Zverejnene patenty 01.05.2001

Soľ organickej bázy a N,N’-diacetylcystínu, spôsob jej výroby, jej použitie a farmaceutický prostriedok s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281697

Dátum: 01.05.2001

Autori: Särnstrand Bengt, Josefsson Bo-göran, Teneberg Eric, Jakupovic Edib, Bergstrand Häkan, Lindvall Magnus, Andersson Carl-magnus

MPK: A61K 31/225, A61K 31/22, A61K 31/195...

Značky: bázy, použitie, n,n'-diacetylcystínu, organickej, výroby, prostriedok, obsahom, farmaceutický, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (Ia) alebo (Ib), v ktorom R+ a R2+ znamenajú katión organickej bázy lyzínu, etyléndiamínu, N,N'-dibenzyletyléndiamínu, adamantan-amínu, N-benzyl-2-fenyletylamínu alebo piperazínu, spôsob ich prípravy, ich použitie v terapii a farmaceutické prostriedky s ich obsahom.

Zariadenie na plnenie, prípadne napchávanie tabaku do cigaretovej dutinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 281696

Dátum: 01.05.2001

Autori: Ruppert Heinrich, Gätschmann Klaus, Schütze Gunter

MPK: A24C 5/42, A24C 5/40

Značky: cigaretovej, případně, tabáku, plnenie, dutinky, zariadenie, napchávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má minimálne jeden axiálne posuvný piest, tyčku (48, 222) na premiestňovanie tabaku (151) z puzdra do priradenej cigaretovej dutinky (66), ktorá je svojim otvoreným koncom nasunutá na nasadzovacie hrdielko (60) tak, aby tabak bol premiestnený nasadzovacím hrdielkom (60) do priradenej cigaretovej dutinky (66). Okrem toho má zariadenie úložný priestor (23, 23') na aspoň jedno puzdro naplnené tabakom, v ktorom je pevne uchytené puzdro...

Spôsob určovania koncentrácie fluorovodíka v plyne a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281695

Dátum: 01.05.2001

Autori: Mariani Emil, Sobolev Pavlovič Boris, Trnovcová Viera, Kaplan Jiří, Jakeš Dušan, Fedorov Pavlovič Pavol

MPK: G01N 27/07

Značky: tohto, plyne, vykonávanie, fluorovodíka, koncentrácie, určovania, zariadenie, spôsobu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie je založené na disociácii fluorovodíkových molekúl v meranom plyne pri rozhraní zápornej elektródy (2) a tuhého elektrolytu (1) a transporte vzniknutých fluoridových iónov cez tuhý elektrolyt (1) ku kladnej elektróde (3) vplyvom jednosmerného elektrického poľa vytvárajúceho medzi elektródami (2, 3) potenciálový rozdiel 1,2 až 1,9 V. Prítok molekúl fluorovodíka k uvedenému rozhraniu je regulovaný tak, aby koncentrácia fluoridových iónov...

Dospaľovacia komora na druhý stupeň spaľovania odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281694

Dátum: 01.05.2001

Autor: Hopjan Josef

MPK: F23G 5/16

Značky: spaľovania, odpadů, dospaľovacia, druhý, stupeň, komora

Zhrnutie / Anotácia:

Dospaľovacia komora pozostáva zo vstupnej časti (4) so zadnou šikmou plochou (5), ktorá je výhodne vybavená horákom (7), z prechodovej časti (8) s horákovou rovinou (90), v ktorej je uložená sústava stabilizačných horákov (9), a z vertikálnej časti (10), výhodne kruhového prierezu, s horákovými rovinami (110, 120), v ktorých sú uložené prvé, prípadne druhé prídavné horáky (11, 12). Horák (7) je v šikmej ploche (5) vstupnej časti (4) uložený...

