Zverejnene patenty 12.02.2001

Polohovo – pohybový snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2802

Dátum: 12.02.2001

Autor: Vámoš Štefan

MPK: G01B 7/00, B60R 25/00

Značky: snímač, polohovo, pohybový

Text:

...realizovaná technickými prostriedkami ďalej popisovanými v tomto technickom. riešení.Uvedené nedostatky sú úplne odstraňované polohovo-pohybovým snímačom podľa tohto riešenia. Jeho podstata spočíva v tom, že pozostáva z dutého základového telesa s časťou otvorenej poľgulovej plochy, pričom v časti otvorenej poľgulovej plochy je samosvorne a otáčavo umiestnený dutý guľový prvok obsahujúci permanentný magnet uchytený ohybným spojovacím...

Zapojenie mobilnej zabezpečovacej riadiacej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2801

Dátum: 12.02.2001

Autor: Vámoš Štefan

MPK: B60R 25/00

Značky: zabezpečovacej, zapojenie, jednotky, mobilnej, riadiacej

Text:

...telefonickej správy alebo pri voľbe, vonkajšej, signalizácie zvyčajne zvukovej alebo svetelnej, Preto vznikla požiadavka riešiť vyššie uvedené nedostatky najmä zdokonalením riadiacich zabezpečovacích jednotiek so súčjnnosťou na presne vytipované prídavné zari.adenia, ktoré by zabezpečili odcudzenie motorového vozidla. Výsledkom tohto úsilia je. novovytvorené zapojenie zabezpečovacej riadiacej jednotky realizované technickými...

Výťahové zdvíhacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2800

Dátum: 12.02.2001

Autori: Pavlík Marian, Chamilla Igor

MPK: B66B 11/04

Značky: zariadenie, výťahové, zdvíhacie

Text:

...elektrického motora nie je radiálne namáhaný od záťaže trakčného kolesa, čo umožňuje minimalizovať rozmery hriadeľa. jAplikácia dvojčeľustovej brzdy vo výtahovom zdvihacom zariadeni je závislá na druhu použitého hnacieho motora. Pri použití motora s vonkajším rotorom je brzdový bubon tvorený priamo povrchom jeho motora a pri použití klasického motora je brzdový bubon umiestnený na osobitnom kotúči upevnenom na hriadeli motora. Z...

Nádoba akéhokoľvek druhu na potraviny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2799

Dátum: 12.02.2001

Autor: Hellwig Herbert

MPK: B65D 81/32

Značky: potraviny, nádoba, druhu, akéhokoľvek

Text:

...soDno veka je -výhodne hlboko tahané, čím sa vytvorí uchopovací priestor, v ktorom je na dne odoberateľne upevnený najmenej jeden známy príbor, pričom uchopovací priestor je uzavretý pružnou, odlupovateľnou fóliou s uchopovacím jazykom, umiestnenou na veku. Odlupovacia fólia môže byt pripečatená na hornom okraji veka tak, aby sa z tohto dala stiahnut len po zobratí veka z nádoby, to znamená po odstránení odtrhávacieho jazyka originálneho...

Tretie brzdové svetlo s ostrekovacou dýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2798

Dátum: 12.02.2001

Autor: Hamsa Miroslav

MPK: B60Q 1/44, B60S 1/60

Značky: brzdové, ostrekovacou, dýzou, světlo, tretie

Text:

...2 , upevnenou v predĺžení 3 zadnej krycej steny i. Rozptylová stena i a držiak g osvetľovacích prvkov Z sú vzájomne prepojené stojinarni § a upevnené vobvodovom zvýšení 2 krycej priesvitnej steny m, ktoré je vytvorené okolo osvetľovacích prvkov Z a smeruje smerom dovnútra tretieho brzdového svetla l. Toto obvodové zvýšenie 2 s krycou priesvitnou stenou m je vytvorené z jedného lcusa z dokonale priesvitného materiálu, ktorým veľmi dobre...

Nosníkový skladací bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2797

Dátum: 12.02.2001

Autor: Šálek Tibor

MPK: B62K 15/00

Značky: nosníkový, bicykel, skládací

Text:

...i- sú dĺžkovo nastaviteľnéa hlavný nosník 2 aj horný priamy úsek vidlicového nosnika 5 zvierajú s pántovou spojovacou rovinou l uhol len 22 °až 33 °,navyše riaditkái sú tiež Skladacie a sklápacie a pedálový pohon je upevnený v strednej časti spodnej priečky i zadnej časti í .Kôli úspore priestoru horný okrajpántovým obnjstranným spojom l spájaných priečnych plôch hlavného nosnika i, nie je vzdialený viac ako 10 cm od ositrubkového...

