Spôsob spracovania zmesi hliny s cementom do hotového výrobku

Číslo patentu: 288391

Dátum: 25.07.2016

Autor: Baluch Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob spracovania zmesi hliny jemnozrnných usadených hornín s obsahom piesočnatej frakcie s veľkosťou častíc maximálne 3 mm obsahujúcich 2 až 4 hmotnostných % vody v množstve od 60 do 80 hmotnostných % s portlandským cementom I. skupiny podľa európskej normy EN-197 v množstve od 20 do 40 hmotnostných %, vylisovaním vo forme v lise do požadovaného tvaru výrobku tlakom od 5 do 10 MPa a následným vložením výrobku do tlakovej nádoby, ktorá je postupne napĺňaná nasýtenou parou v priebehu 6 až 12 hodín na tlak 1,2 až 1,5 MPa, následne sa tlak pary postupne v priebehu 6 až 12 hodín úplne vypustí.

Text

Pozerať všetko

Dátum podania prihlášky 18. 9. 2013 Číslo prioritnej prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 1. 4. 2015 Vestník UPV SR č. 04/2015ÚRAD patentu verejnosti 25. 7. 2016 PRIEMYSELNÉHO Číslo pôvodnej prihlášky VLASTNICTVA V prípade vylúčenej prihlášky SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru v prípade odbočeniaČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Spôsob spracovania zmesi hliny s cemeutom do hotového výrobkuSpôsob spracovania zmesi hliny jemnozrnných usadených hornín s obsahom piesočnatej frakcie s veľkosťou častíc maximálne 3 mm obsahujúcich 2 až 4 hmotnostných vody V množstve od 60 do 80 hmotnostných s portlandským cementom I. skupiny podľa európskej normy EN-l 97 v množstve od 20 do 40 hmotnostných , vylisovaním vo forme v lise do požadovaného tvaru výrobku tlakom od 5 do 10 MPa a následným vložením výrobku do tlakovej nádoby, ktorá je postupne naplňaná nasýtenou parou v priebehu 6 až 12 hodín na tlak 1,2 až 1,5 MPa,následne sa tlak pary postupne v priebehu 6 až 12 hodín úplne vypustí.Vynález sa týka spôsobu spracovania zmesi hliny s cementom do hotových výrobkov na použitie prevažne v stavebníctve, ako sú napríklad obkladačky, strešné krytiny a tehly.V súčasnosti sa výrobky, ako sú obkladačky, strešná krytina a tehly, vyrábajú z rôznych druhov zmesí keramických hlín s pridaním pomocných látok, ako sú ostrivá a ľahčivá, tradičným spôsobom, ktorý je zakončený energeticky nákladným pálením vo vypaľovacej peci pri teplotách od 900 do 1250 °C.Podstatou vynálezu je nahradiť energeticky nákladný spôsob pálenia vo vypaľovacej peci menej energeticky nákladným spôsobom, a to tlakom nasýtenej pary v tlakovej nádobe.Zmes hliny jemnozrnných usadených hornín s obsahom piesočnatej frakcie s veľkosťou častíc maximálne 3 mm obsahujúcich 2 až 4 hmotnostných vody v množstve od 60 do 80 hmotnostných s Portlandským cementom I. skupiny podľa európskej normy EN-197 v množstve od 20 do 40 hmotnostných sa upraví do požadovaného tvaru výrobkov vo forme lisu tlakom od 5 do 10 MPa a následne sa výrobky vložia do tlakovej nádoby, ktorá je postupne naplňaná nasýtenou parou v priebehu 6 až 12 hodín na tlak 1,2 až 1,5 Mpa,a následne je nasýtená para postupne v priebehu 6 až 12 hodín z tlakovej nádoby úplne vypustená.V nasledujúcom príklade je opísaná receptúra samotnej zmesi a spôsob jej spracovania do hotového výrobku.Na prípravu zmesi bola v množstve 70 hmotnostných použitá hlina jemnozrnnej usadenej horniny z oblasti Spišskej Magury s obsahom piesočnatej frakcie s veľkosťou častíc maximálne 1,5 mm obsahujúca 3 hmotnostné vody a Portlandský cemet I. skupiny podľa európskej normy EN-197 v množstve 30 hmotnostných .Zmes bola následne dôkladne premiešaná v bubnovej miešačke 15 minút.Z premiešanej zmesi sa vo forme lisu tlakom 5 MPa vyrobila platnička so šírkou 150 mm, dĺžkou 150 mm a hrúbku 5 mm.Platnička bola následne vložená do tlakovej nádoby, ktorá bola postupne v priebehu 6 hodín naplňaná nasýtenou parou až na tlak 1,2 Mpa, a následne v priebehu 6 hodín bola nasýtená para postupne úplne vypustena.1. Spôsob spracovania zmesi hliny s cementom, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že zmes hliny jemnozrnnej usadenej horniny s obsahom piesočnatej frakcie s veľkosťou častíc maximálne 3 mm obsahujúcich 2 až 4 hmotnostných vody v množstve od 60 do 80 hmotnostných a Portlandského cementu I. skupiny podľa európskej normy EN-197 v množstve od 20 do 40 hmotnostných , vytvarovaná do výrobku vo forme lisu tlakom od 5 do 10 MPa sa spracuje tlakom nasýtenej pary v tlakovej nádobe 6 až 12 hodín postupným zvyšovaním tlaku pary na 1,2 až 1,5 MPa a následne postupným znižovaním tlaku pary v priebehu 6 až 12 hodín na 0 MPa.

MPK / Značky

MPK: C04B 35/622, C04B 33/00, C04B 35/00, C04B 28/00

Značky: hliny, hotového, výrobků, spôsob, cementom, spracovania, zmesí

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/2-288391-sposob-spracovania-zmesi-hliny-s-cementom-do-hotoveho-vyrobku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob spracovania zmesi hliny s cementom do hotového výrobku</a>

Podobne patenty