Archív za 2000 rok

Strana 5

Zariadenie slúžiace osobám na podopieranie s možnosťou prestavenia na sedenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2592

Dátum: 14.08.2000

Autor: Špánik Miroslav

MPK: A45B 1/00, A45B 5/00

Značky: sedenie, podopieranie, slúžiace, zariadenie, možnosťou, osobám, prestavenia

Text:

...do rúrky spodného dielu a zaistí kolíkom na požadovanú výšku, plni zariadenie len ñmkciu opornej palica s nastaviteľnou výškou. iKed sa sedačka nasadí na rúrku spodného dielu, zariadenie slúži len na sedenie.Toto znamená, že ak užívateľ ide na vychádzku, kde potrebuje len opornú palicu, nemusí nosiť sedačku. Ak naopak potrebuje iba prostriedok na sedenie, zoberie-si iba dolný diel a sedačku, nemusí nosit homý diel. Ak sa na vychádzke...

Kohút na tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2591

Dátum: 14.08.2000

Autor: Ferrer Beltrán José Maria

MPK: F16K 15/02

Značky: tekutiny, kohút

Text:

...výkresochPredložené technické riešenie bude bližšie osvetlené pomocou výkresov, ilustratívne znázorňujúcich uskutočnenie zariadenia, kde obrázok l znázorňuje rez zostavou kohútaobrázok 2 predstavuje pohľad na čelný obrys telesa kohúta obrázok 3 je bokorysný pohľad na teleso kohútana obrázku 4 je znázornený pohľad na čiastočný rez telesom kohútaobrázok 5 ukazuje bokorysný pohľad na monolitické telesoobrázok 6 predstavuje pôdorysný pohľad na...

Adaptér na kolposkop

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2590

Dátum: 14.08.2000

Autor: Horský Anton

MPK: A61B 1/303

Značky: kolposkop, adaptér

Text:

...v strede dva zárezy pre skrutky na ñxáciu k podložkePrehľad obrázkov na uĺkresochAdaptér je znázomený na výkrese tak, že znázorňuje podložku a držiak, zložený z troch častí vKonštrukčné riešenie adaptéra pre kolposkop na odber sterov je zrejmé z obrázkov na výkrese. Toto riešenie pozostáva z kovovej podložky l .v tvare znáromenom na výkrese a tvarovanej tak že v strede je šikmý držiak, ukončený zahnutím pre vloženie sklíčka. V homej...

Dávkovací obal na tabletované výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2589

Dátum: 14.08.2000

Autor: Vasiľ Ján

MPK: A61J 1/03, B65D 83/04

Značky: tabletované, dávkovací, výrobky

Text:

...po jednom kusePrehľad obrázkov na ýýkreseNa pripojenom vyobrazení obr. 1 znázorňuje v reze schematickú zostavu dávkovacieho obalu na tabletované výrobky v uzatvorenom stave, obr. 2 znázorňujePríklady uskutočnenia technického riešeniaDávkovací obal na tabletované výrobky l pozostáva zo zásobníkovej časti g, na ktorú je rozoberateľne upevnená výklopná dávkovacia časťZásobníková časť g má otvorený vstup, ktorého vstupná časť je zaoblená a má...

Zliatina medi pre výrobu poštových drôtov a spôsob výroby tejto zliatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 280851

Dátum: 14.08.2000

Autori: Sklenárová Jolana, Marko Juraj

MPK: C22C 9/00, C22C 1/06

Značky: poštových, výrobu, zliatina, zliatiny, tejto, výroby, drôtov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná zliatina medi legovaná fosforom na množstvo 0,01 až 0,015 hmotn. % a horčíkom na množstvo 0,2 až 0,35 hmotn. %. Legovanie horčíkom sa robí pod vrstvou soľnej zmesi so zložením 0,25 hmotn. % fluoridu vápenatého a 0,75 hmotn. % chloridu sodného.

Spôsob výroby cykloalkanónu a/alebo cykloalkanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280850

Dátum: 14.08.2000

Autori: Baur Henricus Anna Christiaan, Kragten Ubaldus Franciscus

MPK: C07C 29/132, C07C 35/08, C07C 29/50...

