Archív za 2000 rok

Strana 2

Motor s rotujúcimi spaľovacími komorami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2699

Dátum: 07.11.2000

Autor: Tomčík Ferdinand

MPK: F02C 5/02, F02C 5/04

Značky: spalovacími, rotujúcimi, motor, komorami

Text:

...jednoduchej konštrukcie snízkou spotrebou paliva atichým chodom. Výsledkom tohto úsilia je ďalej popisované technické riešenie.Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje motor s rotujúcimi spaľovacimi komorami podľa tohto technického riešenia, a ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z aspoň jedného rotora svýznamným rozmerom vradiálnom smere. Rotor je krátkej axiálnej konštrukcie, takže je tvaru disku. Rotor obsahuje aspoň dve...

Horizontálna paletka na fľaše

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2698

Dátum: 07.11.2000

Autor: Beller Peter

MPK: B65D 71/70, A47F 7/28

Značky: horizontálna, fľaše, paletka

Text:

...zámkami. Takto vytvorený komplex umožňuje rýchle, prehľadné uloženie fliaš.Výhody horizontálnej paletkypre kontakt so sklom,-jednoduchá manipulácia s fľašami,- horizontálna poloha zabezpečuje stálu vlhkosť korkovej zátky, zabraňuje vysychaniu a zvetrávaniu obsahu fľaše.Prehľad obrázkov na výkreseObrázok č.1 - znázorňuje priestorový pohľad základného dielu Horizontálnej paletky naObrázok č.2 - znázorňuje priklad uloženia viacerých...

Obmedzovač prebytku vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2697

Dátum: 07.11.2000

Autori: Tkáč Jozef, Mašek Jozef, Janták Miroslav

MPK: A01C 7/04, A01C 7/20

Značky: přebytků, obmedzovač, vzduchu

Text:

...na obrázkoch, kde na obr. l je znázomený obmedzovač prebytku vzduchu ako medzičlen montovaný pre určitý druh osiva medzi prívodnú hadícu a spojovací element.Obr. 2 zobrazuje obmedzovač prebytku vzduchu s možnosťou regulácie prepúšťaného množstva vzduchu, umiestnený na výsevnej jednotke.Obr. 3 znázorňuje obmedzovač prebytku vzduchu umiestnený na spojovacom elemente.Obmedzovač prebytku vzduchu 1 vpríkladnom vyhotovení je vložený medzi...

Horák spaľovacej komory spaľovacej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2696

Dátum: 07.11.2000

Autori: Slavík Antonín, Sláma Jiří, Parýzek Stanislav

MPK: F23D 14/22, F23D 14/20

Značky: komory, turbiny, spaľovacej, horák

Text:

...prstence 1 s otvormi Z na výstup vykurovacieho plynu. Na horákovérúrky g rozvodu plynu sú pripojené rúrky 5 prívodu plynu. Prepojenie prstencov 1 s rúrkami g rozvodu plynu je uskutočnené pomocou dýz u. Niektoré prstence 1 sú však od rozvodu plynu z horákových rúrok g oddelené zátkami g. Medzi prstencami 1 sú usporiadané lopatkové mreDe g na prívod spaľovacieho vzduchu do zóny horenia g. Na obr. 3 je znázornený čelný pohľad na...

Napínacia spona viazacej pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2695

Dátum: 07.11.2000

Autor: Mitaš Marian

MPK: B65D 63/16, B65B 27/00

Značky: pásky, viazacej, spona, napínacia

Text:

...predovšetkým napnutie a spoľahlivé spojenie koncov viazacej pásky bez použitia špeciálneho napínacieho zariadenia. Napinacia spona vytvára rozoberateIný spoj a tým umožňuje priebežné doťahovanie viazacej pásky v priebehu manipulácie, viacnásobné využitie pásky a spôn, menšie množstvo a jednoduchšie spracovanie odpadu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je v ďalšom bližšie vysvetlené na základe príslušných obrázkov v príklade...

