Zverejnene patenty 18.01.2000

Prostriedok na odstraňovanie nečistôt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2377

Dátum: 18.01.2000

Autor: Gašpárek Peter

MPK: B32B 5/02, B60S 1/62

Značky: nečistot, prostriedok, odstraňovanie

Text:

...kedykoľvek v prípade potreby. Okrem minimálneho množstva vody evyžaduje ďalšie mechanické ani chemické prostriedky na dosiahnutie spoľahlivého čistiaceho účinku. Polypropylénový zatkaný rezaný vlas nemá abrazívne účinky. Je však natoľko ostrý, že úplne odstráni pozostatky zachyteného lietajúcehohmyzu a živočíšnych exkrementov, bez negatívnych účinkov na čistený povrch.Prostriedok na odstraňovanie nečistôt, najmä pozostatkov lietajúceho...

Rozkladacie sane

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2376

Dátum: 18.01.2000

Autori: Mouka Jiří, Konečný Luboš

MPK: B62B 13/00

Značky: rozkladacie

Text:

...ktoré zaujímajú v zloženmom stave. Pri preprave sa obidva rozložené diely zviažu prostredníctvom popruhu, určenému k ťahaniu rozkladacích saní, aby tvorili držadlo pre ich nosenie.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr. 1 je v axonometrickom pohľade znázornený prvý diel, tvorený sanicami s nožnicovými nosnými podperami. Na obr. 2 je vaxonometrickom pohľade znázornený druhý...

Vyvažovacie teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2375

Dátum: 18.01.2000

Autori: Manduľák Ján, Malčovský Eugen

MPK: C08K 3/08, B32B 15/08, C04B 14/02...

Značky: těleso, vyvažovacie

Text:

...živíc, polyamidu, močovinoformaldehydových živíc, reaktoplasty na báze polyuretánov, polyamidov, epdxydových živíc,akrylátových živíc a pod.Ako plnivo je možné použit v zásade všetky materiály, ktoré svojimi fyzikálnomechanickými vlastnosťami zodpovedajú požiadavkám na parametre vyvažovacieho telesa a súčasne nepôsobia korozívne na materiál pojiva. Pre účely tohoto technického riešenia výroby vyvažovacích telies sú použiteľné...

Demontovateľné samosvorné spojenie spojovacej gule ťažného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2374

Dátum: 18.01.2000

Autor: Gejdoš Karol

MPK: B60D 1/14

Značky: samosvorné, spojenie, zariadenia, tažného, demontovatelné, spojovacej

Text:

...spojovacia guľa prenáša hlavnú zložku ťažnej sily a to- silu od prívesu pôsobiacu vo vodorovnom smere pri doprednej jazde súpravy- silu od prívesu pôsobiacu na spojovaciu guľu vo zvislom smerePredný element, na ktorom je opretá spojovacia guľa prenáša- zápornú zložku ťažnej sily, ktorá vzniká pri brzdení, alebo cúvaní súpravy- silu pôsobiacu od dotláčacej západkyVýhody tohoto technického riešenia spočívajú v samosvomosti spoja pri použití...

Mostová odpružená vidlica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2373

Dátum: 18.01.2000

Autor: Neuvirth Ľubomír

MPK: B62K 25/00

Značky: vidlica, mostová, odpružená

Text:

...tlmiaceho, prvku- montáž ademontáž reťaze bez použitia nítovania jej článkov.Technické riešenie mostovej odpruženej vidlice je zaujímavé aj svojou robustnosťouMedzi nevýhody mostovej odpruženej vidlice patrí vzhľadom k dĺžke a robustnosti jej hmotnosť . Znížiť hmotnosť na prijateľnú mieru sa dá použitím ľahkých profilovanýchmateriálov pri jej výrobe (stavbe) príp. odliatím a vytvrdením mostovej odpruženej vidlice z kompozitných materiálov ako...

Žalúzia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2372

Dátum: 18.01.2000

Autor: Chodkowski Kazimierz

MPK: E06B 9/32, E06B 9/327

Značky: žalúzia

Text:

...koncoch spodnej priečky. Priechodné oko je s výhodou uložené V spodnej upčhávke spodnej priečky.Výhodou žalúzií podľa technického riešenia je presné vedeniežalúzie pri jej spúštaní a.zdvíhaní, zlepšenie podmienok náklonuspodnej priečky a lamiel a zníženie možnosti porušenia vodiacehoPrehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch je nakreslená žalúzia podľa tohto technického riešenia, kde obr. 1 znázorňuje v axonometrickom pohľade...

