Zverejnene patenty 12.06.2000

Aretačný kĺb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2525

Dátum: 12.06.2000

Autor: Zvrškovec Jozef

MPK: F16B 2/00

Značky: aretačný

Text:

...je v kmhovom otvore kolmo .na os čapu otočne uložená montážna plocha. Vťahovaním čapu do nosného telesa cez deliacu rovinu pomocou závitu dochádza k aretácii čapu ako aj aretácii montážnej plochy.Prehľad obrázkov na gýkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu . Príklad uskutočneniaAretačný kĺb podľa technického riešenia je konštruovaný tak, že vnosnom telese 1 je otočne uložený čap l, V ktorom je zjednej strany závit i a...

Kalibrátor tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2524

Dátum: 12.06.2000

Autor: Grigľák Pavel

MPK: B67D 1/00

Značky: kalibrátor, tekutin

Text:

...technické riešenie kalibrátora tekutínKalibrátor tekutín /obr 1/ pozostáva z nádoby 1 na tekutinu, ktorá je prepojovacím článkom 2 spojená s. kalibrovacou nádobou Q , ktorá je postavená voči nádobe 1 na tekutinu pod uhlom 45 stupňov, pričom nádoba L na tekutinu je v hornej Časti vybavená nalievacím otvorom 5 a kalíbrovacia nádoba Q je v hornej časti vybavená vylíevacím otvorom ÁPo načerpaní tekutiny do nádoby 1 po určenú hladinu sa...

Biologicky účinná kompozícia alebo zložka biologicky účinných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2523

Dátum: 12.06.2000

Autori: Košturiaková Eva, Artim Pavol, Košturiak Adam, Melník Milan, Markovič Jozef, Macho Vendelín, Valko Ladislav, Karela Cyril, Polavka Jiří

MPK: A01N 31/08, A01N 59/00

Značky: účinná, biologicky, kompozícia, účinných, látok, zložka

Text:

...sa tvoria tiež in .mu zniektorých nativnych trifenjrlmetánových farbív so zlúčeninami železa v rastlinách.Substancia biologicky účinnej kompozície je aplikovateľná vo forme zriedeného vodného roztoku, častejšie však emulzie, prípadne disperzie až suspenzie, o koncentrácii 0,000 l až 1,0 hmotn. Použiteľná je aj nižšia koncentrácia, ale účinok je už pomerne nízky. Podobne, aj vyššia koncentrácia ako 0,8 hmotn. je aplikovateľná, ale...

Zásobník toaletných potrieb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2522

Dátum: 12.06.2000

Autor: Komanický Sergej

MPK: A47B 67/00

Značky: potrieb, toaletných, zásobník

Text:

...môže byt orientovaný aj šikmo s kĺznýrn samovoľným vyprázdnenim. Uvedená orientácia je závislá od technických možností a fantázie užívateľa. Povrch zásobníka je ľubovoľný. Je tvorený základným materiálom, ako napríklad plast, kov s povrchovou úpravou, papier, lepenka, ktorý môže bytopatrený tapetovacou vrstvou alebo náterom.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom vyobrazeni obr. l znázorňuje jedno konkrétne uskutočnenie zásobníka...

Prostriedok na dočasnú obnovu pôvodnej farby šedivých vlasov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2521

Dátum: 12.06.2000

Autor: Sova Oto

MPK: A61K 7/13

Značky: dočasnú, obnovu, pôvodnej, prostriedok, farby, vlasov, šedivých

Text:

...0,001 až 10 obj. propylénglykolu a/alebo 0.0001 až 10 obj. aromatického substrátu typu esterov, aldehydov alebo ketónov. Použitím uvedených komponentov sa znížil v prostriedku obsah olova ako chelátového čínidla a odstránili sa z neho vyššie alkoholy. Výhodou tohto prostriedku pritom je jeho pomerne veľmi rýchla účinnosť a vhodnosť na všetkydruhy farieb ľudských vlasov.Značnou nevýhodou tohto prostriedku je, že sa pri jehopoužívaní vtiera do...

