Archív za 2000 rok

Strana 10

Požiarny stenový uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2429

Dátum: 16.05.2000

Autor: Krauz Josef

MPK: A62C 4/00, F24F 13/18, F24F 13/08...

Značky: požiarny, uzáver, stěnový

Text:

...schematicky znázomený čelný pohľad na otvorený požiamy uzáver, na obr. 2 je schematicky znázomený zvislý rez otvoreným požiamym uzáverom a na obr. 3 je schematicky znázomený zvislý rez uzavretým požiamy uzáverom.Požiamy stenový uzáver podľa obr. l, 2 a 3 je vytvorený tak, že v priestupe 8 steny je osadený pravouhlý rám Q. Do protiľahlých vybraní j v ich stojinách sú otočne vsadené čapy g osadené z bokov vo vodorovnej osi listov l. Každý z...

Paletizačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2428

Dátum: 16.05.2000

Autor: Kopček Miloslav

MPK: B65G 47/04

Značky: zariadenie, paletizačné

Text:

...systémov elektrického,hydraulického a pneumatického. Najmä použitie pneumatických systémov je problematické. Taktiež posun paletizačného vozíka hydraulickým valcom je nevýhodný zhIadiska veľkého zastavaného objemu a údržby. Ďalšia nevýhoda existujúcich paletizačnýchzariadení spočíva v tom, že nie sú konštruované do výbušnýchprostredí, pretože ovládací pult je nechránenýa nachádza sa priamo pri technologickom zariadení. Nevýhoda...

Dávkovač pracieho prášku a sypkých hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2427

Dátum: 16.05.2000

Autor: Németh Robert

MPK: B65D 47/20

Značky: hmot, sypkých, dávkovač, pracieho, prášků

Text:

...§xUzáver g je opatrený rozrušovačom g. Otočná nádoba g má lopatkovitý tvaraskladá sa zo spodnej časti, zadnej steny advoch bočných stien. Medzi bočnýmistenami otočnej nádoby je uzáver g. Usmernenie toku pracieho prášku alebo inej sypkej hmoty zabezpečuje clona umiestnená na otočnej nádobe. Uzáver g, otočná nádoba g a clona § majú spoločnú os otáčania.Otočná nádoba g a lievikovitá nádoba 1 sú otočne spojené tak, že vyústenie dolného otvoru...

Zariadenie na automatické prekladanie plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2426

Dátum: 16.05.2000

Autor: Petrenko Milan

MPK: B65H 29/24

Značky: plechov, automatické, prekladanie, zariadenie

Text:

...prevodovky 32 a brzdy 33. Horízontálny pohonový uzol 40 pre pohon vozíka Q pozostáva z pohonnej jednotky 41, čelnej prevodovky 42 a brzdy Q. K posuvnému modulu E sú pevne pripojené pohyblivé nosníky 24. Na pohyblivých nosníkoch 24 sú v koncových častiach pripojené prísavkové chápadla ě. Posuvný modul Q je vybavený aj vyvažovacím zariadením 26.Manipulácia so zariadenímpodľa technického riešeníaje zrejmá z obr. 3. Zariadenie je uložené na...

Forma na výrobu telies roletových skríň s dutinou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2425

Dátum: 16.05.2000

Autori: Koleda Pavol, Kamrla Jozef

MPK: E06B 9/17

Značky: skříň, výrobu, forma, dutinou, telies, roletových

Text:

...telies roletových skríň s dutinou, podľa technického riešenia.Na obr.1 je bokorys formy na výrobu telies roletových skríň s dutinou.Na obr.2 je pohľad zhora na formu V čiastočnom reze.Na obr.3 je axonometrické znázornenie telesa roletovej skrine s dutinou vyrobeného vo forme podľa technickéhoTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou príkladného konštrukčného riešenia formy na výrobu telies roletových skríň s dutinou.Forma na výrobu...

