Archív za 2000 rok

Strana 6

Turbínka prietokomera s dvojitým stúpaním lopatiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2562

Dátum: 11.07.2000

Autori: Trúsik Miroslav, Vozárik Marián

MPK: G01F 1/10

Značky: prietokomera, lopatiek, dvojitým, stúpaním, turbínka

Text:

...riešenia je širší pracovný rozsah prietokomera, ako i jednoduchšia a menej časovo náročná montážPrehľad obrázkov na výkresochNa priloženývh výkresoch je znázornený jeden priklad riešenia turbinky, kde obr. 1 predstavuje uloženie turbinky a obr. 2 čiastkový priečny rez s pohľadom na lopatky s dvojitým stúpanim.Na obr. 1 je znázornený priklad uloženia turbinky, ktoré pozostáva z turbinky l, v osi ktorej je náboj g s guličkovými ložiskami Q....

Vložka elektrického vykurovacieho telesa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2561

Dátum: 11.07.2000

Autor: Kysela František

MPK: H05B 3/18

Značky: tělesa, elektrického, vykurovacieho, vložka

Text:

...vložky elektrického vykurovacieho telesa, obr. 2 ľavý bokorys vložky z obr. 1, obr. 3 pravý bokorys vložky z obr. 1, obr. 4 prierez A - A vložkou elektrického vykurovacieho telesa z obr. 2 a obr. 5prierez B - B vložkou elektrického vykurovacieho telesa z obr. 2. PríkladyskutočneniaVložka elektrického vykurovacieho telesa zobrazená na pripojených výkresoch je zložená z pozdĺžneho izolačného telesa l, vytvoreného napríklad z keramiky, ktoré...

Spínacia jednotka vysokonapäťových odpínačov s vákuovou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2560

Dátum: 11.07.2000

Autori: Jenčík Imrich, Cziel Ján

MPK: H01H 33/66

Značky: komorou, spínacia, vysokonapäťových, odpínačov, vakuovou, jednotka

Text:

...vo vákuovej komore g s teplom zmrštiteľnou hadicou ggl uloženej V spodnej časti dvoch symetrických izolačných krytov l§ s elektricky vodivým upevnením cez kovovú tesniacu podložku ll na zbernicu hlavného kontaktu vysokonapätového odpínača lg. Lineárny pohyb pohyblivého kontaktu § do zapnutého a vypnutého stavu je realizovaný preklapacím stradačovým pohonom s vačkou l otočne uloženou V strede hnacej hriadele l§.Vačka l je ovládaná z oboch...

Zariadenie na výrobu a dopravu ľahkého betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2559

Dátum: 11.07.2000

Autor: Scherfel Walter

MPK: E04G 21/02

Značky: ľahkého, výrobu, zariadenie, dopravu, betonů

Text:

...prívodom 22.Zariadenie je riadené riadiacim mikroprocesorom Q umiestneným v rozvodnej skrini s istením všetkých točivých súčastí zariadenia. Riadiaci mikroprocesor Q je cez výkonové časti rozvodnej skrine ll spojený spätnou väzbou dvomi výstupmi s čerpadlom 21 na vodu napojeným na zásobník vody 20 a tretím výstupom s penogenerátorom 19 napojeným tlakovou hadicou 33 na kompresor §l a tlakovou hadicou 15 peny na zásobník 32...

Ochranný kryt disku kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2558

Dátum: 11.07.2000

Autor: Radvanec František

MPK: B60B 7/00

Značky: disků, kolesa, ochranný

Text:

...tvoril jej objem minimálne jednu tretinu uzavretej dutiny. Použitie ortuti v kvapaline napomáha aktívnemu presunu kvapaliny v uzavretej dutine.Pri zväčšení hmotnosti ochranného krytu disku kolesa (vytvorením väčšieho množstva uzavretých dutín alebo vytvorením uzavretých dutín s väčším obsahom, alebo použitím náplne aktívneho ťažiska v uzavretej dutine s väčšou hmotnosťou) sa dá využívat ochranný kryt disku kolesa na prekonávanie prírodných...