Vzdušná pokrývka hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2796

Dátum: 12.02.2001

Autor: Rideg Ján

MPK: A42B 1/00

Značky: hlavy, pokrývka, vzdušná

Text:

...riešenie teda účinným odvetrávanim tepla a odparovanej vlhkosti z prevažnej vlasatej časti hlavy osoby do okolia podstatne zvyšuje výkon a zlepšuje pohodu osobe pri jej zvýšenej fyzickej záťaži, napr. pri športe, chôdzi a pod., i V horúcom klimatickom prostredí a pri dlhodobom používaní podstatne zmierňuje Vypadávanie vlasov z hlavy.Prehľad obrázkov na kresochKonkrétne príklady uskutočnenia vzdušnej pokrývky hlavy podľa technického...

Osemsegmentový znakový zobrazovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2795

Dátum: 12.02.2001

Autor: Šálek Tibor

MPK: G09F 9/302, G09F 9/33, G09F 9/35...

Značky: zobrazovací, znakový, osemsegmentový, prvok

Text:

...zobrazovacích jednotiek, ako sú letdiody alebo teku té kryštály, ktorých čelné strany predstavujú osem jednotliA vých polovíc strán obdlžnika so šikmo zrezanými okrajmi vrohoch, pričom segmenty sú budnedelené, ak zobrazovacie jednotky umožnujú vysvietenie v dvoch-výrazne odlišných svietivostiach, alebo segmenty sú pozdĺžne delené, každý na dve polovice , ak zobrazovacie jednotky umožnujú vysvietenie len na jednej úrovni svietivosti.Na obr.l...

Opaľovací rožok elektrického spínacieho prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2794

Dátum: 12.02.2001

Autori: Sláma Jiří, Chladil Stanislav

MPK: H01H 1/02, H01H 9/46, H01T 4/14...

Značky: elektrického, rožok, prístroja, spínacieho, opalovací

Text:

...opaľovacím rožkom elektrického spinacíeho prístroja, ktorého podstata spočíva vtom, že je vytvorený z nehrdzavejúcej ocele.Týmto sa dosiahne potrebné zvýšenie mechanickej únosnosti opaľovacieho rožka pri súčasnom znížení ceny opaľovacieho rožka a zachovaní vysokej miery odolnosti proti korózii. Skúškami sa dokázalo, že nižšia elektrická vodivosť nehrdzavejúcej ocele a tým spôsobené vyššie zahrievanie prechodom elektrického prúdu oproti...

Integrovaná textília

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2793

Dátum: 12.02.2001

Autor: Piller Bohumil

MPK: D03D 15/00, D03D 11/00, D04B 1/14...

Značky: textília, integrovaná

Text:

...hydrofilný materiál. Tieto známe textílie neriešia, alebo v najlepšom prípade neuspokojivoriešia transport vlhkosti s povrchu pokožky na licnej strane textílie, pretože vlhkost-3 nasiakne do hydrofílnej rubovej vrstvy, kde zostáva v susedstve pokožky a vonkajšia syntetická vrstva ju neodvádza na povrch textílie.Jedným z dôležitých vývojových prvkov sú tzv. integrované plošné textílie s hygienickou funkciou. Patrí medzi nich napr....

Zariadenie na meranie izolačného odporu a/alebo elektrických vlastností dielektrických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2792

Dátum: 12.02.2001

Autori: Hurta Ferdinand, Petrilák Ján

MPK: G01R 27/16, G01R 27/08

Značky: vlastností, dielektrických, elektrických, zariadenie, meranie, odporu, materiálov, izolačného

Text:

...technického riešenia, analógovo-číslicový prevodník,riadiaca jednotka a pamäť tvoria samostatné častí alebo sú v dvoch častiach.Výhodou zariadenia podľa tohoto technického riešenia. je možnosť zrnerať hodnotu izolačného odporu meraného objektu aj v prípade nelineárnych elektrických veličín s požadovanou triedou presnosti, pričom pri syntéze modelu meraného objektu sa získajú hodnoty prvkov s priamym fyzikálnym významom. Potom,...