Ovládacia časť pneuvalcového uzatváracieho ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2424

Dátum: 16.05.2000

Autor: Vlček Petr

MPK: F16K 3/10, F16K 17/04

Značky: ovládacia, pneuvalcového, uzatváracieho, část, ventilu

Text:

...časť bola spojená tiahlom § s telom l dvojcestného ventilu. Ovládacia časť pozostáva zo spodnej upevňovacej dosky 3, na ktorú sú kolmo uchytené spojovacie stĺpiky 1. Spodná upevňovacia doska i je spojená závitom s homým otvorom tela L Spojovacie stĺpiky 3 sú opačiným koncom uchytené k hornej upevňovacej doske 5, ktorá je spojená s dvojčinným pneumatickým valcom g.Vbočnej stene pneumatického valca z sú prívodové otvory 13 ovládacieho...

Nožový adaptér na kolieskové korčule

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2423

Dátum: 16.05.2000

Autor: Roganský Jozef

MPK: A63C 17/18

Značky: kolieskové, korčule, adaptér, nožový

Text:

...má obdobné konštrukčné a materiálové riešenie ako klasická korčuľa na ľad ( ocel plast). Tvar noža je tak isto analogicky s klasickou korčuľou.Podstatou riešenia je nožový adaptér na kolieskové korčule in line ktoré tvoria monoblok s topánkou, ktorý pozostáva ztelesa adaptéra opatrenéhootvormi v tvare drážky. Výmena sa uskutoční mechanicky.Prehľad obrázkov na gzkrese Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, kde na...

Nápojový automat

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2422

Dátum: 16.05.2000

Autor: Vaško Štefan

MPK: B67D 1/04

Značky: automat, nápojový

Text:

...potrubím g prostredníctvom prvého uzáveru 1 a/alebo druhého uzáveru §. Zásobník Q je napojený na zdroj Q tlakového hnacieho plynu, pričom jedno konkrétne napojenie pozostáva z uzatváracieho ventilu L 1, za ktorým nasleduje regulačný ventil 3 a po ňom ďalší uzatvárací ventil gg, ktorý je spojený s prvým uzáverom 1 a rozoberateľne so zásobníkom Q. Zdroj Q má tlakový hnací plyn vo forme vzduchu, prípadne plynu, výhodne C 02, alebo...

Závesný navíjač káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2421

Dátum: 16.05.2000

Autor: Geschwantner Milan

MPK: B65H 51/04, B66B 19/02

Značky: káblov, závěsný, navíjač

Text:

...nové technické riešenie a ekonomický prínos. ale aj zlepšenie bezpečnosti pri práci a odstránenie fyzicky namáhanej práce.Na pripojenom obrázku je znázornené zariadenie podla technického riešenia v náryse. ktoré pozostáva z troch základných častí telesa kábelového voza. zdvihacieho zariadenia a banskej závesnej lokomotivy.Závesný navijač káblov pozostáva ztelesa kábelového voza l. zdvihacieho(manipulačného) zariadenia Q umiestneného na...

Mozaiková skladačka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2420

Dátum: 16.05.2000

Autor: Stolár Anton

MPK: A63F 9/18

Značky: mozaiková, skladačka

Text:

...základe systému-orientácie -z druhej vrstvy, paralelene t 1 r 11 iestt 1 cr 1 cnejpod prvou vrstvou. Pnkladv-uskutočneni-a -yynáleznSkladačkaje zhotovená z dvoch rrslicv uložených na-sebe a spojených rozoberateľne ztlebo-nerozobcrateľnc-Do -v-yseknutých otvorov -v-prvej vrstve l -sa vkladá segment s-ekvivalentom v inom jazyku, ktorého preklad sa itachádza v druhcj-xtrstve g, čím sa po-úplnom zložení-vytvorí grafick-ý-celok mozaika v-prvej...

Spôsob spracovania odpadových kalov z výroby hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 281359

Dátum: 16.05.2000

Autori: Kafka Richard, Vašková Helena, Kušnierová Mária

MPK: B09B 3/00, C01F 11/46, C01G 49/02...

Značky: spôsob, hliníka, odpadových, spracovania, kalov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Na odpadový kal (X) sa pôsobí počas 100 až 200 hodín lúhovacím činidlom (Y), ktoré pozostáva z anorganickej kyseliny H2SO4 alebo zmesi anorganických kyselín H2SO4, HNO3, alkalickej soli KNO3, metabolických produktov pôdnych mikroorganizmov zo skupiny Deuteromyces a vody v hmotnostnom pomere 10 : 3 : 14 : 72, s hodnotou pH pod 1, za stáleho miešania, alebo staticky počas 2 týždňov pri izbovej teplote. Vzniknutá pevná fáza sa oddelí filtráciou...