Podvozok prípojného vozidla s mechanickou brzdovou sústavou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2371

Dátum: 18.01.2000

Autor: Kolarov Marin

MPK: B62K 27/00

Značky: vozidla, brzdovou, mechanickou, podvozok, sústavou, přípojného

Text:

...nožnou brzdovou pákou, ktorou je presúvané brzdové tiahlo, a toto napína brzdové lanká uložené v boudenoch. Tým pôsobí na páky rozperných čapov brzdy. Priamo na brzdovom tiahle je ustavený aj doraz dvojramennej ručnej brzdovej páky, ktorým je prenášaná ovládacia sila ručnej brzdovej páky na brzdové tiahlo pri jej zatiahnutí. Brzdové tiahlo prechádza voľne spodným ramenomručnej brzdovej páky, takže ručná brzdová páka neobmedzujebrzdové...

Prestaviteľná násada na nôž

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2370

Dátum: 18.01.2000

Autor: Pániková Zdena

MPK: B26B 3/04, B26B 3/03

Značky: prestaviteľná, násada, nôž

Text:

...perom. Šírka rezu sa u týchto konštrukcii nastavuje skrutkou ako je tomuv US patentových spisoch č. 2, 968, 867 a 3, 040, 431. lchnevýhodou je zložitost konštrukcie a tým aj sťažené ich ošetrovanie. Známa je však aj jednoduchšia konštrukcia popísaná VUS patentovom spise č. 4,638, 561. Prípravok umožňujúci plátkovanie je však ktelesu noža napevno priskrutkovaný, čím sa nôž stáva jednoúčelový.Pre účely plátkovania boli neskôr vyvinuté drobné...

Zmeták

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2369

Dátum: 18.01.2000

Autori: Varga Arpád, Balková Eleonóra, Hula Miroslav

MPK: A46B 3/00, A46B 1/00

Značky: zmeták

Text:

...zzneták podľa tohto technickeho riešenia,výhoda ktorého spočíva v tom, že norma, skeletová časť je na báze plastového výstreku,taláe odpadava prácnelvŕtanie otvorov na upevnenie štetin, -skelet má dlhšiu ävotnost a jeho požtvanie je hygienickejšie. Zároveň vrchnák skeletu esteticky prekrýva viazanie štetlIL Zmeták podľa tohto riešenia pozostáva zo skeletu na báze plastového výsüeku s otvormi na upevnenie štettn a opatrenćhoskmtkovactm...

Zariadenie na automatické prekladanie plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2368

Dátum: 18.01.2000

Autor: Petrenko Milan

MPK: B65G 59/02, B21D 43/00

Značky: zariadenie, prekladanie, automatické, plechov

Text:

...Q a .brzdyHorizontálny pohonovýuzol IQ pre pohon vozíka 6 Q pozostáva z pohonnej jednotky 41, čelnej prevodovky i a brzdy Q. K posuvnému modulu 20 sú pevne p 1 ipojené pohyblivé nosníky a. Na poliyblivých nosníkoch 23 sú v koncových častiach pripojené prísavkové chápadla L 5, Posuvný modul zo je vybavený aj vyvažovacím zariadením zg.Manipulácia so zariadením podľa technického riešenia je zrejmé z obr. 3. Zariadenie je uložené na nosnej...

Palivový systém napájania plynového vyhrievača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2367

Dátum: 18.01.2000

Autori: Růžička Jan, Kopřiva Petr

MPK: F24D 10/00

Značky: palivový, plynového, vyhrievača, systém, napájania

Text:

...v odparovacej nádobe a nastane aj odparovanie propán - butánu. Po vyhriatí budovy na teplotu nad 0 °C sa Vyhrievací systém odparovacej nádoby odpojí a odparovaniepropán - butánu prebieha ďalej aj bez funkcie tohto systému. Na zabez pečenie rovnomerného tlaku privedeného plynu k plynovému kotlu jedo jeho prívodného potrubia zaradený regulátor tlaku plynu.Výhody palivového systému napájania plynového vyhríevača podľa technického riešenia...

