Archív za 2000 rok

Strana 8

Zariadenie núdzového systému brzdenia pre dopravu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2494

Dátum: 12.06.2000

Autor: Zaujec Vladimír

MPK: B60T 1/12

Značky: núdzového, zariadenie, dopravu, systému, brzdenia

Text:

...prebieha v smere potrebnom pre dosiahnutie žiadanej zmeny stavu dopravného prostriedku. Zariadenie núdzového systému brzdenia sa skladá z primámej a riadiacej sústavy,pričom primáma sústava je v plnom rozsahu ovládaná riadiacou sústavou. Primáma sústava zariadenia sa skladá z tlakovej nádoby Z rozdelenej na časti 2 opatrenej snímačom l 7 stavu stlačeného plynu a regulačným zariadením 16, na ktorú nadväzuje systém tlakových potrubí § 45...

Energetické výhrevno-chladiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2493

Dátum: 12.06.2000

Autor: Piroch Peter

MPK: F24D 3/00

Značky: zariadenie, výhrevno-chladiace, energetické

Text:

...v kruhovom tepelnom cykle. Energia je v požadovanom čase dodávaná a späť ziskavaná pre opätovné dodanie v inom čase tým istým zariadením. Riešenie umožňuje najmä u centrálnych teplárenských výrob a dodávok tepla výhodné prepojenie s dalšími absorbérmi tepla, umiestnenými v bytovom energeticko-kvapalinovom zariadení, najmä pre blokový byt ďalej umiestnenými v mieste kanalizačného potrubia, ďalej pod hornou plochou komunikácie, ktorou...

Postrekovač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2492

Dátum: 12.06.2000

Autor: Tanuška Ladislav

MPK: A01G 13/00, A01G 13/02

Značky: postrekovač

Text:

...kvapalín prepojená prepojovacou vetvou shlavným zásobníkom kvapaliny. Na výstuptlakovej nádoby je pripojená výstupná hadica.Podstatou technického riešenia je aj riešenie elektrického zapojenia, kde elektrické čerpadlo kvapalín je zapojené do napájacieho obvodu sbatériou, poistkou, hlavným spínačomJedným podstatným znakom technického riešenia je aj bližšie doplnenie zabezpečovacích elektrických prvkov tak, že napájací obvod ešte obsahuje...

Kompozit na báze polypropylénu so zníženou horľavosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2491

Dátum: 12.06.2000

Autori: Zvara Milan, Kišš Mikuláš, Gašparovič Ľudovít, Oravec Ivan, Bolačeková Ľubomíra

MPK: C08L 23/12, C08K 5/09, C08K 3/32...

Značky: zníženou, báze, kompozit, horľavosťou, polypropylénu

Text:

...vlastnosti, ale zlepšuje sa spracovateínosť a vzhľadové a úžitkové vlastnosti kąumpozitov.Podstata tohto riešenia spočíva v kompozite na báze poiypropylénu so zníženou horravostou, ktorý pozostáva zo 40 až 60 hmotnostných polymérov propylénu, 30 až 50 A- hmotnostných metafosforećnanu amonneho a 0,5 až 5,004, hmotnostných pçilypropylénu štepeného 0,1 až 5,0 hmotnostnými maleinanhydridu.Podstatu úžitkového vzoru ozrejmujú nasledovné...

Spoj veľkoplošných dosiek a zariadenie na jeho výrobu a na spájanie veľkoplošných dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2490

Dátum: 12.06.2000

Autor: Žilík Marián

MPK: F16B 11/00, F16B 12/04

Značky: výrobu, velkoplošných, spájanie, dosiek, zariadenie

Text:

...riešenia a naobr. 3 je znázomené zariadenie na spájanie dosiek.Príklad uskutočnenia Príklad lSpôsobom podľa tohto technického riešenia bol vyrobený klinový spoj, ktorý pozostáva z drážky a klina. Použité boli preglejkové dosky hrúbky 25 mm. Drážka je ukončená na obidvoch povrchoch dosky plôškou hrúbky 1 mm, dno klinovej drážky má tvar W a na obidvoch povrchoch dosky na strane klina sú vytvorené rnikrodrážky v tvare V a ich hĺbka je 1...