Kompaktný zásobník vyhoreného jadrového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2557

Dátum: 11.07.2000

Autor: Horňák Drahoslav

MPK: B65D 88/78, G21F 9/36

Značky: vyhoreného, jadrového, kompaktný, paliva, zásobník

Text:

...zásobník vyhoreného jadrového paliva, určeneho naskladovanie pod vodnou hladinou V skladovacích bazénoch, najmä v jadrových elektrárňach, pozostávajúci zo skrátených šesťhranných absorbčných puzdier a šesťhranných absorbčných puzdier, ktorých dĺžka korešponuje s dĺžkou palivovej kazety a dno každého z nich je vytvorené aspoň z troch priečnikov,lúčovite spájajúcich jej stred so stredmi protiľahlých strán,navzájom pevne spojených do...

Membránová konštrukcia na výstavbu halových objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2556

Dátum: 11.07.2000

Autor: Sedlár Ladislav

MPK: E04B 1/16, E04B 1/30, E04B 1/32...

Značky: výstavbu, halových, objektov, konštrukcia, membránová

Text:

...riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výlcresu, na ktorom je membránová konštrukcia na výstavbu halových objektov mázomená v reze.Názomý príklad uskutočnenia ukazuje priložený obrázok, kde nosná vrstva l je zhotovené zo sieťoviny pozostávajúcej zo železných prútov v hrúbke 1 až 15 nnn s veľkosťou oka 1 až 150 cmz a je napnutá V pozdlžnom smere medzi nosné rámy 41 a v priečnom smere do zúkladovo soklovej časti.Nosné rámy 5 majú...

Porubový dopravník s hydraulickým napínacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2555

Dátum: 11.07.2000

Autori: Bárta Jozef, Kollár Štefan, Kuzma Alexander, Poljak Peter, Vilmon Eduard

MPK: B65G 17/28

Značky: hydraulickým, dopravník, napínacím, zariadením, porubový

Text:

...aposuvný pohyb je vyvodený zmechanizovanej výstuže prostredníctvom hydraulickýchválcov, ktore sú uchytené v moste porubového dopravníka a o prechodový žľab.Podstata takto usporiadaného zariadenia spočíva vposuvnom uložení porubového dopravníka v mostoch, pričom posuvný pohyb je vyvodený od hydraulických valcov, ktoré sú napojené na hydraulický rozvod mechanizovaných výstuží. Pre zabezpečenie technickýchpodmienok pre dopravníky je poloha...

Montovateľný ochranný domček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2554

Dátum: 11.07.2000

Autor: Maciak Ondrej

MPK: E04B 1/348, E04B 5/00, E04B 1/02...

Značky: montovateľný, ochranný, domček

Text:

...prakticky bez výluky na trati tým, že starý domček sa obstavia i prekryje a vo vnútri novej konštrukcie sa vykoná demontáž starého domčekabez potreby odstavenia prístrojov na dlhší časový úsek.Prehľad obrázkov na gzkresochMontovateľný ochranný domček je bližšie ozrejmený na priložených výkresoch,ktoré znázorňujúobr.l - trojrnodulový domček, uložený na panelovej základniobr.2 - šesťmodulový domček umiestnený na štyroch rohových, výškovo...

Prepúšťacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2553

Dátum: 11.07.2000

Autor: Matuláni Štefan

MPK: B65G 47/88, G07F 11/28

Značky: zariadenie, prepúšťacie

Text:

...pohľad zboku na jedno z možných konštrukčných riešení prepúšťacieho zariadenia v základnej polohe. Obr. 4 znázorňuje pohľad zboku na jednozmožných konštrukčných riešení prepúšťacieho zariadenia vpolohe po prepustení tovaru do výdaja.Prepúšťacie zariadenie je možné použiť napríklad na výdaj kusového tovaru z predajných automatov po vhodení mince.Príklad uskutočnenia technického riešenia je na obr. 1, na ktorom je pohľad zhora na...