Výmenný filter vhodný najmä do vysávača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2366

Dátum: 18.01.2000

Autor: Kopřiva Miloš

MPK: B01D 39/16

Značky: výměnný, filter, najmä, vhodný, vysávača

Text:

...vonkajšie plochy viackomponentnej kompaktnej vrstvy.Melt-blownje tvorený zo syntetických neorientovaných vlákien. Slúži ako filtračné médium. Cena tohto materiálu je podstatne vyššia ako cena Spunbondu. Je samozrejme, že sa filtračné schopností zvyšujú so zvyšujúcim sa podielom Melt-blown, ale súčasne sa neúmeme zvyšujú i náklady na filter. Preto optimálny hmotnostný pomer syntetických mikrovlákien typu Reicofil Spunbond a Melt-blown,...

Kompaktná čerpacia stanica plynu, najmä propán-butánu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2365

Dátum: 18.01.2000

Autori: Halászová Silvia, Halász Ivan

MPK: F17C 1/00

Značky: stanica, plynů, najmä, čerpacia, propan-butanu, kompaktná

Text:

...selektromotorom a výdajným stojanom, a sdvoma stojkami a priečlami ajnadzemný tlakový zásobník plynu.Napokon čerpaclu stanicu na plyn je možné podľa technického riešenia zrealizovať aj vmobilnom uskutočnení, kde podstatným znakom je ten fakt, že uzavretý oceľový rám kompaktného rámu a na ňom ukotveným nadzemným tlakovým zásobníkom .plynu, čerpadlem .a výdajným stojanom je uložený na podvozku dopravného prostriedku. Týmto môže...

Zapojenie na zníženie napájacieho napätia hlavne osvetľovacích telies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2364

Dátum: 18.01.2000

Autori: Kesegh Vladimír, Kováčik Vladimír

MPK: H05B 41/42

Značky: napätia, hlavne, zapojenie, zníženie, osvětlovacích, telies, napájacieho

Text:

...11 cez prvý stýkač 1 a z odbočiek Q cez druhý stýkač l sa napája sústava osvetľovacích telies á, ktorá je chránená poistkami Q. Prívodné vodiče lautotransfomiátora 1 sú cez istič gneodpínateľne pripojené na elektrickú siet Ll L 2 L 3a konce A cievok vinutia autotransformátora l sú zapojené na vstupné svorky 11 skratovacieho stýkača u ktorého výstupné svorky g sú navzájom vodivo prepojené a sú zapojené na nulový vodič j Cievka l skratovacieho...

Oftalmologický preparát s antialergickým účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2363

Dátum: 18.01.2000

Autori: Ambró Jozef, Jančuš Vladimír

MPK: A61K 9/08, A61K 31/54, A61K 31/05...

Značky: účinkom, preparát, antialergickým, oftalmologicky

Text:

...zo skupiny fenothiazinových antihistaminik a ďalšiu účinnú látku fenylefrin pochádzajúcu zo skupiny alfa - adrenergík ako derivát fenylethylaminu. Fenylefrin už v O,1 koncentrácii vyvoláva žiadanú miestnu vazokonstrikciu, vdôsledku čoho sa redukuje krvný prietok vpostihnutej oblastí oka a tým podporuje zmiemenie edému,hyperémie, zmiemenie lpodráždenia spojovky a episklery. i(phenylephrinu) vpreparáte podľa predmetného riešenia spôsobuje...

Nosič kompaktného disku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2362

Dátum: 18.01.2000

Autor: Žižka Ondřej

MPK: B65D 27/00, B65D 85/57

Značky: nosič, kompaktného, disků

Text:

...podľa tohto technického riešenia je viditeľná vnizkych nákladoch na obal.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie ozrejmené pomocou výkresu, na ktorom obr. 1 zobrazuje prednú stranu nosiča ako tlačoviny s naznačeným výsekom s troma prvými obvodovými chlopňami a troma druhými obvodovými chlopňami.Nosič kompaktného disku, podľa obr. 1 je tvorený pružným plošným materiálom 1, spravidla z tvrdého papiera, ktorý súčasne slúži...