Výsuvná tónovaná priehľadná clonka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2791

Dátum: 12.02.2001

Autor: Socha Peter

MPK: B60J 3/00

Značky: priehľadná, tónovaná, výsuvná, clonka

Text:

...tónovaného skla znázomeného na obr. GObr.1 znázorňuje pohľad na clonku spredu zo zasunutým výsuvným tónovaným skiom, na predné pevne uložené tónovaná sklo u). ktoré je pripevnené na krycie steny (g). Vnúlri clonky je vsunuté výsuvné tonovane sklo sdržiakom (3 a) umožňujúclm posuvný pohyb so sklom. N obr. 1 je znázornený pripevñovacl mechanizmus Q) a klbový pripevňovacl mechanizmus zabezpečujúcl pripevnenie clonky.Obr.2 znázorňuje...

Kanál v hlave vznetového spaľovacieho motora na prívod vzduchu do jeho valca

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2790

Dátum: 12.02.2001

Autori: Pančík Peter, Polóni Marián

MPK: F02B 31/00, F02M 35/10

Značky: hlavě, motora, vznětového, valca, kanál, přívod, spaľovacieho, vzduchu

Text:

...na obrysovej krivke kanála. Na obr. 3 je znázornený priebeh klesania obrysovej krivky ABCD vo vzťahu k pomyselnej druhej rovine a na obr. 4 je nakreslený priklad tolerančného pola druhého priečneho profilu. nNa obr. 5 je zobrazený prvý priečny profil, na obr.6 druhý priečny proñl, na obr. 7 treti priečny profil, na obr. 8 štvrtý priečny .profil, na obr. 9 piaty priečny proñl, na obr. 10 šiesty priečny profil, na obr. 11 siedmy priečny...

Zariadenie na výrobu stavebných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2789

Dátum: 12.02.2001

Autor: Baránek Peter

MPK: B28B 7/08, B28B 7/28, B28B 7/18...

Značky: stavebných, prvkov, zariadenie, výrobu

Text:

...tvárnic, vpríkladnom vyhotovení podľa obr. l a 2 pozostáva zpodvozkového rámu g opatreného nápravou a sjedným párom gumených kolečiek m. Na zvislých tyčiach 16 upevnených na podvozkovom ráme 12 a posuvne uložených vo vodiacich puzdrách g je posuvne uložená delená forma l, konštruovaná na dva kusy dutých betónových tvárnic, ktorá je pevne spojená s násypkou 3 a s manipulačnou plošinou Q. Na zdvíhacom mechanizme 14 je delená forma l uložená...

Pripájacia príruba, najmä na rozoberateľné pripájanie armatúr

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2788

Dátum: 12.02.2001

Autor: David Pavel

MPK: F16L 23/024

Značky: pripájanie, pripájacia, najmä, příruba, armatur, rozoberateľné

Text:

...je schématicky znázornený na pripojenom výkrese zobrazujúcom pozdľžny rez prírubou na pripojenie k telesu čerpadla, na ktorej je umiestnený nasávacíPripájacia priruba je tvorená V podstate plochým telesom l,tvaru medzikružia, po obvode ktorého sú pravidelne vytvorené,výhodne privarené, minimálne dva spojovacie prvky g, napriklad sťahovacie skrutky, ktoré sú orientované süosovo s osou prietočného prierezu 3 telesa ,jv konkrétne zobrazenom...

Korčuľa na ľadový hokej

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2787

Dátum: 12.02.2001

Autor: Sodomka Lukáš

MPK: A63C 1/00

Značky: korčuľa, hokej, ľadový

Text:

...nosník môže byt s výhodou pevnou integrálnousúčastou nosnej časti korčule.Rovnako tak môže byt stredový nosník samostatnou súčasťou, vloženou medzi prednú čiašku a zadnú čiaškuStredový nosník môže byt s výhodou vyrobený buď z dutého profilu alebo z plného profilu.Profil stredového nosníka môže mat v priereze guľatý,oválny alebo hranatý tvar.Stredový nosník môže byt vyrobený z rovnakého materiálu, ako nosná časť korčule, alebo môže byt...