Značky: cykloalkanolů, výroby, spôsob, cykloalkanonů

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa výroba cykloalkanónu a/alebo cykloalkanolu oxidáciou cykloalkánu s 5 až 12 atómami uhlíka kyslíkom za vzniku cykloalkylhydroperoxidu s následným rozkladom cykloalkylhydroperoxidu v prítomnosti komplexnej organickej zlúčeniny kovu, ktorá spočíva v tom, že sa oxidácia cykloalkánu vykonáva v neprítomnosti látok promótujúcich rozklad vzniknutého cykloalkylhydroperoxidu, a rozklad cykloalkylhydroperoxidu sa uskutočňuje v prítomnosti...

Kyselina erytro-(E)-3,5-dihydroxy-7-[3'-(4''-fluórfenyl)-1'-(1''- metyletyl)indol-2'-yl]-hept-6-énová a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280845

Dátum: 14.08.2000

Autori: Chen Kau-ming, Repic Oljan, Hess Petr, Lee George, Crevoisier Michel, Kapa Prasad Koteswara

MPK: C07C 69/732, C07C 59/11, C07C 69/675...

Značky: kyselina, metyletyl)indol-2'-yl]-hept-6-énová, erytro-(e)-3,5-dihydroxy-7-[3'-(4''-fluórfenyl)-1'-(1, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina vzorca (Ia) v racemickej alebo opticky čistej forme, vo forme voľnej kyseliny, soli, esteru alebo delta-laktónu, to znamená vnútorného esteru, a spôsob jej výroby stereoselektívnou redukciou zodpovedajúcej východiskovej zlúčeniny všeobecného vzorca (IIa), v ktorom R1 znamená esterovú skupinu inertnú pri reakčných podmienkach, ako alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka alebo benzylovú skupinu. Opísané zlúčeniny majú...

Ústny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280834

Dátum: 14.08.2000

Autori: Afflitto John, Gaffar Abdul, Nabi Nuran, Stringer Orum

MPK: A61K 7/16

Značky: prostriedok, ústny

Zhrnutie / Anotácia:

Ústny prostriedok obsahuje orálne prijateľné vehikulum, 1 až 2,5 % hmotn. látky obsahujúcej 0,1 až 3 % hmotn. prinajmenšom jednej lineárnej molekulárne dehydratovanej polyfosforečnanovej soli ako činidla proti tvorbe zubného kameňa, 0,01 až 5 % hmotn. nekatiónového antibakteriálneho činidla a až asi 4 % hmotnostné činidla zlepšujúceho antibakteriálny účinok. Hmotnostný pomer uvedeného činidla zlepšujúceho antibakteriálny účinok k uvedenému...

Benzopyranón-beta-D-tioxylozidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280827

Dátum: 14.08.2000

Autori: Renaut Patrice, Bellamy Francois, Millet Jean, Barberousse Veronique, Samreth Soth

MPK: C07D 311/14, C07D 311/16, C07D 311/12...

Značky: benzopyranón-beta-d-tioxylozidy, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom jeden zo substituentov R alebo R' znamená atóm kyslíka pripojený dvojitou väzbou k cyklickému atómu uhlíka a druhý zo substituentov R alebo R' znamená skupinu R1, symbol - - - znamená dvojitú väzbu konjugovanú so skupinou CO tvorenou jedným zo substituentov R alebo R', X znamená atóm síry alebo atóm kyslíka, R1 a R2 sú totožné alebo odlišné a každý z nich znamená atóm vodíka, alkylovú skupinu s 1 až 4...

Izoxazolové deriváty, spôsob ich prípravy, medziprodukty na ich prípravu, herbicídny prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280820

Dátum: 14.08.2000

Autori: Wallis Derek Ian, Bulot Jean-paul, Cramp Susan Mary, Roberts David Alan

MPK: C07C 225/16, A01N 43/80, C07C 255/32...

Značky: přípravu, herbicídny, medziprodukty, spôsob, deriváty, izoxazolové, prostriedok, obsahom, přípravy, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1 je prípadne substituovaný alkyl, alkenyl, alkinyl, cykloalkyl alebo cykloalkenyl, aryl, benzyl, zvyšok COOR3, COR3, CN, NO2, NR3R4 alebo halogén, R2 je skupina NO2, CN, R5, S(O)mR5, SO2NR3R4, COOR3, COR3, CONR3R4, OR5 alebo halogén, R3 a R4 znamenajú vždy vodík alebo prípadne substituovaný alkyl, R5 je prípadne substituovaný alkyl, m má hodnotu 0,1 alebo 2, n je celé číslo od 1 do 5 a p má hodnotu 0...

