Zverejnene patenty 10.04.2001

Sklenený výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281638

Dátum: 10.04.2001

Autori: Russo David, Dirkx Ryan, Florczak Glenn

MPK: C03C 17/23, C03C 17/245

Značky: výrobok, skleněný

Zhrnutie / Anotácia:

Sklenený výrobok je pripravený nanesením chemických pár s použitím zmesi obsahujúcej prekurzor oxidu cínu, prekurzor oxidu kremičitého a urýchľovač, ako je napríklad trietylfosfit, rýchlosťou ukladania väčšou ako 35,0 nm/sekundu na sklo s teplotou v rozmedzí od 450 °C do 650 °C. Táto vrstva naneseného materiálu môže byť kombinovaná s ďalšími vrstvami za vzniku výrobku so špecifickými vlastnosťami, ako je napríklad kontrolovaná emisná schopnosť,...

Spôsob odplyňovania aktivovaného kalu pri čistení odpadových vôd a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281636

Dátum: 10.04.2001

Autor: Gólcz Andrzej

MPK: C02F 1/20, B01D 21/00, C02F 11/00...

Značky: vykonávanie, zariadenie, spôsobu, odpadových, odplyňovania, tohto, aktivovaného, spôsob, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je spôsob čistenia odpadových vôd, predovšetkým pri kontinuálnom čistení, ako aj sústava zariadenia na čistenie odpadových vôd, predovšetkým na kontinuálne čistenie odpadových vôd. Spôsob čistenia odpadových vôd podľa vynálezu spočíva v tom, že prevzdušnená zmes odpadových vôd s aktivovaným kalom sa pred odvedením do sekundárnej sedimentačnej nádrže odplyní. Sústava zariadenia na čistenie odpadových vôd zahrnuje...

Zariadenie na odber komponentov pri výrobe plášťov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281634

Dátum: 10.04.2001

Autori: Šedík Ján, Žemla Jozef, Mazák Ján

MPK: B29D 30/24, B29D 30/26

Značky: výrobe, komponentov, plastov, zariadenie, odber

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na odber komponentov pozostáva z nosnej pohonovej skrine (1) a nárazníkového bubna (2), zásobovacieho systému nárazníkov (4), odvíjacích cievok nárazníkov (5), zásobovacieho systému behúňov (6), odvíjacej cievky behúňa (7), pričom nárazníkový bubon (2) je posuvný po hriadeli (3) o vzdialenosť x, ktorá sa rovná rozstupu osí zásobovacích systémov nárazníkov (4), pričom nosná pohonová skriňa (1) je súčasne posuvná v smere horizontálnej...

Kvapalná kompozícia obsahujúca vodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281633

Dátum: 10.04.2001

Autori: Hodges Robert, Messenger Edward Tunstall, Nicholson William John, Hawkins John

MPK: C11D 1/83, C11D 17/00

Značky: obsahujúca, kvapalná, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Kvapalná kompozícia obsahujúca vodu, povrchovo aktívne činidlo a rozpustený elektrolyt desolubilizujúci povrchovo aktívne činidlo, ktorej podstata spočíva v tom, že povrchovo aktívne činidlo, ktoré je prítomné v množstve aspoň 30 % hmotn. vztiahnuté na celkovú hmotnosť povrchovo aktívneho činidla a vody, je zvolené z množiny, zahrnujúcej aniónové povrchovo aktívne látky, akými sú alkylpolyalkylénoxysulfáty, predovšetkým C10-C20-alkyl(2 až 20...

Spôsob výroby harmančekovej silice s celkovým obsahom prírodných cis- a trans- spiroéterov spolu aspoň 1% hmotn.

Načítavanie...

Číslo patentu: 281631

Dátum: 10.04.2001

Autori: Isaac Otto, Carle Reinhold

MPK: A61K 35/78, C11B 9/02

Značky: harmančekovej, spiroéterov, aspoň, trans, celkovým, obsahom, silice, hmotn, spolu, prírodných, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby harmančekovej silice s celkovým obsahom prírodných cis- a trans-spiroéterov spolu aspoň 1 % hmotn. spočíva v tom, že sa čerstvý harmanček alebo extrakčné zvyšky z extrakcie harmančeka podrobia destilácii vodnou parou alebo destilácii vodou. Destilácia vodou sa uskutočňuje pri hodnote pH od 4 do 8, prípadne za pridania redukujúcich látok.