Prevodovka s krížovým redukčným mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2489

Dátum: 12.06.2000

Autor: Janek Bartolomej

MPK: F16H 1/32

Značky: mechanizmom, křížovým, převodovka, redukčným

Text:

...záberom ozubených koliesa silovými reakciami od záťažného momentu prevodovky. To znamená, že k silovým zložkám vytváraným záberom ozubených kolies a zaťažujúcim ložiská kľukových hriadeľov sa pripočítavajú silové reakcie od záťažného momentu prevodovky. Veľkosť výslednej silovej reakcie od záťažného momentu prevodovky je v absolútnej hodnote približne rovnaká ako veľkosť tangenciálnej silovej zložky vytváranej záberom ozubenia.Príspevok...

Kašírovacia trojvrstvová fólia na báze polyetylénu a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2488

Dátum: 12.06.2000

Autori: Štolcová Magdaléna, Trlica Antonín

MPK: C08L 23/06

Značky: fólia, použitie, polyetylénu, kašírovacia, trojvrstvová, báze

Text:

...fólie je viacvrstvová fólia podľa EP 842044, skladajúca sa z fólie alebo kombinácie fólií (A) vyrobenej z vrstiev plastu a/alebo kovu , majúca najmenej 10 m hrubú vrstvu zvárateľnú za tepla biaxiálne orientovanú, vyrobenú z väčšej časti z homopolymérov polyetylénu alebo kopolymérov, ktorá je pripojená k fólii (A) lepidlom (B). Uvedené materiály už vyčerpali svoje možnosti z hľadiska nárokov moderných napr. vysokorýchlostných automatov,...

Rozrušovacie a dávkovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2487

Dátum: 12.06.2000

Autor: Lešso Peter

MPK: B65D 88/28

Značky: dávkovacie, zariadenie, rozrušovacie

Text:

...riešenie zudstránilo problém vytvára/rur ldenb y materiálu v zásrjtbrrilczi a lo jednoduchou áprzwvou. Jestviuúce trysky lr/Oľé sú /cwngencicilne umiestnené v .spodnej čas/i zásobu/kr pod uhlom non/Sám celá vrstvu materiálu a /ým zabezpečujú dokonalé vyprázdnenie a /rontinua/ne dtŤlV/(Ovtľlllĺe mctreričriu do ziuiešcrvačct. Prehľad obrázkov na nýkresoch.Na obrázku 1 je schématiclré riešenie v pohľade .s zoporiatlanint dvoch nysielr pod...

Ovládací hriadeľ prietokového kohúta na tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2486

Dátum: 12.06.2000

Autor: Ferrer Beltrán José Maria

MPK: F16K 5/06

Značky: prietokového, kohúta, tekutiny, ovládací, hriadel

Text:

...ale je v DOClSlHIC mierne pretiahnuta vzhladom na os syntet rie sučasti, čím sa dosiahne dokonalé utesneííie a v dôsledku toho sa zamedzi ajPrehlad obrazkov na výkresochPredložené technické riešenie bude ďalej, z dôvodu jeho ľahšieho pochopenia, ozrejmene pomocou pripojenćho výkrestn znázorňujuceho, z dôvodu ilu stracie. jaredmetné vyhotovenie kohúta. kdeobrazok l znázorňuje pohľad na rez monolitickým telesom, vytvarajúcimobrazok 2...

Systém zlúčeného nasávania a výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2485

Dátum: 12.06.2000

Autor: Rybár Martin

MPK: F02B 29/00, F01L 1/00, F01L 7/00...

Značky: systém, nasávania, výfuku, zlúčeného

Text:

...obrázkov na yýkresochĎaľšie výhodné znaky a podrobnosti technického riešenia vyplývajú z nasledujúceho popisu príkladov uskutočnenia v súvislosti s priloženými výkresmi, na ktorých obr.1 znázorňuje schematický rez valcom motora s piestom, jedným párom kanálov ústiacich do valca s rozdeľovačmi kanálov a klapkami, ventilmi a vačkovými hriadeľmi s dvojvačkami na ovládanie týchto ventilov, obr.2 rez rozdeľovačom kanálov s jednou...