Aminokyselinové nukleové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2694

Dátum: 07.11.2000

Autori: Wang Guangyi, Ramasamy Kandasamy, Seifert Wilfried

MPK: C07H 21/00

Značky: aminokyselinové, kyseliny, nukleové

Text:

...z týchto substitúcii tiež udržiaschopnosť dodávať záporný náboj a prítomnosť nabitých skupín zníži schopnosť zlúčenín prenikať bunkovými membránami. Je ešte mnoho dalších nevýhod spojených s týmito modifikovanými spojkami, ktorézávisia na presnej povahe spojenia.Boli syntetizované niektoré oligonukleotidové analógycukry (deoxy)ribózových nukleových kyselín obsahujú a-DNK,homoDNK, morfolínové a tionukleozidy a peptidové nukleové kyseliny (PNK)...

Spôsob výroby derivátov vitamínu D a aldehyd použiteľný ako medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 281081

Dátum: 07.11.2000

Autori: Halkes Sebastianus, Overbeek Wilhelmus

MPK: C07C 401/00, C07D 237/26, C07D 487/04...

Značky: medziprodukt, spôsob, výroby, vitamínu, derivátov, aldehyd, použitelný

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby derivátov vitamínu D všeobecného vzorca (III), kde R je vodík alebo prípadne esterifikovaná alebo éterifikovaná hydroxylová skupina, R1 je prípadne esterifikovaná alebo éterifikovaná hydroxylová skupina a R2 je priamy alebo rozvetvený, nasýtený alebo nenasýtený alifatický hydrokarbylový alebo hydrokarbyloxylový zvyšok s 1 až 14 atómami uhlíka, prípadne substituovaný, spočívajúci v oxidácii aduktu provitamínu D2...

Spôsob obnovovania koľaje a strojové zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281070

Dátum: 07.11.2000

Autori: Theurer Josef, Oellerer Friedrich, Brunninger Manfred

MPK: E01B 29/17, E01B 29/05

Značky: zariadenie, tohto, koľaje, strojové, spôsob, spôsobu, obnovovania, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri obnovovaní koľaje sa staré koľajnice (13) kontinuálne nadvihujú zo starých podvalov (7), ktoré sa nahrádzajú novými podvalmi (8). Na nové podvaly sa kladú nové koľajnice (20), pričom nové koľajnice (20) sa kontinuálne zvárajú do nekonečných koľajnicových pásov. Nové koľajnice (20) sa zvárajú v smere obnovovania koľaje za výmenou podvalov a vymieňajú sa za staré koľajnice (13).

Pôdny substrát obsahujúci humus

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2693

Dátum: 09.10.2000

Autori: Tomková Darina, Franzenová Drahomíra, Pastorek Ladislav, Tomeš Milan

MPK: B65F 5/00

Značky: substrát, pôdny, obsahujúci, humus

Text:

...10 rokovskládkovania. Separáciu rnineralizovaného komunálneho odpadu realizujeme viacerými spôsobmi, zktorých je najvýhodnejší rotačný bubnový triedič, zaradený vzostave technologickej linky, prípadne viacstupňové preosievanie mineralizovaných odpadov. Chemický rozpad komunálneho odpadu možno urýchliť aplikáciou katalyzačných biochemických metód. iVýhodou navrhovaného technického riešenia je zvýšenie životnosti prevádzkovanej skládky,...

Polohovateľné ležadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2692

Dátum: 09.10.2000

Autor: Zehetner Miroslav

MPK: A47C 17/04

Značky: ležadlo, polohovateľné

Text:

...práve dvomi otočnými čapovými spojmi medzi nosnou konštrukciou 1 a polohovateľnou konštrukciou § ako aj otočným čapovým spojom medzi operadlovými ramenami Q a opomými ramenami 7 a otočným čapovým spojom medzi opomými ramenami Z a spojovacími ramenami g. Funkciu polohovateľnej konštrukcie á umožňuje zmena uhlov nepravidelného štvoruholníka, tvoreného dolnou časťou operadlového ramena 6, zadnou časťou opomého ramena z, spojovacím ramenom § a...