Výplet ohradenia alebo bránky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2520

Dátum: 12.06.2000

Autori: Liška Václav, Kapoun Bohumír

MPK: E04H 17/24, A01K 3/00, E04H 17/18...

Značky: bránky, ohradenia, výplet

Text:

...na obr. 1 je znázornená časť prenosného ohradenia, na obr. 2 je znázornená príchytka vo forme otvorov, na obr. 3 je znázornená príchytka vo forme oka, na obr. 4 je schéma oka s driekom a maticou, na obr. 5 je znázornené lanové zakonćenie s aretačným prvkom a na obr. 6 je schéma oka s lanovým zakončením s aretačným prvkom. Na obr. 7 je prechod lana rámom po mocou tvarovej vložky.Výplet ohradenia alebo bránky pozostávajúci z nosného rámu a...

Sklápacia garáž

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2519

Dátum: 12.06.2000

Autor: Rebroš Jaroslav

MPK: E04H 6/04

Značky: sklápacia, garáž

Text:

...čapoch za sebou použiť maximálne štyri bočné rámy, čím sú vytvorené z plachtoviny veľké voľné plochy medzi rámami a preto hrozí vytiahnutie plachtovinyaspoň z časti niektorých spojov jej priečnych pásov upevnených po dľžke stredného i každého jej bočného plochého rámu, čím prestáva riadne plniť základnú funkciu ochrany, napríklad garážovaného automobilu a podobne, pred vonkajšími poveternostnými vplyvmi až do doby jej riadnej...

Prvok reflexného dopravného značenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2518

Dátum: 12.06.2000

Autor: Škorvaga Milan

MPK: E01F 9/047, E01F 9/06, E01F 9/093...

Značky: reflexného, prvok, dopravného, značenia

Text:

...obvode. Druhým typom prvku je prvok len sdvoma nábehovými stranami. Využitie nachádza tam, kde je potrebné zostaviť súvislé vodiace a signalizačné pásy. Nábehové strany sa nachádzajú po bokoch týchto pásov. Prvky vmíeste spojenia majú kolmé strany. Tretim typom prvku je prvokzačínajúci alebo končiaci súvislý vodiaci asígnalizačný pás. Vjednom prípade obsahuje dve nábehové- strany a jednu kolmú stranu, ak tento prvok má trojuholníkovú základňu....

Potlačou zakódovaný nosič

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2517

Dátum: 12.06.2000

Autori: Petrášová Amália, Malík Miroslav

MPK: B42D 15/10

Značky: zakódovaný, potlačou, nosič

Text:

...ajednak prekrýva potlač kódu a vyrovnávaciu vrstvu.Ďalšou podstatou výrobku podľa riešenia je to, že potlač kódu ľubovoľne umiestnená na ploche nosiča. Nie je rozhodujúce, či je na jednofarebnom alebo viacfarebnom podklade.Rozhodujúcim znakom však je, aby vyrovnávacia vrstva bola vodlišnej farbe od potlače kódu. Alternatívne platí, že vyrovnávacia vrstva je vo farbe povrchu nosiča.Pre dokonalý efekt krytia aza účelom dosiahnutia čo...

Cestná zábrana

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2516

Dátum: 12.06.2000

Autor: Kanálik Jozef

MPK: E01F 13/02

Značky: zábrana, cestná

Text:

...Q. Na treťom stĺpiku Q sú vytvorené dolné montážne otvory sq, vktorých jeupevnená tretia dolná teleskopická rampa 3 c pomocou príchytky m, pričom druhá strana tretej dolnej teleskopickej rampy g je upevnená pomocou príchytky 19 v dolných montážnych otvoroch Q vytvorených v štvrtom stĺpiku Q a horné montážne otvory E, vktorých je upevnená tretia horná teleskopická rampa 4 c pomocou príchytky m, pričom druha strana tretej hornej teleskopickej...

