Zverejnene patenty 25.05.2001

Kompozícia na báze zmesových etylén-alfa-olefínových kopolymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281774

Dátum: 25.05.2001

Autori: Gardiner John Brooke, Searis Steven James, Chung David Yen-lung, Struglinski Mark Joseph, Brice Paul

MPK: C08F 8/32, C08F 210/16, C08F 255/04...

Značky: báze, kopolymérov, etylén-alfa-olefínových, kompozícia, zmesových

Zhrnutie / Anotácia:

Viacfunkčné modifikátory viskozity, obsahujúce zmes derivatizovaných etylén-alfa-olefínových kopolymérov A a B. Uvedené A a B derivatizované kopolyméry sú v zmesovom hmotnostnom pomere A : B od 2,3 do 1 do 0,18 : 1. Ďalej A. derivatizovaný kopolymér A obsahuje adukt (i) kopolyméru etylén-alfa-olefín, obsahujúci od 30 do 60 % hmotnostných monomérových jednotiek, odvodených od etylénu a od 70 do 40 % hmotnostných monomérových jednotiek odvodených...

Hubica na privádzanie kvapalného kovu do formy pri kontinuálnom liatí kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281773

Dátum: 25.05.2001

Autori: Damasse Jean-michel, Raisson Gerard, Gacher Laurent, Vendeville Luc

MPK: B22D 11/10, B22D 11/06, B22D 41/50...

Značky: kontinuálnom, privádzanie, liatí, formy, hubica, kvapalného, kovov

Zhrnutie / Anotácia:

Hubica (1) na privádzanie kvapalného kovu do formy pri kontinuálnom liatí kovov, zahrnujúca rúrkovitý prvý diel (2), ktorého jeden koniec je určený na spojenie s nádržkou, obsahujúcou kvapalný kov, a druhý jeho koniec (4) vyúsťuje do dutého druhého dielu (6), v ktorom aspoň jedna časť (29) vnútorného priestoru (7) je orientovaná v podstate kolmo k rúrkovitému prvému dielu (2). Časť (29) má na každom konci aspoň jedno hrdlo (10, 11) na zaústenie...

Zariadenie na nesenie bočnej steny dvojvalcového zariadenia na kontinuálne liatie kovových pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281772

Dátum: 25.05.2001

Autor: Breviere Yann

MPK: B22D 11/06

Značky: zariadenie, liatie, nesenie, bočnej, kontinuálně, stěny, kovových, zariadenia, dvojvalcového, pásov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na nesenie bočnej steny (2) dvojvalcového zariadenia na kontinuálne liatie tenkých kovových výrobkov typu zahrnujúceho dva chladené valce (1) s vodorovnými osami, dve bočné steny (2) dotláčané na boky (3) týchto valcov (1). Nosné zariadenie zahrnuje podvozok (5), ktorý je riadene pohyblivý v smere rovnobežnom s osami valcov (1), prítlačné zariadenie (6) nesené uvedeným podvozkom (5) a dosku (4), integrálnu s bočnou stenou (2),...

Spôsob aglomerácie látok obsahujúcich oxid železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 281770

Dátum: 25.05.2001

Autori: Weisel Heiko, Werz Hans-joachim, Magedanz Norbert, Schlebusch Detlev, Cappel Fred, Stieler Fred, Otto Jürgen, Schmidt Hermann, Gerlach Walter, Hirsch Martin

MPK: C22B 1/20, C22B 1/16, F27B 21/08...

Značky: aglomerácie, látok, spôsob, obsahujúcich, železa

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob aglomerácie, pri ktorom sa aglomeračnou zmesou vedú plyny obsahujúce kyslík, pričom sa časť odpadového plynu po obohatení prídavkom plynov bohatších na kyslík vracia späť ako obežný plyn obsahujúci kyslík a druhá časť odpadového plynu sa odvádza ako zvyškový plyn, spočíva v tom, že sa ako zvyškový plyn odvádza preč iba množstvo odpadového plynu, ktoré zodpovedá plynu vzniknutému počas aglomeračného procesu plus plynu bohatšiemu na...

