Kapsula naplnená porciou suroviny na prípravu vyluhovaného produktu a spôsob výroby kapsule

Číslo patentu: E 20996

Dátum: 24.12.2013

Autori: Rupfle Roland, Ternité Rüdiger, Stein Robert, Deuber Louis

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka prípravy nápojov alebo podobne zo suroviny, určenej na vylúhovanie, nachádzajúcej sa v kapsuli,napríklad zomletej kávy. Týka sa konkrétne spôsobu vyhotovenia kapsule naplnenej surovinou určenou na vylúhovanie, ako aj samotnej kapsule zhotovenej týmto spôsobom.0002 Extrakčné pristroje na prípravu nápojov zo suroviny určenej na vylúhovanie nachádzajúcej sa v balení s jednou dávkou sú známe napríklad ako kávovary, prístroje espresso alebo tiež čajové samovary a tešia sa stále rastúcej obľube. V mnohých príslušných systémoch sú dávkované balenia vytvorené ako kapsule, V ktorých je surovina určená na extrakciu napríklad nepriedušne uzavretá. Na vylúhovanie (extrakciu) je kapsula prepichnutá. na dvoch navzájonx protiľahlých. miestach. Na prvej strane sa privádza extrakčná tekutina - všeobecne horúca voda. Na druhej strane sa z kapsule odvádza produkt vylúhovania. Podľa nápoja, ktorý sa má pripravovať a podľa systému sa môže pritom vnútri kapsule vyskytovať značný tlak napríklad 5 - 20 barov pre prekvapkávanú kávu alebo pre čaj aj menej.0003 Ako materiály kapsúl sa stali známymi najmä hliník a plasty, napríklad polypropylen. Hliníkové kapsule zaisťujú veľmi dobrú stabilitu (ochranu arómy) suroviny určenej na vylúhovanie,avšak sú pri výrobe veľmi energeticky nákladné. Polypropylénové kapsule sú z hľadiska energetických nákladov a likvidácie(spracovania odpadu) výhodné, kladú však zvýšené požiadavky na prepichovací mechanizmus a ochranu arómy.0004 Z patentového spisu W 0 2010/118543 je známa kapsula s porciou kávy, ktorá má približne tvar kocky a na rozdiel od známych kapsúl v tvare téglika (zrezaného kužeľa) nemá žiadnu prírubu obiehajúcu V rovine (hornej) plochy viečka. Taká obiehajúca príruba je V systéme kapsúl podľa doterajšieho stavu techniky okrem iného vyžadovaná na uzavretie kapsule pomocouplochého viečka (ktoré je obvykle vytvorené ako membrána alebofólia). Pri uzavretí pomocou ultrazvukového zvárania je nutná príruba, aby zaistila funkciu smerovača energie. Ak je kapsula uzavretá pomocou termického (tepelného) spojenia, je príruba nutná, aby viečko doliehalo na dostatočne veľkú plochu. V protiklade s tým je podľa patentového spisu W 0 2010/118543 použité vypuklé viečko a uzavretie je uskutočnené napríklad pomocou ultrazvukového rezania/zvárania. Podľa teórie patentového spisu W 0 2010/118543 zhotovená kapsula má preto nezávisle na svojom tvare (kocke) medzi rovinami definovanými plochou Viečka obiehajúci zvárací šev, ktorý tvorí iba minimálnu prírubu a ktorého bočný presah je však v porovnaní s prirubami známych kapsúl výrazne redukovaný.0005 Kapsula podľa patentového spisu W 0 2010/118543 má dôležité výhody, ktoré sú tiež opisané V tomto spise. Úlohou však je, so zohľadnením obmedzenia V dimenzovaní obiehajúceho zváracieho švu, pripevniť viečko spoľahlivo na základný korpus. Pre prípad uzavretia pomocou ultrazvukového zvárania vzniká okrem toho úloha umiestniť smerovač energie na obiehajúcu prírubu, ktorá je vo svojich dimenziách po zhotovení výrazne obmedzená, najmä keď má byť kapsula vyrobená hlbokým ťahaním. 