Integrovaný ochranný kryt dverových zámkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2515

Dátum: 12.06.2000

Autor: Vítek Jiří

MPK: E05B 17/18

Značky: ochranný, integrovaný, dverových, zámkov

Text:

...a vnútomćho krytu cez dvere obr. 11 znázorňuje homú sloutku s rovnakou funkciou ako u obr. 10obr. 12 znázorňuje kľúč s výbrusmi Príklad uskutočnenia technického riešeniaIntegrovaný ochranný kryt pozostáva z telesa l vonkajšieho krytu obr.1, ktorý je zhotovený z ocele, má otvor 26 pre kľučku, otvory Ľ pre uchytávacie skrutky, otvor z pre vložku FAB obr.4 ako u bežného krytu. Taktiež vnútomý kryt obr.9 je zhodný s bežným vnútomým...

Prípravok na spojovanie ťahadiel centrálneho uzamykania osobných automobilov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2514

Dátum: 12.06.2000

Autor: Hostin Jozef

MPK: E05B 65/36, E05F 7/08

Značky: centrálneho, spojovanie, prípravok, ťahadiel, uzamykania, automobilov, osobných

Text:

...automobiiov.Prípravok na spojovanie tiahel centrálneho zámku osobného automobilu pozostáva z dvoch kovových výliskov, kde tvarovaná časť výlisku je opatrená prelisom kopírujúcim tvar časti originálneho tiahla a plochá časť výlisku je opatrená otvorom na zavesenie dodatočného tiahla motorčeka, pričom obidve časti výlisku sú opatrené úchytnými otvormi na vzájomné spojenie tvarovanej a plochej časti v mieste zlomu originálneho tiahla...

Protihlukový konštrukčný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2513

Dátum: 12.06.2000

Autori: Knap Štefan, Geci Milan, Mátel František, Varga Vladimír

MPK: E01F 8/00

Značky: konštrukčný, prvok, protihlukový

Text:

...minerálnej vlny je zo strany zvislých dosiek zvyčajne pokrytá sieťovinou z plastických materiálov.ľhtfad obrázkov na výkrese Predmet úžitkového vzoru je znázomený na výkrese, kde na obr. 1 je protihlukovýProtihlukový konštrukčný prvok znázornený na obr. 1 až 3 pozostáva z nosnej konštrukcie 1 z kovových profilov. Na túto konštrukciu sú upevnené dosky 2, a to hard s plným obdĺžnikovým prierezom alebo opatrené drazkami, ktoré sú navzájom...

Viacbodové zaistenie bezpečnostných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2512

Dátum: 12.06.2000

Autor: Fedík František

MPK: E05C 9/06

Značky: viacbodové, zaistenie, dveří, bezpečnostných

Text:

...systémom s prvou a štvrtou závorou g, 511, Q a 43 a druhou bezpečnostnou zámkou g spojenou s pätbodovým zabezpečovacím systémom so závorami šiestou až deviatou Q, Q, 52, §§ a 54. Do štvorbodovéhozabezpečovacieho systému k prvej závore g so siedmou zarážkou 2 je upevnenáblokovacía zámka g. Na prvom pozdĺžnom ťahadle 6 a/alebo na druhom pozdĺžnom ťahadle Q systému prvej bezpečnostnej zámky 1 a na prvom vertikálnom ťahadle § a/alebo...

Blokovací gravitačný mechanizmus bezpečnostných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2511

Dátum: 12.06.2000

Autor: Fedík František

MPK: E05C 9/10

Značky: dveří, gravitačný, blokovací, mechanizmus, bezpečnostných

Text:

...na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené na výkrese, na ktorom je znázornený blokovací gravitačný mechanizmus podľa technického riešenia v čelnomBlokovací gravitačný mechanizmus bezpečnostných dveri je tvorený rozvodkou 1, na ktorej je jednak kyvne uchytené na prvom čape g tahadlo blokovacej závory g suvne uloženej vo vodidle g uchytenom na ráme g dverí, a jednak kyvne uchytené na druhom čape § závažia z s trnom § a...