Spôsob výroby amínov z olefínov na hexagonálnych faujasitoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 281692

Dátum: 01.05.2001

Autori: Kummer Rudolf, Stops Peter, Eller Karsten

MPK: C07C 209/60

Značky: olefínov, faujasitoch, výroby, hexagonálnych, amínov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby amínov všeobecného vzorca (I), kde R1, R2, R3, R4, R5 a R6 znamená H, C1-20alkyl, C2-20alkenyl, C2-20alkinyl, C3-20cykloalkyl, C4-20alkylcykloalkyl, C4-20cyklo-alkyl-alkyl, aryl, C7- 20alkylaryl alebo C7-20aralkyl, R1 a R2 znamenajú spoločne nasýtený alebo nenasýtený C3-9alkyléndireťazec, R3 alebo R5 znamenajú C21-200alkyl, C21-alkenyl alebo spoločne C2-12alkyléndireťazec, reakciou olefínov všeobecného vzorca (II), kde...

Vodou napučiavateľné, zosieťované, čiastočkové polyméry, spôsob ich výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281691

Dátum: 01.05.2001

Autor: Chmelir Miroslav

MPK: C08J 9/10, A61L 15/00, C08F 220/06...

Značky: zosieťované, čiastočkové, napučiavateľné, použitie, spôsob, vodou, polyméry, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vodou napučiavateľné, zosieťované, čiastočkové polyméry na báze kyseliny akrylovej a jej derivátov majú vysokú absorpciu a zlepšenú mieru absorpcie na vodu, vodné roztoky a telesné tekutiny a obsahujú polymérne častice s hustotou 1,0 g/cm3 a majú poréznu štruktúru tvorenú dusíkom dispergovaným v polyméri. Pripravia sa polymerizáciou vodorozpustných monomérov v prítomnosti sieťovacieho di- alebo polyfunkčného monoméru, nadúvadla a niekoľkých...

Spôsob výroby horčíka z magnezitových surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 281685

Dátum: 01.05.2001

Autori: Rabatín Ľudovít, Urban Ľubomír, Tomášek Karel, Šeševička Ondrej, Siták Rudolf, Špeťuch Vojtech

MPK: C22B 26/22

Značky: surovin, magnezitových, spôsob, výroby, horčíka

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby horčíka z magnezitových surovín silikotermickou redukciou, v ktorom sa na redukciu použije mechanická zmes kalcinovanej alebo pálenej magnezitovej suroviny, odpadu alebo produktu s páleným vápnom, pričom pomer oxidu vápenatého a horečnatého je v tejto zmesi blízky zloženiu dolomitu.

Kryt elektrickej inštalácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281671

Dátum: 01.05.2001

Autor: Ondriaš Štefan

MPK: H01R 13/46, H01R 13/50, H05K 5/00...

Značky: elektrickej, inštalácie

Zhrnutie / Anotácia:

Kryt (1) elektrickej inštalácie je v tvare dutého päťstena pozostávajúceho zo štyroch stien a z dna, z ktorého vystupujú kolmo priečky (7) svorkovnice, medzi ktorými sú uložené prívodné elektrické svorky (3). Jedna zo stien má tvar lôžka (2) držiaka na ktorom sú uložené a zovreté elektrické prívody (6) prostredníctvom príchytiek (4). Kryt (1), lôžko (2) držiaku a príchytky (4) tvoria jednoliaty homogénny celok krytu (1) elektrickej inštalácie....

Elektrická inštalácia hermetického chladivového kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 281670

Dátum: 01.05.2001

Autor: Ondriaš Štefan

MPK: H01R 9/16, H05K 7/00

Značky: chladivového, inštalácia, kompresora, elektrická, hermetického

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrická inštalácia hermetického chladivového kompresora zo svorkovnice, rámu, krytu a skrutiek má v ráme otvor pozostávajúci z vkladacieho otvoru (8a) a upevňovacieho otvoru (8b), pričom rozmer (A) vkladacieho otvoru (8a) rámu (2) je väčší ako dĺžka nosníkov (B) svorkovnice (1) a tie sú väčšie ako rozmer (C) upevňovacieho otvoru (8b) rámu a ten je väčší ako rozmer (D) spojovacieho kŕčka (11) nosníkov (10) svorkovnice a pružné výstupky (5)...