0006 Predložený vynález si kladie preto za úlohu spôsob zhotovenia kapsúl typu, ktorý je opísaný V patentovom spise W 0 2010/118543, ďalej rozvinutý tak, aby bola umožnená jednoduchšia výroba a spoľahlivé a najmä proti tlaku odolné uzavretie kapsule.0007 Podľa jedného aspektu vynálezu má spôsob zhotovenia- Vyhotovenie základného korpusu z plastu, s úsekom dna,obiehajúcou bočnou stenou a obiehajúcou prírubou základného korpusu nadväzujúcou na obiehajúcu bočnú stenu, pričom základný korpus má v oblasti príruby V podstate pravouhlý- Vyhotovenie viečka z plastu na uzavretie kapsule, t.j.na vytvorenie kapsule uzavretej dohromady so základným korpusom, pričom Viečko V nadväznosti na obiehajúcu prirubu viečka vytvára vyklenutie smerom von, pričom obiehajúca príruba viečka svojimi rozmermi je prispôsobená na prirubu- Naplnenie základného korpusu surovinou určenou- Nasadenie viečka na základný korpus, takže príruba viečka dolieha na prirubu základného korpusu a pripevnenie príruby viečka na prirubu základného korpusu pomocou ultrazvukového0008 Spôsob sa vyznačuje tým, že Viečko je vybavené smerovaćom energie, ktorý V priebehu ultrazvukoveho zvárania zaisťuje zaostrenie ultrazvukovej energie, že Viečko je vyrobené pomocou hlbokého ťahania, a že Viečko je vybavené minimálne jednou drážkou obiehajúcou v oblasti príruby viečka na vonkajšej strane.0009 Kapsula so surovinou určenou na vylúhovanie, ktorú jemožné vyhotoviť takým spôsobom, obsahuje- na základný korpus pripevnené Viečko z plastu- pričom Viečko je pripevnené pozdĺž príruby obiehajúcej na základnom korpuse, pričom príruba je vytvorená pomocou ultrazvukového zvárania príruby základného korpusunadväzujúce na obiehajúcu bočnú stenu na prirubu viečka- pričom základný korpus má V oblasti príruby v podstate- pričom viečko vytvára vyklenutie smerom von, takže viečko- pričom smerovač energie je integrovaný V prirube viečka,pričom viečko je vytvorené pomocou hlbokého ťahania a pričom viečko je vybavené minimálne jednou drážkou obiehajúcou na0010 Smerovače energie pre ultrazvukový spôsob zvárania na uzavretie kapsule s porciou sú dávno známe a napríklad tiež opísané v patentovom spise WO 2010/118543. V tomto spise je však ale uvedená myšlienka umiestniť smerovač na prírubu základného korpusu. Toto bola do času patentovej prihlášky všeobecne bežná technológia pre ultrazvukom zvarené kapsule s porciami a panovalo presvedčenie, že nie je možné, ani výhodné namiesto toho smerovač integrovať do viečka. Predložený vynález teraz prvýkrát navrhuje urobiť taký smerovač energie na viečku - ktoréje V priebehu ultrazvukového spôsobu zvárania na základe plneniazákladného korpusu vždy umiestnené hore - a nie na základnom korpuse. 0011 Toto prináša okrem iného nasledujúce VýhodyPo prvé sa ukázalo, že smerovač energie je jednoduchšie urobiť na viečku, najmä keď je kapsula uskutočnená hlbokým ťahaním. Konkrétne sa ukázalo, že pre hlboké ťahanie základného korpusu - najmä pri pravouhlom tvare V priereze je relatívne náročné umiestniť smerovač energie na úzkejprirube, tesne pri obiehajúcej bočnej stene.

MPK / Značky

MPK: B65B 29/02, B65D 85/804, B65B 7/28

Značky: kapsula, naplnená, přípravu, porciou, výroby, suroviny, spôsob, kapsule, produktů, vylúhovaného

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/20-e20996-kapsula-naplnena-porciou-suroviny-na-pripravu-vyluhovaneho-produktu-a-sposob-vyroby-kapsule.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kapsula naplnená porciou suroviny na prípravu vyluhovaného produktu a spôsob výroby kapsule</a>

Podobne patenty