Nosné ťahadlo bezpečnostných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2510

Dátum: 12.06.2000

Autor: Fedík František

MPK: E05C 9/20

Značky: nosné, bezpečnostných, tahadlo, dveří

Text:

...objasnenépomocou výkresu, kde. obr. 1 znázorňuje bočný pohľad na nosné tahadlo s upevnenou kulisou,obr. 2 znázorňuje pohľad zhora na kĺb na závore zámky, aobr. 3 bočný pohľad na upevnené nosné tahadlo v závite v kĺbe na závoreNosné tahadIo bezpečnostných dverí slúžiace na prevod pohybu závory g zámky § na jeho kulisu § a následne na ďalšie mechanizmy bezpečnostných dverí je tvorené tyčovitým telesom 1 na jednom konci opatrenom závítom g...

Ovládacia rozvodka mechanizmu bezpečnostných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2509

Dátum: 12.06.2000

Autor: Fedík František

MPK: E05C 9/24

Značky: ovládacia, dveří, mechanizmu, bezpečnostných, rozvodka

Text:

...ovládacej rozvodky podľa predloženého technického riešenia spočívav tom, že podľa počtu čapov a stúpania závitu možno nastavovať výšku rozvodky, atým zaistiť spoľahlivo posúvanie tahadiel mechanizmov bezpečnostných dveri.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, kde obr. 1 znázorňuje čelný pohľad, aobr. 2 bočný pohľad na ovládaciu rozvodku.Ovládacía rozvodka mechanizmov bezpečnostných...

Zariadenie na zvýšenie adhéznych schopností vozidiel na zimnú údržbu komunikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2508

Dátum: 12.06.2000

Autori: Macho Ľubomír, Chochula Dušan

MPK: E01H 10/00

Značky: schopnosti, adhéznych, zimnú, zariadenie, komunikácií, vozidiel, zvýšenie, údržbu

Text:

...Posypový materiál gravitačným účinkom prepadáva z vozidlového zásobníka do násypnej skrine zariadenia, odtiaľ je závitovkou dopravovaný k dvom otvorom v telese zariadenia, ktoré sa nachádzajú nad usmerňovacími kapotážami. Tymito otvormi prepadáva do usmerňovacich kapotáží a pod hnacie kolesá nápravy.Nakoľko množstvo materiálu, dopravované uvedeným zariadením, je značne väčšie ako množstvo predpísané pre bežný posyp celej šírky komunikácie,...

Rohož armovaná betonárskou oceľou s malou šírkou prekrytia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2507

Dátum: 12.06.2000

Autor: Aicher Max

MPK: E04C 5/04

Značky: betonářskou, rohož, šířkou, malou, armovaná, prekrytia, ocelou

Text:

...ľavého pozdĺžneho okraja § 33 a ako časť pravého pozdĺžneho okraja ggg sú vždy označené časti rohože so štyrmi najkrajnejšími pozdĺžnymi drôtmi, z ktorých tri krajné drôty majú menší priemer ako ostatné pozdĺžne drôty a sú usporiadané v užších odstupoch ako tieto. Rohož je znázornená s rovnakými priemermi pozdĺžnych a priečnych drôtov. Z obrázku 2 vyplýva, že sa susediace rohože armované betonárskou oceľou umiestnili tak, že sa časť...

Zámok na klapky zatvárajúce dymovod, ventilátory a strešné okná

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2506

Dátum: 12.06.2000

Autori: Dupuy Claude, Rothgangl Erhard

MPK: E05B 47/00

Značky: strešné, ventilátory, dymovod, okna, klapky, zatvárajúce, zámok

Text:

...g umíestnenej posuvná v pozdĺžnych otvoroch v bočných ramenách vedenia it.Pevný nepohyblívý rám 2 je vybavený nosnikom g lobr. 2/ umiestneným pod vedením g a dvomadržiakmi Ľ) umiestnenými pod svornikmi 3 . Každý z držiakov 10 lobr. 5/ má v čelnej stene pozdlžny otvor a v hornej časti dve vodiace plochy prijimajúce svornik 3 . K čelnej stene držiaka 1) vybaveného otvorom je pripevnená zarážka tt v tvare dvoch žliabkov situovaných navzájom...