Spôsob odsávania prostredia tvoreného zmesou plynu so vzduchom a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280813

Dátum: 14.08.2000

Autor: Langer Ivan

MPK: F24F 13/08, F24F 7/007, F24F 1/01...

Značky: spôsobu, tohto, tvořeného, prostredia, vzduchom, zmesou, vykonávanie, plynů, spôsob, odsávania, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob odsávania spočíva v tom, že na odsávané prostredie sa pôsobí impulzným prúdom vystupujúcim z aspoň jedného otvoru, vyvolávajúceho indukciu odsávaného prostredia na povrchu celkového prúdu rozširujúceho sa v tvare kužeľa s vrcholovým uhlom 20 až 30°, potom je takto vzniknutý celkový prúd odvádzaný. Objemové množstvo celkového prúdu včítane odsávaného prostredia je 5-krát až 60-krát väčšie, ako je objemové množstvo impulzného prúdu....

Izolačná kompozícia odolná proti vodnému stromčekovému efektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280811

Dátum: 14.08.2000

Autori: Mendelsohn Alfred, Turbett Robert John, Umpleby Jeffrey David, Barnabeo Austin Emidio, Marsden Eric Paul

MPK: C08L 23/08, H01B 3/44

Značky: proti, kompozícia, efektu, stromčekovému, vodnému, odolná, izolačná

Zhrnutie / Anotácia:

Izolačná kompozícia odolná proti vodnému stromčekovému efektu, ktorá obsahuje: a) kopolymér etylénu s hustotou maximálne 0,920 g/cm3 pripravený polymerizáciou zmesi etylénu a 4-metyl-1-penténu v prítomnosti polymerizačného katalyzátora alebo b) kopolymér etylénu s hustotou maximálne 0,920 g/cm3 pripravený polymerizáciou zmesi etylénu a 1-okténu v prítomnosti polymerizačného katalyzátora, alebo c) kopolymér etylénu podľa odseku a) alebo b)...

Polypropylénová kompozícia a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280805

Dátum: 14.08.2000

Autori: Guglielmi Floriano, Cecchin Giuliano

MPK: C08F 297/08, C08L 23/10, C08F 4/02...

Značky: polypropylénová, spôsob, kompozícia, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Polypropylénová kompozícia obsahuje 10 až 60 dielov hmotn. polypropylénu s indexom izotakticity vyšším ako 90 alebo kryštalického kopolyméru propylénu s etylénom a/alebo alfa-elefínom všeobecného vzorca CH2 = CHR, kde R predstavuje alkylový zvyšok obsahujúci 2 až 6 atómov uhlíka, ktorý obsahuje viac ako 85 % hmotnostných propylénu a ktorého index izotakticity je vyšší ako 85, 10 až 40 dielov hmotn. kryštalickej polymérnej frakcie obsahujúcej...

Fungicídne zmesi a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283740

Dátum: 14.08.2000

Autori: Leyendecker Joachim, Ammermann Eberhard, Sauter Hubert, Lorenz Gisela, Scherer Maria, Müller Bernd, Birner Erich, Strathmann Siegfried, Schelberger Klaus

MPK: A01N 47/24, A01N 37/50, A01N 43/08...

Značky: použitie, fungicidně, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná fungicídna zmes a jej použitie, ktorá obsahuje v synergicky účinných množstvách karbamáty vzorca (Ia) a aspoň jednu účinnú zlúčeninu vzorca (II.1) až (II.5), kde T znamená CH alebo N, n predstavuje 0, 1 alebo 2 a R znamená halogén, alkylovú alebo cykloalkylovú skupinu s počtom atómov uhlíka 1 až 4, pričom zvyšky R môžu byť rozdielne, ak n znamená 2.

