Spôsob výroby tesnenia valivých ložísk s vysokou tepelnou odolnosťou

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob výroby tesnenia valivých ložísk s vysokou tepelnou odolnosťou, kde kovová výstuha sa po zdrsnení a nanesení chemických spojív zavulkanizuje zmesou vytvorenou zo 40 až 60 % hmotn. fluórkarbónového kaučuku alebo jeho kopolyméru, 0,5 až 5 % hmotn. sieťovadla, 5 až 15 % hmotn. aktivátora a vo zvyšku 40 až 60 % hmotn. sadzového plniva na 100 % hmotn. zmesi s následnou vulkanizáciou pri teplote 180 až 220 °C a tlaku 1,8 až 2,5 MPa. Pri inom variante a použití rovnakej zmesi a obsahu sa tesnenie predvulkanizováva pri teplote 160 až 200 °C a tlaku 1,8 až 2,5 MPa a dodatočne sieťuje v ďalšom vulkanizačnom zariadení pri teplote 200 °C počas 24 hodín.

Text

Pozerať všetko

Dátum podania 05.05 95 m) Dmh d°k°m 5 B Číslo prioritnej prihlášky (Sl) Im c z Dátum priority C 0814 15/02 C 08 3/24 Krajina priority F 15 C 3 3/72 ÚRAD Dátum zverejnenia 06.12.95 PRIEMYSELNÉHO . . . VLASTNÍCTVA Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 14.01.98 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(73) Majiteľ patentu Líner Jozef, PaedDr., Púchov, SK(72) Pôvodca vynálezu Liner Jozef, PaedDr., Púchov, SK Rovňaniková Katarína, Púchov, SK Marko Ľubomír, Púchov, SK Pšeňák Miroslav, Púchov, SK Roučka Oldřich, Púchov, SK(54) Názov vynálezu Spôsob výroby tesnenia valivých ložísk s vysokou tepelnou odolnosťouSpôsob výroby tesnenia valivých ložísk s vysokou tepelnou odolnosťou, kdc kovová výstuha sa po zdrsnení a nanesení chemických spojív zavulkanizuje zmesou vytvorenou zo 40 až 60 hmotn. Íluórkarbónového kaučuku alebo jeho kopolyméru, 0,5 až 5 hmotn,sieťovadla, 5 až 15 hmotn. aktivárota a vo zvyšku 40 až 60 hmotn. sadzového plniva na 100 hmotn. zmesi s následnou vulkanizáciou pri teplote 180 až220 °C a tlaku 1,8 až 2,5 MPa. Pri inom variante a použití rovnakej zmesi a obsahu sa tesnenie predvulkanizováva pri teplote 160 až 200 °C a tlaku 1,8 až 2,5 MPa a dodatočne sieťuje v ďalšom vulkanizačnom zariadení pri teplote 200 °C počas 24 hodin.Vynález sa týka spôsobu výroby gumovćho tesnenia valivých ložísk, pri ktorých sa požaduje vysoká tepelná odolnosť, pričom spôsob výroby je založený na použití zmesi sfluórkarbónovým kaučukom, alebo karbón v kombinácii s inými halogénovými prvkami, ktoré požiadavku tepelnej odolnosti spĺňajú.Tesnením valivých ložísk sa rozumie ploché, presnetvarované medzikružie zolejovzdomej gumokaučukovej zmesi, ktore je navulkanizovane na kovovú výstuhu z tenkého plechu. Okrem základnej požiadavky zamedzenia vnikania nečistôt do priestorov odvaľovania, musí tesnenie spĺňať nasledujúce požiadavky, ako napríklad olejovzdornosť, tepelnú odolnosť či dokonalú súdržnosť gumy s kovovou výstuhou. Pre splnenie uvedených požiadaviek je prevažne použitá zmes, kde použitý nitrilový kaučuk spĺňa mkladnú povinnosť olejovzdornosť a tepelnú odolnosť vrozsahu teplôt od -30 °C do ll 0 °C. Na zabezpečenie adhézie guma-kov je nutné pred vlastným pogumovaním vhodne upraviť povrch kovu, napríklad máčaním v kyselinách a hydroxidoch, fosfátovaním povrchu, sIIiekaním a nanášaním náteru spojiv na báze polyizokyanátov. Tieto operácie si vyžadovali špeciálne zariadenia pri dodržiavaní prísnych hygienických a technologických predpisov, pričom dosahovaná adhézia nebola vždy dokonalá. Boli hľadané iné dokonalejšíe metódy a súčasne sa hľadala iná zmes, ktorá by spĺňala požiadavky odberateľov, a to vyššiu tepelnú odolnosť, ako má nitrilová zmes.Uvádzané nedostatky v podstate odstraňujú spôsob výroby tesnenia valivých ložísk podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že na kovovú výstuhu