Protipožiarna omietková zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2552

Dátum: 11.07.2000

Autor: Štepita Rastislav

MPK: C04B 35/66

Značky: protipožiarna, omietková

Text:

...sa z expandovaného perlitu objemovej hmotnosti od 70 do 150 kg.m 3 v množstve od 10 do 30 hmotn.,bőraxu od l do 10 í» hmotn., sadrý od 20 do 70 7 hmotu., hydrátu vápenatého od 3 do 15 hmotn., mastenca mletého od l do 15 7 hmotn. a sekaného skleneného vlákna od l do 5 7 » hmotn. Pred aplikáciou sa zmes homogenizuje s vodou, alebo riedenou dis perziou syntetických živíc.Príklady us kut o čneniaBoli pripravené nasledujúce zmesiExpandovaný...

Zariadenie na meranie slnečného svitu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2551

Dátum: 11.07.2000

Autor: Gvozdják Ján

MPK: G01J 1/02, G01J 1/04

Značky: slnečného, zariadenie, meranie, svitu

Text:

...s osou Y, os X je kolmá na os Y a leži v horizontálnej rovine, os Z je kolmá na osi X a Y a priesečník osi X, Y, Z je totožný s geometrickým stredom šošovky, pričom rozmer šošovky v smere osi Y je rovný 0,5 až 15 násobku ohniskovej vzdialenosti. Optický systém ďalej pozostávaz líniového detektora, umiestneného rovnobežne s osou X vo vzdialenosti rovnej 0,5 až 1,5 ná sobku ohniskovej vzdialenosti V obrazovom polpriestore pod šošovkou v...

Zariadenie na imitáciu speváckeho telesa, najmä zboru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2550

Dátum: 11.07.2000

Autor: Gontko Lucian

MPK: G10H 1/00, G10H 1/10

Značky: najmä, imitáciu, zboru, speváckeho, tělesa, zariadenie

Text:

...že pozostáva z N mikofónov aspoň pre dva hlasy z basu, tenoru, altu alebo sopránu prepojených s prvým A/D prevodníkom napojeným na počítačovú riadiacu jednotku. Prvý A/D prevodník je svojimivýstupmi prepojený saspoň jedným modulom tvorby viac hlasov,ktoré sú ďalej prepojené sMlDl prevodníkom napojeným na počítačovú riadiacu jednotku. Výstupy modulov tvorby viac hlasov sú samostatne prepojené so svojim príslušným elektroakustickým meničom....

Zariadenie na imitáciu hudobného telesa, najmä symfonického orchestra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2549

Dátum: 11.07.2000

Autor: Gontko Lucian

MPK: G10H 1/00

Značky: zariadenie, najmä, hudobného, orchestra, symfonického, imitáciu, tělesa

Text:

...hudobného telesa, najmä symfonickéhoorchestra. Napokon je dodržaná aj zásada, zhody priestorového osadenia elektroakustických meničov imitovaného hudobného telesa spriestorovým obsadením nástrojov reálneho hudobného telesa alebo orchestra. Zdaného je zrejmé, že počtu nástrojov vreálnom hudobnom telese zodpovedá ten istý počet hudobných vzoriek imitovaného hudobného telesa, najmä orchestra aten istý počet elektroakustických...

Lano najmä na koľajnicové prepojky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2548

Dátum: 11.07.2000

Autor: Gonda František

MPK: E01B 25/18, D07B 1/08

Značky: najmä, prepojky, koľajnicové

Text:

...a celé obvodové zväzky sú zhotovené z oceľového drôtu.-2 Varianme výhodné riešenie spočíva v tom, že každý z obvodových zväzkov, ako stredný zväzok sú zhotovené kombináciou medeného drôtu v jadre zväzkov aoceľového drôtu na povrchu zväzkov.Prehľad obrázkov na yýkreseTechnické riešenie je ozrejmené na priloženom výkrese, kde obr. l - znázorňuje prierez lanom, ktorého stredný zväzok je zhotovený z medeného prepleteného drôtu a obvodové...