Kryštalické adičné soli 7-alfa[(2-aminotiazol-4-yl)-alfa-(Z)-metoxyiminoacetamido]-3-[(1- metyl-1-pyrolidino)metyl]-3-cefém-4-karboxylátu, spôsob výroby a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281768

Dátum: 25.05.2001

Autori: Shih Kun Mao, Kaplan Murray Arthur, Hudyma Thomas, Lipper Robert Alan, Boettger Susan

MPK: C07D 501/56, A61K 31/545

Značky: prostriedky, 7-alfa[(2-aminotiazol-4-yl)-alfa-(z)-metoxyiminoacetamido]-3-[(1, krystalické, metyl-1-pyrolidino)metyl]-3-cefém-4-karboxylátu, obsahom, spôsob, adičné, výroby, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný kryštalický 7-[alfa-(2-aminotiazol-4-yl)-alfa-(Z)-metoxyiminoacetamido]-3-[(1- metyl-1-pyrolidíno)metyl]-3-cefém-4-karboxylátdichloridhydrát ktorý obsahuje hmotnostne 2,5 až 7,0 % vody, a má diagram röntgenovej práškovej difrakcie uvedený v opise. Ďalej je opísaná fyzikálna zmes s jeho obsahom a L(+)-lyzínom alebo L(+)-agrinínom a farmaceutický prostriedok s antibiotickým účinkom s jej obsahom, ktorý obsahuje ďalej farmaceuticky...

Substituované sulfónimidamidy, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika, ako i liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281766

Dátum: 25.05.2001

Autori: Kleemann Heinz-werner, Weichert Andreas, Brendel Joachim, Scholz Wolfgang, Lang Hans-jochen, Albus Udo, Schwark Jan-robert

MPK: C07C 381/10, A61K 31/165

Značky: sulfónimidamidy, liečivo, liečivá, substituované, diagnostika, přípravy, obsahuje, použitie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sulfónimidamidy všeobecného vzorca (I), v ktorom aspoň jeden z troch substituentov R1, R2 a R3 je benzoylguanidín, a v ktorom ostatné substituenty majú význam uvedený v nárokoch, uvádza sa ich použitie ako liečiv s účinkom na srdce a obehový systém
ako antiarytmické prostriedky s kardioprotektívnou zložkou a tiež na liečenie ischemicky vyvolaných poškodení
tiež pri operačných zákrokoch, napríklad pri transplantácii orgánov.

Spôsob zlepšenia klzných vlastností kovového drôtu a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281764

Dátum: 25.05.2001

Autori: Andersson Jan, Ivarsson Roland, Söder Rolf

MPK: B05C 11/00, H01B 3/16

Značky: vykonávanie, spôsob, drôtu, vlastností, kovového, zariadenie, klzných, zlepšenia, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zlepšovania klzných vlastností kovového drôtu (2) a zariadenie na vykonávanie spôsobu poťahovaním drôtu mazivom, pričom mazivo sa taví spoločne s látkou privádzanou do dávkovacieho zásobníka (9) a potom sa dopravuje z dávkovacieho zásobníka (9) do aplikátora (4) vo forme pórovitého telesa tvoreného vláknitým materiálom, ktorého póry sú úplne alebo čiastočne vyplnené mazivom, účinkom kapilárnych síl v póroch aplikátora (4) a podtlakom...

Spôsob výroby do seba zasahujúcich častí

Načítavanie...

Číslo patentu: 281763

Dátum: 25.05.2001

Autor: Weber Wilfried

MPK: B22F 5/10, B22F 3/22, B22F 3/20...

Značky: částí, zasahujúcich, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby do seba zasahujúcich častí, pričom aspoň jedna časť (11) sa vyrába práškovým vstrekovaním. Kvôli vyrovnávaniu zmrštenia časti zhotovenej práškovým vstrekovaním a prípadne vytvoreniu prídavnej vôle sa medzi do seba zasahujúce časti (2, 11) nanesie deliaca vrstva (5) z plastickej hmoty. Po vstrekovaní sa deliaca vrstva (5) a spojivo odstránia procesom odstraňovania spojiva a spekania. Spôsob je taktiež použiteľný pri...

Spôsob čiastočnej oxidácie plastových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281760

Dátum: 25.05.2001

Autori: Albert Christine Cornelia, Decanio Stephen Jude, Khan Motasimur Rashid

MPK: C10J 3/46

Značky: čiastočnej, materiálov, plášťových, oxidácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čiastočnej oxidácie plastových materiálov spočíva v tom, že plastový materiál sa granuluje a čiastočným skvapalnením zahrievaním v uzavretom autokláve pri teplote v rozmedzí 1035 až 5175 kPa, kde je v kontakte s čerpateľným uhľovodíkovým tekutým rozpúšťadlom, sa získa čerpateľná suspenzia obsahujúca rozpustný plast, nerozpustný plast, uhľovodíkové tekuté rozpúšťadlo, oddelený anorganický materiál a neoddelený anorganický materiál. Po...