Kombinovaná podzemná stena

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2691

Dátum: 09.10.2000

Autori: Vrábel Boris, Žufa Rastislav

MPK: E02D 5/68

Značky: stěna, kombinovaná, podzemná

Text:

...optickej rovinnosti čela kombinovanej podzemnej steny a tým aj odstránenie kritických miest pri nasledujúcich povlakových izoláciách. Ďalšou výhodou je časová úspora. Použitím menšieho počtu pažiacich prvkov je výstavba rýchlejšia a lacnejšia.Kzlacneniu dochádza náhradou drahého prefabrikovaného železobetónu alebo náročného pažiaceho prvku lacnou cementobentonitovou samotvrdnúcou suspenziou,ktorá v prvom -rade pôsobí ako paženie ryhy, v...

Zásobníková zostava na drobné tovary

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2690

Dátum: 09.10.2000

Autor: Wagner Boris

MPK: A47F 1/08

Značky: drobně, zásobníková, zostava, tovary

Text:

...obsahuje vybranie tvoriace tak druhú časťzápadkového mechanizmu, Pritom výška otvoru určeného na výdajtovaru je najmenej rovná hrúbke v ňom uloženého tovaru.Ďalším podstatným znakom zásobníkovej zostavy je znak, kde horná časť vertikálneho nosiča je opatrená kotviacimi stropnými prvkami alebo kotviacim stropným rámom na uchytenie do stropu. Stredná časť vertikálneho nosiča je skladaná alebo je dĺžkovo prestaviteľná do seba aspoň dvoma...

Tepelný generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2689

Dátum: 09.10.2000

Autor: Ivanenko Genadij Genadievič

MPK: F25B 29/00, F24D 3/04

Značky: generátor, tepelný

Text:

...vňom brzdné zariadenie a na výstupe z prepúšťacieho potrubia sa zmiešava s tekutinou,vychádzajúcou z dutého cylindrického telesa. Vtekutine, prechádzajúcej cez prepúštacie potrubie a cez v ňom umiestnené brzdné zariadenie, sa tiež rapídne znižuje rýchlosť pohybu a tlak, čo vedie k jej zohriatiu. Toto napomáha zvyšovaniu efektívnosti zohrievania tekutiny.Ztoho vyplýva, že uvedený tepelný generátor je konštrukčne jednoduchšív porovnaní s...

Masážne zariadenie na nohy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2688

Dátum: 09.10.2000

Autori: Hučala Ľudovít, Kováčik Štefan

MPK: A63B 23/04

Značky: zariadenie, masážne

Text:

...taký priemer aby aj pri náhodnomneúmyselnom tlaku nohy na guľu nedošlo k lokálnym pomliaždeninám. Guľa je vyrobená s výhodou z kovu alebo z plastu. Lôžko jenavrhnuté na zabezpečenie obopnutia gule toľko, aby nedošlo k jej vytlačeniu 2 tohto lôžka ani zvýšeným tlakom na guľu. Lôžko však nesmie pokrývať povrch gule neprimerane lebo by sa tým znižovala možnosť masírovania častí nohy odklonených od horizontálnej roviny. Lôžko je konštrukčne...

Prídavné nitovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2687

Dátum: 09.10.2000

Autor: Pekarčík Ľubomír

MPK: B21J 15/10, B23B 45/00

Značky: zariadenie, nitovacie, přídavné

Text:

...držiaka 33 je pevne spojený s prírubou g, na ktorej je excentricky upevnený čap 3. Čap 3 je spojený s jedným koncom páky 2, ktorej druhý koniec je otočne spojený s ťahadlom Z. Ťahadlo 1 je prostredníctvom spriahla z výkyvne spojené s trhacím čapom 31, ktorého čeľuste sú situované do nitovacej hlavice 19. V trhacom čape 3 l je zdola vytvorený otvor (na obrázku nezakreslené) na Vypadávanie odtrhnutých tŕňov. Čeľuste trhacieho čapu 3 l sú...