Ohybná prepojovacia hadica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2547

Dátum: 11.07.2000

Autor: Kušnir Jozef

MPK: F16L 11/11, F17D 1/04

Značky: prepojovacia, hadica, ohybná

Text:

...alternatíva riešenia,pri ktorom centrálny rozvod j plynu má vnútorný napojovací závit. Sú možne aj kombinácie týchto riešení závitov, čomu je potrebné prispôsobiť ukončenie prvej dutej spojovacej časti g a druhej dutej spojovacej časti ž.Prvá dutá spojovacia časť g a druhá dutá spojovacia časť ž sú spojene pevne alebo rozoberateľne s dutým ohybným valcovitým členom 2 pozostávajúcim z dutého valcového pružného prvku Q, ktorý obopína ohybná...

Nosič obrazového útvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2546

Dátum: 11.07.2000

Autor: Kadlec Juraj

MPK: G09F 15/00, G09F 7/02

Značky: obrazového, útvaru, nosič

Text:

...9 a nârys nosiča obrazového prvku, vktorom je výmenná obrazová doska a/alebo priehľadná krycia doska napínaná ťažnými pružinami a obr. 9 b pôdorys nosiča obrazového útvaru podľa obr. 9 a.Nosič obrazového útvaru obsahuje plošný prvok l, ktorého vonkajšia strana je určená na aplikáciu textu a/alebo grafiky. Na zadnej strane plošného prvku 1 je známym neznázomeným spôsobom upevnený niektorý zo známych neznázomených držiakov, pričom množstvo...

Zariadenie na podporu prestavovacích pohybov a na pružnú stabilizáciu pohyblivých častí výhybiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2545

Dátum: 11.07.2000

Autori: Achleitner Herbert, Kreuzer Erich, Durchschlag Gerald (zomrel)

MPK: B61L 5/10

Značky: zariadenie, pohyblivých, částí, pružnú, prestavovacích, stabilizáciu, výhybiek, podporu, pohybov

Text:

...klietky guličkových ložísk, čo veľmi zjednodušíkonštrukciu. Aby sa zabezpečilo bezpečné vysúvanie a zasúvaníe gúľ z klietky do drážok v nirke a späť do staviacej tyče, je výhodné, keď sa drážky v staviacej tyčí uskutočnia ako trapézové, teda v tvare lichobežníka.Vďaka uzatvorenej kompaktnej konštmkcii zariadenia sa dá včleniť aj dodatočný hydraulický tlmič, čím sa zníži hlučnosť zariadenia. Potom sú vo výhodnom uskutočnení klietky na...

Spojovací prvok na spájanie tyčí do priestorových tyčových konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2544

Dátum: 11.07.2000

Autor: Štulák Stanislav

MPK: F16B 7/18, E04B 1/19

Značky: tyčových, spojovací, konštrukcií, priestorových, prvok, spájanie, tyčí

Text:

...ako priemer svomého puzdra.Zjednodušenie montáže priestorových tyčových konštrukcií je umožnené zvýšenou pohyblivosťouzávitového svorníka odstránením jeho priamej spojitosti s nosným telesom.Prehľad obrázkov na yýkresoch - Technické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, kde na obr.1 je znázomený spojovacíprvok podľa technického riešenia a na obr, 2. je znázomený spojovací prvok podľa technickéhoPríklady uskutočnenia Na obr.1. a...

Skládka odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2543

Dátum: 11.07.2000

Autor: Brtáňová Daniela

MPK: B65F 5/00

Značky: odpadů, skládka

Text:

...smerom k zberným šachtám priesakovej vody je s výhodou do 4.Výhodné je ked nad sebou umiestnené zberné šachty priesakovej vody sú navzájom spojené kanalizačnými rúrami, ktoré sú uložené v obvodovomizolačnom vale a ked vedľa seba umiestnené zberné šachty priesakovej vody sú tiež navzájom spojené kanalizačnými rúrami.Skládka odpadu môže byť svýhodou usporiadaná tak, že na vonkajšom úpätí prvého stupňa a každého ďalšieho stupňa odpadu sú po...