Zabezpečovací mechanizmus dverí s visacím zámkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2505

Dátum: 12.06.2000

Autori: Chromiak Jozef, Klčo Hubert

MPK: E05B 67/38

Značky: visacím, dveří, zabezpečovací, zámkom, mechanizmus

Text:

...veľkosť otvoru na kľúč je dimenzovaná tak, aby vôľa medzi nasúvaným kľúčom a prednou stenou puzdra bolaPrehľad obrázkov na gjzkresochPredložené riešenie bude bližšie vysvetlené na nasledujúcich výkresoch, kdeobr. 1 a znázorňuje pohľad spredu na oceľové puzdro s otvorom na kľúčObr. 1 b znázorňuje pohľad zozadu na oceľové puzdro s otvorom na uchoObr. 2 a znázorňuje bočný pohľad na možný tvar a možnost prichytenia uchaObr. 2 b znázorňuje ...

Kombinovateľné diely s komplementárnymi prvkami a príslušenstvom na vytvorenie pravouhlých obvodových okrajov posuvných alebo závesných krídel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2504

Dátum: 12.06.2000

Autor: Terno Giovanni

MPK: E06B 1/04

Značky: pravouhlých, kombinovateľné, príslušenstvom, vytvorenie, prvkami, posuvných, závěsných, okrajov, komplementárnymi, křídel, obvodových, diely

Text:

...bočné výstupky uvedených blokov a stredové výstupky blokov je usporiadaný lícujúco s drážkami a závitoreznými skrutkami, ktoré zaberajú do otvorov na spojenie komplementárnych prvkov.Drážky úzka, zväčšená, proñlovaná, sú prítomné na dieloch v akejkoľvek kombinácii, nezávisle alebo zmiešane, v závislosti od možných variantov a/alebo komplementárnych prvkov a použiteľnéhopríslušenstva, pričom uvedené spoje medzi...

Plynotesné uloženie hriadeľa klapky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2503

Dátum: 12.06.2000

Autor: Danko Ladislav

MPK: F16K 41/02

Značky: hriadeľa, plynotesné, uloženie, klapky

Text:

...šnúrou, prvým tesniacirn krúžkom a druhým tesniacim krúžkom dotláčanýrni k domcu tesnenia a k ložisku pomocou pritlačníkov rozoberateľne spojených s domcom tesnenia a s ložiskom.Technické riešenie bude ďalej podrobnejšie opísané podľa priloženého výkresu, kde je v reze znázomené plynotesné uloženie hriadeľa.Plynotesné uloženie hriadeľa regulačných a uzatváracích klapiek vo vzduchovospalinovom trakte pamých kotlov fluidného typu je...

Obálka s doručenkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2502

Dátum: 12.06.2000

Autor: Roupec František

MPK: B65D 27/00

Značky: doručenkou, obálka

Text:

...počet prvkov tvoriacich obálku s doručenkou a počet spo jovacích prostriedkov. Umiestnenie oznámenia pre adresáta navnútorných stenách vrecka vedie k väčšiemu využitiu obálky s doručenkou a môže odstrániť potrebu vkladania písomnosti do obálky s doručenkou. Vložený list slúži buď na oznámenie adresátovi, a alebo má inú funkciu, ktorej plnenie je podmienené vybratím tohto samostatného listu. Takúto obálku s doručenkou je možné...

Oceľ s vysokou pevnosťou a oteruvzdornosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2501

Dátum: 12.06.2000

Autor: Tabas Leszek

MPK: C22C 38/00, E21F 13/00

Značky: vysokou, oceľ, oteruvzdornosťou, pevnosťou

Text:

...jej uhlíkový ekvivalent je v rozmedzí 0,5 až 0,82 Z, pričom je pre použitie tepelne spracovaná naVýhodou predloženého technického riešenia je, že predmetna ocel má zaručenú, prípadne podmienenú zvariteľnosť pri predhreve najviac na 1500 C. Ďalšou výhodou je zvýšená oteruvztdornosť V šmyku a zvýšená pevnosť, ktoré umožňuje dosiahnúť nižšiu hmotnosť dopravníkov, čo má mimoriadný výz nam najmä pri manipulacií v baniach a ma vlyv na predlženieV...