Spôsob hydrogenácie imínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281759

Dátum: 25.05.2001

Autori: Spindler Felix, Hanreich Reinhard Georg, Blaser Hans-ulrich, Jalett Hans-peter

MPK: C07C 209/52, C07C 209/26, B01J 31/24...

Značky: imínov, spôsob, hydrogenácie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob hydrogenácie imínov vodíkom za zvýšeného tlaku, s použitím irídiových katalyzátorov a v prítomnosti alebo v neprítomnosti inertného rozpúšťadla, pričom reakčná zmes obsahuje amóniumchlorid, amóniumbromid alebo amóniumjodid alebo chlorid, bromid či jodid kovu a navyše anorganickú alebo organickú kyselinu.

Spôsob kontinuálnej polymerizácie olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281758

Dátum: 25.05.2001

Autor: Chinh Jean-claude

MPK: C08F 10/00, B01J 8/00, B01J 3/02...

Značky: polymerizácie, spôsob, olefínov, kontinuálnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej polymerizácie olefínu(ov) v reaktore obsahujúcom skvapalňujúcu a/alebo mechanicky miešanú vrstvu vrátane pevného polyméru, katalyzátora a reakčnej plynnej zmesi obsahujúcej olefín(y), ktorá prechádza reaktorom pri vyššom tlaku ako je tlak atmosférický a zahŕňa fázu odsávania polyméru z reaktora, pri ktorej je časť skvapalňovanej a/alebo mechanicky miešanej vrstvy prenášaná do uzavretého zásobníka spojením reaktora s týmto...

Prístroj na starostlivosť o chrup s vymeniteľnou ošetrovacou časťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 281757

Dátum: 25.05.2001

Autor: Weihrauch Georg

MPK: A46B 7/04

Značky: prístroj, chrup, starostlivosť, ošetrovacou, časťou, vyměnitelnou

Zhrnutie / Anotácia:

Pri prístroji na ošetrovanie zubov, napríklad zubnej kefke, s rúčkou, hlavou (1) a ošetrovacou časťou (8) zaskakujúco vsaditeľnou do žliabku (6) sa táto môže pomocou pružného prítlačného kusa (13) umiestneného na chrbte (10) hlavy vybrať pôsobením tlaku na rubovú stranu ošetrovacej časti (2). Na dosiahnutie tesného uzatvorenia na rube a ľahkej manipulácie má hlava (1) na rube tlakovým kusom (13) uzatvorený otvor (11), do ktorého zasahuje...

Spôsob izomerizácie karboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 281756

Dátum: 25.05.2001

Autori: Perron Robert, Patois Carl, Denis Philippe

MPK: C07C 55/14, C07C 51/353

Značky: spôsob, karboxylových, izomerizácie, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob izomerizácie karboxylových kyselín, predovšetkým rozvetvených kyselín, aby sa získali zodpovedajúce kyseliny nerozvetvené. Ide predovšetkým o spôsob izomerizácie aspoň jednej nasýtenej rozvetvenej kyseliny zohrievaním, ktorého podstata spočíva v tom, že sa uskutočňuje v prítomnosti účinného množstva irídiového katalyzátora a v prítomnosti promótora, ktorý obsahuje jód alebo bróm, pričom molárny pomer promótor/irídium je v...

Prídržná spona na zaistenie strešnej škridly proti vetru

Načítavanie...

Číslo patentu: 281755

Dátum: 25.05.2001

Autori: Hieronimus Franz-josef, Rösler Norbert

MPK: E04D 1/34

Značky: spona, větru, škridly, proti, prídržná, strešnej, zaistenie

Zhrnutie / Anotácia:

Prídržná spona (10) na zaistenie strešnej škridly (16) proti vetru pozostáva z hákovitého hlavového dielu (12) z plochého materiálu, zaveseného na hornej strane prekrývanej strešnej krytinovej škridly (16), najmä v oblasti jej dažďovej drážky (14), a z hákovitého kotvového dielu (18) spojeného bezprostredne s hlavovým dielom (112) spojom pevným v ťahu a upevneným na strešnej nosnej konštrukcii (20). Hlavový diel (12) je spojený s hákovitým...

Derivát oxazolidinóndikarboxylovej kyseliny, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281754

Dátum: 25.05.2001

Autori: Wurziger Hanns, Juraszyk Horst, Bernotat-danielowski Sabine, Gante Joachim, Melzer Guido

MPK: C07D 263/06, C07D 263/02, C07D 263/08...