Hlasový identifikátor elektrických stavov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2542

Dátum: 11.07.2000

Autori: Chovanec Miroslav, Jedlička Ján

MPK: G10L 13/00

Značky: stavov, hlasový, elektrických, identifikátor

Text:

...stavov nedostatočná, najmä pri signalizácii zvlášť nebezpečných prevádzkových stavov zariadenia, napríklad haváríjného stavu zariadenia, podstatného zníženia bezpečnosti práce ich obsluhe a podobne.Známa zvuková signalizácia sledovaných elektrických stavov-síceobsluhu zariadenia výrazne upozorni na zmenu elektrických stavov v zariadeni, ale konkrétne miesto zmeny elektrických stavov adresne nelokalizuje. Z tohto dôvodu po zaznení...

Nemagnetická strmeňová pripájacia svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2541

Dátum: 11.07.2000

Autor: Hamrák Stanislav

MPK: H01R 4/42, H01R 4/58, H01R 4/36...

Značky: pripájacia, svorka, nemagnetická, strmeňová

Text:

...vlastnosti, čím je zaručený stály styčný tlak na spoj. Svorka umožňuje obzvlášť spoľahlivé pripájanie hliníkových i medených vodičov sektorového í kruhového prierezu. Ďalšou jej výhodou je odolnosť, ktorá je vyššia ako normou stanovené sťahovacie momenty. Použitím nemagnetickej strmeňovej pripájacej svorky sa výrazne predĺži časový temiin revízii svorkových spojov. Svorka trvalo kompenzuje tečenie pripájaného hliníkového vodiča, jeho...

Kryty, najmä kovové a plastové s povrchovou vrstvou imitácie dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2540

Dátum: 11.07.2000

Autor: Masár Radovan

MPK: B32B 33/00, B32B 27/04

Značky: kovové, krytý, dřeva, najmä, vrstvou, imitácie, povrchovou, plastové

Text:

...obr.1 znázorňujevčiastočných rezoch uloženie jednotlivých vrstvičiek a rnikrovrstiev na plastovomPovrch plastového laytu l sa dôkladne odmastí chemickým odmasťovadlom. Povrchová vrstva z imitácie dreva sa postupne nanesie striekaním. Najskôr sa vytvorí o hrúbke cca. 35-40 rnikrometrov jednoliata základná vrstvička g, pozostávajúca zo zmesi polyméru, akrylátovej živice a akrylátovej základnej farby bledšieho odtieňa.Na túto základnú vrstvičku...

Spínací mechanizmus ističov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2539

Dátum: 11.07.2000

Autori: Humeňanský Jozef, Jenčík Imrich

MPK: H01H 37/02, H01H 21/18

Značky: ističov, spínací, mechanizmus

Text:

...výkon na bimetále tepelnej spúšte s nižším oteplením prúdovodných časti ističa so stabilitou vypínacích charakteristík.Prehľad obrázkov na yýkreseTechnické riešenie spínacieho mechanizmu a jeho aplikácia v ističi je znázornená na obrázku v rozopnutom stave kontaktov s páčkou v polohe O. Čiarkovanou čiarou je znázornený zapnutýstav kontaktov ističa s páčkou v polohe I.Na obrázku je znázornený spínací mechanizmus uložený v púzdre ističa 3...

Prídavné zariadenie na označovanie rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2538

Dátum: 11.07.2000

Autor: Tomka Ján

MPK: B21D 19/02, B21C 1/00

Značky: přídavné, označovanie, rúrok, zariadenie

Text:

...pomocou výkresov, kde obr. 1 a obr. 2 znázorňujú príklady uskutočnenia aobr. 3 znázorňuje pohyby avzájomný vzťah prítlačného kolesa, označovanej rúrky a znakov.Zariadenie, podľa obr. 1, pozostáva z pohonnej jednotky g, opatrenej pritlačným kolesom 1, upnutej na výkyvnom ramene g, ktoré je prostredníctvom čapu 51 spojené s telesom § , pričom pod pritlačným kolesom 1 sú v telese § upnuté znaky § .Zariadenie, podľa obr. 2, pozostáva z pohonnej...