Závorový adaptér

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2484

Dátum: 12.06.2000

Autor: Maciak Ondrej

MPK: B61L 29/00

Značky: adaptér, závorový

Text:

...pri pohľade zhoraZávorový adaptér podľa obr. je zhotovený nerozoberateľným spojením, zvarením nosnej rúry 1 s rárnovým držiakom g. Na nosnej rúre l je tiež priečne navarený náboj z oceľovej rúrky. Rahnový držiak g je tvorený dvomi pozdĺžnymi rahnovými platňami Ä, prepojenýrni na jednom zkoncov prepojovacou platničkou Q , pričom spevnenie spoja je realizované umiestnením a privarenim rohových výstuh z Spoj medzi nosnou rúrou l a rahnovým...

Zábavná didaktická pomôcka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2483

Dátum: 12.06.2000

Autor: Druska Vojtech

MPK: G09B 11/10

Značky: zábavná, pomôcka, didaktická

Text:

...a s akým výsledkom.Znaky môžu byt vyhotovené V podobe drobných geometrických obrazcov, čo je vhodné pre deti predškolského veku, alebo číslic či písmen, čo sa môže tešiť obľube u mladších školákov.Didaktická pomôcka podľa technického riešenia môže byť vyhotovená na obvyklom papierovom alebo kartónovom nosiči, ako je to známe pri omalovánkach. Je však možné uplatniť tiež ine nosiče, napríklad v predškolských zariadeniach je možné použit...

Hydraulické výklopné stabilizačné podpery s pákovým mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2482

Dátum: 12.06.2000

Autori: Majer Igor, Tydlačka Miroslav

MPK: B60S 9/10

Značky: podpery, pákovým, stabilizačné, mechanizmom, hydraulické, výklopné

Text:

...2 je vschématickom zobrazeni postupnosť prestavovania hydraulicky výklopnej stabilizačnej podpery s pákovým mechanizmom - v transportnej polohe (a), v medzipotoheFiameno m spevne zabudovaným priamočiarym hydromotorom stabilizácie l je otočne uložené v ráme pracovného stroja Q pomocou čapu 91. V ramene 19 je čapom 21 otočne začapovaná vzpera 2 O. V ráme pracovného stroja Q je čapom gg otočne uložené aj vahadlo (39, vybavené opierkou 31....

Prielez s bajonetovým uzáverom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2481

Dátum: 12.06.2000

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B65D 90/10

Značky: uzáverom, bajonetovým, prielez

Text:

...uzáverom , ktorý jesituovaný vo vodorovnej polohe aje opatrený ochranným obvodovým krytom .Prielez s bajonetovým uzáverom podľa Obr.1 má na prírube 1 plášťa g prielezu , v ktorej je vytvorená obvodová drážka g pre jazyčkové tesnenie g otočne uložený väzbový prstenec Q , na ktorého homej časti je po obvode vytvorených osem zubov Q s nábehmi ,pričom na radiálnej časti obvodu je časť ozubenia Z , s ktorým je v zábere ozubený pastorok § s...

Signalizačné zariadenie na zavzdušňovací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2480

Dátum: 12.06.2000

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B61D 5/00, B65D 90/32

Značky: zariadenie, zavzdušňovací, signalizacné, ventil

Text:

...tiahla 11 je naskrutkovaný unášač 22 , ktorý je kinematicky spojený čapom Q cez dvojdielnú páku gel a väzbovú páku 15 s otočným ramenom g§ pevne spojeným so signalizačným hriadeľom 12 uloženým otočne V nosiči 28 na nosnom ramene l a na oboch bočných stranách železničnej cisterny v čelných doskách 12 , kde sú k nemu uchytene ukazovatele Q prekrývajúce signalizačné okienkág v čelných doskách Ľ , v ktorých je uložený aj ovládací hriadel Q s...

Uhlíkatá prísada do surových zlievarenských formovacích zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2479

Dátum: 12.06.2000

Autori: Šimeček Václav, Mikšovský František, Šimeček Zdeněk, Jelínek Petr

MPK: C04B 35/035, B22C 1/00

Značky: zlievárenských, formovacích, surových, uhlíkatá, prísada, zmesí

Text:

...zhoršujúce potrebnú priedušnost zlievarenskej formy.Ako aditíva sú používané umelé a prírodné polymérne látky, asfalt, uhoľné smoly,chemické zlúčeniny a oleje. Hlavnou nevýhodou aditív však je , že i ked zvyšujú výťažnosť lesklého uhlíka, menia zároveň morfológiu lesklého uhlíka základného nosičaprísady, uhlia, a tak znižujújeho teplotu oxidácie.Používanie zmesi bentonitového ílu suhlíkom, t.j. zmesových bentonitov, má svoju nevýhodu...

