Směsné pojivo, zejména pro netkané textilie

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Směsné pojivo je určeno zejména pro výrobu netkaných textilií. Obsahuje na 100 až 200 hmotnostních dílů 35 až 50% vodné disperze syntetického polymeru 300 až 500 hmotnostních dílů 7 až 12% vodného roztoku škrobu modifikovaného oxidací chlornanem alkalického kovu v prostředí o hodnotě pH 8 až 9, o zdánlivé viskozitě 25% vodného roztoku 40 až 130 mPa.s při 50 °C a hodnotě pH 6 až 7 a 300 až 600 hmotnostních dílů vody.

Text

Pozerať všetko

Autor vynálezu IODí§T JOSEF ing. CSc., ČERYENÄ ŘECICE, NEKULA ANTONÍN ing.,MALE SVATOŇOVICE, PRECLIK BOHUSIJAV ing.,VPRAHA, SVOBODA LADISLAV ing., ABLONEC ~nad Nisou, TER ZDENEK, TRUTNOV54 Směsné poiivo, zejména pro netkané textílieSměsné pojivo je určeno zejména pro výrobu netkaných textílií. Obsahuje na 100 až 200 hmotnostních dílů 35 až 50 vodné disperze syntetického polymeru 300 až 500 hmotnostních dílů 7 až 12 vodného roztoku škrobu modifikovaného oxidací chlornanem alkalického kovu v prostředí o hodnotě pH 8 až 9, o zdánlivé visk-ozítě 25 vodného roztoku 40 až 130 mPa.s při 50 °C a hodnotě pH 6 až 7 a 300 až 600 hmotnostníwch dílů vody.Vynálvez se týká směsného pojiva, zejména pro netkané textílie, založeného na bázi vodných disperzí syntetických polymerů a modifikovaného škrobu.Dosud známá pojiva pro uvedené účely využívají různých druhů disperlzí polymernich látek, jako jsou na-př. dísperze polyakrylátové, polyvinylacetätové, butadíenstyrénové, butadiwenakrylonítrilvové. Finální pojivo se z nich získava úpravou koncentrace ohchodních d 1 uhů disper.zí přídavkem vody, pryskyřice, smáčecích přípravků, odpěňovačů apod.Nevýhodou těchto dosud známých pojiv je jejich vysoká nákladnost, materiálová a devizová náročnost í omezená obchodní dostupnost. Dalšími nevýhodamí jsou zápach při jejich aplikaci a fotodegradace v hotové netkané textilíi.Uvedené nedostatky odstraňuje pojívo podle vynálwezu, jehož podstata spočíva v tom,že obsahuje na 100 až 200 hmotnostních dílů 35 až 50 vodné dísperze syntetického polymeru, např. polyvinylacetátu, polyakrylátu, polybutadienakrylonitrilu, 300 až 500 hmotnostních dílů 7 až 12 vodného roz« toku škrobu modifikovaného oxídací chlornanem alkalickeho kovu v prostředí o hodnotě pH 8 až 9, o zdánlivé viskozítě 25 vodného roztoku 40 až 130 ínPa.s při 50 °C a hodnotě pH 6 až 7 a 300 až 600 hmotnostních dílů vody.Výhodou pojiva podle vynálezu je, že se při zachování vysoké pojivé schopnosti sníží náklady na jeho výrobu a zároveň se potlačí pach a fotodegradace při aplikací pojiva.P ř í k l a d 1 Pojivo podle vynálrezu obsahujeModifikovaný škrob se získa oxídací škrobu chlornanem sodvným v prostředí o pH 8,5 k dosažení zdánlivé vískozitý 25 vodného roztoku 70 mPa.s při 50 °C. Tento škrob se rozvaří ve vodě na 10 roztok a ten se po ochlazení smísí s ostatními složkami.10 vodný roztok modifikovaného škrobu 400 hmot. d. latex polyvinylacetátový obchodní40 200 hmot. d. voda 400 hmo-t. d. odpěňovač silikonový olejModifikovaný škrob podle příkladu 1 P ř í k l a d 3 10 vodný roztok moditikovanéhoobchodní 45 200 hmot. d. voda 400 hmot. d. odpěňovač silikonový olej AModifikovaný škrob podle příkladu 1.Směsné pojívo, zejména pro netkané textílie, na bázi vodných disperzí syntetických polymerů, napřpolyvinylacetátů, polyakrylátů, polybutadienakrylonitrilů, vyznačené tím, že obsahuje na 100 až 200 hmotnostních dílů 35 až 50 vodné disperze syntetického polymeru 300 až 500 hmotnostních dí lů 7 až 12 vodného roztoku škrobu modifikovanêho oxídací chlornanem alkalického kovu v prostředí o hodnotě pH 8 až 9, o Zdanlivé vi-skozítě 25 vodného roztoku 40 až 130 mPa.s při ,50 °C a hodnotě pH 6 až 7 a 300 až 600 hmotnostních dílů vody.

MPK / Značky

Značky: textilie, zejména, pojivo, netkané, směsné

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/2-218237-smesne-pojivo-zejmena-pro-netkane-textilie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Směsné pojivo, zejména pro netkané textilie</a>

Podobne patenty