Vyčistená a izolovaná sekvencia DNA, konštrukt, vektor, transformovaná bunka, peptid alebo proteín s fytázovou aktivitou, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280670

Dátum: 16.05.2000

Autori: Van Gorcum Robert Franciscus Maria, Veenstra Annemarie Eveline, Van Hartingsveld Willem, Van Paridon Petrus Andreas

MPK: C12N 1/15, C12N 1/19, A23K 1/165...

Značky: aktivitou, vektor, buňka, sekvencia, výroby, vyčistená, fytázovou, peptid, transformovaná, konštrukt, spôsob, proteín, použitie, izolovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Vyčistená a izolovaná sekvencia DNA, kódujúca peptid alebo proteín majúci fytázovú aktivitu, ktorá katalyzuje uvoľňovanie aspoň jedného anorganického fosfátu z myoinozitolfosfátu. Konštrukt na expresiu zahŕňajúci uvedenú sekvenciu DNA vektor obsahujúci uvedený konštrukt hostiteľská bunka transformovaná týmto vektorom peptid alebo proteín s fytázovou aktivitou a spôsob jeho produkcie kultiváciou uvedenej transformovanej bunky, ako tiež jeho...

Kmeň mikroorganizmu Penicillium oxalicum var. Armeniaca a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280654

Dátum: 16.05.2000

Autor: Sardaryan Eduard

MPK: C12N 1/14, C12P 7/50

Značky: armeniaca, použitie, penicillium, kmeň, oxalicum, mikroorganizmů

Zhrnutie / Anotácia:

Kmeň mikroorganizmu Penicillium oxalicum var. Armeniaca CCM 8242 produkuje červené farbivo použiteľné hlavne ako potravinárske alebo kozmetické farbivo.

Pás majúci danú šírku a vytvorený z materiálu v podstate nevykazujúceho pružnú rozťažnosť vo svojom pozdĺžnom smere

Načítavanie...

Číslo patentu: 280637

Dátum: 16.05.2000

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16L 33/00, F16B 2/08

Značky: vytvorený, materiálů, rozťažnosť, pozdĺžnom, svojom, danú, šírku, nevykazujúceho, podstatě, smere, pružnú, majúci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka pásu vytvoreného z materiálu v podstate nemajúceho pružnú rozťažnosť vo svojom pozdĺžnom smere, ako napríklad z plechu. Je určený na použite predovšetkým ako zvierací pás tvarovaný do svorky, ktorému je dodávaná pružná rozťažnosť v jeho pozdĺžnom smere vybraním časti vnútornej plochy a vonkajších okrajových častí pásu. Vybrania pásu sú vytvorené v najmenej jednej pásovej sekcii (20) telesa (10) pásu s bočnými vybraniami (22) v...

Zariadenie na pripevnenie vyvažovacieho protizávažia k otáčavej súčiastke

Načítavanie...

Číslo patentu: 280630

Dátum: 16.05.2000

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16F 15/32, F16F 15/34

Značky: protizávažia, súčiastke, vyvažovacieho, otáčavej, pripevnenie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na pripevnenie vyvažovacieho protizávažia k otáčavej súčiastke zahŕňa protizávažie (40) vopred určenej veľkosti a hmotnosti, zvierku prispôsobenú na upnutie okolo vonkajšieho obvodu otáčavej súčiastky s protizávažím vo vopred určenej polohe pri presnej fixácii tejto polohy vzhľadom na obvod otáčavej súčiastky. Zvierka vo forme otvoreného zvieracieho pásika (10) s navzájom mechanicky spojenými voľnými koncami obsahuje pozdĺžne pružnú...

Rekombinantný DNA plazmidový vektor, cicavčia bunka ním transformovaná, rekombinantný ľudský erytropoetín a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280623

Dátum: 16.05.2000

Autori: Jacobs Kenneth, Kaufman Randal, Fritsch Edward, Hewick Rodney

MPK: C07K 14/505, C12N 15/16, C12N 5/10...