Kŕmidlo s identifikáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2478

Dátum: 12.06.2000

Autor: Nagy Alojz

MPK: A01K 39/01

Značky: kŕmidlo, identifikáciou

Text:

...mechanizmu s časťami ako je hojdacia plošina l,päta g,spojovacia páka Q a odklopné dvierka s ramenom 5,20 závažia §,z kríža Q a z časti s obsahom kŕmidla 1.Na danom mieste na vonkajšom ramene hojdacej plošiny L,vlastná váha zvieraťa prestavujúca silu §l,vytvorí otvárací moment,kým zostatková sila z vlastnej tiaže pákového mechanizmu EQ vytvorí zatvárací moment na odklopné dvierka s ramenom 3,cez ktoré sa zviera dostane k obsahu kŕmidla 1.Na...

Zariadenie na prichytenie oporných košov filtračných hadíc

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2477

Dátum: 12.06.2000

Autor: Horký Jozef

MPK: B01D 29/11

Značky: filtračných, hadíc, oporných, prichytenie, košov, zariadenie

Text:

...nastavovacieho elementu.Zariadenie na uchytenie oporných košov filtračných hadicv príkladných uskutočneniach je vytvorené z kotviacej doskyQ plynotesne upevnenej k obvodovým stenám skrine filtra, filtračnej hadice g s kovovým krúžkom l a oporného koša 5. Do filtračnej hadice g zasunutý oporný kôš 4 je uložený v jednomzávesnom bode A v osi Q filtračnej hadice Pre prípad podľa2. obr. 1 a obr. 2 je v závesnom bode A v OS 1 Q hadice g na...

Prevodovka podvozka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2476

Dátum: 12.06.2000

Autori: Krnáč Štefan, Baran Štefan, Krnáč Juraj, Očenáš Ján

MPK: B60K 17/00

Značky: podvozka, převodovka

Text:

...prvky podvozku podľa potreby v rôznom usporiadaní, čo doterajšie konštrukcie neumoňovali.Na obrázku je celková zostava prevodovky podvozku v reze.Príklad uskutočnenia úžitkového vzoruPrevodovka podvozku má teleso skrine l, s dierami A a §, ktoré sú súosê s pastorkom g. Do dier A a 5 je podľa potreby určenej konečnou montážou prevodovky podvozku vo vozidle vložená buď príruba 3 pre pripojenie hnacieho prvku, alebo veko 5 s podperným ložiskom 5...

Blistrové balenie a zariadenie na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2475

Dátum: 12.06.2000

Autori: Assargren Christian, Friberg Claes

MPK: A61J 1/03, B65D 75/36

Značky: zariadenie, blistrové, výrobu, balenie

Text:

...línie skladania v blistrovej zostave sú oslabované zakaždým, ked je balenie skladané a rozkladané.Tento problém je výraznejší, ked je blistrová zostava vyrobená z tenkého a/aleboNavyše je v známom blistrovom balení ťažké kombinovat rôzne lieky. Toto blistrové balenie vyžaduje použitie skladateľnej blistrovej zostavy, ktorá je vytvorená z jedného kusu. Teda pri kombinácii rôznych liekov, musia byt tieto lieky kombinované pri výrobe...

Zariadenie na biodegradáciu hydinového trusu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2474

Dátum: 12.06.2000

Autori: Vidlička Ľubomír, Kozánek Milan

MPK: A01K 67/00, C05F 3/06, A01K 31/04...

Značky: trusu, zariadenie, hydinového, biodegradáciu

Text:

...nožičkou na nastavenie sklonu, vibračnými nožičkami a vibračným stolom.Príklady uskutočnenia technického riešenia P r í k l a d 1Zariadenie podľa technického riešenia pozostáva z prednej steny Q a z perforovaných stien g, ktoré sú rozoberateľné, pričom sú tvorené nosnými prvkami 12 a 13. Tieto nosné prvky sú osadené na dne 1 asú navzájom pospájané sponarni á. Dno chovného zariadenia 1 s nožičkami ll je opatrene čistiacim segmentom z pod ktorým...