Montovaná chránička káblových vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2686

Dátum: 09.10.2000

Autor: Holotík Štefan

MPK: E04C 1/39, H05K 7/00

Značky: vedení, káblových, chránička, montovaná

Text:

...zobrazení montovaná chránička s dvojžľabovouMontovaná chránička káblových vedení spravidla obdĺžnikového prierezu pozostáva z doskového poklopu 1 atvarovky 2 V podobe jednoduchého, alebo viacnásobného žľabu Q. Bočné steny g tvarovky z sú z vnútomej strany opatrené smerom hore sa otvárajúcou klinovitou drážkou i,do ktorej po zmontovaní zapadá poklop l.Hrúbka I-I poklopu l je rovnaká ako hĺbka h klinovitej polodrážky 3 a poklop l sa...

Zapojenie na detekciu úniku plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2685

Dátum: 09.10.2000

Autor: Soják Miroslav

MPK: G01N 27/16

Značky: plynů, úniku, detekciu, zapojenie

Text:

...prívodu elektrickej energie sa zamedzí vzniku iskry zelektrického vedenia atým sa predíde prípadnému vznieteniu uniknutého plynu. Podobne sa automatickým uhasením tzv. večného plameňa zabráni stretu nadmemého množstva uniknutého plynu s ďalším možným iniciátorom jeho výbuchu. Nespomou výhodou tohto riešenia je aj skutočnosť, že umožňuje stále a nepretržitesledovanie množstva uniknutých plynov kontrolným miestom.Prehľad obrázkov na...

Jednopólový spínací prvok vysokého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2684

Dátum: 09.10.2000

Autori: Marek Josef, Kuchyňka Josef, Vostrejž Petr, Ottich Jaroslav

MPK: H01H 13/14, H01H 13/00

Značky: jednopólový, vysokého, prvok, spínací, napätia

Text:

...na jednopólový spínací prvok vysokého napätia, obr. 2 detailný pohľad na zámok.Jednopólový spínací prvok vysokého napätia, znázomený na obr. 1 pozostáva zizolačného prvku l, tvoreného ťahovým izolátorom, ktorý je na koncoch pomocou čapov g spojený prívodným tiahlom ą a výstupným tiahlom Q. Obe tiahla 5, Q sú spojenés fázovým vodičom vonkajšieho vedenia vysokého napätia pomocou závesu E, ktorý je-3 na vyobrazení zobrazený iba pri prívodnom...

Zariadenie na diaľkové ovládanie motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2683

Dátum: 09.10.2000

Autori: Winkler René, Bavšenkov Michal

MPK: B60R 25/04, G08G 1/00, G08G 1/0969...

Značky: zariadenie, ovládanie, vozidiel, diaľkové, motorových

Text:

...prebiehalo vždy naslepo a teda vždy v rozpore so štandardným zákonodarstvom,pretože štandardné občianske právo ukladá konať vždy tak, aby sa predchádzalo škodám. Pri určitých okolnostiach by zastavenie vozidla naslepo bezpochyby zakladalo aj skutkovú podstatutrestného činu všeobecného ohrozenia.Vyššie uvedené nedostatky prakticky celkom odstraňuje zariadenie na diaľkové zastavovanie motorových vozidiel podľa technického riešenia....

Formovateľná nátierka na báze rastlinného tuku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2682

Dátum: 09.10.2000

Autori: Snaková Silvia, Šimúnek Ján

MPK: A23L 1/307, A23C 15/16

Značky: formovateľná, báze, nátierka, rastlinného

Text:

...olej alebo akýkoľvek iný rastlinný olej.Hotový výrobok podľa riešenia má obsah tuku minimálne 48 hmotn. a obsah vody maximálne 35 hmotn.Nátierka je jemná, ľahko rozotierateľná - pre rovnomemé rozptýlenie rastlinného oleja vmliekarenskom tuku. Aj vďaka tomu je ľahšie stráviteľná i pre ľudí s metabolíckými poruchami tráviaceho traktu. Nátierka má pri deklarovaných skladovacích podmienkach nemenný vzhľad, t.j. nedochádza kjej tuhnutiu. i...

Doplnkový prípravok na výživu dojčiat a malých detí na báze ovocia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2681

Dátum: 09.10.2000

Autori: Hecht Dušan, Kogan Dmitrij

MPK: A23L 1/072, A23L 1/064, A23L 1/06...