Žalúzia najmä na plastové okná

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2361

Dátum: 18.01.2000

Autor: Chodkowski Kazimierz

MPK: E06B 9/26, E06B 9/17

Značky: okna, najmä, žalúzia, plastové

Text:

...priložených výkresoch je nakreslená Žalúzia podľa tohtotechnického riešenia, kde obr. 1 znázorňuje V axonometrickom pohľade žalúziu s okenným rámom, obr. 2 znázorňuje v čelnom pohľade upevnenie pripevňovacieho vešiaka na okno, obr. 3alternatívne vyhotovenie žalúzie s okenným rámom a s krycou lištou v axonometrickom pohľade a obr. 4 znázorňuje v axonometrickom pohľade priklad upevnenia vešiakaŽalúzia je tvorená horným profilovým...

Žalúzia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2360

Dátum: 18.01.2000

Autor: Chodkowski Kazimierz

MPK: E06B 9/327, E06B 9/32

Značky: žalúzia

Text:

...obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch je nakreslená žalúzia podľa tohto technického riešenia, kde obr. 1 znázorňuje V axonometrickom pohľade žalúziu S okenným rámom, obr. 2 znázorňuje zakončenie vodiaceho člena s fixačným členom pred jeho upevnenim do rámuokna a obr. 3 znázorňuje uchytenie fixačného člena s vodiacimŽalúzia je tvorená horným profilovým nosnikom Q, ktorého priečny profil je tvaru U. Vo vnútri profilového nosnika Q sú...

Plniaca stanica vozidiel zemným plynom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2359

Dátum: 18.01.2000

Autori: Kopřiva Petr, Růžička Jan

MPK: F17C 5/06, B60S 5/02

Značky: stanica, plynom, plniaca, vozidiel, zemným

Text:

....plynom podľa technického riešenia je v pôdorysnom pohľade schematicky znázornená na obr. 1. Pohľad smerom P z obr. 1, ktorý predstavuje najmä pohľad na oceľové fľaše umiestnené v batérii, je znázornený na obr. 2.Prlklad uskutočnenia technického riešeniaAko je znázornené na výkrese, je na základňu 1 umiestnený výdajný stojan g, kompresorová stanica 3 a batériatlakových zásobníkov,zostavená zo stojana u. ktorý je priehradkový a do ktorého...

Zariadenie na distribúciu skvapalneného propán-butánu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2358

Dátum: 18.01.2000

Autori: Kopřiva Petr, Růžička Jan

MPK: B67D 5/00

Značky: propan-butanu, skvapalneného, zariadenie, distribúciu

Text:

...môže byť prepojená s odčerpávacim zariadením výdajného stojana. Tak je umožnené na jednom mieste plnit vozidlá napropán - bután aj plniť nádoby na odber skvapalneného propán - butánu.Prehľad obrázkov na výkreseZariadenie podľa technického riešenia je schematicky znázornené na obr. 1 a zariadenie na súčasné plnenie nádob na skvapainenýpropán- butàn je schematicky znázornené na obr. 2.Príklad uskutočnenia technického...

Dvere s požiarnou odolnosťou 30 minút

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2357

Dátum: 18.01.2000

Autori: Jesenský Ján, Tůma Jiří

MPK: E06B 5/16

Značky: požiarnou, minút, odolnosťou, dveře

Text:

...plochách na kovovú zárubňu je oblepený protipožiamymi spen-iteľnými páskami. Dvere na kovovej zárubnisúzavesené pomocou kovových lomených závesov.Prehľad obrázkov na yýkreseTechnické riešenie je bližšie znázornená pomocou výkresu, kde na obr. lje t celkový pohľad na dvere s požiamouvodolnosťou 30 minút Z pohľadu vnútcmého. konštrukčného riešenia sú dvere znázomené vpriečnom reze A-A na obr.2 a pozdĺžnom reze B-B na obr.3.Dvere s požiarnou...

Mydlo na zavesenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2356

Dátum: 18.01.2000

Autor: Stanek Dušan

MPK: A47K 5/05

Značky: zavesenie, mýdlo

Text:

...na ktorom je znázornené mydlo s vybranim v ktorom je vytvorenýMydlo na zavesenie je tvorené vlastným telesom 1, výhodne elipsovitého tvaru, V ktorého obvodovej časti je v jednom z vrcholov vytvorené vybranie Q s úchytom Q v tvare válcového kolika. Na úchyte Q jeopásaný závesný prostriedok 3. Opásanie je realizované vytvorením slučky okolo úchytu Q.Do vybrania Q sa pod úchyt Q zasunie závesný prostriedok 3,ktorým môže byť tak šnúrka,...