Držiak na knihy, časopisy a noviny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2473

Dátum: 12.06.2000

Autor: Kopačka Jozef

MPK: A47B 23/00

Značky: časopisy, noviny, držiak, knihy

Text:

...a vsunie pod tenšiu časť knihy pri čítaní. Na obr.5 je bočný pohľad. 0 br.6 znázorňuje ľahkú dosku s dvomi oceľovými pružinami pri okrajoch zavesenú na ramene držiaka. Šípky ukazujú posunovanie časopisov, alebo novín. Na obr.7 je pohľad z boku s pripojenou ľahkou doskou.Držiak na knihy, časopisy a noviny je vytvorený rámikom vyplnený pletivom 9, ktoré je zasadenć a vystužené oceľovým pási kom łg, ktorý je pripevnený na vnútorné steny...

Spôsob a zariadenie na určenie dynamickej hmotnosti a strednej trecej sily na výťahových dverách

Načítavanie...

Číslo patentu: 280719

Dátum: 12.06.2000

Autor: Gerstenkorn Bernhard

MPK: G01M 19/00, B66B 13/14

Značky: trecej, dverách, výtahových, hmotnosti, dynamickej, určenie, zariadenie, spôsob, strednej

Zhrnutie / Anotácia:

Pomocou tohto spôsobu sú odmerané v systéme posuvných dverí (1) hmotnosti a trecie sily všetkých pohyblivých, navzájom spojených častí zariadenia na dverové krídlo (2) a pomocou zatváracieho závažia (G) sa stanoví ich numerická hodnota. Na tento účel sa dverové krídlo (2) podrobí otváraciemu testovaciemu pohybu (ÖL) a zatváraciemu testovaciemu pohybu (SL), pričom musí prejsť bez pohonu testovacími úsekmi TS1, resp. TS2, a na základe...

Bis-Benzo alebo benzopyrido-cyklohepta zlúčeniny, spôsob ich prípravy, farmaceutický prípravok a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280717

Dátum: 12.06.2000

Autori: Piwinski John, Wong Jesse, Green Michael

MPK: C07D 213/89, A61K 31/496, A61K 31/44...

Značky: prípravok, použitie, bis-benzo, benzopyrido-cyklohepta, farmaceutický, spôsob, zlúčeniny, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Bis-Benzo alebo benzopyridopiperidénové, piperidylidénové a piperazínové zlúčeniny vzorca (I) a ich farmaceuticky prijateľné soli, kde Z znamená skupinu vzorca -(C(Ra)2)m-Y-(C(Ra)2)n- alebo skupinu vzorca (alfa)
L je N alebo N+O-
X je CH, N alebo NR12
T je CH, C alebo N, ktoré majú antialergickú a protizápalovú aktivitu
spôsob prípravy týchto zlúčenín a ich použitie v lekárstve.

Spôsob prípravy arénov vanádu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280716

Dátum: 12.06.2000

Autori: Calderazzo Fausto, Moalli Angelo, Masi Francesco, Invernizzi Renzo, Pampaloni Guido

MPK: C07F 9/00, C07F 17/00

Značky: vanadu, arénov, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Príprava arénov vanádu všeobecného vzorca V (arén)2, v ktorom arén znamená benzén alebo monoalylbenzén, dialkylbenzén alebo polyalkylbenzén s až 9 atómami uhlíka, redukciou vanádiumarénjodidu všeobecného vzorca V (arén)2 I, v ktorom má arén uvedený význam, ktorá sa uskutočňuje so stechiometrickým množstvom reakčných zložiek alebo s ekvivalentným pomerom vanádiumarénjodidu a redukčného činidla 1,01 : 0,83 pričom redukčné činidlo je vybrané zo...

Farbivá vo forme solí, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280710

Dátum: 12.06.2000

Autori: Vougioukas Angelos-elie, Kaul Bansi Lal

MPK: C07D 409/14, C09B 69/02, D06P 1/39...