Zeleninová prísada do jedál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2500

Dátum: 12.06.2000

Autor: Aleksič Dragan

MPK: A23L 1/223

Značky: zeleninová, prísada, jedál

Text:

...vitamíny, ktoré telo neobsahuje, patrí vitamínBz - riboflavín, ktorý sa pridáva k zmesi. Tento vitamín je dôležitý predovšetkým pre funkciu zraku. Podieľa sa hlavne na premene tukov a cukrov a zúčastňuje sa mnohých ďalších chemických reakcií v organizme. Priememá denná dávka tohoto vitamínu by mala predstavovať 2,5 mg.Zeleninová prísada podľa technického riešenia je slaná so sladkou príchuťou. Dodávajedlám typickú chut a vôňu po použitej...

Zariadenie na zhotovovanie betónových dlaždíc

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2499

Dátum: 12.06.2000

Autor: Híveš György

MPK: B28B 1/29, B28B 1/08, E01C 23/02...

Značky: betonových, zariadenie, zhotovovanie, dlaždíc

Text:

...riešenia, obr.2 pohľad zhora na zariadenie a obr.3 detail profilu pásov tvoriacich stenyZariadenie na zhotovovanie dlaždíc pozostáva z nosného rámu l,V ktorom je upravený delič g dlaždíc s vibrátorom s. Nosný rám l je opatrený prostriedkami g pre ručnú alebo mechanizovanú manipuláciu. Delič z dlaždíc je vytvorený z pásov lichobežxníkového prierezuže pásy vytvárajúviacbunkovú formu. Steny Q buniek 5 majú nožovitý prierez orientovaný...

Dilatačné zariadenie mostov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2498

Dátum: 12.06.2000

Autori: Vozár Rudolf, Špaček Róbert, Ivan Pavol

MPK: E01D 19/00

Značky: dilatačně, mostov, zariadenie

Text:

...Z priečneho suportu 5, na oboch stranách osi súmernosti vedenej stredom stredového profilu 13. Na obr. 2 je vidiet konštrukčné usporiadanie v rovinách rezov A-A a B-B naznačených na obr. 1.Konštrukcia na uchytenie tesnenia g je tvorená krajnými protiľahlými prqfilmi 11 tvaru F, ktoré majú nahor v priesečníku vnútorných hrán profilu 11 osadený prvok medzikruhového prierezu s výrezom 12 na uchytenie tesniaceho profilu g a stredovým profilom 13...

Kĺbový nosník železničných priecestných dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2497

Dátum: 12.06.2000

Autor: Eisenreich Jan

MPK: E01C 9/00

Značky: kĺbový, dielcov, priecestných, železničných, nosník

Text:

...materiálu.Technické riešenie odstraňuje niektoré nedostatky konštrukcií kĺbových nosičovželezničných priecestných dielcov, najmä zvyšuje celkovú Životnosť konštrukcie, zlepšuje jej rozoberateľnosť pri zaisťovaní údržby aopráv koľajového roštu, zaisťuje elektroizolačnú stálosť a trvalú hybnosť klbového spoja. i Výhodou technického riešenia je zvýšená záruka elektrickej nevodivosti počas životnosti nosníkov a znížená pracnosť výroby kĺbového...

Balkónové zábradlie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2496

Dátum: 12.06.2000

Autor: Grycman Jan

MPK: E04F 11/18, E04B 1/00, E04F 19/00...

Značky: balkónové, zábradlie

Text:

...rôzne farebné kombinácie tak, aby sa odstránila jednotvámosľ vzhľadu jednotlivých balkónov a celých domov. Výplň nezvyšuje hmotnosť zábradlia.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, kde na obr. la je znázomený čelný pohľad na čelo balkóna - lodžie, na obr. lb je znázornený pozdĺžny rez A - A balkónovým čelom, na obr. lc je znázomený zvislý rez B - B balkónovým čelom,na obr. 2 a je znázomený...