Polosamonosná podlaha

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2355

Dátum: 18.01.2000

Autor: Fajták Ivan

MPK: E04B 5/12, E04F 15/04

Značky: polosamonosná, podlaha

Text:

...polosamonosnej podlahy podľa technického riešenia spočívajú vo využívaní drevotrieskových dosiek na výrobu podlahových prvkov, vo zvýšenej odolnosti vlhkosti, v znížení ekonomických nákladov na jej pokiádku. Podstatnou výhodou tejto polosamonosnej podlahy je jej rýchla montáž bez použitia spojovacích kovových prvkov a v jej demontáži bez akéhokoľvek poškodenia. Ďalšia výhoda spočíva v tom, že aj dlhodobým jej používaním nedochádza...

Dvere s požiarnou odolnosťou 30 minút, bezpečnostné-nepriestrelné

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2354

Dátum: 18.01.2000

Autori: Jesenský Ján, Tůma Jiří

MPK: E06B 5/10, E06B 5/16

Značky: bezpečnostné-nepriestrelné, minút, požiarnou, dveře, odolnosťou

Text:

...zo zárubne.Prehľad obrázkov na yýkreseTechnické riešenie je bližšie mázomené pomocou výlqesu, kde na obr. 1 je celkový pohľad na dvere s požiamou odolnosťou 30 minút, bezpečnostné-nepriesuelne. Z pohľadu vnútomého konšímkčného riešenia sú dvere znázomené V priečnom reze A-A na obr. 2 a pozdlžom reze B-B na obr. 3.Dvere s požíamou odolnosťou 30 minút, bezpečnostné-nepriestrelné znázomené na obr. 1,2 a 3 sa skladąjú zo zvislých vlysov 1...

Bistabilná koliesková korčuľa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2353

Dátum: 18.01.2000

Autor: Šálek Tibor

MPK: A63C 1/02, A63C 17/26

Značky: koliesková, bistabilná, korčuľa

Text:

...posledné jazdné koliesko musí kôli zabezpečeniu stability siahať až za pätu, je posledné jazdné koliesko upevnené zospodu na h dolný koniec holennej časti korčule. V dôsledku toho vzniká situácia , že jazdné kolieska pre klasickú jazdu v stoji sú upevnené na dvoch otočne spojených častiach korčule a aby sa za každých okolností, to znamená pri rôznych uhloch vzájomného natočenia , dotýkali všetky naraz rovinnej podložky, môžu byť jazdné...

Poštová obálka s doručenkou alebo zodpovedajúcim dokladom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2352

Dátum: 18.01.2000

Autor: Orság Jiří

MPK: B65D 27/00

Značky: dokladom, doručenkou, zodpovedajúcim, poštová, obálka

Text:

...strane obálky. Riešenie umožňuje vlepenú vnútomú titulnú stranu obálky vyhotoviť zprípade je možné prepis uskutočniť pomocou prepisovacieho papiera vloženého z volnej bočnej strany. Pri tomto konštrukčnom riešení je možné i na obidve titulne strany nalepit samolepiace etikety s adresou príjemcu, vytlačené pomocou počítača s akoukoľvek tlačiarňou,bez potreby priechodu obálky tlačiarňou. Odosielateľ môže taktiež využiť voľné miestovnútomej...

Plastoferitové kompozity

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2351

Dátum: 18.01.2000

Autori: Kišš Mikuláš, Červinková Danica

MPK: C08L 31/04, C08K 3/22, C08L 23/08...

Značky: plastoferitové, kompozity

Text:

...magnety) alebo ako feritové fólie pre arrdiovizuálnu techniku na korekciu a formovanie magnetického poľa vo farebných televíznych obrazovkách.Predmetom úžitkového vzoru sú plastoferitové kompozity s magnetický/mi rr-.astrrosťami, ktoré pozostávajú zo 70 až 90 hmotn. feritov na báze oxidov kovov ôsmej alebo druhej skupiny iviendelejevovej periodickej tabulky, 7 až 30 hmotn. k-Jpolyméru etylén/vinylacetátu a 1 až 3 hmotn. mastiv a...