Dištančný diel zvodidla, najmä na stredný pás rýchlostných komunikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2588

Dátum: 11.07.2000

Autori: Juráň František, Sára Petr, Antl Jan, Večerek Ivan

MPK: E01F 15/02

Značky: komunikácií, rýchlostných, najmä, zvodidlá, stredný, dištančný

Text:

...vozidla a zabránenie jeho prejazdu do protismeru.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov konkrétnych príkladov uskutočnenia, na ktorých predstavuje obr. 1 príklad uskutočnenia zvodidla s dištanćným dielomobr. 2 až 4 znázornenie dištančného dielu v náryse, pôdoryse a bokoryseDištančný diel g v tvare plechovej dosky má obidva konce upravené symetricky do tvaru v podstate zodpovedajúceho...

Zvodidlový diel, najmä na zvodidlá rýchlostných komunikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2587

Dátum: 11.07.2000

Autori: Juráň František, Večerek Ivan, Antl Jan, Sára Petr

MPK: E01F 15/02

Značky: najmä, rýchlostných, diel, zvodidlá, komunikácií, zvodidlový

Text:

...otvorov na jednom konci zvodidlového dielu tvoria otvory kruhové a na druhom konci zvodidlového dielu potom otvory kvapkovité.Pri náraze do zvodidla zostaveného z takto usporiadaných zvodidlových dielov nepríde k podstatnému predĺženiu úseku zvodidiel a tým vytvoreniu nebezpečného priehybu. Kvapkovitý tvar otvorov potom uľahčuje vzájomnéspájanie jednotlivých zvodidlových dielov.Prehľad obrázkov na výkresoch 4Technické riešenie bude bližšie...

Zapojenie na detekciu infračerveného žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2586

Dátum: 11.07.2000

Autor: Hodúr Dušan

MPK: G01J 1/44

Značky: zapojenie, žiarenia, detekciu, infračerveného

Text:

...rozmery vzájomne prepojených elementov vhodné a umiestniteľné aj na doteraz neprístupné miesta, pričom sa vyznačuje malou citlivosťou na elektrické rušenia z okolia, čo tiež rozširuje možnosti jeho uplatnenia. Zapojenie na detekciu infračerveného žiarenia má vysokú mechanickú stabilitu a odolnosť, je napájanéjediným napájacím napätím a nevyžaduje žiadnu obsluhu.Príklad uskutočnenia technického riešeniaZapojenie. na detekciu infračerveného...

Obojstranný panel na bytové jadrá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2585

Dátum: 11.07.2000

Autori: Haragová Daniela, Bomberovič Jozef

MPK: E04C 2/296

Značky: panel, obojstranný, bytové, jádra

Text:

...panelu tvori doska na báze sarnozhá.a~~eho penoveho polystyrénu, ktorá je lepidlom spjena s obom sadrokartónovými doskami. Polystr-nc.a doska je voči sadrokartonovým doskárn z troch strán predsadená. čo zjemodustúe postup pri moráži paneioir.Takto pripravený panei má jednotné použitie pri výmene bytwýxch jadier a umožňuje ich rýchlu výmenu.Výhody obojstranneho panelu- ľahký konštrukčný stavebný-materiál nezvyšujúci statické zaťaženie budov,-...

Vaľkaná štrúdľa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2584

Dátum: 11.07.2000

Autor: Filkor Marián

MPK: A21D 13/08

Značky: vaľkaná, štrúdľa

Text:

...kg hladkej múky,- 1 ks vajca,~ 0,25 litra kyslej smotany so 16 obsahom tuku,- 0,01 kg soli,- 0,5 kg bravčovej masti,- 0,4 litra oleja a náplň obsahuje 0,66 kg kryštálového cukru,- 0,24 kg mletých orechov,- 0.25 kg strúhanky,- 0,075 kg vanilkového cukru,- 2,4 kg strúhaných jabĺk.Z múky, vajca, kyslej smotany so 16 obsahom tuku a soli spracujeme cesto. Následne si zmiešanlm 0,2 kg bravčovej masti a 0,18 kg hladkej múky upražíme zápražku....