Zariadenie na mechanické držanie sklárskych foriem pri ručnej výrobe skla fúkaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2495

Dátum: 12.06.2000

Autor: Orság Vlastimil

MPK: C03B 9/353

Značky: výrobe, držanie, fúkaním, sklářských, foriem, zariadenie, ručnej, mechanické

Text:

...forma 1 položená na neopálenom povrchu podložky 2. Obsluha 3 teda ručne posúva doskovú podložku z v neznázomenom zariadeni po každom tvarovaní, čím dochádza k rovnomernému opaľovaniu ñmkčnej časti podložky g.Na obr. 2 je znázomený pohľad zhora na nové technické riešenie zariadenia na držaniesklárskej formy l pri ručnom fúkaní dutého skla. Sklárska forma l je v príkladnom usporiadaníotvárateľná a je vytvorená dvoch zrkadlovo usporiadaných...

Zariadenie núdzového systému brzdenia pre dopravu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2494

Dátum: 12.06.2000

Autor: Zaujec Vladimír

MPK: B60T 1/12

Značky: brzdenia, systému, dopravu, núdzového, zariadenie

Text:

...prebieha v smere potrebnom pre dosiahnutie žiadanej zmeny stavu dopravného prostriedku. Zariadenie núdzového systému brzdenia sa skladá z primámej a riadiacej sústavy,pričom primáma sústava je v plnom rozsahu ovládaná riadiacou sústavou. Primáma sústava zariadenia sa skladá z tlakovej nádoby Z rozdelenej na časti 2 opatrenej snímačom l 7 stavu stlačeného plynu a regulačným zariadením 16, na ktorú nadväzuje systém tlakových potrubí § 45...

Energetické výhrevno-chladiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2493

Dátum: 12.06.2000

Autor: Piroch Peter

MPK: F24D 3/00

Značky: energetické, výhrevno-chladiace, zariadenie

Text:

...v kruhovom tepelnom cykle. Energia je v požadovanom čase dodávaná a späť ziskavaná pre opätovné dodanie v inom čase tým istým zariadením. Riešenie umožňuje najmä u centrálnych teplárenských výrob a dodávok tepla výhodné prepojenie s dalšími absorbérmi tepla, umiestnenými v bytovom energeticko-kvapalinovom zariadení, najmä pre blokový byt ďalej umiestnenými v mieste kanalizačného potrubia, ďalej pod hornou plochou komunikácie, ktorou...

Postrekovač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2492

Dátum: 12.06.2000

Autor: Tanuška Ladislav

MPK: A01G 13/02, A01G 13/00

Značky: postrekovač

Text:

...kvapalín prepojená prepojovacou vetvou shlavným zásobníkom kvapaliny. Na výstuptlakovej nádoby je pripojená výstupná hadica.Podstatou technického riešenia je aj riešenie elektrického zapojenia, kde elektrické čerpadlo kvapalín je zapojené do napájacieho obvodu sbatériou, poistkou, hlavným spínačomJedným podstatným znakom technického riešenia je aj bližšie doplnenie zabezpečovacích elektrických prvkov tak, že napájací obvod ešte obsahuje...

Kompozit na báze polypropylénu so zníženou horľavosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2491

Dátum: 12.06.2000

Autori: Bolačeková Ľubomíra, Kišš Mikuláš, Gašparovič Ľudovít, Oravec Ivan, Zvara Milan

MPK: C08L 23/12, C08K 5/09, C08K 3/32...

Značky: kompozit, báze, polypropylénu, zníženou, horľavosťou

Text:

...vlastnosti, ale zlepšuje sa spracovateínosť a vzhľadové a úžitkové vlastnosti kąumpozitov.Podstata tohto riešenia spočíva v kompozite na báze poiypropylénu so zníženou horravostou, ktorý pozostáva zo 40 až 60 hmotnostných polymérov propylénu, 30 až 50 A- hmotnostných metafosforećnanu amonneho a 0,5 až 5,004, hmotnostných pçilypropylénu štepeného 0,1 až 5,0 hmotnostnými maleinanhydridu.Podstatu úžitkového vzoru ozrejmujú nasledovné...