Značky: detí, prípravok, dojčiat, malých, doplnkový, výživu, báze, ovocia

Text:

...sa o bezlepkový produkt, ktorý veľmi dobre dopĺňa sortiment nemliečnej výživy dojčiat daného veku. Má krémovú konzistenciu, chut a vôňu po použitých surovinách. Výsledky laboratómych vyšetrení nepreukázali prítorrmosť cudzorodých zdraviu škodlivých chemických a konzervačných látok, syntetických farbív a aromatických látok. Prípravok má nízky obsah lipidov, nízky obsah sodíka, primeraný obsah bielkovín a pomeme nízky obsah sacharidov. Obsah...

Prepravno-baliace debnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2680

Dátum: 09.10.2000

Autor: Škoda Pavel

MPK: B65D 71/40

Značky: prepravno-baliace, debnenie

Text:

...a podobne/.Konečným dielom debnenia je vrchná doska , ktorá svojim zasunutím do bočníc uzatvorí debnenie. V prípade potreby je nutné debnenie spevniť páskou .Pre lepšie spevnenie pásky je v základnom hranole vyfrézovaná drážka po dĺžke hranola.Prehľad obrázkov na yýkrese.Technické riešenie bude objasnené pomocou výkresu , kde na obr. 1 je znázornená základňa , na obr. 2 sú znázornené bočné časti a na obr. 3 vrchná zaisťovacia...

Zariadenie na automatickú komunikáciu vozidla so svetelne riadenou križovatkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2679

Dátum: 09.10.2000

Autor: Kleiner Miloš

MPK: G08G 1/087

Značky: automatickú, križovatkou, komunikáciu, vozidla, riadenou, světelné, zariadenie

Text:

...g nasleduje spúšťací obvod 2 a, ktorý zabezpečuje cyklicke vysielanie rádiového signálu upraveného v kodéri 3 a, čo zabezpečí to, že križovatka môže byť zablokovaná len vozidlami vybavenými týmto zariadením, čím sa zabraňuje zneužitiu. Kód je vysielaný vysielačom 4 a. Činnosť vysielača 4 a je indikovaná svetelným zariadením 3 (napr. LED diódou alebo kontrolnou žiarovkou). Z vysielača g je signál vedený do antény 6 a.K anténe Q je pripojený...

Ohybné elektrické vyhrievacie teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2678

Dátum: 09.10.2000

Autor: Hammerschmidt Ján

MPK: H05B 3/36

Značky: ohybné, těleso, vyhrievacie, elektrické

Text:

...obrázkov na výkresochOhybná vyhrievacia plocha a elektrické vyhrievacie teleso sú znázornená na priložených výkresoch 1. obr. - Vyhrievacia plocha 2. obr. - Prierez vyhrievacej plochyNa obrázku č. 1 sú rozkreslené jednotlivé časti vyhrievacej plochy. Medzi priesvitnú izoláciu (5) aspodnú izoláciu (6). je zabudovaná vykurovacia textília (7). Vykurovacia textília (7) je z grafitovej textílie, ktorá je vodivá. Pozdľž vykurovacej...

Ekologické zábrany na konštrukcie nosičov vzdušných vedení vysokého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2677

Dátum: 09.10.2000

Autori: Chavko Jozef, Zuskin Ján

MPK: A01M 29/00

Značky: ekologické, vedení, nosičov, zábrany, vysokého, konštrukcie, vzdušných, napätia

Text:

...Tvar, spôsob uchytenia (spojovacia technika), ani druh nevodivého materiálu (plast), nie sú jediným riešením účinnej mechanickej zábrany. Dajú sa odvodiť rôzne tvarové i materiálové varianty, podstata zariadenia však ostáva tá istá. Pokiaľ je jeho podstata vo vytvorení účinnej mechanickej a nie inej (napr. elektronickej) zábrany, nebrzdl technický rozvoj. Nový návrh mechanickej zábrany môže len vdetailoch vylepšiť celkové riešenie, nemôže...