Pekárenské výrobky obsahujúce prvok dôležitý pre ľudský organizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2350

Dátum: 18.01.2000

Autor: Kuricová Marta

MPK: A23L 1/304, A21D 2/02

Značky: ĺudský, dôležitý, pekárenské, prvok, obsahujúce, výrobky, organizmus

Text:

...ľudského organizmu pred škodlivými látkami a spolu s vitamínom E sa jeho účinok v organizme ešte zvyšuje. Bolo zistené, že selén udržuje tkanivá mlade a pružné, mierni návaly tepla a nevoľnosti v klimaktériu, slúži ako prevencia voči kardiovaskulámym ochoreniam, poskytuje ochranu pred niektorýminádorovými ochoreniami a je dôležitý pre zdravý pohlavný vývin.Obohatenie trhu výrobkami s obsahom selénu predstavujú pekárenské výrobky podľa...

Súvislá krytina z ohybných a tvarovaných pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2349

Dátum: 18.01.2000

Autori: Suchánek Pavel, Ulrych Ivo

MPK: E04F 13/18

Značky: súvislá, ohybných, tvarovaných, pásov, krytina

Text:

...vrovinných útvaroch iĎalšou výhodou je, že krytina môže byt položená bez lepenia priamo na povrch, ktorýnevyžaduje takúiakost podkladu ako pri doterajšom stave techniky. Prepletanie tvarovaných pásov je ľahké a nevyžaduje žiadnu kvalifikovanú prácu ani mechanizáciu. V prípade opravypoškodenej časti krytiny možno tvarované pásy pomocou jednoduchého prípravku vymeniť.Tvarované pásy môžu mat ľubovoľné dĺžky v závislosti na použití zariadenia...

Nosič kuchynských potrieb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2348

Dátum: 18.01.2000

Autor: Kopačka Jozef

MPK: A47J 47/16

Značky: potrieb, nosič, kuchyňských

Text:

...pomocou výkresu, na ktorom schematicky znázor ňuje obr. 1 nárys a obr. 2 pôdorys nosiča. Príklad uskutočneniaNosné teleso nosiča je tvorené dvomi kovovými rámami 1 v tvare obdĺžnika, ktorého dlhšie strany predstavujú vodorovné ramená Q, Q a kratšie strany zvislé ramená Q, pričom rámy 1 sú prekrížené v strede dlžok svojich vodorovných ramien Q, Q. Na vnútomých stenách dolných vodorovných ramien 16 je upevnená základná kruhová doska z pre...

Polohovacie zariadenie vrhačky terčov na športovú streľbu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2347

Dátum: 18.01.2000

Autori: Rozehnal Vratislav, Rozehnal Jan

MPK: F41J 9/32

Značky: zariadenie, športovú, polohovacie, terčov, střelbu, vrhačky

Text:

...obdobnými ako v SR je počas zimného obdobia jeho použitie nevynodné vzhľadom knebezpečiu zamrznutia rozvodov. Naviac je toto polohovacie zariadenie technicky pomeme zložité aNevýhody a nedostatky doposiaľ známych polohovacích zariadení vrhačiek .terčov na športovú streľbu sú do značnej miery odstránené pri polohovacích zariadeniach podľa technického riešenia. Jeho podstata spočíva vtom, že je tvorené rámom, knemu je otočne uchytené vahadlo,...

Prerážacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2346

Dátum: 18.01.2000

Autori: Rothgangl Erhard, Dupuy Claude

MPK: B26F 1/38

Značky: prerážacie, zariadenie

Text:

...obr. 1 perspektívny pohľad na prerážacie zariadenie,obr. 2 perspektívny pohľad na prerážacie zariadenie s odstráneným krytom, obr. 3 pohľad na ľavú stranu kľuky,obr. 4 pohľad na kľuku,obr. 5 čelný pohľad na krúžok aobr. 6 bočný pohľad na krúžok.Prerážacie zariadenie je opatrené krytom l, v ktorého čelnej stene je sklo z. V kryte l je umiestnená základná doska à, na ktorej je upevnené teleso i ihlového ventilu. Vtelese A je umiestnený...

Odvzdušňovací systém vulkanizačnej tvárnice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2345

Dátum: 18.01.2000

Autor: Vaculík Karel

MPK: B29C 33/10

Značky: odvzdušňovací, tvárnice, vulkanizačnej, systém

Text:

...vyusťovali na opačnýpovrch dezćnovej vložky, pričom tento je opatrený rastrom odvádzajúcich drážok o hĺbke 0,05 až 2 mm a vzájomná vzdialenosť medzi odvázajúcimi drážkami 0,2 až 0,5 násobku veľkosti príechodného otvoru. S výhodou možno priedušný kolík zo strany telesa tvárnice, opatrit klinovitým zošikmením s uhlom odklonu od roviny opačného povrchu v rozmedzí 1 ° až 30 °.Takto vytvorený odvzdušňovací systém tvárnice zaisťuje dlhotrvajúcu...

