Grafitový materiál pre uhlíkové kefy na oceľové krúžky turbogenerátorov a elektrických motorov

Číslo patentu: 280598

Dátum: 07.12.1994

Autori: Naumov Róbert, Ondro Peter, Štefke Ľubomír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Grafitový materiál obsahuje 65 až 80 % hmotn. prírodného grafitu, 1 až 5 % hmotn. umelého grafitu a 20 až 35 % hmotn. čiernouhoľnej smoly. Použitý prírodný grafit má zrná s veľkosťou častíc do 100.10exp(-6) m a obsah popola 4 až 8 % hmotn.

Text

Pozerať všetko

Číslo priorimej prihlášky (51) 1 c 7 Dátum priority H olR 39/20 C 0 1 B 3 1/04Krajina priority Dátum zverejnenia 07.12.1994Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 10.04.2000Pôvodca vynálezu Ondro Peter. Ing., Topoľčany, SKNázov vynálezu Grañtový materiál na uhlíkově kefy na oceľové krúžky turbogenerátorov a elektrických motorovGrañtový materiál obsahuje 65 až 80 hmotn. prírodného grañtu, l až 5 hmotn. umelého gmñtu a 20 až 35 hmotn. čiernouhoľnej smoly. Použitý prírodný grafil má zmá s veľkosťou častíc do 100.10 m a obsahPodstata vynálezu sa týka grafitového materiálu používaného na výrobu uhlíkových kief na oceľové krúžky turbogenerátorov a elektrických motorov.Doteraz sa v danej oblasti používali materiály, ktorých plnivo je kombináciou prírodného a umelého grafitu. Podiel umelého grafitu V plnive predstavuje viac ako 75 hmotn.,zostatok je prírodný grafit, prípadne iné práškové prímesi anorganického pôvodu. Uvedené materiály sú charakteristické tým, že obsahujú spojivo na báze syntetických živíc. Na oceľové krúžky turbogenerátorov a motorov sa tiež používali uhlíkové kefy z materiálu, ktorý obsahuje 20 až 25 hmotn. spojiva a 75 až 80 hmom. prírodného grafitu s veľkosťou častíc od 40.10 m s obsahom uhlíka 85 až 90 hmotn. 50 hmotn. z celkového množstva prirodneho garfitu má kryštalícké častice vločkovitého tvaru s veľkosťou 100.10 m.Tieto materiály sa vyrábajú bežnými postupmi uhlikárenskej výroby, t. j. miešanie, mletie, homogenizácia, lisovanie a vypaľovanie. Nevýhodou týchto materiálov je zlé rozdelenie prúdovej záťaže medzi jednotlivé kefy rovnakej polarity, rozdielna prevádzková teplota kief a nerovnomerné opotrebovanie. Charakteristickým znakom tohto materiálu je sklon k ryhovariiu oceľových krúžkov elektrických strojov ako dôsledok použitia vysokého obsahu vločkovitého a umelého graíitu, ktorý má abrazivne účinky.Uvedené nedostatky odstraňuje grafitový materiál na kefy na oceľové krúžky turbogenerátorov a elektrických strojov. Podstata grafitového materiálu s dobrou paralelnou spoluprácou kief rovnakej polarity, optimálnou prevádzkovou teplotou, rovnomemým opotrebovaním a nízkym opotrebovaním oceľových krúžkov spočíva vzmiešaní 65 až 80 hmotn. prírodného grafitu s obsahom uhlíka 92 až 96 hmotn. a veľkosťou častíc menších ako 100.105 m,l až 5 hmotn. umelého garfitu a 20 až 35 hmotn. čiernouhoľnej smoly. Uvedené množstvo umelého grafitu a obsah popola v prírodnom grafite sú optimálne na tvorbu filmu na oceľových krúžkoch. Pri použití väčšieho množstva umelého grañtu dochádza k stieianiu filmu, a potom k poškodeniu oceľových krúžkov ryhovanim. V prípade použitia menšieho množstva umelého grañtu ako 1 hmotn. na krúžkoch sa vytvára hrubý film a rozdelenie prúdovej záťaže medzi kefamí rovnakej polarity je nerovnomemé.Uvedené prednosti grafitového materiálu možno docieliť zmiešaním 70 hmotn. prírodného grafitu s obsahom uhlíka 92 až 96 hmotn. a veľkosťou častíc menších ako 100.10 m, 3 hmotn. umelého garfitu a 27 hmotn. kamennouhoľnej smoly rozpustenej v u-ichlóretyléne. Suroviny sa spolu miešajú 6 až 10 hodín v ramenovej miešačke pri teplote 110 až 130 °C a získaná zmes sa ďalej spracováva postupmí uhlikárenskej výroby, t. j. mletím, lisovaním a vypaľovaním na teplotu 900 až 1300 °C s výdržou na maximálnej teplote 4 až 16 hodín a rýchlosťou ohrevu 5 až 15 °C h .Uvedené zloženie materiálu zabezpečuje. že jednotlivé častice plniva sú dokonale pokryté spojivom a tým vytvárajú podmienky na optimálnu tvorbu filmu a dobré prevádzkové charakteristiky elektrického uzla grafitová kefa - oceľový krúžok. Grafitové kefy vyrobené z tohto materiálu sa vyznačujú tým, že majú nízke opotrebovanie, rovnomerné rozdelenie prúdu v jednotlivých kefách, nevytvárajú ryhy na oceľových krúžkoch a nespôsobujú opotrebovávanie krúžku. Tieto vlastnosti umožňujú používať kefy z tohto materiálu na oceľových krúüov turbogenerátorov a elektrických motorov v ťažkých prevádzkových podmienkach.l. Grafitový materiál na uhlíkové kefy na oceľové krúžky turbogenerátorov a elektrických motorov, v y značujúci sa tým,žeobsahuje 65 až 80 hmotn. prírodného gratitu, 1 až 5 hmotn. umelého garfitu a 20 až 35 hmotn. čiemouhoľnej smoly.2. Grafitový materiál podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že prírodný grafitje charakterizovaný malými kryštalickými zrnami s veľkosťou do 100.10 m a obsahom popola 4 až 8 hmotn.

MPK / Značky

MPK: H01R 39/20, C01B 31/04

Značky: motorov, ocelové, uhlíkové, grafitový, turbogenerátorov, materiál, elektrických, krúžky

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/2-280598-grafitovy-material-pre-uhlikove-kefy-na-ocelove-kruzky-turbogeneratorov-a-elektrickych-motorov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Grafitový materiál pre uhlíkové kefy na oceľové krúžky turbogenerátorov a elektrických motorov</a>

Podobne patenty