Bezpečnostné zapojenie na diaľkovú ochranu majetku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2676

Dátum: 09.10.2000

Autor: Hason Marcel

MPK: G08B 25/10, G08B 13/00

Značky: bezpečnostné, zapojenie, majetku, dialkovú, ochranu

Text:

...vlny. Následne vzdialený intemý prijímač túto vlnu zachytáva a el. zariadenie ju dekóduje bud na akustíckú, alebo optickú formu. Nevýhodou systému použitia intemého prijímača avysielača je obmedzenie sily vysielanej aprijímanej elektromagnetickej vlny. Tieto prijímače avysíelače sú značne obmedzené svojím výkonom, nie sú schopné Vygenerovať elmg. vlnu dostatočného výkonu na prekonanie väčších vzdialenosti a kartograñckých...

Zapojenie elektronického regulátora zvonov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2675

Dátum: 09.10.2000

Autor: Ivák Patrik

MPK: G10K 1/34

Značky: zapojenie, elektronického, regulátora, zvonov

Text:

...5 na záber s dĺžkou impulzu zadaného v 1. časovom úseku. Tým sa zvon vychýli z kľudového stavu do polohy X, motor 5 sa vypne po uplynutí 1.časového úseku, zvon sa vlastnou váhou prehupne na druhú stranu do polohy Y, na čo zareaguje snímač 1 a regulátor g vie, že zvon prešiel na druhú stranu do polohy Y ďalej počká kým zvon vlastnou váhou nezmení smer do polohy X. Ak sa tak stane, regulátor g dá povel motoru 5 na záber s dĺžkou impulzu...

Elektronické zapojenie k riadeniu technologických procesov sériovou linkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2674

Dátum: 09.10.2000

Autor: Polka Milan

MPK: G05B 24/00

Značky: procesov, elektronické, linkou, technologických, riadeniu, zapojenie, sériovou

Text:

...obrázkov na úkresochObrázok č.1 zobrazuje mpojenie k riadeniu technologických procesov sériovou linkouv regulačnej stanici zemného plynu.Zapojenie k riadeniu technologických procesov sériovou linkou je možné uskutočniťv regulačnej stanici zemného plynu podľa obrázku č.1, pričom centrálna procesorová jednotka 1 je cez obojsmemú komunikačnú linku spojená zo zariadeniami snímač g vstupnej teploty, snímač à vstupného tlaku, prepočitavač A...

Učebná pomôcka obsahujúca otázky a výberové odpovede

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2673

Dátum: 09.10.2000

Autori: Klementová Helena, Fuss Manfred

MPK: G09B 7/06

Značky: pomôcka, otázky, výběrové, učebná, odpovede, obsahujúca

Text:

...celý rad listov otázok a odpovedí príslušnéhotestu je zhotovená len jedna vyhodnocovacia šablóna.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie bude bližšie osvetlenê pomocou výkresov, na ktorých obr.1 znázorňuje list otázok a odpovedí ana obr.2 je znázornená vyhodnocovacia šablóna.Príklady uskutočnenia technického riešeniaUčebná pomôcka podľa obr. 1 pozostáva z listu , ktorý obsahuje dva stĺpce otázok g a výberových odpovedí . V každom...

Pásový obrnený transportér na báze vozidla BVP-1

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2672

Dátum: 09.10.2000

Autori: Pochyba Miroslav, Polonec Jozef, Ježek František

MPK: F41H 7/00

Značky: pásový, vozidla, transportér, bvp-1, obrnený, báze

Text:

...pruženia, pásového pohybového ústrojenstva, motoroprevodcvého agregátu a pomocných systémov.Vnútorný priestor korby podľa riešenia je upravený na prepravu štrnástich mužov výsadku tak, že je odstránený celý pôvodný vežový komplet aj so zbraňami, na strope korby je situovaná otočná základňa strelca s externe lafetovanou zbraňou, napr. veľkorážnym guľometom, granátometom a.p., pričom funkciu strelca vykonáva jeden člen vezeného výsadku....