sa nanesie zmes pozostávajúca zo 40 až 60 hmotn. tluórkarbónovćho kaučuku alebo jeho kopolymeru, 0,5 až 5 hmom. sieťovadla, 5 až 15 hmotn. aktivátora a vo zvyšku 40 až 60 hmotn. sadzového plniva na 100 hmotn. zmesi s následnou vulkanizáciou pri teplote 180 až 220 °C a tlaku 1,8 až 2,5 MPa. Iným variantom je použitie tluórkarbónoveho kaučuku v rozsahu 40 až 60 hmotn., 0,5 až 5 hmotn. sieťovadla, 5 až 15 hmotn. aktivátora a vo zvyšku 40 až 60 hmotn. sadzoveho plniva na 100 hmotn. zmesi s následnou predvulkanizáciou pri teplote 160 až 200 °C a dodatočným sicťovaním v ďaľšom vulkanizačnom zariadení pri teplote 200 °C počas 24 hodín.Urýchľovací systém daného chemického zloženia je možne meniť vzhľadom na množstvo sieťovadla a plniva v rozsahu požiadavky odberateľa. Uvádzané rozsahy kaučuku, plnív, sieťovadla a aktivátora sú závislé od použitej technológie, kde je možná vulkanizácia pri teplote 180 °C až 220 °C, alebo teplote pri predvulkanizovani 160 až 200 °C pri tlaku 1,8 až 2,5 MPa s dodatočným sicťovaním pri teplote 200 °C v inom vulkanizačnom zariadení.Jeho výhodou je, že spĺňa požadované vlastnosti kladene na tesnenia valivých ložísk, t. j. olejovzdornosť,malý trecí odpor, súdržnosť guma-kov, ale hlavne požiadavku vysokej tepelnej odolnosti nad 200 °C, ktorý je založený na odlišnom spôsobe výroby.Kovovú výstuhu zdrsníme opieskovaním, napr. oceľoliatinovou drvinou, očistíme od prachu extrakčným benzínom a nanesíeme základný náter TIXON 715, prípadne CHEMOSIL 310,220,211. Kovovú výstuhu vložíme do spodnej časti vulkanizačnej formy. Formou pásikov zmesi, alebo medzikružia, sa na výstuhy vloží zmes nasledovného zloženia v hmotn.Uzavretím vulkanizačneho zariadenia zatečie zmes do časti formy a uskutočňuje sa vulkanizácia pri teplote l 85 °C a tlaku 2,0 MPa počas 12 minút. Po skončení vulkanizácie a otvorení vulkanizačnćho zariadenia sa tesnenie opatrne vyberie a odstráni pretok s následným ošetrením separačným roztokom.V druhom príklade sa tesnenie po odstránení pretoku vloží do druhého vulkanizačnćho zariadenia kde sa dodatočne sieťujú pri teplote 200 °C a tlaku 2,0 MPa počas 24 hodín. Po vylisovaní sa ošetrí separačným roztokom. Vylisované tesnenia sa použijú na utesnenie valivých ložísk.1. Spôsob výroby tesnenia valivých ložísk s vysokou tepelnou odolnosťou spočívajúci v zdrsnení povrchu kovovej výstuhy a nánosu chemických spojiv na báze zmesi organických uhľovodíkov v rozpúšťadlách, v y značuj úci sa tým,ženakovovúvýstuhusa následne nanesie zmes pozostávajúca zo 40 až 60 hmotn. tluórkarbónového kaučuku alebo jeho kopolymćru, 0,5 až 5 hmotn. sieťovadla, 5 až 15 hmotn. aktivátora a vo zvyšku 40 až 60 hmotn. sadzového plniva na 100 hmotn. zmesi s následnou vulkanizáciou pri teplote 180 až 220 °C a tlaku 1,8 až 2,5 MPa.2. Spôsob výroby tesnenia valivých ložísk s vysokou tepelnou odolnosťou podľa nároku 1, v y z n a c u j ú c i s a t ý m , že na kovovú výstuhu sa nanesie zmes pozostávajúca zo 40 až 60 hmotn. tluórkarbónovćho kaučuku, 0,5 až 5 lunotn. sieťovadla, 5 až 15 hmotn. aktivátora a vo zvyšku 40 až 60 hmotn. sadzového plniva na 100 hmotn. zmesi s následnou predvulkanizáciou pri teplote 160 až 200 °C a dodatočným sieťovaním v ďaľšom vulkanizačnom zariadení pri teplote 200 °C počas 24 hodín.

MPK / Značky

MPK: F16C 33/72, C08L 15/02, C08J 3/24

Značky: valivých, tepelnou, výroby, ložísk, tesnenia, spôsob, vysokou, odolnosťou

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/2-278683-sposob-vyroby-tesnenia-valivych-lozisk-s-vysokou-tepelnou-odolnostou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby tesnenia valivých ložísk s vysokou tepelnou odolnosťou</a>

Podobne patenty