku . V rohoch sú zárubňové hranoly pevne spojené do rámu lamelami, lepidlom a skrutkami. Vo vnútomom obvode zárubňového rámu jepolodrážka i, na dosadnutie bezpolodrážkových...

Kompaktný dverový celodrevený panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2875

Dátum: 11.06.2001

Autor: Tési Štefan

MPK: E06B 3/72, E06B 1/10

Značky: kompaktný, dverový, panel, celodrevený

Text:

...dobré a trvácne upevnenie.3 Kompaktný dverový celodrevený panel má rámovú zárubňu nerozoberateľne spojenú v rohoch do presnéhorámu, čo zaručuje jej presnosť a následnú nenáročnosť pri osadzovaní do stavby a umožňuje jej osadenie do interiérov kde sa vyžaduje vysoká estetická úroveň a zladenosť s interiérom a hlavne kompaktná rovinnosť s drevenými alebo inými obkladmi stien alebo drevenými alebo inými interiérovými priečkami.Kompaktný dverový...

Renovované drevené okno

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2874

Dátum: 11.06.2001

Autor: Blažek Milan

MPK: E06B 1/34, E06B 3/30, E06B 7/16...

Značky: dřevěné, renovované

Text:

...9.Pred samotnou renováciou sa zbrúsia, či inak opracujů obvody vonkajšej dorazovej časti 5 okenného krídla l avonkajšieho výstupku 5 rámu. Týmto opracovaním sa zmenšia rozmery od obvodových plôch vonkajšej dorazovej časti 51 okenného krídla 1 aj vonkajšieho výstupu 5 rámu 2 a medzera medzi nimi v doliehajúcej polohe krídla aj rámu sa zväčší. Toumožní vsadenie nových krycích plášťov. Ide o krídlový plášť Z a rámový krycí plášť g.Krídlový krycí...

Tepelná a zvukovo izolačná výplň do ľahčených stavebných hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2873

Dátum: 11.06.2001

Autor: Buchta Bruno

MPK: C08L 25/06, C08L 95/00, C04B 2/06...

Značky: ľahčených, izolačná, tepelná, výplň, hmot, zvukovo, stavebných

Text:

...organických častíc sú proteinove roztoky, získavané špeciálnou technológiou zo zvieracej krvi alebo kolagenu. Pomeme nákladná príprava tejto látky i jej pôvod sú pre bežné použitie nevhodné. Pritom protein je len jednou zn-i-ekoľkých ďalších zložiek potrebných pre tento spôsob obaľovania a komplikovaná príprava- neumožňuje bežné použitie týchto zmáčadiel. Takto vyrábané tepelné izolačné omietky majú síce veľmi dobré izolačné vlastnosti,ale...

Kompaktný disk kruhového alebo nekruhového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2872

Dátum: 11.06.2001

Autor: Pergl Bohumil

MPK: G11B 7/24

Značky: nekruhového, kruhového, tvaru, kompaktný

Text:

...stieracou farbou je vybavená vrchnou pretlačou.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých znázorňuje obr. 1 časť kompaktného disku s dvoma poliami určenými na stieranie, obr. 2 detail jednotlivých vrstiev v reze, obr. 3 detail jednotlivých vrstiev v reze s vrchnou pretlačou, obr. 4 časť kompaktného disku s jedným poľom určeným na stieranie, kde pole umiestnené do prstencovej...

Opaľovací rožok elektrického spínacieho prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2871

Dátum: 11.06.2001

Autori: Kalus Petr, Sláma Jiří

MPK: H01T 4/14, H01H 9/46

Značky: opalovací, spínacieho, rožok, elektrického, prístroja

Text:

...prístroja, ktorý prináša ďalšie skrátenie času zhášania elektrického oblúka voľnehoríaceho medzi oboma rožkarni elektrického spínacieho prístroja.Podstata technického riešenia Cieľ technického riešenia je dosiahnutý opaľovacím rožkom elektrického spínacieho prístroja, ktorého podstata spočíva v tom, že prvý ohyb má veľkosť v rozmedzí od 85 ° do 145 °a prvá priama časť má dĺžku v rozmedzí od 129 mm do 150 mm, pričom druhý ohyb má veľkosťv...