Zariadenie na oddeľovanie dvoch nemiešateľných kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2786

Dátum: 12.02.2001

Autori: Nassif Naji, Scott Anderson, Greene Boyd

MPK: B01D 17/02, C02F 1/40

Značky: oddeľovanie, nemiešateľných, zariadenie, dvoch, kvapalín

Text:

...sú časticami, ktoré sa najťažšieĎalej, keď rýchlosť, ktorou kvapalná zmes vody a oleja prúdi cez zariadenie na odstraňovanie oleja prekročí určitú kritickú hodnotu, ktorá závisí od vlastnosti kvapaliny a od kanálov v zariadeni, prietok zmesi oleja a vody sa stane turbulentným a.ktorý opisuje brzdnú silu na častici V pokojnej kvapaline, jenepoužiteľný. Miera turbulencie v kanáli prúdiacej kvapaliny,akou je zmes vody a oleja, je daná...

Ochranná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2785

Dátum: 12.02.2001

Autori: Frkáň Július, Švoňavec Pavel, Centko Ivan, Rastocký Miroslav, Kanalik Milan

MPK: H02G 9/02

Značky: ochranná, doska

Text:

...dlhšej strane sú neoddeliteľne zabudované aspoň dva spojovacie zámky, na jednej kratšej strane aspoň jeden spojovací zámok a na protiľahlých stranách spojovacích zámkov sa nachádzajú spojovacie otvory.Obrázok 2 znázorňuje bočný pohľad na spojovací zámok neoddeliteľne zabudovaný na platni. i Na obrázku 3 je znázomený spojovací zámok s príkladom možného rozloženia dvochPríklad l. Ochranná doska pozostáva z platne 1 tvaru obdĺžnika s...

Koleso podvozku na pohyb po kruhovej dráhe

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2784

Dátum: 12.02.2001

Autor: Pápay Ľubomír

MPK: C02F 1/465

Značky: koleso, kruhovej, pohyb, podvozku, dráhe

Text:

...dráhy, po ktorej sa koleso pohybuje. Keďže kolesá bývajú spravidla oceľové,s pneumatikou alebo s pogumovaným plášťom, často dochádza k ich opotrebúvaniu a odtŕhaníu navulkanizovanej gumy od plášťa kolesa. Vdôsledku uvedených skutočností je vpraxi nutné pravidelne menit kolesá, resp. sanovať poškodenýUvedené nedostatky úplne odstraňuje pojazdové zariadenie s kolesom podľa predloženého úžitkového vzoru, ktorého podstatou je, že je vytvorené...

Ležadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2783

Dátum: 12.02.2001

Autor: Kvočka Stanislav

MPK: A47C 17/04, A47C 17/23

Značky: ležadlo

Text:

...vypuklinami 2, g, samostatne tvarovaným vankúšom i elipsovitého pôdorysného tvaru,ktorá je podopretá demontovateľnou a spevňujúcou podnožou i v prípade vyhotovenia z kovu v tvare Y obr. 2. Ležadlo sa vo svojej jednej časti dotýka podlahy v šikmom smere,roztvára a dvíha sa na horizontálny rozmer na strane druhej. Z takto tvarovanej plochy vystupujú na vhodných, ergonomicky definovaných miestach vypukliny g a 3 slúžiace na dotvorenie funkčných...

Hlavná požiarna priehradka na káblové kanály priechodné a káblové priestory

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2782

Dátum: 12.02.2001

Autori: Banas Ján, Arnold Augustín

MPK: E04B 1/94, A62C 2/06

Značky: kanály, požiarna, hlavná, priestory, priechodné, káblové, priehradka

Text:

...požiarnou ochrannou hmotou.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku č.1 je znázomeiiý pohľad na hlavnú požiarnu priehradku priechodným káblovým kanálem.Na obrázku č.2 je znázomený zvislý rez A - A a vodorovný rez B - B hlavnej požiamej priehradky v priechodnom káblovom kanály.Konštrukcia hlavnej požiarnej priehradky pre káblové kanály priechodné 1 akáblové priestory je znázomená na pripojených výkresoch. Hlavná požiarna priehradka je...