Bezpečnostné dvere so zvýšenou pasívnou a požiarnou bezpečnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2583

Dátum: 11.07.2000

Autori: Zorvan Peter, Bók Dušan

MPK: E06B 5/16, E06B 5/11

Značky: pasívnou, bezpečnostné, dveře, bezpečnosťou, požiarnou, zvýšenou

Text:

...kolmé na os dveri nenarušené otvormi.Na obvodovom profile gje z obidvoch strán pripevnené opláštenie skladajúce sa z nosnej dosky § a povrchovej vrstvy 7. Priestor medzi nosnými doskami § je vyplnený požiaru brániacimi a hluk tlmiacimi doskami § najlepšie z minerálnych vlákien. Všetky vnútorné časti dverí sú navzájom pripevnené lepením. Tlmiace dosky Q sú navzájom pripevnené spojkami g zloženými zo skrutky, zápustnej matice a podložky....

Zariadenie na ochranu vodomeru pred vyradením z činnosti pomocou cudzieho magnetického poľa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2582

Dátum: 11.07.2000

Autor: Petruš Otokar

MPK: G01F 15/00

Značky: poľa, cudzieho, ochranu, magnetického, zariadenie, vodoměrů, činnosti, vyradením, pomocou

Text:

...príslušenstva Q, zostavené a zaplombované zariadenie pozostávajúce z horného krytu g a dolného krytuig navodomere lje na obr.4.Zariadenie podľa obr.3 pozostáva z horného krytu g a dolného krytu g , tvoriaceho duté teleso prevažne guIovitého tvaru. Horný kryt g a dolný kryt g je vyrobený lisovaním, alebo odlievaním do formy. Materiál na výrobu tohto zariadenia je tvrdý,priehladný PVC. Ďalej je možné zariadenie vyrobit z magnetický...

Zariadenie určené na ovládanie elektrického zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2581

Dátum: 11.07.2000

Autori: Grečko Peter, Szilárd Simon, Khandl Vladimír

MPK: E05B 49/04

Značky: elektrického, ovládanie, zámku, určené, zariadenie

Text:

...zabezpečuje prenos informácii medzi dotykovým elektronickým kľúčom a operačnou a pamäťovou jednotkou, ktoré po vyhodnotení oprávnenosti vstupu umožňujú uvolnenie vedľajšieho zariadenia, napr. elektrického zámku.Zariadenie podľa riešenia umožňuje komunikáciu so špeciálnym programom pre osobný počítač. Prepojenie na počítač slúži len na registráciu, archiváciu alebo zmenu údajov o používaných dotykových elektronických kľúčoch alebo na...

Nízkoalkoholický nápoj na báze ovocnej arómy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2580

Dátum: 11.07.2000

Autor: Vyskoč Boris

MPK: C12G 3/04, A23L 2/02, C12G 3/06...

Značky: ovocnej, arómy, nápoj, báze, nízkoalkoholický

Text:

...čiemych nbezlí, pričom hmotnostný pomer pitnej vody alebo prírodnej minerálnej vody a šťavy z čiemych nbezlí je výhodne 13.Zistilo sa, žeje výhodné, ak obsah CO v sódovej vode nepresiahne 0,8 hmotn.Sirupy používané na pripravu nápoja neobsahujú patogénne a podmienené patogénne organizmy alebo míkrobiálne toxíny. V lO ml sirupu nebola zistená prítomnost koliformných a Leuconostoš/ baktérií.Nápoj podľa riešenia neobsahuje konzervačne látky a...

Univerzálna skriňová zostava na plynové rozvody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2579

Dátum: 11.07.2000

Autori: Varínsky Milan, Holan Peter

MPK: F17D 1/04

Značky: zostava, rozvody, univerzálna, plynové, skříňová

Text:

...tyčou uloženou vbetónovej päťke, pričom k jednému snosníkov je pripevnená kovová ochranná rúra na polyetylénový prívod. Nadzemná čas upevňovacej konštrukcie jeminimálne z jednej strany prekrytá krytom, napr. z prefabrikátu alebo plastu.3 Upevňovací prvok je tvorený delenou kovovou obručou upevnenou na rarnienku. Vo vnútri obruče je umiestnené gumové tesnenie a zboku uťahovacia skrutka, pričom skrutkovým spojom je upevňovací prvok posuvne...