Značky: erytropoetín, transformovaná, cicavčia, rekombinantný, buňka, ĺudský, plazmidový, vektor, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Rekombinantný DNA plazmidový vektor obsahujúci cDNA kódujúci ľudský EPO klonu lambda HEPOFL13 (ATCC 40153) a cicavčia bunka transformovaná týmto vektorom. Rekombinantný ľudský erytropoetín a spôsob jeho výroby, ktorý zahŕňa stupne a) kultivácie CHO buniek, ktoré obsahujú DNA sekvenciu kódujúcu hEPO operatívne pripojenú k expresnej kontrolnej sekvencii, vo vhodnom médiu a b) získania a separácie produkovaného rekombinantného hEPO z buniek a...

Zariadenie na zarážanie upevňovacích elementov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2419

Dátum: 10.04.2000

Autori: Ziegler Axel, Kellner Gerd

MPK: B25C 1/14

Značky: elementov, zarážanie, upevňovacích, zariadenie

Text:

...na to, či sú jednotlivé tanierové pružiny nasadzované striedavo v obrátenejPodľa ďalšieho výhodného uskutočnenia technického riešenia je pružina usporiadaná medzi stacionárnou súčasťou zariadenia ahnacim píestom. Pružina je teda v priamom zábere s hnacimPodľa ďalšieho uskutočnenia technického riešenia je nestacionárna súčasť zariadenia brzdný prvok, ktorý pôsobíspolu s hnacim píestom. To znamená, že ku koncu zarážaciehopohybu hnacieho...

Inerciálna betónová hmota s výstužou doplnenou radiálnymi spojkami, na nádrže práčok, s ktorými má byť asociovaná

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2418

Dátum: 10.04.2000

Autor: Plazzoli Gianfranco

MPK: D06F 37/20, F16F 7/00, D06F 37/02...

Značky: hmota, betonová, doplnenou, výstužou, asociovaná, radiálnymi, spojkami, inerciálna, nádrže, práčok, ktorými

Text:

...inercíálnej hmoty, ktorása nainštaluje na nádrž rýchle a s nízkymí nákladmi.Ďalším predmetom technického riešenia je definovanie inercíálnej hmoty, ktorá obsahuje prostriedky na jej upevnenie k nádrži, ktoré sú také, aby pri upevnení tvorili elastické predbežné zaťaženie voblasti kontaktu medzi inerciálnou hmotou a oceľou nádrže, aby sa zamedzilo vibračnému klopaniu v čase, ked je práčka pri kritických operačných podmienkach.Tieto a ďalšie...

Výplachová rúrka vrtného sútyčia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2417

Dátum: 10.04.2000

Autori: Krótki Stanislaw, Grabowski Jindřich

MPK: E21B 21/00

Značky: výplachová, sútyčia, rúrka, vrtného

Text:

...pechovanej koncovke je čap, opatrený vonkajším závitom a tvoriaci jednoliaty, osovo vystredený celok. Na pechovanej koncovke je zo strany objímky alebočapu zhotovené zápustkové a/alebo frézované vybranie na montážny kľúč.Nevýhodou vyššie uvedeného riešenia výplachovej rúrky je potreba jej výroby ztenkostennej rúrky s vysokými pevnostnými parametrami, ako aj problémy vyskytujúce3 sa pri vykonávaní procesu pechovania dovnútra oboch koncov...

Dávkovač odorizačnej látky do vykurovacieho plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2416

Dátum: 10.04.2000

Autor: Reiter Otto

MPK: B01F 3/02, B01F 5/02

Značky: plynů, vykurovacieho, odorizačnej, látky, dávkovač

Text:

...technického riešenia je, že cez dno tlakovej nádoby je vyvedená do druhej komory dvojkomorového zmie šavacieho elementu horná rúrka s čelným vnútorným výstupkom idolná rúrka s čelným vnútorným výpustkom a súčasne do prvej komory dvojkomorového zmiešavacieho elementu stredná rúrka s čelným vnútorným výstupkom, pričom hladina odorantu je v tlakovej nádobe udržovaná regulačným zariadením pod povrchom dvojkomorového zmiešavacieho elementu a...

