Způsob výroby hořečnatých sloučenin s malou rozpustností

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

C 01 E 5/00 22 Přihlášenąo 11 06 B 6 21 PV 4326-86.A 40 Zveřeiněno 16 05 B 8 ÚŘAD mo vvuánzzv 45 V dá AOMEW y no 150489(75) a Autom vynálezu VÍDENSKY AN ing. CSC., GLASER VLADIMIR dIOvC. ing. CSC., MOSTECIĚÝ IŘÍ .ak-ademik, PRAHA, LOHNISKÝ JAROSLAV,NOVOTNY MIROSLAV ing., ÚSTÍ nad Labem54 Způsob výroby hořečnatýuh sluučenin s malou rozpustnustíUvedou se do reakce surovina obsahující katlon sodný a aníon hydrogenuhličítanový nebo/a uhlíčitanový nebo/a hydroxylový, kyselina obsahující anion příslušný k výrobě požadované soli a chlorld hořečnatý. Vzniklá sraženina se oddělí a zpracuje na produkt, příčemž se zbylý roztok obsahující chlorid sodný nebo/a vznikajlcí oxid uhličitý částečně nebo úplně vrací do výroby sody. Produkt je vhodný k použití v kosmetickém průmyslu.Vynález se týká způsobu výroby hořečnatých sloučenin s malou rozpustností.Rozšířenými způsoby výše uvedených čistých produktů jsou pro svoji jednoduchost srâžecí postupy.Nedostatek těchto postupů spočíva v tom,že vznikají obtížně zpracovaielne vedlejší produkty. Tuto nevýhodu odstraňuje podle vynálezu způsob výroby hořečnatých sloučenin s malou rozpustností nebo jejich směsí, jehož podstata spočíva V tom, že se uvedou do reakce surovina obsahující katíon sodný a anion hydrogenuhličitanový nebo/a uhllčitanový nebo/a hydroxylový, kyselina obsahující anion príslušný k výrobě požadované soli a chlorid hořečnatý ve formě roztoku nebo suspenze nebo pevné soli nebo hydrátu, vznikla sraženina se oddělí a zpracuje na produkt, přičemž se zbylý roztok obsahující převážně chlorid sodný nebo/a vznikající oxid uhličitý částečně nebo úplně vrací do výroby sody..Při použití přebytku kyseliny obsahující anion príslušný k výrobě požadované soli roztok zbylý po oddělení sraženiny částečně nebo úplně se vrací do výrobního procesu.S výhodou se jako surovina obsahující kation sodný a anion hydrogenuhličitanový nebo/a uhličitanový použije roztok vznikající při výrobě čistého uhličitanu sodného nebo//a kteréhokoliv z jeho hydrátů nebo/a čistého hydrogenuhličitarlu sodného, případně jejich vzájemné směsi.Základní účinek způsobu výroby podle vynàlezu spočíva v tom, že začleněním výroby hořečnatých sloučenin do sodárenského komplexu se dosahuje bezodpadové technologie. Dále dochází při výrobě sody k úsporám chloridu sodného. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosudznámým výrobním postupům ekonomicky výhodnějším.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinace obou těchto postupů. Postupuje se například tak, že se do reakce uvedou matečný louh z výroby čistého hydrogenuhličitanu sodného a kyselina obsahující aion príslušný k výrobě málo rozpustné soli. Požadovaná hořečnatá sůl se dále sráží přidáním roztoku chloridu hořečnatého. Vznikla sraženina se oddělí, například filtrací nebo odstředěním, promyje a zpraouje na požadovaný produkt. Promývací vody je možno začlenit do výrobního cyklu. Zbylý roztok obsahuje převážně chlorid sodný nebo/a vznikající oxid uhličitý se částečně nebo úplně vrací do výroby sody.Způsob výroby podle vynáiezu je dále blíže popsán na konkrétním příkladu provedení.1 litr matočného roztoku z výroby čistého iékopisnélío hydrogenuhličitanu sodného byl ve vsádkovém míclianem reaktoru převeden odpovídajícím množstvím kyseliny trihydrogenfosforečné o koncentraci 75 hm. na roztok hydrojenfosíorečnanu sodného. Ten byl dále přidánim roztoku chloridu hořečžnatého o koncentzraci 1.5 0/0 hm. při teplote 80 C převeden na siraženinu trihydrátu hydrogenfosforečnanu hořečiíatého,která byla ze vzniklé suspenze oddělena filtrací, promyta a vysušena při 60 (3. Zbylý roztok obsahující chlorid sodný je vhodný po dosycení k použití při výrobě sady cmuniakáliííní postupom.získaný produkt je možno použit V kosmežickćm průmyslu.1. Způsob výroby hořečnatých sloučenin s malou rozpustností nebo jejich směsi, vyznačující se tím, že se uvedou do reakce surovina obsahující kation sodný a anion hydrogenuhličitanový nebo/a uhiičitanový nebo/a hydroxylový, kyselina obsahující anion příslušný k výrobě požadované soli a chlorid hořečnatý ve formě roztoku nebo suspenze nebo pevné soli nebo hydrátu,vznikla sraženina se oddělí a zpracuje na produkt, přičemž se zbylý roztok obsahující převážně chlorid sodný nebo/a vznikající oxid uhličitý částečně nebo úplně vrací do výroby sody.2. Způsob podle bodu 1 vyznačujícl se tím, že při použití přebytku kyseliny obsahující anion príslušný k výrobě požadované soli se roztok zbylý po oddělení sraženiny částečně nebo úplně vrací do výrobniho proCESU.3. Způsob podle bodů 1 a 2 vyznačující se tím, že jako surovina obsahující kation sodný a. anion hydrogenuhličitanový nebo/a uhličitanový se použije roztok vznikající při výrobě čistého uhilčitanu sodného nebo/a kteréhokoliv z jeho hydrátů nebo/a čistého hydrogenuhličitanu sodného, případně jejich vzájemné směsi.

MPK / Značky

MPK: C01F 5/00

Značky: rozpustností, způsob, sloučenin, malou, výroby, horečnatých

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/2-260441-zpusob-vyroby-horecnatych-sloucenin-s-malou-rozpustnosti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby hořečnatých sloučenin s malou rozpustností</a>

Podobne patenty