Značky: solí, formě, výroby, farbiva, spôsob, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa farbivá vo forme solí vzorca F . (A)n, kde jednotlivé substituenty sú vysvetlené v opisnej časti, spôsob ich výroby a ich použitie na farbenie syntetických polyamidov v roztavenej forme.

Spôsob výroby polyuretánovej izolačnej penovej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 280709

Dátum: 12.06.2000

Autor: Hützen Hans Wilhelm

MPK: C08K 5/5333, C08J 9/14, C08J 9/00...

Značky: izolačnej, penovej, hmoty, spôsob, výroby, polyuretánovej

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe polyuretánovej izolačnej penovej hmoty sa emulguje ako hnací prostriedok vo vzťahu na polyol hmotnostne až 20 % aspoň jedného alkánu s 3 až 6 atómami uhlíka a s teplotou varu pri tlaku okolia -10 až +70 °C, 5 až 35 %, vztiahnuté na celkovú hmotnosť penovej hmoty, aspoň jedného tekutého a/alebo pevného prostriedku proti horeniu a aspoň jeden zásaditý katalyzátor s alkoholickými východiskovými látkami na výrobu polyuretánových penových...

Nádoba na kryogénnu kvapalinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280707

Dátum: 12.06.2000

Autori: Delatte Daniel, Klok Cornelis

MPK: F17C 1/12

Značky: kvapalinu, kryogénnu, nádoba

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná nádoba (1) má vnútorný plášť (2) a vonkajší plášť (3), ktoré medzi sebou vymedzujú medziľahlý izolačný priestor (4), a odvádzacie potrubie kryogénnej kvapaliny, ktoré obsahuje vnútornú časť (29) a ktoré prebieha v medziľahlom izolačnom priestore (4) medzi spodnou časťou vnútorného plášťa (2) a vrchnou časťou vonkajšieho plášťa (3), ktorých podstata spočíva v tom, že vnútorná časť (29) odvádzacieho potrubia obsahuje úsek, výhodne tvorený...

Spôsob prevádzkového riadenia elektrostatického zariadenia na nanášanie povlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 280705

Dátum: 12.06.2000

Autori: Schneider Rolf, Luderer Manfred, Henger Peter

MPK: B05B 12/08, B05D 1/04

Značky: povlaků, zariadenia, elektrostatického, spôsob, nanášanie, prevádzkového, riadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prevádzkového riadenia elektrostatického zariadenia na nanášanie povlaku, kde sa náterová hmota, rozprášená rozprašovacím mechanizmom, nabíja korónovým výbojom pomocou elektród, ktoré sú pripojené na generátor vysokého napätia s premenným napätím na vodivé náterové hmoty, uzemnené počas striekania, pričom sa meria prevádzkový prúd, zodpovedajúci korónovému výboju, sa uskutočňuje tak, že počas prevádzky nanášacieho zariadenia sa...

Vytvrditeľná zliatina medi

Načítavanie...

Číslo patentu: 280704

Dátum: 12.06.2000

Autori: Helmenkamp Thomas, Gravemann Horst

MPK: B22D 11/06, C22C 9/06

Značky: vytvrditelná, zliatina

Zhrnutie / Anotácia:

Vytvrditeľná zliatina medi je určená na výrobu lejacích valcov a lejacích kolies, ktoré sú pri liatí na konečné rozmery podrobované striedavému teplotnému namáhaniu, s tvrdosťou podľa Brinella aspoň 200 HB a s elektrickou vodivosťou vyššou ako 38 Sm/mm2. Zliatina pozostáva z 1,2 až 2,6 % hmotn. niklu, 0,1 až 0,45 % berýlia, voliteľne až 0,25 % hmotn. zirkónia, zvyšok meď, vrátane nečistôt podmienených výrobou a obvyklých spracovateľských...

Metalocénový katalyzátor, spôsob jeho prípravy a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280700

Dátum: 12.06.2000

Autori: Ewen John, Razavi Abbas

MPK: C08F 10/06, C08F 10/00, C08F 4/642...