Prostriedok na prevenciu nedostatku jódu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2415

Dátum: 10.04.2000

Autor: Hanzel Jaroslav

MPK: A61K 9/00, A61K 33/18

Značky: nedostatku, jódu, prevenciu, prostriedok

Text:

...z ~ od 1 do 5,z 1- od 1 do 6Je vhodné. aby prostriedok na prevenciu nedostatku jódu obsahoval niektoré z jodidovaných mastných kyselín zo skupiny. ktorá obsahuje kyselinu olejovú, linolovú, linolénovú, palmitovú,erukovú, ľubovoľnú ich zmes, alebo ľubovoľnú zmes s druhými mast nými kyselinami spadajúcimi zložením do vzorca /1/.Je vhodné tiež, ak ako aktívna zložka podľa technického riešenia, je použitá zmes jodidovaných voľnýcha 1 ebo...

Viacúčelový závesný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2414

Dátum: 10.04.2000

Autor: Frajman Oleg

MPK: A47B 96/02, A47B 96/14, A47G 7/00...

Značky: systém, viacúčelový, závěsný

Text:

...uchytenie napríklad vonkajšieho osvetlenia.Okolo vrchnej strany- kvetináča Vsú vylisovanê závesné vešiačiky, ktoré majú uprostred vidlicový profil na vzájomné zviazanie a zavesenie, prípadne sú závesné vešiačiky odrezané a zasunutě do protiľahlých otvorov na obvode vrchnej strany kvetináča, takže vidlicový profil do seba vzájomne zapadne a umožní tak prípadné zavesenie alebo tvorí podpornü mriežku pre rastliny.Pre jednoduchší systém...

Spôsob prípravy nosičového katalyzátora polymerizácie olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281632

Dátum: 10.04.2000

Autori: Knuuttila Hilkka, Kallio Kalle, Palmqvist Ulf, Andell Ove

MPK: C08F 4/02, C08F 4/602, C08F 10/00...

Značky: spôsob, olefínov, nosičového, přípravy, polymerizácie, katalyzátora

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy nosičového katalyzátora polymerizácie olefínov, pri ktorom a) sa do vzájomného styku uvedie reakčný produkt metalocén/aktivátor v pomere hliníka k prechodnému kovu 50 : 1 až 25 : 1, uhľovodíkové rozpúšťadlo schopné ho rozpustiť a porézny nosič a b) rozpúšťadlo sa odstráni, pričom stupeň a) sa uskutočňuje tak, že porézny nosič je impregnovaný reakčným produktom metalocén/aktivátor a rozpúšťadlom v množstve rovnom maximálne jeho...

Prečistený spermatický povrchový antigén, jeho monoklonálna protilátka a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281505

Dátum: 10.04.2000

Autori: Herr John, Westbrook-case Ann, Diekman Alan, Norton Elizabeth

MPK: C07K 14/00, A61K 39/395, A61K 39/00...

Značky: použitie, monoklonálna, prečistený, protilátka, antigen, spermatický, povrchový

Zhrnutie / Anotácia:

Monoklonálna protilátka (S19), produkovaná hybridómom ATCC, HB 12144, účinne aglutinuje spermatický povrchový glykoproteín, SAGA-1 proteín. Protilátka je použiteľná ako väzbové činidlo v spermicíde, kde má vysoký stupeň účinnosti vo väzbe potenciálnych spermií. Viazaný proteín, identifikovaný ako SAGA-1, je imunogénnom v antikoncepčnej vakcíne, rovnako ako štandardom na určenie titra protilátky po vakcinácii. Monoklonálna protilátka môže byť...

Spôsob výroby butylacetátu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281144

Dátum: 10.04.2000

Autori: Lederer Jaromír, Morávek Pavel, Hanika Jiří, Bailer Oliver, Macek Vladimír, Kolena Jiří, Smejkal Quido, Levering Willem

MPK: C07C 67/08, C07C 69/14

Značky: spôsobu, vykonávanie, výroby, zariadenie, tohto, butylacetátu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba butylacetátu esterifikáciou kyseliny octovej butanolom za prítomnosti pevného kyslého katalyzátora pri súčasnom destilačnom oddelovaní zložiek, pri ktorom sa kyselina octová a butanol uvádzajú v molárnom pomere 1 : 1 až 1 : 10, v definovanom množstve do systému, v ktorom reakcia a destilačná separácia prebieha v troch zónach. V rekreačnej zóne prebieha reakcia súčasne s destilačnou separáciou zložiek s rozdielnymi bodmi varu. V hornej...