Značky: použitie, přípravy, prostriedok, ktorý, kyseliny, farmaceutický, oxazolidinóndikarboxylovej, obsahuje, derivát, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný derivát oxazolidinóndikarboxylovej kyseliny všeobecného vzorca (I), kde R1 a X majú v opísanej časti uvedený význam, a ich fyziologicky prijateľné soli alebo solváty potláčajú väzbu fibrinogénu na zodpovedajúci receptor a sú preto použiteľné na výrobu farmaceutických prostriedkov, napríklad na liečbu trombóz, osteolytických ochorení, nádorových ochorení, apoplexie, srdcového infarktu, zápalov a arteriosklerózy. Spôsob prípravy týchto...

Ortosubstituované benzoylguanidíny, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika, ako aj liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281753

Dátum: 25.05.2001

Autori: Albus Udo, Weichert Andreas, Brendel Joachim, Kleemann Heinz-werner, Scholz Wolfgang, Lang Hans-jochen, Schwark Jan-robert

MPK: C07C 279/22, A61K 31/155

Značky: výroby, benzoylguanidíny, obsahuje, liečivá, liečivo, diagnostika, použitie, ortosubstituované, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty R2 a R3 majú význam uvedený v nárokoch, sú vhodné ako antiarytmické liečivo s kardioprotektívnym komponentom na profylaxiu infarktu a na liečenie infarktu a na liečenie angíny pectoris. Tieto zlúčeniny preventívne inhibujú patologické pochody pri vzniku ischemicky indukovaných poškodení, najmä pri vyvolávaní ischemicky indukovaných srdcových arytmií.

Spôsob prípravy 3-{2-[4-(6-fluórbenzo [d] izoxazol-3-yl) piperidin-1-yl] etyl}-2-metyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyridol [1,2-a] pyrimidin-4-ónu a medziprodukty tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281752

Dátum: 25.05.2001

Autori: Del Castillo Nieto Juan Carlos, Marquillas Olondriz Francisco, Dalmases Barjoan Pere, Caldero Ges José María, Bosch Rovira Ana, Huguet Clotet Joan

MPK: C07D 211/04, C07D 413/14, A61P 25/18...

Značky: přípravy, piperidin-1-yl, 3-{2-[4-(6-fluórbenzo, spôsob, spôsobu, tohto, pyrimidin-4-onů, medziprodukty, 1,2-a, etyl}-2-metyl-6,7,8,9-tetrahydro-4h-pyridol, izoxazol-3-yl

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy 3-{2-[4-(6-fluórbenzo[d]izoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]etyl}-2-metyl- 6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyridol[1,2-a]pyrimidin-4-ónu vzorca (I) reakciou 3-(2-aminoetyl)-2-metyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido-[1,2-a]pyrimidin- 4-ónu vzorca (II) so zlúčeninou vzorca (III), kde značí Y a Z rovnaké alebo navzájom odlišné uvoľňovanie skupiny, ako je halogén alebo C1-6 alkyl alebo fenylsulfonyloxy skupina za prítomnosti rozpúšťadla a...

Spôsob oddeľovania hydrofóbnej kvapalnej frakcie z vodnej suspenzie a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281751

Dátum: 25.05.2001

Autor: Weihs Kurt

MPK: B01D 17/032, C10G 33/06, B01D 17/035...

Značky: spôsob, oddeľovania, suspenzie, zariadenie, frakcie, hydrofóbnej, spôsobu, kvapalnej, tohto, vykonávanie, vodnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob oddeľovania hydrofóbnej kvapalnej frakcie, najmä ropy, ropných destilátov a podobných látok, z vodnej suspenzie s obsahom hydrofóbnej kvapalnej frakcie od 10 do 40 hmotnostných %, najmä od 15 do 25 hmotnostných %, prípadne od 18 do 22 hmotnostných % a sedimentovej frakcie, napríklad kamennej múčky od 25 do 40 hmotnostných %, pri ktorom je vodná suspenzia, prípadne s pridaním vody, uložená v nádrži, najmä v odpadovej nádrži, a z povrchu...

Spôsob prípravy izoméru

Načítavanie...

Číslo patentu: 281750

Dátum: 25.05.2001

Autori: Cleugh Ernest Stephen, Milner David John

MPK: C07C 253/30, C07C 255/38, C07C 255/39...