Obal na potravinársky výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2537

Dátum: 11.07.2000

Autor: Poráčová Miroslava

MPK: B65D 41/62, B65D 41/14

Značky: potravinářský, výrobok

Text:

...povrchu veka.Nové riešenie bude vysvetlené v súvislosti s priloženými výkresmi.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. 1 je obal na potravinársky výrobok znázornený v perspektívnom pohľade zhora a trochu z boku. Na obr. 2 je obal znázornený pri pohľade zhora. Na obr. 3 je obal znázornený pri pohľade z boku.Na obr. 4 je obal, znázornený v perspektívnom pohľade ako na obr. 1, avšaks otvoreným vekom, takže je možné pozorovať potlačenú fóliu,...

Večný tisícročný kalendár

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2536

Dátum: 11.07.2000

Autor: Vejmola Stanislav

MPK: G09D 3/06

Značky: večný, kalendář, tisícročný

Text:

...desaťdenných, štrnásťdenných,mesačných, dvojmesačných, trojmesačných alebo v iných intervaloch. Po uplynutí daného intervalu sa k názvom dní v týždni priradí ďalšíinterval daného kalendára tak, že si vzájomne názvy dni a dnikalendára zodpovedajú. V prípade konca roka, alebo prechodu z februára na marec priestupného roka, sa k časovému intervalu kalendára priraďuje súčasne aj zodpovedajúci nosič poradovýchzámena dní sa môže uskutočniť...

Porisko na gumené kladivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2535

Dátum: 11.07.2000

Autor: Hruboš František

MPK: B25G 1/10

Značky: gumené, porisko, kladivo

Text:

...krúživého a krútiaceho pohybu, ktorý v pripade, že uchopovacia časť je valcová, dáPodstata technického riešenia Uvedené nedostatky odstraňuje technické riešenie, ktorého podstatu tvorí skutočnosť, že uchopovacia časť je oválna a tvori ju 2/3 dĺžky poriska a upínacia časť zasahuje do 1/3 je plynulePrehľad obrázkov na gjĺkresochNa pripojenom vyobrazení je znázornený pohľad z boku na porisko gumeněho kladiva.Porisko l pozostáva z...

Porisko na kladivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2534

Dátum: 11.07.2000

Autor: Hruboš František

MPK: B25G 1/10

Značky: porisko, kladivo

Text:

...uskutočnenie má zúženie medzi uchopovacou časťou a rozšírením.Výhodou riešenia je zvýšená pevnosť, pričom účelom rozšírenia, prípadne zúženia je lepšiaPrehľad obrázkov na gýkresoch Na pripojenom vyabrazení obr. 1 znázorňuje riešenie poriska na kladivo s vyššou hmotnosťou, s rozšíreným ukončením uchopovacej časti a obr. 2 znázorňuje LikončeniePríklady uskutočnenia Porisko l na kladivo pozostáva z upevňovacej časti L 1 v reze tvaru oválu...

Porisko na kladivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2533

Dátum: 11.07.2000

Autor: Hruboš František

MPK: B25G 1/10

Značky: kladivo, porisko

Text:

...čo tvorí prvé vnútomé uchopovacíe miesto. Rozšírením pozvoľne prechádza do zúženie., čo tvorí vonkajšie uchopovacie miesto - uchop, za ktorým je zúženie, ktore prechádza do zadného rozšímjúceho sa dorazu, pričom medzipriestor tvorí druhe vnútorne uchopovacie miesto.Výhodou riešenia je rôznorodost uchopení.Prehľad obrázkov na ĽÍkTCSOCÍINalpripojenoní vyobrazení je pohľad z boku na porisko na kladivo s označením trochPorisko l na kladivo s...