Vznetový motor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2671

Dátum: 09.10.2000

Autor: Veľký Vladimír

MPK: F02B 7/00

Značky: vznětový, motor

Text:

...čerpadla nañy upraveného prestavenim dodávky paliva na 10 pri voľnobehu a doplneného elektromagnetickým ovládačom regulačnej tyče.Prehľad obrázkov na úkresoch Na výkrese je schematicky znázornený motor podľa tohto riešenia. Príklad uskutočneniaKonštrukčné riešenie motora na pohon zmesou na báze propánu a .nafty je zrejmé zo schémyÚprava vznetového motora 1 podľa tohto riešenia spočíva v tom, že do nasávacieho potrubia g sa zamontuje...

Vybavenie hudobnej skrine

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2670

Dátum: 09.10.2000

Autor: Šimon Pavel

MPK: G07F 17/32, G07F 17/00, G07F 5/00...

Značky: vybavenie, hudobnej, skříně

Text:

...hudobného automatu.Príklady uskutočnenia technického riešeniaHudobný automat L 7 podľa technického riešenia je určený na reprodukciu hudby za úhradu. Vnútomé usporiadanie hudobného automatu L 7 obsahuje Veľkokapacitný osobný počítač l s kvalitnou zvukovou kartou, rýchlosťou vyššou ako 200 MHz a operačnou pamäťou aspoň 32 MB. Je použitý operačný systém WINDOWS 95 alebo vyšší a počítač 1 je vybavený soñvérovým prehrávačom g typu waw alebo Mp 3,...

Zariadenie na regeneráciu tepla pri spaľovacích turbínach s vodorovným výmenníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2669

Dátum: 09.10.2000

Autori: Procházka Miloš, Strejček Jaroslav, Veselý Stanislav, Sláma Jiří

MPK: F02C 7/08

Značky: výmenníkom, vodorovným, zariadenie, spalovacích, turbinách, tepla, regeneráciu

Text:

...vyznačuje odolnosťou proti stratetesnosti vplyvom vnútornej tepelnej dilatácie výmenníka pri opakovaných štartoch .turbíny a dlhou životnosťou. Zároveň je možné zachovat doterajšie dispozičnéPrehľad obrázkov na gkresoch Technické riešenie bude ďalej priblížené pomocou výkresov, na ktorých obr. 1predstavuje schematický pohľad na zariadenie podľa technického riešenia pripohľade zhora a obr. 2 znázorňuje rovnaké zariadenie pri pohľadu zboku.Na...

Viacuholníkový barový stolík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2668

Dátum: 09.10.2000

Autor: Luboš Ivan

MPK: A47B 7/00, A47B 69/00

Značky: stolík, viacuholníkový, barový

Text:

...Na obrázku č.4. je pohľad z boku na tvar odkladacieho priestoru bez homej dosky. Na obrázkoch 1-4 je zobrazený osemuhohtíkový tvar barového stolíku. Na obrázkoch 5.-7 je zobrazený šesťuholníkový tvar barového stolíka.Výrobok je vyrábaný z drevotrieskovej dosky s melaminovým ,alebo dyhovým ,povrchom , prípadne z latovej dosky s dyhovým povrchom. Horná doska 10 a spodná doska 12 je celistvá vtvare viacuholníka , nie však štvorca , alebo...

Perorálna forma liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 281011

Dátum: 09.10.2000

Autori: Anders Edzar, Müller Walter

MPK: A61K 9/22, A61K 9/00, A61M 31/00...

Značky: perorálna, forma, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Perorálna forma liečiva, pri ktorej matrica a podiel penovej hmoty alebo dutín tvorí dohromady teleso liečiva, pričom podiel penovej hmoty alebo dutín je vnútri telesa spojitý alebo rozdelený alebo tvorí čiastkové teleso, susediace s membránou. Systém sa v podmienkach, ktoré sú v žalúdku, udrží v tomto stave počas dostatočne dlhého časového obdobia, ktoré je potrebné na uvoľnenie účinnej látky.

Organický materiál, spôsob jeho stabilizácie, zlúčeniny a ich použitie na stabilizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281004

Dátum: 09.10.2000

Autori: Valet Andreas, Slongo Mario, Rody Jean, Winter Roland, Birbaum Jean-luc

MPK: C08K 5/3492, C07D 251/24, C08K 5/34...