Farmaceutický prostriedok s antimykotickým účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280599

Dátum: 10.04.2000

Autor: Fries Walter

MPK: A61K 47/22, A61K 47/10, A61K 31/41...

Značky: antimykotickým, prostriedok, účinkom, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok s antimykotickým účinkom so zlepšenou rozpustnosťou účinnej látky, vhodný najmä na parenterálne podávanie, obsahujúci ako účinnú látku triazolové deriváty všeobecného vzorca (III), v ktorom R znamená fenylový zvyšok, prípadne substituovaný jedným až tromi substituentmi zo skupiny zahŕňajúcej atómy fluóru, chlóru, brómu, jódu a trifluórmetylovú skupinu, X znamená hydroxyskupinu alebo atóm fluóru, chlóru alebo brómu, v...

Spôsob výroby 2-karboxy-3-[2-(dimetylamino)etyl]-N-metyl-1H-indol-5-metánsulfónamidu a jeho nižších alkylesterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280586

Dátum: 10.04.2000

Autori: Rovira Ana Bosch, Caldero Ges José María, Olondriz Francisco Marquillas, Barjoan Pere Dalmases

MPK: C07D 209/42

Značky: 2-karboxy-3-[2-(dimetylamino)etyl]-n-metyl-1h-indol-5-metánsulfónamidu, výroby, spôsob, alkylesterov, nižších

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 2-karboxy-3-[2-(dimetylamino)etyl]-metyl-1-indol-5-metánsulfónamidu a jeho nižších alkylesterov všeobecného vzorca (I), kde R predstavuje atóm vodíka alebo C1-6-alkylskupinu, ktorý sa vykonáva tak, že sa zlúčenina všeobecného vzorca (III), kde Alk predstavuje C1-6-alkylskupinu a X predstavuje odstupujúcu skupinu, nechá reagovať s dimetylamínom v organickom rozpúšťadle. Vzniknutý dimetylaminoester všeobecného vzorca (I), kde R...

Forma na odtlačok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2413

Dátum: 13.03.2000

Autor: Haško Radoslav

MPK: B44B 11/00, B44C 1/20

Značky: odtlačok, forma

Text:

...výrobok, ktorý dosiaľ nebol vdistribúcíí. Je to vpodstate prípravok určený na zhotovovanie odtlačkov najmä rúk anóh ale aj iných predmetov. Podstatnou výhodou predmetu úžitkového vzoru je ten fakt, že po zakúpení formy na zhotovenie odtlačku, je tento po odstránení ochrannej fólie ihneď uspôsobený na samotné otláčanie. Je určený najmä pre deti, ktorých odtlačok ruky alebo nohy sa stane pamiatkou zich detstva. Avšak je vhodný aj pre celú...

Kontajnerová operačná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2412

Dátum: 13.03.2000

Autori: Ondruš Karol, Polák Marian

MPK: E04B 1/348, E04H 1/12

Značky: operačná, kontajnerová, jednotka

Text:

...prípravy operačného teamu je výhodné, ak kontajnerová operačná jednotka má k prednej priečke aseptickej operačnej sály rozoberateľne vodotesne pripojený vzadu otvorený kontajnerový modul miestnosti pre prípravu lekára a operačný team s východom a prechodmi i zabudovanými prepojovacími prvkami energetického rozvodu do susedných kontajnerových modulov. Takýto kontajnerový modul je ďalej priečkou s prechodom rozdelený na vyšetrovñu a umyváreñ...

Stoličkokľačadlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2411

Dátum: 13.03.2000

Autor: Štelmák Ivan

MPK: A47C 13/00, A47C 16/04

Značky: stoličkokľačadlá

Text:

...stoličkoklakačky podľa technického riešenia spočivajú najmä vtom, že takto kombinovaný sedací nábytok je možné použit ako klasickú stoličku a po jednoduchej prestavbe ako kľakaćku. Na vytvorenie kľakačky sa pritom použije jeden zna to uspôsobených iných štandardných časti stoličky alebo vyvinutých nových prvkov stoličky alebo kľakačky. Analogicky jejednoduchá aj spätná prestavba kľakačky na stoličku. Napokon, stoličkokIakačkadovoľuje aj...