Valcovací stroj s rýchlou výmenou pracovných valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2344

Dátum: 18.01.2000

Autori: Křivánek Květoslav, Prokeš Jiří

MPK: B21B 31/08

Značky: stroj, valcov, rychlou, válcovací, pracovných, výměnou

Text:

...axiálne posuvnýrni prstencarni.Jednoduchosť konštrukčného usporiadania technického riešenia obzvlášť vynikne,ked axiálne posuvné prstence sú na svojich vnútomých čelách pomocou aspoň dvochspojovacích tyčí spojené vo vnútri dutiny pracovného valca uloženými závitovýrni3 krúžkami, usporiadanými na axiálne stabilnom závitovom vretene, s ľavým a pravým závitom, ktoré prebieha otočne k čelu nepoháňaného ložiskového čapu pracovného valca, kde je v...

Kvapalné koncentráty rastlinných živín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2343

Dátum: 18.01.2000

Autor: Teren Ján

MPK: C05G 1/00

Značky: koncentráty, rastlinných, kvapalné, živin

Text:

...byť altemaívne tiež zastúpené v kvapalných koncentrátoch v zmysle tohoto riešenia, sú vhodné predovšetkým rastové stimulátory ( auxíny, kiníny, giberelíríy a podobne ) a v niektorých špecifických prípadoch tiež látky vyznačujúce sa baktericídnou účinnosťou.Ďalej uvedené príklady ozrejmujú a dokumentujú, avšak v žiadnom prípade neobmcdzujú predmet tohoto úžitkového vzoru.Do plastovej nádoby opatrenej vrtuľovým miešadlom sa predložilo asi 500...

Delená forma na výrobu sklenených predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2342

Dátum: 18.01.2000

Autor: Schuhbeck Gerhard

MPK: C03B 11/06

Značky: predmetov, forma, sklenených, výrobu, delená

Text:

...k oblasti tepelného ťažiska formy. Toto tepelné tažisko je prednostne tvorené oblastbu, V ktorej sa nachádza roztavená sklená tavenina najskôr, skôr ako sa lisovníkom, fúkaním alebo nasávaním rozdelí po dutine formy. Dodatočné chladenie V tejtooblasti má význam najmä pre zvýšenie rýchlosti výroby.Ľahko obrobiteľný plášť sa okrem toho môže bez tažkostívybavitotvormi, drážkami a podobne na upevnenie na držiakuVložka je 2 materiálu, ktorý sa...

Univerzálny otvárač plastových fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2341

Dátum: 18.01.2000

Autor: Masák Hynek

MPK: B67B 7/18

Značky: fliaš, plášťových, otvárač, univerzálny

Text:

...a že teleso je opatrenê najmenej jedným odľahčením.Prehľad Qbrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr. 1 rez univerzálnym otváračom plastových fliaš, obr. 2 spodný pohľad na univerzálny otvárač plastových fliaš a obr. 3 detail steny kónickêho otvoru s naznačenými drážkami a štvorcovými výstupkami.Univerzálny otvárač plastových fliaš, podľa obr. 1 až 3 je tvorený telesom 1, ktoré...

Spôsob spájania koľajnice z uhlíkovej ocele s časťami výhybiek z mangánovej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 280409

Dátum: 18.01.2000

Autor: Blumauer Johannes

MPK: C21D 9/04, E01B 7/12, B23K 35/00...

Značky: uhlíkovej, výhybiek, spôsob, kolajnice, spájania, časťami, ocele, manganovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spájania koľajnice (2) z uhlíkovej ocele s časťami výhybiek z austenitickej mangánovej liatej ocele, napríklad srdcoviek (1) alebo iných koľajníc z mangánovej ocele, s použitím medzikusa (3) z nízkouhlíkovej ocele sa uskutočňuje tak, že je najprv medzikus (3) zvarený s koľajnicou (2) z uhlíkovej ocele a po skrátení medzikusa (3) na dĺžku pod 25 mm je medzikus (3) druhým zváraním zvarený s časťou výhybky z mangánovej ocele. Použitý...