Značky: organicky, použitie, spôsob, stabilizáciu, materiál, stabilizácie, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Organický materiál stabilizovaný proti poškodeniu spôsobenému svetlom, teplom a kyslíkom, ktorý ako stabilizátor obsahuje aspoň jeden stericky bránený amín polyalkylpiperidínového typu a aspoň jeden o-hydroxyfenyl-s-triazín, kde triazínovou zlúčeninou (b) je zlúčenina všeobecného vzorca (I). Ďalej sa opisuje spôsob jeho stabilizácie a použitie zlúčenín na jeho stabilizáciu.

Spôsob odstraňovania sírnikov z plynov a absorpčný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280998

Dátum: 09.10.2000

Autor: Nielsen Poul Erik Hojlund

MPK: C10K 1/20, B01D 53/34

Značky: absorpčný, sírnikov, prostriedok, odstraňovania, plynov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Odstraňovanie sírnikových zlúčenín z plynov použitím pevného absorpčného prostriedku obsahujúceho cín, oxidy cínu, zmesi týchto látok a prípadne stabilizujúcu zložku, ktorá je vybraná zo skupiny zahrnujúcej nikel, meď, kobalt, železo alebo oxidy týchto látok, pričom postup prebieha tak, že sa do kontaktu uvádza plyn obsahujúci sírnikovú zlúčeninu s pevným absorbentom, ktorý je výhodne vo forme nosičového materiálu s nanesenou cínovou zložkou a...

Náplasť ako transdermálny terapeutický systém, spôsob jej výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280996

Dátum: 09.10.2000

Autor: Hoffman Annegrete

MPK: A61M 37/00

Značky: výroby, použitie, terapeuticky, systém, transdermálny, náplast, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Náplasť, pri ktorej dimenzovanie nastavenia zásoby účinnej látky v styku s matricou je zvolené tak, aby prinajmenšom v jednom smere bola vzdialenosť zásoby (23) od okraja matrice (22), ktorý je v styku s plochou uvoľňovania, väčšia ako cesta difúzie najmenej jednej účinnej látky zo zásoby (23) do matrice počas trvania aplikácie. Množstvo obsahu účinnej látky v okamihu aplikácie sa zvolilo tak, aby čas trvania uvoľňovania až do konečného...

Derivát indolpiperidínu, spôsob jeho prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281080

Dátum: 26.09.2000

Autori: Bartoszyk Gerd, Seyfried Christoph, März Joachim, Greiner Hartmut

MPK: A61K 31/53, A61K 31/495, A61K 31/445...

Značky: přípravy, ktorý, obsahuje, farmaceutický, prostriedok, derivát, indolpiperidínu, spôsob, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný derivát indolpiperidínu všeobecného vzorca (I), kde znamená R1 A, F, Cl, Br, J, R2 -NH-CO-Ar, -NH-SO2-Ar alebo D, Q CmH2m alebo -O-CnCH2n, D skupinu všeobecného vzorca (a) A C1-6alkyl, Ar 1-naftyl prípadne substituovaný 1 alebo 2 substituentmi zo súboru A, OA, F, C1, Br, J, pričom rovnako 1, 2, 3 alebo 4 skupiny -CH môžu byť nahradené N, m 1, 2, 3 alebo 4, n 1, 2 alebo 3 a jeho fyziologicky vhodné soli pôsobia na centrálny nervový...

Tesseralová aritmetická jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 281065

Dátum: 19.09.2000

Autori: Harakaľ Marcel, Chmúrny Ján

MPK: G06F 9/302, G06F 7/548, G06F 7/48...

Značky: tesseralová, jednotka, aritmetická

Zhrnutie / Anotácia:

Tesseralová aritmetická jednotka sa týka oblasti techniky, zaoberajúcej sa reprezentáciou a spracovaním rastrových obrazov, ktoré používajú tesseralové adresovanie a tesseralový súradnicový systém. Tesseralová aritmetická jednotka skladajúca sa z neštandardného multiplexora MUX s dvoma vstupnými údajovými kanálmi Ta a Tb a štyrmi výstupnými kanálmi - registrami Tax, Tay, Tbx, Tby, vedenými do dvoch úplných sčítačiek S1, S2 s jediným výstupným...