Viacúčelový stolový stojan na knihy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2410

Dátum: 13.03.2000

Autor: Kružliak Patrik

MPK: B42D 3/16, A47B 65/00

Značky: stolový, stojan, viacúčelový, knihy

Text:

...získava násobokynútorný i vonkajší obrys týchto tvarov potlačený rôznymi motívmi. Pomer dĺžok jednotlivých dielov je volený tak,aby pri úžitkovom zostaveni vytvárali vhodné uhly na čítanie alebo odpisovanie z knihy a jejstabilné položenie v stojane.V percentách tento pomer približne zodpovedá týmtoúdajomzidiel 7,2.diel 7 °/o 3.diel 35,4.diel 24,5.diel 27.Výhodou je aj skutočnost,že pri 180 stupňovom ohnutí telesa medzi tretím a štvrtým dielom...

Odkladací panel na elektrospotrebiče

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2409

Dátum: 13.03.2000

Autor: Šišková Anna

MPK: A47G 29/08, A47B 96/02

Značky: elektrospotrebiče, odkládací, panel

Text:

...elektrosporebićoi/ z jeho otvorov je rýchle t jleclnoduché a umožzŕiuie odlçladnt aj elektrospotrebiče zapnuté do siete.Odklndaci panel na elektrospotrebiče, najmä do lCllpCl-Ptl pozosutvn zo mdnej elipsovitej časti s otvormi umožñujúcinri jeho uchytenie na stenu a aspoň jednej nosnej časti,napemo kolmo pripojenej na zadnu časť a opatrenej poloorvorenjvrni v«TBZInl. pričomobidve časti sú zhotovené z nevodiveho materiálu, s výhodou z...

Nafukovacie ležadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2408

Dátum: 13.03.2000

Autor: Hrbáčková Jana

MPK: A47C 27/10

Značky: nafukovacie, ležadlo

Text:

...že nafukovacie lehátko zlučuje výhody známych nafukovacich lehátiek a nafukovacieho vodného bicykla, čim umožňuje prepravu po vode, nadnašania na vode aj kúpanie vo vode a tým poskytuje zákazníkovizábavu aj odpočinok. Ďalšou výhodou je to, že nafukovacie lehátko má anatomický tvar, čím umožňuje jak príjemné ochladzovanie. tak aj veľmi ľahkú ovládateľnost vo vode, pričom vyvážený tvar dutćhotelesa vždy umožní udržanie hlavy nad vodnou...

Ochranný kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2407

Dátum: 13.03.2000

Autor: Volek Vlastimil

MPK: B60R 25/00

Značky: ochranný

Text:

...umožňuje normálnu manipuláciu s poistnými tlačid lami zvnútra v čase, keď je automobil obsadený posádkou.Prehľad obrázkov na yýkreseKonkrétny príklad uskutočnenia ochranného krytu je schématicky znázornený na pripojenom výkrese, kde je obr. 1 axonometrický pohľad na ochranný kryt v smere proti oknu dverí aobr. 2 je priečny rez ochranným krytom z obr. 1.Ochranný kryt je tvorený tvarovanou plochou podložkou l,ktorá je pripevnená pomocou...

Uloženie piestového spaľovacieho motora v dopravných prostriedkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2406

Dátum: 13.03.2000

Autor: Rusnák Jozef

MPK: B60K 5/00

Značky: prostriedkoch, motora, spaľovacieho, uloženie, dopravných, piestového

Text:

...vo valci piestového spaľovacieho motora. Technické riešenie jednoduchým spôsobom umožňuje využitie tlaku plynov vo valci, ktorý počas expanzie tlačí jednak na piest motora, tak aj opačne ako reakcia, na hlavu viečka motora. Pri kompresii plynov, ked pôsobia zotrvačné sily na piest motora, sa tiež využívavybudená tlačná sila, pôsobiaca na hlavu motora ako dopredná hnacia sila vdopravnom prostriedku.Získané dopredné tlačné sily pôsobiace na...