Potravinová výživa na báze obilnín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2781

Dátum: 12.02.2001

Autor: Papp Juraj

MPK: A23L 1/172, A23L 1/10

Značky: báze, potravinová, obilnin, výživa

Text:

...extrahovanej a zahustenej obilnou múkou v pomere 103 až 105 je vo forme pasty.Obilninová zmes pozostávajúca z naklíčenej obilniny, vysušenej na obsah vlhkosti 4 až 10 , drtenej na veľkosť častíc 300 až 550 m a zahustenej obilnou múkou v pomere od 73 do 33 je vo forme prášku.Zistilo sa, že je výhodné, ked obilninová zmes vo forme pasty obsahuje čerstvé ovocie a/alebo ovocný sirup a/alebo čokoládu a/alebo karamel v množstve do 10 hmotn. a...

Zariadenie na odstraňovanie ťažkých kovov, dusičnanového dusíka a iných rozpustených látok z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2780

Dátum: 12.02.2001

Autor: Piják Michal

MPK: C02F 1/28

Značky: zariadenie, dusičnanového, rozpuštěných, dusíka, iných, látok, ťažkých, odstraňovanie, kovov

Text:

...látok z vody, ako aj snímačmi na meranie parametrov. Prvky na meranieareguláciu zariadení, ako aj silnoprúdové riadiace a spínacie prvky sadajú pritom známym spôsobom nainštalovať, napr. do jeho elektrorozvádzača.Prehľad obrázkov na ýkreseNa pripojenom obr. je objasnená schéma zariadenia na odstraňovanie ťažkýchkovov, dusičnanového dusíka a iných rozpustených látok z vody.Príklad zariadenia na odstraňovanie ťažkých kovov, dusičnanového...

Vodná suspenzná koncentrovaná pesticídna kompozícia a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281366

Dátum: 12.02.2001

Autori: Morgan Leonard John, Bell Mark

MPK: A01N 33/18, A01N 25/04

Značky: suspenzná, spôsob, pesticídna, kompozícia, koncentrovaná, vodná, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná kompozícia, ktorá obsahuje, vyjadrené ako percentá hmotnosť/objem, 5,0 až 50,0 % pendimetalínu obsahujúceho aspoň 4 a až do 100 % hmotnostných oranžovej kryštalickej formy, pričom zvyšok tvorí žltá kryštalická forma, 3,0 až 30,0 % prídavných formulačných prísad a 20,0 až 92,0 % vody. Opísaný je aj spôsob prípravy tejto kompozície, pri ktorom sa, vyjadrené ako percentá hmotnosť/objem, zmieša 5,0 až 50,0 % pendimetalínu obsahujúceho od...

Náplasťová štruktúra na použitie na liečbu Parkinsonovej choroby, Alzheimerovej choroby a depresií

Načítavanie...

Číslo patentu: 281346

Dátum: 12.02.2001

Autor: Buyske Donald

MPK: A61K 31/135

Značky: choroby, depresií, struktura, parkinsonovej, použitie, alzheimerovej, náplasťová, liečbu

Zhrnutie / Anotácia:

Náplasťová štruktúra pozostáva z farmaceuticky prijateľného základu, ktorý má nepriepustnú hornú vrstvu odvrátenú od kože a poréznu spodnú vrstvu priľahlú ku koži. Náplasťová štruktúra obsahuje 5 až 50 miligramov L-deprenylu alebo soli tejto látky, pričom porézna spodná vrstva je prekrytá nepriepustnou ochrannou membránou na zabránenie predčasnému uvoľňovaniu účinnej zložky. Opisuje sa tiež použitie farmaceutickej kompozície obsahujúcej...

Mutant mikroorganizmu Bacillus thuringiensis deponovaný ako subsp. tenebrionis DSM 5480, spôsob jeho prípravy a pesticídny prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281286

Dátum: 12.02.2001

Autori: Gürtler Hanne, Petersen Schousboe Anette

MPK: A01N 63/02, C12N 1/20

Značky: obsahuje, pesticídny, mikroorganizmů, prostriedok, deponovaný, přípravy, tenebrionis, 5480, ktorý, bacillus, subsp, mutant, thuringiensis, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Mutant mikroorganizmu Bacillus thurigiensis deponovaný ako subsp. tenebrionis DSM 5480, produkujúci aspoň dvakrát viac insekticídnych endotoxínov delta než materský kmeň, je vhodný na výrobu pesticídnych prostriedkov na boj so škodlivým hmyzom, zvlášť na hubenie motýľov, dvojkrídlového hmyzu a predovšetkým pásavky zemiakovej. Pripravuje a selektuje sa tak, že sa materský kmeň i) spracováva akýmkoľvek vhodným chemickým mutagénom, ako napríklad...