Porisko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2532

Dátum: 11.07.2000

Autor: Hruboš František

MPK: B25G 1/10

Značky: porisko

Text:

...rozširujúcej zadnej uchopovacej časti ukončenej časťou valca,polguľou alebo guľou.ľhodou takto riešeného porisica je ľahšie vyklápanie, ktoré znižuje zaťaženie zápästia, pretože krútiaci moment sa uskutočňuje pravou rukou na väčšom ramene.Prehľad obrázkov na vvkreseNa priloženom vyobrazení obr. l znázorñujelpohľad na pohrisko z bola.Porisko l je tvorené uchopovacou manípulačnou časťou, ktorá na svojom jednom konci má valcovitú upevňovaciu...

Prehnuté porisko na tesársku sekeru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2531

Dátum: 11.07.2000

Autor: Hruboš František

MPK: B25G 1/10

Značky: prehnuté, tesársku, sekeru, porisko

Text:

...výberomNevýhodou takého riešenia je zdĺhavosť technologického procesu a prácnost.Podstata technického riešenia Uvedené nedostatky odstraňuje riešenie, ktorého podstatu tvorí skutočnosť, že upínacia časť je ohnutá v dvoch na sebe kolmých rovinách, pričom upinacia časť je rozširujúea so zadnýmrozširujúcim a následne zužujúcim sa dorazom, v reze tvaru oválu.Prehľad obrázkov na výkresoch Na pripojenom vyobrazení obr. 1 je pohľad z boku na...

Porisko na rýľ

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2530

Dátum: 11.07.2000

Autor: Hruboš František

MPK: B25G 1/10, A01B 1/02

Značky: porisko, rýľ

Text:

...kužeľa, na ktorého menšej základní je spojovacia časť, ktorá korešponduje s podobnou časťou na priečnej časti a je s ňou spojená fixačným prvkom, výhodne klincom. Priečna časťporiska má tvar časti medzikružia.Výhodou riešenia poriska na rýľ je skutočnosť, že upevnenie nástroja - rýľa je vylepšené a dosahuje sa vyšší stupeň univerzálnosti upevňovacej časti pre rôzne druhy rýľov od širokej škályPrehľad obrázkov na výkresoch 1Na pripojenorn...

Porisko na rýľ

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2529

Dátum: 11.07.2000

Autor: Hruboš František

MPK: A01B 1/02, B25G 1/10

Značky: porisko, rýľ

Text:

...1/5 celkovej dĺžky poriska, prechádza do uchopovacej časti tvaru zužujúceho sa zrezaného rotačného kužeľa zasahujúc do blízkosti 2/5 celkovej dĺžky poriska a ďalej prechádza do valcovej uchopovacej časti ukončenej polguľou,prípadne guľou.Výhodou technického riešenia poriska na rýľ je skutočnosť, že upevnenie rýľa je univerzálnejšie, dlhodobejšie, so znížením oteru dlani a prstov. Má univerzálne uskutočnenie aj naPrehľad obrázkov na...

Porisko na páčiaci nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2528

Dátum: 11.07.2000

Autor: Hruboš František

MPK: B25G 1/10

Značky: porisko, páčiaci, nástroj

Text:

...riešením dochádza k spevneniu konca poriska na páčiaci nástroj, ktorý jeupevnený pevne, čo vplýva na bezpečnosť pri práci.Prehľad obrázkov na yýkrese Na pripojenom výkrese obr. l znamená bočný pohľad na porisko páčiaceho nástroja a obr.2 je pohľad zhora na klinovité čelo.Príklady uskutočnenia Porisko 1 na páčiaci nástroj pozostáva z upevňovacej časti Q tvaru pozdĺžne klesajúceho klinu, do ktorej z jednej strany zasahuje klinovité čelo l.7....

Porisko na tesársku sekeru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2527

Dátum: 11.07.2000

Autor: Hruboš František

MPK: B25G 1/10

Značky: tesársku, sekeru, porisko

Text:

...a spevňovaciu rozširujúcu časť s nábehom, jeho homá rovinná rozširujúca plocha pozvoľna prechádza do oválnej klesajúcej a následne nenrennej uchopovacej časti ukončenej zadným vjednom pohľade rozšimjúcim sa dorazom.Výhodou tohoto riešenia je zvýšená opakované presnosť úderu, spoľahlivé upnutie sekeryPrehľad obrázkov na gýkresoch Na priloženom vyobrazení obr. l je bočný pohľad na porisko na tesársku sekeru a obr. 2 jepohľad zhora na riešenie...