Značky: spôsob, metalocénový, použitie, katalyzátor, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Metalocénový katalyzátor na prípravu syndiotaktických polyolefínov so všeobecným vzorcom R''(CpRn)-(CpR'm)MeQk, kde Cp je cyklopentadienylový alebo substituovaný cyklopentadienylový kruh, každý zo symbolov R, ktoré sú rovnaké alebo rôzne, znamená uhľovodíkový zvyšok s 1 až 20 uhlíkovými atómami, každý zo symbolov R', ktoré sú rovnaké alebo rôzne, znamená uhľovodíkový zvyšok s 1 až 20 uhlíkovými atómami, R'' je štruktúrny mostík medzi kruhmi Cp,...

Spôsob prípravy tetraploidného rumančeka bohatého na bisabolol

Načítavanie...

Číslo patentu: 280689

Dátum: 12.06.2000

Autori: Chlodwig Franz, Isaac Otto

MPK: A01H 5/02, A01H 1/06

Značky: spôsob, tetraploidného, bisabolol, přípravy, rumančeka, bohatého

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy nového na bisabolol bohatého tetraploidného rumančeka kultúrneho rastlinného druhu rumanček pravý (Chamonilla recutita L., synonymného s Matricaria chamonilla L., Asteraceae), ktorého pri teplote 40 °C sušené kvety obsahujú, vztiahnuté na sušinu, aspoň 100 mg % chamazulénu, aspoň 200 mg % (-)-alfa- bisabololu a menej ako 50 mg % ostatných bisaboloidov s výnimkou odrody rumančeka Manzana, ktorého podstata spočíva v tom, že sa v...

Nosič záznamu, spôsob zaznamenávania, záznamové zariadenie na získavanie takýchto nosičov a zariadenie obsahujúce ochranný prostriedok proti nedovolenému kopírovaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280686

Dátum: 12.06.2000

Autori: Veldhuis Hindrik, Heemskerk Jacobus Petrus Josephus, Roth Rudolf

MPK: G11B 20/00

Značky: nosič, prostriedok, zariadenie, záznamu, nedovolenému, ochranný, proti, zaznamenávania, spôsob, záznamové, obsahujúce, nosičov, získavanie, kopírovaniu, takýchto

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič záznamu nesie okrem hlavnej informácie informáciu druhotného kódu. Informácia druhotného kódu obsahuje "kopírovacie" bity striedajúcich sa logických hodnôt na udávanie, že zaznamenaná informácia je kópia. Riešenie sa ďalej vzťahuje na spôsob a záznamové zariadenie na získanie takých nosičov záznamu a nakoniec záznamové zariadenie obsahujúce detekčný obvod zisťujúci prítomnosť "kopírovacích" bitov prestriedaných logických hodnôt v...

Spôsob prenosu informácií, nosič informácií a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280685

Dátum: 12.06.2000

Autor: Blüthgen Björn

MPK: G11B 20/10

Značky: nosič, tohto, přenosu, spôsob, informácií, vykonávanie, zariadenie, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob umožňuje prenos audio- a/alebo videoinformácie pomocou nosiča informácie, napr. DAT, CD alebo CDV. Vo vedľajšom R a W kanáli CD signálu je zaznamenaná okrem audio- a/alebo videosignálu textová informácia. Táto informácia je rozdelená do blokov. Bloky rôznych informačných kategórií sú oddelené. Po prečítaní informácie z disku sú oddelené bloky vybratej kategórie od čítanej informácie. Tento systém prenosu prídavnej informácie dovoľuje...

Spôsob prenosu informačných dát a zapojenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280683

Dátum: 12.06.2000

Autori: Immink Kornelis Antonie, Odaka Kentaro, Nijboer Jacob Gerrit, Ogawa Hiroshi

MPK: H03M 7/00, H04L 25/49

Značky: zapojenie, přenosu, spôsob, vykonávanie, informačných

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou spôsobu je prenos informačných dát, napríklad zvukových dát, prevedených do číslicovej formy reprezentovanej elektrickými signálmi, ktoré sa na účely prenosu kódujú do zodpovedajúcej kódovateľnej formy, a potom sa môžu dekódovať do pôvodného tvaru. Vynález sa rovnako vzťahuje na kódovacie zapojenie na uskutočňovanie spôsobu tohto prenosu informačných dát.