Značky: izomeru, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy izoméru zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R a R' môže byť akýkoľvek organický zvyšok viazaný priamo alebo cez heteroatóm na atóm uhlíka, ktorý nesie kyanoskupinu za predpokladu, že aspoň jeden zo substituentov R a R' obsahuje aspoň jedno rozštiepené chirálne centrum, ktoré je stabilné za podmienok tohto spôsobu, alebo racemické modifikácie obsahujúce izomér a jeho enantiomér, ktorý spočíva v tom, že sa nechá...

Spôsob hydroxykarbonylácie laktónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281749

Dátum: 25.05.2001

Autori: Perron Robert, Denis Philippe, Patois Carl

MPK: B01J 27/06, C07B 41/08, B01J 23/46...

Značky: hydroxykarbonylácie, laktónov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob hydroxykarbonylácie laktónov, konkrétne rôznych valerolaktónov a ich izomérov, a to reakciou s oxidom uhoľnatým a s vodou za vzniku zodpovedajúcej kyseliny dikarboxylovej. Spôsob spočíva v reakcii oxidu uhoľnatého a vody najmenej s jedným laktónom obsahujúcim 5 atómov uhlíka pracuje sa za prítomnosti účinného množstva irídiového katalyzátora a jódovaného alebo brómovaného promótora, pričom molárny pomer promótor/irídium je v...

Merací dávkovací inhalátor, neplnený merací dávkovací inhalátor a merací dávkovací inhalačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 281746

Dátum: 25.05.2001

Autor: Britto Ignatius Loy

MPK: A61K 9/72, B65D 83/14, A61M 15/00...

Značky: inhalátor, merací, inhalačný, dávkovací, systém, neplnený

Zhrnutie / Anotácia:

Merací dávkovací inhalátor, ktorý má časť alebo všetky zo svojich vnútorných povrchov potiahnuté jedným alebo viacerými fluorouhľovodíkovými polymérmi, prípadne v kombinácii s jedným alebo viacerými nefluorouhľovodíkovými polymérmi, na podanie inhalačnej liekovej formy zahrnujúcej albuterol alebo jeho fyziologicky prijateľnú soľ a fluorouhľovodíkové hnacie činidlo, prípadne v kombinácii s jedným alebo viacerými ďalšími farmakologicky aktívnymi...

Katalyzátory a katalyzátorové nosiče vo forme granúl a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281745

Dátum: 25.05.2001

Autori: Cavalli Luigi, Rubini Carlo

MPK: B01J 23/881, B01J 23/28, B01J 21/04...

Značky: formě, spôsob, katalyzátory, nosiče, katalyzátorové, granúl, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátory a katalyzátorové nosiče vo forme granúl majú pravidelný geometrický tvar a také hodnoty poréznosti, že najmenej 70 % objemových pórov má polomer zodpovedajúci hodnotám vrcholu na distribučnej krivke poréznosti. Katalyzátory a nosiče sa získajú tvarovaním stlačením, pri ktorom sa použité mastivo aplikuje na povrch lisovacej komory (vonkajšie mastenie).

Substituované benzamidíny, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281744

Dátum: 25.05.2001

Autori: Fügner Armin, Heuer Hubert, Anderskewitz Ralf, Meade Christopher, Renth Ernst Otto, Schromm Kurt, Birke Franz

MPK: A61K 31/155, C07C 257/20, C07C 257/18...

Značky: spôsob, použitie, výroby, substituované, prostriedok, benzamidíny, farmaceutický, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde významy A a R1 až R4 sú uvedené v opise. Možno ich terapeuticky využiť napríklad ako antagonistov LTB4. Používajú sa na výrobu liečiv na liečenie ochorení, na ktorých sa podieľajú zápalové a/alebo alergické procesy.

Nitrobenzamidy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281743

Dátum: 25.05.2001

Autori: Martin Michel Jean Roger, Nadler Guy Marguerite Marie Gerard

MPK: A61K 31/165, C07C 233/78

Značky: prostriedok, obsahom, použitie, nitrobenzamidy, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ich soli alebo ich solváty, kde Ar znamená substituovaný alebo nesubstituovaný aryl, kde voliteľné substituenty sú vybrané z C1-6alkyl, hydroxy alebo C1-6alkoxy, A znamená C1-4 n-alkylénovú skupinu, kde každý uhlík je voliteľne substituovaný jednou alebo dvomi C1-6 alkylovými skupinami R1 znamená vodík, C1-6alkyl jeden alebo dva substituenty zo skupiny R2, R3 a R4 znamenajú nitro, zostávajúce členy skupiny R2,...