Záznamový nosič registračných tachografov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2526

Dátum: 11.07.2000

Autor: Trš Josef

MPK: G07C 5/12

Značky: tachografov, nosič, registračných, záznamový

Text:

...vo vysokej kvalite získanej záznamovej stopy, vytvorenej hrotom pisadla rýchlomeru. Okrem jej preukaznej zreteľnosti je záznamová stopa stála a odolná voči teplotným výkyvom, napr. vyšším teplotám vletnom období. Týmto je zaručený spoľahlivý záznam hlavných ukazovateľov priebehu jazdy motorového koľajového vozidla. Prevádzkové skúšky preukázali čitateľnost záznamu v rozsahu teplôt od - 20 do45 ° C a to po dobujedného roka.Prehľad obrázkov na...

Priestorové debnenie na výrobu vyľahčenej časti doskových monolitických železobetónových stropov s výškovo prestaviteľnými kazetami

Načítavanie...

Číslo patentu: 281458

Dátum: 11.07.2000

Autor: Guniš Stanislav

MPK: E04B 5/32, E04B 5/43

Značky: kazetami, výškovo, výrobu, doskových, priestorové, stropov, přestavitelnými, železobetonových, vyľahčenej, monolitických, debnenie, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Priestorové debnenie pozostáva z rebrových nosníkov vložených pomocou spojovacích prvkov na hlaviciach a na podporách, čím sa vytvorí variabilná sieť s najmenej jedným okom. V okách tejto siete sú vložené kazety, osadenie kaziet aspoň v dvoch výškových polohách je spojením nosníkov s kazetami prostredníctvom spojovacích prvkov. Dĺžková korekcia nosníkov je umožnená pridaním príložiek k obom čelným doskám nosníkov. Za čelnými doskami nosníkov sú...

Spôsob riadenia oblúkového zváracieho procesu s odtavujúcou sa elektródou v plynovej ochrane s cieľom zabezpečiť konštantnú vzdialenosť zváracieho horáka od základného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281427

Dátum: 11.07.2000

Autor: Országh Peter

MPK: B23K 9/095

Značky: odtavujúcou, riadenia, ochraně, cieľom, vzdialenosť, procesu, spôsob, plynovej, oblúkového, zváracieho, základného, konštantnú, materiálů, zabezpečiť, horáka, elektródou

Zhrnutie / Anotácia:

Regulovanou veličinou vzdialenosti horák-materiál je minimálna hodnota elektrického odporu zváracieho drôtu medzi kontaktnou špičkou a základným materiálom v čase skratu elektród. Počas zvárania sa v čase skratu elektród meria aktuálna hodnota regulovaného parametra a jej odchýlka od žiadanej hodnoty, alebo intervalu žiadaných hodnôt, dáva pokyn na korekciu polohy zváracieho horáka proti základnému materiálu.

Tamponážne tlačiace zariadenie na prenášanie definovaných množstiev tlačiaceho prostredia na plošnú jednotku a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280800

Dátum: 11.07.2000

Autori: Klein Robert-peter, Anhäuser Dieter

MPK: B41F 17/00, B41F 1/16

Značky: tamponážne, prostredia, prenášanie, zariadenie, definovaných, tlačiaceho, jednotku, tlačiace, použitie, plošnú, množstiev

Zhrnutie / Anotácia:

Tampón (20) tamponážneho tlačiaceho zariadenia je opatrený zdrsnením, ktoré zväčšuje jeho činnú povrchovú plochu a má tak zvýšenú kapacitu na tlačiace prostredie za súčasného zachovania rovnakého vonkajšieho tvaru a objemu. Zdrsnenie povrchovej plochy môže tvoriť raster, drážkovanie alebo nopky aspoň na časti povrchu tampónu (20) na prenášanie tlačiaceho prostredia. Tamponážne tlačiace zariadenie sa používa na aspoň čiastočné nanášanie...