Zariadenie na magnetooptický záznam informačného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280678

Dátum: 12.06.2000

Autori: Hoeven Petrus Christianus Johannus, Van Der Zande Paulus Christianus Maria

MPK: G11B 27/30, G11B 7/013, G11B 20/14...

Značky: magnetooptický, záznam, zariadenie, signálu, informačného

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na magnetooptický záznam informačného signálu na magnetooptický nosič (1) záznamu, obsahujúci magnetooptickú záznamovú vrstvu (6) na podklade v tvare disku a vybavenú oblasťou na záznam informácie v tvare stopy (4) usporiadanej v tvare špirály alebo sústredených obrazcov. Zariadenie obsahuje magnetooptickú záznamovú hlavu (53) vybavenú zdrojom žiarenia záznamového žiarivého zväzku a magnetizačnú cievku magnetického poľa v...

Zariadenie na vykurovanie a vetranie priestoru pre cestujúcich alebo kabíny automobilového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 280761

Dátum: 18.05.2000

Autor: Loup Didier

MPK: B60H 1/00

Značky: priestoru, automobilového, kabiny, zariadenie, cestujúcich, vozidla, vykurovanie, vetranie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje skriňu (10) vymedzujúcu rozdeľovaciu komoru (42) so vstupom (40) na prívod čerstvého alebo ohriateho vzduchu do rozdeľovacej komory a s výstupmi na rozdeľovanie čerstvého alebo ohriateho vzduchu do rôznych oblastí priestoru pre cestujúcich alebo kabíny vozidla, a s rozdeľovacou clonou (86) uloženou otočne okolo osi (XX) vnútri rozdeľovacej komory na reguláciu rozdeľovania vzduchu vypúšťaného výstupmi. Skriňa (10) vymedzuje...

Bytové, energeticko-kvapalinové zariadenie, najmä do blokového bytu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2472

Dátum: 16.05.2000

Autor: Piroch Peter

MPK: F24D 12/00, F24D 12/02

Značky: blokového, najmä, energeticko-kvapalinové, zariadenie, bytové

Text:

...na nej.U bytového energeticko-kvapalinového zariadenia so slnečným absorbérom umiestneným na balkóne bytu a so sklonenou absorbčnou plochou sa dosiahne vysoký účinok využitia priestoru, autonómnosť zariadenia, malá dĺžka okruhu ohrevu slnečným absorbérom, a tým nizke tepelné straty, výhodný uhol dopadu slnečných lúčov, a tým vysoká účinnost premeny slnečného žiarenia na tepelnú energiu.U bytového energeticko-kvapalinového zariadenia...

Fytobiologicky účinná kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2471

Dátum: 16.05.2000

Autori: Hojč Ján, Beňo Ľuboš, Gregor Ľudovít, Stanček František, Macho Vendelín, Balážová Jarmila

MPK: C05B 7/00, C05B 3/00, C05B 9/00...

Značky: účinná, kompozícia, fytobiologicky

Text:

...nielen samotnej, ale aj vkombinácii sinými, najmä práškovými minerálnymi hnojivami. Navyše prímes polyéterov svojou hydrofobizačnou účinnosťou výrazne spomaľuje vyplavovanie difosforečnanov, ale aj ostatných vodorozpustných zložiek kompozície.Ďalšie ťiclaje o zložení fytobiologicky účimiej kompozície podľa tohto technického riešenia, ako aj jej íičínnosti a výhodách sú zrejmé z príkladov, ktoré však nároky na ochranu nijako neobmeclzujíi, len...

Fotomagnetický stimulátor hojenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2470

Dátum: 16.05.2000

Autori: Volejník Josef, Zkoutajan Milan, Buček Zdeněk

MPK: A61N 2/02

Značky: hojenia, stimulátor, fotomagnetický

Text:

...LED, je opísaná napríklad V spise SU 1697847 Al a kombinácia skupiny svetla z LED, obklopeného stálym prstencovým permanentným maqnetom je opísaná v RU 2 033 825 Cl.Pôsobenie magnetického poľa a/alebo svetelného žiarenia na stavbu buniek, šírenie signálov a rôznych vplyvov na hojenie, jedoložené rôznymi správami z lekárskej literatúry.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje fotomagnetický stimulátor hojenia, najmä ako kombinácia...