Automobilové zabezpečovacie zariadenie s elektromechanickou riadiacou jednotkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2578

Dátum: 11.07.2000

Autor: Jaško Aladár

MPK: B60R 25/00

Značky: riadiacou, zabezpečovacie, elektromechanickou, zariadenie, jednotkou, automobilové

Text:

...jednotkou realizované technickýmiprostriedkami ďalej popisovanými v tomto technickom riešení.Uvedené nedostatky sú úplne odstraňované automobilovým zabezpečovacím zariadením selektromechanickou riadiacou jednotkou podľa tohto technického riešenia. Jeho podstata spočíva vtom,že pozostáva z hlavnej elektromechanickej riadiacej jednotky prepojenej s aspoň dvoma pomocnými elektromechanickými riadiacimi jednotkami. Pre účely tohto technického...

Dvojčepeľové tesnenie ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2577

Dátum: 11.07.2000

Autor: Bartoň Jiří

MPK: F16C 33/76

Značky: ložiska, dvojčepeľové, tesnenie

Text:

...konštrukčné vyhotovenie dvojbritového tesnenia podľa tohtotechnického riešenia. Toto tesnenie, podobne ako tesnenia už známe, tvorí pevný výstužný krúžok a k nemu pripojená aspoň jedna pružná časť.Podstata technického riešenia spočíva V tom, že pružná časť vytvára v oblasti nad vonkajším okrajom výstužného krúžku ñxačnú oblast s prierezom v tvare dvojitého pravouhlého lichobežníka, zatiaľ čo v oblasti pod vnútomým okrajom výstužného...

Ručné tlakové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2576

Dátum: 11.07.2000

Autor: Merta Vladimír

MPK: F04B 19/00, F04B 9/14

Značky: ručné, tlakově, čerpadlo

Text:

...vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých znázorňuje obr. 1 ručné tlakové čerpadlo podľa technického riešenia v celkovom priereze a približne v polovičnej mierke, na obr. 2 je bočný pohľad na rozvidlenú páku zapadajúcu do strmeňa s vyznačením krajných polôh naklápania v mierke 11, na obr. 3 je prierez cez piestový valec, piest a szrmeñ, na obr. 4 je nárys a pôdorys základného telesa a naRučné tlakové čerpadlo podľa obr. l, pozostáva zo...

Zariadenie na monitorovanie a výstrahu v doprave

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2575

Dátum: 11.07.2000

Autor: Wagner Boris

MPK: G08G 1/00

Značky: výstrahu, dopravě, monitorovanie, zariadenie

Text:

...zariadenie na monitorovania a výstrahu podľa predloženého riešenia, ktoré dovoľuje včas upozorniťostatných účastníkov cestnej premávky na nebezpečenstvo vlokálnej oblasti, prípadne dovoľuje monitorovať pohyb vozidla na trase pomocou definovaných uzlov. Podstata predloženého riešenia spočíva vtom, že pozostáva zvysielača výstrahy a/alebo identifikácie apríjmača výstrahy a/alebo identifikácie, ktoré sú umiestnené vo vozidlách cestnej...

Zariadenie na štartovanie spaľovacích turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2574

Dátum: 11.07.2000

Autori: Crhonek Oldřich, Ecler František, Sláma Jiří

MPK: F02C 7/26

Značky: turbin, zariadenie, štartovanie, spalovacích

Text:

...v axiálnom aj radiálnomsmere a súčasne tlmí prenos vibrácií zjednej na druhú.Prehlad obrázkov na výkreseTechnicke riešenie bližšie objasňujú výkresy, kde obr. 1 znázorňuje štartovacie zariadenie, obr. 2 mechanickú čast štartovacieho zariadenia a obr. 3 blokovoznázorňuje elektrické časti štartovacieho zariadenia.Mechanická čast štartovacieho zariadenia podľa obr.1 sa skladá zo stojana 1 upevneného na ocelovom základe g s olejovou nádržou 2 a...

Zariadenie na regeneráciu tepla vznikajúceho pri prevádzke spaľovacej turbíny GT 750-6

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2573

Dátum: 11.07.2000

Autori: Doležal Lubomír, Veselý Stanislav, Procházka Miloš, Klusáček Jiří, Strejček Jaroslav, Poslušný Gustav, Toth Alexander, Sláma Jiří

MPK: F02C 7/10, F02C 7/08

Značky: vznikajúceho, zariadenie, turbiny, prevádzke, spaľovacej, 750-6, tepla, regeneráciu

Text:

...vnútornej tepelnej dilatácie výmenníka pri štartoch turbiny adlhou životnosťou. Zároveň možno zachovat dispozičné usporiadanie aparátov, ktoré pri zachovaní umiestnenia súčasného sacieho traktu a olejových chladičov umožňuje napojenie na potrubný systém vnútri haly s minimálnym počtom ohybov.Vo výhodnom uskutočnení je rúrkový výmenník tepla postavený na valcovom predĺžení p|ášta výmenníka a naňho nadväzujúci potrubný systém je...