Spoj veľkoplošných dosiek a zariadenie na jeho výrobu a na spájanie veľkoplošných dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2490

Dátum: 12.06.2000

Autor: Žilík Marián

MPK: F16B 12/04, F16B 11/00

Značky: velkoplošných, zariadenie, dosiek, spájanie, výrobu

Text:

...riešenia a naobr. 3 je znázomené zariadenie na spájanie dosiek.Príklad uskutočnenia Príklad lSpôsobom podľa tohto technického riešenia bol vyrobený klinový spoj, ktorý pozostáva z drážky a klina. Použité boli preglejkové dosky hrúbky 25 mm. Drážka je ukončená na obidvoch povrchoch dosky plôškou hrúbky 1 mm, dno klinovej drážky má tvar W a na obidvoch povrchoch dosky na strane klina sú vytvorené rnikrodrážky v tvare V a ich hĺbka je 1...

Prevodovka s krížovým redukčným mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2489

Dátum: 12.06.2000

Autor: Janek Bartolomej

MPK: F16H 1/32

Značky: převodovka, redukčným, křížovým, mechanizmom

Text:

...záberom ozubených koliesa silovými reakciami od záťažného momentu prevodovky. To znamená, že k silovým zložkám vytváraným záberom ozubených kolies a zaťažujúcim ložiská kľukových hriadeľov sa pripočítavajú silové reakcie od záťažného momentu prevodovky. Veľkosť výslednej silovej reakcie od záťažného momentu prevodovky je v absolútnej hodnote približne rovnaká ako veľkosť tangenciálnej silovej zložky vytváranej záberom ozubenia.Príspevok...

Kašírovacia trojvrstvová fólia na báze polyetylénu a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2488

Dátum: 12.06.2000

Autori: Štolcová Magdaléna, Trlica Antonín

MPK: C08L 23/06

Značky: fólia, použitie, kašírovacia, báze, polyetylénu, trojvrstvová

Text:

...fólie je viacvrstvová fólia podľa EP 842044, skladajúca sa z fólie alebo kombinácie fólií (A) vyrobenej z vrstiev plastu a/alebo kovu , majúca najmenej 10 m hrubú vrstvu zvárateľnú za tepla biaxiálne orientovanú, vyrobenú z väčšej časti z homopolymérov polyetylénu alebo kopolymérov, ktorá je pripojená k fólii (A) lepidlom (B). Uvedené materiály už vyčerpali svoje možnosti z hľadiska nárokov moderných napr. vysokorýchlostných automatov,...

Rozrušovacie a dávkovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2487

Dátum: 12.06.2000

Autor: Lešso Peter

MPK: B65D 88/28

Značky: zariadenie, dávkovacie, rozrušovacie

Text:

...riešenie zudstránilo problém vytvára/rur ldenb y materiálu v zásrjtbrrilczi a lo jednoduchou áprzwvou. Jestviuúce trysky lr/Oľé sú /cwngencicilne umiestnené v .spodnej čas/i zásobu/kr pod uhlom non/Sám celá vrstvu materiálu a /ým zabezpečujú dokonalé vyprázdnenie a /rontinua/ne dtŤlV/(Ovtľlllĺe mctreričriu do ziuiešcrvačct. Prehľad obrázkov na nýkresoch.Na obrázku 1 je schématiclré riešenie v pohľade .s zoporiatlanint dvoch nysielr pod...

Ovládací hriadeľ prietokového kohúta na tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2486

Dátum: 12.06.2000

Autor: Ferrer Beltrán José Maria

MPK: F16K 5/06

Značky: tekutiny, prietokového, ovládací, hriadel, kohúta

Text:

...ale je v DOClSlHIC mierne pretiahnuta vzhladom na os syntet rie sučasti, čím sa dosiahne dokonalé utesneííie a v dôsledku toho sa zamedzi ajPrehlad obrazkov na výkresochPredložené technické riešenie bude ďalej, z dôvodu jeho ľahšieho pochopenia, ozrejmene pomocou pripojenćho výkrestn znázorňujuceho, z dôvodu ilu stracie. jaredmetné vyhotovenie kohúta. kdeobrazok l znázorňuje pohľad na rez monolitickým telesom, vytvarajúcimobrazok 2...