Skľučovadlo zakladacieho zariadenia vulkanizačného lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281414

Dátum: 13.03.2000

Autori: Volmut Petr, Elleder Pavel

MPK: B30B 15/30

Značky: zariadenia, vulkanizačného, zakladacieho, skľučovadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Skľučovadlo zakladacieho zariadenia vulkanizačného lisu je tvorené lúčovitými vedeniami (10), na ktorých sú umiestnené radiálne prestaviteľné objímky (11), vybavené klieštinami (19), prispôsobenými na uchytenie polotovaru pneumatiky. Z objímok (11) vystupujú čapy (13), ktoré zasahujú do sústavy tangenciálnych vedení v tanieri (14). Lúčovité vedenia (10) a tanier (14) sú voči sebe usporiadané súosovo pootočiteľne.

Spôsob prípravy kopolymérovej vodnej disperzie na báze vinylesteru versatikovej kyseliny, vinylacetátu a akrylátových esterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281409

Dátum: 13.03.2000

Autori: Kohútová Eva, Buday Mikuláš, Molda Emil

MPK: C08F 4/34, C08F 2/30

Značky: vinylacetátu, versatikovej, přípravy, báze, esterov, akrylátových, spôsob, kopolymérovej, kyseliny, vinylesteru, disperzie, vodnej

Zhrnutie / Anotácia:

Kopolymérová vodná disperzia na báze vinylesteru versatikovej kyseliny, vinylacetátu a akrylátových esterov sa pripravuje emulznou kopolymerizáciou tak, že do vodnej fázy sa nadávkujú zložky emulzného systému pozostávajúceho z ochranného koloidu a neionogénneho emulgátora, ďalej elektrolytu a potrebného množstva vody. Po vyhriatí vodnej fázy na teplotu cca 70 °C sa k vodnej váze pridá počiatočná dávka zmesi monomérov a začne sa polymerizačná...

Prostriedok proti tvorbe zubných povlakov na orálnu aplikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280567

Dátum: 13.03.2000

Autori: Nabi Nuran, Stringer Orum, Gaffar Abdul, Prencipe Michael, Afflitto John

MPK: A61K 7/16

Značky: zubných, aplikáciu, prostriedok, proti, tvorbě, povlakov, orálnu

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok proti tvorbe zubných povlakov na orálnu aplikáciu vo forme gélovitého alebo pastovitého zubného čistiaceho prostriedku, kvapalného zubného čistiaceho prostriedku, ústnej vody, pastilky alebo žuvacej gumy, ktorý v podstate neobsahuje pyrofosfátové činidlo proti tvorbe zubného kameňa, obsahujúce vehikulum na orálnu aplikáciu a nekatiónové antibakteriálne činidlo v podstate nerozpustné vo vode. Toto vehikulum rovnako obsahuje činidlo...

Organické nitráty, spôsob ich výroby a liečivo s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280513

Dátum: 13.03.2000

Autori: Noack Eike, Hütter Joachim, Sandrock Klaus

MPK: C07C 323/22, A61K 31/21, A61K 31/27...

Značky: organické, spôsob, liečivo, výroby, nitráty, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ktoré sa skladajú z nitrátov vyšších karboxylových kyselín, aminokyselín obsahujúcich síru alebo z peptidov. Substituenty uvedené vo všeobecnom vzorci (I) majú význam uvedený v patentových nárokoch. Spôsob výroby organických nitrátov kondenzáciou zodpovedajúcich nitrátokarboxylových kyselín všeobecného vzorca (A) vo forme ich voľnej kyseliny alebo ich reaktívnych halogenidov, amidov alebo esterov a/alebo...

Ekologická výplň stavebných otvorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2405

Dátum: 14.02.2000

Autori: Konečný Štefan, Koval František

MPK: E06B 7/098, E06B 3/263

Značky: stavebných, otvorov, výplň, ekologická

Text:

...a vnútornéhookenného krídla, resp. rámov dveri, je izolačné tesnenie. Na vnútornej strane okenného rámu, resp. zárubne dverí,alebo na vonkajšej strane vonkajšieho okenného krídla, resp.Na spodnej časti vonkajšej strany vonkajšieho okennéhokrídla, resp. rámu dverí, v drážke pod izolačnou výplñou môže byť odkvapová lišta. V takom prípade je tmel V priestore medzi upevñovacou lištou a izolačnou výplňou, medzi upevňovacou lištou a pod...