Zverejnene patenty 13.04.2001

Elektrolyticky regenerovateľný leptací roztok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281643

Dátum: 13.04.2001

Autor: Lindinger Bernd

MPK: C23F 1/34, C23F 1/46

Značky: regenerovatelný, elektrolytický, leptací, roztok

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný elektrolyticky regenerovateľný leptací roztok na leptanie dosiek vodičov a tvarových dielcov z medi a zliatin medi, s obsahom síranu tetramomeďnatého, amoniaku, síranu amónneho, chloridu amónneho, prípadne dusičnanu amónneho, ako i katalyzátora zvyšujúceho rýchlosť leptania. Leptací roztok obsahuje ako katalyzátor vanád alebo niektorú zlúčeninu vanádu v množstve od 1 mg do 99 mg na jeden liter leptacieho roztoku, počítané ako vanád.

Spôsob keramického zvárania a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281642

Dátum: 13.04.2001

Autor: Zivkovic Alexandre

MPK: C04B 37/02

Značky: zariadenie, tohto, zvárania, spôsob, keramického, vykonávanie, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe keramického zvárania sa z výpustu (12) na konci (11) dýzy (10) vyháňa zmes čiastočiek žiaruvzdorného materiálu a paliva v prúde plynu proti povrchu výrobku, kde sa čiastočky paliva spaľujú v reakčnom pásme (22) na vyvíjanie tepla na zmäkčenie alebo roztavenie vyháňaných žiaruvzdorných čiastočiek, a tým vytvorenie súdržnej žiaruvzdornej zváracej hmoty, pri sledovaní vzdialenosti medzi výpustom (12) dýzy (10) a reakčným pásmom (22)....

Svahový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281641

Dátum: 13.04.2001

Autor: Semmelrock Wolfgang

MPK: E06B 3/66

Značky: prvok, svahový

Zhrnutie / Anotácia:

Svahový prvok (1) je v podstate tvorený pravouhlým štvoruholníkovým rámom. Na hornej ploche jeho prednej steny (2) je vytvorené žliabkovité prehĺbenie (7), ktoré umožňuje rastlinám prirodzene rásť. V horných hranách bočných stien (3, 4) je vytvorené vybranie (11), ktoré je z vonkajšej strany uzatvorené. Po odstránení uzatvorenia sa môže položiť do vybraní zavlažovacia hadica.

Materiál stužený vláknami, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281639

Dátum: 13.04.2001

Autori: Schuster Ulrich, Gebauer Elke, Lorenz Georg Michael, Schönrogge Burghard, Tschacher Manfred

MPK: C08J 5/04, C08L 61/06, C08J 5/24...

Značky: vláknami, stužený, výroby, spôsob, použitie, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Materiál stužený vláknami má podiel vlákien 30 až 70 % hmotn. a 25 % hmotn. fluorovaných polymérov, pričom materiálom je tkanina, pletivo, pletenina alebo rúno. Spôsob výroby materiálu z prepregu alebo plošného textilného materiálu, ktorý sa nasýti živicou s obsahom 25 % hmotn. fluorovaných polymérov, ďalej sa suší pri zvýšenej teplote a podrobí tlakovo tepelnému spracovaniu. Použitie uvedeného materiálu na výrobu konštrukčných prvkov.

Spôsob na ochranu povrchu pred neželateľnou kontamináciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 281637

Dátum: 13.04.2001

Autor: Svensson Sigfrid

MPK: C09D 103/04, C08L 5/00, C09D 101/08...

Značky: ochranu, kontamináciou, spôsob, povrchu, neželateľnou

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob na ochranu povrchov pred neželateľnou kontamináciou a na odstránenie takejto kontaminácie z povrchov zahŕňa: a) prípravu roztoku polysacharidov s obsahom najmenej dvoch zložiek, kde jednu zložku tvorí prvý polysacharid, ktorý po precipitácii z roztoku následkom odparenia rozpúšťadla vytvorí priamo film, a druhú zložku tvorí druhý polysacharid, ktorý po precipitácii z roztoku následkom odparenia rozpúšťadla vytvorí film cez aspoň...

Spôsob výroby hydroxyalkylglukozidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281635

Dátum: 13.04.2001

Autori: Agnes Giovanni, Borsotti Giampietro, Pellizzon Tullio, Ciali Massimo

MPK: B01J 31/02, C07C 309/30, C07C 309/36...

Značky: spôsob, hydroxyalkylglukozidov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vyrábané zlúčeniny majú všeobecný vzorec (I), v ktorom R je zvyšok vybraný z -CH2- alebo -CH2- CH2- alebo -CH2-CHOH-, R1 a R2 sú alkylové radikály obsahujúce 1 až 18 atómov uhlíka, alebo R1 alebo R2 sú atómami vodíka, ale nie súčasne, pričom celkový počet atómov uhlíka v R1 + R2 je najviac 18, G znamená radiál vznikajúci odstránením molekuly vody z monosacharidu, všeobecne označovaného ako "redukčný cukor", n je celé číslo v rozsahu 1 až 5, pri...

Spôsob prípravy makropórovitých a gigapórovitých silikagélov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281593

Dátum: 13.04.2001

Autori: Novák Ivan, Berek Dušan

MPK: C01B 33/12, C01B 33/157, A23L 1/059...

Značky: makropórovitých, gigapórovitých, silikagélov, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy je založený na rozširovaní pórov úzkopórovitého silikagélu s priemerom pórov 1 až 30 nm kontrolovaným a kombinovaným účinkom vysokej teploty, soli a alkálie tak, že póry východiskového silikagélu sa vyplnia zmesou neutrálnej anorganickej soli, ktorá v priebehu procesu pôsobí ako výstuž, a anorganickej soli, ktorá pri žíhaní uvoľňuje alkálie, potom nasleduje žíhanie na teplotu 600 až 800 °C v čase 2 - 5 hodín. Po skončení žíhania...