Rám agregátov lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2572

Dátum: 11.07.2000

Autori: Kakus Slavomír, Cetl Marian, Malík Boris, Pavlásek Pavel, Malina Michal, Záhoranský Jozef, Kováčik Stanislav

MPK: B61F 1/00

Značky: lokomotívy, agregátov

Text:

...že pri poruche jedného alebo viacerých agregátov sa odkrytuje len strop strojovne a pomocou žeriavu sa celý rám agregátov aj so samotnými agregátmi vyjme zo strojovne a prenesie sa do oprávarenského boxu. V ňom sa poškodené agregáty opravia alebo vymenia a celá sústava agregátov sa nastaví na prevádzkové parametre a opakovaným postupom sa vloží do priestoru strojovne lokomotivy. Takto uskutočnená oprava savyznačuje veľmi krátkym časom...

Skladačkový dutinový segment

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2571

Dátum: 11.07.2000

Autor: Sokolík Peter

MPK: B65D 21/00, A61J 7/00

Značky: skladačkový, segment, dutinový

Text:

...výstupky. Obvodové ploché výstupky sú k základnému dutinovému telesu pripojené pripojo vacími môstikmi. Prvé pripojovacie môstiky sú v prvej rovinevytvorené na prvých dvoch susediacich stenách. Vdruhej rovine,ktorá je protiIahIá kprvej rovine aje sňou rovnobežná, sú druhé pripojovacie môstiky vytvorené na druhých dvoch susediacich stenách.lnou podstatou tohto technického riešenia je vytvorenie obvodových dražok. Je to vlastne priestor medzi...

Upínacie čeľuste

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2570

Dátum: 11.07.2000

Autor: Kalinčík Jozef

MPK: B25B 7/02, B25B 7/08

Značky: upínacie, čeľuste

Text:

...tvaru s odchýlkou rozmeru vonkajšieho alebo vnútomého priemeru v rozsahu 10 od menovitej hodnoty upínacieho rozmeru čeľustí, pri zachovaní schopnosti prispôsobenia sa geometrickej nerovnosti upínanej kruhovej sťičasti a nevytváraní trojhranu. Ďalšia výhoda spočíva v tom, že upínacie čeľuste sú konštrukčne riešené tak, aby v jedných čeľustiach bolo možné upínanie za otvor i za povrch, čím sa zníži potreba čeľustí vo výrobe naPrehľad...

Spojovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2569

Dátum: 11.07.2000

Autor: Grün Klaus

MPK: E06B 9/56, E06B 9/80

Značky: spojovacie, zariadenie

Text:

...prekročení stanovenej tažnej sily.Vloženým dielcom môže byt samostatná súčiastka oddelitelná od telesa. Tá však odskoči, keď sa v dôsledku prekročenia danej tažnej sily uvoľní z ukotvenia. V pripade, že má byt následne vložený dielec opät ukotvený v telese a tým má byt vtelese upevnený aj koniecuťahacieho mechanizmu, potom je potrebné vložený dielec najprv nájsť, čo naráža na problémy, lebo je malý. Okrem toho hrozi nebezpečie, že vložený...

Pohon hnacieho hriadeľa uloženého v hornej lište vnútornej žalúzie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2568

Dátum: 11.07.2000

Autor: Grün Klaus

MPK: E06B 9/50, E06B 9/322, E06B 9/17...

Značky: pohon, lište, uloženého, hornej, žalúzie, hriadeľa, vnútornej, hnacieho

Text:

...na rozmer zasklievanýchlíšt upevnených na týchto ramenách. Rozoberateľné spojenie uľahčuje montáž predovšetkým vzhľadom k priechodu ťahacieho mechanizmu.Ložisko hnacieho kolesa je výhodne opatrenéyodiacimi kanálmi ťahacieho mechanizmu, ktoré ústia do vodiacich kanálov vložky. Tým je zaistené presné vedenie ťahacieho mechanizmu, vVodiace kanály majú -vo vložka-al alebo vložisku zakrivené úseky na vychýlenie ťahacieho mechanizmu. Tým sa nielen...

Zariadenie na prestavovanie a pružnú stabilizáciu pohyblivých častí výhybiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2567

Dátum: 11.07.2000

Autori: Lassacher Armin, Hörtler Josef, Achleitner Herbert

MPK: B61L 5/10

Značky: výhybiek, pohyblivých, zariadenie, prestavovanie, částí, pružnú, stabilizáciu

Text:

...smere vodstupe usporiadanýrni ovládacími dorazmi na vymedzenie vonkajšieho krajného priestoru na zasunutie blokovacieho člena pri jeho radiálnompohybe, podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že aspoň jeden-3 z ovládacích dorazov je v axiálnom smere prestaviteľný na staviacej tyčí. Tým, že aspoň jeden ovládací doraz je na staviacej tyčí prestavíteľný sa dá jednoduchým spôsobom nastavovať rozsah presuvu, pričom možno...

Oddeľovací kotúč

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2566

Dátum: 11.07.2000

Autor: Tejral Miroslav

MPK: B24D 17/00

Značky: kotúč, oddeľovací

Text:

...počtom kruhových odsekov. Kruhové odseky sú striedavo-2 vyhnuté k jednej a ku druhej lícnej ploche oddeľovacieho kotúča, pričom osi ohybov súzákladňami jednotlivých kruhových odsekov.Výhodou predmetného technického riešenia je najmä vytvorenie širšej medzery medzi rozbrusovanými plechmi, čo umožňuje striedavo vyhnutá obvodová časť oceľového oddeľovacieho kotúča. V dôsledku podstatného zníženia tepelného namáhania oddeľovacieho kotúča,...

Bunka bytového priestoru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2565

Dátum: 11.07.2000

Autor: Pálešová Soňa

MPK: E04B 1/348, E04F 15/10, E04F 13/02...

Značky: priestoru, buňka, bytového

Text:

...poškodenia ktorejkoľvek jej časti množňuje výmenu poškodenej časti bez väčších technických problémov. Úprava bunky je časovo nenáročná, bLmka je ľahko udržovateľná a navyše je možnéuskutočniť jej úpravu podľa predstáv majiteľa.Príklady uskutočnenia technického riešeniaBunkou bytového priestoru v našom pripade bolo sociálne zariadenie, ktorého zvislé dielce, tvorené umakatrom, sa pokryli samolepiacou dekoratívnou fóliou z PVC ošírke 60 cm,...

Zariadenie na balenie a dávkovanie čistiaceho prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2564

Dátum: 11.07.2000

Autor: Mochnáč Viktor

MPK: B65D 83/14, A46B 11/02

Značky: zariadenie, prostriedku, dávkovanie, čistiaceho, balenie

Text:

...tlačidlo s uzatváratelným tlačidlovým otvorom je rozoberateľne pripevnená na tlakový rukovätový zásobník a posuvnýPrehľad obrázkov na výkrese Technické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, kde na obr.1 jeznázornený pôdorysný pohľad na zariadenie, podľa technického riešenia a naobr.2 je vreze znázornený nárys zariadenia, podľa technického riešenia. Príklad uskutočneniaZariadenie, podľa obr.1, je tvorené tlakovým rukoväťovým...

Elektrický izolovaný koľajnicový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2563

Dátum: 11.07.2000

Autor: Páleník Jozef

MPK: E01B 11/54

Značky: elektricky, izolovaný, koľajnicový

Text:

...proñlovou vložkou uloženou vštrbine koľajnice a izolovanými oceľovými spojkami podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že izolácia medzi koľajnicou a spojkami je vytvorená jedinou homogénnou vytvrdzovanou izolačnou vrstvou.lzolačná vrstva zprekladaných sklenených rohoží a sklenených tkanín je pritom z výhodou zmáčaná izolačnou zmesou, obsahujúcou katalyzátorom wtvrditeľnú živicu. lzolačná zmes je tvorená minimálne 0,2 hmotn....